Interview List - Malwa Gramin Bank

Venue of
interview
Malwa Gramin Bank,
Pilli Sarak, Ragho Majra, Near Budha Dal Public School,
Patiala-147001
Interview list of Officer Scale-II (Information Technology)
Sr . No.Rollno
1
1653012155
2
3463017684
3
3523013315
4
2553092625
5
2793093535
6
3463097839
Reg_No.
1320526781
1321082794
1320355400
1320492118
1320018694
1320975776
Name Of candidates
RACHNA SAHOTRA
NAVNEET KUMAR
ARVIND KUMAR
MANMEET KAUR
T JOSEPH RATHINAM
AVNEESH KUMAR
Category
SC
SC
SC
OBC
OBC
OBC
Interview date
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
Interview time
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
Interview list of Officer Scale-II (Chartered Accountant)
Sr . No.Rollno
1
3524092359
2
1634136764
3
2244135318
Reg_No.
1320416179
1320681487
1320980039
Name Of candidates
NIKUNJ SINGH
AMIT
JAGDISH BISHNOI
Category
OBC
GENERAL
GENERAL
Interview date
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
Interview time
10:00 AM
10:00 AM
10:00 AM
Interview list of Officer Scale-II (Law)
Sr . No.Rollno
1
2
3
Reg_No.
Name Of candidates
Category Interview date
Interview time
3385095844 1320011675 RAVINDRA SINGH POONIA OBC
17.02.2015
1785131857 1320765433 NIKHIL
GENERAL 17.02.2015
3595130162 1320193705 BHUWAN BHASHKAR
GENERAL 17.02.2015
11:00 AM
11:00 AM
11:00 AM
Interview list of Officer Scale-II (Agriculture)
Sr . No.Rollno
1
Reg_No.
Name Of candidates
SHEETANSHU BHUSHAN
2258137855 1320406000 BAJPAI
Category Interview date
Interview time
GENERAL 17.02.2015
1:30 PM
Interview list of Officer Scale-II (General Banking Officer)
Sr . No.Rollno
1
1512017145
2
2522013942
3
2612013908
4
2522093959
5
2542094275
6
2602090502
7
3382095252
8
3462097504
9
3572090618
Reg_No.
1320880137
1320131592
1320486516
1320715195
1320004183
1320030555
1320186663
1320906969
1320033680
Name Of candidates
TARUN RAWAT
VIJAY KUMAR
BAL RAM
GURINDER SINGH
ARJUN BROWN
AMIT SINGH RATHI
VIKASH
RANJEET KUMAR SINGH
RAVI MOHAN
Category
SC
SC
SC
OBC
OBC
OBC
OBC
OBC
OBC
Interview date
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
17.02.2015
Interview time
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
Interview list of Officer Scale-II (General Banking Officer)
Sr . No.Rollno
Reg_No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1482133543
1652132673
2112135809
2112135816
2152132157
2412131532
2552132610
2552132898
3022132720
3322135542
3362136325
3382135321
1320501344
1320960667
1320710220
1320220141
1320755918
1320087508
1320682816
1320942178
1320072729
1320238996
1320847155
1320810088
13
14
15
16
17
3382135364
3502135469
3502135473
3522133024
3522133319
1320328436
1321054399
1320688528
1320101311
1320981874
Name Of candidates
HITENDRA KUMAR
PARGANIHA
NIPUN KHURANA
ASHISH SHARMA
APOORVA GUPTA
RAJ KUMAR DWIVEDI
SAMBIT KUMAR NANDA
RISHA
TARUN GUPTA
PRIYANK KHAINAL
RUPESH KUMAR JAIN
MRITYUNJAY KUMAR
GAURAV SHARMA
YATINDRA SINGH RATHOD
ANUPAM AKASH
SANTOSH KUMAR
PRAFUL S NAIR
CHANDAN KUMAR
Category Interview date
Interview time
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
1:30 PM
1:30 PM
1:30 PM
1:30 PM
1:30 PM
Interview list of Officer ScaIe-III
Sr . No.Rollno
1
2
3
4
1959095989
2879093827
3449092024
3579091867
Reg_No.
1320382824
1320418041
1320998411
1321138972
5 1409133368 1320001179
6 2249136107 1320435151
7 3479131668 1320155087
Name Of candidates
ATMAKURI VENKATA
SIVAIAH
AMIT KUMAR
ROOPESH KUMAR VERMA
SANDEEP CHAKRAWARTI
KUNAL KUMAR
CHOUDHARY
RAHUL BAJAJ
CHANDAN KUMAR
Category Interview date
OBC
OBC
OBC
OBC
Interview time
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
GENERAL 18.02.2015
GENERAL 18.02.2015
GENERAL 18.02.2015
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
Interview list of Officer Scale-I
Sr . No.Rollno
1
1811050310
2
2541050090
3
2571051187
4
1821012090
5
2501013239
6
2541011728
7
2541012028
8
2551010572
9
2551010880
10
1631092568
11
2501092682
12
2501092993
13
2501093499
14
2501094296
15
2501105936
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
2511090483
2521091639
2521092198
2521093151
2531092979
2551092213
2551092715
2571090104
2611092829
2611094438
2611094493
2611095136
3381092358
1651130739
1651132598
2491132042
2501132139
2501132263
2501132570
2501133259
2501133653
2501134043
2541131656
2541131663
2541131912
Reg_No.
1320019741
1320134548
1320234348
1320214035
1320000249
1320038698
1320299802
1320154742
1320266943
1320831920
1320929782
1320520000
1320800805
1320137750
1320470404
1320180277
1320819005
1320363470
1320362082
1320588913
1320103324
1320332365
1320663083
1320066894
1320242370
1320404661
1320190166
1320405086
1320955441
1320292642
1320818706
1320494830
1320926289
1320279918
1320537537
1320094087
1320815180
1320018973
1320246575
1320712777
Name Of candidates
SURAJ SINGH CHAUDHARY
TANUPAMA
RAVI KUMAR
ROHIT BHAGAT
INDERJIT SINGH
SANJEEV KUMAR
SHUBHA BANSAL
RAVNEET PAL KAUR
RAVI KUMAR
SUBASH CHANDER
KARAMJEET KAUR
SUNIL KUMAR
CHETAN KUMAR KARGWAL
LOVEPREET SINGH
ARSHDEEP SINGH
RAMANDEEP SINGH
AULAKH
TARANJIT KAUR
ANIL KUMAR
GOWARDHAN SINGH
VIKAS KUMAR GODARA
DIMPLE KUmar
HARPREET SINGH
SANDEEP SINGH
VINOD KUMAR YADAV
CHANDER PRAKASH
ROHIT SONI
RAKESH BENIWAL
ANAMIKA
ANKUSH BANSAL
ANKUR SHARMA
RAHAT SAREEN
MANU BANSAL
RUPINDER KUMAR
MAMTA RANI
PRABHJEET SINGH
NEESHU BANSAL
PANKUR SINGLA
PRIYANKA
HEENA KAPILA
JAPPONJOT SINGH
Category
ST
ST
ST
SC
SC
SC
SC
SC
SC
OBC
OBC
OBC
OBC
OBC
OBC
Interview date
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
OBC
OBC
OBC
OBC
OBC
OBC
OBC
OBC
OBC
OBC
OBC
OBC
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
Interview time
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
2541133267
2551130410
2551130718
2551130726
2551131447
2551131745
2551131961
2551132091
2551132305
2551132578
2571130287
2571131071
3391130629
1320273497
1320140685
1320528632
1320096953
1320238034
1320509374
1320489021
1320188442
1320017505
1320172805
1320728441
1320959803
1320579597
SAURABH ARORA
AMARDEEP SINGH TIWANA
TABASUM RANI
HARMEEN KAUR
GURPREET SINGH MAAN
VENUS GUPTA
SHEENAM BANSAL
GINNI GARG
DINESH SABHARWAL
RAMANPREET KAUR
ASHMINA SHARMA
AMRINDER SINGH
ABHISHEK GROVER
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
9:00 AM
9:00 AM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM