KISSES FOR YOU

PLATJA D’ARO
CASTELL D’ARO
S’AGARÓ
KISSES FOR YOU
PLATJA D’ARO CARNAVAL 2015
REI VAN DER GUIRI
REINA RINXOLS
COLLA ELS PIPAS
PLATJA D’ARO
PREGÓ REIS CARNESTOLTES
2015
Enguany som Carnestoltes
I després d’una dècada deL Rei Turuta
arriba El Rei Van Der Guiri
Sorgit de Les Gavarres i amb ritme de samba
va cercar una Reina a un país del nord
Creuant els Pirineus i els Alps
fins arribar a un país tan pla, però tant,
que l’aigua salada els arriba al coll
Però d’allà, el nostre Rei
Ha dut la bonica i animada Reina Rinxols
Us recomanem venir a veure la moguda
que aquests joves Reis us proposen,
sense oblidar el gran espectacle que és el
Carnaval a Platja d’Aro
No hi falteu!
Visca el Carnaval
de la nostra terra!
CAT
Dissabte 7 de febrer
- Sopar de Colles de Carnaval
21 h Palau d’Esports i Congressos
Obert a tothom amb la participació activa dels Carnestoltes
d’anys anteriors
Preu tiquet 13 euros - Menú infantil 10 euros
Data límit compra de tiquets 2 de febrer
Oficina de Turisme de Platja d’Aro
PLATJA D’ARO CARNAVAL 2015
Del 7 al 18 de febrer
CAT
- Presentació de Colles de Carnaval de Platja d’Aro
23 h Palau d’Esports i Congressos
Cada colla realitzarà una actuació coreogràfica còmica / musical
Ball - Disco Móvil Platja d’Aro
DIUMENGE 8 de febrer
- Desfilada Infantil amb Animació - Soy La Fiesta
DiSSABTE 14 de febreR
Gran Rua de Carnaval
de Carrosses i Comparses
11 h Avinguda de Platja d’Aro - S’Agaró
Tot seguit, refrigeri per a tots els participants - Plaça de Sant Pol
- Concentració de Colles Locals
18 h Recinte tancat - Avinguda de S’Agaró
- Canvi d’Atributs
19 h Recinte tancat - Avinguda de S’Agaró
Dimecres 11 de febrer
- Cercavila Infantil amb la Colla del Carnestoltes
10.45 h Llar d’Infants de Castell d’Aro
11 h Llar d’Infants de Platja d’Aro
- Botifarrada Popular
21 h Palau d’Esports i Congressos
Preu tiquet 1 euro
Venda anticipada Oficina de Turisme de Platja d’Aro
Disco Móvil Platja d’Aro
7
CAT
CAT
Dijous 12 de febrer - Dijous Gras
- Despertada General a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
- Ball Popular - Tapeo Sound System
5.30 h Diversos carrers de la població
- Lliurament de Premis de la Gran Rua de Carnaval de
Carrosses i Comparses
- Arribada de les Colles Locals
00 h Palau d’Esports i Congressos
12 h Recinte tancat - Avinguda de S’Agaró
01.30 h Palau d’Esports i Congressos
- Pregó dels Reis Carnestoltes
13 h Plaça de l’Ajuntament
DiUMENGE 15 de febrer
- Jugantots - Jocs Gegants
- Arrossada Popular
11-14 h cARRER Mossèn Cinto Verdaguer
14 h Palau d’Esports i Congressos
Preu tiquet 5 euros
Venda anticipada Oficina de Turisme de Platja d’Aro
Disco Móvil Platja d’Aro
- Música al Carrer - Marrinxos Band
- Sortida de Colles Locals
12 h Castell d’Aro
18 h Recinte tancat - Avinguda de S’Agaró
- Música al Carrer - Bandsambant
- Gala Concurs Tu de què vas!
6è Concurs d’Habilitats Artístiques
17 h Recinte tancat - Avinguda de S’Agaró
12 h Recinte tancat - Avinguda de S’Agaró
- Rua de Colles Locals
22 h Palau d’Esports i Congressos
Dimecres 18 de febrer
- Enterrament de la Sardina
DiVENDRES 13 de febrer
- Carnaval Esportiu
20 h Plaça de l’Ajuntament - concentració
Tot seguit, sardinada popular
10-14 h Plaça del Mil·lenari - davant Palau d’Esports i Congressos
- Ambientació de bars i restaurants
Nit Diversos locals de la població
DiSSABTE 14 de febrer
- Gran Rua de Carnaval de Carrosses i Comparses
11 h i 16 h Sortida Plaça de la Sardana i recorregut habitual
Avinguda del Cavall Bernat i Avinguda de S’Agaró
Del 7 al 18 de febrer
- Concurs d’Aparadors de CARNAVAl
Per causes meteorològiques o d’organització, les activitats
poden ser suspeses o anul·lades o patir canvis
d’horari, emplaçament o programació
-
8
9
ES
Sábado 7 de febrero
- Cena de Comparsas de Carnaval
21 h Palacio de Deportes y Congresos
Cena abierta a todo el mundo con la participación activa de los “Carnestoltes” de años anteriores
Precio ticket 13 euros - Menú infantil 10 euros
Fecha límite compra de tickets 2 de febrero
Oficina de Turismo de Platja d’Aro
PLATJA D’ARO CARNAVAL 2015
Del 7 al 18 de febrero
ES
- Presentación de Comparsas de Carnaval de Platja d’Aro
23 h Palacio de Deportes y Congresos
Cada una de las comparsas realizará una actuación coreográfica cómica / musical
Baile - Disco Móvil Platja d’Aro
Domingo 8 de febrero
- Desfile Infantil con Animación - Soy La Fiesta
Sábado 14 de febrero
Gran Desfile de Carnaval
de Carrozas y Comparsas
11 h Avenida de Platja d’Aro - S’Agaró
A continuación, refrigerio para todos los participantes
Plaza de San Pol
- Concentración de Comparsas Locales
18 h Recinto cerrado - Avenida de S’Agaró
- Cambio de Atributos
19 h Recinto cerrado - Avenida de S’Agaró
Miércoles 11 de febrero
- Pasacalle Infantil con la Comparsa del “Carnestoltes” 10.45 h Guardería de Castell d’Aro
11 h Guardería de Platja d’Aro
- Botifarrada Popular
21 h Palacio de Deportes y Congresos
Precio ticket 1 euro
Venta anticipada Oficina de Turismo de Platja d’Aro
Disco Móvil Platja d’Aro
11
ES
ES
Jueves 12 de febrero - Jueves Lardero
- Despertar general en Castell d’Aro, Platja d’Aro y S’Agaró
- Baile Popular - Tapeo Sound System
5.30 h Calles de la población
- Entrega de Premios del Gran Desfile de Carnaval
de Carrozas y Comparsas
- Llegada de las Comparsas Locales
00 h Palacio de Deportes y Congresos
12 h Recinto cerrado - Avenida de S’Agaró
01.30 h Palacio de Deportes y Congresos
- Pregón de los Reyes “Carnestoltes”
13 h Plaza del Ayuntamiento
Domingo 15 de febrero
- Jugantots - Juegos Gigantes
- Arrozada Popular
11-14 h Calle Mossèn Cinto Verdaguer
14 h Palacio de Deportes y Congresos
Precio ticket 5 euros
Venta anticipada Oficina de Turismo de Platja d’Aro
Disco Móvil Platja d’Aro
- Música en la Calle - Marrinxos Band
- Salida de Comparsas Locales
12 h Castell d’Aro
18 h Recinto cerrado - Avenida de S’Agaró
- Música en la Calle - Bandsambant
- Gala Concurso ¡Tú de qué vas!
6º Concurso de Habilidades Artísticas
17 h Recinto cerrado - Avenida de S’Agaró
12 h Recinto cerrado - Avenida de S’Agaró
- Desfile de Comparsas Locales
22 h Palacio de Deportes y Congresos
Miércoles 18 de febrero
- Entierro de la Sardina
Viernes 13 de febrero
- Carnaval Deportivo
20 h Plaza del Ayuntamiento - concentración
A continuación, sardinada popular
10-14 h Plaza del Mil·lenari
frente al Palacio de Deportes y Congresos
- Ambientación de bares y restaurantes
Del 7 al 18 de febrero
- Concurso de Escaparates de Carnaval
Noche Diversos locales de la población
Sábado 14 de febrero
- Gran Desfile de Carnaval de Carrozas y Comparsas
11 h y 16 h Salida Plaza de la Sardana y recorrido habitual
Avenida del Cavall Bernat y Avenida de S’Agaró
12
Por causas meteorológicas o de organización, las actividades
pueden suspenderse o anularse o pueden producirse cambios de
horarios, situación o programación
-
13
FR
Samedi 7 février
- Dîner des Groupes du Carnaval
21 h Palais des Sports et des Congrès
Prix 13 euros - Menu enfant 10 euros
Date limite pour l’achat des tickets - 2 février
Office de Tourisme de Platja d’Aro
- Présentation des Groupes du Carnaval de Platja d’Aro
PLATJA D’ARO CARNAVAL 2015
Du 7 au 18 février
FR
23 h Palais des Sports et des Congrès
Bal - Disco Móvil Platja d’Aro
Dimanche 8 février
- Défilé des Enfants - Soy La Fiesta
11 h Avenue de Platja d’Aro - S’Agaró
Samedi 14 février
Grande Cavalcade
du Carnaval avec
Chars et Figurants
- Rencontre des Groupes du Carnaval de Platja d’Aro
18 h Enceinte fermée - Avenue de S’Agaró
- Rencontre des Groupes du Carnaval et Présentation
du Roi et la Reine du Carnaval 19 h Enceinte fermée - Avenue de S’Agaró
Mercredi 11 février
- Défilé des Enfants
10H45 Garderie de Castell d’Aro
11 h Garderie de Platja d’Aro
- Botifarrada Populaire - Barbecue de Saucisses
21 h Palais des Sports et des Congrès
Prix 1 euro - Tickets-repas Office de Tourisme de Platja d’Aro
Disco Móvil Platja d’Aro
15
FR
FR
Jeudi 12 février - Jeudi Gras
- Rencontre des Groupes du Carnaval de Platja d’Aro
- Défilé des Groupes du Carnaval de Platja d’Aro
12 h Enceinte fermée - Avenue de S’Agaró
- Bande de Musique - Bandsambant
- Discours du Roi et la Reine du Carnaval
17 h Enceinte fermée - Avenue de S’Agaró
13 h Place de la Mairie
- Arrossada Populaire - Riz à la Catalane
14 h Palais des Sports et des Congrès
Prix 5 euros - Vente anticipée Office de Tourisme de Platja d’Aro
Disco Móvil Platja d’Aro
- Gala Concours Tu de què vas!
6ème Concours d’Habilités Artistiques
12 h Castell d’Aro
Mercredi 18 février
- Enterrement de la Sardine
20 h Rassemblement sur la Place de la Mairie
Sardinada populaire - barbecue de sardines
Du 7 au 18 février
- Concurs de Vitrines du Carnaval
22 h Palais des Sports et des Congrès
Vendredi 13 février
- Sport Carnaval
10-14 h Place du Mil·lenari - Palais des Sports et des Congrès
Samedi 14 février
- Grande Cavalcade du Carnaval avec Chars et Figurants
Certaines activités annoncées peuvent être annulées ou
reportées ; leurs horaires, lieux et programmations peuvent
être modifiés en raison des conditions météorologiques ou
pour des problèmes d’organisation
-
11 h ET 16 h Avenue del Cavall Bernat et Avenue de S’Agaró
- Bal Populaire - Tapeo Sound System
00 h Palais des Sports et des Congrès
- Remise des Prix de la Grande Cavalcade du Carnaval
01H30 Palais des Sports et des Congrès
Dimanche 15 février
- Jugantots - Jeux géants
11-14 h Rue Mossèn Cinto Verdaguer
- Bande de Musique - Marrinxos Band
12 h Enceinte fermée - Avenue de S’Agaró
16
17
EN
Saturday February 7th
- Carnival Groups Dinner
9 P.M. Sports and Conference Hall
Ticket price 13 euros - Children’s menu 10 euros
Tickets available until February 2nd at Platja d’Aro Tourist Office
- Presentation of Platja d’Aro Carnival Groups
11 P.M. Sports and Conference Hall
Dance - Disco Móvil Platja d’Aro
PLATJA D’ARO CARNIVAL 2015
February 7th - 18th
EN
Sunday February 8th
- Children’s Parade - Soy La Fiesta
11 A.M. Platja d’Aro Avenue - S’Agaró
- Platja d’Aro Carnival Groups Parade
Saturday February 14th
Grand Carnival Parade
with Floats and
Participating Groups
6 P.M. S’Agaró Avenue - Closed area
- Change of Attributes
7 P.M. S’Agaró Avenue - Closed area
Wednesday February 11st
- Children’s Parade
10.45 A.M. Castell d’Aro’s Nursery School
11 A.M. Platja d’Aro’s Nursery School
- Botifarrada - Catalan sausages - for Everybody
9 P.M. Sports and Conference Hall
Price 1 euro - Tickets Platja d’Aro Tourist Office
Disco Móvil Platja d’Aro
19
EN
EN
Thursday February 12nd - Dijous Gras - Fat Thursday
- Platja d’Aro Carnival Group Parade - Open Air Music - Marrinxos Band
Midday S’Agaró Avenue - Closed area
- Platja d’Aro Carnival Groups Parade
- Announcement of the Carnival King and Queen
Midday Castell d’Aro
1 P.M. Town Hall Square
- Open Air Music - Bandsambant
- Rice for Everybody
5 P.M. S’Agaró Avenue - Closed area
2 P.M. Sports and Conference Hall
Price 5 euros
Tickets available in advance at Platja d’Aro Tourist Office
Disco Móvil Platja d’Aro
Wednesday March 18th
- Funeral of the Sardine - Ash Wednesday
- 6th edition “You Have Got Talent Show”
10 P.M. Sports and Conference Hall
Friday February 13th
- Sport Carnival
10 A.M. - 2 P.M. Mil·lenari Square
in front of Sports and Conference Hall
Saturday February 14th
- Grand Carnival Parade with Floats and Participating Groups
Midday S’Agaró Avenue - Closed area
8 P.M. PMeeting at the Town Hall Square
Afterwards, sardines for everybody
February 7th - 18th
- Carnival Shop Window Display Competition
The activities in this guide may be cancelled or the time, place or
program be changed due to bad weather or other causes
-
11 A.M. AND 4 P.M. Cavall Bernat Avenue and S’Agaró Avenue
- Dance - Tapeo Sound System
Midnight Sports and Conference Hall
- Presentation of Prizes for the Big Carnival Parade
01.30 A.M. Sports and Conference Hall
Sunday February 15th
- Jugantots - Huge Games
11 A.M. - 2 P.M. Mossèn Cinto Verdaguer Street
20
21
OFICINA DE TURISME
TOURIST OFFICE
INFO
T +34 972 817 179 F +34 972 825 657
[email protected]
www.platjadaro.com
Mn. Cinto Verdaguer 4 17250 Platja d’Aro
BAIX EMPORDÀ costa brava
@PLATJAROTURISME
Visita’ns als nostres llocs web
Segueix-nos a les xarxes socials
Descobreix-nos a youtube
Actualitza’t al newsletter
Descarrega’t l’app per a mòbils
TOTS ELS DRETS RESERVATS ®
Edita Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró
Concepte Gràfic Estudi Xarnach
Fotografia Carnestoltes Jordi Mas
TOTS ELS DRETS RESERVATS ®
Edita Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró
Concepte Gràfic Estudi Xarnach
Fotografia Carnestoltes Jordi Mas