APX™ 5500 - Motorola Solutions

SUPLEMENTO DOMINICAL
“Recopilamos todo lo
publicado en gallego”
Diario de Ferrol
2 de noviembre de 2014
Año XV / Número 853
Estreno en A
Coruña de
“Marta tiene un
marcapasos”
Llega a los cines
“Serena”, con
Bradley Coooper y
Jennifer Lawrence
El feminismo de
Carolina Bruck en
“Las otras”, su
última obra
LAVANDEIRA JR
Nordesía
LIBROS
CINE
MÚSICA
LA BIBLIOTECA DE GALICIA CUENTA CON MÁS DE 800.000 VOLÚMENES,
ALGUNOS DE GRAN INTERÉS, Y ABARCA TODOS LOS CAMPOS CREATIVOS
Nordesía
28
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
Lugares para volver:
Turín
XULIO VALCÁRCEL
[email protected]
páxinaLiteraria
CAPITAL DO DESEÑO, DA INDUSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA E ALIMENTARIA, AS
ELEGANTES RÚAS E PRAZAS ASOPORTALADAS
SON O SIGNO DISTINTIVO DA CIDADE. A
“SINODE” É O SEU PRINCIPAL RECLAMO
P
aisaxe, cultura e innovación conflúen nunha cidade que fica
moitas veces á marxe
das rutas tradicionais: Roma, Venezia ou Firence. A lenda fala de estrañas enerxías das que Torino sería
vértice dun triángulo. De maxia
branca, con Lyon e Praga; de maxia
negra con Londres e San Francisco.
O branco e o negro en apenas uns
centros de metros, no centro da cidade histórica.
Dela, o elemento máis definitorio son os porches ou soportais que
unen rúas e prazas, ás veces moi
historiados, co terrazo do chan e as
largas fileiras de columnas, todas á
mesma altura, de mármore. Os cafés, de puro suntuosos, máis parecen museos, tal é a cantidade de cadros, lámpadas, coberterías de
prata e exquisita decoración. Ademais do famoso chocolate, ofrecen
as “pastiglie”, unha exquisitez que
se eslúe na boca con sabor a absenta, a azahar, a menta… Na entrada
do Caffé Torino, hemos fregar cos
pés unha praca incrustada co emblema da cidade, un touriño peque-
no, para que nos acompañe a sorte.
Con panelados de madeira, o Caffé
Elena lembra o paso de Nieztsche,
que chegou á cidade cando xa a súa
mente desvariaba. Pero non a sensibilidade: horrorizado polo maltrato
que lle dispensaba o amo, abrazouse ao pescozo dun cabalo para
protexelo. Polos soportais da Vía Po,
impartiu o seu maxisterio Umberto
Eco, cunha grea de descípulos peripatéticos, seguíndoo. E foi aquí
onde viviu e sufriu Césare Pavese;
unha noite de agosto de 1950 suicidouse na habitación 364 do Hotel
Roma, logo de que ninguén respondese á súa angustiosa chamada.
Pero Torino é tamén a cidade da
nutella, aproveitando a abundancia
de avelás; do vermut, en base ao
viño e ás herbas aromáticas; dos
“grisini” (pauciños de pan) e da
slow food. Cada outono, en anos
impares, exhíbense, nun inmenso
mercado, produtos tradicionais de
todo o mundo. Sendo centro da
moda e da industria automobilística, a gran referencia, porén, é a “Sinode”, a sábana santa. De cor branco, 4,37 metros de longo por 1,1 de
Ilustración de Xabier Garo.
ancho, é a maior reliquia do catolicismo. Milleiros de persoas acuden
cada ano coa intención de vela pero
só en contadas ocasións se lles permite o acceso. O Papa e o bispo de
Torino son os únicos que teñen capacidade para decidilo: a última vez
que se expuso foi no 2000 e a próxima está prevista para o 2025.
A autenticidade da Sínode é controvertida; durante séculos científicos, historiadores e teólogos discutiron se a sábana é, verdadeiramente,
o sudario co que se envolveu o corpo de Xesús despois de morto.
Probas de laboratorio realizadas
nos primeiros anos 80 confirmaron
restos de sangue dun determinado
tipo e polen de plantas existentes
nas inmediacións de Xerusalén.
Ora, outra corrente más escéptica
fala dunha falsificación de época
medieval, tese en parte confirmada
por unha datación con carbono catorce, feita en 1988, que estableceu
a súa antigüidade arredor do século
XIII, 1300 anos despois da morte de
Cristo!
De por riba unha “restauración”
levada a cabo no 2002 destruiu (a
mantenta?) probas cruciais que impedirán aos forenses clarexar o misterio: como se formou na tea a
imaxe dun corpo humano crucificado, con feridas de espiñas na fronte
e de cravos nas monecas e nos pés.
Algúns especulan coa utilización da
cámara escura (precedente da fotografía) e mesmo suxiren o autor:
Leonardo da Vinci.
librosRecomendados
LA FUNDACIÓN
VARIOS AUTORES
Edita Fundación Mapfre. Madrid, 2014. 66 páginas.
E
La exposición “Sorolla y Estados Unidos” reúne una
m
magnífica colección de obras de la etapa de madurez
de
del pintor, de la que se puede disfrutar en la sala de expos
posiciones de la Fundación Mapfre, hasta el 11 de enero.
CRISE GLOBAL E CRISE DA POLÍTICA
EMILIO PÉREZ TOURIÑO
E
Editorial Galaxia. Vigo, 2014. 193 páginas.
En este “ensayo múltiple” se reflexiona, desde una visió
sión gallega, sobre el paradigma socioeconómico de esta
ép
época. El economista y el político dan su punto de vista
sob
sobre el impacto de la crisis y la capacidad de superarla.
INSTRUCCIÓNS PARA TOMAR CAFÉ
MANUEL NÚÑEZ SINGALA
E
Editorial Galaxia. Vigo, 2014. 139 páginas.
El relato “Cocido Familiar” de este magnífico libr
bro debería estar enmarcado en todas las cocinas
y ccomedores. Reivindicativo, irónico, inteligente
yb
bien escrito. Una joya que recomendamos.
DÍAS SEÑALADOS
JENS SMÆRUP SØRENSEN
E
Editorial Nocturna. Madrid, 2014. 471 páginas.
Pe
Peder Godiksen era tan consciente de que en el
m
mundo ocurrían grandes cosas que dejó la granja
de su padre para convertirse en piloto de guerra,
dej
dejando atrás a su amigo Axel y a su amada Ellen.
“Las colecciones dan un gran
atractivo a la Biblioteca de Galicia”
29
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
Nordesía
DANIEL BUJÁN DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DE GALICIA
“NUESTRA FUNCIÓN ES RECOLECTAR Y CONSERVAR TODO EL PATRIMONIO, LIBROS, DISCOS, VÍDEOS...” / Patricia Pernas
E
l filósofo Daniel Buján, actual director de
la Biblioteca de Galicia y un hombre que
combina sobredosis de trabajo y
sueños, considera que el número de
volúmenes que, a través de donaciones o depósitos, recibe el original
“Babel” al frente del cual está confiere a este amplio entorno un “gran
atractivo”.
Con motivo de la reciente celebración del día internacional de estos espacios que mantienen las
obras ordenadas para consulta o
lectura, este responsable, que sabe
mucho de entrelazar letras en ese
extraño límite entre la realidad y la
ficción, cita la larga lista de colecciones que en la actualidad alberga
este edificio, instalado en la Ciudad
de la Cultura.
¿Quiénes están entre los donantes de estos fondos?
En la cesión o legado de fondos figuran Basilio Losada Castro, Xesús
Alonso Montero, José Luis Basanta
(con una de las colecciones más importantes del mundo de libros de
relojes), Celso Collazo Lema, las familias Sixto Seco, Enrique Curiel y
Luis Losada Espinosa, y las Fundaciones Carlos Casares y Cabaleiro
Goás. También el intelectual Isaac
Díaz Pardo (16.000 volúmenes con
especial protagonismo de la intelectualidad gallega exiliada), Rodolfo
Núñez de las Cuevas, Rogelio Groba, Gonzalo Fernández Obanza,
Alejandro Armesto, Ignacio Novás,
o los fondos prestados temporalmente por la Fundación Camilo
José Cela para difundir a través de
una exposición la obra del Nobel de
Iria Flavia.
Aquí se dan unas
garantías de
conservación y
seguridad y se pueden
depositar las piezas el
tiempo que se quiera
El espacio en las casas no es tan
grande como para poner bibliotecas
tan amplias, las circunstancias sociales han cambiado, ya la opción
de venta es poco utilizada, porque
no existe esa demanda tan grande,
y aquí se dan las garantías de seguridad y de conservación. Se da la
circunstancia, además, de que no
obligamos a nada, no hay una forma establecida y pueden depositarse por unos años si así se desea.
¿También hay instituciones?
Sí, hay instituciones que optaron
por ceder a la Biblioteca de Galicia
su legado digital, como es el caso de
la Fundación Penzol y sus copias de
diferentes publicaciones periódicas,
fotografías y documentos literarios
que tienen como denominador común asuntos referidos a Galicia, entre los que sobresale el legado del
ilustre Ramón Otero Pedrayo. En
este capítulo estaría, igualmente, la
Fundación Eugenio Granell, con la
entrega de más de 2.000 imágenes
con obra plástica y material bibliográfico.
¿Por qué motivos se opta por la
cesión a esta Biblioteca?
¿Cuáles son esas garantías?
La Biblioteca, como el Archivo de
Galicia, es una construcción que
está dotada de un innovador sistema de seguridad, que se traduce en
un equipo de cajas fuertes móviles
que permiten no solamente una correcta conservación –control de humedad, luz y temperatura– sino
también la protección máxima.
¿Cuál es el ejemplar más preciado que alberga esta institución?
Es complicado elegir uno, porque
no tenemos esos grandes manuscritos como el Códice Calixtino, de valor incalculable y que si se perdie-
se... qué vamos a contar... pero sí
documentos de gran valor, y cuanto
más antiguos, en principio, más valor les damos, así como a impresos
que tienen relación con Galicia.
¿Qué importancia tiene este recinto?
Con más de 800.000 volúmenes, se
puede hablar de referente, máxime
cuando se recopila todo lo publicado en gallego, en la comunidad y
fuera de ella, y desde el momento
en el que existen joyas de la prensa
escrita, desde los mismos orígenes,
como el mismísimo “O Catón Compostelán”, sin parangón en lo que a
interés histórico se refiere.
No es el único punto fuerte...
No, está la colección de grabados,
con piezas de los siglos XVII y XVIII
y trabajos de artistas de la talla de
Seoane, Laxeiro, Quesada y Maside;
y la cartografía, con Rodolfo Núñez
de las Cuevas y la “Carta Geométrica de Galicia”, un mapa de 2,45 por
2,25 metros realizado por el matemático Domingo Fontán, que recorrió esta tierra 18 años, a caballo y a
pie, para poder hacerlo.
También atesoramos la producción discográfica en gallego, posible
por el Arquivo Sonoro del Consello
da Cultura Galega aquí depositado,
y que alberga maravillas tales como
discos de pizarra y rodillos de pianola.
¿Por qué este abanico tan amplio de piezas?
Se debe al aspecto recolector y conservador del patrimonio bibliográfico de un país de la Biblioteca de
Galicia, función que abarca discos,
vídeos y libros, absolutamente
todo.
También destaca la faceta investigadora de la Biblioteca de
Galicia...
Por supuesto, y el éxito de “Galiciana”, la biblioteca digital de Galicia
que constituye una iniciativa pionera que sirve para facilitar fondos de
la propia institución y ofrece recursos de las bibliotecas patrimoniales
gallegas y de centros gallegos en
América. Además, estamos plenamente implicados en la World Digital Library y en Europeana. El de las
bibliotecas digitales es un tema apasionante, con unos desarrollos
tecnológicos muy ricos... Esto es
algo que forma parte de mis aficiones personales y lo hago con tanto
agrado...
También me entusiasman las actividades de difusión que se hacen
especialmente dirigidas a los niños
y la forma amena en la que les llega,
por ejemplo, el conocimiento científico.
Por último, en términos estrictamente económicos, ¿cómo ve
los “brotes verdes” en el campo de la cultura?
Estamos mejor y ha parado la caída,
pero los brotes tardarán en salir. De
momento, las setas, que para eso
estamos en otoño.
laEntrevista
LAVANDEIRA JR
Nordesía
30
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
Máis de Calixtino
VICENTE ARAGUAS
CUSTODIO OU A FE
ED
DO
O
CARBOEIRO
máisLibros
ANTÓN DE SANTIAGO
AZETA Edicións. A Coruña,
2013. / 13,50 euros
M
ágoa que non
exista un licor,
cal o “Benedictine”, estomacal e
todo iso, que se chame “Calixtino”
e que nos sirva para dixerir canto
n leva dado, de falar e escoitar,
nos
a marabillosa guía de viaxe que
es
escribirá
aquel cranio previlexiad que se chamaba Aymeric Pido
ca
caud.
Puro “ vademécum” para
p
percorrer
esa vía, cada vez máis de
m
moda,
entre crentes, ateus e medip
pensionistas.
Así e todo o “Códice
C
Calixtino”,
non digamos xa o seu
ro
roubo
(arrodeado do halo esperp
péntico,
tamén chafulleiro, que
co el andivera) é unha xoia mecon
re
recente
de atención. Poética, e hai
u libro de poemas de luz Pozo
un
G
Garza
ao respecto ao que compre
n perderlle a pista, mais tamén
non
n
narrativa.
Como o último libro, primeira
n
novela
que nos oferece, de Antón de
S
Santiago,
personaxe singular da
nosa cultura, coruñés do 44, responsable da Cátedra de Canto do
Conservatorio da súa cidade natal,
cantante el mesmo, actor, dramaturgo e unhas cantas cousas que poderíamos dicirl del. Agora, como
digo, o Antón enceta a boroa narrativa cunha novela chamada Custodio ou a fe do carboeiro (AZETA
Edicións, A Coruña, 2013). Un libro
que posúe moito de “delicatessen”,
tamén de “rareza”, a partir da elegancia coa que De Santiago narra
unha historia que, sendo cómica (e
o Custodio de marras, nome con
evidente choscadela, é un segundo
sanscristán da Catedral de Santiago) co seu aquel de picaresca, ten
un evidente calado. Fondura cultural, as referencias culturais (as relativas á música, sobre todo) enchen
un libro no que non fallan os exemplos gastronómicos.
Por suposto que tratándose dun
autor que ten cultivado abondantemente o teatro (Antón a maiores é
neto de Nito, aquel personaxe autor
dos apropósitos ou ferretes, tan clásicos no antroido coruñés) sobrancea a súa mestría á hora de facer
dialogar aos seus personaxes, en
boa combinación coas maneiras
descriptivas de De Santiago, quen
no medio introduce reflexións que
lonxe de amolar aportan máis prebe
ao seu mollo.
Custodio, en fin, non nos conta a
súa historia senón que será o seu
amigo Lois, xornalista ao cargo da
información relativa á catedral
quen nos ilustre dos banzos desta
escaleira, chea de amenidade e ilustración, Na que aparece igualmente
a ópera de Donizetti, La favorita,
O XARDÍN MÁIS
FERMOSO DO
MUNDO
CARREIRA PARA
UN SEGREDO
TERRIBLE
AO NORTE UNHA
MONTAÑA, AO SUR UN
LAGO, AO OESTE UNS
CAMIÑOS, AO LESTE UN
RÍO
A DIAGONAL DOS TOLOS
LÁSZLO KRASZNAHORKAI
Rinoceronte Editora / 16 euros
Un xardín, o xardín máis fermoso do
mundo, e un príncipe, o neto do lendario Genji e, á súa procura, os seus
segredos, unha fuxida e unha persecución. Ista é a trama na que un
mosteiro abandonado cobra xeito
non lugar ignoto do Xapón. A prosa
de László Krasznahorkai, que irrumpira na primeira liña da literatura con
“Tango” en 1985, flúe, vira e revira para visitar os recantos da harmonía e desharmonía humana, do símbolo e a realidade, da matemática e as forzas da
Terra, da estética de Oriente e a formación dos cristais para iluminar dun xeito
desacostumado e cunha intensidade desafeita á existencia. Un bo xeito este
texto de achagarse ó autor, ó que Susan Sontag chegou calificar como o
“mestre húngaro contemporáneo da apocalipse”.
“E disimulen por
esta intrusión tan
persoal, mais é qu
eme presta moito a
lectura deste libro,
tamén de viaxes
poisque nos leva a
O Cebreiro, teimoso
Custodio...”
pola que sinto a parcialidade nedense por Alfonso XI, fillo adoptivo
da nosa real vila pois fora quen nos
outorgora foros e aboengo. E disimulen por esta intrusión tan persoal, mais é que me presta moito a
lectura deste libro, tamén de viaxes
poisque nos leva a O Cebreiro, teimoso Custodio na súa tarefa de velar polos tesouros relixiosos de Galicia. Non lles adiantarei o que alí
acontece poisque, curiosos lectores,
non quererán que lles faga de
“spoiler” da gorentosa lectura, cal
certos menús que o “gourmet” Antón de Santiago dispón diante do
lector. Que lles aproveite.
SANTIAGO LOPCO
Editorial Galaxia, 2014.
17 euros
Correr, vivir, sobrevivir. Unha persoa atravesa a pé a illa da Reunión, no Océano Índico. Por que
corre? Cumprirá o seu obxectivo? Os ritmos africanos do “maloya” van marcar a cadencia desenfrenada dunha carreira que
agocha un segredo terrible e escuro. É ista a trama que desenvolve Santigo Lopo en “A diagonal dos
tolos”, obra coa que mereceu o Premio de Narrativa Breve Repsol
2014 e que ve agora a luz da man de Galaxia. Lopo desvela os misterios da antiga “Íle Bourbon” nunha novela que engaiola dende a primeira páxina grazas a unha narración áxil e intensa. “A diagonal dos
tolos “ é unha fiestra aberta aos vieros tortos que dan forma á historia da humanidade. A voz profunda de Lopo (Vigo, 1974) déixase sentir unha vez máis trala aparición en 2009 de “Peaxes” e “Hora zulú”,
coa que gañou o Premio García Barros.
LAS
SO
OTRAS
S
CAROLINA BRUCK
Adriana Hidalgo Editora
H
ace bien poco, dábamos cuenta de una
insatisfactoria antología; la que con el
sello de Ed.Candaya aparecía el pasado 2013 con el título de “Emergencias”. Carolina Bruck, una de las
antologadas, que en 2008 se iniciaba en el terreno del relato con “Fast
Food” (Premio Macedonio Fernández en su Argetina natal), reaparece
en el presente 2014 con un segundo
libro del mismo género que el primero e igualmente premiado, ahora
con el galardón de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que tuvo a
Pierre Menard o Jorge Luis Borges
entre sus directores. Este segundo
libro es “Las otras” y aparece con el
sello editorial de Adriana Hidalgo.
Investigadora en teoría de la literatura, profesora y guionista de cine,
se alinea Carolina Bruck en las filas
del feminismo, lo que tiene un claro
reflejo en detalles de su discurso narrativo, donde la mujer tiene voz de
notable importancia, y también en
el elenco de sus personajes, femeninos en general los de mayor relieve.
Los diez relatos de “Las otras”
manifiestan, a nuestro entender, la
clara prevalencia del discurso, ágil e
inc
incisivo,
brillante expresivamente,
rup
rupturista y modalizado en monólog
logos interiores narrativos frente a
lo quebradizo
q
de las historias. Ello
pue
puede servir para preguntarnos por
qué hay relatos memorables y otros
que no lo son; esto es, por qué narra
rraciones desvaídas, evanescentes
cue
cuentan a menudo con un registro
ver
verbal certero e intenso, lleno de vivez
veza y frescura.
Los relatos de este libro se articulan en dos bloques casi simétricos.
Los cinco primeros traslucen motivos narrativos de cierta solidez y
dotados de una personal visión: las
certidumbres o revelaciones de la
adolescencia, el desquiciamiento
del seno familiar, la reformulación
o inversión del indigenismo, la mujer en el terreno de la delincuencia
como “transportista” de la droga y
hasta alguna incursión en verdad
original, desenfadada en el peronismo (representado en Evita) e incluso los entresijos del mundillo editorial de enraízan en estos escritos
que, en conjunto, exhiben una apretada galería de retratos de mujer
muy de hoy con conductas y destinos bien distintos. A la mujer, el
mundo se le abre ante obstáculos y
agresividad. La dimensión cultural
se concreta en referencias literarias,
elementos léxicos de extracción anglosajona e irrupción avasalladora
de la cibernética, de la tecnología
informática, de la realidad virtual.
Si descontamos lo borroso y descentrado de algunas muestras (las
finales en especial) de esta breve
summa narrativa, lo cierto es que
Carolina Bruck se adentra en imprevisibles y dolorosos ángulos de los
seres, las cosas y la vida, donde
nada resulta inocuo o inocente y
donde la complejidad interfiere
hasta en lo más simple y cotidiano..
Sólo queda ponderar el trazo firme
y el acelerado ritmo de contar en
esta autora en la que caben esperar
más densidad humana, más sosiego, mayor vibración emocional... y
menos urgencias.
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
PROSA DE LA
METÁFORA
EXQUISITA
JUEGO Y DISTRACCIÓN
JAMES SALTER
Salamandra / 17 euros
Tras la publicación de Quemar los
días y La última noche, Salamandra continúa la recuperación en
castellano de la obra de James
Salter, en este caso la tercera novela del gran escritor estadounidense. Editada por primera vez en
1967, Juego y distracción supuso
un punto de inflexión en la trayectoria de Salter y dio la medida de su
maestría y ambición literarias. En la actualidad se la considera una
lectura insoslayable que, sin duda, contribuirá a engrosar la legión de
admiradores que James Salter sigue cosechando en todo el mundo.
La novela, que toma prestado su título de un versículo del Corán sobre la esencia de la vida terrenal, narra la historia de amor entre Phillip Dean, un universitario norteamericano que deambula por Europa,
y Anne-Marie Costallat, una joven francesa de provincias. Evocada en
todo su esplendor erótico, la fogosa aventura de los dos amantes nos
llega a través de la imaginación de un solitario compatriota de Phillip.
El desdén hacia las convenciones sociales, la entrega incondicional al
placer y la indolencia aparecen aquí delineados con un lenguaje conciso, que convierte el cúmulo de impresiones y la mirada reflexiva y
sensible del narrador en un himno a la sensualidad.
LOS PRINCIPIOS
DEL ÚLTIMO
PREMIO NOBEL
TRILOGÍA DE LA OCUPACIÓN
PATRICK MODIANO
Anagrama / 22,90 euros
Este volumen reúne las tres primeras novelas de un autor fundamental de las letras francesas contemporáneas. Tres novelas que
recibieron numerosos galardones
–entre ellos el Gran Premio de la
Academia Francesa– y que representan el primer y más brillante bisturí novelístico de la turbiedad, la
complicidad social y la fantasmagoría, del antisemitismo, el crimen organizado y la fiesta de algunos en
este negro período del siglo XX francés. Concretamente del París ocupado, su gestación y consecuencias. Entre el delirio, el sueño y la falsificación desfilan todos los fantasmas de la época. Entre ellos, el padre
–ese eterno modianesco–, una banda criminal que gira en su provecho
la amenaza del enemigo y la locura ideológica –retrato del soporte intelectual de aquellos años– de un judío antisemita. Y todo ello contado,
en palabras de José Carlos Llop, prologuista a esta edición, “como si
Scott Fitzgerald y Dostoievski salieran de correría nocturna y en vez
de bares hubieran visitado varios círculos del infierno con un espíritu
entre la frescura fitzgeraldiana y el fatalismo nihilista del ruso, mezclado con cierta atmósfera a lo Simenon”. Imprescindible.
másLibros
LUIS ALONSO
GIRGADO
“La dimensión
cultural se concreta
en referencias
literarias,
elementos léxicos
de extracción
anglosajona e
irrupción
avasalladora de la
cibernética...”
31
Nordesía
Carolina Bruck:
diez relatos
Nordesía
Intrigas
compostelás
32
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
ARMANDO REQUEIXO
letrasAtlánticas
[email protected]
CHOVIDA DO CEO
ALFREDO CONDE
Xerais / 19 euros.
A
lfredo Conde é un
cómpitofrecuentador da escrita
de intriga. Sempre houbo na súa prosa unha preferencia polo inexplicado, polo
develamento de sucesos sorprendentes que deben traerse á luz
para que irradien e dean sentido á
realidade circundante. Textos
como Sempre me matan (1995),
O fácil que é matar (1997) ou Ósos
de santo (2010) sonexemplos significados da súa estimanzapor este
tipo de escrita.
A maior abondamento: coa última das obras citadas Conde iniciou
unha serie protagonizada polo detective Andrés Salorio, que ten a
cidade de Compostela como escenario. Pois ben, a recente Chovida
do ceo é a segunda entrega desa serie e nela comparecen moitos dos
trazos característicos da literatura
do allaricense, como a natural capacidade para recrear atmosferas e
lugares, o poder evocador da memoranza dos personaxes que fían
sucesos mentalmente nun cadoiro
interminable ou o xenuíno humor
co que non poucos deles se conducen, todo unido a un visible oficio
para a arquitecturización do relato
que se agradece, pois con Conde
un sempre sabe de onde vén e a
onde vai, liberado de onanismos
oníricos tan adoitos en certa prosa
de moda.
Chovida do ceo narra a investigación que o inspector Salorio terá
que realizar ata resolver o caso
dunha moza que aparece misteriosamente morta na Quintana, ao
que semella, caída dende as alturas
do convento de San Paio de Antealtares. A partir dese instante vai
despregarse toda unha procura na
que irán xurdindo personaxes do
policial, o político, o empresarial e
o social da capital de Galicia, e
cómpre dicir que moitos deles cun
xogo de transunteado ben transparente, por veces mesmo con alusións inequívocas que engaden á
novela unha lectura paralela para
os bos entendedores.
A historia que Conde propón
agrada pola atención á que obriga
no descubrimento do caso, mais
non quero deixar de subliñar o notable de certos excursos e relatos
paralelos que serven para debuxar
con firme pulso toda unha sociedade non pouco comenenciuda, hipócrita e orlada polas corruptelas,
un fresco de individuos vividores,
O autor, nunha pose na entrada principal da catedral compostelá
acomodaticios e traizoeiros que
non respectan outra lei que a do
proveito propio, sendo ben poucos
os personaxes que se subtraen á
ollada escéptica que sobre este retábulo deita o autor.
Vernizada de sarcasmo e melancolía a partes iguais, Chovida do
ceo posúe tamén a virtude de dispor como pano de fondo todo un
decorado histórico que axuda a
mellor entender o presente e non
lle treme a man á hora de aplicar a
lupa a grupos sociais abondo influentes como o da curia catedralicia, o escuro alto e medio empresariado ou a caste política municipal
e non só, estamentos todos que non
sempre saen ben parecidos na foto.
En Conde hai que estimar o traballado das finas descricións, que
tanto inzan no relato gastronómico
de detalle coma na erudita lección
de extremos arquitectónicos ou
históricos e que fan de Chovida do
ceo unha novela que vai máis alá
do puramente detectivesco, pois,
como acontece noutros moi coñecidos autores do xénero (Henning
Mankell ou StiegLarsson, poño por
caso), as investigacións de crimes e
asasinatos teñen decote a virtude
de facer aflorar todo o mundo que
as rodea, a sociedade que alimenta
esas disrupciónsviolentas e confirma o perigoso do fío de navalla
polo que deslizamos todos e cada
un de nós, sabéndoo ou sen sabelo.
Estimable lectura, entretida e
non exenta de humor este Chovida
do ceo de Alfredo Conde, un autor
ao que lle gusta mudar de ponla e
que nesta ocasión abeirou en sombra agradecida.
33
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
D
As Memorias
de Dolores
Botey son un libro
importante nun país no
que curiosamente, o
legado literario da xente
que sufriu as torturas do
franquismo non é
demasiado abundante, e
menos aínda o das
mulleres. Se nos fixamos
nos datos que aporta o
magnífico estudo...
fin completamente libre. De feito, o
regreso da familia para instalarse
en Mallorca aceptouno coma unha
perda desa liberdade, primeiro en
relación ao estado franquista represivo, e asemade, a un esquecemento
masivo no país que lembra a un dos
pesadelos de Levi, que no caso español, en boa medida, se fixo realidade:
“Aquí está mi hermana, y algún
amigo mío indeterminado, y mucha más gente. Yo les estoy contando precisamente esto: (…) Les hablo también prolijamente de nuestra
hambre, y de la revisión de los piojos, y del Kapo (…) Es un placer intenso, físico, inexpresable, el de estar en mi casa, entre personas
amigas, tener tantas cosas que contar: pero no puedo dejar de darme
cuenta de que mis oyentes no me
siguen. O más bien, se muestran
completamente indiferentes.”
O relato de Dolores Botey é enormemente literario sen pretender
selo. O libro acada unha especial calidade porque ao estilo do propio
Levi conta, dun xeito distanciado e
obxectivo, recurrindo en moitos casos máis á perífrases e elipses, a narración das pasaxes máis duras no
trato ás presas. Dolores obvia o obvio, pero perfílao de tal xeito que o
fai visible na mente do lector, en
particular cando fala dos asasinatos
dos bebés, do maltrato ás mulleres
de idade avanzada ou as menores
violadas por falanxistas, sen falar
da conmovedora pasaxe con que as
presas afrontaban os fusilamentos.
España continuou a ser para Dolores, dentro e fóra da casa, unha
inmensa prisión mantida a base de
medo e silencio. Aínda así, conseguiu refacer a súa vida, casándose,
tendo dúas fillas, disfrutando do
único espazo de liberdade que ela,
que eles podían construir nun país
de desconfianzas que precisamente,
tiña moi viva a represión brutal do
principio, como a máis sutil que
continuou aínda recén morto Franco.
Recomendando con forza ó libro,
gustaría de comentar un detalle
máis, que pode pasar inadvertido
para o lector, e que resulta case kafkiano. Cos seus irmáns na fronte republicana, e un mozo ao que lle deran unha malleira, o día da súa
detención:
“cuatro forzudos y guapos muchachos llamaron a la puerta.
—¿Tú eres Julia?
—Sí, ¿qué ocurre?
—Tendrás que acompañarnos,
es para hacerte unas preguntas, en-
O relato de
Dolores Botey é
enormemente literario
sen pretender selo. O
libro acada unha especial
calidade porque ao estilo
propio Levi conta, dun
xeito distanciado e
obxectivo, recurriendo
en moitos casos máis á
perífrase e elipses, a
narración das pasaxes
máis duras no trato das
presas. Dolores obvia o
obvio, pero perfílao de tal
xeito que fai visible...
seguida volverás.
Pensé: sí, enseguida volveré,
como mi hermano, que lleva tres
meses, y mi novio, que le han molido a palos y le han saltado los dientes…. (…) ya no creo que los vuelva
a ver más”
O curioso é que ela contestase ao
nome de Xulia. En realidade daba
igual que se chamase Xulia ou Dolores. Ela mesma sabía o que lle ía esperar nun lugar onde o nome, o
símbolo maior da nosa individualidade, e polo tanto, da liberdade, era
o de menos.
Catalina París ten realizado e
está a realizar unha labor encomiable por dar a coñecer un libro que
editou tal e como o deixou manuscrito a súa nai e cuxos beneficios
destínanse íntegros á ONGS de axuda a nais con nenos no cárcere. A de
Dolores é testemuña en estado puro,
ata físicamente.
Éo tamén difundir estas memorias, nun país tan necesitado de evitar o esquecemento e a reinterpretación sesgada do franquismo, é
unha lección de ética, de afouteza e
de necesidade histórica. Aínda hai
moitas feridas abertas que amosan
que eses tempos escuros non se pecharon coa Transición.
Corresponde ás novas xeracións
continuar o legado dos que por
medo, nunca poideron sentirse libres e o desexaban, simplemente,
porque a liberdade é o mínimo da
dignidade dunha persoa, sexa para
publicar as súas memorias, sexa
para non xacer nunha fosa común
sen identificación algunha. Aínda
queda un longo camiño por percorrer, pero os pasos de Catalina tamén nos indican outras vías a seguir
nun ámbito literario que semella
alleo ás grandes editoriais, o que tamén, coido, dá bastante que pensar.
O libro Mis Memorias, de Dolores Botey pode atoparse en Compostela, na librería Couceiro, en
Bertamiráns, na librería Lenda.
viaxeInconstante
España
continuou a
ser para Dolores, dentro
e fóra da casa, unha
inmensa prisión mantida
a base de medo e
silencio. Aínda así,
conseguiu refacer a súa
vida, casándose, tendo
dúas fillas, disfrutando
do único espazo de
liberdade que ela, que
eles podían construir...
XOSÉ ANTONIO LÓPEZ SILVA
ez anos, tres meses e
vinte horas en diversos cárceres franquistas, fundamentalmente no de Ventas, foi o tempo
que estivo recluída Dolores Botey
Alonso (1919-1982). Ese é o subtítulo marco de, precisamente, Mis
Memorias.
Durante estes dous últimos meses, a sua filla, Catalina París Botey,
percorreu Galicia facendo diversas
presentacións dun libro que editou
ela mesma e foi distribuíndo librería por librería, cidade por cidade, e
ata de boca en boca. Ese esforzo,
encomiable por si mesmo, di moito
da calidade humana e moral de Catalina e medra cando un se achega
ás páxinas da súa nai e percibe a súa
especial calidade de testemuña.
As Memorias de Dolores Botey
son un libro importante nun país no
que curiosamente, o legado literario da xente que sufriu as torturas
do franquismo non é demasiado
abundante, e menos aínda o das
mulleres. Se nos fixamos nos datos
que aporta o magnífico estudo preliminar da profesora Verónica Sierra, da Universidade de Alcalá, percibimos que a maior parte destes
memoriais femininos foron publicados pouco antes ou pouco despois
da morte de Franco, en París antes
do 1975, e logo en España ata 1983,
fundamentalmente en editoriais
pequenas e de pouca tirada. O resto
da bibliografía pode contarse cos
dedos dunha man e son narracións
a maior parte non realizadas en primeira persoa por historiadores ou
interesados no tema.
É moi interesante este dato porque revela que, así como a historiografía ten realizado nos últimos
anos unha intensísima labor investigadora no eido da represión e dos
cárceres franquistas, e da política
do primeiro franquismo en xeral, as
testemuñas literarias, a diferenza
doutros países non teñen dado unha
considerable literatura cando menos en cantidade. Coido que en parte débese a un feito que explica moi
ben a propia Dolores Botey. Ela,
como Mercedes Núñez, coma Jorge
Semprún, coma Primo Levi ou Jean
Améry, sentiu nun momento determinado a necesidade imperiosa de
contar. Pero no caso dela, iso só lle
foi posible en xaneiro de 1974, cando a familia se instalara en Londres
e ela, fóra de España, sentiuse por
Nordesía
“Mis memorias”, de Dolores Botey
Nordesía
34
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
Llega a los cines el fin de “REC”
y lo nuevo de Lawrence y Cooper
JAUME BALAGUERÓ
DIRIGE LA ÚLTIMA
ENTREGA DE LA SAGA
DE TERROR
PROTAGONIZADA POR
MANUELA VELASCO
cineTeatro
E
sta semana se estrena
“REC 4”, cuarta y última entrega de la popular saga de terror
española, que en esta ocasión cuenta con Jaume Balagueró en la dirección y que recupera a Manuela Velasco como protagonista.
Los últimos supervivientes del
terrible virus se encuentran ahora
en un buque en alta mar, donde Ángela (Velasco) está aislada para prevenir el contagio, pero pronto el
miedo y el horror se extenderán por
los pasillos del barco...
Otro estreno destacado es “Serena”, con Bradley Cooper y Jennifer
Lawrence, que ya fueron pareja romántica en “El lado bueno de las
cosas” y también se encontraron en
“La gran estafa americana”. Ahora,
Cooper y Lawrence, dos de los actores jóvenes más cotizados del momento, unen fuerzas en este drama
dirigido por la danesa Susanne Bier.
Ambientada en los años 20, la trama de “Serena” se centra en un joven matrimonio que emprende una
aventura empresarial en Carolina
del Norte, pero que se verá duramente afectado al saber que la mujer no puede tener hijos.
“THRILLER”
Por otro lado, el actor Liam Neeson
se pone al frente del elenco de “Caminando entre las tumbas”, un oscuro “thriller” dirigido por Scott
GERALDINE CHAPLIN SE
RESISTE A HACERSE MAYOR
A sus setenta años, la actriz
Geraldine Chaplin se resiste a
hacerse mayor, pues no ve en
ello nada positivo. “No hay nada
bello en la vejez, es una
desgracia, una masacre”, afirma
sin dudar. Hija del cineasta y
actor Charles Chaplin y nieta del
Nobel de literatura Eugene
O’Neill, la intérprete participa en
la Muestra de Cine de Sao Paulo.
Manuela Velasco y Jaume Balagueró, en el estreno de “Rec 4”. EFE
Frank y basado en una novela de
Lawrence Block.
En este film, el expolicía de Nueva York Matt Scudder, que trabaja
como detective privado sin licencia,
se encarga de una investigación
acerca de un misterioso secuestro
que resulta ser uno más de un patrón repetido.
“Filth, el sucio” es otra novedad
de la cartelera. Basada en una novela de Irvine Welsh, conocido por su
éxito con “Trainspotting”, esta comedia de humor negro y acción está
dirigida por Jon S. Baird y en su reparto aparecen James McAvoy (“El
último rey de Escocia”) y Jamie Bell
(“Billy Elliot”).
Un policía corrupto, arrogante y
egoísta de Edimburgo trata de resolver un caso con sus peculiares
métodos para lograr un ascenso
profesional que le permita recuperar a su familia.
LA BANDA SPANDAU
BALLET PRESENTA UN
DOCUMENTAL
Los componentes de la banda
británica de los años 80
Spandau Ballet, Gary Kemp,
John Keeble, Steve Norman y
Martin Kemp, posaron junto a la
directora del documental “Soul
boys of the western world”,
George Hencken, en su
presentación. La cinta relata sus
éxitos, sus disputas y su reciente
reconciliación en el festival
In-Edit. EFE/TONI ALBIR
Estrenos para los más pequeños
con dos películas de animación
B
ajo las elegantes calles de la aristocrática ciudad de Cheesebridge viven los
Boxtrolls, unos simpáticos y misteriosos seres que aprovechan la noche para recorrer la ciudad y robar
todo lo que necesitan. Comedia de
animación dirigida al público infantil, que han realizado Graham Annable y Anthony Stacchi y basada
en una novela de Alan Snow.
También para los más pequeños
de la casa se estrena “Las aventuras
del pequeño fantasma”. Con el refe-
rente claro en la memoria de “Casper”, esta simpática comedia alemana dirigida a los más pequeños
está dirigida por Alain Gsponer y se
basa en la conocida novela infantil
de Otfried Preußler.
Cuando da la medianoche en el
castillo de Eulenstein, el Pequeño
Fantasma despierta y recorre el
mundo sin ser visto, aunque a él lo
que le gustaría es ver lo que sucede
cuando todavía hay rayos de sol.
Por último, en “La sal de la tierra”, el cineasta alemán Wim Wenders se adentra de nuevo en el do-
cumental, donde ya triunfó con
filmes como “Buena Vista Social
Club”, y codirige este filme, junto a
Juliano Ribeiro Salgado, que retrata
al fotógrafo Sebastião Salgado y
que recibió el Premio del Público en
San Sebastián y el Premio Especial
del Jurado en Cannes.
La vida y obra del afamado fotógrafo brasileño centra este film que,
a través de planos estáticos, entrevistas y comentarios con voz en
“off”, ofrece una mirada estética y
única al mundo, usando la cámara y
los ojos de Sebastião Salgado.
LA FIESTA DEL CINE
SUPONE UN NUEVO ÉXITO
La Fiesta del Cine ha vuelto a
superarse a sí misma en su
séptima edición y ha atraído a
las salas a casi 2,2 millones de
espectadores entre el lunes y el
miércoles de esta semana, un
15% más que en la anterior
edición, celebrada en marzo, y
un 38% más que hace un año.
ÁNGEL LUIS SUCASAS
A
veces lo mediocre
es mucho más revelador que lo sublime para entender esto que llamamos cine.
Bueno, a veces es eufemismo.
Siempre lo es. Lo mediocre, lo vulgar, lo sobado, lo ya sabido, lo repetido es lo que define la tendencia. Porque lo sublime siempre
será (más nos vale) una anomalía.
Las tortugas ninja, enésima versión de este clásico de los dibujos
animados de los 90, encaja perfectamente en el molde de película
mediocre del Hollywood actual. Y
eso nos permite comprender perfectamente cuáles son las carencias de
un negocio que se balancea, inconsciente, con un pie sobre el abismo.
Primero, Hollywood quiere franquicias. Gracias a ser periodista, he
tenido la suerte de entrevistar a pro-
ductores como Walter Hill, Samuel
Hadida o Roger Corman, gente que
entiende este negocio en sus entrañas. Y todos ellos me decían lo mismo.
Las películas ya no son controladas por artistas, sino por estudios
de mercado. Y lo primero que un estudio de mercado desea para apostar por un producto es el valor de
marca. Así se entiende que resucitar
a Las tortugas ninja, que siguen teniendo cierto swing ya medio rancio por el paso del tiempo, sigan teniendo atractivo para la meca del
cine.
Segundo, Hollywood quiere artesanos, no artistas. Como las películas las controlan estudios de merc a d o, b a s a d o s e n p a t ro n e s
demográficos, estimaciones de negocio y demás gélidos etcéteras, lo
último que interesa es poner a los
mandos de un vehículo de hacer dinero a un tipo que crea tener algo
propio que decir.
Por eso los Mark Romanek o Arofnoskys acaban dejando a medias
su trabajo para superproducciones
y rompen con los estudios. Porque
estos no dejan un solo resquicio a lo
impredecible.
Tercero, Hollywood quiere fantástico. El 90% o más de su negocio
viene de este lado de la narrativa. E
incluso un amante impenitente del
imaginario como yo se está empezando a saturar, agradeciendo cada
Boyhood como un soplo de aire
fresco en un viciado miasma de clónicos productos envasados al vacío
fantastique. Superhéroes, ciencia
ficción y fantasía. Todo bajo la misma fórmula, la que inventaron Spielberg y Lucas en StarWars e Indiana
Jones. Secuencia de acción colosal
tras secuencia de acción colosal.
Obligación de hacer en cada película el más difícil todavía.
Sumando estas tres claves tenemos una crónica de una muerte
anunciada. Como Hollywood pone
todos los huevos en la misma cesta,
el día en que ella un desliz, todos
ellos se romperán al unísono.
Esta fórmula implica gastarse
millonadas en muy pocos títulos al
año. En lugar de regar el dinero en
20 o 30 apuestas sólidas, las majoreligen apostar a tres o cuatro posibles Avatares, Transformers o Harry
Poters. Conque uno sea un bombazo, llega. Pero basta que un solo año
ninguno lo sea para que todo el negocio se desmorone.
Y todo el problema viene de que
Hollywood a desertado del público
adulto. Cree que este ya no quiere
gastarse dinero en butaca, refresco
y palomitas. Que lo del cine es solo
ya una excusa de fin de semana para
adolescentes. Y que por tanto lo que
se proyecte en la pantalla debería
coincidir con la cara más adocenada del videojuego, la que solo ofrece
acción por acción.
Pero resulta que tanto por el videojuego como por el cine, el adulto sigue más que interesado. Y es
más abierto de miras que nunca.
Tanto le da una gran película de
Pixar que la última de Haneke. Consume videojuegos, series de televisión y cómic sin esfuerzo.
Y aunque su capacidad económica ha mermado brutalmente respecto a la generación anterior, es de
una fidelidad comercial inaudita
para aquello que considera dotado
de calidad. Hollywood no lo ve y
por eso sigue apostando a cosas tan
banales como Las tortugas ninja
para cuadrar las cuentas a final de
año. Craso error. Los adolescentes
son más listos de lo que se cree, pero
también son muy volubles. Y algo
más. Algo que el nuevo Hollywood
odia. Impredecibles. Así que el año
que el rollo de Hollywood no les
mole, Hollywood caerá.
Por cierto, notarán que de la película esta semana apenas les he hablado. Pregúntense por qué.
Por cierto, que guapa es esa mujer llamada Megan Fox. Y qué hueca. Un poco como el Hollywood de
hoy. Todo glam, del que se va frotando un poquito con el dedo.
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
Nordesía
35
desdelaButaca
Las tortugas ninja:
Un pie sobre el abismo
Nordesía
muchasFelicidades
Felicita con Diario de Ferrol
36
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
CAMPEONATO DE TUTE DE VERANO DE LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS VIRXE DO MAR
Como cada verano, la AVV Virxe do Mar de Narón
organizó su campeonato de tute estival. En las
fotografías se muestran los ganadores de esta
edición. Gerardo y Lolita, que quedaron primeros
clasificados; Luis y Rafa, segundos, y Elvira y Pepita
terceros. Todos posaron orgullosos con sus premios.
enFotogramas
Felicidades!!
RUBÉN Y PAULA
¡¡Felicidades a mis primitos favoritos!! Espero volver a
veros muy pronto. Os quiere, Noa.
NARCISA
¡Felicidades!
De parte de
tus hijos,
hijas, nietos,
nietas,
biznietos y
nueras.
Muchos
besos. Te
queremos.
JAEL RODRÍGUEZ ANCA
¡¡Feliz cumpleaños!!! Con mucho cariño de tus abuelas,
papis y hermano. Te queremos.
37
CLAUDIA
PAREDES LÓPEZ
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
Muchas,
muchas
felicidades por
tus 7 añitos
princesa!!!
Nordesía
muchasFelicidades
Felicita con Diario de Ferrol
De parte de
tus padres, tus
abuelos, los
tíos y también
todos tus
amiguitos.
¡¡¡Te queremos
hasta el
infinitooooo!!!
MUCHAS, MUCHAS FELICIDADES
HOLAAAA
Muy bien hecho guapas!!!! Tenéis que
seguir pasándolo así de bien.
¡Princesa, te nos estás haciendo mayor, aunque sigues
tan simpática y traviesa como siempre...!!!
¡No cambies nunca!! Te queremos.
enFotogramas
Besos.
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
enFotogramas
Nordesía
38
Jubilación de Carmen
Vázquez, del Padroado
de Deportes de Narón
l pasado mes de julio trabajadores de Limpiezas Manser y personal del Padroado de Deportes de Narón, así como empleados de las instalaciones deportivas del municipio, rindieron
un emotivo homenaje a Carmen Vázquez por su jubilación. La homenajeada fue conserje
del polideportivo municipal durante más de 20 años y ahora inicia una nueva etapa en su vida.
Todos quisieron arroparla como se merece en una comida que se celebró en el restaurante O Mariscador, de A Gándara, donde además de mucho cariño le hicieron entrega de varios regalos.
E
Fina, María José, Rafa y Cruz
La homenajeada, Carmen Vázquez, y su marido
Adrián, Juanma y Tony
Calixto y Caneiro
Lorena y Maricarmen
Marina, Pita y Marifé
Miguel y José
Pita, Javi e Higinio
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
Silvia, Cristina, Sagrario y Pita
Foto de familia en el restaurante de A Gándara, donde se celebró el encuentro
María y Raquel
La homenajeada posando con sus regalos
enFotogramas
Rosendo, Lidia y David
Nordesía
39
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
enFotogramas
Nordesía
40
Cena de fin de campaña
de la peña femenina del
Café Bar Chelsea
os habituales del café bar Chelsea volvieron a celebrar sus consabidas cenas de final de
temporada. En esta ocasión damos cuenta del encuentro de las integrantes de la peña
femenina del referido establecimiento hostelero, que celebraron su comida de fin de
campaña el pasado 7 de junio en el restaurante La Roldana. Todas pasaron una velada divertidísima llena de anécdotas.
L
Lourdes Bastida y Mercedes Fernández
Nita Llano e Isabel Alcaraz
Zelti Castro y María José San Martín
Mamen Varela y Marisol Pita
Cris López e Isa Julías
Mª Carmen Paz y Ana López
Miriam Nieto, Isa Llago y Verónica Mera
Ana Alonso y Susi Bouza
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
Fina Ramil y Miriam Nieto
Ángeles Rodríguez y Yosi Montero
Juan, uno de los camareros de la noche
Brais, sirviendo unas cervezas al personal
enFotogramas
Manoli Rodríguez y Lourdes Bastida
Nordesía
41
Nordesía
42
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
Sabrosos postres hechos con
ladrillos de Lego de chocolate
L
elInventario
a popularidad de Lego
crece sin cesar desde
que salió al mercado y
cada vez se crean más
usos y aplicaciones que van más allá
del simple juego de construcción.
Este famoso ladrillo se ha usado
como elemento para reparar paredes agrietadas, para crear videojuegos, películas, o como material para
hacer arte, joyas, USB, llaveros,...
Los bloques de Lego son una
fuente inagotable de
inspiración para realizar cualquier idea.
Como es el caso de
Akihiro Mizuuchi,
que decidió usar
los ladrillos de
Lego como piezas
de chocolate para
hacer unos postres
muy originales.
El ilustrador y diseñador japonés Akihiro Mizuuchi ha diseñado un sistema modular para la creación de bloques comestibles de
chocolate con el diseño de las míti-
UN RINCÓN PARA AISLARSE
DEL MUNDO
Uno a veces necesita desconectar
pero no siempre resulta sencillo
desaparecer durante unas horitas.
Para todos ellos está pensado este
curioso invento que viene de la mano
de la diseñadora Freyja Sewell, un
pequeño espacio cerrado de nombre
Hush. Este pequeño espacio nos
permitirá aislarnos de lo que nos
rodea, igual que haría un caracol.
Hush es un espacio oscuro y
silencioso, realizado con fieltro que se
corta de una sola pieza de diez
milímetros realizado con lana
industrial. Este material es muy
seguro al fuego ya que no produce
llama, transpirable, resistente y
elástico, además de ser también
multiclimático, lo que significa que
está caliente cuando el ambiente es
frío y fresco cuando hace calor, al
menos en teoría. La lana que se
emplea para su elaboración es
sostenible, mientras que el relleno
está elaborado con fibras de lanas
recicladas y es biodegradable.
cas piezas de la casa Lego.
El chocolate caliente se
vierte primero en unos moldes específicamente creados para hacer
ladrillos Lego, al enfriarse
se desmoldan los bloques
de chocolate, con las que
se podría construir los
mismos objetos que
con una pieza de Lego
normal.
Akihiroha ha tenido el acierto de hacer
ladrillos de distintos colores,
con chocolates de diferentes
tipos: blanco, negro, con leche y blanco con sabor a fresa. Con lo que tiene
UN COCHE EN LA PARED
Por 35 euros se puede adquirir esta original lámpara ambiental
que simula un coche deportivo clásico (también disponible en
versión deportiva) que está atravesando la pared. La lámpara es el
morro del vehículo, que se tiene que sujetar a la pared una vez
colocado el adhesivo con las grietas. También se incluye un juego
de letras adhesivas para componer el nombre del propietario en la
matrícula. El efecto es espectacular tanto si se encuentra apagada
como encendida. No se calienta, por lo que no hay peligro de
quemarse al tocarla. Tiene 33 centímetros de largo y se enciende
con un pequeño interruptor lateral. Funciona con bombillas LED de
bajo consumo y con tres pilas AA.
PLACA BASE PARA LA COCINA
Los frikis y en general aficionados a la tecnología y los
ordenadores ya tienen su tabla ideal para la cocina. La
Motherboard Chopping Board es el complemento indispensable
para sus fogones. Un simpático y original diseño hiperrealista que
reproduce la placa base del mítico ZX81 de Sinclair, con todos sus
microchips, circuitos integrados y aparatitos propios de esas
tarjetas. Realizada en vidrio anti rayadas, muy resistente, fácil de
limpiar para evitar bacterias y virus no informáticos, es apta para
el lavavajillas y cuesta 17,90 euros. Su superficie higiénica evita
olores y tiene soportes de goma en la base para sujetarse a la
superficie de trabajo.
más opciones para crear personajes y
detalles para sus construcciones.
El resultado es digno de mostrar,
es de una gran precisión. Antes de
usarlas se pueden poner en el congelador para poder trabajar con ellas
sin que se derritan entre los dedos,
aunque lo mejor es hacerlo en invierno y al aire libre, así seguro que no
hay problema. Es una buena idea
para una merienda con niños o una
fiesta infantil o para que cada comensal se construya su propio postre.
TOSTADORA Y CAFETERA EN
UN SOLO APARATO
Hay inventos que es raro que no
se hayan inventado antes, por
ejemplo este dos en uno de
cafetera y tostadora diseñado por
Won Kang , Hyo Kang y Min Kyu.
La mayoría tiene en la cocina la
tostadora y la cafetera por
separado y eso supone ocupar el
doble de espacio y un mayor
gasto energético que el dos en
uno. Hasta ahora los dos en uno
de tostadora y cafetera no han
triunfado en parte porque lo que
hacían era adosar la tostadora a la
cafetera, sin ofrecer grandes
ventajas, sin embargo en este
caso el diseño es innovador y
diferente con la zona de tostado
debajo de la cafetera, ocupando
mucho menos espacio, puede ser
la solución perfecta para cocinas
pequeñas en las que no hay
mucho espacio en la encimera. Si
el café que este dos en uno
prepara es bueno esta es una
genial idea.
vadebarcos.wordpress.com
E
l MV Swift Rescue
es un b u q u e d e
apoyo a las operaciones de rescate submarinas (SSRV) de la marina de Singapur. Fue construido
por ST Marine, una compañía de
Singapore Technologies Engineering y botado en 2008. sión mediante imanes permanentes.
Buques de rescate
submarino. El MV
Swift Rescue
CARACTERÍSTICAS
-ESLORA: 83,7 METROS
-MANGA: 18,3 METROS
-PUNTAL: 7,5 METROS
-CALADO: 4,3 METROS
-DESPLAZAMIENTO: 1.231 TN.
-TRIPULACIÓN: 85
PERSONAS
-POTENCIA TOTAL
INSTALADA: 4.000 KW
-VELOCIDAD: 12,5 NUDOS
43
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
Nordesía
JUAN A. OLIVEIRA
UN POCO DE HISTORIA
Hasta 1939 se consideraba que si
la tripulación era incapaz de escapar en el momento en el que un
submarino se accidentaba bajo el
agua, poco podía hacerse por ellos.
Pero esto cambió ese año con el
hundimiento del USS Squalus durante sus pruebas de mar. El fallo de
un equipo derivó en la inundación
de la cámara de torpedos de popa,
la cámara de máquinas y los camarotes de la tripulación, falleciendo
26 de los 59 tripulantes del submarino. El Squalus se encontraba
acompañado por su submarino gemelo, el USS Sculpin, por lo que el
lugar del accidente fue rápidamente localizado.
Las labores de rescate comenzaron al día siguiente, cuando el buque de rescate de submarinos USS
Falcon, con el experto en rescate
Charles B Momsen a bordo, llegó al lugar del accidente. Momsen
puso en funcionamiento la novedosa cámara de rescate McCann,
una gran campana de acero que se
colocaba sobre la escotilla de escape del submarino, y una vez conectada, se reducía la presión en su interior y los tripulantes del submarino
subían a bordo de ella. Durante 13
horas se rescataron los 33 supervivientes del naufragio mediante cuatro inmersiones de la cámara.
EL MV SWIFT RESCUE
En 2007 la marina de la República de Singapur adjudicó a First
Response Marine, una joint venture formada por ST Marine y James Fisher Defence la construcción de un buque de operaciones de
rescate submarinas y un vehículo
de rescate submarino con un presupuesto de aproximadamente 300
millones de euros. Un año después
el resultado fue el MV Swift Rescue, construido en el astillero de
ST Marine en Benoi, y el submarino
de rescate Deep Search and Rescue
Six (DSAR 6) construido por JFD.
En la popa del Swift Rescue,
guardado en su hangar, se sitúa el
DSAR 6, un vehículo submarino de
rescate de casi 10 metros de eslora,
capaz de sumergirse a 500 metros.
Dos tripulantes manejan este submarino, que tiene capacidad para
un total de 17 personas, y que puede ser puesto en el agua en 15 minutos desde la llegada del Swift
Rescue a la zona del accidente, mediante el LARS (launch and recovery system) ubicado en la popa del
buque.
El Swift Rescue está equipado
además con una cámara de transferencia bajo presión (Transfer Under Pressure, TUP) con capacidad para 40 personas, que pueden
recibir en ella tratamiento médico,
y sirve como punto intermedio para
el traslado de los rescatados desde
el DSAR 6 al Swift Rescue. El buque
también incluye el vehículo operado a distancia (ROV) Super Spartan, utilizado para localizar la situación exacta de los submarinos
accidentados.
A popa de la superestructura se
encuentra el helipuerto del buque,
que da servicio a helicópteros de 12
toneladas. Este helicóptero puede
utilizarse para trasladar personas
rescatadas a tierra, si el tratamiento
médico que pueden recibir a bordo
en el hospital del buque, con capacidad para 18 pacientes, fuera insuficiente. Un bote rápido de rescate
completa la lista de vehículos auxiliares del buque.
Con 85 metros de eslora por 18
de manga, las cuatro hélices del bu-
que lo propulsan a una velocidad
máxima de 12,5 nudos. La autonomía del barco le permite navegar
durante 28 días sin volver a puerto,
y su alcance llega a las 3.000 millas
náuticas, unos 5.600 kilómetros.
Dos motores de 2.040 kW cada uno
mueven las hélices en tobera que
propulsan el buque. Tres generadores diésel de 1.359 kW cada uno generan la electricidad para los sistemas del barco. Un propulsor en
túnel a proa de 1.000 kW y otros
dos en popa de 420 kW cada
uno, gestionados por un sistema de
posicionamiento dinámico DP-2,
proporcionan al Swift Rescue una
gran maniobrabilidad.
vadeBarcos
PARA QUÉ SIRVE
La función para la que se diseñan y construyen los buques de
operaciones de rescate submarinas
es el apoyo en superficie de las tareas de rescate submarino y las
operaciones de salvamento a grandes profundidades. Para ello utilizan sistemas como la cámara de
rescate McCann, vehículos semiautónomos de rescate como el Deep
Search and Rescue Six (DSAR
6) o dan apoyo a buzos de rescate a
grandes profundidades
44
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
todoMúsica
Nordesía
MÚSICA
Esta es la “jugada” que presenta en su
tercera edición el Festival JazzAtlántica
que organiza el Consorcio para la
Promoción de la Música y que se
celebrará en el Teatro Rosalía Castro de
A Coruña desde el día 6 de noviembre
hasta el 7 de junio de 2015, ambas
jornadas incluidas, a partir de las nueve
de la noche.
Se trata de un “poker de damas de
color” —China Moses, Dee Dee
Bridgewater, Betty Lavette y Lizz
Wright— y Trío de pianistas de gran talla
internacional y nacional como Gonzalo
Rubalcaba, Brad Mehldau y Naní Garcia.
Completa la programación la CSM
Coruña Big Band con Waler White
Hansel y Luis Díez como director
JazzAtlántica 2014, un póker de
damas y un trío de pianistas
L
legó el otoño y con él
una nueva edición del
Festival JazzAtlántica,
que mantiene la promesa hecha el día de su estreno:
continuidad en su celebración.
Algunos de los protagonistas ya
son conocidos y apreciados por el
público coruñés y los aficionados al
jazz en general. El organigrama del
festival es de larga duración en
cuanto a la prolongación de los conciertos en el tiempo, pero cargado
de intensidad musical en los conciertos que ofrece, empezando por
el de la cantante China Moses y el
pianista Raphael Lemonnier, que
tendrá lugar el día 6 de noviembre.
De “tal palo tal astilla”, dice el refrán, y nunca mejor aplicado si tenemos en cuenta los orígenes familiares de la cantante estadounidense
China Moses, ya que es hija de la famosa cantante de jazz Dee Dee
Bridgewater –que también figura
en el cartel del festival–, la artista
ha heredado de su madre la belleza,
la elegante presencia en el escenario y un extraordinario registro vocal en el que caben también las influencias de otras grandes figuras
femeninas del jazz cantado. China,
no solo canta bien, es que además
interpreta al más puro estilo de los
años cincuenta. En ella se unen lo
tradicional y lo moderno de la mú-
sica de jazz con gracia y talento, deparando unos conciertos de los que
le gustan a cualquiera que sepa
apreciar la autenticidad y el buen
gusto. Con ella estará Raphaël Lemonnier, su socio habitual, un excelente pianista, de versátil fraseo y
excelente técnica.
El 13 de noviembre cogerá el relevo el pianista cubano Gonzalo
Rubalcaba, de quien la critica destaca: “Su sonido al piano es de una
precisión casi sobrenatural y es capaz de encontrar una intensidad
única tanto en los tiempos rápidos
como en las baladas”. En sus conciertos demuestra el dominio de la
estética formalista y las acariciadas
influencias de la música de su origen cubano, creando un jazz tradicional con el sentimiento de música
afroantillana aprovechado al máximo por sus conocimientos e instrucción académica. Estará acompañado por Ernesto Simpson, batería, y
Armando Gola, contrabajo.
El 27 de noviembre estará una
auténtica reina del escenario, Dee
Dee Bridgewater, una diva bregada
en mil batallas sonoras que tiene
voz, carácter y discurso. Ese bagaje
impulsa el concepto de sus espectáculos, contando historias y abordando canciones en las que despliega todos los recursos de su voz tan
voluptuosa como sutil, agraciada
con mil registros, que sigue siendo
un arma poderosa de seducción masiva. Sencillamente irresistible. Le
acompañan Michael King, piano;
Kassa Overall, batería; Theo Croker,
trompeta; Irwin Hall, saxo y flauta y
Eric Wheeler, bajo.
El 28 de noviembre, en la Sala
Garufa, “Concert Close” del pianista
Nani García, acompañado por Simón Garcia, contrabajo y Miguel
Cabana, batería.
El 10 de diciembre tendrá lugar
el concierto de la CSM Coruña Big
Band con Walter White Hansel y
Luis Díez como director.
AÑO PRÓXIMO
Ya en 2015, el 17 de marzo, Bettye
Lavette llegará al Festival JazzAtlántica rodeada de la aureola crítica
de estar considerada como una de
las mejores cantantes de soul viva,
rivalizando con Aretha Franklin.
Esta cantante de soul combina también en su estilo musical elementos
del blues, el rock y el funk, y lo hace
con su voz rasgada, sensual y sugerente, capaz de los matices más insospechados y de una fuerza impresionante, que acompaña con su
entrega en el escenario.
El 31 de mayo se cierra el “poker
de damas de color”, con Lizz Wright,
cantante que forma parte de la primera generación de grandes voces
digna de llamarse así desde los cincuenta. Más comerciales, más
eclécticas y con menos carácter que
aquellas, pero también menos
acomplejadas. Lizz Wright tiene
una voz prodigiosa, muy potente y
suave. Canta sin esfuerzo aparente
y su propuesta maneja todas las claves de la música negra –blues, gospel, neo soul, jazz, R&B–, y lo hace
con profundidad, intimismo, calidez, intensidad y una sensualidad
sofisticada, que la reseña como una
de las mejores vocalistas contemporáneas.
El festival terminará el 7 de junio
con la llegada del pianista Bard Mehldau, prodigio del jazz contemporáneo. Con Mehldau nació una nueva forma de entender el género, a la
vez respetuosa con la tradición y renovadora en su expresión . Su estilo
introspectivo,de investigación constante y fuerte lirismo, pero con un
sentido de la improvisación muy intelectualizado, ha hecho que le sitúen en la vanguardia de los mejores pianistas.
Pocos pianistas de jazz son capaces de integrar en su discurso, sustituyendo a los clásicos bloques de
acordes, una mano izquierda que
frasea, que canta y que teje un maravilloso contrapunto a las ideas
vertidas por su gemela.
[email protected]
“Marta tiene un
marcapasos”,
el musical
NONITO PEREIRA
[email protected]
UN MUSICAL DISEÑADO PARA DIVERTIRSE. DOS
HORAS Y MEDIA DE ESPECTÁCULO PARA TODOS
LOS PÚBLICOS, DESENFADADO, QUE HABLA DEL
AMOR Y DE LA SUPERACIÓN DE LOS PROBLEMAS
DE LA VIDA A TRAVÉS DE LOS VEINTE MAYORES
ÉXITOS DE HOMBRES G . EL MUSICAL LLEGARÁ AL
PALACIO DE LA ÓPERA DE A CORUÑA EL 27 DE
NOVIEMBRE Y ESTARÁ HASTA EL DOMINGO 30
H
ombres G es un
grupo que con letras sencillas y directas ha conseguido conquistar a un público que
simplemente entiende las canciones y las hace propias. ¿Quién no
ha bailado alguna vez el “Sufre mamón” y ha deseado retorcer a alquien entre polvos pica pica?
Su secreto está en ese tono coloquial que no le distancia de las personas a las que canta. Conviviendo
con la movida David Summers,
Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y
Javi Molina llenaban estadios en
los 80, tras su debut en 1983 en el
mítico Rock-Ola. Solo dos años
después el fenómeno fan aparecía
convirtiéndoles en personajes que
estaban de constante actualidad.
El musical narra la historia de
Marta, una joven de 23 años que
decide viajar junto a su mejor amiga, Belén, desde México a España
para encontrar a su padre. Pero no
solo encuentra a su padre, un exhippie que montó un pequeño chiringuito en la playa, también se encuentra a sí misma… y... a su media
naranja, Nico, un camarero que decide cambiar completamente su
mundo para acercarse un poco más
al de Marta.
De esa manera se desarrolla una
comedia que nos cuenta la historia
de dos jóvenes enamorados, una
anciana desinhibida que busca no-
vio, un “mamón” que sufre porque
le han robado a su chica, un bar llamado Nassau, una banda de músicos y un cuerpo de baile inmejorable que harán de los grandes éxitos
de Hombres G –“Marta tiene un
marcapasos”, “Venezia”, “Sufre
mamón”, “Visite nuestro bar”,
“Suéltate el pelo”, “Nassau”, “El
ataque de las chicas cocodrilo”,
“Temblando” y “Te quiero...”, entre
otros– nuevos hits en una comedia
fresca, llena de color, romanticismo... y sobre todo mucho humor y
buen rollo.
La coreógrafa Miryam Benedited ha sabido jugar con unas canciones que, en principio, pueden
parecer no creadas para el baile. Lo
ha conseguido dando en la diana
de un show consciente de su tiempo: que aprende de los ritmos de la
televisión, potencia los colofones
del musical y, sobre todo, sabe conquistar la capacidad de sorpresa
del espectador gracias a unas pegadizas puestas en escena que se
salen del tópico. El resto lo ponen
las icónicas canciones del grupo
Hombres G.
Una comedia juvenil, sencilla,
sin más pretensiones que entretener, muy al estilo de otros musicales juveniles como “Grease”, con
audiovisuales bien trabajados,
buenas voces, coordinando grupo
de baile y música en directo que
ambienta el espectáculo.
CHAYANNE
“EN TODO ESTARÉ”
Nuevo disco del puertorriqueño
que sale a la venta poco más de
cuatro años después que su
álbum anterior, “Me enamoré de
ti”, y es el número 24 de su
discografía. ”En todo estaré” es
su título y en él Chayanne se
declara “fiel” a sus ritmos.
Mantiene las dos líneas que le
han encumbrado, la de la balada
romántica, como en “Tu
respiración”, y la del pop más
movido, como “Tubuduru”.
Canciones con aires isleños que
le acercan a sus raíces, pero
manteniendo la jovialidad que
han marcado siempre su música
y su persona, a pesar de los
vaivenes. El primer single es
“Humanos a Marte” al que
acompañan diez canciones
inéditas. En el disco participaron
famosos compositores como
Estéfano y Franco De Vita.
THE PIANO GUYS
“WONDERS”
¡Ojo al dato! The piano guys es el
grupo sensación en youtube
–donde ha recibido más de 500
millones de visitas–, y lleva más
de 115 semanas en el número uno
de varias listas de éxitos. Sus
primeros tres álbumes, “The
piano guys”, “The piano guys 2”
y “A Family Christmas” han
vendido más de 575.000 copias
físicas y digitales en EEUU. Este
grupo crossover clásico pop,
lanza su nuevo álbum,
“Wonders”, que incluye éxitos
populares como nunca se habían
escuchado, entre los que hay
canciones de éxito del pasado
año como “Let It go” de la
película “Frozen”; “Kung Fu
piano: Cello ascends”, “Don’t You
worry child” y “Story of my life”.
También incluye nuevas
canciones, con su propio estilo,
de artistas como Dave Matthews,
Phillip Phillips y One Direction,
una versión divertida de varios
temas de Batman, “Batman
Evolution”, además de
composiciones originales.
Diario de Ferrol
DOMINGO,
2 NOVIEMBRE DE 2014
Nordesía
N
uevo disco de esta
veterana formación
viguesa que llega
después de “Kings
of catacomb reggay” (2013). Es un
disco que “asusta”, que mete el “reggae” en el cuerpo y nos convierte
en “zombies”, esclavos sin mente
sometidos a estos magos diabólicos
de los ritmos jamaicanos a los que
insuflan un soplo de soul en su “demacrado” repertorio que escapa de
las catacumbas rítmicas para hacernos bailar.
Xabi “Space Duke” Vieitez, piano
y Hammond; Javier Marcos, voz y
percusión; Nestor Meizoso, bajo;
Toñete “Spanky-T” Rodríguez,
trombón y voces; Pedro Fariñas,
saxo y percusión; Kino “Little Cobra”, batería y voces; y Doctor C,
guitarra, “votan fume” instrumental empapado en el soul y el groove
jamaicano. “Echo, Vibes & Fire”, de
entrada, te “asusta” metiéndote
dentro de una pirámide empujado
por la turbulencia de unos vientos y
el lamento del sonido “orgánico”
que te recibe entre voces y carcajadas malévolas, de ultratumba.
Una vez allí, te invitan a bailar
ska toda la noche –“Ska all night”–
con Javier Marcos como “crooner”
anfitrión. Después visita al zoo vigués –“Peacock Style” y “The burial
of monkey Paco”– residencia del
“mono Paco”. Llegamos a la “Base
Alieníxena de Rande” para respirar
aromas funk contaminados con el
sonido Hammond. A la expedición
musical se une el feeling vocal de
Roy “Mr. Symarip” Ellis, que deja su
vozarrón en “Mr. Rudy”. Y de ahí
nos vamos a “O Rebullón”, para relajarmos con las distinguidas suntuosidades musicales de Jamaica
para a continuación escuchar un
manifiesto sobre la situación actual
en “The voice of the people”, tras el
que Transilavanians nos dedican
una excelente versión del “Gates of
the west” de los Clash, que junto al
“Dr. Jekyll & Hyde Park” de los Mohawks, son las dos canciones no originales. “Reggaemotion” revive recuerdos de Prince Buster, leyenda
del ska y el rocksteday. Este hipnótico recorrido musical se acaba frente
a las vallas de Ceuta y Melilla con la
voz de Roberto Sánchez. “Echo, Vibes & Fire”, ha sido grabado en los
estudios Garageland por José Aller,
con diseño de Roberto Arguelles.
45
todoMúsica
Transilvanians
“Echo, Vibes
& Fire”
Nordesía
DOMINGO
2 DE NOVIEMBRE DE 2014
DIARIO DE FERROL
AÑO XV / NÚMERO 853
SUPLEMENTO DOMINICAL
aVoces
DESPEDIDA A JOSÉ MARÍA MANZANARES
El torero José María Manzanares falleció el pasado
martes a los 61 años “por causas naturales”, según
comunicaron sus hijos. José María Manzanares fue
despedido entre gritos de “torero, torero” por las
cerca de dos mil personas que abarrotaron las
gradas de la plaza de toros de Alicante. El funeral se
ofició en la Concatedral de San Nicolás y contó con la
asistencia de numerosas caras conocidas. HOLA
PAULA VÁZQUEZ, RECUPERADA
Un extraño parásito
intestinal que contrajo en
Honduras cuando
presentaba el reality
“Supervivientes” en
2008 hizo que la salud de
Paula Vázquez se viera
resentida y que esta se
saldara con una operación
de vesícula y una notable
pérdida de peso. Ahora,
seis años después, la
presentadora gallega ha
conseguido recuperar
trece kilos, dejando atrás
esa delgada y
controvertida figura. HOLA
Una niña Thyssen
L
a portada de la revista
“¡Hola!” publica esta
semana en exclusiva el
anuncio de que el bebé
que esperan Borja y Blanca Thyssen
es una niña.
El matrimonio y sus tres hijos,
Sacha, de seis años; Erik, de cuatro;
y Enzo, de dos, posan felices para el
semanario bajo el titular: ¡Sorpresa!
por fin van a cumplir su sueño de
tener una niña: “¡Una princesa!”.
“Yo ya me veía por el camino de un
equipo de fútbol sala”, bromea entre risas el feliz papá. Además, la
niña viene, por así decirlo, con la
paz bajo el brazo o por lo menos
algo que se le va acercando, ya que
está más cerca que nunca de su madre, la baronesa Thyssen.
“¡Por fin voy a cambiar superhéroes por muñecas! Puedo pensar en
hacer coletas, comprar vestiditos,
tener la ilusión de compartir cosas
de chicas... y alguien que se ponga
mis tacones”, confiesa emocionada
la futura madre.
La hija de Borja y Blanca será la
primera nieta para Carmen Cervera, quien hace tres semanas posaba
feliz junto a ellos con motivo de la
presentación de las memorias del
barón Thyssen en Madrid. Les habíamos visto en Ibiza en verano,
pero hasta entonces no habían po-
Blanca Cuesta, Borja y la baronesa Thyssen. HOLA
Olivia Molina y
Sergio Mur
esperan su
segundo hijo para
la próxima
primavera
sado los tres juntos desde su reconciliación.
Otros que se encuentran a la espera, en este caso de su segundo
hijo, son los actores Olivia Molina y
Sergio Mur. La pareja repetirá paternidad en primavera, tras la llegada de su hija Vera hace dos años. El
futuro papá comentó sobre Olivia
que “está muy bien, en pleno embarazo, disfrutando de la familia, con
muchos proyectos personales y feliz”. Sin embargo, añadió que “en el
momento en el que está es complicado compaginar el embarazo con
el trabajo”.
Como ya tienen una niña, tal vez
en esta ocasión llegue el niño y completen la “parejita”, pero aún no han
decidido si quieren saber el sexo del
bebé, aunque en realidad les da
igual lo que venga.
En primera línea
Jennifer Lawrence rompe con Chris Martin
Para muchos siempre fue una historia de amor abocada al fracaso por la
magnífica relación existente entre Chris Martin y su exmujer, Gwyneth
Paltrow. Cuatro meses después de que saltara la chispa, Jennifer
Lawrence y Chris Martin dan por concluida su relación. Los motivos son
que la actriz, de 24 años, es incapaz de soportar la idea de familia feliz
que mantiene unidos a Martin con Paltrow y sus hijos, Apple y Moses.
Martin y Paltrow coincidieron en la gala benéfica AmfAR, en la que ella le
dedicó grandes elogios al presentar a Coldplay. HOLA
Isabel Pantoja se queda sin honores
El Gobierno andaluz ha iniciado los trámites para revocar el decreto
de concesión de la Medalla de Andalucía a la tonadillera Isabel Pantoja, que recibió este galardón en 2002, como consecuencia de su
condena por blanqueo de capitales. La Junta adoptó esta decisión el
pasado mes de abril, con el compromiso de hacerla efectiva cuando
la sentencia fuera firme, y deberá ser ahora ratificada por el Consejo
de Gobierno, lo que se producirá –si no diera tiempo el próximo martes– en la reunión del 11 de noviembre. La artista fue condenada a dos
años de prisión y a una multa de 1,1 millones de euros
por blanqueo de capitales. HOLA
ENTREGA DE LOS PREMIOS MEN’S HEALTH
Los premios Men’s Health se entregaron en una gala
en la que Eva Hache ejerció de maestra de
ceremonias y se reconocieron, entre otros, a Daniel
Monzón, Risto Mejide, Raphael, Jorge Fernández,
Rafael Nadal y Pedro García Aguado. En el capítulo
femenino fueron reconocidas Amaia Salamanca y
Úrsula Corberó. EFE / ALBERTO MARTÍN.
Masako sale de palacio gracias a Máxima
Hace más de una década que la princesa Masako está sumida en una
profunda depresión, por lo que desde entonces sus apariciones públicas han sido limitadas. Pero si hay alguien capaz de contagiarle su sonrisa, esa es la reina Máxima de Holanda, por quien la princesa volvió a
estar presente en una cena de gala, algo que no hacía desde hace once
años. El hecho de que la reina Máxima sea la homenajeada es el motivo
principal por el cual la “princesa triste” estuvo presente. Y es que la soberana holandesa ha jugado un importante papel en su mejoría. HOLA