Cytotec ^ Paraan Ng Paggmit Ng Cytotec, Paraan Ng Paggamit Ng