descarga portada en pdf

08 de OUTUBRO de 2014
Nº 186
INDICE
P. 02
P. 04
P. 08
P. 10
P. 14
P. 16
P. 17
Iles Concello de Pontevedra
@proxectoiles
www.proxectoiles.es
WWW.PROXECTOILES.ES
COLABORACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DA IMPLANTACIÓN
DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (PE-106-14-0003)
NO CONCELLO DE PONTEVEDRA
Amplíase o prazo de presentación de solicitudes ata o día 23 de outubro de 2014
Mais información da convocatoria: http://areaemprego.uvigo.es/emprego_gl/alumnos/practicas/resultado.html?id=7181
AXUDAS PARA A MATRÍCULA NUN MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL PARA
UNIVERSITARIOS/AS DESEMPREGADOS/AS
ORDE do 29 de setembro de 2014 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Para cursar un máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso
2014/15.
Requisitos dos/as beneficiarios/as: entre outros,
- Estar en posesión dun título universitario, expedido con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2011, que lle dea acceso
aos estudos de máster universitario;
- Estar matriculado/a no curso 2014/15 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema
universitario de Galicia, dun mínimo de 60 créditos;
- Estar inscrito/a como demandante de emprego, como mínimo, durante un período de 180 días no ano
inmediatamente anterior contado de data a data desde a data de presentación da solicitude;
Prazo: un mes contado desde o día seguinte ao da publicación (DOG 08/10/2014)
Máis información: https://sede.xunta.es
Mais información: http://www.ciem2014.com/
Páxina 2 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
WWW.PROXECTOILES.ES
SERVIZO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL
Centrarase en:
- Definir obxectivos profesionais
- Ter conciencia do que as empresas e os/as profesionais requiren e ofrecen
- Identificar capacidades e limitacións a nivel laboral.
- Desenvolver un itinerario de inserción para mellorar e conseguir obxectivos.
- Asesorar sobre a elaboración dun currículo
Destinatarios/as:
- Persoas empadronadas no Concello de Pontevedra en busca de emprego
Para inscribiros no servizo é necesario solicitar cita previa enviando un email a [email protected]
ou no teléfono 986 84 16 06
Recordar que poderán acceder a unha información máis detallada dos anuncios seguindo o enlace que aparece
nos contactos (en cor azul)
Páxina 3 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
WWW.PROXECTOILES.ES
EMPACADOR/A
Publicada: 30/09/2014
Empresa: Empresa RRHH
Localidade: Ribadumia
Descrición: Para conserveira. Empacado
de mexillóns e berberechos
Requisitos: Experiencia previa na
empresa conserveira desempeñando
específicamente este posto. Destreza e
axilidade manual. Residencia na zona do
Salnés
Condicións:
Dispoñibilidade
de
incorporación inmediata
Contacto: http://www.cep.es
MECANICO/A DE VEHICULOS
Publicada: 06/10/2014
Localidade: Meaño
Requisitos: Oficial de primeira cunha
experiencia mínima de 60 meses
Contacto: T. 986 54 28 50- Oferta
12/2014/9283- sección de ofertas da
Oficina de Emprego de Cambados
DEMOSTRADOR/A CHAPA E PINTURA
Publicada: 29/09/2014
Empresa: Adecco Outsourcing
Localidade: Provincia de Pontevedra
Descrición: Demostración dos produtos
da marca (chapa e pintura para
automóbiles) en talleres das zonas
indicadas
Requisitos: Imprescindible experiencia
mínima 5 anos en chapa e pintura de
automóbiles. Valorable residencia na
provincia
de
Pontevedra,
FP
Automoción, dotes comerciais e
vehículo propio e ordenador portátil
Condicións: Formación a cargo empresa
Contacto: Inscricións:
http://ofertas.adecco.es
COCIÑEIRO/A
Publicada: Faro de Vigo 08/10/2014
Requisitos: Con experiencia (absterse
sen experiencia)
Contacto: Entregar CV en Severo Ochoa
2, baixo, de 17:00 a 21:00
COCIÑEIRO/A
Publicada: Faro de Vigo 05/10/2014
Empresa: Restaurante Mirador do
Cepudo
Localidade: Vigo
Requisitos: Cociñeira con experiencia.
Imprescindible coche
Contacto: Presentarse con CV mércores
e xoves, de 17:00 a 21:00
AXUDANTE/A DE COCIÑA
Publicada: Faro de Vigo 05/10/2014
Empresa: Restaurante Mirador do
Cepudo
Localidade: Vigo
Requisitos: Axudanta de cociña con
experiencia. Imprescindible coche
Contacto: Presentarse con CV mércores
e xoves, de 17:00 a 21:00
CAMAREIRO/A
Publicada: Faro de Vigo 08/10/2014
Empresa: El Cafetal
Requisitos: Camareira menor de 30
anos
Condicións: Para fines de semana
Contacto: Deixar o CV con foto nunha
das cafeterías ou enviar a
[email protected]
CAMAREIRO/A
Publicada: Faro de Vigo 08/10/2014
Empresa: Restaurante
Requisitos: Inglés
Contacto: R/ Laxe 4, Vigo
CAMAREIRO/A
Publicada: Diario de Pontevedra do
07/10/2014
Empresa: Café
Localidade: Sanxenxo
Descrición: Para fins de semana
Contacto: Enviar CV a
[email protected]
CAMAREIRO/A AXUDANTE
Publicada: 06/10/2014
Localidade: Paradela- Meis
Requisitos: Preferiblemente muller. Ata
35 anos e un mínimo de 6 meses de
experiencia
Contacto: T. 986 54 28 50- Oferta
12/2014/9124- sección de ofertas da
Oficina de Emprego de Cambados
PERSOAL TALLER CONFECCIÓN
Publicada: Faro de Vigo 05/10/2014
Requisitos: Modistas
Contacto: Enviar CV a Apartado de
correos nº 49 de Vigo
MONTADOR/A PLADUR
Publicada: Faro de Vigo 04/10/2014
Requisitos: Con experiencia. Que sepa
empastar e montar teitos desmontables
Contacto: Enviar CV a
[email protected]
PERSOA PARA CONFITERIA
Publicada: Diario Pontevedra 06/10/14
Empresa: Confitería
Requisitos: Moza para despacho e
obrador
Contacto: Enviar datos e fotografía ao
Apartado 567, 36080 Pontevedra
DEPENDENTE/A
Publicada: Faro de Vigo 05/10/2014
Empresa: Para tenda de iluminación e
electrónica
Contacto: Enviar CV a
[email protected]
DEPENDENTE/A
Publicada: Faro de Vigo 05/10/2014
Empresa: Panadería
Localidade: Val Miñor
Requisitos: Dependenta. Preferible
experiencia
Contacto: Enviar CV con foto a
Sarmiento 4, Mallon. 36379. Nigrán
DEPENDENTES/AS DE PRODUTOS
ALIMENTARIOS E BEBIDAS
Publicada: Servizo Público de Emprego
de Galicia 03/10/2014
Localidade: Catoira
Contacto: T. 012- oferta:12/2014/9155
ou na web http://emprego.xunta.es
CAMAREIRO/A
Publicada: Faro de Vigo 04/10/2014
Requisitos: Camareira. De 18 a 30 anos
Contacto: Entregar CV en Cafetería
Aurora. Avda Camelias 107, Vigo
CAMAREIROS/AS, EN XERAL
Publicada: SEPE de Galicia 03/10/2014
Localidade: Bueu
Contacto: T. 012- oferta:12/2014/9202
ou na web http://emprego.xunta.es
MODISTO/A- DEPENDIENTE/A
Publicada: Diario de Pontevedra do
05/10/2014
Empresa: Tenda de arranxos de prendas
Requisitos: Dependenta
Contacto: Enviar CV a
[email protected]
COCIÑEIROS/AS, EN XERAL
Publicada: Servizo Público de Emprego
de Galicia 03/10/2014
Localidade: Bueu
Requisitos: 12 meses experiencia
Contacto: T. 012- oferta:12/2014/9203
ou na web http://emprego.xunta.es
Páxina 4 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
WWW.PROXECTOILES.ES
ENXEÑEIROS/AS EN METALURXIA
Publicada: Servizo Público de Emprego
de Galicia 03/10/2014
Localidade: Arteixo
Contacto: T. 012- oferta:12/2014/9346
ou na inscrición na web:
http://emprego.xunta.es
STORE MANAGER
Publicada: 06/10/2014
Empresa: Amichi
Localidade: Vigo
Descrición: Xestión de equipos , stock,
Visual Merchandising, atención ao
cliente
Requisitos:
Don
de
xentes.
Coñecemento de tendenzas. Aptitude
para a venda. Boa orientación ao
cliente. Liderazgo e capacidade para
xestionar equipos de traballo
Contacto: https://www.infojobs.net/
DEPENDENTE/A
Publicada: Faro de Vigo 04/10/2014
Requisitos: Dependenta para comercio.
Valorarase
coñecementos
en
confección, don de xentes, e boa
presenza
Contacto: Enviar CV a Apartado Correos
49 de Vigo
COMERCIAIS
Publicada: Faro de Vigo 05/10/2014
Condicións: Fixo máis comisións
Contacto: Enviar CV a
[email protected]
XEFE/A DE EQUIPO
Publicada: Voz de Galicia do 05/10/14
Empresa: BTV Instalaciones (Punto de
servizo Endesa)
Localidade: A Coruña e Lugo
Descrición: Para lanzamento de novo
proxecto comercial
Requisitos: Experiencia demostrable en
vendas. Valorarase coñecemento do
sector enerxético e venda de equipos e
instalacións de ACS e calefación
Contacto: T. 981 62 24 21
[email protected]
COMERCIAIS
Publicada: Voz de Galicia do 05/10/14
Empresa: BTV Instalaciones (Punto de
servizo Endesa)
Localidade: A Coruña e Lugo
Descrición: Para lanzamento de novo
proxecto comercial
Requisitos: Experiencia demostrable en
vendas. Valorarase coñecemento do
sector enerxético e venda de equipos e
instalacións de ACS e calefación
Contacto: T. 981 62 24 21 ou
[email protected]
DIRECTOR/A COMERCIAL
Publicada: Diario de Pontevedra do
07/10/2014
Empresa:
Grupo
galedo
de
comunicación
Localidade: Pontevedra
Descrición: Para a planificación e
xestión da política de promoción,venda
e distribución de produtos e servizos da
empresa. Deseño e implementación de
políticas e estratexias comerciais.
Negociación con clientes e seguimento
da labor comercial do seu equipo para o
logro de obxectivos establecidos
Requisitos: Experiencia mínima de 4
anos en dirección comercial. Liderado,
orientación ao equipo, habilidade de
negociación e perspectiva estratéxica.
Valorarase nivel de estudos a partir de
diplomatura,
experiencia
en
publicidade, comunicación, creatividade
e difusión de imaxe corporativa
Condicións: Contrato indefinido
Contacto: Enviar CV con fotografía
recente [email protected]
Ref.: Director/a Comercial
ATENCIÓN AO CLIENTE- PROMOCIÓNS
Publicada: 07/10/2014
Localidade: Vigo e Pontevedra
Descrición: Stand promocional de área
comercial, corte de xamón, incentivo da
compra do produto
Requisitos: Experiencia no corte do
xamón. Perfil comercial
Condicións: Xornada laboral de 6 horas
ao día, venres e sábados (algún domingo
tamén) dos meses de novembro e
decembro. Horario de 11 a 14 horas e
de 18:00 a 21:00
Contacto: Inscricións
http://www.cep.es/
COMERCIAL
Publicada: Faro de Vigo 05/10/2014
Empresa: Distribuidora
Descrición: Para mercado nacional
Requisitos: Valoraranse experiencia e
idiomas
Contacto: Referencia: Comercial
[email protected]
4 COMERCIAIS
Publicada: Diario Pontevedra 05/10/14
Localidade: Pontevedra e comarca
Requisitos: Vehículo propio
Contacto: T. 981 53 66 48 ou
[email protected]
COMERCIAIS
Publicada: Faro de Vigo 05/10/2014
Condicións: Fixo máis comisión
Contacto: Enviar CV a
[email protected]
Páxina 5 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
REPRESENTANTE DE COMERCIO
Publicada: La Voz de Galicia do
05/10/2014
Empresa: Miguelañez SA
Localidade: Galicia
Contacto: Enviar CV ao Fax 917 956 572
[email protected]
COMERCIAL
Publicada: Voz de Galicia do 05/10/14
Empresa: Empresa fabricante de
señalización
Localidade: Galicia
Requisitos: Valorarase experiencia
demostrable
en
vendas
a
Administración Pública
Contacto: Enviar CV + carta de
presentación manuscrita + foto a:
Señales Girod SL, Apartado de Correos
111, 17412 Maçanet de la Selva (Girona)
CONSULTORES/AS DE VENDA
Publicada: Voz de Galicia do 05/10/14
Empresa: D.B.S. Dynamic Bussiness
Solutions SLU
Localidade: Provincia de A Coruña
Descrición: Produto de coidado capilar
con aceite de argán
Requisitos: Experiencia en venda a
salóns de peiteado, bo trato ao cliente e
habilidades de presentación
Condicións: Contrato indefinido
Contacto: Enviar CV a
[email protected]
COMERCIAL SERVIZOS DE
ENXEÑERÍA E CONSULTORÍA
Publicada: Proxecto ILES 08/10/2014
Empresa: MPFINGENIERIA
Localidade: Pontevedra
Descrición: Para ofertar servizos de
enxeñería e consultoría para pemes,
administracións públicas e outros
profesionais independentes
Requisitos:
Persoa
con
dotes
comerciais, proactiva e orientada a
resultados.
Preferiblemente
con
experiencia na venda de servizos de
consultoría. Ter un perfil técnico non é
imprescindíbel pero sí valorable.
Vehículo propio
Condicións: Autónomo/a. Contrato
mercantil. Retribución fixa e máis
variable
Contacto: Enviar CV a
[email protected]
TELEOPERADORES/AS
Publicada: Faro de Vigo 05/10/2014
Empresa: Porriño
Requisitos: Teleoperadoras
Condicións: Fixo máis incentivos
Contacto: No seguinte correo
[email protected]
WWW.PROXECTOILES.ES
AXENTE COMERCIAL
Publicada: 30/09/2014
Empresa: Empresa de seguros
Localidade: Baiona
Descrición: Ampliación e mantemento
de carteira de clientes
Requisitos: Experiencia previa comercial
mínima de dous anos. Formación de
grao medio. Carné de conducir e coche
Condicións:
Contrato
mercantil.
Xornada completa
Contacto: Inscricións:
http://www.cep.es
CONSULTOR/A COMERCIAL
Publicada: 30/09/2014
Localidade: Galicia
Descrición: Prospección del mercado,
visitas comerciais, presentación de
orzamentos, contratación de persoal,
administración da parte laboral dos
traballadores cedidos.
Requisitos: Experiencia mínima de dous
anos en venda de servizos de RRHH.
Valorarable posuír carteira propia de
clientes. Dispoñibilidade para viaxar
Condicións:
Xornada
completa.
Beneficios sociais
Contacto: Inscricións:
http://www.cep.es/
VISUAL MERCHANDISER
Publicada: 03/10/2014
Empresa: CPM Expertus Field Marketing
Requisitos: Coñecemento, formación e
experiencia en labores de visual
merchandiser
e
escaparatismo.
Valorarase experiencia na colocación de
vinilos. Carné de conducir e coche
propio Coñecemento de ofimatica e
posibilidades de reportar vía Internet
Contacto: Enviar CV e fotos a:
[email protected]
DOCENTE DE ELABORACIÓN DE
XABÓNS E PERFUMES
Publicada: Proxecto ILES 08/10/2014
Empresa: Formagal, Formación y
Servicios, S.L.
Localidade: Cuntis e Meaño
Descrición: Docente para impartir curso
de elaboración artesanal de xabóns e
perfumes
Requisitos: Requírese formación e
experiencia na materia
Contacto: Enviar CV a:
[email protected]
DOCENTE ALERXIAS ALIMENTARIAS
Publicada: 06/10/2014
Requisitos: Experiencia mínima de 5
anos impartindo esta formación
Contacto: Inscricións:
https://www.infojobs.net
DOCENTE EN TECNICAS PARA A
BUSQUEDA DE EMPREGO
Publicada: Proxecto ILES 08/10/2014
Empresa: Ara Formación
Localidade: Pontevedra
Descrición: Docente para impartir curso
de técnicas que fomenten e activen a
busca de emprego
Requisitos: Experiencia demostrable de
2 anos. Preferible residencia en
Pontevedra ou arredores
Condicións: Contrato de duración
determinada a xornada parcial
Contacto: Enviar CV a:
[email protected]ón.com
PROFESOR/A INGLÉS
Publicada: Proxecto ILES 08/10/2014
Empresa: Ludoteca "A casiña de Teo"
Localidade: Pontevedra
Requisitos: Titulado/a universitario en
Inglés ou B2
Condicións: 6 horas a semana polas
tardes, inglés por grupos a nenos/as de
2 a 10 anos. Grupos por idade
Contacto: Enviar CV a:
[email protected]
T. 986 10 71 23
PROFESORES/AS
Publicada: Diario Pontevedra 05/10/14
Empresa: Mayeusis
Descrición: Para conservatorio infantil
Contacto: Enviar CV a
[email protected]
PROFESOR/A LETRAS
Publicada: Faro de Vigo 04/10/2014
Descrición: De lingua, galego, inglés
nivel bacharel
Condicións: 10 horas á semana
Contacto: Enviar CV a
[email protected]
PROFESOR/A NATIVO PARA NURSERY
Publicada: 06/10/2014
Empresa: O Castro International School
Localidade: Vigo
Requisitos: Nativo/a (en Inglés).
Experiencia posto similar de 2 anos
Contacto: https://www.infojobs.net/
MONITOR/A CURSO PARA OBTENCIÓN
CARNÉ PROFESIONAL DE GASES
FLUORADOS.
Publicada: Proxecto ILES 08/10/2014
Empresa: FORGA
Localidade: Ponte Caldelas
Requisitos: Debe cumprir cos criterios
requiridos para ser acreditado para
impartir esta formación
Contacto: Enviar CV a:
[email protected]
T. 986 76 10 10
Páxina 6 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
DOCENTE ALEMÁN OU FRANCÉS
Publicada: 30/09/2014
Empresa: Empresa de Formación
Localidade: Lalín
Descrición: Impartición do módulo de
francés ou alemán de 120 horas incluido
no curso AFD de Marketing e
Compravenda Internacional COMM0110
Requisitos: Experiencia previa docente.
Licenciatura en Filoloxía , Tradución e
interpretación, nivel avanzado EOI. CAP
Condicións:
Xornada
completa.
Dispoñibilidade
de
incorporación
inmediata
Contacto: Inscricións:
http://www.cep.es/
ENLACES DE INTERESE
ORGANISMOS E ADMINISTRACIÓNS
Concello de Pontevedra
Xunta de Galicia
Conselleria de Traballo E Benestar
Deputación Provincial de Pontevedra
060
IGAPE
BIC GALICIA
Confederación Empresarios de Galicia
Confederación Empresarios Pontevedra
Cámara de Comercio de Pontevedra
Asoc. Xóves Empresarios de Pontevedra
AEMPE
Cámara de Comercio de Vilagarcia
GDR Pontevedra - Morrazo
Servicio Público de Empleo Estatal
Servizo Público de Emprego de Galicia
Seguridade Social
AUTOEMPREGO
Organización Profesionales e
Autónomos
Rede de Técnicos de Emprego de Galicia
Creación empresas
BOLETINS OFICIAIS
BOE.
DOG
BOP de Pontevedra
BOLETINS DE EMPREGO
PONTEemprego
Mais Compostela
CREACIÓN DE EMPRESAS
portal pyme
e-empresarias.net
Ventanilla unica empresarial
CIRCE
EMPREGO
Infojobs
Haces Falta
Iberempleos
Infoempleo
EMPRESAS TRABALLO TEMPORAL
Randstad
Manpower
Ader
WWW.PROXECTOILES.ES
AUTOR/A MANUAL DE OPERACIÓNS
AUXILIARES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS E
ELECTRÓNICOS
Publicada: 30/09/2014
Empresa: Empresa de Formación
Localidade: Vigo
Descrición: Elaboración de contidos
formativos vinculados ao certificado de
profesionalidade
de
Operacións
Auxiliares de equipos eléctricos e
electrónicos ELEQO111
Requisitos: Imprescindible experiencia
docente en cursos con certificado de
profesionalidade ou na elaboración de
manuais formativos deste sector.
Condicións: Contrato mercantil
Contacto: Inscricións:
http://www.cep.es
AUTOR/A MANUAL DE OPERACIÓNS
BASICAS DE CATERING
Publicada: 30/09/2014
Empresa: Empresa de Formación
Localidade: Vigo
Descrición: Elaboración de contidos
formativos vinculados ao certificado de
profesionalidade de Operacións Básicas
de Catering concretamente do módulo
UF0062 "Aprovisionamento e montaxe
para servizos de catering"
Requisitos: Imprescindible experiencia
docente en cursos con certificado de
profesionalidade ou na elaboración de
manuais formativos deste sector.Ciclo
superior de dirección de servizos de
restauración ou de dirección de cociña
Condicións: Contrato mercantil
Contacto: Inscricións:
http://www.cep.es
PSICOLOGO/A HABILITADO/A PARA
IMPARTIR ESO
Publicada: 07/10/2014
Localidade: Vigo
Descrición: Impartición de asignaturas
de ciencias, matemáticas, sociais, lingua
castelá e inglés da ESO. Imprescindible
habilitación para impartir a formación.
CAP. Experiencia docente previa.
Condicións: Xornada laboral de 7 horas
a semana. Horario de mañás
Contacto: Inscricións:
http://www.cep.es/
PSICOLOGO/A
Publicada: Proxecto ILES 08/10/2014
Empresa:
Centro
de
Formación
Academia Elisa
Localidade: Vilagarcía de Arousa
Descrición: Psicólogo/a para impartir
formación no ámbito de Seguridade
Privada
Requisitos: Residente na comarca do
Salnés. Valorarase experiencia docente
Contacto: Enviar CV a:
[email protected]
TÉCNICOS/AS ORTOPROTÉSICOS/AS
Publicada: Servizo Público de Emprego
de Galicia 03/10/2014
Localidade: Pontevedra
Requisitos: Titulado/a en ortoprótesis
con experiencia
Contacto: T. 012- oferta:12/2014/9220
ou na inscrición na web:
http://emprego.xunta.es
ASISTENTE/A PERSOAL
Publicada: Proxecto ILES 08/10/2014
Localidade: Pontevedra
Descrición: Acompañamento a persoa
con discapacidade, condución, tarefas
do fogar, etc
Requisitos:
Carné
de
conducir,
dispoñibiidade e flexibiliade horaria;
valoraranse
coñecementos
e/ou
experiencia no sector sociosanitario
Condicións: Xornada completa
Contacto: Enviar CV a
[email protected]
PERSOAL XERENCIA E
ADMINISTRACIÓN
Publicada: Faro de Vigo 05/10/2014
Empresa: Distribuidora
Requisitos: Valoraranse experiencia e
idiomas
Contacto: Referencia: Admon.
[email protected]
PERSOAL MANTEMENTO
Publicada: Faro de Vigo 05/10/2014
Empresa: Distribuidora
Requisitos: Valoraranse experiencia e
idiomas
Contacto: Referencia: Mant.
[email protected]
Páxina 7 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
CAMAREIRO/A PISO
Publicada: 06/10/2014
Localidade: Cambados
Requisitos: Preferiblemente muller
Contacto: T. 986 54 28 50 - Oferta
12/2014/9335- sección de ofertas da
Oficina de Emprego de Cambados
LIMPADOR/A
Publicada: Faro de Vigo 07/10/2014
Empresa: Latorta
Localidade: Porriño
Requisitos: Limpadora
Contacto: Entregar CV en tenda
PERSOA PARA LIMPEZA
Publicada: Diario Pontevedra 06/10/14
Empresa: Obrador
Requisitos: Moza
Condicións: Para fins de semana, por
horas
Contacto: Enviar datos e fotografía ao
Apartado 567, 36080 Pontevedra
PERSOAL LIMPEZA
Publicada: Faro de Vigo 04/10/2014
Descrición: Limpeza de habitacións e
tarefas de recepción de hostal.
Experiencia demostrable
Requisitos: Muller. Idade 18-35
Contacto: Enviar CV a
[email protected]
PROMOTORES/AS
Publicada: Faro de Vigo 05/10/2014
Descrición: Para stand, eventos e feiras
Requisitos: Promotoras
Condicións: Réxime xeral
Contacto: No seguinte correo
[email protected]
WWW.PROXECTOILES.ES
1 TÉCNICO/A DE XESTIÓN
Publicado: No BOP 07/10/2014
Entidade: Concello de Tui
Requisitos: Entre outros, estar en
posesión do titulo de enxeñeiro/a
técnico/a, diplomado/a universitario/a,
título de grao ou equivalente
Descricións: Interino/a
Sistema selectivo: Concurso - oposición
Prazo: 20 días naturais contados dende
o día seguinte á publicación
Contacto: No seguinte enlace
www.concellotui.org
10 PRAZAS DA ESPECIALIDADE
AUDITORÍA E CONTABILIDADE DO
CORPO DE XESTIÓN DA
ADMINISTRACIÓN DA SEG. SOC.
Publicado: No BOE 08/10/2014
Entidade: Ministerio de Emprego e
Seguridade Social
Requisitos: Entre outros, título de
Enxeñeiro/a Técnico/a, Diplomado/a
Universitario/a, Arquitecto/a Técnico/a
ou Grao
Sistema selectivo: Oposición
Prazo: 20 días naturais contados a partir
do día seguinte ao da data de
publicación
Contacto: No seguinte enlace
www.seg-social.es
12 PRAZAS DO CORPO SUPERIOR DE
INTERVENCIÓN E CONTABILIDADE DA
ADMINISTRACIÓN DA SEGURIDADE
SOCIAL
Publicado: No BOE 08/10/2014
Entidade: Ministerio de Emprego e
Seguridade Social
Requisitos: Entre outros, título de
doutor/a, licenciado/a, enxeñeiro/a,
arquitecto/a ou grao
Sistema selectivo: Oposición
Prazo: 20 días naturais contados a partir
do día seguinte ao da data de
publicación
Contacto: No seguinte enlace
www.seg-social.es
15 PLAZAS DE ENXEÑEIROS/AS
AERONÁUTICOS/AS
Publicado: No BOE 02/10/2014
Entidade: Ministerio de Fomento
Sistema selectivo: Acceso libre,
concurso - oposición
Prazo: 20 días naturais contados a partir
do día seguinte ao da publicación
Contacto: Na web www.060.es
1 ENCARGADO/A DE
REDE ESTATÍSTICA
Publicado: 02/10/2014
Entidade: Consellería do Medio Rural e
do Mar
Requisitos:
Entre
outros,
estar
desempregado/a,
titulación
de
bacharelato superior, FP 2º grao ou
equivalente, Celga 4 ou equivalente,
permiso de conducir B
Descricións: Contratación con carácter
temporal de persoal remudista para
cubrir a tempo parcial. Ata o
15/05/2016. Para a Xefatura comarcal
de Pontevedra
Sistema selectivo: Concurso de méritos
Prazo: Ata o 22/10/2014
Contacto: No seguinte enlace
www.medioruralemar.xunta.es
1 PRAZA DE ESPECIALISTA DE OFICIOS:
CALEFACTOR/A
Publicado: No BOE 29/09/2014
Entidade: Universidade de Santiago de
Compostela
Requisitos: Entre outros, estar en
posesión do título de graduado/a en
educación secundaria e obrigatoria,
graduado/a escolar, FPI ou equivalente
ou certificado de profesionalidade.
Descricións:
Praza
da
categoría
profesional de especialista de oficios,
calefactor. Pola quenda de promoción
interna e pola quenda de acceso libre.
Os procesos de selección de promoción
interna e de acceso libre realizaranse
separadamente e será en primeiro lugar
o de promoción interna. De non cubrirse
a vacante
por promoción interna,
ofertarase para ser cuberta por acceso
libre
Sistema selectivo: Concurso - oposición
Prazo: Vinte días naturais, contados a
partir del día seguinte ao da publicación
Contacto: No seguinte enlace
http://www1.usc.es/
1 PROFESOR/A DE OBOE
Publicado: Diario de Pontevedra do
07/10/2014
Entidade: Organismo Autónomo Terra
de Sanxenxo
Descricións:
Contratación
laboral
temporal para o curso escolar 20142015 de 4h/semana
Sistema selectivo: Oposición
Prazo: Ata o 11 de outubro de 2014
Contacto: Na web www.sanxenxo.es
Páxina 8 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
1 CAPATAZ COORDINADOR/A
DE PESCA
Publicado: 02/10/2014
Entidade: Consellería do Medio Rural e
do Mar
Requisitos:
Entre
outros,
estar
desempregado/a,
titulación
de
bacharelato
superior,
Formación
Profesional 2º grao ou equivalente,
Celga 4 ou equivalente, permiso de
conducir B
Descricións: Contratación con carácter
temporal de persoal remudista para
cubrir a tempo parcial. Ata o
15/04/2016. Para a Xefatura comarcal
de Ribeira
Sistema selectivo: Concurso de méritos
Prazo: Ata o 22/10/2014
Contacto: No seguinte enlace
www.medioruralemar.xunta.es
3 ADMINISTRATIVOS/AS
Publicado: 02/10/2014
Entidade: Conselleria do Medio Rural e
do Mar
Requisitos:
Entre
outros,
estar
desempregado/a,
titulación
de
bacharelato superior, FP 2º grao ou
equivalente, Celga 4 ou equivalente.
Descricións: Contratación con carácter
temporal de persoal remudista para
cubrir a tempo parcial. Ata, segundo
praza, 25/06/16, 07/02/18 e 20/04/18.
Para a Xefatura de Coordinación da área
do Mar na Coruña
Sistema selectivo: Concurso de méritos
Prazo: Ata o 22/10/2014
Contacto: No seguinte enlace
www.medioruralemar.xunta.es
1 TÉCNICO/A DE RECURSOS NATURAIS
E PAISAXÍSTICOS
Publicado: 02/10/2014
Entidade: Consellería do Medio Rural e
do Mar
Requisitos:
Entre
outros,
estar
desempregado/a,
titulación
de
Técnico/a Superior en Xestión e
Organización de Recursos Naturais e
Paisaxístico ou equivalente, Celga 4 ou
equivalente.
Descricións: Contratación con carácter
temporal de persoal remudista para
cubrir a tempo parcial ata o 21/03/2018
Sistema selectivo: Concurso de méritos
Prazo: Ata o 22/10/2014
Contacto: No seguinte enlace
www.medioruralemar.xunta.es
WWW.PROXECTOILES.ES
PRAZAS DE INTERINIDADE DE
PROFESORES/AS DE ENSINO
SECUNDARIO E DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
Publicado: No DOG 03/10/2014
Entidade: Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria
Requisitos: Entre outros, a titulación
requirida para cada corpo, formación
pedagóxica e didáctica e ter superado o
curso Celga 4 de lingua galega ou ter a
validación equivalente
Descricións: Apertura do prazo para
solicitar prazas de interinidades e
substitucións para impartir docencia nos
corpos de profesores de ensino
secundario e profesores técnicos de
formación profesional de varias
especialidades. Para aqueles corpos e
especialidades que se mencionan na
convocatoria
Prazo: 10 días naturais contados a partir
do día seguinte ao da publicación
Contacto: www.edu.xunta.es
PROBAS DE CUALIFICACIÓN PARA SER
CONDUTOR/A DE VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE POR ESTRADA
Publicado: No DOG 15/11/2013
Entidade: Xunta de Galicia. Dirección
Xeral de Mobilidade
Descricións: Para as categorías D1, D1 +
E, D e D + E e para as categorías C1, C1 +
E, C e C + E
Sistema selectivo: Superación de exame
Prazo: Ata o 17/10/2014
Contacto: www.cmati.xunta.es
4 PRAZAS DE ARQUITECTOS/AS
TÉCNICOS/AS DA FACENDA PÚBLICA
Publicado: No BOE 19/09/2014
Entidade: Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas
Sistema selectivo: Acceso libre,
oposición
Prazo: 20 días naturais contados a partir
do día seguinte ao da data de
publicación
Contacto: www.060.es
2 PRAZAS DE PERSOAL COLABORADOR
EN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN E
LISTA DE AGARDA
Entidade: Departamento de Lingua
Española da Universidade de Vigo
Requisitos: Entre outros, título de Grao
ou Licenciatura en estudos do ámbito
das Humanidades. Dispoñibilidade para
viaxar por Galicia. Dispoñibilidade de
vehículo
Descricións: Para o proxecto MILES
"Muller inmigrante, lingua e sociedade.
Novas perspectivas para a integración
(MILES)". Para a realización de
entrevistas semiestruturadas a mulleres
inmigrantes, entrevistas a membros de
colectivos sociais e realización de
estudos de caso, así como a transcrición
e codificación das
mesma. Duración inicial 9 meses a
tempo completo, 40 h/semana,
prorrogables.
Remuneración
900
€/brutos mes
Sistema selectivo: Avaliación do
currículum e entrevista
Prazo: Antes das 23,59 h do día 15 de
outubro de 2014
Contacto: Enviar correo electrónico a
[email protected] á atención do Prof.
Ángel
Rodríguez
Gallardo
coa
documentación: DNI ou pasaporte;
xustificante da titulación esixida;
xustificante que acredite a experiencia
de cando menos 1 ano na realización de
entrevistas e transcricións; CV
6 PRAZAS DE PROGRAMADOR/A
Publicado: No BOE 18/09/2014
Entidade: Cortes Xerais
Requisitos: Entre outros, estar en
posesión do título de Diplomado/a
universitario/a ou equivalente
Descricións: Contratación laboral de
carácter indefinido
Prazo: 20 días naturais contados a partir
do día seguinte ao da publicación
Contacto: Na web
www.senado.es
Páxina 9 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
4 PRAZAS DA ESCALA DE MÉDICOS/AS
DE INSPECCIÓN SANITARIA
Publicado: No BOE 29/09/2014
Entidade: Ministerio de Sanidade,
Servicios Sociais e Igualdade
Requisitos: Titulación: estar en posesión
ou en condicións de obter o título de
Licenciado/a ou Grao en Medicina.
Descricións: Proceso selectivo para a
Escala de Médicos Inspectores do Corpo
de
Inspección
Sanitaria
da
Administración da Seguridade Social
Sistema selectivo: Oposición
Prazo: 20 días naturais contados a partir
do día seguinte ao da data de
publicación
Contacto: No seguinte enlace
www.msssi.gob.es
1 INVESTIGADOR/A PARA PROXECTO
Entidade: Fundación Ramón Domínguez
Requisitos: Titulación: Licenciatura en
Bioloxía, Bioquímica, Biotecnoloxía ou
área de coñecemento similar
Descricións: Contrato de investigación
no proxecto Nefrochus: xenética e
fisipatoloxía da enfermidade renal.
Prazo: Ata o 23/10/2014
Contacto: No seguinte enlace
http://atriumkm.fundacionramondomin
guez.es
WWW.PROXECTOILES.ES
5 POSTOS EN MERCADO MUNICIPAL
Publicado: No BOP 24/09/2014
Entidade: Concello de Ponteareas
Condicións: Concesións para o uso
privativo dos seguintes postos vacantes
na Praza de Abastos de Ponteareas.
Duración: 15 anos, admitíndose unha
prórroga de cinco anos, ata completar
un máximo de 50 anos
Prazo: 30 días naturais contados a partir
do seguinte ao da publicación
Contacto: No seguinte enlace
http://concellodeponteareas.org/
SERVIZO DE CREACIÓN DE
EMPRESAS
Centrarase en:
- Informar sobre os trámites para crear a empresa,
tipos de empresas, etc
- Desenvolver o plan de negocio da empresa
- Dar a coñecer as axudas e subvencións dispoñibles
para o proxecto empresarial
- Normativa
Destinatarios/as:
- Persoas con iniciativa empresarial que vaian crear a
súa empresa no Concello de Pontevedra
Para solicitar cita previa no servizo é necesario enviar un
email a [email protected] ou chamar ao
teléfono 986 84 16 06
Páxina 10 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
WWW.PROXECTOILES.ES
INNOVACIÓN NA COCIÑA
Entidade: Zona de Negocios
Descrición: Online.100 h, do 15 ao 31 de
outubro.
Para
desempregados/as,
traballadores/as e autónomos/as do
sector comercio
Prazo: Ata o 10 de outubro
Inscrición: T. 986 86 86 60
[email protected]
AXENTES ACTIVOS DE CONSUMO.
DEFENSA DOS NOSOS DEREITOS
Entidade: ADICAE, Asociación de
Consumidores Críticos, Responsables y
Solidarios
Descrición: Online. 40h
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 986 22 66 42
http://educacionfinanciera.adicaeonline
.es/
PROCESSING: UNHA PORTA DE
ENTRADA AO CÓDIGO CREATIVO
Entidade: Universidade de Vigo, Cursos
da Aula Tecnolóxica
Descrición: Presencial,12 h, o 10, 17, 24
e 31 de outubro e o 7 e 14 de novembro
de 2014, de 19.00 a 21.00 horas. Para a
comunidade universitaria e persoas
interesadas en xeral
Localidade: Pontevedra, Casa Campás
Prazo: Do 3 ao 9 de outubro de 2014
Inscrición: Na web
https://bubela.uvigo.es/curso/2363
REDES SOCIAIS
Entidade: Aula CeMIT de Poio
Descrición: Presencial, do 13/10 ao
15/10 de 10:00 a 12:00 h.
Localidade: Poio (Carreiro do Campo, 17
Combarro)
Prazo: Aberto
Inscrición: T.986 77 00 01 (ext. 321)
www.facebook.com/aulacemitpoio
CORREO ELECTRÓNICO
Entidade: Aula CeMIT de Poio
Descrición: Presencial, do 13/10 ao
17/10 de 19:00 a 20:30 .
Localidade: Poio (Carreiro do Campo, 17
Combarro)
Prazo: Aberto
Inscrición: T.986 77 00 01 (ext. 321)
www.facebook.com/aulacemitpoio
ENFERMIDADE MENTAL: ¿PERIGO OU
MEDO? ABRINDO MENTES, CERRANDO
ESTIGMAS
Entidade: Asociación de Axuda a
Persoas con EnfermIdade Mental (DOA)
Descrición: Mesa redonda. Data: 10/10,
de 19:00 a 20:30 h no Edificio
Administrativo da Xunta, Concepción
Arenal, 8 Pl. Baixa
Localidade: Vigo
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 986 48 32 08
http://asodoa.org/
FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA
DINAMIZACIÓN DA IGUALDADE DE
XÉNERO DENDE AS ENTIDADES
XUVENÍS
Entidade: Dirección Xeral de Xuventude
e Voluntariado. Xunta de Galicia. Cursos
da Rede Gallega de Información 2014
Descrición: Semipresencial. 20 h (12
presenciais e 8 a distancia). Do 5 de
novembro ao 5 de decembro. Sesións
presencias os días 5,6 e 7 de novembro
de 10.00 a 14.00 h. Para o persoal da
RGIX e mocidade de 18 a 30 en
posesión do carné xove
Localidade: Santiago de Compostela
Prazo: Do 15 ao 30 de outubro
Inscrición: Na web
http://xuventude.xunta.es
VOLUNTARIADO
NA INTERVENCIÓN CON MENORES EN
CONFLITO SOCIAL
Entidade: Voluntariado Galego
Descrición: En liña, 20 h, do 3/11/2014
ao 1/12/2014
Prazo: Ata o 30/10/2014
Inscrición: Na web
www.voluntariadogalego.org
CÓMO AFRONTAR UNHA
ENTREVISTA DE TRABALLO
Entidade: Asociacón Rede de Mulleres
Veciñais Contra Os Malos Tratos de Vigo
Descrición: Presencial. Do 13 de
outubro ao 30 de outubro.50 h, de
10:00 a 13:00 h
Localidade: Vigo
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 986 22 23 28/670 45 34 31
http://rededemulleres.blogspot.com.es
Páxina 11 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
O VOLUNTARIADO NO COIDADO DAS
PERSOAS CON ALGÚN TIPO DE
DEMENCIA
Entidade: Voluntariado Galego
Descrición: En liña, 20 h , do 27 de
outubro ao 26 de novembro
Prazo: Ata o 24/10/2014
Inscrición: Na web
www.voluntariadogalego.org
SOLDOS E SALARIOS. POLÍTICA
SALARIAL NA EMPRESA (PARTE IV)
Entidade: E- empresarias.net
Descrición: On line, seminario web, o 14
de outubro de 19:00 a 20:00 h. Preciso
ordenador con internet
Prazo: Aberto
Inscrición: Na web
www.e-empresarias.net
ELABORACIÓN DO PLAN DE NEGOCIO II
Entidade: E- empresarias.net
Descrición: On line, seminario web, o 16
de outubro de 19:00 a 20:00 h. Preciso
ordenador con internet
Prazo: Aberto
Inscrición: Na web
www.e-empresarias.net
XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DENDE UN ENFOQUE DE XÉNERO
Entidade: E- empresarias.net
Descrición: On line, seminario web, o 17
de outubro de 12:30 a 13:30 h. Preciso
ordenador con internet
Prazo: Aberto
Inscrición: Na web
www.e-empresarias.net
O FINANCIAMENTO III - BUSCA DE
INVESTIDORES
Entidade: E- empresarias.net
Descrición: On line, seminario web, o 23
de outubro de 17:00 a 18:00 h. Preciso
ordenador con internet
Prazo: Aberto
Inscrición: www.e-empresarias.net
NECESIDADES DE FINANCIAMENTO DE
EMPRESAS
Entidade: BBVA
Descrición: On line, 2 horas
Prazo: Aberto
Inscrición: www.bbvacontuempresa.es
WWW.PROXECTOILES.ES
MANIPULADOR DE ALIMENTOS NO
COMERCIO MINORISTA
Entidade: Zona de Negocios
Descrición: Online.100 h, do 15 ao 31 de
outubro. Para desempregados/as
Prazo: Ata o 10 de outubro
Inscrición: T. 986 868 660
[email protected]
CAPITALIZACIÓN POR DESEMPREGO
Entidade: E- empresarias.net
Descrición: On line, seminario web, o 22
de outubro de 11:00 a 12:00 h. Preciso
ordenador con internet
Prazo: Aberto
Inscrición: Na web
www.e-empresarias.net
MOZO/A DE ALMACÉN
Entidade: Concello de Poio (Promoción
Económica)
Descrición: 50h (20 teóricas e 30
practicas). Data comezo: 23/10. Prezo:
60€
Localidade: Poio
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 986 77 00 01
CONSELLEIRO/A DE SEGURIDADE NO
TRANSPORTE DE MERCADORÍAS
PERIGOSAS
Entidade: Universidade de Vigo (Escola
de Enxeñería Industrial)
Descrición: Semipresencial. 100 horas
lectivas
(32
presenciais
e
68
teleformación). Sesións presenciais do 3
ao 26 de novembro de 2014, de 16.00 a
20.00 h. Prezo: 250€ (180€ para
membros da Universidade de Vigo)
Localidade: Vigo
Prazo: Ata o 15/10/2014
Inscrición: No seguinte enlace
https://bubela.uvigo.es/curso/2347
TABLAS DINÁMICAS E DATOS
EN EXCEL 2010
Entidade: Cámara de Comercio de Vigo
Descrición: Presencial, 15 h, do
13/10/2014 ao 17/10/2014 de 19:00 a
22:00 h. Prezo: 65€
Localidade: Vigo
Prazo: Aberto
Inscrición: Na web
www.camaravigo.com
ANÁLISE ECONÓMICO FINANCEIRO
Entidade: BBVA
Descrición: On line, 3 horas
Prazo: Aberto
Inscrición: www.bbvacontuempresa.es
FORMACIÓN BÁSICA
PARA A INTERVENCIÓN COA
MOCIDADE EN DIVERSIDADE
FUNCIONAL
Entidade: Xunta de Galicia, Quérote +
Descrición: Semipresencial, 20 h (16 h
presenciais + 4 h a distancia),en
novembro
Localidade: Vigo
Prazo: Outubro 2014
Inscrición: http://xuventude.xunta.es
MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS
Entidade: Radio ECCA
Descrición: Presencial, o 23 de outubro
de 16.00 a 19.00 h. Prezo: 20€
Localidade: Vigo
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 986 22 73 15
[email protected]
CELGA II
Entidade: Radio ECCA
Descrición: Semipresencial, do 14 de
outubro ao 16 de decembro, os martes
de 18.00 a 20.00 h. Prezo: 60 €
Localidade: Vigo
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 986 22 73 15
[email protected]
2 CURSOS SOBRE MADEIRA, MOBLE E
CORCHO
Entidade: Ministerio de Educación,
Cultura e Deporte. Aula Mentor
Descrición: Cursos on line con exame
presencial. 5 convocatorias de exames ó
ano. Prezo por curso 24€/mes, duración
media de cada curso 2 meses.
Temáticas: Toma de datos, medicións e
croquis para a instalción de mobeis e
Elaboración de solucións construtivas e
preparación de mobles
Localidade: Pontevedra - EPA Río Lérez
Prazo: Matrícula aberta durante todo o
ano, excepto en agosto
Inscrición: T. 986 86 98 01
www.mentor.educacion.es
Páxina 12 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
SOCIAL MEDIA MARKETING
Entidade: Zona de Negocios
Descrición: Online.100 h, do 15 ao 31 de
outubro.
Para
desempregados/as,
traballadores/as e autónomos/as do
sector comercio
Prazo: Ata o 10 de outubro
Inscrición: T. 986 868 660
[email protected]
APRENDE A CREARES
UNHA PÁXINA WEB
CON HTML5
Entidade: Afundación
Descrición: Presencial, 12 h, os venres
do 10 ao 24 de outubro, de 16.30 a
20.30 h. Prezo: 66 €
Localidade: Vigo
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 986 120 077
www.afundacion.org
APLICACIÓNS DE GOOGLE
E COMO TRABALLAR NA NUBE,
GOOGLE APPS
Entidade: Afundación
Descrición: Presencial, 12 h, os venres
do 13 de outubro ao 24 de novembro,
de 19.00 a 21.00 h. Prezo: 60 €
Localidade: Vigo
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 986 120 077
www.afundacion.org
COMERCIO INTERNACIONAL
Entidade: Cámara de Comercio de
Vilagarcía de Arousa
Descrición: Semipresencial, 164 h (150 h
on line e 14 h presenciais), do 15/10 ao
22/12. Prezo: 500 €, socios/as e
desempregados/as 350 €, facilidades de
pago
Localidade: Vilagarcía de Arousa
Prazo: Ata o 10/10/14
Inscrición: T. 986 56 52 86
[email protected]ía.com
WWW.PROXECTOILES.ES
7 CURSOS SOBRE INICIATIVAS
EMPRESARIAIS
Entidade: Ministerio de Educación,
Cultura e Deporte. Aula Mentor
Descrición: Cursos on line con exame
presencial. 5 convocatorias de exames ó
ano. Prezo por curso 24€/mes, duración
media de cada curso 2 meses.
Temáticas: Introducción ao Community
Mangement; Admnistración de fincas;
Xestión Inmobiliarias; Turismo rural;
Patronaxe; A exposición: deseño e
montaxe; Imaxe e promoción no punto
de venda
Localidade: Pontevedra - Centro EPA Río
Lérez
Prazo: Matrícula aberta durante todo o
ano, excepto en agosto
Inscrición: T. 986 86 98 01
www.mentor.educacion.es
OBRADOIRO DE TÉCNICAS DE
CREATIVIDADE E INNOVACIÓN
Entidade: Afundación
Descrición: Presencial, 12 h, os venres
do 10 ao 31 de outubro de 17.30 a 20.30
h. Prezo: 66 €
Localidade: Vigo
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 986 120 077
www.afundacion.org
SOLDADURA TIG E ELECTRODO
Entidade: Ensino Formación
Descrición: Datas: de 13/10 ao 28/10 de
luns a xoves 20:00 a 22:30 Prezo 210 €
Localidade: Pontevedra
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 986 89 19 99
[email protected]
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
(NIVEL BASICO)
Entidade: Mugatra
Descrición: Semipresencial 60 h, 20
presenciais os días 28 e 30 de outubro e
16:00 a 18:00 h e o 6 de novembro en
horario de 8:30 h a 13.30 h. Prezo: 202 €
Localidade: O Porriño
Prazo: Ata o 24/10/2014
Inscrición: T. 986 44 10 14
[email protected]
m
AXENTE DE SEGUROS
Entidade: AM QUALITY
Descrición: A distancia. 300h. Datas de
Realización: 15 de Outubro ata 30 de
Decembro. Prezo: Prezo 275 €.
Desconto 10% para desempregados/as
Prazo: Ata o 14/10/2014
Inscrición: T. 986 78 19 50
[email protected]
NÓMINAS INFORMATIZADAS:
NOMINAPLUS
Entidade: Cámara de Comercio de Vigo
Descrición: Presencial, 15 h, do
13/10/2014 ao 17/10/2014 de 19:00 a
22:00 h. Prezo: 60 €
Localidade: Vigo
Prazo: Aberto
Inscrición: www.camaravigo.com
CÓMO EMPREGAR A VIXILANCIA
TECNOLÓXICA NA TRANSFERENCIA DE
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Entidade: Uniemprende (Universidade
de Santiago de Compostela)
Descrición: On line. 40h. Datas: do 20 de
outubro ao 17/11/014. Prezo: 140€
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 900 100 981
www.uniemprende.es
SUPERIOR EN XESTIÓN DA CALIDADE
Entidade: Recursos Galicia
Descrición: On-line. 300 h. Datas: do
14/10/14 a 5/03/15. Prezo: 330 €
Consultar descontos. Bonificable.
Prazo: Ata o 10/10/2014
Inscrición: T. 981 55 83 74
[email protected]
SISTEMAS DE AUTOCONTROL: HIXIENE
E SEGURIDADE ALIMENTARIA (APPCC)
Entidade: Recursos Galicia
Descrición: On-line. 50 h. Data: inicio o
5/11/14 (1 mes). 75 €. Bonificable
Prazo: Ata o 31/10/2014
Inscrición: T. 981 55 83 74
[email protected]
COMMUNITY MANAGER
Entidade: AM QUALITY
Descrición: On line. 80h. Datas de
Realización: 15 de Outubro ata 15 de
Novembro. Prezo 130 €. Desconto 10%
para desempregados/as
Prazo: Ata o 14/10/2014
Inscrición: T. 986 78 19 50
[email protected]
PRL CARPINTERÍA DE MADEIRA
Entidade: FORXARTE
Descrición: Presencial. 6 horas. Día
24/10/14 08:30 a 14:30. Prezo: 59 €.
Localidade: Porriño
Prazo: Ata 22/10/14
Inscrición: T. 605 90 15 25
[email protected]
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
(NIVEL BÁSICO)
Entidade:
Centro de Formación
FORXARTE
Descrición: Presencial, 20 h, o 28 e 30
de outubro de 8:30 a 13:30 h e 4 e 6 de
novembro (8:30 13:30). Prezo: 200 €.
Localidade: Porriño
Prazo: Ata 25/10/14
Inscrición: T 605 90 15 25
[email protected]
VENDE MÁIS, VENDE MELLOR
Entidade: Cámara de Comercio de Vigo
Descrición: Presencial, 9 h, do
14/10/2014 ao 16/10/2014 de 19:00 a
22:00 h. Prezo: 65 €
Localidade: Vigo
Prazo: Aberto
Inscrición: Na web
www.camaravigo.com
PRL OFICIOS.
MONTADOR CARPINTERÍA DE
MADEIRA
Entidade: Mugatra
Descrición: Presencial, 6h, o día 24/10
de 8:30 a 14:30 h. Prezo:59 €
Localidade: O Porriño
Prazo: Ata o 22/10/2014
Inscrición: T. 986 44 10 14 ou enviar un
email a
[email protected]
m
Páxina 13 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
FERRAMENTAS OPENSOURCE PARA A
OFIMÁTICA: LIBREOFFICE
Entidade: Centro de Estudios Forte
Descrición: 30h. Datas:13/10/14 ao
5/11/14, de 20:00 a 22:00 (de luns a
xoves). Prezo: 270 € (bonificable),
desempregados/as 150 €
Localidade: Cangas
Prazo: Ata o 09/10/2014
Inscrición: T. 986 39 20 29
[email protected]
WWW.PROXECTOILES.ES
MICROSOFT OFFICE PUBLISHER
Entidade: Centro de Estudios Forte
Descrición: 30h. Datas:13 de outubro ao
5 de novembro, de 20:00 a 22:00 (de
luns a xoves). Prezo: 270 €(bonificable),
desempregados/as 150 €
Localidade: Cangas
Prazo: Ata o 09/10/2014
Inscrición: T. 986 39 20 29
[email protected]
AUDITOR EN SISTEMAS DE XESTION
MEDIOAMBIENTAL
Entidade: AM QUALITY
Descrición: On line. 180h. Datas de
Realización: 15 de Outubro ata 30 de
Decembro. Prezo: 300 €. Desconto 10%
desempregados/as
Prazo: Ata o 14/10/2014
Inscrición: T. 986 78 19 50
[email protected]
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Entidade: Ensino Formación
Descrición: Data: 13/10, de 17:30
19:30. Prezo:30 €
Localidade: Marín
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 986 89 19 99
[email protected]
ALZHEIMER E
ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Entidade: Psicologia Y+
Descrición: Presencial. 29, 30, 31 de
outubro. 15 h (16:00 a 21:00) Prezo:55 €
Localidade: Pontevedra
Prazo: Ata o 24/10/2014
Inscrición: T 986 10 10 65
[email protected]
a
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Entidade: Calidaria - Formación e
Calidade Alimentaria
Descrición: Presencial. 3 h, o 17 de
outubro de 10:00 a 13:00 h. Prezo: 20 €
Localidade: Cambados (Cofradía de
Pescadores)
Prazo: Ata o 16 de outubro
Inscrición: T. 674 342 397
[email protected]
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Entidade: Calidaria - Formación e
Calidade Alimentaria
Descrición: Presencial. 3 h, o 16 de
outubro de 17:00 a 20:00 h. Prezo: 20 €
Localidade: Sanxenxo (Edificio de Usos
Múltiples Portonovo)
Prazo: Ata o 16 de outubro
Inscrición: T. 674 342 397
[email protected]
TDAH
(TRASTORNO POR DÉFICIT DE
ATENCIÓN POR HIPERACTIVIDADE)
Entidade: Gabinete Psicologia y +
Descrición: Presencial, 15 h, o 22, 23 e
24 de outubro de 16 a 21 h. Prezo: 55 €
Localidade: Pontevedra
Prazo: Ata o 17 de outubro
Inscrición: T. 986 10 10 65
[email protected]
DIRECTOR/A DE ACTIVIDADES DE
TEMPO LIBRE
Entidade: ETL Xaruma
Descrición: Presencial. Datas: fins de
semana do 18 de outubro ao 14 de
decembro. Prezo:230€ (consultar dctos)
Localidade: Vigo
Prazo: Ata o 17/10/2014
Inscrición: T. 698 14 21 58/ 986 12 79 49
http://xaruma.org
MANIPULADOR/A ALIMENTOS
Entidade: Centro de Estudios Acadinfo
Descrición: A distancia. Homologado.
Do 1 de novembro ao 30 de novembro.
Prezo: 18€
Prazo: Ata o 31/10/2014
Inscrición: T. 986 30 40 18
[email protected]
MONITOR/A DE TEMPO LIBRE
Entidade: Escola de Tempo Libre AIKA
Descrición: Presencial. 350 horas + 4 h
(manipulador/a de Alimentos). Datas:
do 11/10/2014 ao 21/02/2014, sábados
de 9:00 a 14:00 e de 15:00 a 20:00 horas
e domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Requisitos: Maior 18 anos e ter o título
de Ensino Secundario. Prezo 300 euros
(posibilidade pago prazos). Descontos
Localidade: Pontevedra e Vigo
Prazo: Ata o 09/09/2014
Inscrición: T. 986 84 84 86
[email protected]
MONITOR DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Entidade: Ludoteca A casiña de Teo
Descrición: A distancia, do 10/10/2014 a
16/10/2014. 50 h. Prezo:45€
Localidade: Pontevedra
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 986 10 71 23
[email protected]
RECURSOS AMBIENTAIS
Entidade: Ludoteca A casiña de Teo
Descrición: A distancia, do 10/10/2014
ao 16/10/2014. 8 h. Prezo:20€
Localidade: Pontevedra
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 986 10 71 23
[email protected]
INICIACIÓN Ó INGLÉS (A2)
Entidade: Grupo GET
Descrición: Presencial, 15 h, do 13 ao 17
de outubro de 10:00 a 13:00 Prezo: 50 €
Localidade: Pontevedra
Prazo: Aberto
Inscrición: T.607 697 605
[email protected]
¿Queres recibir este
boletín no teu
enderezo de correo
electrónico?
DESENVOLVEMENTO DO TALENTO:
LÍDER DO CAMBIO
Entidade: Coworking Pontevedra
Descrición: Presencial. 90h. Datas: 24 e
31 de outubro, 14 , 21 e 28 de
novembro, 12 e 19 de decembro e 9, 16
e 23 de xaneiro, de 09:30 a 14:30 y
16:00 a 20:00). Prezo: 400€, 20% de
desconto a desempregados/as.
Localidade: Pontevedra
Prazo: Ata o 22/10/2014
Inscrición: T. 659 78 32 18
[email protected]
INSCRIBETE
Envía un email a
[email protected]
Co teu nome, apelidos e email
no que queres recibilo
Páxina 14 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
WWW.PROXECTOILES.ES
CLAVES DE COACHING PARA
AUMENTAR AS VENDAS EN
TEMPOS DE CRISE
Entidade: Grupo GET
Descrición: Presencial, 8 h, o 14 e 15 de
outubro de 16:00 a 20:00h. Prezo: 100 €
Localidade: Pontevedra
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 607 697 605
[email protected]
INICIACIÓN Ó ALEMÁN
Entidade: Grupo GET
Descrición: Presencial, 20 h, do 13 ao 17
de outubro de 10:00 a 14:00h. Prezo:
100 €
Localidade: Pontevedra
Prazo: Aberto
Inscrición: T.607 697 605
[email protected]
COACHING PARA A BUSCA DE
EMPREGO
Entidade: Grupo GET
Descrición: Presencial, 8 h, o 16 e 17 de
outubro de 16:00 a 20:00h. Prezo: 100 €
Localidade: Pontevedra
Prazo: Aberto
Inscrición: T.607 697 605
[email protected]
EXPERTO/A EN PROTECCIÓN DE DATOS
Entidade: AM QUALITY
Descrición: On line. 180h. Datas de
Realización: 15 de Outubro ata 30 de
Novembro. Prezo: 200 €. Desconto 10%
para desempregados.
Prazo: Ata o 14/10/2014
Inscrición: T. 986 78 19 50
[email protected]
BENESTAR ANIMAL
Entidade: Centro de Formación
FORXARTE
Descrición: Presencial, 20 h, o 25/10 de
16:00 a 21:00 h e o 26/10, 8/11 e 9/11
de 9:00 a 14:00 h. Prezo: 75 €.
Localidade: Porriño
Prazo: Ata 23/10/14
Inscrición: T 605 90 15 25
[email protected]
INGLÉS LÚDICO
Entidade: Ludoteca A casiña de Teo
Descrición: A distancia, do 9/10/2014 ao
15/10/2014. 8 h. Prezo:20€
Localidade: Pontevedra
Prazo: Aberto
Inscrición: T. 986 10 71 23
[email protected]
ANUNCIA AS TÚAS OFERTAS DE EMPREGO
E FORMACIÓN NESTE BOLETÍN
Envianos un e-mail indicando o nome da empresa,
os datos de contacto e anuncio que quere poñer a
[email protected]
É un servizo
gratuíto
Páxina 15 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
WWW.PROXECTOILES.ES
3 BOLSAS DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL PARA O SENADO
Publicado: No BOE 23/09/2014
Entidade: Cortes Xerais
Requisitos: Entre outros, título superior
universitario de grao ou de licenciatura
en xornalismo e ter nado/a con
posterioridade ao 1 de xaneiro de 1987
Descrición: Participación nas tarefas
propias do Departamento de Medios de
Comunicación do Senado. Duración: 1
ano (dende o 1 de xaneiro ata o 31 de
decembro de 2015) e consistirán en
doce pagos por meses vencidos de 900€
brutos
Prazo: 1 mes a contar dende o día
seguinte á data de publicación
Contacto: www.senado.es
OPTIMUS:
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE
POSGRAO CON PRÁCTICAS
PROFESIONAIS EN EMPRESAS
Entidade:
Fundación
Universidade
Empresa. Universidade Francisco de
Vitoria
Requisitos:
Universitarios/as
sen
experiencia laboral . Titulación obtida
nos 4 anos anteriores. Non ter
cumpridos os 30 anos
Descrición: 1 ano de duración en
Madrid (11 meses de prácticas e 1 mes
de formación presencial). 780€/brutos
mes
Prazo: Aberto todo o ano
Contacto: Na web www.fue.es
PASARELA: PRÁCTICAS PROFESIONAIS
PARA TITULADOS/AS DE F.P. DE GRAO
SUPERIOR
Entidade: Fundación UniversidadeEmpresa e Universidade Rei Juan Carlos
Requisitos: Titulación obtida nos 5 anos
anteriores, non ter experiencia laboral
relacionada coa titulación e ser menor
de 30 anos.
Descrición: 12 meses de prácticas
remuneradas en empresas. 700€/mes. A
xornada completa + 80 h de formación
presencial e a distancia
Prazo: Aberto todo o ano
Contacto: Na web www.fue.es
CITIUS: PROGRAMA DE FORMACIÓN E
DE INICIACIÓN PROFESIONAL PARA
UNIVERSITARIOS/AS
Entidade: Fundación Universidade Empresa e Universidade Autónoma de
Madrid
Requisitos:
Universitarios/as
sen
experiencia laboral .Titulación obtida
nos 4 anos anteriores. Non ter
cumpridos os 30 anos
Descrición: 12 meses de prácticas
remuneradas en empresa. 800€/mes, a
xornada completa + 160 h de formación
en posgrao
Prazo: Aberto todo o ano
Contacto: Inscrición en www.fue.es
FEUGA: BOLSAS PARA PRÁCTICAS
PROFESIONAIS PARA ESTUDANTES
UNIVERSITAIROS/AS
Entidade:
Fundación
Empresa
Universidade Galega (FEUGA)
Requisitos:
Estudantes
das
universidades galegas que teñan
superado a metade dos créditos dos
estudos
Descrición: Para varias empresas.
Condicións variables segundo cada bolsa
Prazo: Aberto
Contacto: Na web www.feuga.es
PROGRAMA ARGO: MOBILIDADE DE
600 UNIVERSITARIOS/AS PARA
REALIZAR PRÁCTICAS FORMATIVAS EN
EMPRESAS DO
Publicado: No BOE 23/04/2014
Entidade: Ministerio de Educación,
Cultura e Deporte
Requisitos:
Entre
outros,
título
universitario ou máster universitario
obtido nos 3 últimos anos, menor de 35
anos e coñecementos do idioma do país
ou países solicitados
Descrición: Duración entre 5 e 8 meses.
En Europa, Asia, Canadá, EUA ou
Oceanía.
Axuda
mensual
para
aloxamento e manutención, axuda para
gastos de viaxe e visados. Axuda
variable segundo destino
Prazo: Durante os tres anos de vixencia
do programa, con inicio o 24/04/2014
Contacto: Na web www.mecd.gob.es
Páxina 16 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
GAIA: PROGRAMA DE FORMACIÓN
(MÁSTER) E PRÁCTICAS NO
ESTRANXEIRO PARA
UNIVERSITARIOS/AS
Entidade: Fundación Universidade Empresa. Fundación CIFF e Universidade
de Alcalá
Requisitos: Titulación universitaria
obtida nos 4 anos anteriores e non ter
experiencia laboral relacionada coa
titulación
Descrición: 6 meses, ampliables ata 12
meses. 800€/mes mínimo, variable
según país. Formación de Máster in
Professional Development en E-learning.
Prazo: Aberto todo o ano
Contacto: Inscrición en www.fue.es
15 BOLSAS DE FORMACIÓN
ARQUIVÍSTICA, DOCUMENTAL E
BIBLIOTECARIA NO SENADO
Publicado: No BOE 23/09/2014
Entidade: Cortes Xerais
Requisitos: Entre outros, título superior
universitario de Diplomatura ou
Licenciatura en Biblioteconomía e
Documentación ou de Grao en
Información e Documentación e ter
nado/a
con
posterioridade
ao
1/01/1987
Descrición: Duración: 1 ano (ata o
31/12/2015). Participación nas tarefas
propias
das
Direccións
de
Documentación, de Estudos ou de
Asistencia Técnico-Parlamentaria. 800€
brutos a meses vencidos
Prazo: 1 mes a contar dende o día
seguinte á data de publicación
Contacto: No seguinte enlace
www.senado.es
UVIGO: PRÁCTICAS PROFESIONAIS
PARA ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS/AS
Entidade: Fundación Universidade de
Vigo
Requisitos: Estudantes da Universidade
de Vigo das diferentes titulacións.
Consultar cada convocatoria
Prazo: Aberto
Contacto: Máis información en
http://emprego.uvigo.es/
WWW.PROXECTOILES.ES
Dende o 01 de Outubro de 2014 até o 07 de Outubro de 2014
BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA
BOP 07/10/2014 – DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
Bases reguladoras das axudas económicas ás cooperativas agrarias da provincia de Pontevedra para financiar as melloras nos servizos
presatados ós seus socios para o ano 2014
DIARIO OFICIAL DE GALICIA
DOG 02/10/2014 - CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR
ORDE do 26 de setembro de 2014 pola que establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio
rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia
2007-2013 e se convocan para o ano 2014.
DOG 06/10/2014- AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
CORRECCIÓN de erros . Resolución do 18 de setembro de 2014 pola que se aproban as bases para a concesión de subvencións para a
promoción, comercialización e exhibición do produto audiovisual galego e se convocan para o ano 2014.
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
BOE 02/10/2014 - CORTES XERAIS
Resolución do 25 de setembro de 2014, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real
Decreto-lei 11/2014, do 5 de setembro, de medidas urxentes en materia concursal.
Páxina 17 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014
WWW.PROXECTOILES.ES
PACTO LOCAL POLO EMPREGO
ENTIDADES ASOCIADAS
PUNTOS PERMANENTES DE CONSULTA DO BOLETÍN PONTEEMPREGO EN FORMATO PAPEL:
Concello de Pontevedra
Rúa Michelena 30
36071 Pontevedra
Cámara de Comercio de Pontevedra
Viveiro de Empesas
Rúa García Camba 8, 1º esquerda
36001 Pontevedra
Axencia de Desenvolvemento Local
Proxecto ILES
Praza da verdura
Avda das Camelias s/n. Pontemuiños
36071 Pontevedra
36153 Lourizán Pontevedra
Asociación de Empresarios da Pequena e
Asociacion de Xóvenes Empresarios
Mediana E
Pontevedra (AJE)
.mpresa de Pontevedra (AEMPE)
R/ Herreros, 28, 4ª Planta
R/ Virxen do Camiño 2, 1ª planta - oficina 27
36002 Pontevedra
36001 Pontevedra
Asoc Empresarios Polígono O Campiño
Confederación Galega de persoas con
Programa de Incorporación Laboral Militar
Oficinas de Sercoysa Proyectos y Obras S.A.
discapacidade (Cogami)
Subdelegación de Defensa de Pontevedra
Polígono O Campiño, parcela A-37
Rúa Marquesa nº 5, 1º D
Paseo de Cervantes s/n
36158 –Marcón (Pontevedra)
36002 Pontevedra
36001 Pontevedra
Cruz Roja Española
Asociación Española contra el Cáncer
Fundación Érguete- Integración
Oficina de Xuventude
Rúa Padre Gaite Nº5
Rúa Augusto Gonzalez Besada 9 entl
Avda. Martínez Garrido, 21, interior
Unidade de Dia
36002 Pontevedra
36001 Pontevedra
36205 Vigo
Fundación Secretariado Gitano
Rúa sor Lucía Nº2
UGT
FORGA
CCOO
36002 Pontevedra
Rúa Pasantería nº1, 1º andar
Polígono Industrial da Reigosa, Parcela 27
Rúa Pasantería Nº1
36002 Pontevedra
36828 Pontecaldelas
36002 Pontevedra
Os datos aquí publicados teñen carácter informativo. É convinte consultar os anuncios nas fontes documentais
correspondentes para evitar posibles erros de transcrición.O proxecto ILES non se responsabiliza das condicións
laborais das ofertas de emprego publicadas nin dos seus procesos selectivos.
Páxina 18 de 18
PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
Tef. 986 84 16 06 Fax. 986 84 13 75
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños - Lourizán 36153 Pontevedra
www.proxectoiles.es e-mail: [email protected]
08/10/2014