ADMINISTRACIÓN LOCAL

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dicoruna.es
D.L.: C-1-1958
JUEVES, 5 DE FEBRERO DE 2015 | BOP NÚMERO 24
Administración Local
Municipal
Ferrol
Recursos Humanos
Anuncio de listado definitivo de admitidos/as e excluídos/as e data de celebración da primeira proba do proceso selectivo para a cobertura,
en propiedade, de dúas prazas de técnico/a de Administración Xeral
ANUNCIO
Rematado o prazo subsanación das solicitudes presentadas para participar na convocatoria para a provisión en propiedade de dúas prazas de técnicos/as de Administración Xeral, pertencente ao grupo clasificatorio A1 e, revisadas todas as
subsanacións, o concelleiro de Economía, Facenda e Recursos Humanos adoptou unha resolución consistente en:
Primeiro.–Aprobar as relacións definitivas de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, que son as seguintes:
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS
DNI
47354750G
ABOY FERNANDEZ, ANA MARIA
33294673B
ALLEGUE CARNERO, MARIA DE LAS MERCEDES
32666510R
ALONSO DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL
34960835F
ALVARELLOS LEIS, PATRICIA
78801084W
AMOR GOMEZ, MARIA BELEN
32788366A
ANTELO VARELA, MARIA DOLORES
79311673Z
ARES NUÑEZ, MARTA
53303348C
ARIAS GUTIERREZ, BEATRIZ
32695575V
ARIAS VAZQUEZ, JORGE
44463504L
ASOREY VIDAL, CARMEN MARIA
33298138A
BARBEITO RODRIGUEZ, DANIEL
53160306S
BARCIA GONZALEZ, MARIA MARTINA
32648455R
BARREIRO GOMEZ, ANA
33537125C
BARRIENTOS LEMA, MANUEL
32793917B
BARROS FORNOS, MARIA DEL CARMEN
32663695S
BELLO PEREZ, MARIA IRENE
32668977F
BERMUDEZ ALLER, MARIA BELEN
46908785D
BLANCO SANCHEZ, EVA
53166184M
BOTANA MUJICO, SUSANA
44819199L
BOURIO SEIJAS, ISABEL
32822378K
CABRERO PEREZ, GONZALO
09358144L
CALVO SEOANE, ANA MARIA
32697323V
CARBALLAL PIÑEIRO, MARIA AUREA
53110063G
CARRAMAL SILVA, MANUEL
44079116F
CARRERA BABARRO, TERESA
44452061F
CASAS VAZQUEZ, PATRICIA
47365612X
CASTEDO LOPEZ, PABLO
46913463H
CASTRO LOPEZ, LUCIA MARIA
44828478Y
CASTRO SOUTO, INES
46911256L
Número de anuncio 2015/1033
APELIDOS E NOME
ABELENDA POMBO, REBECA
Página 1 / 5
BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
Jueves, 5 de febrero de 2015 • Número 24
DNI
CEBREIRO GOMEZ, CRISTINA
32678510H
CIDONCHA GOMEZ, MARIA ANTONIA
32688723L
CORRAL CORRAL, SONIA
46912114G
DAFONTE RAÑA, MARIA CRUZ
44829555W
DIAZ FERNANDEZ, RAUL
76416884M
DIAZ GARCIA, JOSE CARLOS
44458305H
DIAZ LOPEZ, EVA
33344976J
DOMINGUEZ ARAUJO, MARIA TERESA
53186547J
DOPICO CASAL, MARIA YESIKA
32697685B
DUARTE NUÑEZ, RAQUEL
79316040B
FERNANDEZ CASAS, JORGE
32666812G
FERNANDEZ ESPANTOSO, BERTA MARIA
32675798C
FERNANDEZ LOSADA, SILVIA MARIA
32669505Y
FERNANDEZ MURADOS, SARA
34638198Z
FERNANDEZ PERMUY, MARTA
36167089A
FERNANDEZ SILVAR, MARIA
32678741L
FONTAO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN
32684285C
FREIRE LUACES, NOEMI
32679817Z
FREIRE YAÑEZ, MARIA ALEJANDRA
32665986Y
GALLASTEGUI BAAMONDE, JUAN RAMON
44848501L
GARCIA CRUZ, MARIA JESUS
32663053V
GARCIA GARCIA, CONSUELO
32635013Z
GARCIA NIETO, MARIA DOLORES
32772525D
GARCIA RAMON, MARIA
46908036L
GARCIA VEIRA, FATIMA
47360397Q
GIL LIÑARES, MARIA DOLORES
32839425W
GOMEZ FUSTES, VICTORIA LUISA
76416844B
GOMEZ RUIZ, MARTA
47379189V
GOMEZ SEDES, MARTA MARIA
32708153Z
GONZALEZ EIRIZ, BEATRIZ
36153862R
GONZALEZ PEREIRA, XENMA ARA
32685583F
GONZALEZ PIÑEIRO, CLARA MARIA
32707090D
GONZALEZ PUENTE, JOSE LUIS
33349720L
GONZALEZ RIOBO, CARLOS VICENTE
32654893E
GONZALEZ VILANOVA, MARIA LUISA
33341932M
GRAÑA PITA, MARIA MONTSERRAT
32672360D
GRAÑA RODRIGUEZ, MARIA DEL ROCIO
32653851S
GUTIERREZ AMENEIRO, ANA MARIA
32704623A
INSUA CAAMAÑO, MONICA MARIA
46897616H
JANEIRO MOAS, SILVANA
79328878S
JATO TRIGO, ANTONIO
33306442G
LEIRA PAZ, CRISTINA
46905811W
LEIS MARTINEZ, SUSANA
32796301A
LOPEZ CIPRIAN, MIGUEL ANGEL
32433102C
LOPEZ PARDO, JOSE ANTONIO
32782976H
LOPEZ VALIÑO, YOLANDA
79320418L
LOPEZ VILLAR, CARMEN
32668736L
LOUREIRO MARTIN, VERONICA
32710311X
LOURO QUINTELA, IRENE
32833984N
Número de anuncio 2015/1033
APELIDOS E NOME
Página 2 / 5
BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
Jueves, 5 de febrero de 2015 • Número 24
DNI
MAQUES SANCHEZ, MARIA BELEN
46902340G
MARTINEZ CHAVES, ANDREA
76996069G
MARTINEZ FORMOSO, ROBERTO
36123491J
MARTINEZ LOPEZ, PATRICIA
32701309R
MARTINEZ MAROÑO, INES
32680664X
MARTINEZ MARTINEZ, ELISA
36153955W
MARTINEZ MONTES, MARIA DEL CARMEN
47355509G
MARTINEZ RIO, DIANA
09810545X
MENENDEZ ARES, BELEN
53168799K
MENENDEZ ARES, MARIA DEL CARMEN
53168798C
MIGUEZ FUENTES, HORTENSIO DAVID
76578998S
MOREIRAS LISTA, MARINA
47359734C
MOURE DOPICO, PEDRO
32694022M
MUÑOZ CODESAL, MARIA
32839112B
MURAS HERMIDA, PATRICIA
32756714E
NIEVEZ BREY, MONICA
33282941D
NOYA ENRIQUEZ, YAIMA
35472315J
ORRO ARCAY, ELENA
32799119S
ORTIZ BELLAS, ANA MARIA
32685330F
OTERO BERMUDEZ, MARIA DOLORES
76820991W
OTERO SANCHEZ, MARIA DEL PILAR
76406329F
OTI RODRIGUEZ, MARIA ISABEL
32676225X
OUTEIRIÑO PUMPIDO, MARIA
44490113V
OUTEIRIÑO SANCHEZ, ISABEL
46909109B
OVIEDO BATALLA, MARIA
52939507Q
PAN FERNANDEZ, CARMEN MARIA
32802971A
PAZOS LOPEZ, MARIA
32684152W
PELAEZ GUSANO, MARTA
71515316J
PENA DORADO, ANTIA
33536341H
PENSADO SEIJAS, ALBERTO
44823665T
PEREIRA CARBALLEIRA, SARA
33346512P
PEREZ ALVAREZ, EVA
76579717K
PEREZ BARRO, ALEJANDRA
32692313K
PEREZ CARRERA, MARIA DEL CARMEN
34944054Q
PEREZ ORDOÑEZ, MARIA DEL CARMEN
44848145P
PEREZ QUIZA, VICTOR
76414129X
PEREZ RAMOS, ANA MARIA
32683774S
PEREZ RAMOS, ELENA MARIA
32697648C
PEREZ TORRES, VIRGINIA
46902743Q
POL FERNANDEZ, MARIA AZUCENA
33319345G
POLO PARDO, BEATRIZ ROSARIO
32722392Q
PORTEIRO PEREIRA, MARIA MERCEDES
47354210Q
POSE POSE, MANUEL ALEJANDRO
32828413F
POSE PUGA, ANGELA
77411083Y
PREGO FIGUEIRAS, MARGARITA
32655054E
PUENTE VAZQUEZ, PAULA
52930396J
PUNIN DORRIO, ISABEL
32678063P
QUINDOS LINDIN, ANA ELISA
33320631W
REY VIEITES, ALVARO
33295157N
Número de anuncio 2015/1033
APELIDOS E NOME
Página 3 / 5
BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
Jueves, 5 de febrero de 2015 • Número 24
APELIDOS E NOME
DNI
RIO GARCIA, MARIA AROHA DEL
36107251B
RIVEIRA CARBIA, SUSANA
78739283W
RODRIGUEZ FERNANDEZ, EVA
34271589W
RODRIGUEZ GALAZ, GRACIELA GLADYS
32735496X
RODRIGUEZ MAROÑO, MARIA DEL MAR
46916590V
RODRIGUEZ NEIRA, MARIA ANTONIA
34636262X
RUMBO RIGAL, LELIA
53160885L
SABIN RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
32692908H
SANDAMIL ANDION, MARINA
76577526S
SANESTEBAN IGLESIAS, MARIA FERNANDA
32659787V
SANTAMARINA PIÑON, IAGO
32678640X
SIRERA DIEGUEZ, NOEMI
36114932X
SOUTO IGLESIAS, NATALIA
79310007G
SOUTO LOPEZ, SUSANA
76815310W
SUAREZ GONZALEZ, MARIA NILSA
34878934D
SUAREZ MARTINEZ, ANUSKA
34889982V
TELLO RUBIO, SILVIA
47359680N
TORAL PAZOS, SANTIAGO NICOLAS
32763220L
VAZQUEZ FORNO, JOSE MANUEL
46916425J
VEGA NUÑEZ, MARIA DEL MAR
32781924R
VEIGA BLANCO, MARIA DEL CARMEN
32653052K
VILAS BERMUDEZ, SAIDA MARIA
47377991S
VITURRO GOMEZ, MARCOS
33292432R
YAÑEZ CRIBEIRO, MARTA
44808267N
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS/AS
DNI
ALVAREZ COMOJO, ANGELA
44835089Q
ARES OTERO, LUIS FERNANDO
32705997C
BALBOA BELTRAN, MONICA
07969124S
BARRAL GONZALEZ, ROBERTO
36122454B
CARRASCOSA BAYOLO, MARIA YOLANDA
32664583Y
DEUS TRASOBARES, MARIA TERESA
32774717Q
DUCET TEIXEIRA, EVA
47361695A
FREIRE HERMIDA, MARTA MARIA
32675493Z
FUENTES MALLON, BEATRIZ
47364599D
GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA
03132266B
MARTINEZ VILARIÑO, PATRICIA
44815468Z
POTO DE LA CAMARA, RAQUEL
48520943M
PURRIÑOS GARCIA, LIDIA
76366007G
RAMIREZ JORQUERA, PURIFICACION
32670694E
SERANTES CHAS, MARIA TERESA
32806747F
VALVERDE MELLADO, SUSANA CLARA
15480328V
Número de anuncio 2015/1033
APELIDOS E NOME
Segundo.–O Tribunal Cualificador desta oposición estará composto polas seguintes persoas:
Presidente/a:
Titular: Beatriz Bouza Pico, xefa de servizo do Concello de Ferrol
Suplente: Carla Candia Paz, técnica de Administración Xeral do Concello de Vigo
Página 4 / 5
BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
Jueves, 5 de febrero de 2015 • Número 24
Secretario/a:
Titular: Paula María Vázquez Carrasco, oficial maior do Concello de Ferrol
Suplente: Fidel García Martul, viceinterventor do Concello de Ferrol
Vogais:
Titular: Francisco Javier Abad Pardo, director de área da Deputación da Coruña
Suplente: Dolores Sánchez González, xefa de servizo da Deputación da Coruña
Titular: Manuel Larrosa Rodríguez, secretario xeral do Concello de Ares
Suplente: Iria Buján Vázquez, xefa de servizo do Concello de Ferrol
Titular: Rogelio Cenalmor Palanca, xefe de servizo do Concello de Ferrol
Suplente: Alejandro Ramón Antelo Martínez, secretario xeral do Concello de Neda
Titular: Joaquín Martínez Cubero, xefe de sección do Concello de Ferrol
Suplente: Paula Castro Mazorra, tesoureira do Concello de Ferrol
Terceiro.–A oposición dará comezo o vindeiro día 14/04/2015 ás 12.00 horas, coa realización do primeiro exercicio
sinalado na base sétima das bases específicas e que consistirá en contestar por escrito a unha batería de 50 preguntas
curtas da parte primeira do temario que figura como anexo ás ditas bases, nun tempo máximo de dúas horas. Os/as
aspirantes deberán asistir provistos do DNI e bolígrafo.
A referida proba realizarase na Aula Magna da Facultade de Humanidades de sito no Campus de Esteiro en Ferrol. O
que se fai público para xeral coñecemento.
Ferrol, 2 de febreiro de 2015.
O alcalde
José Manuel Rey Varela
Número de anuncio 2015/1033
2015/1033
Página 5 / 5