Explotación Agricola Ganadera

bab.la สำนวน: ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ
ภาษาสเปน-ภาษาตุรกี
ด้วยความเคารพ : งานแต่งงาน
Felicitaciones. Les deseamos
a ambos toda la felicidad del
mundo.
Tebrikler. Dünyadaki tüm
mutluluklar üzerinizde olsun.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ที่เ
พิ่งแต่งงานใหม่ๆ
Felicitaciones y los mejores
deseos para ambos en el día
de su boda.
Tebrikler. Size düğün
gününüzde en iyi dileklerimi
sunarım.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ให
ม่ปลามัน
¡Felicitaciones por el gran
paso!
Evlilik işlerinde başarılar!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดี
กับคู่ข้าวใหม่ปลามันที่คุณรู้จักมานาน
พอสมควร
¡Felicitaciones por el gran "sí"!
"Kabul ediyorum." derken
başarılar!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดี
กับคู่รักคู่ใหม่ที่คุณรู้จักมานานพอสมค
วร
Felicitaciones a la novia y al
novio por su feliz unión.
Bu mutlu günlerinde geline ve
damada tebrikler
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่แต่งงานให
ม่ทั้งสองคน
¡Felicitaciones por su / tu
compromiso!
Nişanınızı tebrik ederim!
สำนวนมาตรฐานที่ใช้แสดงความยินดี
กับการหมั้นทั้งสองคน
Les deseo a ambos todo lo
mejor en su compromiso y
para el futuro.
Nişanınız ve önünüzdeki her
şey için en iyi dileklerimi
sunuyorum.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่หมั้
น
Felicitaciones por su
compromiso. Espero que
ambos sean muy felices
juntos.
Birlikte çok mutlu olmanız
dileğiyle tebrikler.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ทั้
งสองคน
Felicitaciones por su
compromiso. Espero que se
hagan muy felices uno al otro.
Nişanınızı kutlarım. Umarım ki
birbirinizi çok mutlu edersiniz.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่
Felicitaciones por su
compromiso. ¿Ya tienen una
fecha para el gran evento?
Nişanınız için tebrikler. Büyük
güne karar verdiniz mi?
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ให
ม่ปลามัน ที่คุณรู้จักดีพอสมควรและจะ
ถามว่างานแต่งงานจะจัดขึ้นที่ไหน
¡Feliz día!
Doğum günün kutlu olsun!
คำอวยพรวันเกิด
สามารถเจอได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
¡Feliz cumpleaños!
Mutlu Yıllar!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป
สามารถหาได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
¡Feliz cumpleaños!
Nice yıllara!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป
สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Te deseo toda la felicidad en
este día especial.
Bu özel gününde tüm
mutluluklar üzerine olsun.
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป
สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Espero que todos tus deseos
se hagan realidad. ¡Feliz
cumpleaños!
Tüm dileklerinin gerçek
olması dileğiyle. Mutlu Yıllar!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป
สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Te deseo toda la felicidad que
este día pueda traer. ¡Qué
tengas un excelente
cumpleaños!
Bu özel günün getireceği tüm
mutluluk üzerinde olsun. Çok
güzel bir doğum günü
geçirmen dileğiyle!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป
สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
¡Feliz aniversario!
Mutlu Yıllar!
คำอวยพรครบรอบทั่วไป
¡Felicitaciones por su(s)...!
Nice ... Yıllara!
วันครบรอบเป็นวันที่คุณสังสรรค์วันค
ด้วยความเคารพ : งานหมั้น
ด้วยความเคารพ : วันเกิดและวันครบรอบ
1/5
bab.la สำนวน: ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ
ภาษาสเปน-ภาษาตุรกี
สามารถเห็นได้ในการ์ดครบรอบ
รบรอบพิเศษ (เช่น วันครบรอบ 25 ปี
วันครบรอบ 40 ปี)
Después de... años aún tan
unidos como siempre. ¡Feliz
aniversario!
... uzun yıl ve hala güçlü
olarak yoluna devam ediyor.
Nice mutlu yıllara!
ใช้เพื่อเน้นระยะเวลาการแต่งงานของคุ
ณและอวยพรเนื่องในวันครบรอบ
¡Felicitaciones por sus bodas
de porcelana!
Porselen Evlilik Yıldönümünüz
için tebrikler!
ใช้เพื่อสังสรรค์การแต่งงานครบ 20 ปี
¡Felicitaciones por sus bodas
de plata!
Gümüş Evlilik Yıldönümünüz
için tebrikler!
ใช้เพื่อสังสรรค์งานแต่งงานครบ 25 ปี
¡Felicitaciones por sus bodas
de rubí!
Yakut Evlilik Yıldönümünüz
için tebrikler!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบงานแต่งงา
นของคุณ 40 ปี
¡Felicitaciones por sus bodas
de perla!
İnci Evlilik Yıldönümünüz için
tebrikler!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 40
ปีของคุณ
¡Felicitaciones por sus bodas
de coral!
Mercan Evlilik Yıldönümünüz
için tebrikler!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 35
ปี
¡Felicitaciones por sus bodas
de oro!
Altın Evlilik Yıldönümünüz için
tebrikler!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงา
น 50 ปีของเขา
¡Felicitaciones por sus bodas
de diamante!
Elmas Evlilik Yıldönümünüz
için tebrikler!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงา
น 60 ปีของเขา
Qué te mejores pronto.
Çabuk iyileş.
คำอวยพรขอให้ดีขิ้นแบบมาตรฐาน
สามารถเห็นได้ในการ์ดอวยพร
Espero que tengas una pronta
y rápida mejoría
Umarım çabucak iyileşirsin.
คำอวยพรขอให้ดีขึ้นแบบมาตรฐาน
Esperamos que estés de pie y
como nuevo(a) muy pronto.
Umarız ki çabucak iyileşir,
hemen ayağa kalkarsın.
คำอวยขอให้สุขภาพดีขึ้นแบบมาตรฐา
นจากผู้อวยพรหลายคน
Mis pensamientos están
contigo. Espero que te
mejores pronto.
Seni düşünüyorum. En yakın
zamanda daha iyi hissetmen
dileğiyle.
คำอวยพรขอให้หายดีขึ้นแบบมาตรฐา
น
Por parte de todos en...,
esperamos que te mejores
pronto.
...'daki herkesten, çabucak
iyileş.
คำอวยพรขอให้สุขภาพดีขึ้นจากผู้คนห
ลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน
Qué te mejores pronto. Todos
en... te envían cariños.
Geçmiş olsun. ...'daki herkes
sevgilerini gönderiyor.
คำอวยพรให้สุขภาพดีขึ้นจากหลายคน
ในบริษัทหรือที่ทำงาน
ด้วยความเคารพ : คำอวยพรขอให้ดีขึ้น
ด้วยความเคารพ : การแสดงความยินดีทั่วไป
Felicitaciones por...
... için tebrikler.
ประโยคแสดงความยินดีทั่วไป
Te deseo la mejor de las
suertes y todo el éxito en...
Sana ... ile ilgili gelecekte iyi
şanslar diliyorum.
ใช้เมื่อต้องการอวยพรให้คนใดคนหนึ่ง
ประสบความสำเร็จ
Te deseo todo el éxito en...
Sana ...'da başarılar diliyorum.
ใช้เมื่อต้องการอวยพรความสำเร็จให้แ
ก่คนใดคนหนึ่งในอนาคต
Quisiéramos enviar nuestras
felicitaciones por...
... için size tebriklerimizi
iletmek isteriz.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่ง
ในหัวข้อเฉพาะ
Bien hecho. Felicitaciones
por...
...'de iyi iş çıkardın.
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใคร
คนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ
¡Felicitaciones por pasar tu
examen de conducir!
Sürüş sınavını geçtiğin için
tebrikler!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคนที่
สอบใบขับขี่ผ่าน
Bien hecho. Sabíamos que
podías lograrlo.
İyi iş çıkardın.
Başarabileceğini biliyorduk.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใคร
สักคน ส่วนมากจะเป็นเพื่อนสนิทหรือ
¡Felicitaciones!
Tebrikler!
ไม่เป็นทางการ ไม่ค่อยเป็นเรื่องปกติ
ใช้ในการแสดงความยินดีคนใดคนหนึ่
2/5
bab.la สำนวน: ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ
ภาษาสเปน-ภาษาตุรกี
สมาชิกในครอบครัว
ง
ด้วยความเคารพ : ความสำเร็จทางวิชาการ
¡Felicitaciones por tu
graduación!
Mezuniyetini kutlarız!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จกา
รศึกษาจากมหาวิทยาลัย
¡Felicitaciones por pasar tus
exámenes!
Sınavlarını geçtiğin için
tebrikler!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีที่ทำแบ
บทดสอบผ่าน
¡Eres un genio! ¡Felicitaciones
por esa calificación!
Akıllı olan hangimiz bakalım?
Sınavlarda iyi iş çıkardın!
สำนวนไม่เป็นทางการ
ใช้เมื่อคนที่รู้จักทำแบบทดสอบผ่าน
Felicitaciones por haber
obtenido tu máster y buena
suerte en el mundo laboral.
Lisanüstü derecen için kutlar
ve çalışma hayatında
başarılar dilerim.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใคร
สักคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโ
ทและอวยพรให้เขาโชคดีในอนาคต
Felicitaciones por tus
excelentes resultados en los
exámenes y los mejores
deseos para el futuro.
Sınavlarındaki başarıdan
ötürü kutlar, başarılarının
devamını dilerim.
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใคร
สักคนที่สามารถสอบผ่านแต่ไม่แน่ใจว่
าเขาจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือ
ไม่
Felicitaciones por los
resultados en tus exámenes.
Te deseo lo mejor en tus
estudios futuros.
Sınavlarındaki başarıdan
ötürü kutlar, başarılarının
devamını kariyerinde de
dilerim.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใคร
สักคนที่ทำข้อสอบผ่านและกำลังตามห
างานทำอยู่
Felicitaciones por haber
entrado a la universidad. ¡Qué
la pases bien!
Üniversiteye yerleşmekle iyi iş
çıkardın. Tadını çıkar!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใคร
สักคนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยไ
ด้
Estamos profundamente
afectados por escuchar sobre
la muerte repentina de X y
quisiéramos ofrecer nuestro
más sincero pésame.
...'ın ani ölümü karşısında
hepimiz çok üzüldük. En içten
taziyelerimizi sunuyoruz.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสี
ยคนรักไป ความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใ
ครสามารถทำนายได้
Lamentamos escuchar sobre
su/tu pérdida.
Kaybınız için çok üzgünüz.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสี
ยคนรักไป
Te/Le ofrezco mis más
sinceras condolencias en este
triste día.
Bu karanlık günde size en
derin taziyelerimi
gönderiyorum.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสี
ยคนรักไป
Estamos abatidos y tristes por
la muerte de su/ tu
hijo/hija/esposo/esposa, X.
Oğlunuzu/kızınızı/kocanızı/kar
ınızı kaybettiğinizi
öğrendiğimizde son derece
üzüldük.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำห
รับการสูญเสียของลูกชาย/ลูกสาว/สามี/
ภรรยา(รวมไปถึงคนที่เจ็บป่วย)
Por favor acepta/acepte
nuestras más sinceras
condolencias en estos
difíciles momentos.
Bu zor zamanda lütfen
yüreğimizin derinliklerinden
gelen başsağlığı dileklerimizi
kabul edin.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำห
รับการสูญเสียคนใกล้ชิด
Nuestros pensamientos están
contigo/con usted y con tu/su
familia en estos momentos
tan difíciles.
Bu kaybın en büyüğünde
kalbimiz sizinle ve ailenizle.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำห
รับการสูญเสียคนใกล้ชิด
ใช้เพื่ออวยพรให้ใครสักคนประสบควา
มสำเร็จในหน้าที่การงาน
De parte de todos en..., te
deseamos la mejor de las
...'daki herkes sana yeni
işinde bolca şans diliyor.
ใช้เมื่อเพื่อนร่วมงานเก่าอวยพรให้ใคร
สักคนโชคดีในงานใหม่
ด้วยความเคารพ : การปลอบโยน
ด้วยความเคารพ : ความสำเร็จทางหน้าที่การงาน
Te deseamos la mejor de las
suertes en tu nuevo trabajo
...'daki yeni işinde bol şans
diliyoruz sana.
3/5
bab.la สำนวน: ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ
ภาษาสเปน-ภาษาตุรกี
en...
suertes en tu nuevo trabajo.
Te deseamos la mejor de las
suertes en tu nuevo puesto
en...
Sana ... olan yeni
pozisyonunda bol şans
diliyoruz.
ใช้เมื่อผู้ร่วมงานอวยพรให้คนหนึ่งประ
สบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
Te deseamos todo el éxito en
este nuevo paso en tu
carrera.
En son kariyer hareketinden
dolayı sana bolca şans
diliyoruz.
ใช้เมื่อเพื่อร่วมงานคนเก่าอวยพรให้ใค
รคนหนึ่งประสบความสำเร็จในงานให
ม่ที่เขาได้รับ
¡Felicitaciones por ese
trabajo!
İşi aldığın için tebrikler!
ใช้เมื่อแสดงความยินดีกับใครสักคนที่
ได้รับงานใหม่
Buena suerte en tu primer día
en...
...'daki ilk gününde bol şans.
ใช้เมื่ออวยพรให้ใครสักคนโชคดีกับกา
รทำงานวันแรก
Estamos encantados de
escuchar sobre el nacimiento
de su bebé. Felicitaciones.
Kızınızın/oğlunuzun
doğumuyla daha da
mutlandık. Tebrikler.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเ
นิดบุตร
¡Felicitaciones por la llegada
del nuevo bebé/de la nueva
bebé!
Evinize gelen yeni bireyden
ötürü sizi kutlarız!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเ
นิดบุตรของพวกเขา
Por la nueva mamá.
Felicitaciones por tu bebé.
Yeni anne için. En iyi
dileklerimiz seninle ve
kızınla/oğlunla.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้หญิงที่ได้ใ
ห้กำเนิดบุตรของเธอ
¡Felicitaciones por la llegada
de su hermoso/hermosa
bebé!
Yeni üyeniz olan
kızınız/oğlunuz için sizi tebrik
ederiz!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักในการก
ำเนิดลูกของพวกเขา
Por los orgullosos padres
de... Felicitaciones por su
recién nacido/nacida. Estoy
seguro(a) que serán unos
maravillosos padres.
...'ın gururlu anne-babasına.
Yeni üyeniz için tebrikler.
Eminim ki ona çok iyi birer
anne-baba olacaksınız.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเ
นิดลูกของพวกเขา
Muchas gracias por...
... için teşekkürlerimi
gönderiyorum.
ใข้สำหรับการของคุณทั่วไป
Me gustaría
agradecerte/agradecerle en
nombre de mi esposo/esposa
y en mi nombre...
Kocam/karım ve kendi adıma
size teşekkür etmek istedim.
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนในฐา
นะตัวเองและคนอื่นๆ
Sinceramente no sé cómo
agradecerte por...
... için sana nasıl teşekkür
edeceğimi gerçekten
bilmiyorum.
ใช้เมื่อคุณรู้สึกดีต่อใครสักคนที่เขาคน
นั้นทำอะไรให้คุณ
Como una pequeña muestra
de gratitud...
Minnetimizin küçük bir
göstergesi ...
ใช้เมื่อต้องการให้ของขวัญใครสักคนเ
พื่อเป็นการขอบคุณ
Quisiera extender nuestros
más sinceros
agradecimientos para... por...
... için olan şükranımızı ...'a
kadar uzatmak isterdik.
ใช้เมื่อคุณรู้สึกสำนึกบุญคุณต่อใครสัก
คนที่เขาทำสิ่งดีๆให้คุณ
Estamos muy agradecidos
con ustedes/contigo por...
... için çok minnettarız size.
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนอย่าง
จริงใจเมื่อเขาทำอะไรให้คุณ
Ni siquiera lo menciones. Por
el contrario, gracias a ti.
Lafı bile olmaz. Ayrıca: bizim
size teşekkür etmemiz
gerekir!
ใช้เมื่อใครสักคนขอบคุณคุณ
แต่สิ่งที่เขาทำก็ก่อประโยชน์ให้คุณเช่น
เดียวกัน
ด้วยความเคารพ : การเกิด
ด้วยความเคารพ : ขอบคุณมาก
4/5
bab.la สำนวน: ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ
ภาษาสเปน-ภาษาตุรกี
ด้วยความเคารพ : การทักทายตามโอกาส
¡Feliz Navidad! / ¡Feliz Año
Nuevo!
...'den yeni yıl kutlaması.
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการเฉลิมฉ
ลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
¡Feliz Navidad y Feliz Año
Nuevo!
Mutlu Noeller ve mutlu bir yeni
yıl dileğiyle!
ใช้ในสหราชอาณาจักรเพื่อเฉลิมฉลอง
วันคริสต์มาสและวันปีใหม่
¡Felices Pascuas!
Mutlu Paskalyalar!
ใช้ในประเทศคริสเตียนเพื่อสังสรรค์แ
ละเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์
¡Feliz día de Acción de
Gracias!
Mutlu Şükran Günleri!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเฉลิมฉลองวัน
ขอบคุณพระเจ้า
¡Feliz Año Nuevo!
Mutlu Yıllar!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันปีใหม่
¡Felices Fiestas!
İyi Tatiller!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพื่อเฉ
ลิมฉลองวันหยุด(โดยเฉพาะช่วงคริสต์
มาสและฮานูก้า)
¡Feliz Hanukkah!
Mutlu Hanukkah!
ใช้เมื่อสังสรรค์วันฮานูก้า
Feliz Diwali. Espero que este
Diwali brille como nunca.
Size mutlu bir Diwali diliyoruz.
Umarız bu gün diğer günlerin
hepsinden daha aydınlık olur.
ใช้สำหรับการสังสรรค์เทศกาลดิวาลี
5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)