CONVERSION DE ELECTROLITOS

CONVERSION DE ELECTROLITOS
CL K 14.9%
CONVERSION DE DEXTROSA (volutrol 100cc)
Dextrosa 5% a mayor % dextrosa 10% a mayor %
1cc = 2 mEq.
Lo deseado – 5
0.28
10cc = 20 mEq.
Lo deseado – 10
0.23
KALIUM
1cc = 2.7 mEq.
Dextrosa del 10% a menor concentración
10cc = 27 mEq.
Dextrosa del 10%: 10 grs. = 100 cc
EJEMPLOS:

Dextrosa del 15%: 15 grs. = 100 cc
Si indican: Kalium al 20% = 4cc
Cl K 14.9%
=
4cc - 14.9%
4c - 8 mEq.
X -
20%
x
- 10.8 mEq.
X -
5.4 cc
x
- 5.4 cc
Entonces poner 5.4 cc de Cl K 14.9%
Dextrosa del 7.5%: 7.5 grs. = 100 cc
Ejemplos:
 Convertir Dextrosa 5% en Dextrosa al 10%
8 – 5 = 10.7 cc Dextrosa al 33%
0.28
 Convertir Dextrosa del 10% al 7.5%
10 g - 100 cc
Dextrosa 10% = 75 cc
7.5 g - x
agua destilada = 25 cc
X = 75 cc de Dextrosa al 10%
Total = 100cc
Entonces se agregará 25 cc de agua destilada.