31 december 2014 pagina 12

nieuws
deze week
- Gewijzigde afvalinzameling i.v.m. de
feestdagen
- Gewijzigde openingstijden i.v.m. de
feestdagen
• Politieke avond op
13 januari 2015
woensdag
31 december
Politieke avond
Dinsdag 13 januari 2015,
aanvang 19.30 uur in
gemeentehuis Elst
Voorronden:
Onderwerpen:
• Presentatie, mogelijkheid tot
inspreken en RTG met College
over ontwikkelingsvisie De Pas
(Hal)
• Raadsinformatiebijeenkomst
over Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit (commissiekamer)
Raadsvergadering: (21.00 uur
tot 22.30 uur in raadzaal)
Onderwerpen:
• Vragenuur
• Vaststellen agenda
• Vaststellen besluitenlijsten van
4 en 25 november en 9 december 2014
• Ingekomen stukken en mededelingen
• Benoeming nieuw Raadslid
• Bespreekstukken:
• Vaststellen gewijzigd
bestemmingsplan Buitengebied, Molenstraat 12-14
Zetten en fietsverbinding
Westeraam-Lingestraat,
Elst.
• Verordeningen Wwb Maatregelen Participatiewet:
• Verordening Maatschappelijke tegenprestatie
gemeente Overbetuwe
2015
• Verordening verrekening
bestuurlijke boete gemeente Overbetuwe 2015
• Afstemmingsverordening
Participatiewet, Ioaw en
Ioaz gemeente Overbetuwe 2015
• Re-integratieverordening
Participatiewet gemeente
Overbetuwe 2015
• Verordening individuele
studietoeslag gemeente
Overbetuwe 2015
• Verordening persoonlijk
minimabudget gemeente
Overbetuwe 2015
• Ontslag en benoeming lid
Auditcommissie
• Hamerstukken:
• De Pas Elst, aankoop Groenestraat
• Preventie- en handhavingsplan alcohol Overbetuwe
2015-2018
• Benoemen gemeentelijke vertegenwoordiging GR
Zwemdiploma’s
Milieu Regio Arnhem
• Experiment centrale stemopneming verkiezingen 18
maart 2015
• Vaststellen beheerverordening Zetten-Hemmen
• Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Buitengebied,
Oosterhoutsestraat 6 SlijkEwijk en Hoogsestraat 2,
Valburg
• Administratieve- en begrotingswijzigingen 2014
• Ter kennisname stukken:
• Jaarverslag Fysieke leefomgeving 2013
Aanmelden en Spreekrecht
Voorronden:
• Het Ronde tafel Gesprek
is alleen met het College.
Belangstellenden die hun
verhaal willen laten horen
kunnen zich aanmelden als
inspreken en gebruik maken
van het spreekrecht voorafgaand aan het RTG met
College.
• De raadsinformatiebijeenkomst
over CRK kent de mogelijkheid
tot inspreken.
• Iedereen kan voor maximaal
5 minuten het woord voeren
over de onderwerpen die op de
agenda staan van de politieke
avond. Neem hiervoor uiterlijk
maandag 12 januari 2015 vóór
12.00 uur contact op met de
griffie, tel: 0481 - 362 300.
De raadsvergadering kent geen
mogelijkheid tot inspreken.
De agenda’s en de bijhorende
stukken kunt u vanaf 23 december 2014 tijdens openingstijden
inzien in het gemeentehuis in
Elst, bibliotheken en dorpshuizen. Het is mogelijk de volledige
agenda en de achterliggende
stukken te bekijken via internet
op www.raadoverbetuwe.nl,
verder klikken naar agenda’s en
vergaderstukken, daarna keuze
maken uit voorronden of raadsvergaderingen en tenslotte de
gewenste vergadering aanklikken. Op www.raadoverbetuwe.nl
vindt u ook alle informatie over
de nieuwe vergaderstructuur
van de raad in Overbetuwe, de
politieke avonden. Voor vragen
kunt u ook contact opnemen met
de griffie.
Er is weer door heel veel kinderen
hard gewerkt en zij hebben het A,B
of C diploma in de Helster gehaald.
Afzwemmer B 19 december:
Jasper Hijdra
Afzwemmers B 20 december
2014
Shaila Winterink, Norah Hoogakker, Jayden Hesselmans, Neomi
Hunting, Lars van der Putten,
Jasmijn Achterberg, Valentijn
Camfferman, Sanne Hamelink,
Marleen Coenen, Lynn Hof,
David Eijsermans, Manon
Hoogma, Cheyenne Peters, Roos
van der Poorte, Senne Valk,Mats
Heppener, Fenna Heuting, Chase
Siecker, Nini Scholtens, Tijs Houben, Mats Brinke, Danny Blok,
Yoram Matser, Sky van Veen,
Loes Delgijer, Bo Hulshof, Djamilla Akrim, Linde de Jong, Gijs
Hendriksen, Diede Nuij, Marit
Rikken, Serano Maatstaf, Keetje
Scholten, Lois Lambooij, Janne
van Casteren, Yara Teerlink,
Emma van As, Emilie Gerhardus,
Thom Roelofs, Steyn Greve.
Gewijzigde openingstijden rond feestdagen
In verband met de feestdagen zijn er gewijzigde openingstijden voor het gemeentehuis en voor de Gemeentewinkel (Publiekszaken, Vergunningen, Zorg en
Inkomen, Werk en Inkomen), de Helster en de Milieustraten.
GEMEENTEWINKEL
De balies van de gemeentewinkel (Publiekszaken, Vergunningen, Zorg en
Inkomen) zijn gesloten op:
- Donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari 2015.
- Maandag 5 januari gesloten tot 11.00 uur.
WERK EN INKOMEN (WERKPLEIN ARNHEM)
Het team is niet aanwezig op:
- Donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari 2015
- Op maandag 5 januari gesloten tot 11.00 uur.
Zie voor meer informatie www.overbetuwe.nl
DE MILIEUSTRATEN IN ELST EN ANDELST
zijn gesloten op:
Beide milieustraten zijn gesloten op:
- Donderdag 1 januari 2015
www.overbetuwe.nl
Afvalinzameling
PORTEFEUILLEHOUDER AAN HET WOORD RON VAN HOEVEN, WETHOUDER
Uitgaan van ieders mogelijkheden
het opschrift: “Laten we eerst
maar eens van ze gaan houden!”,
waarmee bedoeld wordt dat we
eerst maar eens bij kinderen (en
volwassenen) op zoek moeten gaan
naar de talenten en mogelijkheden
voordat we oordelen. En daar ben
ik het hartgrondig mee eens!
In mijn oude kantoor stond een
verzameling olifanten in de
vensterbank. Aan ieder olifantje zit
wel een verhaal of een herinnering.
Op mijn prikbord hingen een paar
vergaarde wijsheden, variërend van
“Wie controleert de controleurs?”
tot “verstandige mensen spreken uit
ervaring, nóg verstandiger mensen
spreken uit ervaring niet” en “De
wereld is een gekkenhuis en dit is
het hoofdkwartier”.
Er zat ook een briefje tussen met
Een inspirerend verhaal over
talentontwikkeling vind ik altijd dat
van Marc Lammers, coach van het
vrouwenhockeyteam dat in 2008
mee deed aan de Olympische
spelen van Beijing.
Sylvia Karres was centrumspits
maar scoorde slechts enkele malen
in een toernooi. Zij was niet zo goed
in het aannemen van de voorzetten
op haar backhand. Daar werd dus
eindeloos op getraind met matig
resultaat en veel frustratie totdat
Marc op de gouden gedachte kwam
om juist haar sterke kant, de tip-in,
te versterken.
Door deze andere benadering werd
Sylvia nog veel beter met die tip-in
dan ze al was en daardoor werd
Nederland Olympisch kampioen en
Sylvia Karres topscoorder van het
toernooi!
In een keukentafelgesprek
bespreken we samen met een
inwoner welke ondersteuning of
zorg hij/zij nodig heeft. In deze
gesprekken gaan we ook uit van
de mogelijkheden die iemand
heeft. We kijken niet eerst naar
beperkingen maar naar wat iemand
nog wél kan. We gaan uit van de
kracht van de mens in zijn of haar
omgeving en bepalen daarna of
er aanvullende hulp nodig is. Het
zal vele jaren duren voor deze
werkwijze helemaal ingevoerd en
vanzelfsprekend is.
De komende tijd is het een hele
opgave om al die gesprekken goed
te voeren en er voor te zorgen dat
Wijziging afvalinzameling
1 januari 2015.
Donderdag 1 januari verschuift
naar zaterdag 3 januari (groene
containers)
iedereen de hulp krijgt die hij of
zij nodig heeft. Daar gaan we als
gemeente Overbetuwe wel voor!
Er is dus nog veel werk te doen.
Ondertussen staan alle olifantjes
netjes opgesteld in mijn nieuwe
kantoor. En dat tegeltje over dat
gekkenhuis, dat heb ik ook maar
meegenomen.
Ron van Hoeven
Wethouder o.a. van Onderwijs en
Opvoeding
Maatschappelijke voorzieningen en
Kernteams
Decentralisatie: WMO en AWBZ
alsmede transitie Jeugdzorg
Coördinerend wethouder
decentralisaties
Volksgezondheid
Kunst, Cultuur, Erfgoed (onder
andere Monumenten, Theater,
Musea en Molens)
U kunt het laatste
nieuws van Politie
Overbetuwe volgen via
Facebook en Twitter:
Facebook:
www.Facebook.com/
politieoverbetuwe
Twitter:
www.Twitter.com/
POL_Overbetuwe