30/01/2015 - High Court of Punjab and Haryana

Mediation & Conciliation Centre, Punjab &
Haryana High Court, Chandigarh Mediation
Centre-I
.
S.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Med.
No.
Comp. No. 11215C dated
56
9.8.2014
Complaint PW
No. 201413301
1815
dated
13.10.2014
7
1832
CRM No. M6112 of 2013
Cause List for
30.01.2015
``z
Parties Name
Mediator's Counsel Name
Name (Sarv) (Sarvshri)
Smt. Shalini Pathania
Ajay Kaushik
Vs. Vishal Arora &
ors.
Reena Vs. Sarvesh
Kamini
Bhanot
Sharma
Kuldeep Singh Vs
Anupam Kaur and
another
Dr. A.K.
Sandhu
T.A. No. 151 of Mandeep Kaur Vs.
2014
Amit Kumar
Sukhjinder Singh
CWP No.
and ors. Vs. F.C.
781
11899 of 2013 Corporation, Pb. and
ors.
CRM No. MMeera Vs. State of
61
43851 of 2014 Punjab
Crl Misc. No.
Shashi Bala Vs. U.T.
69
M-22717 of
Chandigarh and
2014
another
Raghbir Chand and
CRM No. M1884
ors. Vs. Parveen
7541 of 2014
Sharma
Brij Pal and anr. Vs.
CWP No.
35
State of Haryana &
25299 of 2012
ors
CRM No. MLovejeet Singh Vs.
1929
38424 of 2014 State of Haryana
Devinder Kaur &
C.R. No. 3965
1847
another Vs. Chanan
of 2014
Singh
Poonam
Verma
Swarn
Sandhir
(Maninder
Kaur)
Poonam
Verma
G.S. Kaura :
Abhishek Arora
Sandeep Singh
Jattan :
Kulwant Singh
Dhanora
S.S. Salar :
Parvinder
Singh
Ahluwalia
Manreet Kaur :
Gurmeet Singh
P.K. Bansal Guri : Hemraj
Bhardwaj
Amar Vivek
Mohd. Yousaf :
Varun Garg
Mani Ram
Verma
Ravi Gakhar :
Devinder Singh
Monika
Jalota
Gorakh Nath :
Vishal Goel
S.S. Kharb
T.P. Singh
:Ruby Thakur
12
97
13
84
14
1835
15
1898
16
1918
17
1849
18
1961
19
65
20
21
CRM No. M559 of 2015
Sarla Rani Vs. State Amarjit Kaur Amit Aggarwal :
of Punjab
Khurana
Puja Chopra
CRR No. 3579 Avtar Singh and ors
of 2014
Vs. Baljeet Kaur
Tarsem Singh Vs.
CWP No.
Superintending
12347 of 2014 Canal Officer and
others
Mohinder Singh &
C.R. No. 7714 of
another Vs. Sanjay
2014
Kumar & another
C.R. No. 7395 M/s Shree Industries
of 2013
Vs. Bank of India
M/s Batra Silk and
Crl. Rev. No.
Sarees Vs. Kultar
1095 of 2012 Singh Jodhka and
another
T.A. No. 654 of Vanita @ Vinita Vs.
2013
Aman Chohan
Smt. Seeso @
Bakhshish Kaur Vs.
Pakhar Singh Jhuti
CRM No. MRanjit Kumar Bawa
104
1965 of 2015
Vs. State of Punjab
Suresh Vs. Chief
CWP No.
1716
Canal Officer and
10869 of 2013
others
RSA No. 37 of
2010
P.S. Gill
Vinod Bhardwaj
: S.P.S. Sidhu
Saloni
Sharma
Manoj Dhiman :
Kamini
Bhanot
Sharma
Shilesh
Gupta
Akshay Jindal :
Ashok Verma
Vivek Salathia :
Ranjan Lohan
Gurcharan
Surinder Pal
Dass : Atul
Singh
Lakhanpal
Sandeep
Singh
Sangwan
Vipul Dharmani
: Vikram Anand
Surinder Pal
Singh
Sanjiv Pandit :
Dhami
Reeta Kohli
B.S. Bhalla :
Sandeep
Singh
Sangwan
Sanjiv Gupta :
Ashok Verma
Mediation & Conciliation Centre, Punjab &
Haryana High Court, Chandigarh Mediation
Centre-II
Cause List for
30.01.2015
22
871
Comp. PW No.
201406231
Aastha Vs. Richit
dated
26.5.2014
Sachin Jain
(Rahish
Pahwa)
23
24
Complaint No.
742
CRR (F) No. 31
1885
of 2014
Softy Gill Vs.
Tejinder Singh
Poonam Yadav & anr.
Vs. Parkash
Surinder Pal
Singh
Amarjit Kaur Shakti Kaushik :
Khurana
Ashish Yadav
Surinder Suri @
C.R. No. 614 of
Pappi Vs. Rajinder
2012
Kumar and others
CRM Nos. MAmarjeet Kaur Vs.
1741 and 16911
State of Punjab
of 2014
CRM Nos. M- Manjit Kaur Vs.
34089 & 34895 State of Punjab &
of 2014
anr.
Harbhajan Singh
RSA No. 483 of and others Vs.
2009
Balvinder Singh and
others
Chander Bhan Vs.
CWP No. 28731
State of Punjab and
of 2013
others
CRM Nos. MAmarjit Kaur & anr.
23145 & 41980
Vs. State of Punjab
of 2014
T.A. No. 239 of Nisha Vs. Sunny
2014
Thapar
FAO No. 10087 Gurdeep Kaur Vs.
of 2014
Sukhwinder Singh
Criminal Misc.
Raj Kumar Malhotra
Nos. M-9828
Vs. State of Punjab
and 7445 of
and another
2013
CRM No. MKuldip Singh Vs.
30172 of 2014 State of Punjab
RPS Ahluwalia
: Joginder
Sharma
Vishal Deep
Sunil
Goyal : A.D.S.
Agnihotri
Sukhija
Poonam Tara
Surinder Pal
Prashar :
Singh
Rajesh Kapila
1570
25
1917
26
961
27
1750
28
1916
29
1946
30
1422
31
1953
32
46
33
68
34
1795
S.S. Siao
Reeta Kohli
SKS Bedi : SS
Salar
Vibha
Dheman
K.B. Raheja :
A.K. Khunger
Sonia Sharma
C.S. Bagri :
Parminder Singh
Birinder
Singh
Sarita
Sangar
P.S. Brar
Sandeep Arora
: Neha Sharma
Rakesh Gupta :
Vishal
Aggarwall :
Namit Gautam
Reeta Kohli A.D.S. Sukhija :
New
Cases
35
Santosh Kaur and
RSA No. 2746
others Vs. Darshan
of 2010
Singh and others
36
CRM No. M-
Rajeshwar
Singh Thakur :
P.K. Bansal
DPS
Randhawa
Dheeraj Chutani Vs. Vibha
Amit Aggarwal :
1957 of 2015
State of Punjab
Dheman
37
CRM No. MJatinder Singh Vs.
43040 of 2014 State of Punjab
Vikas
Chatrath
38
CRM No. MNavdeep Singh Vs.
44511 of 2014 State of Punjab
Sunil
Agnihotri
39
40
Crl. Misc. No.
M-38969 of
2014
CRM No. A335-MA of
2012
J.S. Brar : AS
Kakkar
Sandeep
Wadhawan :
L.M. Gulati
Parminder Kaur and
P.B.S. Gill :
another Vs. State of Sapan Dhir
L.S. Sidhu
Punjab and others
Chander Bhan Vs.
Sohan Singh Parminder
Brahamjit Singh and
Sivia
Singh :
others