pincha aquí - ies ben arabi

Consejería de Educación,
Cultura y Universidades
C/ Antonio Lauret 4
30300 CARTAGENA
Teléfono: 968 31 31 30
Fax: 968 31 30 19
www.benarabi.org
[email protected]
IES BEN ARABÍ
DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA LA
REUNIÓN DE TUTORES CON PADRES CURSO 2014/2015
MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE DE 2014
HORA: 18:00
NIVEL
1º ESO
2º ESO
3º ESO
GRUPO
TUTOR/A
AULA
E1AF
ROSA MARÍA GUTIÉRREZ ARANDA
ALC1
E1BF
ANA SUÁREZ ALLER
AGE4
E1C
FRANCISCO SCHMIDT RUIZ
USOS MÚLTIPLES
E1D
FRANCISCO LÓPEZ BALLESTEROS
AMT1
E1E
ARANZAZU MARTÍNEZ GONZÁLEZ
AMT2
E1F
RAFAEL SÁNCHEZ DÍAZ
AMT3
E2AF
ANTONIA NAVARRO BASTIDA
ALC2
E2BF
MARÍA CONESA GONZÁLEZ
BIBLIOTECA
E2C
CARMEN ACOSTA MUÑOZ
AGE2
E2D
ELENA MATEOS BESADA
AGE3
E2E
ELENA RODRÍGUEZ PÉREZ
FQVA
E3AF
BEATRIZ VILLARINO MARTÍNEZ
ALC3
E3BF
JUANA Mª CASTEJON LÓPEZ
AFQ1
E3C
JORGE CRUZ SÁNCHEZ
AGE1
E3D
BELÉN PIÑANA DÍAZ
ALC4
D3E
CARMEN ESPARZA MARTÍNEZ
AMT4
HORA:19:30
E4AF
4º ESO
1º BCH
2º BCH
ESTHER BROTONS MONTEMAYOR
AGE1
E4B/BF
ESTHER SILVÁN GARCÍA
AGE2
E4C
LUCÍA ALCARAZ AVILÉS
AMT1
E4D
ANTONIO GARCÍA CALATAYUD
AGE3
D4E
FRANCISCO JAVIER OÑA MADOLELL
ALC1
B1AA
LAURA GUTIÉRREZ GARCÍA
ALC2
B1BA
B1BH
ISABEL PAREDES CANO
FQVA
B1CC
CARIDAD RIVES ARCAYNA
AMT2
B1DS
ANTONIO GASCÓN ROLDÁN
AMT3
B11E
B11H
B11S
JESÚS MÉNDEZ PÉREZ
ALC3
B2AA
JORGE GARCÍA MARTÍNEZ
AGE4
B2AE
B2BC
Mª JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ
B2CT
B21C
B21T
B21S
B21H
JOSÉ LUÍS GIL DE PAREJA OTÓN
B2DH
B2DS
FULGENCIO LÓPEZ AGÚERA
Horarios Integrados
AMT4
AFQ1
ALC4