“¿Cómo protexer as túas invencións?:Seminario de patentes para

“¿Cómo protexer as túas invencións?:Seminario de patentes
para enxeñeiros”
Imparten: María Jesús Rodríguez Gulías, Fernando Rafael Pardo Seco y Fernando Carou Insua
Días: do 13 ao 19 de marzo de 2013, de 9 a 11 h.
Lugar: Aula A.7 da Escola Técnica Superior de Enxeñaría
Titulacións: Alumnos da ETSE, aínda que terán preferencia os de Grao en Enxeñaría Química.
Criterios de selección: orden de inscrición
Nº máximo de alumnos: 15
Contidos
Sección 1. Protección de los resultados de investigación (I)
Sección 2. Protección de los resultados de investigación (II)
Sección 3. Espiando a la competencia: Vigilancia tecnológica.
Sección 4. ¿Cuánto vale mi patente?
Obxectivos
Identificar las distintas modalidades de protección de resultados de investigación.
Seleccionar la mejor figura de protección dependiendo de la naturaleza de los resultados a
proteger.
Conocer la normativa vigente en relación a los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Conocer los requisitos de patentabilidad de las invenciones.
Conocer los procedimientos relacionados con la solicitud de patentes
Conocer los métodos de valoración económica-financiera de patentes
Avaliación (so para os alumnos de GREQ)
O Curso consta de 10 h presenciais e 8 h de traballo persoal e avaliarase mediante exercicio práctico sobre
propiedade industrial/intelectual, realización dunha búsqueda en bases de datos de patentes e valoración
económica dunha tecnoloxía.
Lugar de inscrición: enviar correo electrónico a [email protected] indicando no asunto “Patentes”
cos seguintes datos: Nome, Titulación, Curso, (ata o luns 11 de marzo ás 14 horas)
Confirmarase a admisión por correo electrónico.
“Actividade recoñecida dentro da Aula Profesional ETSE(*) para estudantes de EQ con 10 horas”
(*) Actividade 2008/148, RR de 16 de setembro de 2008.