hotzezko estanpazioari buruzko ikastaroaren informazio oharra

PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS
DESEMPLEADAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE
BIZKAIA, LANBERRI. ESTAMPACIÓN EN FRÍO
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAN
LANGABEZIAN DAUDEN PERTSONAK
LANERATZEKO “LANBERRI” PROGRAMA
“HOTZEKO ESTANPAZIOA”
Helburua
Objetivo
Helburu nagusia programan parte hartzen duten langabeak
lan-munduan sartzea da.
El objetivo es que las personas desempleadas puedan
acceder al mercado laboral.
Norentzat
Dirigido a
Bizkaiko lurralde historikoko pertsona langabetuentzat.
“Hotzeko estanpazioa” prestakuntzan parte hartzeko
ondorengo ikasketak eginda eduki beharko dira gutxienez:
Lehen
Hezkuntzako
ikasketak
amaituta,
bigarren
hezkuntza, batxillergoa, lanbide heziketa, edo moduluak.
45 urtetik gorako langabetuentzat.
Luzaroan langabezian daudenentzat.
Bazterketa-arriskuan dauden langabetuentzat.
Personas desempleadas del Territorio Histórico de Bizkaia.
Para acceder a la formación “Estampación en Frío”
deberán contar al menos con una formación mínima de
Educación primaria finalizada, bachillerato, ESO, formación
profesional, o módulos.
Personas desempleadas mayores de 45 años
Personas desempleadas de larga duración
Personas desempleadas en riesgo de exclusión.
Edukia
Contenido
Ikastaroaren iraupena: prestakuntza teknikoa: 337 ordu.
Enplegurako orientazioa sartuta.
Prestakuntza
teorikoa
(Ermuko
Izarra
Centreko
instalazioetan) eta prestakuntza praktikoa (AIC Zornotzako
instalazioetan).
El curso tiene una duración de 337 horas de formación
técnica. Con orientación laboral incluida.
La formación teórica tendrá lugar en Izarra Centre de
Ermua, y la formación práctica en el AIC-Amorebieta.
Izen-ematea: CV-a [email protected] helbidera bidaliz.
Inscripción: Enviando el CV a [email protected]
Izen-emateko epea: martxoaren 14arte
Plazo de inscripción: hasta el 14 de marzo
Informazio-telefonoa: 943 179 151
Teléfono de información: 943 179 151