informació important : especialitats d`infermeria - Catac-Cts-Iac

INFORMACIÓ IMPORTANT
ESPECIALITATS D’INFERMERIA
Aquests últims dies hom ha distribuït informació poc clara en relació a la situació en què es troben en
aquests moments les Especialitats d’Infermeria.
Com ja sabeu, hi ha algunes especialitats d’infermeria que estan en marxa, que els períodes per demanar
la convalidació estan tancats i que tenen el programa formatiu establert i publicat. En aquest moment el
Ministerio s’està posant en contacte amb la gent que les va sol·licitar per tal que aportin la documentació
pendent i en el moment que sorti la data de l'examen se’ls comunicarà personalment. aquestes
especialitats son:
Veieu Ministerio de Educación www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ca/areaseducacion/universidades/convocatorias/especialidad-enfermeria/programas-formativos.html
•
•
•
•
•
Enfermero Especialista en Enfermería en Salud Mental:
El plazo de presentación de solicitudes al título de Enfermero especialista en Salud Mental,
finalizó el 22 de agosto de 2.008. Real Decreto 183/2008 – Disposición Adicional Cuarta.
Enfermero Especialista en Enfermería del Trabajo:
El plazo finalizó el día 22 de marzo de 2010.
Enfermero Especialista en Enfermería Geriátrica:
El plazo finalizó el día 22 de marzo de 2011.
Enfermero Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria:
El plazo finalizó el día 22 de marzo de 2011.
Enfermero Especialista en Enfermería Pediátrica:
El plazo finalizó el día 22 de marzo de 2011.
Pel que fa a l’especialitat de Cures Medicoquirúrgiques, la situació és molt diferent i és la situació en què
ens trobem la majoria d’infermeres que en aquest moment estem en actiu, fins el dia d'avui no s’ha
publicat cap programa formatiu de l’especialitat i fins que això no es doni no cal iniciar el procés, tal com
diu el Ministerio el dia d'avui.
Veieu Ministerio de Educación http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areaseducacion/universidades/convocatorias/especialidad-enfermeria/acceso-especialidades/accesoexcepcional.html
Plazo de presentación para la especialidad de Cuidados Médico – Quirúrgicos: El plazo de
presentación de solicitudes para la especialidad de Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos se
prolongará hasta pasados seis meses de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria
de la prueba anual de carácter estatal, (prueba de acceso a través del sistema de Residencia - EIR) en la
que por primera vez se oferten plazas de formación en esta especialidad.
Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, no resulta posible tramitar las solicitudes hasta la
aprobación del programa formativo de esta especialidad por lo que es aconsejable no apresurarse en la
presentación de solicitudes. A partir de la aprobación del programa, se podrán identificar adecuadamente
las actividades propias de la especialidad. Respecto a las solicitudes ya presentadas, desde el Ministerio
de Educación,Cultura y Deporte se dirigirá, cuando sea preciso, a cada solicitante que deba completar la
documentación necesaria.”
Per tot això és important no iniciar cap tràmit ni realitzar cap curs fins que la
publicació sigui un fet. No et deixis enganyar, la formació no ha de ser un negoci.
CATAC-CTS/IAC Sempre al teu costat
Clica aquí per veure tota la informació sobre Especialitats d'Infermeria al nostre web
o entra al nostre web i escriu especialitats d'infermeria al cercador temàtic