Nivel 1 - Jornada Vespertina

CURSO 2014-2015
octubre 2014
l
m m j
v
s
d
1
2
3
4
5
8
9
10 11 12
6
7
noviembre 2014
l
m m j
v
3
4
5
6
7
s
d
diciembre 2014
l
m m j
v
1
2
1
2
3
8
9
8
9
10 11 12 13 14
4
5
s
6
d
enero 2015
l
m m j
v
s
d
7
1
2
3
4
8
9
10 11
5
6
7
13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16
15 16 17 18 19 20 21
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
17 18 19 20 21 22 23
22 23 24 25 26 27 28
19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31
24 25 26 27 28 29 30
29 30 31
26 27 28 29 30 31
febrero 2015
l
m m j
v
s
marzo 2015
l
m m j
v
s
abril 2015
l
m m j
mayo 2015
l
m m j
2
3
7
2
3
6
7
9
10 11 12 13 14 15
9
10 11 12 13 14 15
13 14 15 16 17 18 19
11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22
16 17 18 19 20 21 22
20 21 22 23 24 25 26
18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29
27 28 29 30
25 26 27 28 29 30 31
d
1
4
5
6
8
d
1
4
5
8
6
7
v
s
d
4
5
1
2
3
8
9
10 11 12
4
5
6
7
v
s
d
1
2
3
8
9
10
30 31
junio 2015
l
m m j
v
s
d
1
2
3
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
4
julio 2015
l
m m j
6
7
v
s
d
4
5
1
2
3
8
9
10 11 12
agosto 2015
l
m m j
3
4
5
6
v
7
s
d
1
2
8
9
septiembre 2015
l
m m j
v s
7
4
5
d
1
2
3
6
8
9
10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21
13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
20 21 22 23 24 25 26
17 18 19 20 21 22 23
21 22 23 24 25 26 27
29 30
27 28 29 30 31
24 25 26 27 28 29 30
28 29 30
31
CLASES 1 º CUATRIMESTRE - COMIENZO DE CLASES: 2 de octubre
CLASES 2 º CUATRIMESTRE - COMIENZO: 16 de febrero
SEPTIEMBRE
ACCESO: Hasta 23 de enero (del 26 al 30 de enero: consultas. Del 2 al 6 de febrero: clases)
GRADOS: Hasta 23 de enero (del 26 de enero al 6 de febrero: consultas)
CUID: Hasta 6 de febrero
SENIOR: Hasta 6 de febrero
ACCESO: Hasta 22 de mayo (del 25 de mayo al 5 de junio: consultas)
GRADOS: Hasta 22 de mayo (del 25 de mayo al 5 de junio: consultas)
CUID: Hasta 22 de mayo (Pruebas orales del 8 al 29 de mayo)
SENIOR: Hasta 5 de junio
CUID: Prueba oral (del 2 al 9)
FECHAS DE EXAMENES