listado de grupos - Biblioteca Valenciana

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Av. de la Constitució, 284. 46019 València
Tel.: 96 387 4000 -- Fax: 96 387 4037
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
CICLE D'ANIMACIÓ LECTORA 2014-2015
TALLERS DE CREACIÓ LITERARIA
Talleres de creación literaria
Última actualització / última actualización: 8-10-2014
GRUPOS CONCERTADOS
CÓMIC (octubre)
5t i 6t de Primària
CENTRO
CEIP LUÍS DE SANTÁNGEL
LOCALIZACIÓN
El Saler, Valencia
RESPONSABLE
Encarna Navalon
DIA
15/10/2014
HORA
10-12H
Ximo Sanchez Beleguer
CEP REI EN JAUME
Tavernes Blanques
Esther Martínez Torres
16/10/2014
10-12H
COLEGIO CHINER VILLARROYA València
Amparo Llompart Torregrosa
22/10/2014
10-12h
CEIP MIQUEL ADLERT
NOGUEROL
València
Jorge Piera
23/10/2014
10-12H
PASQUAL CARRIÓN
Massarojos
Amparo Bosch Ferrando
28/10/2014
10-12H
CEIP VICENTE GAOS
Valencia
Mª José Escriche Rubio
29/10/2014
10-12H
RAFAEL MATEU CÁMARA
Valencia.
Mª Ángeles Jover
30/10/2014
10-12h
NARRATIVA (noviembre)
Modalidad: ESO y Ciclos Formativos
CENTRO
IES
CARRIÓN
LOCALIZACIÓN
PASCUAL Sax
RESPONSABLE
DIA
HORA
Maria Silvia
5/11/2014
10-12H
COLEGIO
INTERNACIONAL
AUSIAS MARCH
Picassent
Mónica Horcajada Campos
6/11/2014
10-12H
COL·LEGIO
SAGRADA FAMÍLIA
Alzira
Mercedez Lorca
6/11/2014
12-14H
ALTAVIANA
Valencia
Carmen Ciudad Castillo
12/11/2014 10-12H
ESCUELA EUROPEA
Alicante
Mar Langa Pizarro
12/11/2014 11-13H
IES MISERICORDIA
Valencia
Juan Lorenzo Martínez
13/11/2014 10-12H
PUREZA DE MARIA Valencia
CID
Isidre Sánchez
13/11/2014 12-14H
IES TIERNO GALVAN Moncada
Juan Bautista Tormos Capilla
25/11/2014 10-12H
IES ENRIC VALOR
Isabel Pedros Viudes
25/11/2014 12-10H
Antonio Navarro
26/11/2014 10-12H
Vicenta Blay
26/11/2014 12-14H
IES JORDI DE SANT Valencia
JORDI
Juan Carlos Diez Garrido
27/11/2014 10-12H
COLEGIO IALE
Vanesa Perez Muñoz
27/11/2014 12-14H
IES
ISABEL
VILLENA
IES
ALFÀBEGUES
Picanya
DE Valencia
LES Betera
La Eliana
Lista de Espera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Centro: Col·legio Sagrada Família, Alzira. Responsable: Mercedez Lorca.
Centro: IES Consuelo Aranda, Alberic, Responsable: Fernanda Garcia
Centro: IES Isabel de Villena, Valencia, Responsable: Adela Gascón.
Centro: Colegio Parroquial don José Lluch, Alboraya, Carmen Dolz Garcia.
Centro: C.E. Marni Valencia, Responsable: Laura Borao.
Centro: IES Ausias March, Manises, Responsable: Veronica Fernandez.
Centro: Chiner villarroya, Valencia, Responsable: Francisco Rios i Marien Vercher.
Centro: IES Jose Rodrigo Botet, Manises, Responsable: Rosa Muñoz
Centro: Ceu San Pablo, Moncada, Responsable: Carmen L. Sancho
Centro: Colegio Liceo Hispano Paterna, Responsable: Estefania Figueroa
NARRATIVA (noviembre)
Modalidad: Bachillerato
CENTRO
LOCALIZACIÓN
RESPONSABLE
DIA
HORA
ESCUELA DE
ARTESANOS.
Valencia
Concha Carbonell
7/11/2014
11-12.30H
IES MISERICORDIA
Valencia
Mara Brusel Garrión
12/11/2014
11-12.30.H
IES ALFABEGUES
Bétera
Celia Ripoll
21/11/2014
11-12.30H
ESCUELA DE
ARTESANOS
Valencia
Concha Carbonell
28/11/2014
11-12.30h
POESÍA (diciembre)
Adultos y Bachillerato
CENTRO
LOCALIZACIÓN
RESPONSABLE
DIA
HORA
ESCUELA EUROPEA
Alicante
Mar Langa
18/12/2014
11-12.30H
EPA VICENT
VENTURA
Valencia
Rosario Hermoso Villalba
19/12/2014
11-12.30H
IES DR. PESSET
ALEIXANDRE
Valencia
Pilar Torres
22/12/2014
11-12.30H
OBSERVACIONS GENERALS
Observaciones generales
•
En cas de que no es puga fer l’activitat, es prega comunicar-ho a la Biblioteca Valenciana
([email protected] ó 96 387 4000) per poder donar pas a un altre centre que estiga en llista de reserva.
En caso de no se pueda hacer la actividad, se ruega comunicarlo a la Biblioteca Valenciana
([email protected] ó 96 387 4000) para poder dar paso a otro centro que esté en lista de reserva.
•
Els grups han d’estar a Sant Miquel dels Reis a les 10 h. L’activitat inclou una visita guiada a l’edifici.
Los grupos han de estar en San Miguel de los Reyes a las 10 h. La actividad incluye una visita guiada
al edificio.
•
Els autobusos no poden entrar dins del recinte, però poden deixar o arreplegar els grups parant
durant un periode breu de temps a la porta d’accés peatonal del Monestir a l’Avinguda de la
Constitució.
Los autobuses no pueden entrar dentro del recinto, pero pueden dejar o recoger a los grupos,
parando durante un periodo breve de tiempo, en la puerta de acceso peatonal del Monasterio en la
Avenida de la Constitución.
•
El Monestir disposa d’una cafeteria (96 387 4129). Així mateix, està permés menjar a l’explanada
interior, però no dins de l’edifici.
El Monasterio dispone de una cafetería (96 387 4129). Asimismo, está permitido comer en la
explanada interior, pero no dentro del edificio.
•
El professorat és responsable del adeqüat comportament de l’alumnat durant les visites i durant les
activitats.
El profesorado es responsable del adecuado comportamiento del alumnado durante las visitas y
durante las actividades.