Presentació del PowerPoint

Recull bibliogràfic
d’Arqueologia i
Paleontologia
Núm. 30 (agost-setembre 2015)
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Presentació
Sumari
Aquest recull bibliogràfic, que s’elabora des del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni del Departament de Cultura, té una periodicitat mensual i és
el resultat del buidatge dels materials bibliogràfics i documentals que
es reben al Servei d’Arqueologia i Paleontologia i que després passen
a ser dipositats a la Biblioteca del Patrimoni Cultural de la Direcció
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, o al mateix Servei,
així com de diverses publicacions digitals.
Es tracta d’un recull especialitzat en Arqueologia i Paleontologia que
vol ser útil a tots els professionals i especialistes en el tema per tal que
estiguin informats de les darreres novetats que es publiquen i arriben al
Servei.
El recull, que està classificat alfabèticament per temes, segueix el
mateix criteri que s’estableix al blog de la Tribuna d’Arqueologia,
respectant les mateixes entrades de continguts per tema i continguts
per cronologia.
S’inclouen documents en diferents formats: monografies, articles de
revista, actes de congressos, estudis, recursos electrònics, etc.
En alguns casos també s’inclouen enllaços considerats d’interès i
relacionats amb el document citat, en especial quan aquest es troba
disponible en format electrònic.
Butlletins anteriors
>
Catàleg de la biblioteca
>
Altres butlletins bibliogràfics
del Departament de Cultura
Biblioteca central del
Departament de Cultura
>
Direcció General de Cultura
Popular, Associacionisme i
Acció Culturals
>
Direcció General de Política
Lingüística
>
Filmoteca de Catalunya
>
Contactar
Redacció i edició
Núria Clua Garcia
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
D.L.: B 24659-2015
Els continguts d’aquesta
publicació estan subjectes a
una llicència de
Reconeixement 4.0 de
Creative Commons. Se’n
permet la còpia, la distribució
i la comunicació pública,
sempre que se’n citi la font.
Servei d’Arqueologia i Paleontologia
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General d’Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni
Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
08002 Barcelona
Tel.: 93 316 27 40 (ext. 14411)
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/
organisme_fitxa.jsp?codi=16437
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
Destaquem
ARQUEOLOGIA MILITAR
4
ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE
5
ART RUPESTRE
6
ASSENTAMENTS PREHISTÒRICS
7
ASSENTAMENTS RURALS I VIL·LES
8
ASSENTAMENTS URBANS
11
CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I MUSEÏTZACIÓ
13
ESTUDIS
16
FERRO-IBÈRIC-COLONITZACIONS
37
GESTIÓ DEL PATRIMONI
49
LLOCS DE CULTE
51
MEDIEVAL
54
MODERN
56
MÓN ECONÒMIC
57
MÓN FUNERARI
59
NEOLÍTIC-BRONZE
61
PALEOLÍTIC-EPIPALEOLÍTIC
63
ROMA I ANTIGUITAT TARDANA
64
Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale
Madrider Mitteilungen
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ARQUEOLOGIA
MILITAR
La problemàtica de les
torres de guaita romanes
a l’àmbit del Conventus
Tarraconensis
Sumari
PÉREZ I GARCIA, Víctor Lluís (2011). “La problemàtica de les
torres de guaita romanes a l’àmbit del Conventus
Tarraconensis”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat
Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 33, p. 25-79.
Consulta Biblioteca
4
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ARQUEOLOGIA DEL
PAISATGE
Regadíos en bancales en
la alquería de Pereila,
lugar de ‘moros y
moriscos’ de la tierra de
Málaga
Sumari
MARMOLEJO CANTOS, Francisco (Juny 2015). “Regadíos en
bancales en la alquería de Pereila, lugar de ‘moros y moriscos’
de la tierra de Málaga”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid:
Arqueoweb, núm. 16, p. 124-145. Revista electrònica
subvencionada per la Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
La influencia de los ríos
en la historia de las
ciudades coloniales del
noroeste argentino: El
caso de Ibatín (15651686)
MONTI, Luis Medardo; CARIA, Mario Alejandro; MOYANO,
Sebastián (Juny 2015). “La influencia de los ríos en la historia
de las ciudades coloniales del noroeste argentino: El caso de
Ibatín (1565-1686)”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid:
Arqueoweb, núm. 16, p. 223-238. Revista electrònica
subvencionada per la Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
Territorio y jerarquía
tardía en el valle bajo del
Chillón, Lima-Perú
RAYMONDI CÁRDENAS, Antonio (Juny 2015). “Territorio y
jerarquía tardía en el valle bajo del Chillón, Lima-Perú”.
ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 146175. Revista electrònica subvencionada per la Universitat
Complutense de Madrid.
Accés lliure
5
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ART RUPESTRE
Et per ubi posuerintis
vestros pedes iurare. La
cojuración y el posible
uso de los signos
podomorfos en la Galicia
medieval y moderna
BERMEJO BARRERA, José Carlos; ROMANÍ MARTÍNEZ,
Miguel (2014). “Et per ubi posuerintis vestros pedes iurare. La
cojuración y el posible uso de los signos podomorfos en la
Galicia medieval y moderna”. Madrider Mitteilungen.
Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid: Deutsches
Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm. 55, p. 560595.
Consulta Biblioteca
Los significados del arte
paleolítico: Una revisión
historiográfica y crítica
LOMBO MONTAÑÉS, Alberto (Juny 2015). “Los significados
del arte paleolítico: Una revisión historiográfica y crítica”.
ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 4-20.
Revista electrònica subvencionada per la Universitat
Complutense de Madrid.
Accés lliure
6
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ASSENTAMENTS
PREHISTÒRICS
El Argar (Antas, Almería)
Sumari
SCHUBART, Hermanfrid; MARZOLI, Dirce (2014). “El Argar
(Antas, Almería)”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert
Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung
Madrid, núm. 55, p. 29-120.
Consulta Biblioteca
7
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ASSENTAMENTS
RURALS I VIL·LES
Características,
evolución y
particularidades del
poblamiento indígena en
el área de colonización
griega del Ampurdán: El
caso del Mas Castellar
de Pontós…
Sumari
ASENSIO I VILARÓ, David; PONS I BRUN, Enriqueta (2015).
“Características, evolución y particularidades del poblamiento
indígena en el área de colonización griega del Ampurdán: El
caso del Mas Castellar de Pontós (Siglos VII-III aC.)”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 219-227.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
La céramique fine
ibérique du nord-est de
la Catalogne. Les formes
représentées dans
l’oppidum ibérique de
Sant Julià de Ramis
BURCH, Josep; SAGRERA, Jordi (2015). “La céramique fine
ibérique du nord-est de la Catalogne. Les formes représentées
dans l’oppidum ibérique de Sant Julià de Ramis”. A: ROURE,
Réjane (ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée
occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de
Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-enProvence: Centre Camille Jullian, p. 385-394. (Bibliothèque
d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
Els nivells d’època
ibèrica de la Casa de les
Bombes (Peralada)
CASAS, J. [et al.] (2011). “Els nivells d’època ibèrica de la Casa
de les Bombes (Peralada)”. Butlletí Arqueològic. Tarragona:
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 33,
p. 5-23.
Consulta Biblioteca
Les imitations de
céramique coloniale des
sites ibériques
d’Ullastret (Catalogne)
CODINA, Ferran; MARTIN, Aurora; DE PRADO, Gabriel (2015).
“Les imitations de céramique coloniale des sites ibériques
d’Ullastret (Catalogne)”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 377-384. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
Grecs et Étrusques à
Lattes: nouvelles
données à partir des
fouilles de la
Cougourlude
DAVEAU, Isabelle; PY, Michel (2015). “Grecs et Étrusques à
Lattes: nouvelles données à partir des fouilles de la
Cougourlude”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 31-42. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
8
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ASSENTAMENTS
RURALS I VIL·LES
Tisosa: Un
establecimiento
suburbano de Segisamo
(Sasamón, Burgos)
Sumari
GARCÍA SÁNCHEZ, Jesús; CISNEROS CUNCHILLOS, Miguel
(2014). “Tisosa: Un establecimiento suburbano de Segisamo
(Sasamón, Burgos)”. Archivo Español de Arqueología. Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 87, p.
123-140.
Accés lliure
Muro Leccese (Puglia,
Italia). Forme e funzioni
delle ceramiche d’uso
quotidiano in un centro
messapico tra IV e III
secolo a.C.
GIARDINO, Liliana; BIANCO, Catia; MEO, Francesco (2015).
“Muro Leccese (Puglia, Italia). Forme e funzioni delle ceramiche
d’uso quotidiano in un centro messapico tra IV e III secolo
a.C.”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 357-365.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
HERAKLEIA di Lucania
(Basilicata, Italia). Forme
e funzioni delle
ceramiche d’uso
quotidiano in una città
italiota tra III e II secolo
a.C.
GIARDINO, Liliana; CALVARUSO, Teresa Oda (2015).
“HERAKLEIA di Lucania (Basilicata, Italia). Forme e funzioni
delle ceramiche d’uso quotidiano in una città italiota tra III e II
secolo a.C.”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 367-375. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
¿Fue Cercadilla una
villa? El problema de la
función del complejo de
Cercadilla en Corduba
HIDALGO PRIETO, Rafael (2014). “¿Fue Cercadilla una villa? El
problema de la función del complejo de Cercadilla en
Corduba”. Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 217-241.
Accés lliure
Le mobilier céramique
du Cayla de Mailhac
(Aude) aux V et IV s. av.
n. è.: premières données
MUNOS, Sébastien (2015). “Le mobilier céramique du Cayla
de Mailhac (Aude) aux V et IV s. av. n. è.: premières données”.
A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 427-435.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
9
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ASSENTAMENTS
RURALS I VIL·LES
Nou mosaic amb
representació de soleae
balneares, procedent de
la vil•la romana de
Barrugat (Bítem, Tortosa)
Sumari
MUÑOZ I SEBASTIÀ, Joan-Hilari; LÓPEZ VILAR, Jordi (2011).
“Nou mosaic amb representació de soleae balneares,
procedent de la vil•la romana de Barrugat (Bítem, Tortosa)”.
Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 33, p. 135-149.
Consulta Biblioteca
Vie quotidienne et
transformations à Fratte
(SA), un établissement
étrusco-campanien situé
à l’embouchure du fleuve
Irno
PONTRANDOLFO, A.; SANTORIELLO, A. (2015). “Vie
quotidienne et transformations à Fratte (SA), un établissement
étrusco-campanien situé à l’embouchure du fleuve Irno”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 69-80.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
10
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ASSENTAMENTS
URBANS
L’arquitectura domèstica
a Tarraco. Època
tardorepublicana i
altimperial
Sumari
CORTÉS, Ada (2010). “L’arquitectura domèstica a Tarraco.
Època tardorepublicana i altimperial”. Butlletí Arqueològic.
Tarragona: Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època
V, núm. 32, p. 569-593. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ
VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco:
Construcció i Arquitectura d’una capital provincial romana:
Actes del Congrés Internacional en Homenatge a Theodor
Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
L’aportació de
l’arquitecte Joan Abril i
Guanyabens a la recerca
arqueològica de la ciutat
de Tortosa i territori
GENERA I MONELLS, Margarida; ALANYÀ I ROIG, Josep;
BESTRATEN I SÁNCHEZ, Josep (2011). “L’aportació de
l’arquitecte Joan Abril i Guanyabens a la recerca arqueològica
de la ciutat de Tortosa i territori”. Butlletí Arqueològic.
Tarragona: Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època
V, núm. 33, p. 399-412.
Consulta Biblioteca
El port romà de Barcino
(Barcelona) i el
praefectus orae
maritimae Laeetanae. Un
possible portus
JÁRREGA DOMÍNGUEZ, Ramon (2011). “El port romà de
Barcino (Barcelona) i el praefectus orae maritimae Laeetanae.
Un possible portus comercial”. Butlletí Arqueològic. Tarragona:
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 33,
p. 81-119.
comercial
Consulta Biblioteca
L’arquitectura termal a
Tarraco i el seu
Territorium: reflexions
sense resposta
MACIAS SOLÉ, Josep Maria (2010). “L’arquitectura termal a
Tarraco i el seu Territorium: reflexions sense resposta”. Butlletí
Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 541-567. Conté les Actes
del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar
(ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una capital
provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
La construcción del
recinto imperial de
Tarraco (provincia
Hispania Citerior)
MACIAS SOLÉ, Josep M.; MENCHON BES, Joan; MUÑOZ
MELGAR, Andreu; TEIXELL NAVARRO, Imma (2010). “La
construcción del recinto imperial de Tarraco (provincia
Hispania Citerior)”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial
Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32, p.
423-479. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi;
MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i
Arquitectura d’una capital provincial romana: Actes del
Congrés Internacional en Homenatge a Theodor Hauschild:
Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
11
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ASSENTAMENTS
URBANS
Las tres fases
constructivas del
Capitolio de Tarragona
Sumari
MAR, Ricardo; RUIZ DE ARBULO, Joaquín; VIVÓ, David
(2010). “Las tres fases constructivas del Capitolio de
Tarragona”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat
Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 507-540.
Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN
VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una
capital provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
La part alta de Tarraco
en època republicana i
imperial: urbanisme,
arquitectura i procés
constructiu
MARTÍN VIELBA, Òscar; ROVIRA SORIANO, Jordi (2010). “La
part alta de Tarraco en època republicana i imperial:
urbanisme, arquitectura i procés constructiu”. Butlletí
Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 481-506. Conté les Actes
del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar
(ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una capital
provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
La fuente monumental
de la parcel·la 30 del
PERI 2 de Tarragona
POCIÑA, César Augusto (2010). “La fuente monumental de la
parcel·la 30 del PERI 2 de Tarragona”. Butlletí Arqueològic.
Tarragona: Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època
V, núm. 32, p. 619-636. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ
VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco:
Construcció i Arquitectura d’una capital provincial romana:
Actes del Congrés Internacional en Homenatge a Theodor
Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
El sector occidental del
suburbi portuari de
Tarraco
REMOLÀ VALLVERDÚ, Josep Anton (2010). “El sector
occidental del suburbi portuari de Tarraco”. Butlletí
Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 595-618. Conté les Actes
del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar
(ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una capital
provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
12
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
CONSERVACIÓ,
RESTAURACIÓ I
MUSEÏTZACIÓ
“¿Un museo para qué?
¿Un museo para quién?
Sumari
ALMANSA SÁNCHEZ, Jaime (Juny 2015). “¿Un museo para
qué? ¿Un museo para quién?”. ARQUEOWEB [en línia].
Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 303-308. Revista electrònica
subvencionada per la Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
Mostrar y deleitar: las
nuevas “protohistorias”
del Museo Arqueológico
Nacional
ÁLVAREZ-SANCHÍS, Jesús R. (Juny 2015). “Mostrar y
deleitar: las nuevas “protohistorias” del Museo Arqueológico
Nacional”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm.
16, p. 327-332. Revista electrònica subvencionada per la
Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
El Paleolítico en el
Museo Arqueológico
Nacional
DOMÍNGUEZ-RODRIGO, Manuel (Juny 2015). “El Paleolítico
en el Museo Arqueológico Nacional”. ARQUEOWEB [en línia].
Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 277. Revista electrònica
subvencionada per la Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
Al-Andalus en el Museo
Arqueológico Nacional:
Donde arquitectura y
artes decorativas
prevalecen por encima
de la historia
GARCÍA-CONTRERAS RUIZ, Guillermo (Juny 2015). “AlAndalus en el Museo Arqueológico Nacional: Donde
arquitectura y artes decorativas prevalecen por encima de la
historia”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm.
16, p. 292-303. Revista electrònica subvencionada per la
Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
Propuesta de restitución
del teatro romano de
Segobriga
GRIS JEREMIAS, Ferran (2014). “Propuesta de restitución del
teatro romano de Segobriga”. Madrider Mitteilungen.
Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid: Deutsches
Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm. 55, p. 331370.
Consulta Biblioteca
13
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
CONSERVACIÓ,
RESTAURACIÓ I
MUSEÏTZACIÓ
La infancia como público
activo de la Arqueología
Sumari
GUILLÉN DÍAZ, Miriam (Juny 2015). “La infancia como público
activo de la Arqueología”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid:
Arqueoweb, núm. 16, p. 239-254. Revista electrònica
subvencionada per la Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
El Museo Arqueológico
Nacional: ¿Un museo
para los nuevos
tiempos?
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca (Juny 2015). “El Museo
Arqueológico Nacional: ¿Un museo para los nuevos
tiempos?”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm.
16, p. 255-276. Revista electrònica subvencionada per la
Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
La basílica paleocristiana
de Ilici (L’Alcudia, Elche).
Desmontaje,
contextualización y
restitución desde la
reexcavación
bibliográfica
LORENZO, Roberto; MORCILLO, Javier (2014). “La basílica
paleocristiana de Ilici (L’Alcudia, Elche). Desmontaje,
contextualización y restitución desde la reexcavación
bibliográfica”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert
Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung
Madrid, núm. 55, p. 486-559.
Consulta Biblioteca
Entre la dura tiranía de
las colecciones y el
insoportable peso de la
tradición: ¿Qué fue de
las gentes del cobre y
bronce en el MAN?
RUIZ ZAPATERO, Gonzalo (Juny 2015). “Entre la dura tiranía
de las colecciones y el insoportable peso de la tradición: ¿Qué
fue de las gentes del cobre y bronce en el MAN?”.
ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 333341. Revista electrònica subvencionada per la Universitat
Complutense de Madrid.
Accés lliure
La Arqueología
Hispanorromana en el
Museo Arqueológico
Nacional
SALAS ÁLVAREZ, Jesús (Juny 2015). “La Arqueología
Hispanorromana en el Museo Arqueológico Nacional”.
ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 278284. Revista electrònica subvencionada per la Universitat
Complutense de Madrid.
Accés lliure
14
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
CONSERVACIÓ,
RESTAURACIÓ I
MUSEÏTZACIÓ
MAN al descubierto. La
Antigüedad Tardía o el
dilema de Lampedusa
Sumari
TEJERIZO, Carlos (Juny 2015). “MAN al descubierto. La
Antigüedad Tardía o el dilema de Lampedusa”. ARQUEOWEB
[en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 285-291. Revista
electrònica subvencionada per la Universitat Complutense de
Madrid.
Accés lliure
15
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
Materiales y técnicas
constructivas de las vías
romanas: la vía De Italia
in Hispanias/Item ab
Asturica Tarracone en
Hispania
ALONSO FERNÁNDEZ, Carmen (Juny 2015). “Materiales y
técnicas constructivas de las vías romanas: la vía De Italia in
Hispanias/Item ab Asturica Tarracone en Hispania”. PYRENAE.
Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània
Occidental. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament
de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, 3a època, núm.
46, vol. 1, p. 109-129.
Accés lliure
Encara sobre la
inscripció de Tassi del
monestir de Sant Pere de
Rodes
ALTURO I PERUCHO, Jesús; RICO CAMPS, Daniel (Juny
2015). “Encara sobre la inscripció de Tassi del monestir de
Sant Pere de Rodes”. PYRENAE. Revista de Prehistòria i
Antiguitat de la Mediterrània Occidental. Barcelona: Universitat
de Barcelona. Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia, 3a època, núm. 46, vol. 1, p. 147-158.
Accés lliure
Hijos de Melqart. Justino
(44.5) y la koiné tiria
entre los siglos IV y III
a.C.
ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, Manuel (2014). “Hijos de Melqart.
Justino (44.5) y la koiné tiria entre los siglos IV y III a.C.”.
Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 21-40.
Accés lliure
Mondo greco
occidentale ed Etruria. Il
tema di “Hercle alla
fonte” nella glittica
AMBROSINI, Laura (2015). “Mondo greco occidentale ed
Etruria. Il tema di “Hercle alla fonte” nella glittica”. A: ROURE,
Réjane (ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée
occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de
Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-enProvence: Centre Camille Jullian, p. 321-332. (Bibliothèque
d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Entre carbones
dispersos y hornillos de
tierra: Estudios
antracológicos en la
localidad arqueológica
Rincón del Atuel
(Mendoza, Argentina)
ANDREONI, Diego Fernando (Juny 2015). “Entre carbones
dispersos y hornillos de tierra: Estudios antracológicos en la
localidad arqueológica Rincón del Atuel (Mendoza, Argentina)”.
ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 176200. Revista electrònica subvencionada per la Universitat
Complutense de Madrid.
Accés lliure
16
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
Identidades ibéricas
ARANEGUI GASCÓ, Carmen (2015). “Identidades ibéricas”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 185-197.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15)
(Études massaliètes; 12).
Consulta Biblioteca
El mosaico cupular de
Centcelles. Un programa
iconográfico ¿en vías de
descifrarse?
ARBEITER, Achim (2010). “El mosaico cupular de Centcelles.
Un programa iconográfico ¿en vías de descifrarse?”. Butlletí
Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 671-684. Conté les Actes
del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar
(ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una capital
provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Características,
evolución y
particularidades del
poblamiento indígena en
el área de colonización
griega del Ampurdán: El
caso del Mas Castellar
de Pontós…
ASENSIO I VILARÓ, David; PONS I BRUN, Enriqueta (2015).
“Características, evolución y particularidades del poblamiento
indígena en el área de colonización griega del Ampurdán: El
caso del Mas Castellar de Pontós (Siglos VII-III aC.)”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 219-227.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Vajilla broncínea
tardorrepublicana en El
Llano de la Horca
(Santorcaz, Madrid)
AZCÁRRAGA CÁMARA, Sandra [et al.] (2014). “Vajilla
broncínea tardorrepublicana en El Llano de la Horca
(Santorcaz, Madrid)”. Archivo Español de Arqueología. Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 87, p.
109-121.
Accés lliure
Una statuetta bronzea di
schiavo accovacciato da
Son Catlar (Minorca,
Isole Baleari)
BARATTA, Giulia (2014). “Una statuetta bronzea di schiavo
accovacciato da Son Catlar (Minorca, Isole Baleari)”. Madrider
Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid: Deutsches
Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm. 55, p. 316330.
Consulta Biblioteca
17
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
Cavalli senza cavalieri. Il
tripode di Cap d’Agde e i
tripodi etruschi tardoarcaici con protomi
equine
BARDELLI, Giacomo (2015). “Cavalli senza cavalieri. Il tripode
di Cap d’Agde e i tripodi etruschi tardo-arcaici con protomi
equine”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations
en Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes
du colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 333-341.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15)
(Études massaliètes; 12).
Consulta Biblioteca
Nekropolen des 3.
Jahrtausends v. Chr. Im
Zentrum der Iberischen
Halbinsel
BARROSO, Rosa; BUENO, Primitiva; DE BALBÍN, Rodrigo;
VÁZQUEZ, Antonio; GONZÁLEZ, Armando (2014).
“Nekropolen des 3. Jahrtausends v. Chr. Im Zentrum der
Iberischen Halbinsel”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden:
Reichert Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut.
Abteilung Madrid, núm. 55, p. 1-28.
Consulta Biblioteca
Graffiti etruschi dalla
Gallia e il piombo di Pech
Maho: alcune questioni
paleografiche e
contenutistiche
BELFIORE, Valentina (2015). “Graffiti etruschi dalla Gallia e il
piombo di Pech Maho: alcune questioni paleografiche e
contenutistiche”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 537-543. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
L’évolution du timbrage
sur amphores vinaires
italiques aux II et I av. J.C. à partir du corpus
toulousain
BENQUET, Laurence (2015). “L’évolution du timbrage sur
amphores vinaires italiques aux II et I av. J.-C. à partir du
corpus toulousain”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 477-487. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Et per ubi posuerintis
vestros pedes iurare. La
cojuración y el posible
uso de los signos
podomorfos en la Galicia
medieval y moderna
BERMEJO BARRERA, José Carlos; ROMANÍ MARTÍNEZ,
Miguel (2014). “Et per ubi posuerintis vestros pedes iurare. La
cojuración y el posible uso de los signos podomorfos en la
Galicia medieval y moderna”. Madrider Mitteilungen.
Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid: Deutsches
Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm. 55, p. 560595.
Consulta Biblioteca
18
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
Le concept
d’acculturation: son
utilité et les limites dans
son application à
l’archéologie
BOISSINOT, Philippe (2015). “Le concept d’acculturation: son
utilité et les limites dans son application à l’archéologie”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 145-152.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Pratiques balnéaires et
acculturation: quelques
éléments de réflexion
BOUET, Alain (2015). “Pratiques balnéaires et acculturation:
quelques éléments de réflexion”. A: ROURE, Réjane (ed.).
Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 285-298. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Le site de Marseilleveyre
entre Grecs et indigènes:
État de la question,
recherches récentes et
nouvelles approches
BOUFFIER, Sophie; BERNARD, Loup; ISOARDI, Delphine
(2015). “Le site de Marseilleveyre entre Grecs et indigènes:
État de la question, recherches récentes et nouvelles
approches”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 21-30. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Banquets rituels à
Cumes au IVe siècle av.
J.-C.
BRUN, Jean-Pierre [et al.] (2015). “Banquets rituels à Cumes
au IVe siècle av. J.-C.”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 81-97. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
La céramique fine
ibérique du nord-est de
la Catalogne. Les formes
représentées dans
l’oppidum ibérique de
Sant Julià de Ramis
BURCH, Josep; SAGRERA, Jordi (2015). “La céramique fine
ibérique du nord-est de la Catalogne. Les formes représentées
dans l’oppidum ibérique de Sant Julià de Ramis”. A: ROURE,
Réjane (ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée
occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de
Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-enProvence: Centre Camille Jullian, p. 385-394. (Bibliothèque
d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
19
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
El estudio de la cultura
material como huella del
contacto entre pueblos:
Discusión teórica sobre
conceptos clave y un
acercamiento al Chile
colonial
CARVALHO-AMARO, Gonçalo de (Juny 2015). “El estudio de
la cultura material como huella del contacto entre pueblos:
Discusión teórica sobre conceptos clave y un acercamiento al
Chile colonial”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb,
núm. 16, p. 201-222. Revista electrònica subvencionada per la
Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
Nuevos datos
arqueológicos sobre la
evolución urbana de
Emporion
CASTANYER, Pere; SANTOS, Marta; TREMOLEDA, Joaquim
(2015). “Nuevos datos arqueológicos sobre la evolución
urbana de Emporion”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 121-130. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
El agua en Segobriga
(Saelices, Hispania
Citerior): Las fistulae
plumbeae
CEBRIÁN, Rosario; HORTELANO, Ignacio (2014). “El agua en
Segobriga (Saelices, Hispania Citerior): Las fistulae plumbeae”.
Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 141-156.
Accés lliure
Du bon usage de la
violence dans
l’iconographie italiote et
étrusque
CERCHIAI, Luca; LUBTCHANSKY, Natacha; POUZADOUX,
Claude (2015). “Du bon usage de la violence dans
l’iconographie italiote et étrusque”. A: ROURE, Réjane (ed.).
Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 309-319. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Les imitations de
céramique coloniale des
sites ibériques
d’Ullastret (Catalogne)
CODINA, Ferran; MARTIN, Aurora; DE PRADO, Gabriel (2015).
“Les imitations de céramique coloniale des sites ibériques
d’Ullastret (Catalogne)”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 377-384. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
20
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
La céramique «commune
massaliète» du site de
Lattara (Lattes, Hérault)
au V siècle avant notre
ère (-475/-375): Première
approche typologique et
essai de classification
COMPAN, Émilie (2015). “La céramique «commune
massaliète» du site de Lattara (Lattes, Hérault) au V siècle
avant notre ère (-475/-375): Première approche typologique et
essai de classification”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 437-451. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
L’arquitectura domèstica
a Tarraco. Època
tardorepublicana i
altimperial
CORTÉS, Ada (2010). “L’arquitectura domèstica a Tarraco.
Època tardorepublicana i altimperial”. Butlletí Arqueològic.
Tarragona: Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època
V, núm. 32, p. 569-593. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ
VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco:
Construcció i Arquitectura d’una capital provincial romana:
Actes del Congrés Internacional en Homenatge a Theodor
Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Vaisselle et alimentation
à Pech Maho (Sigean,
Aude): l’îlot I à la fin du III
s.av. J.-C.
CURÉ, Anne-Marie (2015). “Vaisselle et alimentation à Pech
Maho (Sigean, Aude): l’îlot I à la fin du III s.av. J.-C.”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 415-426.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Grecs et Étrusques à
Lattes: nouvelles
données à partir des
fouilles de la
Cougourlude
DAVEAU, Isabelle; PY, Michel (2015). “Grecs et Étrusques à
Lattes: nouvelles données à partir des fouilles de la
Cougourlude”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 31-42. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
L’écriture après
l’économie? Peuples et
réponses
DE HOZ, Javier (2015). “L’écriture après l’économie? Peuples
et réponses”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 501-510. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
21
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
Rencontres culinaires: la
culture matérielle
incorporée
DIETLER, Michael (2015). “Rencontres culinaires: la culture
matérielle incorporée”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 153-159. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
La reutilización de
material decorativo
clásico durante la
tardoantigüedad y el
altomedioevo en
Cataluña
DOMINGO, J. Á. (2010). “La reutilización de material
decorativo clásico durante la tardoantigüedad y el
altomedioevo en Cataluña”. Butlletí Arqueològic. Tarragona:
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32,
p. 795-848. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi;
MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i
Arquitectura d’una capital provincial romana: Actes del
Congrés Internacional en Homenatge a Theodor Hauschild:
Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Cerámica de tipo Kuass
procedente de Caura.
¿Testimonios de un
nuevo centro de
producción?
ESCACENA CARRASCO, José Luis; MORENO MEGÍAS,
Violeta (2014). “Cerámica de tipo Kuass procedente de Caura.
¿Testimonios de un nuevo centro de producción?”. Archivo
Español de Arqueología. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 75-90.
Accés lliure
Una hierofanía solar en
el santuario ibérico de
Castellar (Jaén)
ESTEBAN, César; RÍSQUEZ, Carmen; RUEDA, Carmen (2014).
“Una hierofanía solar en el santuario ibérico de Castellar
(Jaén)”. Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 91-107.
Accés lliure
Una propuesta de
modulación del Foro
Colonial de Astigi y la
configuración de su área
sacra
FELIPE COLODRERO, Ana María; MÁRQUEZ MORENO,
Carlos (2014). “Una propuesta de modulación del Foro
Colonial de Astigi y la configuración de su área sacra”. Archivo
Español de Arqueología. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 157-173.
Accés lliure
22
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
IHC 65. Análisis de los
argumentos para decidir
su autenticidad o
falsificación y nuevas
aportaciones científicas
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Concepción (2014). “IHC 65. Análisis
de los argumentos para decidir su autenticidad o falsificación y
nuevas aportaciones científicas”. Archivo Español de
Arqueología. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Vol. 87, p. 257-271.
Accés lliure
Tipo Huelva. Un nuevo
tipo de ánfora romana
bajoimperial
GARCÍA FERNÁNDEZ, Marcos; DELGADO DOMÍNGUEZ,
Aquilino (2014). “Tipo Huelva. Un nuevo tipo de ánfora romana
bajoimperial”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert
Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung
Madrid, núm. 55, p. 429-442.
Consulta Biblioteca
De los solsticios en los
castros a los santos
cristianos. La creación
de los paisajes cristianos
en Galicia
GARCÍA QUINTELA, Marco V.; GONZÁLEZ GARCÍA, A. César;
SEOANE-VEIGA, Yolanda (2014). “De los solsticios en los
castros a los santos cristianos. La creación de los paisajes
cristianos en Galicia”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden:
Reichert Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut.
Abteilung Madrid, núm. 55, p. 443-485.
Consulta Biblioteca
Le anfore grecooccidentali:
riconsiderando la loro
evoluzione e
l’identificazione dei
centri di produzioni
GASSNER, Verena (2015). “Le anfore greco-occidentali:
riconsiderando la loro evoluzione e l’identificazione dei centri di
produzioni”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 345-356. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
L’aportació de
l’arquitecte Joan Abril i
Guanyabens a la recerca
arqueològica de la ciutat
de Tortosa i territori
GENERA I MONELLS, Margarida; ALANYÀ I ROIG, Josep;
BESTRATEN I SÁNCHEZ, Josep (2011). “L’aportació de
l’arquitecte Joan Abril i Guanyabens a la recerca arqueològica
de la ciutat de Tortosa i territori”. Butlletí Arqueològic.
Tarragona: Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època
V, núm. 33, p. 399-412.
Consulta Biblioteca
23
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
Muro Leccese (Puglia,
Italia). Forme e funzioni
delle ceramiche d’uso
quotidiano in un centro
messapico tra IV e III
secolo a.C.
GIARDINO, Liliana; BIANCO, Catia; MEO, Francesco (2015).
“Muro Leccese (Puglia, Italia). Forme e funzioni delle ceramiche
d’uso quotidiano in un centro messapico tra IV e III secolo
a.C.”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 357-365.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
HERAKLEIA di Lucania
(Basilicata, Italia). Forme
e funzioni delle
ceramiche d’uso
quotidiano in una città
italiota tra III e II secolo
a.C.
GIARDINO, Liliana; CALVARUSO, Teresa Oda (2015).
“HERAKLEIA di Lucania (Basilicata, Italia). Forme e funzioni
delle ceramiche d’uso quotidiano in una città italiota tra III e II
secolo a.C.”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 367-375. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Història de Pyrenae.
Cinquanta anys de
recerca i difusió de
l’Arqueologia a la
Universitat de Barcelona
(1965-2015)
GRACIA ALONSO, Francisco (Juny 2015). “Història de
Pyrenae. Cinquanta anys de recerca i difusió de l’Arqueologia
a la Universitat de Barcelona (1965-2015)”. PYRENAE. Revista
de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental.
Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, 3a època, núm. 46,
vol. 1, p. 13-37.
Accés lliure
Problemas de cultura
material. Las fíbulas
itálicas de la Primera
Edad del Hierro en el
Golfo de León occidental
GRAELLS I FABREGAT, Raimon (2014). “Problemas de cultura
material. Las fíbulas itálicas de la Primera Edad del Hierro en el
Golfo de León occidental”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden:
Reichert Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut.
Abteilung Madrid, núm. 55, p. 212-315.
Consulta Biblioteca
La “crònica Lantier”
sobre el IV Congrés
Internacional
d’Arqueologia de
Barcelona (23 a 29 de
setembre de 1929)
GRAELLS I FABREGAT, Raimon; ZUFERRI ARQUÉ, Georgina
(2011). “La “crònica Lantier” sobre el IV Congrés Internacional
d’Arqueologia de Barcelona (23 a 29 de setembre de 1929)”.
Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 33, p. 315-360.
Consulta Biblioteca
24
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
Spolia et varietas, la
construcción de los
complejos cristianos de
Tarraco. El caso de la
basílica del anfiteatro
GUIDI-SÁNCHEZ, José Javier (2010). “Spolia et varietas, la
construcción de los complejos cristianos de Tarraco. El caso
de la basílica del anfiteatro”. Butlletí Arqueològic. Tarragona:
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32,
p. 757-793. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi;
MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i
Arquitectura d’una capital provincial romana: Actes del
Congrés Internacional en Homenatge a Theodor Hauschild:
Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Les figurines en terre
cuite dans le Sud de la
Gaule (VI-I s. av. J.-C.)
HERMARY, Antoine (2015). “Les figurines en terre cuite dans le
Sud de la Gaule (VI-I s. av. J.-C.)”. A: ROURE, Réjane (ed.).
Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 299-308. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
A propósito de CIL II
5866 (Ávila): Un epígrafe
recuperado, aumentado
y corregido
HERNANDO SOBRINO, María del Rosario (2014). “A propósito
de CIL II 5866 (Ávila): Un epígrafe recuperado, aumentado y
corregido”. Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 273-286.
Accés lliure
“¿Fue Cercadilla una
villa? El problema de la
función del complejo de
Cercadilla en Corduba
HIDALGO PRIETO, Rafael (2014). “¿Fue Cercadilla una villa? El
problema de la función del complejo de Cercadilla en
Corduba”. Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 217-241.
Accés lliure
El port romà de Barcino
(Barcelona) i el
praefectus orae
maritimae Laeetanae. Un
possible portus
comercial
JÁRREGA DOMÍNGUEZ, Ramon (2011). “El port romà de
Barcino (Barcelona) i el praefectus orae maritimae Laeetanae.
Un possible portus comercial”. Butlletí Arqueològic. Tarragona:
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 33,
p. 81-119.
Consulta Biblioteca
25
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
Un nuevo conjunto
epigráfico en el foro
romano de Los Bañales
(Uncastillo, Zaragoza)
JORDÁN LORENZO, Ángel A.; ANDREU PINTADO, Javier
(2014). “Un nuevo conjunto epigráfico en el foro romano de
Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza)”. Archivo Español de
Arqueología. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Vol. 87, p. 243-255.
Accés lliure
Los significados del arte
paleolítico: Una revisión
historiográfica y crítica
LOMBO MONTAÑÉS, Alberto (Juny 2015). “Los significados
del arte paleolítico: Una revisión historiográfica y crítica”.
ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 4-20.
Revista electrònica subvencionada per la Universitat
Complutense de Madrid.
Accés lliure
Noves consideracions
sobre la inscripció
tarraconense de la beata
Thecla (segle V)
LÓPEZ VILAR, Jordi; GOROSTIDI PI, Diana (Juny 2015).
“Noves consideracions sobre la inscripció tarraconense de la
beata Thecla (segle V)”. PYRENAE. Revista de Prehistòria i
Antiguitat de la Mediterrània Occidental. Barcelona: Universitat
de Barcelona. Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia, 3a època, núm. 46, vol. 1, p. 131-146.
Accés lliure
Les antefixes romanes
de la Granja Mitjana
(Poblet, Tarragona)
LÓPEZ VILAR, Jordi; PIÑOL MASGORET, Lluís (2011). “Les
antefixes romanes de la Granja Mitjana (Poblet, Tarragona)”.
Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 33, p. 121-134.
Consulta Biblioteca
La producción
tarraconense de lastras
Campana
LÓPEZ VILAR, Jordi; PIÑOL MASGORET, Lluís; REVILLA
CALVO, Víctor (2010). “La producción tarraconense de lastras
Campana”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat
Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 637-670.
Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN
VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una
capital provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
26
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
La basílica paleocristiana
de Ilici (L’Alcudia, Elche).
Desmontaje,
contextualización y
restitución desde la
reexcavación
bibliográfica
LORENZO, Roberto; MORCILLO, Javier (2014). “La basílica
paleocristiana de Ilici (L’Alcudia, Elche). Desmontaje,
contextualización y restitución desde la reexcavación
bibliográfica”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert
Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung
Madrid, núm. 55, p. 486-559.
Consulta Biblioteca
L’arquitectura termal a
Tarraco i el seu
Territorium: reflexions
sense resposta
MACIAS SOLÉ, Josep Maria (2010). “L’arquitectura termal a
Tarraco i el seu Territorium: reflexions sense resposta”. Butlletí
Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 541-567. Conté les Actes
del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar
(ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una capital
provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Philistines and
Phokaians: comparative
hinterlands and Middle
Grounds
MALKIN, Irad (2015). “Philistines and Phokaians: comparative
hinterlands and Middle Grounds”. A: ROURE, Réjane (ed.).
Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 131-142. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Las tres fases
constructivas del
Capitolio de Tarragona
MAR, Ricardo; RUIZ DE ARBULO, Joaquín; VIVÓ, David
(2010). “Las tres fases constructivas del Capitolio de
Tarragona”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat
Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 507-540.
Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN
VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una
capital provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Regadíos en bancales en
la alquería de Pereila,
lugar de ‘moros y
moriscos’ de la tierra de
Málaga
MARMOLEJO CANTOS, Francisco (Juny 2015). “Regadíos en
bancales en la alquería de Pereila, lugar de ‘moros y moriscos’
de la tierra de Málaga”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid:
Arqueoweb, núm. 16, p. 124-145. Revista electrònica
subvencionada per la Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
27
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
La part alta de Tarraco
en època republicana i
imperial: urbanisme,
arquitectura i procés
constructiu
MARTÍN VIELBA, Òscar; ROVIRA SORIANO, Jordi (2010). “La
part alta de Tarraco en època republicana i imperial:
urbanisme, arquitectura i procés constructiu”. Butlletí
Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 481-506. Conté les Actes
del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar
(ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una capital
provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Monumentos funerarios
romanos en la
Comunidad Valenciana.
Tipos y ejemplos más
destacados
MARTÍNEZ PÉREZ, María Asunción (Juny 2015).
“Monumentos funerarios romanos en la Comunidad
Valenciana. Tipos y ejemplos más destacados”. ARQUEOWEB
[en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 102-123. Revista
electrònica subvencionada per la Universitat Complutense de
Madrid.
Accés lliure
Die Meerenge östlich von
Gibraltar am Übergang
von der Bronze- zur
Eisenzeit (9.-8. Jh. v.
Chr.). Zum
Forschungsstand
MARZOLI, Dirce; SUÁREZ PADILLA, José; TORRES ORTIZ,
Mariano (2014). “Die Meerenge östlich von Gibraltar am
Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit (9.-8. Jh. v. Chr.). Zum
Forschungsstand”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden:
Reichert Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut.
Abteilung Madrid, núm. 55, p. 167-211.
Consulta Biblioteca
El simpulum itálico de
Fuente de la Mora
(Leganés, Madrid)
MÉNDEZ MADRID, Juan Carlos (Juny 2015). “El simpulum
itálico de Fuente de la Mora (Leganés, Madrid)”. ARQUEOWEB
[en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 90-101. Revista
electrònica subvencionada per la Universitat Complutense de
Madrid.
Accés lliure
28
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
Commerces
méditerranéens en
Provence orientale au
1er âge du Fer: un état
de la question
MERCURI, Laurence (2015). “Commerces méditerranéens en
Provence orientale au 1er âge du Fer: un état de la question”.
A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 49-59.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
La influencia de los ríos
en la historia de las
ciudades coloniales del
noroeste argentino: El
caso de Ibatín (15651686)
MONTI, Luis Medardo; CARIA, Mario Alejandro; MOYANO,
Sebastián (Juny 2015). “La influencia de los ríos en la historia
de las ciudades coloniales del noroeste argentino: El caso de
Ibatín (1565-1686)”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid:
Arqueoweb, núm. 16, p. 223-238. Revista electrònica
subvencionada per la Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
Les muralles
trescentistes de
Tarragona: finançament,
subjectes fiscals i
problemes concomitants
MORELLÓ BAGET, Jordi (2011). “Les muralles trescentistes
de Tarragona: finançament, subjectes fiscals i problemes
concomitants”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat
Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 33, p. 151-219.
Consulta Biblioteca
Entre Amazonas y Grifos.
Viaje por las imágenes
de frontera en el siglo IV
a.C
MORENO CONDE, Margarita; CABRERA BONET, Paloma
(2014). “Entre Amazonas y Grifos. Viaje por las imágenes de
frontera en el siglo IV a.C.”. Archivo Español de Arqueología.
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vol.
87, p. 41-58.
Accés lliure
Las tabernae de Pollentia
(Mallorca). Materiales
figurados como
manifestaciones
apotropaicas, de
religiosidad, y de
representación durante
el siglo III
MORENO PÉREZ, A. Santiago; ORFILA PONS, Margarita
(2014). “Las tabernae de Pollentia (Mallorca). Materiales
figurados como manifestaciones apotropaicas, de religiosidad,
y de representación durante el siglo III”. Archivo Español de
Arqueología. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Vol. 87, p. 203-215.
Accés lliure
29
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
Le mobilier céramique
du Cayla de Mailhac
(Aude) aux V et IV s. av.
n. è.: premières données
MUNOS, Sébastien (2015). “Le mobilier céramique du Cayla
de Mailhac (Aude) aux V et IV s. av. n. è.: premières données”.
A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 427-435.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Nou mosaic amb
representació de soleae
balneares, procedent de
la vil·la romana de
Barrugat (Bítem, Tortosa)
MUÑOZ I SEBASTIÀ, Joan-Hilari; LÓPEZ VILAR, Jordi (2011).
“Nou mosaic amb representació de soleae balneares,
procedent de la vil·la romana de Barrugat (Bítem, Tortosa)”.
Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 33, p. 135-149.
Consulta Biblioteca
Nuevo sarcófago
antropoide fenicio en la
costa de Siria
MUSTAFA, Bashar (Juny 2015). “Nuevo sarcófago antropoide
fenicio en la costa de Siria”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid:
Arqueoweb, núm. 16, p. 21-31. Revista electrònica
subvencionada per la Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
Estatuas militares de
tipo Sessa Aurunca
OJEDA, David (2014). “Estatuas militares de tipo Sessa
Aurunca”. Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 195-202.
Accés lliure
A New Trajan’s Portrait
from Hispania. Pliny the
Younger and the Dating
of Trajan’s First Portrait
Type
OJEDA, David (2014). “A New Trajan’s Portrait from Hispania.
Pliny the Younger and the Dating of Trajan’s First Portrait
Type”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert Verlag;
Madrid: Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Madrid,
núm. 55, p. 371-378.
Consulta Biblioteca
30
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
Algunas notas sobre la
figura de Argantonio y
sus elementos míticos
PADILLA MONGE, Aurelio (2014). “Algunas notas sobre la
figura de Argantonio y sus elementos míticos”. Archivo Español
de Arqueología. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Vol. 87, p. 7-20.
Accés lliure
Un signe de la présence
phocéenne en
Languedoc occidental:
un tétartémorion trouvé
à Béziers
PELLÉ, Richard; VIDAL, Laurent; PETITOT, Hervé (2015). “Un
signe de la présence phocéenne en Languedoc occidental: un
tétartémorion trouvé à Béziers”. A: ROURE, Réjane (ed.).
Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 43-47. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
La problemàtica de les
torres de guaita romanes
a l’àmbit del Conventus
Tarraconensis
PÉREZ I GARCIA, Víctor Lluís (2011). “La problemàtica de les
torres de guaita romanes a l’àmbit del Conventus
Tarraconensis”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat
Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 33, p. 25-79.
Consulta Biblioteca
Forme di identità e
interazione nel Tirreno
settentrionale. Possibili
indicatori, fra
persistenza ed
acculturazione. Alcune
note
PICCARDI, Eliana (2015). “Forme di identità e interazione nel
Tirreno settentrionale. Possibili indicatori, fra persistenza ed
acculturazione. Alcune note”. A: ROURE, Réjane (ed.).
Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 161-169. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
Alphabet grec et langues
indigènes de la Grande
Grèce entre unité et
varieté
POCCETTI, Paolo (2015). “Alphabet grec et langues indigènes
de la Grande Grèce entre unité et varieté”. A: ROURE, Réjane
(ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 511-523. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
31
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
Reflections on
Contemporary
Ethnoarchaeology
POLITIS, Gustavo G. (Juny 2015). “Reflections on
Contemporary Ethnoarchaeology”. PYRENAE. Revista de
Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental.
Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, 3a època, núm. 46,
vol. 1, p. 41-83.
Accés lliure
Varietà scrittorie in
ambito celtico
PROSDOCIMI, Aldo L. (2015). “Varietà scrittorie in ambito
celtico”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 525-535.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Caractérisation des
ateliers céramiques de
Rhodè (Roses,
Catalogne)
PUIG GRIESSENBERGER, Anna Maria (2015). “Caractérisation
des ateliers céramiques de Rhodè (Roses, Catalogne)”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 395-414.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Territorio y jerarquía
tardía en el valle bajo del
Chillón, Lima-Perú
RAYMONDI CÁRDENAS, Antonio (Juny 2015). “Territorio y
jerarquía tardía en el valle bajo del Chillón, Lima-Perú”.
ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 146175. Revista electrònica subvencionada per la Universitat
Complutense de Madrid.
Accés lliure
El sector occidental del
suburbi portuari de
Tarraco
REMOLÀ VALLVERDÚ, Josep Anton (2010). “El sector
occidental del suburbi portuari de Tarraco”. Butlletí
Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 595-618. Conté les Actes
del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar
(ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una capital
provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
32
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
Estudio analítico de los
materiales
arqueometalúrgicos
procedentes de Los
Castillejos de Alcorrín
(Manilva, Málaga)…
RENZI, Martina; MARZOLI, Dirce; SUÁREZ PADILLA, José;
BODE, Michael (2014). “Estudio analítico de los materiales
arqueometalúrgicos procedentes de Los Castillejos de Alcorrín
(Manilva, Málaga). Yacimiento del Bronce Final/Inicio de la
Edad del Hierro en el entorno del Estrecho de Gibraltar”.
Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid:
Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm.
55, p. 121-166.
Consulta Biblioteca
“¿La Apoteosis de
Heracles o una escena
de Apobates? A
propósito de una cratera
de campana procedente
de La Loma del Escorial
de Los Nietos
(Cartagena, Murcia)
RODRÍGUEZ PÉREZ, Diana (2014). “¿La Apoteosis de
Heracles o una escena de Apobates? A propósito de una
cratera de campana procedente de La Loma del Escorial de
Los Nietos (Cartagena, Murcia)”. Archivo Español de
Arqueología. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Vol. 87, p. 59-74.
Accés lliure
Les Ibères à la rencontre
des Grecs
ROUILLARD, Pierre; PLANA-MALLART, Rosa; MORET, Pierre
(2015). “Les Ibères à la rencontre des Grecs”. A: ROURE,
Réjane (ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée
occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de
Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-enProvence: Centre Camille Jullian, p. 199-218. (Bibliothèque
d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Un dépôt de fondation en
contexte domestique à
Olbia de Provence
(Hyères, Var)
ROURE, Réjane [et al.] (2015). “Un dépôt de fondation en
contexte domestique à Olbia de Provence (Hyères, Var)”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 99-109.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Contacts d’écritures:
l’épigraphie
paléohispanique du Midi
gaulois
RUIZ DARASSE, Coline (2015). “Contacts d’écritures:
l’épigraphie paléohispanique du Midi gaulois”. A: ROURE,
Réjane (ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée
occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de
Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-enProvence: Centre Camille Jullian, p. 545-549. (Bibliothèque
d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
33
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
El Bovalar (Serós,
Lleida). ¿Un monasterio
productor de pergamino
en la Hispania visigoda?
SALES CARBONELL, Jordina (2014). “El Bovalar (Serós,
Lleida). ¿Un monasterio productor de pergamino en la
Hispania visigoda?”. Rivista di Archeologia Cristiana. Città del
Vaticano: Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, núm. 90,
p. 423-464.
Accés lliure
La arquitectura
eclesiástica de
Tarragona durante la
antigüedad tardía,
nuevas interpretaciones
SALOM GARRETA, Cristofor (2010). “La arquitectura
eclesiástica de Tarragona durante la antigüedad tardía, nuevas
interpretaciones”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial
Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32, p.
685-756. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi;
MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i
Arquitectura d’una capital provincial romana: Actes del
Congrés Internacional en Homenatge a Theodor Hauschild:
Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Amphores italiques des
II-I s. av. J.-C. dans la
région de Narbonne:
provenances et
chronologie
SANCHEZ, Corinne (2015). “Amphores italiques des II-I s. av.
J.-C. dans la région de Narbonne: provenances et
chronologie”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 463-476. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Una reflexión
historiográfica sobre la
cultura celtibérica y su
cerámica: un siglo de
investigaciones
arqueológicas
SÁNCHEZ CLIMENT, Álvaro (Juny 2015). “Una reflexión
historiográfica sobre la cultura celtibérica y su cerámica: un
siglo de investigaciones arqueológicas”. ARQUEOWEB [en
línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 32-89. Revista
electrònica subvencionada per la Universitat Complutense de
Madrid.
Accés lliure
El acueducto romano de
Almuñécar. Análisis
hidráulico
SÁNCHEZ LÓPEZ, Elena (2014). “El acueducto romano de
Almuñécar. Análisis hidráulico”. Madrider Mitteilungen.
Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid: Deutsches
Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm. 55, p. 379397.
Consulta Biblioteca
34
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
Nueva lectura
arqueológica del
conjunto episcopal de
Egitania (Idanha-a-Velha,
Portugal)
SÁNCHEZ RAMOS, Isabel; MORÍN DE PABLOS, Jorge (2014).
“Nueva lectura arqueológica del conjunto episcopal de
Egitania (Idanha-a-Velha, Portugal)”. Madrider Mitteilungen.
Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid: Deutsches
Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm. 55, p. 398428.
Consulta Biblioteca
Interactions coloniales,
cuisine et formes de
consommation en Ibérie
septentrionale
SANMARTÍ, Joan (2015). “Interactions coloniales, cuisine et
formes de consommation en Ibérie septentrionale”. A: ROURE,
Réjane (ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée
occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de
Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-enProvence: Centre Camille Jullian, p. 171-183. (Bibliothèque
d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
El Hércules de Santa
Tegra y el middle-ground
de la religión castreña
SANTOS CANCELAS, Alberto (Juny 2015). “El Hércules de
Santa Tegra y el middle-ground de la religión castreña”.
PYRENAE. Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània
Occidental. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament
de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, 3a època, núm.
46, vol. 1, p. 87-107.
Accés lliure
Noms de personnes et
identités dans les
inscriptions d’Olbia de
Provence (IV-I s. av. J.C.)
SARRAZANAS, Clément (2015). “Noms de personnes et
identités dans les inscriptions d’Olbia de Provence (IV-I s. av.
J.-C.)”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 551-562.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
El Argar (Antas, Almería)
SCHUBART, Hermanfrid; MARZOLI, Dirce (2014). “El Argar
(Antas, Almería)”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert
Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung
Madrid, núm. 55, p. 29-120.
Consulta Biblioteca
35
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
ESTUDIS
Set cerimoniali e offerte
nei luoghi di culto
indigeni della Sicilia
occidentale
SPATAFORA, Francesca (2015). “Set cerimoniali e offerte nei
luoghi di culto indigeni della Sicilia occidentale”. A: ROURE,
Réjane (ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée
occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de
Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-enProvence: Centre Camille Jullian, p. 111-120. (Bibliothèque
d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Contribution to the use
of marble in CentralLusitania in Roman
times: The stone
architectural decoration
of Ammaia (Sâo Salvador
da Aramenha, Portugal)
TAELMAN, Devi (2014). “Contribution to the use of marble in
Central-Lusitania in Roman times: The stone architectural
decoration of Ammaia (Sâo Salvador da Aramenha, Portugal)”.
Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 175-194.
Accés lliure
Les sources littéraires
sur la topographie de
Marseille grecque: César
et Aviénus
TRÉZINY, Henri (2015). “Les sources littéraires sur la
topographie de Marseille grecque: César et Aviénus”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 13-19.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine;15).
Consulta Biblioteca
L’identité face au
commerce: exemples
languedociens
UGOLINI, Daniela (2015). “L’identité face au commerce:
exemples languedociens”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts
et acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 229-238. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
À propos de quelques
imitations de vaisselle
campanienne de
l’oppidum de l’Ermitage
d’Agen (Lot-et-Garonne)
VERDIN, Florence (2015). “À propos de quelques imitations de
vaisselle campanienne de l’oppidum de l’Ermitage d’Agen
(Lot-et-Garonne)”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 453-461. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
36
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
FERRO-IBÈRICCOLONITZACIONS
Hijos de Melqart. Justino
(44.5) y la koiné tiria
entre los siglos IV y III
a.C.
Sumari
ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, Manuel (2014). “Hijos de Melqart.
Justino (44.5) y la koiné tiria entre los siglos IV y III a.C.”.
Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 21-40.
Accés lliure
Mostrar y deleitar: las
nuevas “protohistorias”
del Museo Arqueológico
Nacional
ÁLVAREZ-SANCHÍS, Jesús R. (Juny 2015). “Mostrar y
deleitar: las nuevas “protohistorias” del Museo Arqueológico
Nacional”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm.
16, p. 327-332. Revista electrònica subvencionada per la
Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
Mondo greco
occidentale ed Etruria. Il
tema di “Hercle alla
fonte” nella glittica
AMBROSINI, Laura (2015). “Mondo greco occidentale ed
Etruria. Il tema di “Hercle alla fonte” nella glittica”. A: ROURE,
Réjane (ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée
occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de
Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-enProvence: Centre Camille Jullian, p. 321-332. (Bibliothèque
d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Identidades ibéricas
ARANEGUI GASCÓ, Carmen (2015). “Identidades ibéricas”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 185-197.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
Características,
evolución y
particularidades del
poblamiento indígena en
el área de colonización
griega del Ampurdán: El
caso del Mas Castellar
de Pontós (Siglos VII-III
aC.)
ASENSIO I VILARÓ, David; PONS I BRUN, Enriqueta (2015).
“Características, evolución y particularidades del poblamiento
indígena en el área de colonización griega del Ampurdán: El
caso del Mas Castellar de Pontós (Siglos VII-III aC.)”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 219-227.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
37
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
FERRO-IBÈRICCOLONITZACIONS
Una statuetta bronzea di
schiavo accovacciato da
Son Catlar (Minorca,
Isole Baleari)
Sumari
BARATTA, Giulia (2014). “Una statuetta bronzea di schiavo
accovacciato da Son Catlar (Minorca, Isole Baleari)”. Madrider
Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid: Deutsches
Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm. 55, p. 316330.
Consulta Biblioteca
Cavalli senza cavalieri. Il
tripode di Cap d’Agde e i
tripodi etruschi tardoarcaici con protomi
equine
BARDELLI, Giacomo (2015). “Cavalli senza cavalieri. Il tripode
di Cap d’Agde e i tripodi etruschi tardo-arcaici con protomi
equine”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations
en Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes
du colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 333-341.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Graffiti etruschi dalla
Gallia e il piombo di Pech
Maho: alcune questioni
paleografiche e
contenutistiche
BELFIORE, Valentina (2015). “Graffiti etruschi dalla Gallia e il
piombo di Pech Maho: alcune questioni paleografiche e
contenutistiche”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 537-543. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
L’évolution du timbrage
sur amphores vinaires
italiques aux II et I av. J.C. à partir du corpus
toulousain
BENQUET, Laurence (2015). “L’évolution du timbrage sur
amphores vinaires italiques aux II et I av. J.-C. à partir du
corpus toulousain”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 477-487. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Pratiques balnéaires et
acculturation: quelques
éléments de réflexion
BOUET, Alain (2015). “Pratiques balnéaires et acculturation:
quelques éléments de réflexion”. A: ROURE, Réjane (ed.).
Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 285-298. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
38
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
FERRO-IBÈRICCOLONITZACIONS
Le site de Marseilleveyre
entre Grecs et indigènes:
État de la question,
recherches récentes et
nouvelles approches
Sumari
BOUFFIER, Sophie; BERNARD, Loup; ISOARDI, Delphine
(2015). “Le site de Marseilleveyre entre Grecs et indigènes:
État de la question, recherches récentes et nouvelles
approches”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 21-30. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Quel accompagnement
pour quel mort? Les
services funéraires du
premier âge du Fer en
Languedoc occidental
BOURDAJAUD, Laura; JANIN, Thierry; SCHWALLER, Martine
(2015). “Quel accompagnement pour quel mort? Les services
funéraires du premier âge du Fer en Languedoc occidental”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 239-247.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Banquets rituels à
Cumes au IVe siècle av.
J.-C.
BRUN, Jean-Pierre [et al.] (2015). “Banquets rituels à Cumes
au IVe siècle av. J.-C.”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 81-97. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
La céramique fine
ibérique du nord-est de
la Catalogne. Les formes
représentées dans
l’oppidum ibérique de
Sant Julià de Ramis
BURCH, Josep; SAGRERA, Jordi (2015). “La céramique fine
ibérique du nord-est de la Catalogne. Les formes représentées
dans l’oppidum ibérique de Sant Julià de Ramis”. A: ROURE,
Réjane (ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée
occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de
Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-enProvence: Centre Camille Jullian, p. 385-394. (Bibliothèque
d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Els nivells d’època
ibèrica de la Casa de les
Bombes (Peralada)
CASAS, J. [et al.] (2011). “Els nivells d’època ibèrica de la Casa
de les Bombes (Peralada)”. Butlletí Arqueològic. Tarragona:
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 33,
p. 5-23.
Consulta Biblioteca
39
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
FERRO-IBÈRICCOLONITZACIONS
Nuevos datos
arqueológicos sobre la
evolución urbana de
Emporion
Sumari
CASTANYER, Pere; SANTOS, Marta; TREMOLEDA, Joaquim
(2015). “Nuevos datos arqueológicos sobre la evolución
urbana de Emporion”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 121-130. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Du bon usage de la
violence dans
l’iconographie italiote et
étrusque
CERCHIAI, Luca; LUBTCHANSKY, Natacha; POUZADOUX,
Claude (2015). “Du bon usage de la violence dans
l’iconographie italiote et étrusque”. A: ROURE, Réjane (ed.).
Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 309-319. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Les imitations de
céramique coloniale des
sites ibériques
d’Ullastret (Catalogne)
CODINA, Ferran; MARTIN, Aurora; DE PRADO, Gabriel (2015).
“Les imitations de céramique coloniale des sites ibériques
d’Ullastret (Catalogne)”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 377-384. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
La céramique «commune
massaliète» du site de
Lattara (Lattes, Hérault)
au V siècle avant notre
ère (-475/-375): Première
approche typologique et
essai de classification
COMPAN, Émilie (2015). “La céramique «commune massaliète»
du site de Lattara (Lattes, Hérault) au V siècle avant notre ère (475/-375): Première approche typologique et essai de
classification”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 437-451. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Vaisselle et alimentation
à Pech Maho (Sigean,
Aude): l’îlot I à la fin du III
s.av. J.-C.
CURÉ, Anne-Marie (2015). “Vaisselle et alimentation à Pech
Maho (Sigean, Aude): l’îlot I à la fin du III s.av. J.-C.”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 415-426.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
40
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
FERRO-IBÈRICCOLONITZACIONS
Grecs et Étrusques à
Lattes: nouvelles
données à partir des
fouilles de la
Cougourlude
Sumari
DAVEAU, Isabelle; PY, Michel (2015). “Grecs et Étrusques à
Lattes: nouvelles données à partir des fouilles de la
Cougourlude”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 31-42. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
L’écriture après
l’économie? Peuples et
réponses
DE HOZ, Javier (2015). “L’écriture après l’économie? Peuples
et réponses”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 501-510. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Pratiques funéraires et
identité culturelle:
Marseille et les indigènes
du Sud de la Gaule (IV-II
s.av. J.-C.)
DEDET, Bernard (2015). “Pratiques funéraires et identité
culturelle: Marseille et les indigènes du Sud de la Gaule (IV-II
s.av. J.-C.)”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 267-283. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
Cerámica de tipo Kuass
procedente de Caura.
¿Testimonios de un
nuevo centro de
producción?
ESCACENA CARRASCO, José Luis; MORENO MEGÍAS,
Violeta (2014). “Cerámica de tipo Kuass procedente de Caura.
¿Testimonios de un nuevo centro de producción?”. Archivo
Español de Arqueología. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 75-90.
Accés lliure
Una hierofanía solar en
el santuario ibérico de
Castellar (Jaén)
ESTEBAN, César; RÍSQUEZ, Carmen; RUEDA, Carmen (2014).
“Una hierofanía solar en el santuario ibérico de Castellar
(Jaén)”. Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 91-107.
Accés lliure
41
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
FERRO-IBÈRICCOLONITZACIONS
De los solsticios en los
castros a los santos
cristianos. La creación
de los paisajes cristianos
en Galicia
Sumari
GARCÍA QUINTELA, Marco V.; GONZÁLEZ GARCÍA, A. César;
SEOANE-VEIGA, Yolanda (2014). “De los solsticios en los
castros a los santos cristianos. La creación de los paisajes
cristianos en Galicia”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden:
Reichert Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut.
Abteilung Madrid, núm. 55, p. 443-485.
Consulta Biblioteca
Le anfore grecooccidentali:
riconsiderando la loro
evoluzione e
l’identificazione dei
centri di produzioni
GASSNER, Verena (2015). “Le anfore greco-occidentali:
riconsiderando la loro evoluzione e l’identificazione dei centri di
produzioni”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 345-356. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Muro Leccese (Puglia,
Italia). Forme e funzioni
delle ceramiche d’uso
quotidiano in un centro
messapico tra IV e III
secolo a.C.
GIARDINO, Liliana; BIANCO, Catia; MEO, Francesco (2015).
“Muro Leccese (Puglia, Italia). Forme e funzioni delle ceramiche
d’uso quotidiano in un centro messapico tra IV e III secolo
a.C.”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 357-365.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
HERAKLEIA di Lucania
(Basilicata, Italia). Forme
e funzioni delle
ceramiche d’uso
quotidiano in una città
italiota tra III e II secolo
a.C.
GIARDINO, Liliana; CALVARUSO, Teresa Oda (2015).
“HERAKLEIA di Lucania (Basilicata, Italia). Forme e funzioni
delle ceramiche d’uso quotidiano in una città italiota tra III e II
secolo a.C.”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 367-375. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
El guerrero de Corno
Lauzo: revisión de los
materiales
GRAELLS FABREGAT, Raimon (2015). “El guerrero de Corno
Lauzo: revisión de los materiales”. A: ROURE, Réjane (ed.).
Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 249-256. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
42
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
FERRO-IBÈRICCOLONITZACIONS
Problemas de cultura
material. Las fíbulas
itálicas de la Primera
Edad del Hierro en el
Golfo de León occidental
Sumari
GRAELLS I FABREGAT, Raimon (2014). “Problemas de cultura
material. Las fíbulas itálicas de la Primera Edad del Hierro en el
Golfo de León occidental”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden:
Reichert Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut.
Abteilung Madrid, núm. 55, p. 212-315.
Consulta Biblioteca
Les figurines en terre
cuite dans le Sud de la
Gaule (VI-I s. av. J.-C.)
HERMARY, Antoine (2015). “Les figurines en terre cuite dans le
Sud de la Gaule (VI-I s. av. J.-C.)”. A: ROURE, Réjane (ed.).
Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 299-308. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Philistines and
Phokaians: comparative
hinterlands and Middle
Grounds
MALKIN, Irad (2015). “Philistines and Phokaians: comparative
hinterlands and Middle Grounds”. A: ROURE, Réjane (ed.).
Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 131-142. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Die Meerenge östlich von
Gibraltar am Übergang
von der Bronze- zur
Eisenzeit (9.-8. Jh. v.
Chr.). Zum
Forschungsstand
MARZOLI, Dirce; SUÁREZ PADILLA, José; TORRES ORTIZ,
Mariano (2014). “Die Meerenge östlich von Gibraltar am
Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit (9.-8. Jh. v. Chr.). Zum
Forschungsstand”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden:
Reichert Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut.
Abteilung Madrid, núm. 55, p. 167-211.
Consulta Biblioteca
Commerces
méditerranéens en
Provence orientale au
1er âge du Fer: un état
de la question
MERCURI, Laurence (2015). “Commerces méditerranéens en
Provence orientale au 1er âge du Fer: un état de la question”.
A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 49-59.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
43
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
FERRO-IBÈRICCOLONITZACIONS
Entre Amazonas y Grifos.
Viaje por las imágenes
de frontera en el siglo IV
a.C.
Sumari
MORENO CONDE, Margarita; CABRERA BONET, Paloma
(2014). “Entre Amazonas y Grifos. Viaje por las imágenes de
frontera en el siglo IV a.C.”. Archivo Español de Arqueología.
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vol.
87, p. 41-58.
Accés lliure
Le mobilier céramique
du Cayla de Mailhac
(Aude) aux V et IV s. av.
n. è.: premières données
MUNOS, Sébastien (2015). “Le mobilier céramique du Cayla
de Mailhac (Aude) aux V et IV s. av. n. è.: premières données”.
A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 427-435.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
Nuevo sarcófago
antropoide fenicio en la
costa de Siria
MUSTAFA, Bashar (Juny 2015). “Nuevo sarcófago antropoide
fenicio en la costa de Siria”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid:
Arqueoweb, núm. 16, p. 21-31. Revista electrònica
subvencionada per la Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
Genova al centro dei
commerci massalioti
lungo le rotte dell’Alto
Tirreno
NERVI, Cristina (2015). “Genova al centro dei commerci
massalioti lungo le rotte dell’Alto Tirreno”. A: ROURE, Réjane
(ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 61-67. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
Algunas notas sobre la
figura de Argantonio y
sus elementos míticos
PADILLA MONGE, Aurelio (2014). “Algunas notas sobre la
figura de Argantonio y sus elementos míticos”. Archivo Español
de Arqueología. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Vol. 87, p. 7-20.
Accés lliure
44
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
FERRO-IBÈRICCOLONITZACIONS
Un signe de la présence
phocéenne en
Languedoc occidental:
un tétartémorion trouvé
à Béziers
Sumari
PELLÉ, Richard; VIDAL, Laurent; PETITOT, Hervé (2015). “Un
signe de la présence phocéenne en Languedoc occidental: un
tétartémorion trouvé à Béziers”. A: ROURE, Réjane (ed.).
Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 43-47. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Forme di identità e
interazione nel Tirreno
settentrionale. Possibili
indicatori, fra
persistenza ed
acculturazione. Alcune
note
PICCARDI, Eliana (2015). “Forme di identità e interazione nel
Tirreno settentrionale. Possibili indicatori, fra persistenza ed
acculturazione. Alcune note”. A: ROURE, Réjane (ed.).
Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 161-169. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Alphabet grec et langues
indigènes de la Grande
Grèce entre unité et
varieté
POCCETTI, Paolo (2015). “Alphabet grec et langues indigènes
de la Grande Grèce entre unité et varieté”. A: ROURE, Réjane
(ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 511-523. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Vie quotidienne et
transformations à Fratte
(SA), un établissement
étrusco-campanien situé
à l’embouchure du fleuve
Irno
PONTRANDOLFO, A.; SANTORIELLO, A. (2015). “Vie
quotidienne et transformations à Fratte (SA), un établissement
étrusco-campanien situé à l’embouchure du fleuve Irno”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 69-80.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Varietà scrittorie in
ambito celtico
PROSDOCIMI, Aldo L. (2015). “Varietà scrittorie in ambito
celtico”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 525-535.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
45
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
FERRO-IBÈRICCOLONITZACIONS
Caractérisation des
ateliers céramiques de
Rhodè (Roses,
Catalogne)
Sumari
PUIG GRIESSENBERGER, Anna Maria (2015). “Caractérisation
des ateliers céramiques de Rhodè (Roses, Catalogne)”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 395-414.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Estudio analítico de los
materiales
arqueometalúrgicos
procedentes de Los
Castillejos de Alcorrín
(Manilva, Málaga)…
RENZI, Martina; MARZOLI, Dirce; SUÁREZ PADILLA, José;
BODE, Michael (2014). “Estudio analítico de los materiales
arqueometalúrgicos procedentes de Los Castillejos de Alcorrín
(Manilva, Málaga). Yacimiento del Bronce Final/Inicio de la
Edad del Hierro en el entorno del Estrecho de Gibraltar”.
Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid:
Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm.
55, p. 121-166.
Consulta Biblioteca
La question des
échanges et des
assemblages funéraires
à travers le mobilier
métallique de la
nécropole
protohistorique du
Causse…
RIVALAN, André; BOURDAJAUD, Laura (2015). “La question
des échanges et des assemblages funéraires à travers le
mobilier métallique de la nécropole protohistorique du Causse
à Labruguière (Tarn)”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 257-265. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
“¿La Apoteosis de
Heracles o una escena
de Apobates? A
propósito de una cratera
de campana procedente
de La Loma del Escorial
de Los Nietos
(Cartagena, Murcia)
RODRÍGUEZ PÉREZ, Diana (2014). “¿La Apoteosis de
Heracles o una escena de Apobates? A propósito de una
cratera de campana procedente de La Loma del Escorial de
Los Nietos (Cartagena, Murcia)”. Archivo Español de
Arqueología. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Vol. 87, p. 59-74.
Accés lliure
Les Ibères à la rencontre
des Grecs
ROUILLARD, Pierre; PLANA-MALLART, Rosa; MORET, Pierre
(2015). “Les Ibères à la rencontre des Grecs”. A: ROURE,
Réjane (ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée
occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de
Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-enProvence: Centre Camille Jullian, p. 199-218. (Bibliothèque
d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
46
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
FERRO-IBÈRICCOLONITZACIONS
Un dépôt de fondation en
contexte domestique à
Olbia de Provence
(Hyères, Var)
Sumari
ROURE, Réjane [et al.] (2015). “Un dépôt de fondation en
contexte domestique à Olbia de Provence (Hyères, Var)”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 99-109.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Contacts d’écritures:
l’épigraphie
paléohispanique du Midi
gaulois
RUIZ DARASSE, Coline (2015). “Contacts d’écritures:
l’épigraphie paléohispanique du Midi gaulois”. A: ROURE,
Réjane (ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée
occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de
Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-enProvence: Centre Camille Jullian, p. 545-549. (Bibliothèque
d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Amphores italiques des
II-I s. av. J.-C. dans la
région de Narbonne:
provenances et
chronologie
SANCHEZ, Corinne (2015). “Amphores italiques des II-I s. av.
J.-C. dans la région de Narbonne: provenances et
chronologie”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 463-476. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Una reflexión
historiográfica sobre la
cultura celtibérica y su
cerámica: un siglo de
investigaciones
arqueológicas
SÁNCHEZ CLIMENT, Álvaro (Juny 2015). “Una reflexión
historiográfica sobre la cultura celtibérica y su cerámica: un
siglo de investigaciones arqueológicas”. ARQUEOWEB [en
línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 32-89. Revista
electrònica subvencionada per la Universitat Complutense de
Madrid.
Accés lliure
Interactions coloniales,
cuisine et formes de
consommation en Ibérie
septentrionale
SANMARTÍ, Joan (2015). “Interactions coloniales, cuisine et
formes de consommation en Ibérie septentrionale”. A: ROURE,
Réjane (ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée
occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de
Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-enProvence: Centre Camille Jullian, p. 171-183. (Bibliothèque
d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
47
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
FERRO-IBÈRICCOLONITZACIONS
Noms de personnes et
identités dans les
inscriptions d’Olbia de
Provence (IV-I s. av. J.C.)
Sumari
SARRAZANAS, Clément (2015). “Noms de personnes et
identités dans les inscriptions d’Olbia de Provence (IV-I s. av.
J.-C.)”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 551-562.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Set cerimoniali e offerte
nei luoghi di culto
indigeni della Sicilia
occidentale
SPATAFORA, Francesca (2015). “Set cerimoniali e offerte nei
luoghi di culto indigeni della Sicilia occidentale”. A: ROURE,
Réjane (ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée
occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de
Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-enProvence: Centre Camille Jullian, p. 111-120. (Bibliothèque
d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
L’identité face au
commerce: exemples
languedociens
UGOLINI, Daniela (2015). “L’identité face au commerce:
exemples languedociens”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts
et acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 229-238. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
À propos de quelques
imitations de vaisselle
campanienne de
l’oppidum de l’Ermitage
d’Agen (Lot-et-Garonne)
VERDIN, Florence (2015). “À propos de quelques imitations de
vaisselle campanienne de l’oppidum de l’Ermitage d’Agen
(Lot-et-Garonne)”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 453-461. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
48
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
GESTIÓ DEL
PATRIMONI
¿Un museo para qué?
¿Un museo para quién?
Sumari
ALMANSA SÁNCHEZ, Jaime (Juny 2015). “¿Un museo para
qué? ¿Un museo para quién?”. ARQUEOWEB [en línia].
Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 303-308. Revista electrònica
subvencionada per la Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
Mostrar y deleitar: las
nuevas “protohistorias”
del Museo Arqueológico
Nacional
ÁLVAREZ-SANCHÍS, Jesús R. (Juny 2015). “Mostrar y
deleitar: las nuevas “protohistorias” del Museo Arqueológico
Nacional”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm.
16, p. 327-332. Revista electrònica subvencionada per la
Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
El Paleolítico en el
Museo Arqueológico
Nacional
DOMÍNGUEZ-RODRIGO, Manuel (Juny 2015). “El Paleolítico
en el Museo Arqueológico Nacional”. ARQUEOWEB [en línia].
Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 277. Revista electrònica
subvencionada per la Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
Al-Andalus en el Museo
Arqueológico Nacional:
Donde arquitectura y
artes decorativas
prevalecen por encima
de la historia
GARCÍA-CONTRERAS RUIZ, Guillermo (Juny 2015). “AlAndalus en el Museo Arqueológico Nacional: Donde
arquitectura y artes decorativas prevalecen por encima de la
historia”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm.
16, p. 292-303. Revista electrònica subvencionada per la
Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
El Museo Arqueológico
Nacional: ¿Un museo
para los nuevos
tiempos?
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca (Juny 2015). “El Museo
Arqueológico Nacional: ¿Un museo para los nuevos
tiempos?”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm.
16, p. 255-276. Revista electrònica subvencionada per la
Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
49
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
GESTIÓ DEL
PATRIMONI
Entre la dura tiranía de
las colecciones y el
insoportable peso de la
tradición: ¿Qué fue de
las gentes del cobre y
bronce en el MAN?
Sumari
RUIZ ZAPATERO, Gonzalo (Juny 2015). “Entre la dura tiranía
de las colecciones y el insoportable peso de la tradición: ¿Qué
fue de las gentes del cobre y bronce en el MAN?”.
ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 333341. Revista electrònica subvencionada per la Universitat
Complutense de Madrid.
Accés lliure
La Arqueología
Hispanorromana en el
Museo Arqueológico
Nacional
SALAS ÁLVAREZ, Jesús (Juny 2015). “La Arqueología
Hispanorromana en el Museo Arqueológico Nacional”.
ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 278284. Revista electrònica subvencionada per la Universitat
Complutense de Madrid.
Accés lliure
MAN al descubierto. La
Antigüedad Tardía o el
dilema de Lampedusa
TEJERIZO, Carlos (Juny 2015). “MAN al descubierto. La
Antigüedad Tardía o el dilema de Lampedusa”. ARQUEOWEB
[en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 285-291. Revista
electrònica subvencionada per la Universitat Complutense de
Madrid.
Accés lliure
50
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
LLOCS DE CULTE
Encara sobre la
inscripció de Tassi del
monestir de Sant Pere de
Rodes
ALTURO I PERUCHO, Jesús; RICO CAMPS, Daniel (Juny
2015). “Encara sobre la inscripció de Tassi del monestir de
Sant Pere de Rodes”. PYRENAE. Revista de Prehistòria i
Antiguitat de la Mediterrània Occidental. Barcelona: Universitat
de Barcelona. Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia, 3a època, núm. 46, vol. 1, p. 147-158.
Accés lliure
Banquets rituels à
Cumes au IVe siècle av.
J.-C.
BRUN, Jean-Pierre [et al.] (2015). “Banquets rituels à Cumes
au IVe siècle av. J.-C.”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 81-97. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Una hierofanía solar en
el santuario ibérico de
Castellar (Jaén)
ESTEBAN, César; RÍSQUEZ, Carmen; RUEDA, Carmen (2014).
“Una hierofanía solar en el santuario ibérico de Castellar
(Jaén)”. Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 91-107.
Accés lliure
De los solsticios en los
castros a los santos
cristianos. La creación
de los paisajes cristianos
en Galicia
GARCÍA QUINTELA, Marco V.; GONZÁLEZ GARCÍA, A. César;
SEOANE-VEIGA, Yolanda (2014). “De los solsticios en los
castros a los santos cristianos. La creación de los paisajes
cristianos en Galicia”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden:
Reichert Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut.
Abteilung Madrid, núm. 55, p. 443-485.
Consulta Biblioteca
Spolia et varietas, la
construcción de los
complejos cristianos de
Tarraco. El caso de la
basílica del anfiteatro
GUIDI-SÁNCHEZ, José Javier (2010). “Spolia et varietas, la
construcción de los complejos cristianos de Tarraco. El caso
de la basílica del anfiteatro”. Butlletí Arqueològic. Tarragona:
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32,
p. 757-793. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi;
MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i
Arquitectura d’una capital provincial romana: Actes del
Congrés Internacional en Homenatge a Theodor Hauschild:
Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
51
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
LLOCS DE CULTE
La basílica paleocristiana
de Ilici (L’Alcudia, Elche).
Desmontaje,
contextualización y
restitución desde la
reexcavación
bibliográfica
LORENZO, Roberto; MORCILLO, Javier (2014). “La basílica
paleocristiana de Ilici (L’Alcudia, Elche). Desmontaje,
contextualización y restitución desde la reexcavación
bibliográfica”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert
Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung
Madrid, núm. 55, p. 486-559.
Consulta Biblioteca
La construcción del
recinto imperial de
Tarraco (provincia
Hispania Citerior)
MACIAS SOLÉ, Josep M.; MENCHON BES, Joan; MUÑOZ
MELGAR, Andreu; TEIXELL NAVARRO, Imma (2010). “La
construcción del recinto imperial de Tarraco (provincia
Hispania Citerior)”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial
Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32, p.
423-479. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi;
MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i
Arquitectura d’una capital provincial romana: Actes del
Congrés Internacional en Homenatge a Theodor Hauschild:
Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Las tres fases
constructivas del
Capitolio de Tarragona
MAR, Ricardo; RUIZ DE ARBULO, Joaquín; VIVÓ, David
(2010). “Las tres fases constructivas del Capitolio de
Tarragona”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat
Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 507-540.
Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN
VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una
capital provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
El Bovalar (Serós,
Lleida). ¿Un monasterio
productor de pergamino
en la Hispania visigoda?
SALES CARBONELL, Jordina (2014). “El Bovalar (Serós,
Lleida). ¿Un monasterio productor de pergamino en la
Hispania visigoda?”. Rivista di Archeologia Cristiana. Città del
Vaticano: Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, núm. 90,
p. 423-464.
Accés lliure
52
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
LLOCS DE CULTE
La arquitectura
eclesiástica de
Tarragona durante la
antigüedad tardía,
nuevas interpretaciones
SALOM GARRETA, Cristofor (2010). “La arquitectura
eclesiástica de Tarragona durante la antigüedad tardía, nuevas
interpretaciones”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial
Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32, p.
685-756. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi;
MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i
Arquitectura d’una capital provincial romana: Actes del
Congrés Internacional en Homenatge a Theodor Hauschild:
Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Nueva lectura
arqueológica del
conjunto episcopal de
Egitania (Idanha-a-Velha,
Portugal)
SÁNCHEZ RAMOS, Isabel; MORÍN DE PABLOS, Jorge (2014).
“Nueva lectura arqueológica del conjunto episcopal de
Egitania (Idanha-a-Velha, Portugal)”. Madrider Mitteilungen.
Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid: Deutsches
Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm. 55, p. 398428.
Consulta Biblioteca
Set cerimoniali e offerte
nei luoghi di culto
indigeni della Sicilia
occidentale
SPATAFORA, Francesca (2015). “Set cerimoniali e offerte nei
luoghi di culto indigeni della Sicilia occidentale”. A: ROURE,
Réjane (ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée
occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de
Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-enProvence: Centre Camille Jullian, p. 111-120. (Bibliothèque
d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15)
Consulta Biblioteca
53
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
MEDIEVAL
Encara sobre la
inscripció de Tassi del
monestir de Sant Pere de
Rodes
ALTURO I PERUCHO, Jesús; RICO CAMPS, Daniel (Juny
2015). “Encara sobre la inscripció de Tassi del monestir de
Sant Pere de Rodes”. PYRENAE. Revista de Prehistòria i
Antiguitat de la Mediterrània Occidental. Barcelona: Universitat
de Barcelona. Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia, 3a època, núm. 46, vol. 1, p. 147-158.
Accés lliure
Et per ubi posuerintis
vestros pedes iurare. La
cojuración y el posible
uso de los signos
podomorfos en la Galicia
medieval y moderna
BERMEJO BARRERA, José Carlos; ROMANÍ MARTÍNEZ,
Miguel (2014). “Et per ubi posuerintis vestros pedes iurare. La
cojuración y el posible uso de los signos podomorfos en la
Galicia medieval y moderna”. Madrider Mitteilungen.
Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid: Deutsches
Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm. 55, p. 560595.
Consulta Biblioteca
La reutilización de
material decorativo
clásico durante la
tardoantigüedad y el
altomedioevo en
Cataluña
DOMINGO, J. Á. (2010). “La reutilización de material
decorativo clásico durante la tardoantigüedad y el
altomedioevo en Cataluña”. Butlletí Arqueològic. Tarragona:
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32,
p. 795-848. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi;
MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i
Arquitectura d’una capital provincial romana: Actes del
Congrés Internacional en Homenatge a Theodor Hauschild:
Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Al-Andalus en el Museo
Arqueológico Nacional:
Donde arquitectura y
artes decorativas
prevalecen por encima
de la historia
GARCÍA-CONTRERAS RUIZ, Guillermo (Juny 2015). “AlAndalus en el Museo Arqueológico Nacional: Donde
arquitectura y artes decorativas prevalecen por encima de la
historia”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm.
16, p. 292-303. Revista electrònica subvencionada per la
Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
De los solsticios en los
castros a los santos
cristianos. La creación
de los paisajes cristianos
en Galicia
GARCÍA QUINTELA, Marco V.; GONZÁLEZ GARCÍA, A. César;
SEOANE-VEIGA, Yolanda (2014). “De los solsticios en los
castros a los santos cristianos. La creación de los paisajes
cristianos en Galicia”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden:
Reichert Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut.
Abteilung Madrid, núm. 55, p. 443-485.
Consulta Biblioteca
54
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
MEDIEVAL
La construcción del
recinto imperial de
Tarraco (provincia
Hispania Citerior)
MACIAS SOLÉ, Josep M.; MENCHON BES, Joan; MUÑOZ
MELGAR, Andreu; TEIXELL NAVARRO, Imma (2010). “La
construcción del recinto imperial de Tarraco (provincia
Hispania Citerior)”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial
Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32, p.
423-479. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi;
MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i
Arquitectura d’una capital provincial romana: Actes del
Congrés Internacional en Homenatge a Theodor Hauschild:
Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Regadíos en bancales en
la alquería de Pereila,
lugar de ‘moros y
moriscos’ de la tierra de
Málaga
MARMOLEJO CANTOS, Francisco (Juny 2015). “Regadíos en
bancales en la alquería de Pereila, lugar de ‘moros y moriscos’
de la tierra de Málaga”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid:
Arqueoweb, núm. 16, p. 124-145. Revista electrònica
subvencionada per la Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
Les muralles
trescentistes de
Tarragona: finançament,
subjectes fiscals i
problemes concomitants
MORELLÓ BAGET, Jordi (2011). “Les muralles trescentistes
de Tarragona: finançament, subjectes fiscals i problemes
concomitants”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat
Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 33, p. 151-219.
Consulta Biblioteca
El Argar (Antas, Almería)
SCHUBART, Hermanfrid; MARZOLI, Dirce (2014). “El Argar
(Antas, Almería)”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert
Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung
Madrid, núm. 55, p. 29-120.
Consulta Biblioteca
55
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
MODERN
Et per ubi posuerintis
vestros pedes iurare. La
cojuración y el posible
uso de los signos
podomorfos en la Galicia
medieval y moderna
BERMEJO BARRERA, José Carlos; ROMANÍ MARTÍNEZ,
Miguel (2014). “Et per ubi posuerintis vestros pedes iurare. La
cojuración y el posible uso de los signos podomorfos en la
Galicia medieval y moderna”. Madrider Mitteilungen.
Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid: Deutsches
Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm. 55, p. 560595.
Consulta Biblioteca
56
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
MÓN ECONÒMIC
Problemas de cultura
material. Las fíbulas
itálicas de la Primera
Edad del Hierro en el
Golfo de León occidental
GRAELLS I FABREGAT, Raimon (2014). “Problemas de cultura
material. Las fíbulas itálicas de la Primera Edad del Hierro en el
Golfo de León occidental”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden:
Reichert Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut.
Abteilung Madrid, núm. 55, p. 212-315.
Consulta Biblioteca
Die Meerenge östlich von
Gibraltar am Übergang
von der Bronze- zur
Eisenzeit (9.-8. Jh. v.
Chr.). Zum
Forschungsstand
MARZOLI, Dirce; SUÁREZ PADILLA, José; TORRES ORTIZ,
Mariano (2014). “Die Meerenge östlich von Gibraltar am
Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit (9.-8. Jh. v. Chr.). Zum
Forschungsstand”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden:
Reichert Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut.
Abteilung Madrid, núm. 55, p. 167-211.
Consulta Biblioteca
Commerces
méditerranéens en
Provence orientale au
1er âge du Fer: un état
de la question
MERCURI, Laurence (2015). “Commerces méditerranéens en
Provence orientale au 1er âge du Fer: un état de la question”.
A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 49-59.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Genova al centro dei
commerci massalioti
lungo le rotte dell’Alto
Tirreno
NERVI, Cristina (2015). “Genova al centro dei commerci
massalioti lungo le rotte dell’Alto Tirreno”. A: ROURE, Réjane
(ed.). Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 61-67. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Estudio analítico de los
materiales
arqueometalúrgicos
procedentes de Los
Castillejos de Alcorrín
(Manilva, Málaga)…
RENZI, Martina; MARZOLI, Dirce; SUÁREZ PADILLA, José;
BODE, Michael (2014). “Estudio analítico de los materiales
arqueometalúrgicos procedentes de Los Castillejos de Alcorrín
(Manilva, Málaga). Yacimiento del Bronce Final/Inicio de la
Edad del Hierro en el entorno del Estrecho de Gibraltar”.
Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid:
Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm.
55, p. 121-166.
Consulta Biblioteca
57
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
MÓN ECONÒMIC
Contribution to the use
of marble in CentralLusitania in Roman
times: The stone
architectural decoration
of Ammaia (Sâo Salvador
da Aramenha, Portugal)
TAELMAN, Devi (2014). “Contribution to the use of marble in
Central-Lusitania in Roman times: The stone architectural
decoration of Ammaia (Sâo Salvador da Aramenha, Portugal)”.
Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 175-194.
Accés lliure
58
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
MÓN FUNERARI
Nekropolen des 3.
Jahrtausends v. Chr. Im
Zentrum der Iberischen
Halbinsel
BARROSO, Rosa; BUENO, Primitiva; DE BALBÍN, Rodrigo;
VÁZQUEZ, Antonio; GONZÁLEZ, Armando (2014).
“Nekropolen des 3. Jahrtausends v. Chr. Im Zentrum der
Iberischen Halbinsel”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden:
Reichert Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut.
Abteilung Madrid, núm. 55, p. 1-28.
Consulta Biblioteca
Quel accompagnement
pour quel mort? Les
services funéraires du
premier âge du Fer en
Languedoc occidental
BOURDAJAUD, Laura; JANIN, Thierry; SCHWALLER, Martine
(2015). “Quel accompagnement pour quel mort? Les services
funéraires du premier âge du Fer en Languedoc occidental”. A:
ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 239-247.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Nuevos datos
arqueológicos sobre la
evolución urbana de
Emporion
CASTANYER, Pere; SANTOS, Marta; TREMOLEDA, Joaquim
(2015). “Nuevos datos arqueológicos sobre la evolución
urbana de Emporion”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 121-130. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Pratiques funéraires et
identité culturelle:
Marseille et les indigènes
du Sud de la Gaule (IV-II
s.av. J.-C.)
DEDET, Bernard (2015). “Pratiques funéraires et identité
culturelle: Marseille et les indigènes du Sud de la Gaule (IV-II
s.av. J.-C.)”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 267-283. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
El guerrero de Corno
Lauzo: revisión de los
materiales
GRAELLS FABREGAT, Raimon (2015). “El guerrero de Corno
Lauzo: revisión de los materiales”. A: ROURE, Réjane (ed.).
Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 249-256. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
59
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
MÓN FUNERARI
Monumentos funerarios
romanos en la
Comunidad Valenciana.
Tipos y ejemplos más
destacados
MARTÍNEZ PÉREZ, María Asunción (Juny 2015).
“Monumentos funerarios romanos en la Comunidad
Valenciana. Tipos y ejemplos más destacados”. ARQUEOWEB
[en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 102-123. Revista
electrònica subvencionada per la Universitat Complutense de
Madrid.
Accés lliure
La nécropole
augustéenne de la villa
de Sivier (Istres,
Bouches-du-Rhône)
MARTY, Frédéric; PEREZ, Bérengère (2015). “La nécropole
augustéenne de la villa de Sivier (Istres, Bouches-du-Rhône)”.
A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 489-498.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Nuevo sarcófago
antropoide fenicio en la
costa de Siria
MUSTAFA, Bashar (Juny 2015). “Nuevo sarcófago antropoide
fenicio en la costa de Siria”. ARQUEOWEB [en línia]. Madrid:
Arqueoweb, núm. 16, p. 21-31. Revista electrònica
subvencionada per la Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
La question des
échanges et des
assemblages funéraires
à travers le mobilier
métallique de la
nécropole
protohistorique du
Causse…
RIVALAN, André; BOURDAJAUD, Laura (2015). “La question
des échanges et des assemblages funéraires à travers le
mobilier métallique de la nécropole protohistorique du Causse
à Labruguière (Tarn)”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 257-265. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
60
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
NEOLÍTIC-BRONZE
Entre carbones
dispersos y hornillos de
tierra: Estudios
antracológicos en la
localidad arqueológica
Rincón del Atuel
(Mendoza, Argentina)
ANDREONI, Diego Fernando (Juny 2015). “Entre carbones
dispersos y hornillos de tierra: Estudios antracológicos en la
localidad arqueológica Rincón del Atuel (Mendoza, Argentina)”.
ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 176200. Revista electrònica subvencionada per la Universitat
Complutense de Madrid.
Accés lliure
Nekropolen des 3.
Jahrtausends v. Chr. Im
Zentrum der Iberischen
Halbinsel
BARROSO, Rosa; BUENO, Primitiva; DE BALBÍN, Rodrigo;
VÁZQUEZ, Antonio; GONZÁLEZ, Armando (2014).
“Nekropolen des 3. Jahrtausends v. Chr. Im Zentrum der
Iberischen Halbinsel”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden:
Reichert Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut.
Abteilung Madrid, núm. 55, p. 1-28.
Consulta Biblioteca
Die Meerenge östlich von
Gibraltar am Übergang
von der Bronze- zur
Eisenzeit (9.-8. Jh. v.
Chr.). Zum
Forschungsstand
MARZOLI, Dirce; SUÁREZ PADILLA, José; TORRES ORTIZ,
Mariano (2014). “Die Meerenge östlich von Gibraltar am
Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit (9.-8. Jh. v. Chr.). Zum
Forschungsstand”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden:
Reichert Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut.
Abteilung Madrid, núm. 55, p. 167-211.
Consulta Biblioteca
Estudio analítico de los
materiales
arqueometalúrgicos
procedentes de Los
Castillejos de Alcorrín
(Manilva, Málaga)…
RENZI, Martina; MARZOLI, Dirce; SUÁREZ PADILLA, José;
BODE, Michael (2014). “Estudio analítico de los materiales
arqueometalúrgicos procedentes de Los Castillejos de Alcorrín
(Manilva, Málaga). Yacimiento del Bronce Final/Inicio de la
Edad del Hierro en el entorno del Estrecho de Gibraltar”.
Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid:
Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm.
55, p. 121-166.
Consulta Biblioteca
Entre la dura tiranía de
las colecciones y el
insoportable peso de la
tradición: ¿Qué fue de
las gentes del cobre y
bronce en el MAN?
RUIZ ZAPATERO, Gonzalo (Juny 2015). “Entre la dura tiranía
de las colecciones y el insoportable peso de la tradición: ¿Qué
fue de las gentes del cobre y bronce en el MAN?”.
ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 333341. Revista electrònica subvencionada per la Universitat
Complutense de Madrid.
Accés lliure
61
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
Sumari
NEOLÍTIC-BRONZE
El Argar (Antas, Almería)
SCHUBART, Hermanfrid; MARZOLI, Dirce (2014). “El Argar
(Antas, Almería)”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert
Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung
Madrid, núm. 55, p. 29-120.
Consulta Biblioteca
62
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
PALEOLÍTICEPIPALEOLÍTIC
El Paleolítico en el
Museo Arqueológico
Nacional
Sumari
DOMÍNGUEZ-RODRIGO, Manuel (Juny 2015). “El Paleolítico
en el Museo Arqueológico Nacional”. ARQUEOWEB [en línia].
Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 277. Revista electrònica
subvencionada per la Universitat Complutense de Madrid.
Accés lliure
Los significados del arte
paleolítico: Una revisión
historiográfica y crítica
LOMBO MONTAÑÉS, Alberto (Juny 2015). “Los significados
del arte paleolítico: Una revisión historiográfica y crítica”.
ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 4-20.
Revista electrònica subvencionada per la Universitat
Complutense de Madrid.
Accés lliure
63
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ROMA I ANTIGUITAT
TARDANA
Materiales y técnicas
constructivas de las vías
romanas: la vía De Italia
in Hispanias/Item ab
Asturica Tarracone en
Hispania
Sumari
ALONSO FERNÁNDEZ, Carmen (Juny 2015). “Materiales y
técnicas constructivas de las vías romanas: la vía De Italia in
Hispanias/Item ab Asturica Tarracone en Hispania”. PYRENAE.
Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània
Occidental. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament
de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, 3a època, núm.
46, vol. 1, p. 109-129.
Accés lliure
El mosaico cupular de
Centcelles. Un programa
iconográfico ¿en vías de
descifrarse?
ARBEITER, Achim (2010). “El mosaico cupular de Centcelles.
Un programa iconográfico ¿en vías de descifrarse?”. Butlletí
Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 671-684. Conté les Actes
del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar
(ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una capital
provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Vajilla broncínea
tardorrepublicana en El
Llano de la Horca
(Santorcaz, Madrid)
AZCÁRRAGA CÁMARA, Sandra [et al.] (2014). “Vajilla
broncínea tardorrepublicana en El Llano de la Horca
(Santorcaz, Madrid)”. Archivo Español de Arqueología. Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 87, p.
109-121.
Accés lliure
L’évolution du timbrage
sur amphores vinaires
italiques aux II et I av. J.C. à partir du corpus
toulousain
BENQUET, Laurence (2015). “L’évolution du timbrage sur
amphores vinaires italiques aux II et I av. J.-C. à partir du
corpus toulousain”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 477-487. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
Pratiques balnéaires et
acculturation: quelques
éléments de réflexion
BOUET, Alain (2015). “Pratiques balnéaires et acculturation:
quelques éléments de réflexion”. A: ROURE, Réjane (ed.).
Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale:
Hommages à Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 1518 septembre 2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre
Camille Jullian, p. 285-298. (Bibliothèque d’Archéologie
Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
64
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ROMA I ANTIGUITAT
TARDANA
El agua en Segobriga
(Saelices, Hispania
Citerior): Las fistulae
plumbeae
Sumari
CEBRIÁN, Rosario; HORTELANO, Ignacio (2014). “El agua en
Segobriga (Saelices, Hispania Citerior): Las fistulae plumbeae”.
Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 141-156.
Accés lliure
L’arquitectura domèstica
a Tarraco. Època
tardorepublicana i
altimperial
CORTÉS, Ada (2010). “L’arquitectura domèstica a Tarraco.
Època tardorepublicana i altimperial”. Butlletí Arqueològic.
Tarragona: Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època
V, núm. 32, p. 569-593. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ
VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco:
Construcció i Arquitectura d’una capital provincial romana:
Actes del Congrés Internacional en Homenatge a Theodor
Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
La reutilización de
material decorativo
clásico durante la
tardoantigüedad y el
altomedioevo en
Cataluña
DOMINGO, J. Á. (2010). “La reutilización de material
decorativo clásico durante la tardoantigüedad y el
altomedioevo en Cataluña”. Butlletí Arqueològic. Tarragona:
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32,
p. 795-848. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi;
MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i
Arquitectura d’una capital provincial romana: Actes del
Congrés Internacional en Homenatge a Theodor Hauschild:
Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Cerámica de tipo Kuass
procedente de Caura.
¿Testimonios de un
nuevo centro de
producción?
ESCACENA CARRASCO, José Luis; MORENO MEGÍAS,
Violeta (2014). “Cerámica de tipo Kuass procedente de Caura.
¿Testimonios de un nuevo centro de producción?”. Archivo
Español de Arqueología. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 75-90.
Accés lliure
Una propuesta de
modulación del Foro
Colonial de Astigi y la
configuración de su área
sacra
FELIPE COLODRERO, Ana María; MÁRQUEZ MORENO,
Carlos (2014). “Una propuesta de modulación del Foro
Colonial de Astigi y la configuración de su área sacra”. Archivo
Español de Arqueología. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 157-173.
Accés lliure
65
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ROMA I ANTIGUITAT
TARDANA
IHC 65. Análisis de los
argumentos para decidir
su autenticidad o
falsificación y nuevas
aportaciones científicas
Sumari
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Concepción (2014). “IHC 65. Análisis
de los argumentos para decidir su autenticidad o falsificación y
nuevas aportaciones científicas”. Archivo Español de
Arqueología. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Vol. 87, p. 257-271.
Accés lliure
Tipo Huelva. Un nuevo
tipo de ánfora romana
bajoimperial
GARCÍA FERNÁNDEZ, Marcos; DELGADO DOMÍNGUEZ,
Aquilino (2014). “Tipo Huelva. Un nuevo tipo de ánfora romana
bajoimperial”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert
Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung
Madrid, núm. 55, p. 429-442.
Consulta Biblioteca
Tisosa: Un
establecimiento
suburbano de Segisamo
(Sasamón, Burgos)
GARCÍA SÁNCHEZ, Jesús; CISNEROS CUNCHILLOS, Miguel
(2014). “Tisosa: Un establecimiento suburbano de Segisamo
(Sasamón, Burgos)”. Archivo Español de Arqueología. Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 87, p.
123-140.
Accés lliure
L’aportació de
l’arquitecte Joan Abril i
Guanyabens a la recerca
arqueològica de la ciutat
de Tortosa i territori
GENERA I MONELLS, Margarida; ALANYÀ I ROIG, Josep;
BESTRATEN I SÁNCHEZ, Josep (2011). “L’aportació de
l’arquitecte Joan Abril i Guanyabens a la recerca arqueològica
de la ciutat de Tortosa i territori”. Butlletí Arqueològic.
Tarragona: Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època
V, núm. 33, p. 399-412.
Consulta Biblioteca
Propuesta de restitución
del teatro romano de
Segobriga
GRIS JEREMIAS, Ferran (2014). “Propuesta de restitución del
teatro romano de Segobriga”. Madrider Mitteilungen.
Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid: Deutsches
Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm. 55, p. 331370.
Consulta Biblioteca
66
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ROMA I ANTIGUITAT
TARDANA
Spolia et varietas, la
construcción de los
complejos cristianos de
Tarraco. El caso de la
basílica del anfiteatro
Sumari
GUIDI-SÁNCHEZ, José Javier (2010). “Spolia et varietas, la
construcción de los complejos cristianos de Tarraco. El caso
de la basílica del anfiteatro”. Butlletí Arqueològic. Tarragona:
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32,
p. 757-793. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi;
MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i
Arquitectura d’una capital provincial romana: Actes del
Congrés Internacional en Homenatge a Theodor Hauschild:
Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
A propósito de CIL II
5866 (Ávila): Un epígrafe
recuperado, aumentado
y corregido
HERNANDO SOBRINO, María del Rosario (2014). “A propósito
de CIL II 5866 (Ávila): Un epígrafe recuperado, aumentado y
corregido”. Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 273-286.
Accés lliure
¿Fue Cercadilla una
villa? El problema de la
función del complejo de
Cercadilla en Corduba
HIDALGO PRIETO, Rafael (2014). “¿Fue Cercadilla una villa? El
problema de la función del complejo de Cercadilla en
Corduba”. Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 217-241.
Accés lliure
El port romà de Barcino
(Barcelona) i el
praefectus orae
maritimae Laeetanae. Un
possible portus
JÁRREGA DOMÍNGUEZ, Ramon (2011). “El port romà de
Barcino (Barcelona) i el praefectus orae maritimae Laeetanae.
Un possible portus comercial”. Butlletí Arqueològic. Tarragona:
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 33,
p. 81-119.
comercial
Consulta Biblioteca
Un nuevo conjunto
epigráfico en el foro
romano de Los Bañales
(Uncastillo, Zaragoza)
JORDÁN LORENZO, Ángel A.; ANDREU PINTADO, Javier
(2014). “Un nuevo conjunto epigráfico en el foro romano de
Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza)”. Archivo Español de
Arqueología. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Vol. 87, p. 243-255.
Accés lliure
67
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ROMA I ANTIGUITAT
TARDANA
Noves consideracions
sobre la inscripció
tarraconense de la beata
Thecla (segle V)
Sumari
LÓPEZ VILAR, Jordi; GOROSTIDI PI, Diana (Juny 2015).
“Noves consideracions sobre la inscripció tarraconense de la
beata Thecla (segle V)”. PYRENAE. Revista de Prehistòria i
Antiguitat de la Mediterrània Occidental. Barcelona: Universitat
de Barcelona. Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia, 3a època, núm. 46, vol. 1, p. 131-146.
Accés lliure
Les antefixes romanes
de la Granja Mitjana
(Poblet, Tarragona)
LÓPEZ VILAR, Jordi; PIÑOL MASGORET, Lluís (2011). “Les
antefixes romanes de la Granja Mitjana (Poblet, Tarragona)”.
Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 33, p. 121-134.
Consulta Biblioteca
La producción
tarraconense de lastras
Campana
LÓPEZ VILAR, Jordi; PIÑOL MASGORET, Lluís; REVILLA
CALVO, Víctor (2010). “La producción tarraconense de lastras
Campana”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat
Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 637-670.
Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN
VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una
capital provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
La basílica paleocristiana
de Ilici (L’Alcudia, Elche).
Desmontaje,
contextualización y
restitución desde la
reexcavación
bibliográfica
LORENZO, Roberto; MORCILLO, Javier (2014). “La basílica
paleocristiana de Ilici (L’Alcudia, Elche). Desmontaje,
contextualización y restitución desde la reexcavación
bibliográfica”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert
Verlag; Madrid: Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung
Madrid, núm. 55, p. 486-559.
Consulta Biblioteca
L’arquitectura termal a
Tarraco i el seu
Territorium: reflexions
sense resposta
MACIAS SOLÉ, Josep Maria (2010). “L’arquitectura termal a
Tarraco i el seu Territorium: reflexions sense resposta”. Butlletí
Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 541-567. Conté les Actes
del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar
(ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una capital
provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
68
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ROMA I ANTIGUITAT
TARDANA
La construcción del
recinto imperial de
Tarraco (provincia
Hispania Citerior)
Sumari
MACIAS SOLÉ, Josep M.; MENCHON BES, Joan; MUÑOZ
MELGAR, Andreu; TEIXELL NAVARRO, Imma (2010). “La
construcción del recinto imperial de Tarraco (provincia
Hispania Citerior)”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial
Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32, p.
423-479. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi;
MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i
Arquitectura d’una capital provincial romana: Actes del
Congrés Internacional en Homenatge a Theodor Hauschild:
Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Las tres fases
constructivas del
Capitolio de Tarragona
MAR, Ricardo; RUIZ DE ARBULO, Joaquín; VIVÓ, David
(2010). “Las tres fases constructivas del Capitolio de
Tarragona”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat
Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 507-540.
Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN
VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una
capital provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
La part alta de Tarraco
en època republicana i
imperial: urbanisme,
arquitectura i procés
constructiu
MARTÍN VIELBA, Òscar; ROVIRA SORIANO, Jordi (2010). “La
part alta de Tarraco en època republicana i imperial:
urbanisme, arquitectura i procés constructiu”. Butlletí
Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 481-506. Conté les Actes
del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar
(ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una capital
provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Monumentos funerarios
romanos en la
Comunidad Valenciana.
Tipos y ejemplos más
destacados
MARTÍNEZ PÉREZ, María Asunción (Juny 2015).
“Monumentos funerarios romanos en la Comunidad
Valenciana. Tipos y ejemplos más destacados”. ARQUEOWEB
[en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 102-123. Revista
electrònica subvencionada per la Universitat Complutense de
Madrid.
Accés lliure
69
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ROMA I ANTIGUITAT
TARDANA
La nécropole
augustéenne de la villa
de Sivier (Istres,
Bouches-du-Rhône)
Sumari
MARTY, Frédéric; PEREZ, Bérengère (2015). “La nécropole
augustéenne de la villa de Sivier (Istres, Bouches-du-Rhône)”.
A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et acculturations en
Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats: Actes du
colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011. Paris: Errance;
Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian, p. 489-498.
(Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 15).
Consulta Biblioteca
El simpulum itálico de
Fuente de la Mora
(Leganés, Madrid)
MÉNDEZ MADRID, Juan Carlos (Juny 2015). “El simpulum
itálico de Fuente de la Mora (Leganés, Madrid)”. ARQUEOWEB
[en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 90-101. Revista
electrònica subvencionada per la Universitat Complutense de
Madrid.
Accés lliure
Las tabernae de Pollentia
(Mallorca). Materiales
figurados como
manifestaciones
apotropaicas, de
religiosidad, y de
representación durante
el siglo III
MORENO PÉREZ, A. Santiago; ORFILA PONS, Margarita
(2014). “Las tabernae de Pollentia (Mallorca). Materiales
figurados como manifestaciones apotropaicas, de religiosidad,
y de representación durante el siglo III”. Archivo Español de
Arqueología. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Vol. 87, p. 203-215.
Accés lliure
Nou mosaic amb
representació de soleae
balneares, procedent de
la vil·la romana de
Barrugat (Bítem, Tortosa)
MUÑOZ I SEBASTIÀ, Joan-Hilari; LÓPEZ VILAR, Jordi (2011).
“Nou mosaic amb representació de soleae balneares,
procedent de la vil·la romana de Barrugat (Bítem, Tortosa)”.
Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 33, p. 135-149.
Consulta Biblioteca
Estatuas militares de
tipo Sessa Aurunca
OJEDA, David (2014). “Estatuas militares de tipo Sessa
Aurunca”. Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 195-202.
Accés lliure
70
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ROMA I ANTIGUITAT
TARDANA
A New Trajan’s Portrait
from Hispania. Pliny the
Younger and the Dating
of Trajan’s First Portrait
Type
Sumari
OJEDA, David (2014). “A New Trajan’s Portrait from Hispania.
Pliny the Younger and the Dating of Trajan’s First Portrait
Type”. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden: Reichert Verlag;
Madrid: Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Madrid,
núm. 55, p. 371-378.
Consulta Biblioteca
La problemàtica de les
torres de guaita romanes
a l’àmbit del Conventus
Tarraconensis
PÉREZ I GARCIA, Víctor Lluís (2011). “La problemàtica de les
torres de guaita romanes a l’àmbit del Conventus
Tarraconensis”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial Societat
Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 33, p. 25-79.
Consulta Biblioteca
La fuente monumental
de la parcel·la 30 del
PERI 2 de Tarragona
POCIÑA, César Augusto (2010). “La fuente monumental de la
parcel·la 30 del PERI 2 de Tarragona”. Butlletí Arqueològic.
Tarragona: Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època
V, núm. 32, p. 619-636. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ
VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco:
Construcció i Arquitectura d’una capital provincial romana:
Actes del Congrés Internacional en Homenatge a Theodor
Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
El sector occidental del
suburbi portuari de
Tarraco
REMOLÀ VALLVERDÚ, Josep Anton (2010). “El sector
occidental del suburbi portuari de Tarraco”. Butlletí
Arqueològic. Tarragona: Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Època V, núm. 32, p. 595-618. Conté les Actes
del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi; MARTIN VIELBA, Òscar
(ed.). Tarraco: Construcció i Arquitectura d’una capital
provincial romana: Actes del Congrés Internacional en
Homenatge a Theodor Hauschild: Tarragona, 28-30 de gener
de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
La Arqueología
Hispanorromana en el
Museo Arqueológico
Nacional
SALAS ÁLVAREZ, Jesús (Juny 2015). “La Arqueología
Hispanorromana en el Museo Arqueológico Nacional”.
ARQUEOWEB [en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 278284. Revista electrònica subvencionada per la Universitat
Complutense de Madrid.
Accés lliure
71
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ROMA I ANTIGUITAT
TARDANA
El Bovalar (Serós,
Lleida). ¿Un monasterio
productor de pergamino
en la Hispania visigoda?
Sumari
SALES CARBONELL, Jordina (2014). “El Bovalar (Serós,
Lleida). ¿Un monasterio productor de pergamino en la
Hispania visigoda?”. Rivista di Archeologia Cristiana. Città del
Vaticano: Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, núm. 90,
p. 423-464.
Accés lliure
La arquitectura
eclesiástica de
Tarragona durante la
antigüedad tardía,
nuevas interpretaciones
SALOM GARRETA, Cristofor (2010). “La arquitectura
eclesiástica de Tarragona durante la antigüedad tardía, nuevas
interpretaciones”. Butlletí Arqueològic. Tarragona: Reial
Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 32, p.
685-756. Conté les Actes del Congrés: LÓPEZ VILAR, Jordi;
MARTIN VIELBA, Òscar (ed.). Tarraco: Construcció i
Arquitectura d’una capital provincial romana: Actes del
Congrés Internacional en Homenatge a Theodor Hauschild:
Tarragona, 28-30 de gener de 2009. Volum II.
Consulta Biblioteca
Amphores italiques des
II-I s. av. J.-C. dans la
région de Narbonne:
provenances et
chronologie
SANCHEZ, Corinne (2015). “Amphores italiques des II-I s. av.
J.-C. dans la région de Narbonne: provenances et
chronologie”. A: ROURE, Réjane (ed.). Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à
Michel Bats: Actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre
2011. Paris: Errance; Aix-en-Provence: Centre Camille Jullian,
p. 463-476. (Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et
Africaine; 15) (Études massaliètes; 12).
Consulta Biblioteca
El acueducto romano de
Almuñécar. Análisis
hidráulico
SÁNCHEZ LÓPEZ, Elena (2014). “El acueducto romano de
Almuñécar. Análisis hidráulico”. Madrider Mitteilungen.
Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid: Deutsches
Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm. 55, p. 379397.
Consulta Biblioteca
Nueva lectura
arqueológica del
conjunto episcopal de
Egitania (Idanha-a-Velha,
Portugal)
SÁNCHEZ RAMOS, Isabel; MORÍN DE PABLOS, Jorge (2014).
“Nueva lectura arqueológica del conjunto episcopal de
Egitania (Idanha-a-Velha, Portugal)”. Madrider Mitteilungen.
Wiesbaden: Reichert Verlag; Madrid: Deutsches
Archäologisches Institut. Abteilung Madrid, núm. 55, p. 398428.
Consulta Biblioteca
72
Servei d’Arqueologia i
Paleontologia
Recull bibliogràfic
Agost-Setembre 2015
ROMA I ANTIGUITAT
TARDANA
El Hércules de Santa
Tegra y el middle-ground
de la religión castreña
Sumari
SANTOS CANCELAS, Alberto (Juny 2015). “El Hércules de
Santa Tegra y el middle-ground de la religión castreña”.
PYRENAE. Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània
Occidental. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament
de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, 3a època, núm.
46, vol. 1, p. 87-107.
Accés lliure
Contribution to the use
of marble in CentralLusitania in Roman
times: The stone
architectural decoration
of Ammaia (Sâo Salvador
da Aramenha, Portugal)
TAELMAN, Devi (2014). “Contribution to the use of marble in
Central-Lusitania in Roman times: The stone architectural
decoration of Ammaia (Sâo Salvador da Aramenha, Portugal)”.
Archivo Español de Arqueología. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Vol. 87, p. 175-194.
Accés lliure
MAN al descubierto. La
Antigüedad Tardía o el
dilema de Lampedusa
TEJERIZO, Carlos (Juny 2015). “MAN al descubierto. La
Antigüedad Tardía o el dilema de Lampedusa”. ARQUEOWEB
[en línia]. Madrid: Arqueoweb, núm. 16, p. 285-291. Revista
electrònica subvencionada per la Universitat Complutense de
Madrid.
Accés lliure
73