¿Cómo eres tú? & ¿Cómo estás? Adjectives

¿Cómo eres tú? & ¿Cómo estás?
Adjectives
Here are words that we already know….
aburrido/a
difícil
inteligente
serio/a
alto/a
divertido/a
interesante
simpático/a
artístico/a
estudioso/a
ordenado/a
sociable
atrevido/a
fácil
paciente
talentoso/a
bajo/a
favorito/a
pequeño/a
trabajador/a
bueno/a
gracioso/a
perezoso/a
deportista
grande
práctico/a
desordenado/a
impaciente
reservado/a
Here are some more adjectives…
agradable – agreeable
desagradable – disagreeable
listo/a - ready
antipático/a - not friendly
distraído/a- distracted
mal/ mala – bad
aplicado/a- applied/focused
enfermo/a – sick
barato/a- cheap
feliz – happy
mediano/a – average/
médium
bonito/a – pretty
feo/a – ugly
caro/a – expensive
fresco/a – fresh
(careful, add another R and
this word means car)
gordo/a – fat
nuevo/a – new
ocupado/a – busy
preocupado/a – worried
templado/a - calm
content/a – content
guapo/a – good
looking/handsome
corto/a – short as in hair
joven – young (teenage)
triste – sad
Delgado/a – thin
largo/a – long
Viejo/a – old
tonto/a – foolish