29/01/2015 - High Court of Punjab and Haryana

Mediation & Conciliation Centre, Punjab &
Haryana High Court, Chandigarh Mediation
Centre-I
.
Cause List for
29.01.2015
S.No.
Med.
No.
Parties Name
1
T.A. No.
1949 276 of
2014
Monika Sharma @
Mona Vs. Raj Kumar B.S. Mittal
Sharma @ Kala
2
T.A. No.
Shweta Vs. Chander Raminder
1674
94 of 2014 Shekhar @ Lovely
Gadhoke
3
4
5
6
7
8
9
10
T.A. No.
1840 443 of
2014
CRM No.
1770 M-21656
of 2014
Crl. Misc.
Nos. M76
17186 &
26035 of
2014
T.A. No.
4
199 of 2014
CRM Nos.
M-37784
1921
and 41964
of 2014
CWP No.
1308 24412 of
2011
RSA No.
1861 1126 of
2014
C.R. No.
1777 5986 of
2014
Mediator's
Counsel Name
Name (Sarv) (Sarvshri)
J.P. Singh :
Sachin Sharma
Ved Parkash
Sehtiya :
Sukhdeep Parmar
Rekha Vs. Vinay
Talwar
R.N. Singhal
D.S.Gurna :
B.S.Pathania
Veerpal Kaur Vs.
Manjinder Singh
Alka
Chathrath
Kamaldip Singh.
Sidhu : Surinder
Garg
Kamaljit Singh Saini
and another Vs.
Gurpinder Kaur
Vikas
Chatrath
Balram Singh :
Vinay Kumar
Pandey
Nirmala Devi Vs. Rajiv
Maharaj
Kumar
Bhim Singh :
Raghubir Tejpal
Surjit Singh & another Saloni
Vs. State of Punjab
Sharma
Naveen Batra :
Ved Parkash and ors.
Alka
Vs. Financial
Chathrath
Commissioner
Haryana and ors.
Yogesh
Chaudhary :
Ashish Aggarwal :
Vikram Singh
Gurdev Singh Vs.
Gursaroop Singh
Dr. Deepak
Jindal
Rajiv Joshi :
Amarjeet Kumar Vs.
Ritu Rani
Gunjan Mehta
P.S. Poonia : Ajay
Kaushik
11
12
13
Crl. Misc.
No. M1665
10524 of
2012
T.A. No.
1935 234 of
2014
C.R. No.
1668 2590 of
2012
Raju and others Vs.
P.S. Ahluwalia :
Rajinder Kumar
Ekta Thakur
Puja Chopra
Sharma and another
Usha Rani Vs.
Kuldeep Singh
Mohinder Singh and
others Vs. Jaswant
Singh and others
Kamalpreet
Himani Kapila :
K.S. Rekhi
Naiya Gill
Vishal Aggarwal :
Harbhajan Singh :
Parambir Singh
Mediation & Conciliation Centre, Punjab &
Haryana High Court, Chandigarh Mediation
Centre-II
14
1775
15
1589
16
1632
17
13
18
1813
19
1759
New
Cases
Cause List for
29.01.2015
CWP No. Inderpal Singh Vs.
23396 of F.C., Appeal, Punjab Kamalpreet
2010
and others
T.A. No. 72 Sarabjit Kaur Vs.
Naiya Gill
of 2014
Sukhwinder Singh
CRR No.
Raman Bawa Vs. Amit
Savita Saxena
2771 of
Jain & ors.
2014
CRM No.
Akshay Kumar Vs.
Sushma
M-30194
State of Punjab
Singh
of 2014
RSA Nos.
Harwinder Kumar Vs.
3596, 3597
M/s Modi and Co.
Reeta Kohli
and 3598
Commission Agents
of 2014
CWP No. Ram Kumar Vs. SCO
Maharaj
8426 of
Bhakra Water
Kumar
2013
Services & ors.
Rakesh Kumar :
Tribhuwan Singla
Satish Goel :
Jatinder Jit Kaur
Puneet Bali :
Sumeet Mahajan :
Vikas Mohan Gupta
Gagan Oberoi :
Ram Kumar
Chauhan
Mannu K.
Bhandari : Sherry
K. Singla
R.A. Sheoran :
Mukesh Yadav
20
21
22
23
24
25
RSA No.
5101 of
2011
CRM No.
M-43164 of
2014
CRM No.
M-41035 of
2012
CRM No.
M-9124 of
2013
Crl. Misc.
No. M-68
of 2015
CWP No.
24409 of
2011
Ranpreet Singh Vs.
J.R. Singla
Ajmer Singh and ors.
Munish Kakkar and
another Vs. State of
Punjab and others
Ravi Bhatia and ors. Vs.
State of Haryana and
anr.
Kamal Rani and ors.
Vs. State of Punjab and
ors.
Mohit Bhardwaj Vs.
State of Haryana and
anr.
B.B.S. Randhawa
: A.P.S. Sandhu
Atul Nehra
Vishal Gupta :
Ekta Thakur
Mansur Ali : J.P.
Singh
Poonam
Verma
Hardeep Singh :
Mohd. Salim
Ashok Singh Anmol Rattan Sidhu
Chaudhry
: P.S. Virk
Chanda Ram & ors. Vs. Dr. Deepak
F.C. Hry. & ors.
Jindal
Vineet Chaudhary :
Sandeep Goyal