n.. `0.,

.REPUBLlCA DE CHILE
PROV. N! : .....lO.E;92~_ __ _
MAl.: Oficio (R) N° 001 de 18
MINISTERIO DEL INTERIOR
INTENDENCIA XI REGION
AI&a<
julio de
Jidod
COYHAIQUE.
26
l~R~.
de Lago
de la Municipa-
Verde.
de' _ _Jli11.l.!J¡,;iUoL -_ _ _ _ _-..Ode 198 ~
PASE A: Señor Secretario Regional de Planificación
y Coord '.nación.
A FIN DE QUE SE SIRVA:
D _,m
_10111 COIICIIIIIII; mll,IUElIL
_111m
c.mlllm. I IIfU.IL
_ - - _IIIU mlCllllm,IITDOIII
_IIIRI COIlellllm. mmu
'"mm
,
IlluellL
CIIUlleal 1IIIIIelll ._
D
D
D
o
SI IIlllltltlll 1
_lEnlllH mi:
......
1. w
n..
iJll0
_ 111" CIIle llllllO.lIIll11l' ellUllell 1IIIIuelll
IIRlm111lE 1I 111[1[1101 ._
.
.
'0.,
\~~
I!'~
.,'"
_111" ¡Imllllm , lellPain PIIPIIICIII m C! '. ....
IJ
J.f1,mrL_
_m mmPIIIIIlE. _
'$-
~ ,
~o: : :~~~v.~~~·io~'i'~.;.J~~~~~~~?E~~~:~
ahí e+,e
Xla\
R"gión Aisén.
,
-PIlA 1I C"'IIIIUII._
~PIII
SU e11lC1I1I1II
./
D