26438 - Giza Gorputzaren Egitura eta Funtzioa III

26438 - Giza Gorputzaren Egitura eta Funtzioa
III
•
•
•
•
Ikastegia: Leioako Erizaintzako Unibertsitate Eskola
Titulazioa: Erizaintzako Gradua
Ikasturtea: 2011/12
Maila: 1
Gaitasunak / Azalpena / Helburuak
Gizakiaren fisiologi prozesuen alderdi fisikoak ulertu. Ikaslea barneratu organo eta sistemen
funtzio normalaren ikasketan. Erradiolgi teknikak deskribatu, irakasleak erradiologiaren baliabide
diagnostikoen erabilpena uler dezan.
Irakaskuntz-Metodologia: azaldutako alderdiak ikasteko, maisu-eskolak, laborategiko praktikak
eta mintegiak erabiliko dira.
Irakaskuntza-emaitzak: ikasleak gizakien funtzionamendu normalaren arauak identifikatuko ditu,
alderdi fisikokimiko zein fisiologikoan; erradiologi teknikak ere ezagutu behar ditu. Ikasleak gai
izan behar du giza organismoaren funtzionamendua ahalbidetzen duten mekanismoak
deskribatzeko, baita oinarrizko erradiologi teknikak eta hauen erabilpena patologia usuenetan.
Ebaluazioa: azterketa idatzia, laborategiko praktikak eta mintegiak.
Gaitasunak: GE71, GG 140, GG 141
Gaiak
EDUKIAK
BIOFISIKA SAILA
1. Gaia. Ura eta disoluzioak
2. Gaia. Mintz biologikoak
3. Gaia. Substantzia garraioa
4. Gaia. Garraio aktiboa
5. Gaia. Nerbio zuntzaren biofisika
6. Gaia. Muskuluaren biofisika
ERRADIOLOGIA SAILA
7. Gaia. Erradiologiaren funtsezko printzipioak. X izpiak
8. Gaia. Erradiologi teknika batzuk. Kontraste baliabideak. Erraiologi arriskuak
9. Gaia. Giza gorputzaren aparatu eta sistemen erradiologi semiologia
10. Gaia. Ordenagailu bidezko tomografia axiala (OTA/SCANNER). Erresonantzia Nuklar
Magnetikoa (RNM
FISIOLOGIA SAILA (I). Garraio eta Babes Funtzioak.
11. Gaia. Odola
12. Gaia. Zirkulazio Aparatua
13. Gaia. Zirkulazio Aparatua (II)
FISIOLOGIA SAILA (II). Arnas, Elikadura eta Iraizpen Funtzioak.
14. Gaia. Arnas Aparatua
15. Gaia. Gernu Aparatua
16. Gaia. Liseri Aparatua
FISIOLOGIA SAILA (III). Komunikazio, Kontrol eta Integrazio Funtzioak.
17. Gaia. Endokrinologia
18. Gaia. Nerbio sistema (I). Deskripzioa eta Antolaketa Orokorra
19. Gaia. Nerbio Sistema (II). Bizkarmuin eta garun zurtoineko erreflexuak
20. Gaia. Nerbio Sistema (III). Motore Sistema
21. Gaia. Nebio Sistema (IV). Nerbio Sistema Autonomoa
22. Gaia. Nerbio Sistema (V). Garun kortexa eta adimen funtzioak
23. Gaia. Nerbio Sistema (VI): Zentzumen organoak
Metodologia
Irakaskuntza motaren legenda:
M = Magistrala; S = Mintegia; GA = Gelako p.; GL = Laborategiko p.; GO = Ordenagailuko
p.; GCL = P. klinikoak; TA = Tailerra; TI = Tailer Ind.; GCA = Landa p.;
Irakaskuntza mota
Irakaskuntza
mota
M
S
GA
GL
Ikasgelako
eskolaorduak
56
4
Ikaslearen
ikasgelaz
kanpoko
jardueren
orduak
82
8
GO
GCL
TA
TI
GCA
Ebaluazio-sistema
•
•
•
Test motako azterketa idatzia
Banakako lanak
Bibliografia
Oinarrizko bibliografia:
*Pocock G; Richards CD Fisiologia Humana, la base de la Medicina, Masson 2002.
*Garro Beristain, M. A. Giza Fisiologia. Elhuyar, K. E. Usurbil, 1997.
*Thibodeau, Gary A. y Patton, Kevin T. Anatomía y Fisiología (2ª ed.). Mosby-Doyma Libros S. A.
Madrid, 1995.
* Córdova, A., Ferrer, R., Muñoz, E., Villaverde, C., Compendio de Fisiología para Ciencias de la
Salud¿, Interamericana-McGraw-Hill, 2ª ed., Madrid, 1996.
* Macarulla, J. M. y Goñi, F. M. Bioquímica Humana. Curso Básico¿, Reverté. Barcelona, 1992.
* Netter,Thibodeau, Gary A. y Patton, Kevin T. ¿Anatomía y Fisiología (2ª ed.). Mosby-Doyma
Libros S. A. Madrid, 1995. F. H. Colección Ciba de ilustraciones médicas. Masson-Salvat.
Barcelona, 1996.
ERRADIOLOGIA
BIBLIOGRAFIA
* Weir Jaime, Abrahams Peter H. Atlas de Anatomía Humana por técnicas de imagen. 3ª edición,
Elsevier España, S. A.; Génova 17, 3º, Madrid (España), 2005
* Sánchez Álvarez-Pedrosa C., Casanova Gómez R. Diagnóstico por imagen. Compendio de
radiología clínica. 14ª reimpresión, McGraw-Hill Interamericana, Aravaca (Madrid), 2001.
• Gehiago sakontzeko bibliografia:
*Guyton Ac Tratado de Fisiología Médica Interamericana McGraw-Hill
* Guyton A. C. Tratado de Fisiología Médica (8ª edición, 4ª reimpresión). Interamericana-Mc Graw
Hill. Madrid, 1995.
* Gandarias J. M. Y Barrallo G. Fisiología y Patología del Aparato Digestivo. Espasa-Calpe. Madrid,
1991
•
•
Aldizkariak:
American Journal of Physiology
Interneteko helbide interesgarriak:
http://fundabiomed.fcs.uc.edu.ve/inicio_montoreano.html
http://advan.physiology.org/
http://www.intermedicina.com/Servicios/especialidades/fisio.htm
http://books.google.com/books/about/Fisiolog%C3%ADa_Humana_La_base_de_la_Medicin.html?
hl=es&id=OdkYwzh4800C