Relación de aprobados no primeiro exercicio

SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PROCESO SELECTIVO PARA ELABORAR LISTAS DE PERSOAL
INTERINO E/O LABORAL TEMPORAL DE TÉCNICO FINANCEIROTRIBUTARIO (A1)
(Convocatoria publicada no BOP nº 23 do 4/02/2016)
Relación de aprobados no primeiro exercicio.
Nombre
FERNÁNDEZ CADAHÍA, JOSÉ MANUEL
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, JUAN MANUEL
CARRO EIROA, M.ª CRISTINA
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, M.ª CRISTINA
BORRALLO ESTÉVEZ, CHRISTIAN
REBOLLEDO OLMEDO, JACOBO
LÓPEZ PARDO, JOSÉ ANTONIO
REY LÓPEZ, CARMEN
MOINELO LÓPEZ, LEILA
POUSA CASTRO, LUIS JAVIER
NIF
Puntuación
32765862Q
33261149K
32794541Z
32775089C
32802345K
77405525Z
32782976H
34636486G
46898818R
44810739T
8,375
7,375
6,500
6,500
6,000
5,875
5,875
5,750
5,750
5,000
Convócase os opositores aprobados para realizar o segundo exercicio o dia
07/07/2016, as 12.00 horas, na Sala de Comisións do Pazo Provincial.
A Coruña, 17 de xuño de 2016
O secretario do tribunal
Carlos Hervella Couceiro