OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN Sector Profesional

OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
ADMINISTRATIU/VA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016031949
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CORPORACIÓ PROFESSIONAL PRECISA INCORPORAR UN/A
ADMINISTRATIU/VA PER UNA àREA DE L¿EMPRESA ON DONARà SUPORT I
TREBALLARà DIRECTAMENT AMB LA SECRETàRIA DE DIRECCIÓ D¿AQUELLA
àREA, ELABORANT DETERMINADA DOCUMENTACIÓ, GESTIONANT EL
CORREU, MANTENINT BASES DE DADES, REALITZANT TASQUES D¿ATENCIÓ
TELEFòNICA I PRESENCIAL I PREPARANT DIVERSES ACTIVITATS, ENTRE
D¿ALTRES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3012592) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA COMPRES
TÈCNIQUES
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092016031963
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA SITUADA A LA ZONA D GRANOLLERS, PRECISA COBRIR UN LLOC
DE TREBALL ADMINISTRATRIU DINS DEL DEPARTAMENT DE COMPRES. PEL
TIPUS DE PROCÉS I PRODUCTE QUE L'EMPRESA FABRICA HAURIA DE SER
UNA PERSONA AMB FORMACIÓ A NIVELL DE FP II , CFGS O CFGM
ADMINISTRATIU O TAMBÉ EN àREES TèCNIQUES. FUNCIONS : -TASQUES
ADMINISTRATIVES DE CONTROL DE COSTOS,AIXÍ COM DECONTROL I
RECLAMACIÓ DE CERTIFICATS. -CODIFICACIÓ D'ARTICLES, ALTA DE
PROVEIDORS I RECLAMACIÓ DE FACTURES. -PLANIFICACIÓ DE COMANDES
DE COMPRES MITJANçANT EL SISTEMA ERP. -TANCAMENT DE MES I
INVENTARI TAMBÉ AMB ERP.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3012561) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Badalona (BARCELONA)
Oferta: 092016032196
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AYUNDANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3019211) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA - COMPTABLE
Mollerussa (LLEIDA)
Oferta: 092016032219
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GESTORIA DE MOLLERUSSA PRECISA D'UNA PERSONA PER AL
DEPARTAMENT FISCAL-COMPTABLE A JORNADA COMPLETA O 1/2 JORNADA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3015014) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUX. ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICA
VILAFRANCA
Vilafranca del Penedès (BARCELONA)
EMPRESA SECTOR INDUSTRIAL PRECISA ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICA
SUS TAREAS SERAN: - ADMINISTRACIÓN REPORTANDO A MANDO
SUPERIOR - ATENCIÓN TELEFÓNICA - ATENCIÓN PRESENCIAL -
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 1 de 568
Oferta: 092016032242
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TRAMITACIÓN RUTAS CHÓFERS - COORDINACIÓN RUTAS INSCRIBIRSE
OBLIGATORIAMENTE CON FOTO SE PRECISA PERSONA, RESPONSABLE,
SERIA, ACTIVA, CON DON DE GENTES, Y CAPACIDAD DE TRABAJO EN
EQUIPO. IMPRESCINDIBLE AÑOS DE EXPERIENCIA. IMPRESCINDIBLE
RESIDIR EN VILAFRANCA DEL PENEDES O ALREDEDORES. MITJA JORNADA
DE DILLUNS A DIVENDRES. - DE 15,30 A 19.30 HORES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3017596) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
GESTIÓ ADMINISTRATIVA I
COMERCIAL
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092016032280
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSCA PERSONA PER AJUDAR AMB: ¿ GESTIÓ DE VENDES (CONTACTE
AMB ELS CLIENTS). ¿ GESTIÓ DE COMPRES (CONTACTE AMB ELS
PROVEïDORS). ¿ GESTIÓ I PREPARACIÓ DE COMANDES (BOTIGA ONLINE). ¿
ELABORACIÓ D¿ESTUDIS EN RELACIÓ A L¿EXPANSIÓ DE L¿EMPRESA, I
APLICACIÓ D¿AQUESTS ESTUDIS. OFERIM: ¿ CONTRACTE INDEFINIT A
JORNADA COMPLETA (8 HORES AL DIA). ¿ 1000? MENSUALS I 12 PAGUES A
L¿ANY. ¿ AMB UN MES DE PROBA. DEMANEM: ¿ DISPONIBILITAT ENTRE LES
9:00 I LES 18:00, DE DILLUNS A DIVENDRES. ¿ CONEIXEMENTS BàSICS
D¿INFORMàTICA (EXCEL, WORD, I CORREU ELECTRòNIC). ¿ NO PRECISEM
ALTRES ESTUDIS NECESSARIS. ¿ CATALà I CASTELLà ESCRITS I PARLATS
PERFECTAMENT. ¿ BONA PRESèNCIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3019222) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASESOR CONTABLE Y FISCAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016032281
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ASESORÍA DE EMPRESAS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3015042) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORA PARA CALLCENTER
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016032321
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA MULTINACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR PARA EL HOGAR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011802) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA MARKETING I
VENDES
Vilafranca del Penedès (BARCELONA)
Oferta: 092016032354
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADMINISTRATIU/VA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT DE MàRKETING I
SUPORT AL DEPARTAMENT DE VENDES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3015067) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
BARCELONA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016032362
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
COMPTABLE/ADMNINISTRATIU/FINANCER
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3019257) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 2 de 568
CATALUÑA
ADMINISTRATIVO/A INGLÉS
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092016032363
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA SITUADA EN RUBÍ PRECISA INCORPORAR A ADMINISTRATIVOS/AS
CON INGLÉS PARA EL DEPARTAMENTO DE MARKETING, LOGÍSTICA Y
COMPRAS. ADEMÁS DEL TRABAJO PROPIO DE OFICINA, DEBERÁ
PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES FERIAS INTERNACIONALES, POR LO QUE
TENDRÁ QUE VIAJAR ENTRE 3 O 4 VECES AL AÑO. REQUISITOS: - ES
IMPRESCINDIBLE HABER TRABAJADO COMO ADMINISTRATIVO/A EN DICHOS
DEPARTAMENTOS O SIMILARES. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS. - INGLÉS
NIVEL ADVANCE - DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR - DISPONIBILIDAD
COMPLETA E INMEDIATA - CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
INCORPORACIÓN A EMPRESA. - HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9 A 18
HORAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3019232) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADM.CONTABLE DPT. ANALISIS DE
RIEGOS
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092016032803
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MULTINACIONAL LÍDER EN EL SECTOR DE ALQUILER DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES, PRECISA : ADMINISTRATIVO/A CONTABLE PARA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE RIESGOS E IMPAGADOS SE
INCORPORARÁ A EQUIPO JOVEN Y DINÁMICO, ENCARGÁNDOSE DE DAR
SOPORTE AL DPT. DE ANÁLISIS DE RIESGO E IMPAGADOS. IMPRESCINDIBLE
EXPERIENCIA EN ANALISIS DE BALANCES O RIESGOS. FUNCIONES: ANÁLISIS DE RIESGO - ATENCIÓN TELEFÓNICA CON CLIENTES CONTABILIZACIÓN Y CONCILIACIONES DE CUENTAS DE CLIENTES GESTIÓN DE IMPAGOS FORMACIÓN A NIVEL DIPLOMATURA
EMPRESARIALES, CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , FP II
ADMINISTRACIÓN , ASÍ COMO UN BUEN DOMINIO DE EXCEL Y WORD.
VALORABLE CONOCIMIENTO DE IDIOMAS (INGLÉS, FRANCÉS) SE OFRECE
CONTRATO DIRECTO Y ESTABLE CON LA EMPRESA. SUELDO INICIAL
18.000? ANUALES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3003477) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIU
Tordera (BARCELONA)
Oferta: 092016032827
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES NECESSITA AUXILIAR ADMINISTRATIU PER FER TASQUES DE
FACTURACIÓ, COMPRES, ELABORACIÓ DE PRESSUPOSTOS, ATENCIÓ AL
CLIENT, CONTACTE AMB ASSEGURADORES I TASQUES DE COMPTABILITAT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026080) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OFICIAL ADMINISTRATIU/A
Maçanet de la Selva (GIRONA)
Oferta: 092016032886
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TASQUES DE OFICIAL ADMINISTRATIU EN OFICINES A MAÇANET DE LA
SELVA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026032) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORA PARA CALLCENTER EMPRESA MULTINACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR PARA EL HOGAR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Barcelona (BARCELONA)
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 3 de 568
Oferta: 092016032904
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026038) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORA PARA CALLCENTER
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016032930
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA MULTINACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR PARA EL HOGAR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3023066) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE
JUNIOR
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092016032960
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MULTINACIONAL LÍDER EN EL SECTOR DE ALQUILER DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES, PRECISA : ADMINISTRATIVO/A CONTABLE JUNIOR
IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN A NIVEL DIPLOMATURA EMPRESARIALES U/O
LICENCIATURA EN ADE. ASÍ COMO UN BUEN DOMINIO DE EXCEL Y WORD.
DEPENDIENDO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, SE ENCARGARÁ DE LA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD (ASIENTOS, CONCILIACIONES), GESTIÓN DE
FACTURAS, GESTIONES BANCARIAS, ARCHIVO ETC¿ SE VALORARÁ
EXPERIENCIA EN TAREAS ADMINISTRATIVAS, AUNQUE NO ES UN
REQUISITO INDISPENSABLE. VALORABLE CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
(INGLÉS, FRANCÉS) SE OFRECE CONTRATO DIRECTO Y ESTABLE CON LA
EMPRESA. SUELDO INICIAL 18.000? ANUALES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3028993) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE COMPTABLE
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092016033223
16/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA SITUADA AL VALLèS ORIENTAL , LÍDER EN EL SEU SECTOR,
PRECISA: RESPONSABLE COMPTABLE CANDIDATS/ES AMB FORMACIÓ A
NIVELL DE DIPLOMATS/DES EN CIèNCIES EMPRESARIALS, ADE ,
ECONòMIQUES , O ALTRES FORMACIONS I EXPERIèNCIA DEMOSTRABLE EN
TASQUES COMPTABLES. DEPENENT DE LA DIRECCIÓ FINANCERA I AMB EL
SUPORT DE GESTORIA EXTERNA, S'ENCARREGARà DE L'àREA COMPTABLE
DE L'EMPRESA , COMPTABILITAT ANALÍTICA, ESTUDIS COMPTABLES , PLà
GENERAL COMPTABLE, PREPARACIÓ D'IMPOSTOS MENSUALS
,RESPONSABLE DELS TANCAMENTS, ETC ES VALORARà EXPERIèNCIA EN
SAGE MURANO.NIVELL ALT D'EXCEL. EXPERIèNCIA MÍNIMA DE 3 ANYS EN
CàRREC SIMILAR, VALORANT EXPERIèNCIA AMB EMPRESES AMB
FACTURACIONS SUPERIORS ALS 10M ?.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3032664) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUX. ADMINISTRATIU/VA/TèCNIC
PREVENCIÓ RISCOS LAB
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092016033235
16/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA-COMPTABILITAT-PRL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3029037) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICA
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092016033304
DESDE IMAN TEMPORING SE PRECIA INCORPORAR PARA UNA EMPRESA
DEL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN UBICADA EN RUBÍ, A UN/A
ADMINISITRATIVO/A PARA SU DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA. SE
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 4 de 568
16/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALORARÁ NIVEL ALTO DE INGLÉS. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA PREVIA
EN DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA O SIMILAR. INCORPORACIÓN
INMEDIATA. HORARIO: DE 9 A 18 HORAS. DISPONIBILIDAD INMEDIATA.
VEHÍCULO PROPIO. POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN EN PLANTILLA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3029041) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUX. ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICA
VILAFRANCA
Vilafranca del Penedès (BARCELONA)
Oferta: 092016033925
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA SECTOR INDUSTRIAL PRECISA ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICA
SUS TAREAS SERAN: - ADMINISTRACIÓN REPORTANDO A MANDO
SUPERIOR - ATENCIÓN TELEFÓNICA - ATENCIÓN PRESENCIAL TRAMITACIÓN RUTAS CHÓFERS - COORDINACIÓN RUTAS INSCRIBIRSE
OBLIGATORIAMENTE CON FOTO SE PRECISA PERSONA, RESPONSABLE,
SERIA, ACTIVA, CON DON DE GENTES, Y CAPACIDAD DE TRABAJO EN
EQUIPO. IMPRESCINDIBLE AÑOS DE EXPERIENCIA. IMPRESCINDIBLE
RESIDIR EN VILAFRANCA DEL PENEDES O ALREDEDORES. JORNADA
COMPLETA DE 9 A 13 HORAS Y DE 15,30 A 19,30 DE LUNES A VIERNES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3038133) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ESPECIALISTA EN MARKETING
Cornellà de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092016033962
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CARBUROS METÁLICOS (GRUPO AIR PRODUCTS), EMPRESA QUÍMICA DEL
SECTOR DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES, NECESITA
INCORPORAR UN ESPECIALISTA DE MARKETING PARA SUS OFICINAS
CENTRALES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3035056) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL
Cornellà de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092016033990
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DES DE PIMEC, I EN COL·LABORACIÓ DEL SOC, POSEM EN MARXA EL
PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES, A TRAVÉS DEL QUAL INICIEM UN
PROCÉS DE SELECCIÓ PER TAL D¿INCORPORAR UN ADMINISTRATIU/VA
COMERCIAL A UNA EMPRESA DEL SECTOR DEL COMERç AL DETALL. ELS
REQUISITS IMPRESCINDIBLES SÓN TENIR ENTRE 18 I 29 ANYS, RESIDIR A
CATALUNYA, HAVER FINALITZAT ELS ESTUDIS D¿ESO, BATXILLERAT O
CFGM, I NO TENIR ESTUDIS SUPERIORS NI ESTAR-LOS CURSANT
ACTUALMENT. A TRAVÉS D¿AQUEST PROGRAMA ACCEDIRàS A UNA
CONTRACTACIÓ LABORAL MÍNIMA DE 6 MESOS. AIXÍ MATEIX, OBTINDRàS
FORMACIÓ ADAPTADA AL LLOC DE TREBALL. PERFIL PROFESSIONAL:
ADMINISTRATIU COMERCIAL ACOSTUMAT/ADA AL CONTACTE TELEFòNIC
AMB CLIENTS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3036587) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
[email protected] EXPORT
Martorell (BARCELONA)
Oferta: 092016034015
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA NECESITA INCORPORAR A SU PLANTILLA UNA
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA GESTIÓN DE LAS EXPORTACIONES,
DEBERÁ SER UNA PERSONA POLIVALENTE QUE PUEDA REALIZAR TODO
TIPO DE TAREAS ADMINISTRATIVAS. REQUISITOS: DISPONIBILIDAD PARA
VIAJAR CON FRECUENCIA AL EXTRANJERO (ESTO SUPONE PODER SALIR
UN DOMINGO PARA ESTAR LOS LUNES EN CASA DEL CLIENTE). IMPRESCINDIBLE APORTAR INGLÉS Y FRANCÉS A NIVEL ALTO. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA AVANZADOS EN OFIMÁTICA. - PERSONA
AUTÓNOMA, RESOLUTIVA Y ORGANIZADA. - PREDISPOSICIÓN PARA DAR
SOPORTE EN OTRAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE LAS
EXPORTACIONES DE LA EMPRESA. - VIAJES CON FRECUENCIA AL
EXTRANJERO PARA EL TRATO CON CLIENTE. - POLIVALENCIA PARA TODO
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 5 de 568
TIPO DE TAREAS ADMINISTRATIVAS. SE OFRECE: - CONTRATO INICIAL A
TRAVÉS DE ETT 6-12 MESES, POSTERIORMENTE PASARÍA A FORMAR
PARTE DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA. - SALARIO BRUTO ANUAL: 21.500?
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3032678) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA LOGÍSTICA
Olot (GIRONA)
Oferta: 092016034346
27/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE LA GARROTXA BUSCA A UNA PERSONA METòDICA,
PROACTIVA I RESOLUTIVA PER REALITZAR TASQUES ADMINISTRATIVES
DINS DEL DEPARTAMENT DE LOGÍSTICA. LES TASQUES SERAN COM A
RESPONSABLE DE GESTIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE TRANISTARIS,
COMANDES, FACTURES, ETIQUETES, CONTROL D¿STOCKS, ESCANDALL DE
PRODUCTES, ENTRE D¿ALTRES. ES VALORARà EXPERIèNCIA EN LOGÍSTICA
I EXPEDICIÓ DOCUMENTAL,TITULACIÓ NIVELL 1ST CERTIFICATE D¿ANGLèS,
DOMINI EXCEL I PACKET OFFICE, RESIDèNCIA A LA GARROTXA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3045107) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA
LABORAL/COMTABILITAT
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016034363
27/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADMINISTRATIVA LABORAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3041446) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1/2
JORNADA
Vilanova i la Geltrú (BARCELONA)
Oferta: 092016034368
27/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA LÍDER EN EL SEU SECTOR PRECISA INCORPORAR
UNA PERSONA QUE SàPIGA REALITZAR NòMINES, GENERAR DOCUMENTS
DE SEGURETAT NECESSARIS PELS ACCESSOS A FàBRICA DELS TèCNICS I
DONARà SUPORT AL DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ. JORNADA LABORAL:
PARCIAL DE MATÍ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3045082) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA AMB FRANCÈS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016034455
27/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CENTRE DE FORMACIÓ EN BARCELONA BUSCA ADMINISTRATIUS/VES AMB
FRANCÈS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3039946) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TèCNIC/A PER A AGèNCIA DE
COL·LOCACIÓ
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017000089
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TèCNIC D'AGèNCIA DE COL·LOCACIÓ ENCARREGAT DE REALITZAR
ENTREVISTES ALS CANDIDATS, GESTIÓ DOCUMENTAL, COL·LOCACIÓ A
EMPRESES, GESTIÓ DEL PROCÉS.. IMPRESCINDIBLE EXPERIèNCIA
DEMPOSTRABLE EN INTERMEDIACIÓ LABORAL I/O PROSPECCIÓ
D'EMPRESES. ESTUDIS MÍNIM EXIGITS LLICENCIATURA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3048271) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 6 de 568
ASSESSOR FINANCER
Tortosa (TARRAGONA)
Oferta: 092017000115
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ASSESSORAMENT FINANCER I COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES
D'ESTALVI DE NATIONALE NEDERLANDEN
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3048295) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONTABLE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017000119
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERSONA RESPONSABLE PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3046430) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TèCNIC/A PER A AGèNCIA DE
COL·LOCACIÓ
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017000135
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TèCNIC D'AGèNCIA DE COL·LOCACIÓ ENCARREGAT DE REALITZAR
ENTREVISTES ALS CANDIDATS, GESTIÓ DOCUMENTAL, COL·LOCACIÓ A
EMPRESES, GESTIÓ DEL PROCÉS.. IMPRESCINDIBLE EXPERIèNCIA
DEMPOSTRABLE EN INTERMEDIACIÓ LABORAL I/O PROSPECCIÓ
D'EMPRESES. ESTUDIS MÍNIM EXIGITS LLICENCIATURA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3048266) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
UN/A CONTABLE/FISCAL
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017000148
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GRUP CATALà DE TREBALL NECESITA INCORPORAR UN/A
CONTABLE/FISCAL PARA UNA EMPRESA UBICADA EN SANT CUGAT DEL
VALLèS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3046450) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU PER DEPARTAMENT
DE COMUNICACIÓ
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017000157
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FUNCIONS: VENTA TELEFÓNICA Y PRESENCIAL Y GESTIÓN COMERCIAL DE
LOS PRODUCTOS DE LA ESCUELA: FORMACIÓN, TALLERES, LIBROS,
CHARLAS, ETC ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS (PROMOCIÓN DE
LIBROS, CHARLAS, CONFERENCIAS...) COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS,
NOTAS Y ACCIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL GESTIÓN, CONTENIDO Y PUBLICACIÓN EN EL BLOG Y LAS
REDES SOCIALES. TAREAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS DEL
DEPARTAMENTO (CRM) REVISIÓN DE RESULTADOS Y ANALÍTICAS ENVÍOS
MASIVOS CON MAILCHIMP WEBCONTENT
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3052767) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR COMPTABLE
Berga (BARCELONA)
Oferta: 092017000180
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SUPORT A LES TASQUES DE L'ADMINISTRATIVA COMPTABLE EN UNA
CONSULTORIA FISCAL-COMPTABLE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3048289) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 7 de 568
JUNIOR FISCAL
Móra d'Ebre (TARRAGONA)
Oferta: 092017000183
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ASSISTENT AL DEPARTAMENT FISCAL DE L'ASSESSORIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3050582) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUX. ADMINISTRATIVO/A VILAFRANCA
Vilafranca del Penedès (BARCELONA)
Oferta: 092017000205
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA SECTOR INDUSTRIAL PRECISA ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICA
SUS TAREAS SERAN: - ADMINISTRACIÓN REPORTANDO A MANDO
SUPERIOR - ATENCIÓN TELEFÓNICA - ATENCIÓN PRESENCIAL TRAMITACIÓN RUTAS CHÓFERS - COORDINACIÓN RUTAS INSCRIBIRSE
OBLIGATORIAMENTE CON FOTO SE PRECISA PERSONA, RESPONSABLE,
SERIA, ACTIVA, CON DON DE GENTES, Y CAPACIDAD DE TRABAJO EN
EQUIPO. IMPRESCINDIBLE AÑOS DE EXPERIENCIA. IMPRESCINDIBLE
RESIDIR EN VILAFRANCA DEL PENEDES O ALREDEDORES. JORNADA
COMPLETA DE 9 A 13 HORAS Y DE 15,30 A 19,30 DE LUNES A VIERNES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3050600) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORA PARA CALLCENTER
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017000222
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA MULTINACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR PARA EL HOGAR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3046453) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA - RECEPCION
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017000233
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA, CON EXPERIENCIA EN ATENCION A CLIENTES
EN RECEPCION
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3046431) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORA PARA CALLCENTER
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017000238
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA MULTINACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR PARA EL HOGAR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3048280) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA COMPTABLE
Vilanova i la Geltrú (BARCELONA)
Oferta: 092017000241
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA DEL SECTOR DE L'AUTOMOCIÓ PRECISA
INCORPORAR UNA ADMINISTRATIVA COMPTABLE PER A REALITZAR
TASQUES DE: - FACTURACIÓ. - ENVIAMENT DE REMESES AL BANC. SEGUIMENT DE DEUTE VENçUT. - RECLAMACIÓ DE COBRAMENTS A
CLIENTS. - SEGUIMENT DE CàRRECS DE CLIENTS. - ELABORACIÓ DEL
REPORT MENSUAL A LA CENTRAL. - CONTROL I COMPTABILITZACIÓ DE
PROVISIONS. - GENERACIÓ D'INFORMES DE SEGUIMENTS DIARIS /
MENSUALS D'INGRESSOS / GASTOS / STOCKS / INVERSIONS. DOCUMENTACIÓ I ARXIU. IMPRESCINDIBLE - FRANCèS NIVELL B2, PARLAT I
ESCRIT. - ANGLèS NIVELL FIRST. - ES REALITZARAN PROVES DE NIVELL
ESCRITES I ORALS, EN FRANCèS I ANGLèS. - EXCEL MIG.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 8 de 568
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3048276) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMPTABLE
Sant Adrià de Besòs (BARCELONA)
Oferta: 092017000247
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES REQUEREIX UN COMPTABLE AMB EXPERIèNCIA I CONEIXEMENTS
D'ANGLèS AMB RESIDèNCIA A SANT ADRIà DE BESòS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3046447) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO CONTABLE
PRÁCTICAS ¿ INTENSIVO MAÑA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017000485
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EJC COMUNICACIONES SOMOS UNA COMPAÑÍA ESPECIALIZADA EN TIC,
FUNDADA EN 1994, Y DESDE SU FUNDACIÓN NOS HEMOS ESPECIALIZADO
EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y EN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS.
NUESTRA ACTIVIDAD ESTÁ ENCAMINADA EN ACOMPAÑAR A NUESTROS
CLIENTES EN LA OBTENCIÓN DE LA EXCELENCIA EN SUS ESTRUCTURAS TI
DENTRO DE LOS COMPLEJOS RETOS QUE MARCA EL MERCADO ACTUAL.
CONTAMOS CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE PROFESIONALES CON
UNA DILATADA TRAYECTORIA EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE NEGOCIO,
QUE NOS PERMITE OFRECER A NUESTROS CLIENTES UNA EXTENSA GAMA
DE PRODUCTOS, SOLUCIONES Y SERVICIOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3054449) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA (SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017000517
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR SERVEIS BUSCA INCORPORAR DE FORMA ESTABLE
UNA PERSONA PER REALITZAR TASQUES DE TIPUS ADMINISTRATIU.
AQUESTA OFERTA S¿INTEGRA DINS EL PROGRAMA OCUPACIONAL FEM
OCUPACIÓ PER JOVES ADREçAT A PERSONES ENTRE 18-29 ANYS, AMB
FORMACIÓ MÀXIMA D'ESO, BATXILLERAT O CFGM I COMPORTA UNA
PERÍODE DE FOMACIÓ OBLIGATORI DE 90 HORES DURANT EL CONTRACTE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3052806) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (HORARIO
09:30 A 19:30)
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017000742
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE ENTIDAD FINANCIERA UBICADA EN BARCELONA ZONA
DIAGONAL/FRANCESC MACIà)BUSCA INCORPORAR AUXILIAR
ADMINISTRATIVA PARA SU DEPARTAMENTO DE BACK OFFICE (ÁREA DE
INVERSIONES)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060493) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMPTABLE AMB ADE
Agramunt (LLEIDA)
Oferta: 092017000794
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA AL SECTOR INDUSTRIAL PRECISA INCORPORAR UN/A
COMPTABLE AMB TITULACIÓ EN ADE, ECONòMIQUES O SIMILARS. ES
TRACTA D'UN LLOC DE FEINA ESTABLE A TEMPS COMPLET I JORNADA
PARTIDA. FUNCIONS: - EL·LABORACIÓ DE PLANS COMPTABLES ASSENTAMENTS - TANCAMENTS REQUISITS: IMPRESCINDIBLE TITULACIÓ
UNIVERSITàRIA, NO ÉS NECESSàRIA EXPERIèNCIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3056005) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 9 de 568
ADMINISTRATIU/VA COMPRES
TÈCNIQUES
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017000810
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA SITUADA A LA ZONA D GRANOLLERS, PRECISA COBRIR UN LLOC
DE TREBALL ADMINISTRATRIU/VA DINS DEL DEPARTAMENT DE COMPRES.
PEL TIPUS DE PROCÉS I PRODUCTE QUE L'EMPRESA FABRICA HAURIA DE
SER UNA PERSONA AMB FORMACIÓ A NIVELL DE FP II , CFGS O CFGM
ADMINISTRATIU O TAMBÉ EN àREES TèCNIQUES. FUNCIONS : -TASQUES
ADMINISTRATIVES DE CONTROL DE COSTOS,AIXÍ COM DECONTROL I
RECLAMACIÓ DE CERTIFICATS. -CODIFICACIÓ D'ARTICLES, ALTA DE
PROVEIDORS I RECLAMACIÓ DE FACTURES. -PLANIFICACIÓ DE COMANDES
DE COMPRES MITJANçANT EL SISTEMA ERP. -TANCAMENT DE MES I
INVENTARI TAMBÉ AMB ERP.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060526) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPARTAMENT FISCAL / COMPTABLE
Figueres (GIRONA)
Oferta: 092017001144
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EXPERT EN FISCALITAT I COMPTABILITAT AMB EXPERIÈNCIA DILATADA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3062065) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COORDINADOR DE FORMACIÓ
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017001161
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DONAR INFORMACIÓ DEL CENTRE, COORDINACIÓ DE PROFESSORS,
GESTIÓ ADMINISTRATIVA... IMPRESCINDIBLE: TENIR CARRERA
UNIVERSITàRIA I UN ANY D'EXPERIèNCIA DEMOSTRABLE EN àREA
COMERCIAL. PERSONES ORGANITZADES, EMPàTIQUES, AMB CAPACITAT DE
GESTIÓ I BON TRACTE AMB EL PÚBLIC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3062007) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU-COMPTABLE
Vilablareix (GIRONA)
Oferta: 092017001163
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE VILABLAREIX NECESSITA INCORPORAR
ADMINISTRATIU-COMPTABLE. ES RESPONSABLITAZARA DEL
COMPTABILITZAR LES FACTURES EMESES I REBUDES, CONCIALICIONS
BANCARIES, CONTROL PROVEEIDORS, IMPOSTOS,.. DE DUES EMPRESES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060578) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIU /
COMERCIAL
Figueres (GIRONA)
Oferta: 092017001179
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES PRECISA UNA PERSONA PER DONAR SUPORT AL DEPARTAMENT
D'ADMINISTRACIÓ. QUE TAMBÉ POGUÍ ADQUIRIR FEINES DE COMERCIAL
INTERN PER CAPTAR NOUS CLIENTS. EL CANDIDAT HA DES SER UNA
PERSONA HABITUADA A TRACTAR AMB CLIENTS, EMPàTICA I MOLT
ORGANITZADA I RESOLUTIVA. TOT HI QUE EL PRIMER CONTRACTA SERà DE
MITJA JORNADA, SEGONS EL NIVELL D'APRENENTATGE DEL CANDIDAT ÉS
PODRà AMPLIA A JORNADA COMPLERTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3062041) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIU
Vilanova de Bellpuig (LLEIDA)
Oferta: 092017001198
TASQUES D'AUXILIAR ADMINISTRATIU AL DEPARTAMENT DE VENDES
.ATENCIÓ TELEFòNICA, PRESA DE COMANDES, ELABORACIÓ D'ALBARANS,
ENTRE ALTRES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 10 de 568
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060576) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
BECARIO/A ADMINISTRATIVO/A
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017001204
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSCAMOS INCORPORAR UN BECARIO/A QUE ESTE FINALIZANDO SUS
ESTUDIOS PARA COLABORAR EN FUNCIONES DE ÁMBITO ADMINISTRATIVO
PARA EL ÁREA COMERCIAL. OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR
ACTIVAMENTE EN PROYECTOS DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3064103) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONTABLE (OF MONTCADA)
Montcada i Reixac (BARCELONA)
Oferta: 092017001215
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PARA EMPRESA SITUADA EN RIPOLLET PRECISAMOS UN/A CONTABLE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3062017) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONTRATO EN PRACTICAS
AUX.ADMINISTRATIVO
Valls (TARRAGONA)
Oferta: 092017001222
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONTRATO EN PRACTICAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3064069) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TèCNIC DEPT. COMPTABLE
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017001230
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TèCNIC DEPARTAMENT COMPTALBE DE L'ASSESSORIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3064047) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORA PARA CALLCENTER
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017001366
12/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA MULTINACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR PARA EL HOGAR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3064121) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
(ADMISIONS)
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017001388
12/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA DEL DPT. D'ADMISIONS DE CONSULTES EN
L'ESPECIALITAT DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA I REPRODUCCIÓ.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3065776) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 11 de 568
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017001703
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AGèNCIA DE VIATGES RECEPTIVA DE BARCELONA CERCA
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3073212) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICO POSVENTA
Pineda de Mar (BARCELONA)
Oferta: 092017001747
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR INNOVADOR, PRECISA PERSONA A JORNADA
COMPLETA (40H)PARA LA GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO POSVENTA.
SE VALORAN APTITUDES COMUNICATIVAS Y TÉCNICAS REQUISITOS: CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS DON DE GENTES - PERSONA RESOLUTIVA - RESIDENCIA: PROVINCIA
PUESTO VACANTE OFRECEMOS: - CONTRATO DE 6 MESES PRORROGABLE
A INDEFINIDO - JORNADA COMPLETA (40 HORAS)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3054514) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNIC ADMINISTRATIU
Les Franqueses del Vallès
(BARCELONA)
Oferta: 092017001751
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM UN TÉCNIC ADMINISTRATIU PER IMPOORTANT EMPRESA DINTRE
DEL SECTOR DE LA TELECOMUNICACIÓ. LES SEVES TASQUES SERàN
ADMINISTRATIVES I CONTABLES, A MÉS, ES IMPORTANT QUE TINGUI UN
CONEIXEMENT DEL MÓN JURÍDIC I LABORAL I DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS. La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3073140) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA OLOT
Olot (GIRONA)
Oferta: 092017001760
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DES DE IMAN TEMPORING, EMPRESA ESPECIALITZADA EN SELECCIÓN DE
PERSONAL, ESTEM BUSCANT DES DE LA NOSTRE DELEGACIÓ DE GIRONA,
UN/A ADMINISTRATIU/VA PLIVALENT AMB NIVELL ALT D¿OFIMàTICA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3065847) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUX.ADMINISTRATIU/VA AMB
CONEIXEMENTS DE QUIMICA
Reus (TARRAGONA)
Oferta: 092017001813
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSCA PERSONA AMB CONEIXEMENTS DE QUÍMICA, BIOQUÍMICA O
NUTRICIÓ ANIMAL PER DEPARTAMENT DE REGISTRES DE PRODUCTES PER
EXPORTACIÓ. REQUISITS IMPRESCINDIBLES : NIVELL ALT D'ANGLèS,
VALORABLES NOCIONS D'ALTRES IDIOMES, DOMINI D'EINES D'OFIMàTICA :
POWER POINT, ADOBE, WORD, EXCEL. VEHICLE PROPI.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3067544) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A DE SEGUROS
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017001855
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AREAJOB SPAIN, ETT, SELECCIONA PARA CORREDURIA DE SEGUROS DE
SABADELL, UN ADMINISTRATIVO CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 AÑOS EN
GESTIÓN DE SEGUROS PRIVADOS. SE RESPONSABILIZARÁ DE LA GESTIÓN
DE LAS TRAMITACIONES, ASESORAMIENTO A CLIENTES, ETC.
INCORPORACIÓN POR ETT EN PERIODO DE PRUEBA Y POSTERIOR
CONTINUIDAD POR EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3067525) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 12 de 568
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO CONTABLE
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017001903
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ASESORIA LLEIDA PRECISA ADMINISTRATIVO CONTABLE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3067559) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RECEPCIONISTA AMB ANGLÈS
Vidreres (GIRONA)
Oferta: 092017002199
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DES DE IMAN TEMPORING, EMPRESA ESPECIALITZADA EN SELECCIÓ DE
PERSONAL, ESTEM BUSCANT PER A IMPORTANT EMPRESA DE LA
COMARCA DE LA SELVA, UN/A RECEPCIONISTA AMB IDIOMES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3073229) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU / A DEPARTAMENT
COMERCIAL
Sant Celoni (BARCELONA)
Oferta: 092017002211
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ATENCIÓ CLIENT ESTRANGER I NACIONAL, TELEFòNICA + EMAIL, ENTRAR
COMANDES EN EL SISTEMA, SEGUIMIENT LOGÍSTIC, ARCHIVO, ETC, MITJA
JORNADA, DE 14.30 A 18.30H (4 HORES DE MOMENT AMB POSSIBILITAT DE
JORNADA COMPLETA EN EL FUTUR. DISPONIBILITAT DE VIATJAR A
L'ESTRANGER 5 DIES AL MES. NIVELL ALT EN CONVERSA D'ANGLèS I
ALEMANY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3077003) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUX. ADMINISTRATIU/VA AMB
FRANCèS (SMO-GI)
Sarrià de Ter (GIRONA)
Oferta: 092017002214
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR TèXTIL NECESSITA INCORPORAR
ADMINISTRATIU/VA PER A INCORPORAR-SE AL DEPARTAMENT
D'ADMINISTRACIÓ. AQUESTA OFERTA S¿INTEGRA DINS EL PROGRAMA
OCUPACIONAL FEM OCUPACIÓ PER JOVES ADREçAT A PERSONES JOVES
D'ENTRE 18-29 ANYS, INSCRITES A L'ATUR, AMB FORMACIÓ MÀXIMA EN
ESO, BATXILLERAT O CFG MIG. T¿INCORPORARàS A L¿EMPRESA AMB
CONTRACTE LABORAL I ALTA EN SEGURETAT SOCIAL I TINDRàS UN
PERÍODE DE FORMACIÓ ABANS DE COMENçAR O DURANT EL TEU
CONTRACTE PER PODER ADAPTAR-TE MILLOR A LA FEINA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3075185) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ID. EURES: 38596; GERMAN CAMPAIGN
MANAGER
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002252
20/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
ONE OF OUR NEWEST AND MOST EXCITING CLIENTS IS LOOKING TO
EXPAND THEIR TEAM TO HELP DRIVE THE SALES OF THEIR FANTASTIC
MARKETING AND E-COMMERCE SOFTWARE PRODUCTS. RESPONSIBILITIES
YOU WILL BE SUPPORTING CAMPAIGN BUILD AND SCHEDULING AS WELL AS
EXECUTING MARKETING CAMPAIGNS BUILT AND PREPARED BY THE
REGIONAL PROGRAM TEAM; ¿SUPPORTING CAMPAIGN BUILD: TELE SCRIPT
WRITING, SOCIAL PROMOTION COPY WRITING, PROJECT MANAGEMENT
WITH DESIGN AGENCIES. ¿SCHEDULING AND EXECUTING MARKETING
CAMPAIGNS ¿WORKING WITH THE WIDER BUSINESS E.G. THE SOCIAL TEAM
TO ENSURE PROMOTION THROUGH SOCIAL CHANNELS IS COVERED.
¿WORKING CLOSELY WITH THE TRAINING DEPARTMENT TO PROVIDE
SUPPORT TO THE SALES AGENTS. ¿WORKING WITH THE TEAM LEADER TO
ENSURE WORK IS EFFECTIVELY AND EFFICIENTLY ALLOCATED TO THE
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 13 de 568
SALES TEAM. ¿MONITORING AND ANALYSING CAMPAIGN PERFORMANCE.
REQUIREMENTS ¿2 YEARS PREVIOUS EXPERIENCE IN MARKETING
CAMPAIGN MANAGEMENT. ¿EXPERIENCE WORKING WITH ROI
MEASUREMENT, REPORTING AND ANALYSIS ¿A GOAL-ORIENTED MIND-SET
AND A POSITIVE ATTITUDE. ¿EAGERNESS TO DEVELOP IN-DEPTH
KNOWLEDGE ABOUT THE PRODUCTS AND MARKETS. ¿THE ABILITY TO
IMPROVISE AND ADAPT TO ANY SITUATION. ¿SELF-CONFIDENCE AND A
GREAT TEAM ETHIC. ¿ENGLISH NATIVE SPEAKER OR GERMAN NATIVE
SPEAKER WITH FLUENT ENGLISH. WORKING CONDITIONS WHAT WE OFFER
¿FULL TIME AND LONG-TERM CONTRACT ¿MONDAY-FRIDAY, 39 HOURS PER
WEEK ¿SALARY: 22.000EUROS GROSS/YEAR + UP TO 2.000EUROS
GROSS/YEAR VARIABLE BONUS PER YEAR ¿EXCELLENT TRAINING AND
MENTORING WITHIN OUR TRAINING PROGRAMS ¿INTERNAL PROMOTION
OPPORTUNITIES ¿RELOCATION PACKAGE IF YOU ARE COMING FROM
ABROAD APPLICATIONS: BY E-MAIL : [email protected]
WITH REFERENCE: EURES. SP
Carta + CV al Empleador
CONSULTOR-A OFICINA ETT
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002315
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DEGUT AL PROCÉS D¿EXPANSIÓ DE NEGOCI A LA ZONA DE BARCELONA
PRECISEM INCORPORAR : CONSULTOR-A OFICINA ETT AMB LA FINALITAT
DE COBRIR LES DEMANDES DELS CLIENTS I TREBALLADORS. FUNCIONS:
-ATENCIÓ TELEFòNICA I PERSONAL DE CANDIDATS I TREBALLADORS ATENCIÓ AL CLIENT - REALITZACIÓ DE PROCESSOS DE RECLUTAMENT,
SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ. - INTRODUCCIÓ DE DADES A NIVELL
INFORMàTIC REQUISITS: - EXPERIèNCIA IMPRESCINDIBLE EN EMPRESA DE
TREBALL TEMPORAL AMB GRAN VOLUM DE CONTRACTACIONS. EXPERIèNCIA AMB EL TRACTE AMB CLIENTS I EN RESOLUCIÓ
D¿INCIDèNCIES - EXPERIèNCIA AMB EL TRACTE A TREBALLADORS: DONAR
DOCUMENTACIÓ, REALITZACIÓ DE NòMINES, CONTRACTES I FULLS
D¿HORES . - CONEIXEMENT DEL PACK OFFICE - IMPRESCINDIBLE CATALà I
CASTELLà NATIU - JORNADA LABORAL COMPLETA DE DILLUNS A
DIVENDRES DE 15:00 A 19:00H - ES VALORARà CERTIFICAT DE
DISCAPACITAT
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078726) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RECEPCIONISTA
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017002354
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN UBICADA EN RUBÍ PRECISA
INCORPORAR A UN/A RECEPCIONISTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078730) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIADO
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002472
23/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SOBRETODO DE PRODUCTOS
DE ILUMINACIÓN LED. VENTA Y DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR/POR MENOR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3046465) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA - AFTER SALES
Gavà (BARCELONA)
Oferta: 092017002480
23/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADMINISTRATIVA DEPARTAMENT TèCNIC/AFTER SALES DESENVOLUPANT
FEINES PRòPIES DEL DEPARTAMENT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078769) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 14 de 568
TELEOPERADORA PARA CALLCENTER
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002492
23/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA MULTINACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR PARA EL HOGAR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3082465) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017002648
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESDE IMAN TEMPORING SE PRECISA INCORPORAR EN UNA EMPRESA
UBICADA EN SANT CUGAT DEL VALLèS A UN/A ADMINISTRATIVO/A PARA SU
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CON EXPERIENCIA ESPECIALMENTE
EN FACTURACIÓN. CONTRATO POR ETT CON POSIBLE INCORPORACIÓN EN
LA EMPRESA PASADOS 3 MESES. - MÍNIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO
ADMINISTRATIVO CONTABLE. - CONOCIMIENTOS DE OFIMÁTICA Y DEL
PROGRAMA A-ERP. - SE VALORARÁ INGLÉS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3084005) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO CONTABLE / FISCAL
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017002671
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LICENCIADO - ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083977) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA COMPATIBILITAT
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002701
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FIRMA D'AUDITORIA EN AVINGUDA DIAGONAL PRECISA INCORPORAR
ADMINISTRATIVA ASSISTANT PER AL NOSTRE DEPARTAMENT DE
COMPTABILITAT QUE, EN DEPENDèNCIA DIRECTA DEL RESPONSABLE
S'ENCARREGUÉS DE GESTIONAR ENTRE ALTRES TASQUES: INTRODUCCIÓ
ASSENTAMENTS COMPTABLES EN NAVISION, FACTURACIÓ, TASQUES
ADMINISTRATIVES (ARXIU, CONCILIACIONS BANCàRIES, ...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083960) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SECRETARIADO Y ADMINISTRACIÓN
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002720
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TELEFÉRICOS Y NIEVE, BUSCA LA INCORPORACIÓN INMEDIATA DE UNA
PERSONA QUE REALIZARÁ FUNCIONES DE SECRETARIADO Y
ADMINISTRACIÓN EN NUESTRO DESPACHO DE INGENIERÍA EN BARCELONA.
SE OFRECERÁ UN CONTRATO EN PRÁCTICAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085592) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA COMERCIAL (AMB
IDIOMES)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017002722
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OFICINA DE GIRONA DEDICADA A L'ASSESSORAMENT D'EMPRESES PER
L'EXPORTACIÓ DELS SEUS PRODUCTES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085589) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 15 de 568
AUXILIAR DEPARTAMENT FISCAL I
COMPTABLE
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
(TARRAGONA)
Oferta: 092017002736
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR ADMINISTRATIU PER INCORPORAR-SE AL DEPARTAMENT FISCAL I
COMPTABLE DE L'ASSESSORIA D'EMPRESES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083984) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
QUART
Quart (GIRONA)
Oferta: 092017002757
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR ADMINISTRAIU AMB FRANCÉS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083988) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUX. ADMINISTRATIVO/A VILAFRANCA
Vilafranca del Penedès (BARCELONA)
Oferta: 092017002767
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA SECTOR INDUSTRIAL PRECISA ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICA
SUS TAREAS SERAN: - ADMINISTRACIÓN REPORTANDO A MANDO
SUPERIOR - ATENCIÓN TELEFÓNICA - ATENCIÓN PRESENCIAL TRAMITACIÓN RUTAS CHÓFERS - COORDINACIÓN RUTAS INSCRIBIRSE
OBLIGATORIAMENTE CON FOTO SE PRECISA PERSONA, RESPONSABLE,
SERIA, ACTIVA, CON DON DE GENTES, Y CAPACIDAD DE TRABAJO EN
EQUIPO. IMPRESCINDIBLE AÑOS DE EXPERIENCIA. IMPRESCINDIBLE
RESIDIR EN VILAFRANCA DEL PENEDES O ALREDEDORES. JORNADA
COMPLETA DE 9 A 13 HORAS Y DE 15,30 A 19,30 DE LUNES A VIERNES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085611) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
GRADUAT SOCIAL - EXPERT SERVEIS
LABORALS EMPRESES
Mollet del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017002791
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LLICENCIAT/DIPLOMAT AMB EXPERIèNCIA MÍNIMA DE 4/5 ANYS EN
ASSESSORAMENT LABORAL, CONFECCIÓ DE NòMINES, LIQUIDACIONS,
SEGURETAT SOCIAL, ETC.DE TOTS ELS RèGIMS I SECTORS, LABORS
PRòPIES DEL DEPARTAMENT LABORAL D'UNA ASSESSORIA LABORAL.
CONEIXEMENT DEL SISTEMA SILTRA DE LA SEGURETAT SOCIAL I DOMINI
DE L'APLICACIÓ INFORMàTICA LOGIC SAGE DESPACHOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3082513) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
GESTIÓ RECURSOS
HUMANS(CERTIFICAT DE
DISCAPACITAT)
Martorell (BARCELONA)
Oferta: 092017002794
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GESTIONAR EL RECURSOS HUMANS DE LA EMPRESA, REALITZANT LA
BÚSQUEDA DE NOUS CANDIDATS, CONTROL DE PRESENCIA, GESTIÓ DE LA
FORMACIÓ I GESTIÓ DE LA PRL DE LA EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3082519) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TèCNIC/A ADMINISTRATIU/VA DE
RECERCA (SMO-GI)
Girona (GIRONA)
ES BUSCA TèCNIC/A ADMINISTRATIU/VA DE RECERCA A TEMPS COMPLET
PER A àREA ECONòMICA/FINANCERA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 16 de 568
Oferta: 092017002880
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087347) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
INSERCIO LABORAL
Torredembarra (TARRAGONA)
Oferta: 092017002883
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
REALITZACIÓ DE LES TASQUES DE GESTIÓ D'OFERTES DE TREBALL I
USUARIS, PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA DE L'AGèNCIA DE
COL·LOCACIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087280) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA/ COMERCIAL PARA
ATENCIÓN AL CLIENTE
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017002909
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EPOS SPAIN SELECCIONA PARA IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR
CLIMATIZACIÓN 6 AUX. ADMINISTRATICAS PARA REALIZAR ATENCIÓN AL
CLIENTE EN DPTO. COMERCIAL. LAS TAREAS A REALIZAR SERÁN LAS
SIGUIENTES: - INTRODUCCIÓN DE PEDIDOS EN SISTEMA SAP TRAMITACIÓN DE PEDIDOS Y GESTIÓN DE LOGÍSTICA - ATENCIÓN AL
CLIENTE EN LA VENTA DE PRODUCTOS DEL SECTOR CLIMATIZACIÓN
REQUISITOS: - FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN. - EXPERIENCIA EN
PUESTO SIMILAR EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y ADMINISTRACIÓN
COMERCIAL. - SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN SISTEMA SAP SE OFRECE: CONTRATO LABORAL POR CAMPAÑA DE VERANO PREVISTA HASTA EL 30
DE SEPTIEMBRE. - DIETAS - HORARIO DE 08:00 A 17:30 HORAS (O 18:00
HORAS) DE LUNES A JUEVES. VIERNES DE 8 A 15 HORAS. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087313) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA COMERCIAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002923
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FERPA RECURSOS HUMANS SELECCIONA PARA UNA CORREDURÍA DE
SEGUROS UBICADA EN LA ZONA HOSPITAL DE SANT PAU UN/A
ADMINISTRATIVA COMERCIAL. SE REQUIERE: FP ADMINISTRATIVA O
SIMILAR. OFIMÁTICA AVANZADA A NIVEL USUSARIO (WORD, EXCEL,
ACCES...). POLIVALENCIA, ALTO GRADO DE AUTONOMÍA, ORIENTACIÓN AL
CLIENTE, CAPACIDAD RESOLUTIVA. INCORPORACIÓN INMEDIATA. SE
OFRECE: CONTRATO INICIAL + INDEFINIDO. HORARIO DE 9:00 A 14:00 / 16:00
A 19:00 VIERNES INTENSIVO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087294) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUX ADMIN. COMERCIAL MITJA
JORNADA (SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017002928
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR SERVEIS BUSCA INCORPORAR DE FORMA ESTABLE
UNA PERSONA PER REALITZAR TASQUES DE TIPUS ADMINISTRATIU.
AQUESTA OFERTA S¿INTEGRA DINS EL PROGRAMA OCUPACIONAL FEM
OCUPACIÓ PER JOVES ADREçAT A PERSONES ENTRE 18-29 ANYS, AMB
FORMACIÓ MÀXIMA D'ESO, BATXILLERAT O CFGM I COMPORTA UNA
PERÍODE DE FOMACIÓ OBLIGATORI DE 90 HORES DURANT EL CONTRACTE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085659) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TèCNIC/A ADMINISTRATIU/VA
COMPTABLE (SMO-GI)
Girona (GIRONA)
ES BUSCA TèCNIC/A ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE A TEMPS COMPLET
PER A àREA ECONòMICA/FINANCERA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 17 de 568
Oferta: 092017002938
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087349) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMPTABLE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002947
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SUPORT EN EL DEPARTAMENT COMPTABLE: COMPTABILITAT ANALITICA,
COMPTABILITAT GENERAL I FACTURACIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085678) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
GESTOR/A DE TRàFIC
Celrà (GIRONA)
Oferta: 092017002958
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DES DE IMAN TEMPORING, EMPRESA ESPECIALITZADA EN SELECCIÓ DE
PERSONAL, ESTEM BUSCANT PER A LA NOSTRE DELEGACIÓ DE GIRONA
UN/A GESTOR/A DE TRàFIC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085680) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ORIENTADOR LABORAL
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017002966
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ORIENTADOR LABORAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087307) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SECRETARIADO Y ADMINISTRACIÓN
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003026
27/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TELEFÉRICOS Y NIEVE, BUSCA LA INCORPORACIÓN INMEDIATA DE UNA
PERSONA QUE REAIZARÁ FUNCIONES DE SECRETARIADO Y
ADMINISTRACIÓN EN NUESTRO DESPACHO DE INGENIERÍA EN BARCELONA.
SE OFRECERÁ UN CONTRATO EN PRÁCTICAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3089001) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU AMB EXCEL
SUPERIOR. MACROS (16-21 H)
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003044
27/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
HORARI DE 5 HORES DIARIES (SEMPRE DE TARDA) DE 16-21 HORES.
TASQUES ADMINISTRATIVES. AGILITAT AMB EXCEL I DOMINI DE TAULES
DINÀMIQUES I MACROS. FACTURACIÓ. APLICATIUS DE NOMINES. ALTES I
BAIXES A LA SEGURETAT SOCIAL. CONFECCIO DE CONTRACTES.
TANCAMENTS DE CAIXA. ES VALORARA PERSONAL PROCEDENT DE
GESTORIES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3089002) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONTABLE SENIOR CON INGLÉS
Sant Fruitós de Bages (BARCELONA)
Oferta: 092017003160
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
DESDE IMPULSIÓ DE NEGOCIS, SELECCIONAMOS PARA CONSOLIDADA
EMPRESA DEL SECTOR DE LA CODIFICACIÓN INDUSTRIAL UN/A CONTABLE
SENIOR CON INGLÉS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091513) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 18 de 568
CATALUÑA
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONTABLE
Castellbisbal (BARCELONA)
Oferta: 092017003164
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AIRBOX, S.A. ENERO-17 PERFIL CONTABLE 1) FORMACIÓN: - ESTUDIOS
MÍNIMOS : DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES. 2) EXPERIENCIA: MÍNIMO DOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR. DEMOSTRABLE.
3) OTROS CONOCIMIENTOS: - NIVEL ALTO DE CATALÁN Y CASTELLANO,
VERBAL Y ESCRITO - NIVEL ALTO DE INGLÉS VERBAL Y ESCRITO
(DEMOSTRABLE). - IMPRESCINDIBLE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO SAP
BUSSINES ONE. - IMPRESCINDIBLE CONOCIMIENTOS DE FACTURACIÓN Y
CONTABILIDAD. - IMPRESCINDIBLE MICROSOFT OFFICE, EN ESPECIAL
EXCEL ( TABLAS DINÁMICAS ) - PREFERIBLE CON CONOCIMIENTOS DE
IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN - PREFERIBLE CON CONOCIMIENTOS DE
CONTROL DE STOCKS 4) OTROS REQUISITOS: - PERSONA DE 25 A 45 AÑOS.
- IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO. - PERSONA ABIERTA,
PROACTIVA E INVOLUCRADA EN EL TRABAJO. - ORGANIZADA, ORDENADA Y
RE (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091517) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA RECURSOS
HUMANS
Olot (GIRONA)
Oferta: 092017003178
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA IMPORTANT DE LA ZONA DE LA GARROTXA REQUEREIX
INCORPORAR A UN/A ADMINISTRATIU/VA DE RRHH COM A RESPONSABLE
DE LA GESTIÓ DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENT, REALITZANT TASQUES:
COORDINACIÓ DE CONTRACTACIÓ, MANTENIMENT DE DOCUMENTACIÓ,
ACTUALITZACIÓ DE DADES I REVISIÓ I CONTROL DE FITXERS, NòMINES,
ALTES I BAIXES, ACOLLIDA DE TREBALLADORS, SUPORT ADMINISTRATIU,
ENTRE D¿ALTRES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091550) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/VA DEPARTAMENTO
COMPRAS
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017003205
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA ESTABLE NECESSITA INCORPORAR A UN/A ADMINISTRATIU/VA
PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. FUNCIONES: ATENCIÓN
TELEFÓNICA, GESTIÓN DE LAS COMPRAS, RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS,
ETC. REQUERIMIENTOS EXPERIENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE
COMPRAS. - NIVEL DE INGLÉS: ALTO ESCRITO Y HABLADO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091491) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA - BACK OFFICE
Torregrossa (LLEIDA)
Oferta: 092017003512
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TASQUES D'ADMINISTRACIÓ I SUPPORT AL DEPARTAMENT COMERCIAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092645) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA RRHH
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017003563
02/02/2017
MULTINACIONAL ALEMANA DEL SECTOR QUÍMIC (PLàSTIC) UBICADA AL
VALLèS ORIENTAL PRECISA INCORPORAR : ADMINISTRATIU/VA RRHH
CERQUEM CANDIDATS/ES AMB FORMACIÓ A NIVELL UNIVERSITàRI (
CIèNCIES DEL TREBALL , RELACIONS LABORALS) O BÉ FP II O CFGS AMB
EXPERIèNCIA EN DPTS. LABORALS. IMPRESCINDIBLE NIVELL NATIU DE
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 19 de 568
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CATALà I CASTELLà , VALORANT CONEIXEMENTS D'ANGLèS. DEPENENT DE
LA DIRECCIÓ DE RRHH, S'ENCARREGARà DE LES TASQUES
ADMINISTRATIVES PRòPIES DEL DPT. COM ARA : CONTROL HORàRI,
ABSENTISME, TRACTE AMB EL PERSONAL, ALTES/BAIXES , REGISTRES
EPI'S, VESTUARI , ETC. TENEN EL SUPORT D'ASSESSORIA EXTERNA EN
NòMINES I ALTRES. S'OFEREIX CONTRACTE ESTABLE I AMB UN HORàRI
MOLT INTERESSANT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092586) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE COMPTABLE
Castellar del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017003588
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TANCAMENTS MENSUALS, INTRASTAT, IMPOSTOS, COMPTABILITAT
GENERAL, COMPTABILITAT DE COSTOS, REPORTING AL GRUP
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095928) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
INBOUND MARKETER AMB SEO,
GESTIÓ I DESENVOL WEB
Torà (LLEIDA)
Oferta: 092017003630
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ET BUSQUEM A TU, * *EARLY ADOPTER*, PIONER EN L'ADOPCIÓ DE
TECNOLOGIES I EN TREURE'N EL MàXIM PARTIT. AMB CONEIXEMENTS
D'HTML, CSS, PHP, XARXES SOCIALS I ANALÍTICA WEB. * AMB *CURIOSITAT I
CAPACITAT D'APRENENTATGE*. * AMB *ACTITUD POSITIVA AL CANVI*. AMB
CAPACITAT PER ANTICIPAR-SE A LES NOVES TENDèNCIES, EVOLUCIONAR *
CONTÍNUAMENT, A MÉS D'ALTRES COMPETèNCIES TRANSVERSALS QUE
SÓN UN REQUISIT INDISPENSABLE: AUTONOMIA, RESISTèNCIA L'ESTRèS,
SABER ESTABLIR PRIORITATS I ADOPTAR DECISIONS EN SITUACIONS
DIFÍCILS. * *VISIÓ DE NEGOCI*. AMB àNIMA D'EMPRENEDOR. QUE APORTI
INTUïCIÓ I INICIATIVA. CAPAç DE GENERAR NOUS PROJECTES, PROPOSAR
SOLUCIONS, I DISPOSAT A EXPERIMENTAR AMB ELS RECURSOS
DISPONIBLES. * *CAPACITAT D'ANàLISI*, CURIOSITAT I INQUIETUD. *
*CREATIVITAT*. CAPACITAT D'APORTAR ORIGINALITAT I INNOVACIÓ. SI
T'HAS SENTIT IDENTIFICAT QUAN HAS LLEGIT AQUESTES QUALITATS, SI
TENS FORMACIÓ I EXPERIENCIA EN GESTIÓ PROGRAMACIÓ HTML, PHP,
CSS, I GESTIÓ SEO, SI VOLS DESENVOLUPAR LA TEV (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091503) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
GESTOR COMPTABLE
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017003632
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
-PORTAR COMPTABILITAT DEL CENTRE -COORDINACIÓ DE CURSOS
-GESTIÓ DE TRESORERIA -COORDINADOR DE FORMADORS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095895) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PEÓ DE PRODUCCIÓ AMB
DISCAPACITAT
La Selva del Camp (TARRAGONA)
Oferta: 092017003635
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM UNA PERSONA AMB EXPERIèNCIA EN CADENA DE PRODUCCIÓ O
LÍNIES PER A TREBALLAR A LA FàBRICA UBICADA A LA SELVA DEL CAMP.
AMB VEHICLE PROPI I POSSIBILITAT DE DESPLAçAR-SE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095849) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA LABORAL (
EMPRESA DE SERVEIS PROFESSIONALS DE LA ZONA DE GRANOLLERS ,
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 20 de 568
HORARI DE 8 A 14H)
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017003670
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PRECISA PER LES SEVES OFICINES UN : ADMINISTRATIU/VA LABORAL
PERSONA AMB EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 ANYS EN DESPATX
PROFESIONAL , PORTANT TEMES RELATIUS A NòMINES : ALTES/BAIXES,
CONTRACTES,SEGURETAT SOCIAL, CONFECCIÓ DE NòMINES, ARXIU,
GESTIONS EXTERNES (TGSS, INEM , INSS) ES VALORARà FORMACIÓ
SUPERIOR A NIVEL DE RELACIONS LABORALS O CIèNCIES DEL TREBALL.
BONS CONEIXEMENTS D'INFORMàTICA D'USUARI ( WORD , EXCEL , ACCES) ,
VALORANT-SE MOLT POSITIVAMENT CONEIXEMENTS DELS PROGRAMES
[email protected], WINSUITE, CONTA I FUTUR CRETA. BON NIVEL DE CATALà ,
PARLAT I ESCRIT. PERSONA ORDENADA , METICULOSA I AUTÓNOMA EN ELS
PROCESOS BàSICS, AMB FACILITAT DE TRACTE AMB ELS CLIENTS I
CAPACITAT DE TREBALLAR EN EQUIP I MOURE GRANS VOLUMS . S'
OFEREIX INCORPORACIÓ IMMEDIATA ,CONTRACTE ESTABLE I DIRECTA
D'EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092594) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA COMERCIAL
Cornellà del Terri (GIRONA)
Oferta: 092017003678
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERSONA RESOLUTIVA, POLIVALENT,ORGANITZADA I DOTS DE COMERCIAL.
PER PORTAR A TERME LA INTRODUCCIÓ D'UN PRODUCTE NOU AL MERCAT.
REALITZAR LA CERCA DE CLIENTS TELEFòNICAMENT, CREAR BASES DE
DADES, ETC. DOMINI DE PROGRAMES INFORMàTICS HABITUALS. ES
VALORARà ELS IDIOMES (ANGLES I FRANCèS)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095864) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
COMPTABILITAT
Torroella de Montgrí (GIRONA)
Oferta: 092017003694
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SUBSTITUCIÓ D'UNA BAIXA PER MATERNITAT DINS DEL DEPARTAMENT DE
COMPTABILITAT D'UN CàMPING. INCORPORACIÓ A MITJANS/FINALS DE
FEBRER. FINS A L'INCI DE LA TEMPORADA D'ESTIU, AL MAIG, ELS HORARIS
SÓN DE DILLUNS A DIVENDRES. A PARTIR DE L'OBERTURA, DE DILLUNS A
DISSABTE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3097727) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COORDINADOR DE FORMACIÓ
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017003699
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DONAR INFORMACIÓ DEL CENTRE, COORDINACIÓ DE PROFESSORS,
GESTIÓ ADMINISTRATIVA... IMPRESCINDIBLE: TENIR CARRERA
UNIVERSITàRIA I UN ANY D'EXPERIèNCIA DEMOSTRABLE EN àREA
COMERCIAL. PERSONES ORGANITZADES, EMPàTIQUES, AMB CAPACITAT DE
GESTIÓ I BON TRACTE AMB EL PÚBLIC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3097730) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMININISTRATIVO/A POLIVALENTE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003708
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN SITUADA EN BARCELONA,
PRECISA INCORPORAR A UNA ADMINISTRATIVO ESTABLE. SUS FUNCIONES
SERÁN REALIZAR LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA, FACTURACIÓN,
CONCILIACIÓN BANCARIA, ATENCIÓN AL CLIENTE, ENTRE OTRAS.
REQUISITOS: CICLO FORMATIVO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS. EXPERIENCIA DE MÁS DE 3 AÑOS REALIZANDO TODO EL
PROCESO CONTABLE Y FACTURACIÓN. POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN
INMEDIATA. QUE SE OFRECE: CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
INCORPORACIÓN A PLANTILLA. HORARIO DE 9 A 13, Y SALARIO DE 700-850
EUROS MENSUALES BRUTOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 21 de 568
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092582) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMIN. COMPTABLE/FINANCER
(SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017003730
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PETITA EMPRESA DE SERVEIS DEL CENTRE DE GIRONA CERCA
INCORPORAR EL SEGUENT PERFIL AMB CONTRACTE ESTABLE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091552) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUX ADMIN. COMERCIAL MITJA
JORNADA (SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017003764
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR SERVEIS BUSCA INCORPORAR DE FORMA ESTABLE
UNA PERSONA PER REALITZAR TASQUES DE TIPUS ADMINISTRATIU.
AQUESTA OFERTA S¿INTEGRA DINS EL PROGRAMA OCUPACIONAL 30 PLUS
ADREçAT A PERSONES ENTRE 30-45 ANYS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA D'ESO,
BATXILLERAT O CFGM I COMPORTA UNA PERÍODE DE FOMACIÓ
OBLIGATORI DE 60 HORES DURANT EL CONTRACTE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095850) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVOS/AS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003777
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMAN TEMPORING REQUIERE INCORPORAR PARA DESPACHO DE
ABOGADOS EN BARCELONA A ADMINISTRATIVOS/AS. SUS FUNCIONES
SERÁN: - ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LOS CLIENTES. - GESTIÓN DE LA
AGENDA DE LOS ASESORES. - REVISIÓN Y COMPLETADO DE LOS
EXPEDIENTES DE LOS CLIENTES CON LA DOC. NECESARIA. - CONTACTO
CON LOS CLIENTES VÍA TELEFÓNICA Y PRESENCIAL PARA LA SOLICITUD DE
DOC. CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES + POSIBILIDADES DE
CONTINUIDAD. JORNADA COMPLETA DE 10 A 14 Y DE 16 A 20 H. DE LUNES A
VIERNES. SALARIO 6.49 ? BRUTO HORA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095926) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUX. ADMINISTRATIVO/A VILAFRANCA
Vilafranca del Penedès (BARCELONA)
Oferta: 092017003779
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA SECTOR INDUSTRIAL PRECISA ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICA
SUS TAREAS SERAN: - ADMINISTRACIÓN REPORTANDO A MANDO
SUPERIOR - ATENCIÓN TELEFÓNICA - ATENCIÓN PRESENCIAL TRAMITACIÓN RUTAS CHÓFERS - COORDINACIÓN RUTAS INSCRIBIRSE
OBLIGATORIAMENTE CON FOTO SE PRECISA PERSONA, RESPONSABLE,
SERIA, ACTIVA, CON DON DE GENTES, Y CAPACIDAD DE TRABAJO EN
EQUIPO. IMPRESCINDIBLE AÑOS DE EXPERIENCIA. IMPRESCINDIBLE
RESIDIR EN VILAFRANCA DEL PENEDES O ALREDEDORES. JORNADA
COMPLETA DE 9 A 13 HORAS Y DE 15,30 A 19,30 DE LUNES A VIERNES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091482) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/IVA FORMACIÓ
(GIRONA)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017003782
02/02/2017
IMPRESCINDIBLE EXPERIÈNCIA EN GESTIÓ DE LA FORMACIÓ
(DEMOSTRABLE), TENIR DISPONIBILITAT HORÀRIA DE MATINS I TARDES I
INCORPORACIÓ IMMEDIATA. CERQUEM UN/A ADMINISTRATIU/VA PEL
DEPARTAMENT DE FORMACIÓ. GESTIÓ CURSOS PRIVATS, SUBVENCIONATS
I PER A LES EMPRESES. SOL·LICITUDS DELS ALUMNES I DE LES ACCIONS
FORMATIVES AMB L'APLICACIÓ CORRESPONENT. GESTIÓ DE LA
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 22 de 568
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DOCUMENTACIÓ I DE LES TRUCADES TELEFòNIQUES. ATENCIÓ I
INFORMACIÓ PRESENCIAL I TELEFòNICAMENT AL PÚBLIC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091570) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017003788
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MULTINACIONAL ALEMANA DEL SECTOR QUÍMIC (PLàSTIC) , PRECISA
INCORPORAR PER LES SEVES INSTAL.LACIONS DEL VALLèS ORIENTAL :
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL CANDIDATS/ES AMB FORMACIÓ
UNIVERSITàRIA (ADE , EMPRESARIALS , ETC ), O BÉ FP O CFGS EN
ADMINISTRACIÓ COMERCIAL I AMB EXPERIèNCIA DEMOSTRABLE EN DPTS.
COMERCIALS. IMPRESCINDIBLE NIVELL ALT D'ANGLèS, VALORANT EL
FRANCèS. ES VALORARà CONEIXEMENT DEL PROGRAMA SAP.
S'ENCARREGARà DE TASQUES ADMINISTRATIVES DINS DEL DPT.
COMERCIAL , DONANT SUPORT (SECRETARIAT) AL DIRECTOR COMERCIAL.
CAPACITAT ORGANITZATIVA I COMUNICATIVA. S'OFEREIX CONTRACTE
ESTABLE I DIRECTA AMB L'EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092587) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017003374
03/02/2017
Oficina: SAN CUGAT DEL VALLES
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-3374, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
TèCNIC EN GESTIÓ ECONòMICA I
COMPTABLE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003835
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EFECTUAR LA GESTIÓ ECONòMICA I COMPTABLE,GARANTINT EL
MANTENIMENT ACTUALITZAT DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ I L'ARXIU DE LA
DOCUMENTACIÓ, AIXÍ COM EL CONROL D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTàRIA I DE
JUSTIFICACIÓ ECONòMICA D'ACORD AMB LA NORMATIVA APLICABLE A
ENTITATS NO LUCRATIVES.. VALORABLE EXPERIèNCIA EN JUSTIFICACIÓ
ECONòMICA, ACCIONS DE CONTROLLER, ETC
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100420) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL
INGLÉS Y FRANCÉS
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017003838
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR SIDEROMETAL UBICADA EN TERRASSA, PRECISA
INCORPORAR UN/A ADMINISTRATIVO/A PARA MANTENER LA
COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA
EMPRESA, TRAMITE DE PEDIDOS, NEGOCIACIÓN DE PRECIOS Y
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. BUSCAMOS A UNA PERSONA
COMUNICATIVA, ACOSTUMBRADA A TRATAR CON GERENTES DE EMPRESA
DE DIFERENTES PAÍSES. REQUISITOS: - EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS
EN PUESTO SIMILAR - NIVEL DE INGLÉS Y FRANCÉS ALTO - DISPONIBILIDAD
COMPLETA E INMEDIATA - ESTUDIOS MÍNIMOS: LICENCIATURA EN ADE O
SIMILAR - ACOSTUMBRADO/A A TRABAJAR BAJO PRESIÓN SE OFRECE: HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7H A 15H - SALARIO SEGÚN VALÍA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3097783) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BARRI GÒTIC
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 23 de 568
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003806
04/02/2017
Oficina: BARCELONA-BARRIO GOTICO
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-3806, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
CONTABILIDAD, EN GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003484
04/02/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
CERTIFICDO DE DISCAPACIDAD DEL 33%. TÉCNICO EN FACTURACIÓN PARA
ÁREA ADMINISTRACIÓN. RECLAMAR AL CLIENTE DATOS PARA FACTURAS,
RECOPILAR PEDIDOS OFICIALES DE CENTROS, REVISAR FACTURAS
DEVUELTAS, ATENCIÓN AL CLIENT PRESENCIAL I TELEFòNICA, ABONOS Y
DOCUMENTACIÓ ASOCIADA. FORMACIÓN DE CFGM O CFGS EN
ADMINISTRACIÓN. DOMINI DE SAP, CONOCIMIENTO DE FACTURACIÓN EN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. VALORABLE EXPERIENCIA EN SANIDAD.
PERSONA ORGANIZADA, CON ORIENTACIÓN A RESULTADOS Y
RESOLUTIVA. 9-18H, 1600€X12 PAGAS.
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SEPÚLVEDA
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-3484,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
TÉCNICOS MEDIOS EN RECURSOS
HUMANOS, EN GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003912
07/02/2017
Oficina: BARCELONA-ARAGO
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL D'ARAGÓ [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-3912, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
RECEPCIONISTA CON DISCAPACIDAD
Molins de Rei (BARCELONA)
Oferta: 092017004027
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LABORATORIO FARMACÉUTICO SITUADO EN LA ZONA DE MOLINS DE REI,
PRECISA INCORPORAR UN/A RECEPCIONISTA PARA REALIZAR LAS
SIGUIENTES FUNCIONAR: - RECEPCIÓN DE LLAMADAS - PREPARACIÓN Y
ENVÍO DE DIFERENTE DOCUMENTACIÓN - CONTROL DE PERSONAL
MEDIANTE FICHAJE - COORDINACIÓN DE SALAS DE REUNIONES - APOYO A
LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS REQUISITOS: - ESTUDIOS MÍNIMOS DE
FPI ADMINISTRACIÓN O SIMILAR - DOMINIO DE EXCEL - INGLÉS VALORABLE
- DISPONIBILIDAD COMPLETA E INMEDIATA - APORTAR CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD SE OFRECE: - HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 13H A 21H
- CONTRATO TEMPORAL + POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN A EMPRESA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101266) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
CONTRATO PRACTICAS.
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017004057
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE PRECISA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA REALIZAR CONTRATO EN
PRACTICAS, REALIZANDO GESTIÓN DE SINIESTROS DEL HOGAR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103537) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE
Llinars del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004066
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMPTABILITAT, IMPOSTOS, FISCAL, ATENCIÓ AL PÚBLIC...
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101254) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 24 de 568
SOCIAL MEDIA AND SEO
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017004074
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OPENPROVIDER IS A COMPANY THAT PROVIDES INTERNET SERVICES AND
PRODUCTS, OUR HEADQUARTERS IS CURRENTLY IN 4 DIFFERENT
COUNTRIES(NETHERLANDS, SPAIN, RUSSIA AND INDIA). WE ARE
CURRENTLY LOOKING FOR AN SEO AND SOCIAL MEDIA FOR YOUR OFFICES
IN TERRASSA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103543) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMTVA/VO FRANCÉS
Lliçà de Vall (BARCELONA)
Oferta: 092017004078
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE PRECISA ADMTVA/VO CON FRANCÉS PARA REALIZAR DIFERENTES
FUNCIONES DENTRO DEL DPT. FINANCIERO DE LA EMPRESA
(ASENTAMIENTOS CONTABLES, CONTROL PAGOS, INTRODUCCIÓN DATOS,
ATENCIÓN TELEFÓNICA A CLIENTES FRANCESES..., ASÍ COMO APOYO
CUANDO SEA NECESARIO A OTROS DPTOS. DE LA EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103517) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA
Torroella de Montgrí (GIRONA)
Oferta: 092017004080
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADMINISTRATIVA PER UNA CADENA DE SUPERMERCATS. CERQUEM UNA
PERSONA AMB EXPERIèNCIA DE TREBALL EN UNA OFICINA. LES TASQUES A
REALTIZAR SERàN, REPASSAR FACTURES, ENTRAR TARIFES, ARXIVAR,
ATENCIÓ TELEFòNICA, MIRAR PREUS DE MARCAT, RECLAMACIÓNS,
CARTELLERIA PER ELS SUEPRMERCATS ETC. BUSQUEM UNA PERSONA
DINàMICA I POLIVALENT QUE VISQUI PELS VOLTANTS DE
TORROELLA/ESTARTIT JA QUE LA FEINA SERà DE TORN PARTIT MATINS I
TARDES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103529) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU / A COMPRES
Sant Feliu de Buixalleu (GIRONA)
Oferta: 092017004091
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TASQUES ADMINISTRATIVES DEPARTAMENT DE COMPRES I
APROVISIONAMENT, COMPRES DE MATERIAL, CONTACTE AMB
PROVEïDORS, DEMANAR PRESSUPOSTOS. NIVELL ALT ANGLèS (
CONVERSA I ESCRIT ). HORARI PARTIT DE 9:00 A 18:00 H.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101273) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017004093
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENT DE LABORAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101260) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA + COMPTABILITAT
Calonge (GIRONA)
Oferta: 092017004135
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM UNA PERSONA AMB GRAN CAPACITAT DE TRACTE AMB EL
PÚBLIC, EMPÀTICA, ORGANITZADA I AMB BONA PRESÈNCIA FÍSICA.
IMPRESCINDIBLE BON NIVELL DE FRANCÈS I ANGLÈS. BONES NOCIONS DE
COMPTABILITAT. LES SEVES FUNCIONS SERÀN A PART DE LES TASQUES
ADMINISTRATIVES I COMPTABLES, ATENCIÓ EL PÚBLIC EN UNA EMPRESA
DE SERVEIS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 25 de 568
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095884) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
LLEIDA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017004178
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES PRECISA PERSONA, AMB EXPERIèNCIA AL CAMP DEL SECRETARIAT I/O
ADMINISTRACIÓ. ES VALORARà MOLT LA VOLUNTAT PRòPIA, LA
CREATIVITAT I LA EMPENTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101228) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
COMPTABLE
Fornells de la Selva (GIRONA)
Oferta: 092017004208
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE SUBMINISTRES INDUSTRIALS, CERQUEM UNA PERSONA PER
SUPORT AL DEPARTAMENT COMPTABLE FEINA ESTABLE I AMB PROJECCIÓ
PER FUTURA JUBILACIÓ RESPONSABLE COMPTABILITAT
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100466) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMIN. COMERCIAL (1/2 JORNADA
AMPLIABLE) (SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017004209
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR SERVEIS BUSCA INCORPORAR DE FORMA ESTABLE
UNA PERSONA PER REALITZAR TASQUES DE TIPUS ADMINISTRATIU.
AQUESTA OFERTA S¿INTEGRA DINS EL PROGRAMA OCUPACIONAL 30 PLUS
ADREçAT A PERSONES ENTRE 30-45 ANYS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA D'ESO,
BATXILLERAT O CFGM I COMPORTA UNA PERÍODE DE FOMACIÓ
OBLIGATORI DE 60 HORES DURANT EL CONTRACTE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100474) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A EXPORTACIÓN
CON INGLÉS
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017004212
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA UBICADA EN RUBÍ PRECISA INCORPORAR PARA SU
DEPARTAMENTO DE BACK OFFICE DE EXPORTACIÓN, A UN/A
ADMINISTRATIVO/A CON UN NIVEL ALTO DE INGLÉS. - INCORPORACIÓN
INMEDIATA. - CONTRATO ETT CON POSIBILIDADES DE INCORPORACIÓN EN
LA COMPAÑÍA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100424) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA FORMACIÓ
CONTÍNUA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004213
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
A FEMAREC ESTEM CERCANT UN/A ADMINISTRATIU/VA PER A DONAR
SUPORT AL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ CONTINUADA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101252) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CAP D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017004229
07/02/2017
EMPRESA CONSTRUCTORA DE TàRREGA SELECCIONA: CAP
D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES PER A DUR A TERME LES SEGüENTS
TASQUES: - SUPERVISIÓ DE TOTS ELS PROCESSOS COMPTABLES, DE
FACTURACIÓ I IMPOSITIUS DE LA COMPANYIA. - COORDINACIÓ I
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 26 de 568
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SUPERVISIÓ I EXECUCIÓ DE TOTS ELS PROCESSOS FINANCERS DE
L¿EMPRESA. - RESPONSABILITAT DE LA COMPTABILITAT GENERAL,
TRESORERIA, IMPOSTOS, ELABORACIÓ DE COMPTES ANUALS I
COMPTABILITAT ANALÍTICA - PLANIFICACIÓ, REALITZACIÓ I CONTROL DELS
TANCAMENTS MENSUALS, TRIMESTRALS I ANUALS. - DESENVOLUPAMENT
CONTINU I IMPLEMENTACIÓ DE LES PRàCTIQUES MÉS EFICIENTS DE
PROCEDIMENTS ADMINISTRATIU-COMPTABLES. - GESTIÓ D'UN EQUIP DE 3
PERSONES: COORDINACIÓ, SUPERVISIÓ I MOTIVACIÓ. - RELACIÓ AMB
ENTITATS FINANCERES, AIXÍ COM AMB ALTRES ASSESSORS EXTERNS
(AUDITORS, ASSESSOR FISCAL, GESTORIA).
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101275) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA
Arbúcies (GIRONA)
Oferta: 092017004232
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES REQUEREIX D'UN ADMINISTRATIU/VA A JORNADA PARCIAL (1 O 2 DIES A
LA SETMANA)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101196) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE ¿
ÁREA INMOBILIARIA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004233
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FUNCIONES: - ALTAS EN SISTEMAS DE FACTURAS Y PROVISIONES DE
FONDOS - CONTABILIZACIÓN Y PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES CONTABILIZACIÓN DE GASTOS DE ESTRUCTURA SOBRE INMUEBLES
ADJUDICADOS - CONTABILIZACIÓN Y PAGO DE PROVISIONES DE FONDOS ALTA CONTABLE DE INMUEBLES POR COMPRA Y BAJA DE LOS MISMOS POR
VENTAS REQUISITOS: - FORMACIÓN SUPERIOR RELACIONADA CON EL
PUESTO: CICLO SUPERIOR O ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. CONOCIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y RAPIDEZ EN GRABACIÓN DE DATOS.
- BUEN MANEJO DE MICROSOFT OFFICE. - VALORABLE EL MANEJO DE
PROGRAMAS CONTABLES COMO CONTAWIN Y CONOCIMIENTO DE PRINEX.
- NIVEL ELEVADO DE CATALÁN Y CASTELLANO, HABLADO Y ESCRITO DISPONIBILIDAD DE INCORPORACIÓN INMEDIATA. CONDICIONES: JORNADA COMPLETA: 09:00H A 18:00H DE LUNES A VIERNES - CONTRATO
EVENTUAL 3 MESES (PRORROGABLE) - LUGAR DE TRABAJO: BARCELONA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101207) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE DE MARKETING
(SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017004244
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES REQUEREIX INCORPORAR UN/A RESPONSABLE DE MARKETING CONEIXEMENTS DE PUBLICITAT I ESTUDIS DE MERCATS. - CONEIXEMENTS I
EXPERIèNCIA EN MàRQUETING DIGITAL I RELACIONAL. - PERSONA
ANALÍTICA, AMB VISIÓ ESTRATèGICA, CREATIVA, RESPONSABLE I
IMPLICADA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101162) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003967
08/02/2017
Oficina: BARCELONA-POBLENOU
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE POBLE NOU
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-3967,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 27 de 568
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
CONTABILIDAD, EN GENERAL
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017003982
08/02/2017
Oficina: MATARO-L'ESPLANADA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MATARÓ RONDES
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-3982, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
CONTABLE
Martorell (BARCELONA)
Oferta: 092017004378
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR AUTOMOCIÓN UBICADA EN MARTORELL, BUSCA
CANDIDATO/A PARA INCORPORAR EN LA EMPRESA EN LAS FUNCIONES DE
CONTABLE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101159) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL AMB
ANGLÈS
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017004382
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA MULTINACIONAL , FABRICANT DE TINTES DE SERIGRAFIA ,
PRECISA PER LES SEVES INSTAL.LACIONS DE GRANOLLERS :
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL AMB ANGLÈS CANDIDATS/ES AMB
FORMACIÓ A A NIVELL D'EMPRESARIALS , CFGS ADMINISTRACIÓ O SIMILAR
, AMB UN NIVELL MOLT ALT D'ANGLèS. LES SEVES FUNCIONS SERàN : *
ATENCIÓ CENTRAL TELEFòNICA I RECEPCIÓ . * RECOLZAMENT AL
DEPARTAMENT COMERCIAL (RECERCA DE MERCATS, SEGUIMENT DE
PROJECTES I INCIDèNCIES, SEGUIMENT DE L'ACCIÓ COMERCIAL,
ORGANITZACIÓ DE VIATGES). * SEGUIMENT DE PROJECTES DEPT. TèCNIC. *
TASQUES ADMINISTRATIVES: GESTIÓ PETITES COMPRES, AJUDA EN EL
PROCÉS DE FACTURACIÓ, SEGUIMENT DE COBRAMENTS DE CLIENTS. *
TRADUCCIONS ESPORàDIQUES DE L'ANGLèS AL CASTELLà. * SECRETARIAT
DE DIRECCIÓ (AGENDA, VIATGES, NOUS PROJECTES,...). REQUISITS: *
EXPERIèNCIA SòLIDA EN GESTIÓ/COORDINACIÓ DE DEPARTAMENTS
COMERCIALS I/O ALTRES DEPARTAMENTS, PER EXEMPLE, DIRECCIÓ. *
INFORMàTICA NIVELL AVANçAT. USUàRIA HABITUAL DE SOFTWARE ERP, I
DOMINI DE (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105068) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
Agramunt (LLEIDA)
Oferta: 092017004387
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ATENCIÓ TELEFòNICA, PRESA DE COMANDES I GESTIÓ DE LES MATEIXES,
MODIFICAR IMATGES AMB PROGRAMES COM EL PHOTOSHOP, ETC. TIPUS
DE CONTRACTE: SUBSTITUCIÓ BAIXA MATERNITAT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103592) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CUSTOMER SERVICE AMB IDIOMES
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017004393
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR METAL , UBICADA EN LA ZONA DE GRANOLLERS ,
PRECISA : CUSTOMER SERVICE/ ADMINISTRATIVO/VA COMERCIAL CON
IDIOMAS CON DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN COMERCIAL . 1-ÀREAS DE
RESPONSABILIDAD : -ATENCIÓN INTEGRAL AL CLIENTE/CARTERA DE
CLIENTES ASIGNADOS -GESTIÓN ADMINISTRATIVA PEDIDOS -SOPORTE A
DIRECCIÓN COMERCIAL EN TAREAS COMERCIALES ASIGNADAS -SOPORTE
A OTROS DEPARTAMENTOS 2-RELACIÓN CON OTROS PUESTOS Y
DEPARTAMENTOS: -JEFES DE ALMACÉN, PRODUCCIÓN, LABORATORIO,
RESPONSABLE DE COMPRAS Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO 3-FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN NECESARIA: -TITULACIÓN
DE TIPO MEDIO A NIVEL DE BACHILLERATO O ESTUDIOS SIMILARES.
CONOCIMIENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS SOBRE TÉCNICAS DE
VENTA.AMPLIA CULTURA GENERAL. -IMPRESCINDIBLE NIVEL ELEVADO DE
INGLÉS, ADVANCED -MUY VALORABLES OTROS IDIOMAS: ALEMÁN,
FRANCÉS U OTROS 4- HABILIDADES Y COMPETENCIAS: -EXPERIENCIA
PREVIA MÍNIMO DE 2 AÑOS EN TAREAS Y RESPONSABILIDADES DESCRITAS.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 28 de 568
-ORIENTACIÓN AL CLIENTE (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105072) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA DE
COOPERATIVES (SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017004420
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSCA RESPONSABLE ADMINISTRATIU/VA DE COOPERATIVES A TEMPS
COMPLET PER A àREA ECONòMICA/FINANCERA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105041) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA AMB
ANGLèS
Agramunt (LLEIDA)
Oferta: 092017004423
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ATENCIÓ TELEFòNICA I AL CLIENT AMB ANGLèS, PRESA DE COMANDES I
GESTIÓ DE LES MATEIXES, MODIFICAR IMATGES AMB PROGRAMES COM EL
PHOTOSHOP, ETC. TIPUS DE CONTRACTE: SUBSTITUCIÓ BAIXA
MATERNITAT. REQUERIMENTS: NIVELL ALT D'ANGLèS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105112) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVOS/AS DE ALMACÉN
La Portella (LLEIDA)
Oferta: 092017004425
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONAMOS PERSONAL PARA TAREAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
PERSONAS DINÁMICAS Y POLIVALENTES CON GANAS DE APORTAR VALOR
AL EQUIPO DE TRABAJO. TURNOS ROTATIVOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105048) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017004435
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE LA COMARCA DE LA NOGUERA PRECISA INCORPORAR UN/A
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL PER A PROPORCIONAR SUPORT A NIVELL
ADMINISTRATIU ALS COMERCIALS EN AQUELLES TASQUES REQUERIDES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3106710) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONTRATO PRACTICAS LICENCIADO
EN ECONOMIA, ADE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004440
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TRABAJOS DE CONTABILIDAD, IMPUESTOS, ETC. PROPIOS DE GESTORIA
ADMINISTRATIVA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103612) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TèCNIC CONTROL DE COSTOS
Olot (GIRONA)
Oferta: 092017004444
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EMPRESA DE LA GARROTXA CERCA TèCNIC EN ANàLISIS DE
COSTOS.ESTARIA EN CONTACTE DIRECTE AMB DIRECCIÓ, ADMINISTRACIÓ,
COMPRES I PRODUCCIÓ CREANT UNA METODOLOGIA DE CONTROL DE
COSTOS DE FABRICACIÓ MITJANçANT LA TèCNICA DE ¿MèTODES I TEMPS¿
PER TAL DE PODER ESTABLIR LA RENDIBILITAT PER REFERèNCIA, CLIENT,
ETC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 29 de 568
CATALUÑA
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103600) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A DE
RECLAMACIONES E INCIDENCIAS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004447
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA LÍDER EN SECTOR SERVICIOS REQUIERE INCORPORAR PARA
UNA DE SUS LÍNEAS DE NEGOCIO DEL ÁREA DE ENERGÍA, POR
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN EN DEPARTAMENTO DE
RECLAMACIONES DE CLIENTES DE EMPRESAS ENERGÉTICAS, A
ADMINISTRATIVO/A DE RECLAMACIONES E INCIDENCIAS. FUNCIONES: GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES, MEDIANTE PROGRAMAS
INFORMÁTICOS DEL PROPIO CLIENTE, ANALIZANDO LOS MOTIVOS DE CADA
RECLAMACIÓN Y REALIZANDO LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SU
RESOLUCIÓN. - EMISIÓN DE LLAMADA TELEFÓNICA A CLIENTE PARA LA
COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA. - CIERRE DE
RECLAMACIONES RESUELTAS, INDICANDO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO
LAS OBSERVACIONES Y LOS DATOS A TENER EN CUENTA EN CADA CASO. SOPORTE Y AYUDA A OTROS DEPARTAMENTOS DEL MISMO CLIENTE. GRABACIÓN DE DATOS DENTRO DEL SISTEMA. REQUISITOS: - ESTUDIOS DE
FP O CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO O SUPERIOR ADMINISTRATIVO
FINALIZADOS HACE MENOS DE 5 AÑOS. - NIVEL ELEVADO DE CATALÁN Y
CASTELLANO, TANTO ESCRITO COMO HABLADO. - N (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3106757) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMPTABLE
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017004513
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA ESTABLE NECESITA INCORPORAR A UN/A COMPTABLE.
FUNCIONS: ATENCIÓ TELEFòNICA, INTRODUCCIÓ D'ASSENTAMENTS
COMPTABLES, PREPARACIÓ D'IMPOSTOS, ETC. S'OFEREIX: -FEINA
ESTABLE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103591) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORA PARA CALLCENTER
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004522
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA MULTINACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR PARA EL HOGAR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105039) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
SERVICIOS DE PERSONAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004324
10/02/2017
Oficina: BARCELONA-BARRIO GOTICO
AUX. ADMINITRATIVO/VA A TIEMPO PARCIAL (20H/SETMANA) CON 12 MESES
DE EXPERIENCIA PARA TRABAJAR EN EL DEPARTAMENTO LABORAL DE
UNA ASESORIA PARA LA TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS, VARIACIONES EN
S.S, CONTRACTOS Y SU REGISTRO EN EL [email protected], ABERTURAS DE
CENTROS DE TRABAJO, PARTES DE ACCIDENTES, CONFECCIÓN DE
NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES. IMPRESCINDIBLE: ESTUDIOS DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO; CATALà Y CASTELLANO; A3NOM I A3ASESOR; [email protected]
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BARRI GÒTIC
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4324, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES, EN GENERAL
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4355, sus
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 30 de 568
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004355
10/02/2017
Oficina: SAN CUGAT DEL VALLES
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
DEPARTAMENT LABORAL
Vilafranca del Penedès (BARCELONA)
Oferta: 092017004639
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONFECCIO DE NOMINES, CONTRACTES DE TREBALL I LIQUIDACIO DE
TC1/TC2
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3106748) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÈCNIC HELP DESK
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004644
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PER INTEGRAR-SE A UNA ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL QUE DISPOSA D¿UNA
APLICACIÓ INFORMàTICA PRòPIA AL SERVEI DELS ASSOCIATS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108325) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/A
La Seu d'Urgell (LLEIDA)
Oferta: 092017004649
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111926) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
JUNIOR DEPARTAMENTO BACK
OFFICE BANCARIO
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004674
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR SERVICIOS REQUIERE INCORPORAR
A SU ESTRUCTURA A JUNIOR PARA SERVICIO RELACIONADO CON ENTIDAD
FINANCIERA: FUNCIONES: EMPEZARÁ REALIZANDO FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS BÁSICAS Y POCO A POCO SE IRÁ FORMANDO EN: ACCESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. RECEPCIÓN, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE
EXPEDIENTE. - TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES DE
DIFERENTES PROYECTOS/DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS BANCARIOS. SOPORTE ADMINISTRATIVO EN LA GESTIÓN DERIVADA DEL
DEPARTAMENTO Y OTRAS ÁREAS RELACIONADAS. SE REQUIERE: FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y ADE
FINALIZADA - INTERÉS HACIA EL SECTOR BANCARIO - DISPONIBILIDAD
HORARIA - RESIDENCIA EN BARCELONA - DOMINIO HABLADO Y ESCRITO DE
CATALÁN Y CASTELLANO. SE OFRECE: - INCORPORACIÓN EN EMPRESA
LÍDER EN SERVICIOS - FORMACIÓN INICIAL A CARGO DE LA EMPRESA HORARIO: LUNES A VIERNES DE 9.00-18.00H - UBICACIÓN: BARCELONA
CIUDAD (ZONA [email protected] - GLO (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111952) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE MARKETING DIGITAL
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017004676
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MANTENIMENT DE LA WEB, MANTENIR LA PRESENCIA A XARXES SOCIAL ,
INVESTIGACIO DE MERMCATS, EFECTUA CAMPANYES DE MARKETING ETC
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108295) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 31 de 568
RECEPCIONISTA AMB ANGLèS
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017004704
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA A LLEIDA CIUTAT PRECISA INCORPORAR UNA PERSONA
JOVE PER OCUPAR EL CàRREC DE RECEPCIONISTA PER ATENDRE A
RECEPCIÓ I DONAR SUPORT ADMINISTRATIU, AMB DOMINI DE LA LLENGUA
ANGLESA (S'AVALUARà EL NIVELL D'ANLèS DELS CANDIDATS).//
CONDICIONS LABORALS. HORARI: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 14H I
DE 15 A 18H. CONTRACTE INDEFINIT. RETRIBUCIÓ: 1.000? MENSUALS
BRUTS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3109975) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORA PARA CALLCENTER
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004705
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA MULTINACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR PARA EL HOGAR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111906) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017004708
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADMINISTRATIU/VA A JORNADA COMPLERTA PER A EMPRESA DEL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓ COM A SUPORT DE GESTIÓ D'OBRES, EN L'àMBIT
DOCUMENTAL I LOGÍSTIC. EDAT ENTRE 26 I 40 ANYS. ES BUSCA UNA
PERSONA CAPAç DE TREBALLAR SOTA PRESSIÓ, àGIL I DISPOSADA A
TREBALLAR AMB EQUIP.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108317) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA
Cervera (LLEIDA)
Oferta: 092017004710
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA DE LA SEGARRA, BUSCA INCOPORAR UN/
ADMINISTRATIU/VA AMB EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA SAGE I CONTROL
DE CALITAT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108287) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/IVA FORMACIÓ
(GIRONA)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017004762
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPRESCINDIBLE EXPERIÈNCIA (DEMOSTRABLE) EN EL SECTOR DE LA
FORMACIÓ (GESTIÓ DE CURSOS SUBVENCIONATS, PRIVATS I PER LES
EMPRESES), TENIR DISPONIBILITAT HORÀRIA DE MATINS I TARDES I
INCORPORACIÓ IMMEDIATA. CERQUEM UN/A ADMINISTRATIU/VA, AMB
EXPERIèNCIA EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓ (SUBVENCIONADA, PRIVADA
I PER A LES EMPRESES). GESTIÓ DE SOL·LICITUDS DELS ALUMNES I DE LES
ACCIONS FORMATIVES AMB L'APLICACIÓ CORRESPONENT. GESTIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ I DE LES TRUCADES TELEFòNIQUES. ATENCIÓ I
INFORMACIÓ PRESENCIAL I TELEFòNICAMENT AL PÚBLIC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111935) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE
JUNIOR
Polinyà (BARCELONA)
Oferta: 092017004772
13/02/2017
DESDE IMAN TEMPORING ESTAMOS SELECCIONANDO UN/A
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE JUNIOR PARA UNA EMPRESA LÍDER EN EL
SECTOR DE AUTOMOCIÓN. BUSCAMOS UNA PERSONA DINÁMICA,
PROACTIVA Y CON INICIATIVA. CON GANAS DE APRENDER Y FORMAR
PARTE DE UN EQUIPO JOVEN DE TRABAJO DE 10 PERSONAS. LA PERSONA
SELECCIONADA TENDRÁ QUE TENER DISPONIBILIDAD DE FLEXIBILIZAR SU
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 32 de 568
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
JORNADA DE TRABAJO EN PUNTAS DE TRABAJO (CIERRE, IMPUESTOS,
ROTAR VACACIONES). SE OFRECE CONTRATO ESTABLE, CONTRATACIÓN
DIRECTAMENTE POR LA EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108335) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/IVA FORMACIÓ
(GRANOLLERS)
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017004778
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPRESCINDIBLE EXPERIÈNCIA EN GESTIÓ DE LA FORMACIÓ
(DEMOSTRABLE), TENIR DISPONIBILITAT HORÀRIA DE MATINS I TARDES I
INCORPORACIÓ IMMEDIATA. CERQUEM UN/A ADMINISTRATIU/VA PEL
DEPARTAMENT DE FORMACIÓ. GESTIÓ CURSOS PRIVATS, SUBVENCIONATS
I PER A LES EMPRESES. SOL·LICITUDS DELS ALUMNES I DE LES ACCIONS
FORMATIVES AMB L'APLICACIÓ CORRESPONENT. GESTIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ I DE LES TRUCADES TELEFòNIQUES. ATENCIÓ I
INFORMACIÓ PRESENCIAL I TELEFòNICAMENT AL PÚBLIC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111933) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ANALISTAS PRESUPUESTARIOS Y/O
DE RIESGOS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004621
14/02/2017
Oficina: BARCELONA-POBLENOU
GESTOR DE PRESUPUESTOS Y SINISTRES CON CERT. DISCAPACIDAD.
CONFECCIONARÁ Y HARÁ EL SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO, HARÁ LA
CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ELABORADO POR LAS DIFERENTES
AREAS POR CUENTA DEL AREA DE SERVICIOS GENERAL Y DE SU
SEGUIMIENTO MENSUAL. GESTIONARÁ LAS SINESTRES RECIBIDOS.
CONTACTANDO CON OFICINAS, CON EL BROCKER DE LA ENTIDAD Y CON
LAS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LOS SEGUROS DE CXB,
SIGUIENDO LAS GESTION HASTA EL CIERRE DEL MISMOS. MINIM
DIPLOMATURA RELACIONADA CON EMPRESA, EXP MINIMA DE 3 AÑOS EN EL
DPTO DE CONTROL PERSSUPUESTARI. CATALAN, CASTELLANO E INGLÉS A
NIVEL ALTO. EXCELL Y SAP A NIVEL AVANZADO.
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE POBLE NOU
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4621,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
TÉCNICOS EN CONTABILIDAD, EN
GENERAL
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017004554
14/02/2017
Oficina: TERRASA-SANT LEOPOLD
CONOCIMIENTOS SAGE DESPACHOS( CONTAPLUS) ESTUDIOS
CONTABILIDAD Y EXPERIENCIA MÍNIMA DOS AÑOSEN EL L SECTOR.
CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA.
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE TERRASSA - EDISON
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4554, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
TELEOPERADOR/A
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017004862
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALLESCAR ES UNA SOCIEDAD DE CAPITAL ESPAÑOL, PROPIETARIA DE
VARIAS CONCESIONES Y DIFERENTES EMPRESAS RELACIONADAS CON LA
DISTRIBUCIÓN DE AUTOMÓVILES, SIENDO POR SU VOLUMEN UNO DE LOS
MAYORES GRUPOS DE REFERENCIA EN EL SECTOR. CON UN MISMO
OBJETIVO COMÚN, EL DE OFRECER A TODOS SUS CLIENTES UN SERVICIO
BASADO EN LA EXCELENCIA, CADA CONCESIONARIO DEFIENDE LA
IDENTIDAD Y LA CULTURA PROPIA DE CADA MARCA DE FORMA
INDEPENDIENTE. VALLESCAR OFRECE A SUS CLIENTES UN MUNDO DE
SERVICIOS GLOBALES EN TODAS LAS FACETAS RELACIONADAS CON EL
MUNDO DEL AUTOMÓVIL. VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS/COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN/ REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
INTEGRAL/DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE RECAMBIOS ACCESORIOS/
CORREDORIA DE SEGUROS/ GESTORÍA/ ALQUILER DE VEHÍCULOS.
NUESTRA POLÍTICA DE RRHH TIENE COMO OBJETIVO CONDUCIR A
NUESTRA ORGANIZACIÓN HACIA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO. PARTIMOS
DE LA BASE DE QUE LAS CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL, EL
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 33 de 568
CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE SUS CAP (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113546) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004899
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONOCIMIENTOS EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON;
FINCAS, INMUEBLES, COMPRA-VENTA, VERIFICACIÓN DE ESCRITURAS,
CONTRATOS DE ALQUILER, DACIONES, ETC. TRÁMITES CON
AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIÓN, COMPAÑÍAS DE SUMINISTRO
FACTURACIÓN CONCILIACIONES BANCARIAS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111968) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSINTANT DE DIRECCION/ OFFICE
MANAGER
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004905
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EL PUESTO ESTARÁ EN DEPENDENCIA CON LA DIRECCIÓN Y CON EL
RESTO DE ÁREAS; JURÍDICO, EXPANSIÓN, COMERCIAL, OPERACIONES,
ETC.)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111965) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORA PARA CALLCENTER
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004918
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA MULTINACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR PARA EL HOGAR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113507) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
GESTOR/A COSTOS
Les Franqueses del Vallès
(BARCELONA)
Oferta: 092017004920
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM UNA PERSONA PER AL DEPARTAMENT DE COMPRES (GESTOR/A
DE COSTOS)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111925) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE
MARKETING
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004827
15/02/2017
Oficina: BARCELONA-MALLORCA
EMPRESA SOLICITA CUSTOMER INTELLIGENCE MANAGER AMB 5 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN ENTORNOS INTERNACIONALES. REQUISITOS:
CERTIFICADO DISCAPACIDAD MÍNIM 33%, LICENCIATURA + MBA,
INGLÉS,CASTELLANO Y CATALÁN Y DISPONIBILIDAD PARA
VIAJAR.FUNCIONES: GESTIÓN DE: CRM, CAMPAÑAS DE
COMERCIALIZACIÓN,REPORTING Y PROYECTOS BUSSINES
INTELLIGENCE.SE OFRECE C.INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA Y
SALARIO DE 1500 E
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MALLORCA
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4827, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
DIRECTORES COMERCIALES, EN
EMPRESA SOLICITA 2 INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMANT MANAGER
CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ENTORNOS INTERNACIONALES EN
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 34 de 568
GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004832
15/02/2017
Oficina: BARCELONA-MALLORCA
MANAGEMENT, RRHH I MÁRQUETING. REQUISITOS: CERTIFICADO
DISCAPACIDAD MÍNIM 33%, LLCENCIATURA + MBA, FORMACIÓN EN VENTAS
Y MÁRQUETING,INGLÉS,JAPONÉS,CASTELLANO Y CATALÁN Y
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR.FUNCIONES: GENERAR
CONTACTOS,GESTIONAR NUEVAS CUENTAS DE CLIENTES Y CONTRATAR
PROGRAMAS INTERNACIONALES..SE OFRECE C.INDEFINIDO A JORNADA
COMPLETA Y SALARIO DE 1500 E
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MALLORCA
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4832, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
CONTABILIDAD, EN GENERAL
Santa Eulàlia de Ronçana (BARCELONA)
Oferta: 092017004826
15/02/2017
Oficina: GRANOLLERS-PERIFERIA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE GRANOLLERS PERIFÈRIA
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4826, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Cabrera de Mar (BARCELONA)
Oferta: 092017004793
15/02/2017
Oficina: MATARO-L'ESPLANADA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MATARÓ RONDES
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4793, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017004957
16/02/2017
Oficina: MARTORELL
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MARTORELL
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4957, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
SERVICIOS DE PERSONAL
Parets del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004964
16/02/2017
Oficina: MOLLET DE VALLES
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MOLLET DEL VALLÈS
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4964, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
DIRECTORES COMERCIALES, EN
GENERAL
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004947
16/02/2017
Oficina: SAN CUGAT DEL VALLES
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4947, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
SECRETARI/A DE DIRECCIÓ
La Roca del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005057
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SI DESITGES PERTàNYER A UNA EMPRESA D'àMBIT MULTINACIONAL, LÍDER
MUNDIAL EN EL DISSENY I FABRICACIÓ DE TAPS DE PLàSTIC PER INJECCIÓ,
AQUESTA ÉS LA TEVA OPORTUNITAT. ESTEM CERCANT UN/A SECRETARI/A
PER DIRECCIÓ, AMB EXPERIèNCIA MÍNIMA DE DOS ANYS, EXERCINT LES
FUNCIONS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115604) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 35 de 568
BASCULISTA/ADMINISTRATIVO/A
Castellbisbal (BARCELONA)
Oferta: 092017005071
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y PESAJE DE CAMIONES. FACTURACIÓN,
ALBARANES Y ARCHIVO CON SAP
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115734) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRACION
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005092
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PUESTO DE ADMINISTRATIVA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113578) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
GESTOR AUXILIAR PER A DEPT. DE
TRàFIC
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017005102
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
NECESITAMOS GENTE DINÁMICA, CON GANAS DE TRABAJAR, HABILIDAD
CON LA INFORMÁTICA Y DISPONIBILIDAD HORARIA PARA FORMARLAS EN
LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TRÁFICO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115756) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU EN PRàCTIQUES
Les Franqueses del Vallès
(BARCELONA)
Oferta: 092017005104
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM UN TÉCNIC ADMINISTRATIU PER IMPOORTANT EMPRESA DINTRE
DEL SECTOR DE LA TELECOMUNICACIÓ. LES SEVES TASQUES SERàN
ADMINISTRATIVES I CONTABLES, A MÉS, ES IMPORTANT QUE TINGUI UN
CONEIXEMENT DEL MÓN JURÍDIC I LABORAL I DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS. La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115738) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE CON
INGLÉS O FRANCÉS
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017005135
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN RUBÍ DEDICADA A LOS SISTEMAS DE ALMACENAJE Y
MANUTENCIÓN PRECISA INCORPORAR EN SU DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD A UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. REQUISITOS: EXPERIENCIA CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN. - EXPERIENCIA EN
RECLAMACIÓN DE COBROS. - CONOCIMIENTOS DEL PLAN GENERAL
CONTABLE. - CONOCIMIENTOS INGLÉS O FRANCÉS.- DISPONIBILIDAD
INMEDIATA VALORABLE: CONOCIMIENTOS A3ERP HORARIO PARTIDO: DE 8
A 17 H
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115699) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA - RECEPCIONISTA
Agramunt (LLEIDA)
Oferta: 092017005137
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL BUSCA INCORPORAR UN/A
ADMINISTRATIVO/VA - RECEPCIONISTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115670) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 36 de 568
17.057_BACK OFFICE EXPORT
L' Ametlla del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005147
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BACK OFFICE EXPORT
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115692) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIU EN
PRàCTIQUES
Les Franqueses del Vallès
(BARCELONA)
Oferta: 092017005148
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALOREM POSITIVAMENT UN PERFIL DINàMIC AMB ALT DOMINI D¿EXCEL.
DOMINI EFICAç DE PROGRAMES OFIMàTICS, ESPERIT DE TREBALL EN
EQUIP, I AMB DOTS COMERCIALS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115737) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
GESTORIA A LLEIDA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017005167
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TÈCNIC ÀREA LABORAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115708) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TECNIC GESTIÓ FISCAL I COMPTABLE
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092017005174
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TECNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ FISCAL I COMPTABLE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115731) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A - COMERCIO
INTERNACIONAL
Castellar del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005181
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA SITUADA EN CASTELLAR DEL VALLES REQUIERE
PARA SU INCORPORACIÓN A UNA PERSONA CON LA TITULACIÓN DEL CFGS
ADMINISTRATIVO/A O BIEN DEL CFGS EN COMERCIO INTERNACIONAL. SE
PRECISA: UNA PERSONA CON INICIATIVA, COMUNICATIVA, DISCRETA Y
RESPONSABLE, CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS EN ATENCIÓN
AL CLIENTE, ASÍ COMO EL CONOCIMIENTO DE NIVEL MEDIO EN INGLÉS Y
FRANCÉS. SE OFRECE: ESTABILIDAD LABORAL Y UN SALARIO DE 20.000 A
22.000 EUROS ANUALES SEGÚN LA EXPERIENCIA Y LOS CONOCIMIENTOS
QUE APORTE A LA EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115610) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE D'ESTUDIS I CAPTACIÓ
D'OBRES
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017005203
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
RESPONSABLE DE CONTACTAR AMB CLIENTS ACTUALS I POTENCIALS PER
OBTENIR INFORMACIÓ SOBRE LES OBRES EN CURS I ACONSEGUIR
MEDICIONS DE PRODUCTE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115659) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 37 de 568
AUX. ADMINISTRATIVO/A VILAFRANCA
Vilafranca del Penedès (BARCELONA)
Oferta: 092017005208
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA SECTOR INDUSTRIAL PRECISA ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICA
SUS TAREAS SERAN: - ADMINISTRACIÓN REPORTANDO A MANDO
SUPERIOR - ATENCIÓN TELEFÓNICA - ATENCIÓN PRESENCIAL TRAMITACIÓN RUTAS CHÓFERS - COORDINACIÓN RUTAS INSCRIBIRSE
OBLIGATORIAMENTE CON FOTO SE PRECISA PERSONA, RESPONSABLE,
SERIA, ACTIVA, CON DON DE GENTES, Y CAPACIDAD DE TRABAJO EN
EQUIPO. IMPRESCINDIBLE AÑOS DE EXPERIENCIA. IMPRESCINDIBLE
RESIDIR EN VILAFRANCA DEL PENEDES O ALREDEDORES. JORNADA
COMPLETA DE 9 A 13 HORAS Y DE 15,30 A 19,30 DE LUNES A VIERNES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115728) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ECONOMISTAS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005033
17/02/2017
Oficina: BARCELONA-ARAGO
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL D'ARAGÓ [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-5033, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE
MARKETING
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005005
17/02/2017
Oficina: BARCELONA-MALLORCA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MALLORCA
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5005, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES, EN GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005007
17/02/2017
Oficina: BARCELONA-MALLORCA
SE SOLICITA ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL.FUNCIONES: ATENCIÓN Y
BÚSQUEDA DE NUEVOS CLIENTES, GESTIÓN DE PEDIDOS,PARTICIPACIÓN
EN FERIAS,COORDINACIÓN CON LA RED COMERCIAL.REQUISITOS: CFGM
ADMINISTRATIVO O SIMILAR, INGLÉS Y PORTUGUÉS NIVEL ALTO Y
EXPERIENCIA EN LA OCUPACIÓN MÍNIMA DE 2 AÑOS. .SE OFRECE
CONTRATO INDEFINIDO, SALARIO DE 1200 EUROS A JORNADA COMPLERTA.
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MALLORCA
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5007, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
ADMINISTRATIU COMERCIAL AMB
DISCAPACITAT
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017005267
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADMINISTRATIU PER DONAR SUPORT AL DEPARTAMENT COMERCIAL
(ENTRADA DE COMANDES, FER INVENTARIS, CONTROL DE STOCK...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118159) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA COMERCIAL
Banyoles (GIRONA)
Oferta: 092017005269
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TASQUES ADMINISTRATIVES I ATENCIÓ AL CLIENT, VENTA PER TELEFON.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118193) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA DE NÒMINES ( DE 8 EMPRESA DE SERVEIS PROFESSIONALS DE LA ZONA DE GRANOLLERS ,
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 38 de 568
A 14H.)
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017005275
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PRECISA PER LES SEVES OFICINES UN : ADMINISTRATIU/VA LABORAL
PERSONA AMB EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 ANYS EN DESPATX
PROFESIONAL , PORTANT TEMES RELATIUS A NòMINES : ALTES/BAIXES,
CONTRACTES,SEGURETAT SOCIAL, CONFECCIÓ DE NòMINES, ARXIU,
GESTIONS EXTERNES (TGSS, INEM , INSS) ES VALORARà FORMACIÓ
SUPERIOR A NIVEL DE RELACIONS LABORALS O CIèNCIES DEL TREBALL.
BONS CONEIXEMENTS D'INFORMàTICA D'USUARI ( WORD , EXCEL , ACCES) ,
VALORANT-SE MOLT POSITIVAMENT CONEIXEMENTS DELS PROGRAMES
[email protected] I SILTRA. BON NIVEL DE CATALà , PARLAT I ESCRIT. PERSONA
ORDENADA , METICULOSA I AUTÓNOMA EN ELS PROCESOS BàSICS, AMB
FACILITAT DE TRACTE AMB ELS CLIENTS I CAPACITAT DE TREBALLAR EN
EQUIP I MOURE GRANS VOLUMS . S' OFEREIX INCORPORACIÓ IMMEDIATA
,CONTRACTE ESTABLE I DIRECTA D'EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118182) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU AL DEPARTAMENT
COMERCIAL
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017005302
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESCRIPCIÓ ADMINISTRATIU PER DONAR SUPORT AL DEPARTAMENT
COMERCIAL (ENTRADA DE COMANDES, FER INVENTARIS, CONTROL DE
STOCK...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118197) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017005304
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTAMOS SELECCIONANDO PARA CUBRIR UNA VACANTE DE
ADMINISTRATIVO (VARÓN) PARA EMPRESA UBICADA EN TERRASSA.
BUSCAMOS PERSONA TITULADA EN CFGS (FP2) ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS. EN PRINCIPIO SERÁ UN CONTRATO EN PRÁCTICAS POR 9
MESES Y SI TODO SALE BIEN POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN EN LA
EMPRESA. EL HORARIO DE 08:00 A 13:00 H. DE LUNES A VIERNES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118202) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TECNICO ADMINISTRATIVO CONTABLE
Sant Vicenç dels Horts (BARCELONA)
Oferta: 092017005308
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSCAMOS INCORPORAR UNA PERSONA MENOR DE 26 AÑOS, PARA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN/CONTABLE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118201) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TECNICO ADMINISTRATIVO CONTABLE
Cornellà de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017005309
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSCAMOS INCORPORAR UNA PERSONA MENOR DE 26 AÑOS, PARA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN/CONTABLE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118199) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
CONTABILIDAD, EN GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005239
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BARRI GÒTIC
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5239, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 39 de 568
18/02/2017
Oficina: BARCELONA-BARRIO GOTICO
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005241
18/02/2017
Oficina: BARCELONA-BARRIO GOTICO
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BARRI GÒTIC
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5241, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Cabrera de Mar (BARCELONA)
Oferta: 092017005238
18/02/2017
Oficina: MATARO-L'ESPLANADA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MATARÓ RONDES
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5238, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL
(SMO-GI)
Vilablareix (GIRONA)
Oferta: 092017005395
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR SERVEIS BUSCA INCORPORAR DE FORMA ESTABLE
UNA PERSONA PER REALITZAR TASQUES DE TIPUS ADMINISTRATIU I
GESTIÓ COMERCIAL INTERNA. AQUESTA OFERTA S¿INTEGRA DINS EL
PROGRAMA OCUPACIONAL 30 PLUS ADREçAT A PERSONES DE MÉS DE 30
ANYS ANYS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA DE FP II, ESO, BATXILLERAT O CFGM I
COMPORTA UNA PERÍODE DE FOMACIÓ OBLIGATORI DE 60 HORES DURANT
EL CONTRACTE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120396) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ATT. CLIENTE-ORDER ENTRY
(SUSTITUCIÓN MATERNIDAD)
El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017005401
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CREAR VALOR MEDIANTE LA ATENCIÓN AL CLIENTE CON INTERÉS Y
EMPEÑO PARA CONSEGUIR MEJORES RESULTADOS CADA AÑO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120327) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE COMPTABLE
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017005410
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA SITUADA AL VALLèS ORIENTAL , LÍDER EN EL SEU SECTOR,
PRECISA: RESPONSABLE COMPTABLE CANDIDATS/ES AMB FORMACIÓ A
NIVELL DE DIPLOMATS/DES EN CIèNCIES EMPRESARIALS, ADE ,
ECONòMIQUES , O ALTRES FORMACIONS I EXPERIèNCIA DEMOSTRABLE EN
TASQUES COMPTABLES. DEPENENT DE LA DIRECCIÓ FINANCERA I AMB EL
SUPORT DE GESTORIA EXTERNA, S'ENCARREGARà DE L'àREA COMPTABLE
DE L'EMPRESA , COMPTABILITAT ANALÍTICA, ESTUDIS COMPTABLES , PLà
GENERAL COMPTABLE, PREPARACIÓ D'IMPOSTOS MENSUALS
,RESPONSABLE DELS TANCAMENTS, ETC ES VALORARà EXPERIèNCIA EN
SAGE MURANO.NIVELL ALT D'EXCEL. EXPERIèNCIA MÍNIMA DE 3 ANYS EN
CàRREC SIMILAR, VALORANT EXPERIèNCIA AMB EMPRESES AMB
FACTURACIONS SUPERIORS ALS 10M ?.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120340) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 40 de 568
AUXILIAR ADMINISTRATIU
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005413
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSCA PERSONAL ADMINISTRATIU PER EMPRESA SITUADA A SANT
CUGAT. IMPRESCINDIBLE EXPERIèNCIA EN DEPARTAMENT COMPTABLE
AMB TASQUES DE FACTURACIÓ, GESTIÓ DE BANCS I PROCESSAMENT DE
COMPTABILITAT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120338) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU COMPTABLE
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017005437
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSCA PERSONAL ADMINISTRATIU/CONTABLE PER EMPRESA SITUADA A
SABADELL. IMPRESCINDIBLE EXPERIèNCIA EN DEPARTAMENT COMPTABLE
AMB TASQUES DE FACTURACIÓ, GESTIÓ DE BANCS I PROCESSAMENT DE
COMPTABILITAT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118236) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA COMERCIAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005448
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
REALIZAR LAS TAREAS DE UNA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTOS,
PEDIDOS, FACTURACIÓN ETC
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3119518) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA-SECRETARI/ÀRIA
DE DIRECCIÓ
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017005456
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MULTINACIONAL ALEMANA DEL SECTOR QUÍMIC (PLàSTIC) , PRECISA
INCORPORAR PER LES SEVES INSTAL.LACIONS DEL VALLèS ORIENTAL :
ADMINISTRATIU/VA -SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ CANDIDATS/ES AMB
FORMACIÓ UNIVERSITàRIA (ADE , EMPRESARIALS , ETC ), O BÉ FP O CFGS
EN ADMINISTRACIÓ COMERCIAL I AMB EXPERIèNCIA DEMOSTRABLE EN
DPTS. ADMINISTRATIUS. IMPRESCINDIBLE NIVELL ALT D'ANGLèS, VALORANT
EL FRANCèS. ES VALORARà CONEIXEMENT DEL PROGRAMA SAP.
S'ENCARREGARà DE TASQUES ADMINISTRATIVES , DONANT SUPORT
(SECRETARIAT) AL DIRECTOR GENERAL. CAPACITAT ORGANITZATIVA I
COMUNICATIVA. S'OFEREIX CONTRACTE ESTABLE I DIRECTA AMB
L'EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120372) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A IMPORT/ EXPORT
CON IDIOMAS
Sant Andreu de la Barca (BARCELONA)
Oferta: 092017005460
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LIBERTY WORK ETT SELECCIONA UN/A ADMINISTRATIVO/A IMPORT/EXPORT
CON IDIOMAS PARA EMPRESA UBICADA EN SANT ANDREU DE LA BARCA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118254) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
GESTORIA A LLEIDA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017005471
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TÈCNIC ÀREA LABORAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118229) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 41 de 568
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE
Martorell (BARCELONA)
Oferta: 092017005481
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LIBERTY WORK ETT SELECCIONA UN/A ADMINISTRATIVO/A CONTABLE PARA
ASESORÍA EN MARTORELL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118255) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
CONTABLE
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017005494
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA QUE SE DEDICA A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS,
PRECISA INCORPORAR UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIVA CONTABLE PARA
DAR APOYO AL DPTO. DE CONTABILIDAD. REQUISITOS: - ESTUDIOS DE FPII
O SIMILAR - EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS EN PUESTO SIMILAR - QUE
CONOZCA EN PLAN GENERAL CONTABLE - VALORABLE CONOCIMIENTOS
DE INGLÉS O FRANCÉS - EXPERIENCIA EN RECLAMACIÓN DE COBROS IMPRESCINDIBLE CATALÁN Y CASTELLANO SE OFRECE: - CONTRATO POR
ETT + INCORPORACIÓN A EMPRESA - HORARIO DE L-V DE 8H A 14H Y DE
15H A 17H.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120381) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TèCNIC/A INSERCIÓ LABORAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005499
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FUNDACIÓ PIMEC PRECISA INCORPORAR UN/A TèCNIC/A INSERCIÓ
LABORAL AMB LA MISSIÓ DE GESTIONAR EL PROGRAMA DE LA FUNDACIÓ
RELACIONAT AMB LA INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES EN RISC O
SITUACIÓ D¿EXCLUSIÓ SOCIAL, PRINCIPALMENT EL PROGRAMA
INCORPORA-EMPPERSONA. ES TRACTA D¿UNA TASCA PRINCIPALMENT DE:
- PROSPECCIÓ D¿EMPRESES, CONTACTES AMB EMPRESES I FIDELITZACIÓ
- RECERCA, CAPTACIÓ I GESTIÓ D¿OFERTES DE FEINA - INTERMEDIACIÓ
LABORAL - ACOMPANYAMENT I SEGUIMENT EN EL LLOC DE TREBALL RECERCA D¿OPORTUNITATS D¿OCUPACIÓ -DEFINICIÓ DE PERFILS
PROFESSIONALS -ATENCIÓ A LES PERSONES EN RECERCA DE FEINA
AJUDANT A CONSTRUIR EL PERFIL PROFESSIONAL, -OPTIMITZAR EINES DE
RECERCA DE FEINA, -DEFINIR PLANS D¿ACCIÓ INDIVIDUAL - ACONSEGUIR
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES I ASSOCIACIONS
EMPRESARIALS, SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ. -ORGANITZAR, PLANIFICAR I
IMPARTIR ACCIONS FORMATIVES PELS BENEFICIARIS - MANEIG I
ACTUALITZACIÓ PERMANENT DE BASE DE DADES. - SENSIBILITZAR AL
MERCAT EMPRESAR (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120369) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Barberà del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005329
21/02/2017
Oficina: BARBERA DEL VALLES
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BARBERÀ
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5329, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005373
21/02/2017
Oficina: SAN CUGAT DEL VALLES
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5373, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 42 de 568
AUX. ADMINISTRATIU/VA
Navàs (BARCELONA)
Oferta: 092017005626
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE NAVàS REQUEREIX PER A CONTRACTE TEMPORAL DE
LLARGA DURADA AUX. ADMINISTRATIU/VA AMB ANGLèS I/O FRANCÉS.
CONTRACTE PARCIAL EN MATI
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120418) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU PER DEPARTAMENT
FISCAL
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017005628
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TRAMITACIÓ DE DECLARACIONS DE RENDA, IVA, SOCIETATS.......I TOT TIPUS
DE TRàMITS QUE FAN REFERèNCIA A UN DEPARTAMENT FISCAL D'UNA
ASSESSORIA EMPRESARIAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121905) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE DE TRàFIC
Celrà (GIRONA)
Oferta: 092017005629
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DES D'IMAN TEMPORING GIRONA, EMPRESA ESPECIALITZADA EN SELECCIÓ
DE PERSONAL, ESTEM BUSCANT UN/A GESTOR/A DE TRàFIC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121892) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
[email protected] CON BULGARO
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092017005631
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA PRECISA INCORPORAR UN/A
ADMINISTRATIVO NATIVO BULGARO SE REQUIERE: - NIVEL NATIVO DE
BULGARO. - EXPERIENCIA EN TAREAS ADMINISTRATIVAS MÍNIMO 2 AÑOS. DISPONIBILIDAD HORARIA - INCORPORACIÓN INMEDIATA SE OFRECE: ESTABILIDAD LABORAL. - FORMACIÓN CONTINUA EN EL SECTOR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121884) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA AMB IDIOMES
Sils (GIRONA)
Oferta: 092017005634
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DES D'IMAN GIRONA, EMPRESA LÍDER EN SELECCIÓ DE PERSONAL, ESTEM
BUSCANT ADMINISTRATIUS/VES PER A IMPORTANT EMPRESA DE MOBILIARI
UBICADA A LA COMARCA DE LA SELVA, AQUESTA TÉ CONTACTE AMB
DIFERENTS PAïSOS TALS COM: ITALIA, FRANCIA, HOLANDA, AUSTRALIA I
RUSIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121900) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVOS/AS CON INGLÉS
ALTO
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017005637
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMAN TEMPORING PRECISA INCORPORAR PARA UNA EMPRESA DEDICADA
AL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN UBICADA EN RUBÍ, A
ADMINISTRATIVOS/AS CON INGLÉS, EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
(LOGÍSTICA, MARKETING, EXPORTACIÓN, CONTABILIDAD/FACTURACIÓN). HORARIO: DE 9 A 19 HORAS. REQUISITOS: - DISPONIBILIDAD INMEDIATA. EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR. - INGLES ALTO (CONVERSACIÓN)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120428) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 43 de 568
ADMINISTRATIU
Cerdanyola del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005638
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADMINISTRITATIU/RECEPCIONISTA PER GESTORIA AMB NOCIONS DE
COMPTABILITAT, QUE SÀPIGA UTILITZAR EL PROGRAMA A3
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121954) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIU
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092017005641
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR ADMINISTRATIU.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121986) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
(SOM-BANYOLES)
Banyoles (GIRONA)
Oferta: 092017005661
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE BANYOLES BUSCA UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/A,
INICIALMENT A MITJA JORNADA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121880) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TèCNIC/A ADMINISTRATIVU/VA
D'ASSEGURANCES
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017005666
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DES DE LA DELEGACIÓ DE GIRONA D'IMAN TEMPORING, EMPRESA
ESPECIALITZADA DE SELECCIÓ DE PERSONAL, ESTEM CERCANT UNA
PERSONA PER COBRIR LA VACANT D'ADMINISTRATIU/VA D'ASSEGURANCES
PER A IMPORTANT EMPRESA ASSESSORA UBICADA A GIRONA CAPITAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121904) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017005698
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DES D'IMAN GIRONA, EMPRESA ESPECIALITZADA EN SELECCIÓ DE
PERSONAL, ESTEM BUSCANT UN/A ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE PER A
IMPORTANT EMPRESA UBICADA A GIRONA. PENSEM EN UNA PERSONA AMB
TITULACIÓ EN COMPTABILITAT I FINANCES, DRET, CIèNCIES DEL TREBALL O
SIMILAR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121912) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA CONTABLE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005705
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE NECESITA ADMINISTRATIVA CONTABLE CON EXPERIENCIA EN EL
SECTOR SERVICIOS PARA TRABAJAR EN HORARIO DE 9 A 14H. Y UNA
TARDE SEMANAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120401) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Badalona (BARCELONA)
Oferta: 092017005553
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BADALONA CASAGEMES
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5553,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 44 de 568
22/02/2017
Oficina: BADALONA-CASAGEMES
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005535
22/02/2017
Oficina: BARCELONA-ARAGO
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL D'ARAGÓ [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-5535, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES, EN GENERAL
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017005545
22/02/2017
Oficina: MATARO-L'ESPLANADA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MATARÓ RONDES
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5545, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
CONTABILIDAD, EN GENERAL
La Selva del Camp (TARRAGONA)
Oferta: 092017005356
22/02/2017
Oficina: REUS
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE REUS [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-5356, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
ADMINISTRATIVA
Ulldecona (TARRAGONA)
Oferta: 092017005810
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TASQUES D'ADMINISTRACIÓ EN GENERAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124147) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRACIÓ
Santa Llogaia d'Àlguema (GIRONA)
Oferta: 092017005826
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSCA PERSONA REPONSABLE DEL PROCÉS DE FACTURACIÓ A MÉS
D'ATENCIÓ TELEFÒNICA I ALTRES TASQUES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124189) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA DE COMPRES AMB
ANGLèS
Agramunt (LLEIDA)
Oferta: 092017005831
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA AL SECTOR INDUSTRIAL PRECISA INCORPORAR UN/A
ADMINISTRATIU/VA PEL SEU DEPARTAMENT DE COMPRES. ES REQUEREIX
UN ALT NIVELL D'ANGLèS I S'OFEREIX UN LLOC DE FEINA ESTABLE A
JORNADA COMPLETA AIXÍ COM POSSIBILITATS DE DESENVOLUPAMENT
LABORAL I PROMOCIÓ. FUNCIONS: - REALITZACIÓ DE COMANDES A
PROVEïDORS DE LLENGUA ANGLESA - GESTIÓ D'INCIDèNCIES AL
DEPARTAMENT - COORDINACIÓ DE COMANDES JUNTAMENT AMB ELS
RESPONSABLES DE PRODUCCIÓ REQUISITS: IMPRESCINDIBLE ALT NIVELL
D'ANGLèS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124133) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 45 de 568
ADMINISTRATIVA (HORARIO 9:30H 17:30H)
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005832
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121909) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA MITJA JORNADA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005838
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TASQUES ADMINISTRATIVES, FACTURES, PREPARACIÓ DE COMANDES,
ATENCIÓ TELEFòNICA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124126) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005839
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
NOIA ADMINISTRATIVA, ENTRE 18 I 25, PER TASQUES D'ADMINISTRACIÓ I
CONTABILITAT, AMB CONEIXAMENT D'ANGLES I VINCULADA AL MON DE
L'ESCALADA CON A DEPORTISTE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3109978) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO RRHH
Pineda de Mar (BARCELONA)
Oferta: 092017005845
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3122008) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL TELEMARKETING
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017005866
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMAN TEMPORING PRECISA INCORPORAR EN RUBÍ, PARA UNA EMPRESA
DEDICADA A LA IMPORTACIÓN DE CABLES Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA
Y TELECOMUNICACIONES, A UN/A TÉCNICO/A COMERCIAL PARA LA
REALIZACIÓN DE TELEVENTA (TELEMARKETING). FUNCIONES: - VENTA
COMERCIAL ¿ TELEVENTA ¿ TELEMARKETING - USO DEL ORDENADOR. GESTIÓN DE CLIENTES. - RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE LLAMADAS A
POTENCIALES CLIENTES PARA SU CAPTACIÓN. REQUISITOS: - EXPERIENCIA
PREVIA COMO COMERCIAL Y TELEMARKETING. - MUY VALORABLE
CONOCIMIENTOS EN EL SECTOR DEL CABLEADO O LA ELECTRÓNICA. SE
OFRECE: HORARIO MEDIA JORNADA DE 9.30 A 13.30H (NEGOCIABLE) CONTRATO ETT CON POSIBLE INCORPORACIÓN A EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124182) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
BARCELONA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005875
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONTABLE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124158) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 46 de 568
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005888
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA REALIZACIÓN DE TAREAS PROPIAS DEL
PUESTO DE TRABAJO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3122016) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MONTORNES DEL VALLES
Montornès del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005897
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124130) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICOS EN CONTABILIDAD, EN
GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005783
23/02/2017
Oficina: BARCELONA-ARAGO
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL D'ARAGÓ [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-5783, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
RECEPCIONISTAS-TELEFONISTAS EN
OFICINAS, EN GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005786
23/02/2017
Oficina: BARCELONA-ARAGO
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL D'ARAGÓ [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-5786, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
CONTABILIDAD, EN GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005788
23/02/2017
Oficina: BARCELONA-ARAGO
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL D'ARAGÓ [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-5788, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Montcada i Reixac (BARCELONA)
Oferta: 092017005791
23/02/2017
Oficina: RIPOLLET
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE RIPOLLET
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5791, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Sant Adrià de Besòs (BARCELONA)
Oferta: 092017005722
23/02/2017
Oficina: SAN ADRIAN DE BESOS
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5722,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
CONTABILIDAD, EN GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
SE NECESITAN DOS CONTABLES CON EXPERIENCIA ACREDITABLE DE 3
AÑOS, CONOCIMIENTO A NIVEL SUPERIOR DE EXCEL Y UN NIVEL ALTO DE
INGLÉS. SE OFRECE UN CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA DE
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 47 de 568
Oferta: 092017005930
24/02/2017
Oficina: BARCELONA-BARRIO GOTICO
09:00H A 18:00H (CON 1HORA PARA COMER) Y UN SUELDO ENTRE 1166 Y
1250€. TAREAS: ASIENTOS CONTABLES, CONCILIACIÓN DE BANCOS Y
CUENTAS, CONTROL DE COMPRAS Y GASTOS.
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BARRI GÒTIC
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5930, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005971
24/02/2017
Oficina: BARCELONA-BARRIO GOTICO
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BARRI GÒTIC
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5971, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
La Selva del Camp (TARRAGONA)
Oferta: 092017005913
24/02/2017
Oficina: REUS
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE REUS [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-5913, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
TÉCNICOS EN CONTABILIDAD, EN
GENERAL
Salou (TARRAGONA)
Oferta: 092017005929
24/02/2017
Oficina: TARRAGONA-CAMP CLAR
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE TARRAGONA CAMPCLAR
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5929,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
ASSESSOR FISCAL SENIOR
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006040
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA CONSOLIDADA I EN EXPANSIÓ PRECISA LLICENCIAT EN ADE O
ECONÒMIQUES PER ASSESSORAMENT FISCAL A CLIENTS I REALITZACIÓ DE
TOTS ELS TRIBUTS QUE AFECTAN A TOT TIPUS D'EMPRESA I SECTOR,
SOCIETATS, INDIVIDUALS I PERSONES FÍSIQUES. EXPERT EN FISCALITAT,
COMPTABILITAT, DOMINI DE LA LEGISLACIÓ VIGENT, IS, IVA, COMPTES
ANUALS, DECLARACIONS DE RENDA, PATRIMONI, ETC. LLOC DE TREBALL
ESTABLE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124226) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO RRHH - PRL
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092017006042
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADMINISTRATIVO RRHH - PRL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127527) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA AMB ANGLèS
Sils (GIRONA)
Oferta: 092017006048
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DES D'IMAN GIRONA, EMPRESA LÍDER EN SELECCIÓ DE PERSONAL, ESTEM
BUSCANT UNA PERSONA PER A LA RECEPCIÓ D'IMPORTANT EMPRESA DE
MOBILIARI UBICADA A LA COMARCA DE LA SELVA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125865) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 48 de 568
ADMINISTRATIU/VA-COMPTABLE
Les Borges Blanques (LLEIDA)
Oferta: 092017006097
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE LA ZONA DE LES GARRIGUES NECESSITA INCORPORAR A
UN/A ADMINISTRATIU/VA AMB CONEIXEMENTS EN COMPTABILITAT.
FUNCIONS: ATENCIÓ TELEFòNICA, ALBARANS, FACTURACIÓ, ARXIU,
SUPORT RESPONSABLE D'ADMINISTRACIÓ;... REQUERIMENTS: -CFGS EN
ADMINISTRACIÓ -DOMINI DE L'EXCEL, WORD, ETC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127554) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA LICITACIONS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006104
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
A FEMAREC ESTEM CERCANT UN/A ADMINISTRATIU/VA PER GESTIONAR
LES ACCIONS ATORGADES AL 2016 I EXECUCIONS DE 2017.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127531) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OFFICE MANAGER/ASSISTANT DE
DIRECCIÓN
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006120
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EL PUESTO ESTARÁ EN DEPENDENCIA CON LA DIRECCIÓN Y CON EL
RESTO DE ÁREAS; JURÍDICO, EXPANSIÓN, COMERCIAL, OPERACIONES,
ETC.)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127530) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA TELEMàRQUETING
Banyoles (GIRONA)
Oferta: 092017006121
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DES DE IMAN TEMPORING, EMPRESA ESPECIALITZADA EN SELECCIÓ DE
PERSONAL, ESTEM BUSCANT PER A IMPORTANT EMPRESA DE BANYOLES
UN/A ADMINISTRATIU/VA TELEMARQUETING.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125949) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/IVA-COMPTABLE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006126
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERSONA JOVE, METòDICA I RESPONSABLE. ESTUDIANT O RECIEN
LLICENCIADA FP GRAU MIG, ECONòMIQUES O EMPRESARIALS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125881) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMPTABLE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006134
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERSONA AMB AMPLIS CONEIXEMENTS I EXPERIèNCIA EN COMPTABILITAT I
ADMINISTRACIÓ DE EMPRESES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127512) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AMINISTRATIU COMPTABLE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006136
24/02/2017
ESTACIÓ DE SERVEI A BARCELONA CIUTAT NECESSITA UN OFICIAL 1º
ADMINISTRATIU COMPTABLE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 49 de 568
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124201) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA GESTIÓ DE
PRàCTIQUES
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006143
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
A FEMAREC ESTEM CERCANT UN/A ADMINISTRATIU/VA PER GESTIONAR
LES PRàCTIQUES QUE ES DERIVIN DE LES ACCIONS ATORGADES AL 2016 I
EXECUCIONS 2017.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127533) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUX.ADMINISTRATIVO/A
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006148
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTAMOS SELECCIONANDO PERFIL AUX.ADMINISTRATIVO/A PARA
TRABAJAR EN NUESTRO DEPARTAMENTO BACKOFFICE . PARA TRABAJAR
EN EMPRESA LIDER EN SERVICIOS DE INTERNET MEDIANTE FIBRA OPTICA.
NUESTRAS OFICINAS ESTAN UBICADAS EN [email protected] ES PARA TRABAJAR EN
TURNO DE MAÑANA DE 9 A 14:00 HORAS. CON POSIBILIDAD DE AMPLIAR
JORNADA MAS ADELANTE.CONTRATO INDEFINIDO 25 HORAS SEMANALES.
SALARIO BRUTO MENSUAL ES DE 729,16 EUROS BRUTOS POR DOCE
PAGAS. INCORPORACION ES INMEDIATA. SE REQUIERE EXPERIENCIA
AUX.ADMINISTRATIVA Y TAMBIEN EXPERIENCIA EN ATENCION TELEFONICA.
TRATO CON CLIENTES ETC....
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125937) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/IVA FORMACIÓ
(MATARÓ)
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017006157
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPRESCINDIBLE EXPERIÈNCIA EN GESTIÓ DE LA FORMACIÓ
(DEMOSTRABLE), TENIR DISPONIBILITAT HORÀRIA DE MATINS I TARDES I
INCORPORACIÓ IMMEDIATA. CERQUEM UN/A ADMINISTRATIU/VA PEL
DEPARTAMENT DE FORMACIÓ. GESTIÓ CURSOS PRIVATS, SUBVENCIONATS
I PER A LES EMPRESES. SOL·LICITUDS DELS ALUMNES I DE LES ACCIONS
FORMATIVES AMB L'APLICACIÓ CORRESPONENT. GESTIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ I DE LES TRUCADES TELEFòNIQUES. ATENCIÓ I
INFORMACIÓ PRESENCIAL I TELEFòNICAMENT AL PÚBLIC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125893) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A Y ATENCIÓN AL
CLIENTE
Alcarràs (LLEIDA)
Oferta: 092017006158
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADMINISTRATIVO/A PARA ATENCIÓN TELEFÓNICA, CONFECCIÓN DE
PRESUPUESTOS, RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS, SEGUIMIENTO Y
PROGRAMACIÓN DE RUTAS, FACTURACIÓN E INTRODUCCIÓN DE DATOS
CONTABLES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124209) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE DE FINANCES
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006161
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ÒMNIUM CULTURAL, ENTITAT QUE TREBALLA PER A LA PROMOCIÓ DE LA
LLENGUA I LA CULTURA CATALANES, LA COHESIÓ SOCIAL I LA DEFENSA
DELS DRETS NACIONALS DE CATALUNYA, CERCA UNA PERSONA PER
INCORPORAR-LA AL SEU EQUIP PROFESSIONAL COM A RESPONSABLE DE
FINANCES. PERFIL: PERSONA RIGOROSA, RESOLUTIVA, DINàMICA I AMB
INICIATIVA, POLIVALENT, AMB CAPACITAT DE TREBALL AUTòNOM I DE
TREBALL EN EQUIP.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 50 de 568
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124204) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TèCNIC/A AGENCIA DE COL.LOCACIÓ
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006162
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
NECESSITEM UNA PERSONA PER AJUDAR EN ELS TASQUES DE
INTRODUCCIÓ DE DADES EN AGèNCIA DE COL.LOCACIÓ. MITJA JORNADA.
IMPRESCINDIBLE TITULACIÓ UNIVERSITàRIA DE GRAU MIG O SUPERIROR I
EXPERIÈNCIA MÍNIMA D'UN ANY EN TASQUES RELACIONADES AMB LA
INTERMEDIACIÓ LABORAL I/O PROSPECCIÓ EMPRESARIAL. ABSTENIR-SE SI
NO COMPLEIXEN REQUISITS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127525) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO CONTABLE CON SAP
(SUSTITUCIÓN)
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017006181
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESDE IMAN TEMPORING SE PRECISA INCORPORAR EN UNA IMPORTANTE
EMPRESA UBICADA EN RUBÍ (BARCELONA), A UN/A ADMINISTRATIVO/A
PARA SU DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. DICHA PERSONA
DESARROLLARÁ FUNCIONES TALES COMO: - GESTIÓN DE PROVEEDORES. GESTIÓN DE NÓMINAS Y CLIENTES. - REALIZACIÓN DE REGISTROS
CONTABLES. - ARCHIVO EN SOPORTE CONVENCIONAL E INFORMÁTICO E
INTRODUCCIÓN DE DATOS Y TEXTOS EN TERMINALES. - REALIZAR
GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE TESORERÍA. - MANEJAR APLICACIONES
OFIMÁTICAS EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN.
REQUISITOS MÍNIMOS: - EXPERIENCIA EN DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD - CONOCIMIENTOS DE SAP. - VALORABLE INGLÉS DISPONIBILIDAD INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124214) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU GESTORIA.
DEPARTAMENT LABORAL
Sant Boi de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017006185
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SUBSTITUCIÓ PER MATERNITAT DE UN TREBALLADOR DEL DEPARTAMENT
DE LABORAL D'UNA GESTORIA AMB POSSIBILITAT DE SER FIXE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127514) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMPTABLE MITJA JORNADA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017006197
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSCA TèCNIC COMPTABLE A MITJA JORNADA PER PORTAR
L¿ADMINISTRACIÓ, FINANCES I COMPTABILITAT D¿UNA EMPRESA DE
PREPARACIÓ MECàNICA. IMPRESCINDIBLE EXPERIèNCIA PRèVIA EN UNA
EMPRESA PETITA PER PORTAR D¿UNA MANERA AUTòNOMA I
RESPONSABLE LA COMPTABILITAT DIA A DIA SENSE CAP SUPERVISIÓ.
REQUERIMENTS: - MÍNIM 5 ANYS D¿EXPERIèNCIA - PERSONA AUTòNOMA I
RESPONSABLE - INCORPORACIÓ IMMEDIATA - IDEAL PER CONCILIAR VIDA
LABORAL I FAMILIAR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125892) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
SE NECESSITA PERSONA JOVEN INSCRIT/A A GARANTIA JUVENIL PARA UN
CONTRACTO LABORAL DE 6 MESES. EL PUESTO ES DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/VA. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN
PUESTO SIMILAR TITULO DE CFGS EN ADMINISTRACIÓN Y CONOCIMIENTOS
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 51 de 568
Oferta: 092017005996
25/02/2017
Oficina: BARCELONA-MALLORCA
DE EXCEL. SE OFRECE SALARIO BRUTO DE 1300 € APROX. Y JORNADA
COMPLETA DE LUNES A JUEVES DE 8 -13 / 14 -17, VIERNES DE 8 A 15.
PERSONAS INTRERESADAS ENVIAR CV A OFERTESMALLORCA.SOC
@GENCAT.CAT (REF.5996-I)
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MALLORCA
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5996, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
ECONOMISTAS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006202
25/02/2017
Oficina: BARCELONA-POBLENOU
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE POBLE NOU
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-6202,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
CONTABILIDAD, EN GENERAL
Fornells de la Selva (GIRONA)
Oferta: 092017005998
25/02/2017
Oficina: GERONA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE GIRONA [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-5998, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
ADMINISTRATIU/VA - COMPTABLE
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017006263
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GESTORIA A LLEIDA, PRECISA D'UNA PERSONA PER AL DEPARTAMENT
COMPTABLE-FISCAL A JORNADA COMPLETA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127609) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSISTANT/ AUX. ADMINISTRATIVA
DPTO. VENTAS
Cornellà de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017006276
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PRECISAMOS ASSISTANT / AUXILIAR VADMINISTRATIVA PARA EL DPTO. DE
VENTAS PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES: * GRABACIÓN DE
DATOS EN EL SISTEMA. * INTRODUCCIÓN PEDIDOS DE COMPRAS/VENTAS
EN NUESTRO PROGRAMA INFORMÁTICO. * PROPORCIONAR APOYO EN EL
PROCESO ADMINISTRATIVO DE OTROS DEPARTAMENTOS. * TAREAS DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVAS VARIAS. * TRATAMIENTO DE TEXTOS. *
PRESENTACIONES DE PRODUCTO * ARCHIVO * LLEVAR A CABO OTRAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS, QUE LA EMPRESA CONSIDERE NECESARIAS
PARA EL DESARROLLO DEL PUESTO. SE REQUIERE: - AGILIDAD EN LA
GRABACIÓN DE DATOS. - CONOCIMIENTO DEL PAQUETE OFFICE,
ESPECIALMENTE DEL EXCEL Y POWERPOINT. - SE VALORARÁ NIVEL DE
INGLÉS. - BUSCAMOS UNA PERSONA RESPONSABLE, METÓDICA,
ORDENADA, ACOSTUMBRADA A TRABAJAR EN EQUIPO Y PRO-ACTIVA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3130355) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICO RRHH Y PRL
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017006286
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTUDIOS MÍNIMOS: GRADUADO SOCIAL/CIENCIAS DEL TRABAJO/RRLL +
MASTER EN PRL (SEGURIDAD LABORAL, HIGIENE INDUSTRIAL Y
ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA APLICADA). EXPERIENCIA MÍNIMA
DEMOSTRABLE UN AÑO EN EL ÁMBITO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Y PRL. DOMINIO DE: [email protected]; SILTRA; DELTA; CONTA; SISTEMA RED;
A3NOM; PAQUETE OFFICE Y PORTALES DE COORDINACIÓN EMPRESARIAL.
DESCRIPCIÓN: SE PRECISA ADMINISTRATIVO DE NÓMINAS CON
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN PRL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN DE TODAS LAS TAREAS RELACIONADAS CON PERSONAL
(NÓMINAS, SEGUROS SOCIALES, GESTIÓN SALARIAL, NORMATIVA
LABORAL, IRPF...) ASÍ COMO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ADEMÁS, COLABORARÁ EN TODO
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 52 de 568
TIPO DE TAREAS PURAMENTE ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS. PENSAMOS EN UNA PERSONA CON INICIATIVA,
EMPÁTICA, METÓDICA, FLEXIBLE, DETALLISTA Y RÁPIDA EN LA GESTIÓN DE
LOS ASUNTOS. CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO. DISPONIBILIDAD
PARA VIAJAR. EN DEPENDENCIA DE (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3129649) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017006287
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ A JORNADA COMPLETA EN HORARI DE
TARDA FINS LES 21 H. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3130351) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA LOGÍSTICA AMB
ANGLèS
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017006297
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA ESTABLE NECESITA INCORPORAR A UN/A ADMINISTRATIU/VA
LOGÍSTIC/A. FUNCIONS: ATENCIÓ I GESTIÓ TELEFÓNICA (CLIENTS
NACIONALS E INTERNACIONALS), GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DELS
ENVIAMENTS, ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TRANSPORT (NACIONAL
E INTERNACIONAL) GESTIÓ D'INCIDèNCIES, TRACTE AMB CLIENTS, ETC.
REQUERIMENTS: NIVELL ALT D'ANGLèS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3130333) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTARTIVO CONTABLE JUNIOR
Pallejà (BARCELONA)
Oferta: 092017006299
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADMINISTRATIVO CONTABLE JUNIOR CON SENTIDO DE LA
RESPONSABILIDAD, CAPACIDAD DE ANÁLISIS, CONOCIMIENTOS
ESENCIALES DE LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS, USO DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS RELACIONADAS Y SENTIDO DE LA MORALIDAD. FORMADO
EN LA NORMATIVA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD, Y TENER UN
CONOCIMIENTO EXHAUSTIVO DE LAS DISTINTAS CUENTAS QUE
CONFORMAN EL CUADRO DE CUENTAS, ASÍ COMO LA FORMA DE REALIZAR
ASIENTOS SEGÚN LA NATURALEZA DE LA OPERACIÓN. TAREAS A
REALIZAR: ·ACTUALIZACIÓN Y MECANIZACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES.
·INFORME ECONÓMICO, FINANCIERO Y FISCAL DEL EJERCICIO.
·CONFECCIÓN, EMISIÓN Y ENVÍO DE FACTURAS. ·GESTIÓN DE BANCOS.
·CONTROL DE COBROS Y PAGOS. ·ENVÍO DE COMUNICACIONES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3130272) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA DE CLIENTS
(SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017006305
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PER IMPORTANT EMPRESA DE SERVEIS FORMATIUS ESPECIALITZATS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3130276) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERADOR INFORMÁTICO
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017006310
INTRODUCCIÓN DATOS SISTEMA INFORMÁTICO, ACTUALIZACIÓN DE DATOS
MEDIANTE ORDENADOR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 53 de 568
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127613) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL AMB
ANGLèS
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017006315
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA ESTABLE NECESITA INCORPORAR A UN/A ADMINISTRATIU/VA
COMERCIAL. FUNCIONS: ATENCIÓ I GESTIÓ TELEFÓNICA (CLIENTS
NACIONALS E INTERNACIONALS), ENTRADA DE COMANDES, GESTIÓ
D'INCIDèNCIES, SUPORT AL DEPARTAMETN COMERCIAL, ASSISTèNCIA A
FIRES PUNTUALS, ETC. REQUERIMENTS: NIVELL ALT D'ANGLèS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3130331) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RECEPCIÓN/ADMINISTRACIÓN
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006321
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CLÍNICA DENTAL EN BARCELONA PRECISA UNA RECEPCIONISTA/ADM.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3130345) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA PEL DEPARTAMENT
DE VENDES
Argelaguer (GIRONA)
Oferta: 092017006324
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CERQUEM NOIA JOVE I DINàMICA AMB DISPONIBILITAT PER VIATJAR DINS
DEL TERRITORI ESPANYOL I REPRESENTAR A L'EMPRESA EN FIRES I
CONGRESSOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127612) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017006327
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GRADO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O SIMILAR.
EXCELENTE NIVEL DE PAQUETE OFFICE (EXCELL, WORD), CORREO
ELECTRÓNICO. CATALÁN NIVEL SUFICIENCIA. IMPRESCINDIBLE VIVIR EN
MATARÓ O CERCANÍAS. TAREAS A REALIZAR: - ELABORACIÓN DE
CUADRANTES Y SEGUIMIENTO DIARIO, COBERTURA DE SERVICIOS. RECEPCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE HOJAS DE HORAS DE LOS
TRABAJADORES Y COMPROBACIÓN PARA FACTURACIÓN. - CONTROL DE
HOJAS DE HORAS Y ELABORACIÓN DE CUADRO RESUMEN PARA RRHH. ELABORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CALENDARIOS LABORALES. CONTROL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE VACACIONES Y DÍAS DE
CONVENIO. - OTRAS TAREAS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE LAS YA
EXPUESTAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3129648) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONTABLE - FISCAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006331
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TÉCNICO/A CONTABLE / FISCAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3130348) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 54 de 568
ASSISTANT AL DEPARTAMENT
D'ADMINISTRACIÓ
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006333
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PRESTIGIOSA EMPRESA D'ESTUDIS DE MERCAT ESTà CERCANT UNA
AJUDANT PEL DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127615) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU
Sant Julià de Ramis (GIRONA)
Oferta: 092017006349
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓ I INSTAL.LACIÓ DE TENDALS
NECESSITA INCORPORAR AL DEPARTAMENT COMERCIAL UNA PERSONA
PER OFICINA I TRACTE AL PÚBLIC, LA SEVA TASCA BàSICAMENT SERIA
PICAR PRESSUPOSTOS, SEGUIMENT DE PRESSUPOSTOS, COMANDES, I
TRACTE AL PÚBLIC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3130275) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICOS SUPERIORES EN
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS, EN GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005571
28/02/2017
Oficina: BARCELONA-ARAGO
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL D'ARAGÓ [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-5571, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
CONTABILIDAD, EN GENERAL
L' Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017006247
28/02/2017
Oficina: HOSPITALET-COBALTO
EMPRESA DEL SECTOR DEL RECICLAJE NECESITA INCORPORAR 3
ADMINISTRATIVOS CONTABLES CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS, CON
CONOCIMIENTOS LABORALES, FISCALES I CONTABLES. TAREAS:
ELABORACIÓN DE ALBARANES Y FACTURAS, CONTABILIDAD, ATENCIÓN AL
CLIENTE, RECEPCIÓN DE LLAMADAS. IMPRESCINDIBLE: 2 AÑOS DE
EXPERIENCIA, CFGM O CFGS RAMA ADMINISTRATIVA, CATALÁN,
CASTELLANO E INGLÉS ESCRITO Y HABLADO CORRECTAMENTE Y
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA.
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE L'HOSPITALET COBALTO
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-6247, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
JEFE VENTAS SECTOR ALIMENTACIÓN
PARA BARCELONA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 132017001597
28/02/2017
Oficina: LEGANÉS I
PUESTO JEFE VENTAS SECTOR ALIMENTACIÓN EN BARCELONA.
CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA. SALARIO NEGOCIAR CON LA
EMPRESA. CARNET DE CONDUCIR IMPRESCINDIBLE
ENVIAR CURRÍCULUM A: [email protected]
ADMINISTRATIVA AMB ALEMANY ALT
PARLAT
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017006487
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FUNCIONS ADMINISTRATIVES DE SUPORT I RESOLUCIÓ D'INCIDèNCIES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3131722) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA
ADMINISTRATIU/VA PER SUPORT AL DEPARTAMENT FISCAL I COMPTABLE.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 55 de 568
FINANCER/COMPTABLE
Gurb (BARCELONA)
Oferta: 092017006497
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3131756) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRACIÓ / ANàLISI DE COSTOS
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017006506
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMPTABILITAT I ANàLISI DE COSTOS DE LA EXPLOTACIÓ DE VEHÍCLES
INDUSTRIALS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3131767) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA AMB FRANCES ALT
PARLAT
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017006512
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FUNCIONS ADMINISTRATIVES DE SUPORT I RESOLUCIÓ D'INCIDèNCIES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3131721) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUX. ADMIN TRàFIC (SMO-GI)
Celrà (GIRONA)
Oferta: 092017006525
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FUNCIONS: ATENCIÓ AL DEPARTAMENT DE CàRREGUES COMPLETES
NACIONAL I INTERNACIONAL. GESTIÓ DE FLOTA INTERNACIONAL (15
TRAYLERS), PRINCIPALMENT ITàLIA I FRANçA. GESTIÓ D'EXPEDICIONS DE
DISTRIBUCIÓ LOCAL, REGIONAL I NACIONAL, AMB ELS NOSTRES
PARTNERS, DINAMITZACIÓ COMERCIAL DEL DEPARTAMENT DE
CàRREGUES COMPLETES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3131773) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR ADMINISTRATIU
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006534
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TASQUES ADMINISTRATIVES EN CENTRE DE FORMACIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3131779) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA CLIMA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006547
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMAN TEMPORING REQUIERE INCORPORAR PARA EMPRESA SITUADA EN
BARCELONA A UN/A ADMINISTRATIVO/A DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CLIMA.
SUS FUNCIONES SERÁN: ¿ ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA
EN EL GESTOR DOCUMENTAL Y PREPARACIÓN DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS (DESPIECES, CODIFICACIONES, ETC.). ¿ ATENDER Y RESOLVER
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA RESOLUCIÓN DE
INCIDENCIAS DOCUMENTALES. ¿ ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS
DOCUMENTALES DEL EQUIPO POSTVENTA DE CADA PAÍS. ¿
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL BUZÓN DEL DEPARTAMENTO.
CONTRATO POR OBRA Y SERVICIO CON OPCIONES DE CONTINUIDAD EN
EMPRESA. JORNADA COMPLETA DE 9 A 18 H. SALARIO 9.68 ? BRUTO/HORA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3131769) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 56 de 568
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA EN PRÁCTICAS
PARA INMOBILIARIA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006555
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TIENES QUE DISPONER DE TITULACIÓN ADECUADA PARA FORMALIZAR
CONTRATO DE PRÁCTICAS DE 6 MESES Y UNA VEZ CONSOLIDADA LA
FORMACIÓN EXPECIFICA DEL PUESTO, PASARA A FORMALIZAR CONTRATO
LABORAL FIJO INDEFINIDO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3130404) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA 1/2 JORNADA (VIC)
Vic (BARCELONA)
Oferta: 092017006557
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPRESCINDIBLE INCORPORACIÓ IMMEDIATA (1/2 JORNADA). CERQUEM
UN/A ADMINISTRATIU/VA PEL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ. GESTIÓ
CURSOS PRIVATS, SUBVENCIONATS I PER A LES EMPRESES. SOL·LICITUDS
DELS ALUMNES I DE LES ACCIONS FORMATIVES AMB L'APLICACIÓ
CORRESPONENT. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LES TRUCADES
TELEFòNIQUES. ATENCIÓ I INFORMACIÓ PRESENCIAL I TELEFòNICAMENT AL
PÚBLIC. ES VALORARà EXPERIèNCIA EN LA GESTIÓ DE CURSOS
SUBVENCIONATS, PRIVATS I PER LES EMPRESES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3131726) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
CONTABILIDAD, EN GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006364
01/03/2017
Oficina: BARCELONA-ARAGO
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL D'ARAGÓ [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-6364, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
TÉCNICOS SUPERIORES EN
CONTABILIDAD Y/O FINANZAS, EN
GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006393
01/03/2017
Oficina: BARCELONA-POBLENOU
1 TÉCNICO EN CONTABILIDAD/FINANZAS. TAREAS: ACCESO Y
ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS,
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES DE DIFERENTES
PROYECTOS DE SERVICIOS BANCARIOS, APOYO ADMINISTRATIVO,
DIFERENTES TRÁMITES JURÍDICOS DERIVADOS DE ENTIDADES
FINANCIERAS. IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN DERECHO,
ECONOMÍA, EMPRESARIALES O ADE, INTERÉS POR EL SECTOR BANCARIO,
DISPONIBILIDAD HORARIA, Y DOMINIO HABLADO Y ESCRITO DEL CATALÁN Y
CASTELLANO. CONTRATO EN PRÁCTICAS DE 3 MESES EN HORARIO DE 9 A
18
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE POBLE NOU
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-6393,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Massanes (GIRONA)
Oferta: 092017006402
01/03/2017
Oficina: BLANES
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BLANES [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-6402, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 57 de 568
GENERAL
Sant Vicenç de Castellet (BARCELONA)
Oferta: 092017006380
01/03/2017
Oficina: MANRESA
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MANRESA
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-6380, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
Viladecans (BARCELONA)
Oferta: 092017006373
01/03/2017
Oficina: VILADECANS
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE VILADECANS
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-6373, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
Sector Profesional: AGRARIO
MECANIC AGRICOLA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092016031957
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERSONA AMB CONEIXEMENTS DE MECANICA AGRICOLA, AMB
EXPERIENCIA, PER PORTAR MANTENIMENT DE LA MAQUINARIA
D'EXPLOTACIONS AGRARIES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:2999041) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNIC EN GESTIÓ D'EMPRESES
AGROPECUàRIES
L' Aldea (TARRAGONA)
Oferta: 092016032284
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSCA PERSONA DINàMICA I AMB PERFIL COMERCIAL PER GESTIONAR
UNA AGROBOTIGA QUE ÉS DEDICA A LA COMERCIALITZACIÓ DE
PRODUCTES PER A L'AGRICULTURA. ES PRECICEN CONEIXEMENTS
D'AGRICULTURA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3015062) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE TÈCNIC/A COMERCIAL
(BAIX CAMP)
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092016033893
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SECTOR RAMADER
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3036603) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AMPOSTA
Amposta (TARRAGONA)
Oferta: 092017000253
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ENCAIXAR FRUITS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3049622) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
GANDESA
Gandesa (TARRAGONA)
Oferta: 092017000785
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ENCARREGAT DE CELLER
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3045099) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 58 de 568
CATALUÑA
MOTOSERRISTA
Madremanya (GIRONA)
Oferta: 092017001788
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
REALITZARÀ LA TALA D'ARBRES DEL VORAL DE LA CARRETERA A LA ZONA
DE MADREMANYA UTILITZANT LA MOTOSERRA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3073202) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
JARDINERO/A PARETS DEL VALLèS
Parets del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017002148
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE SERVICIOS PRECISA INCORPORAR JARDINERO/A PARA EL
SERVICIO MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE
PARETS DEL VALLÉS. HORARIO DE LUNES A SÁBADO DE 7 A 15H.
IMPRESCINDIBLE RESIDENCIA EN LA ZONA. PUESTO ESTABLE Y SALARIO
SEGÚN CONVENIO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3075156) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE MAGATZEM
Sant Vicenç dels Horts (BARCELONA)
Oferta: 092017002324
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE FRUITA I VERDURA ECOLòGICA BUSCA UN RESPONSABLE DE
MAGATZEM AMB EXPERIèNCIA EN UN LLOC SIMILAR I EN PRODUCTE FRESC
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3077038) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VETERINARI, BIòLEG O DIETISTA.
El Masnou (BARCELONA)
Oferta: 092017002332
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIALITZACIÓ, ESTUDI I ASSESSORAMENT EN ALIMENTACIÓ PER
GOSSOS I GATS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3076986) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VETERINARI
El Masnou (BARCELONA)
Oferta: 092017002732
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VETERINARI PER TREBALLAR AMB GOSSOS I GATS FONAMENTALMENT EN
TEMES RELACIONATS AMB L'ALIMENTACIÓ I VACUNACIÓ.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083904) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
JARDINER
Santa Perpètua de Mogoda
(BARCELONA)
Oferta: 092017002956
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
JARDINER AMB EXPERIèNCIA EN FEINES DE MANTENIMENT DE JARDINS
PÚBLICS O PRIVATS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087288) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 59 de 568
ENCARGADOS O CAPATACES
FORESTALES
Sant Hilari Sacalm (GIRONA)
Oferta: 092017003107
31/01/2017
Oficina: SALT
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SALT [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-3107, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
INGENIERO/A TÉCNICO AGRÍCOLA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003757
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GRUP CATALà DE TREBALL NECESITA UN/A INGENIERO/A TÉCNICO
AGRÍCOLA PARA REALIZAR TAREAS DE COMERCIAL EN LA ZONA DE
CATALUNYA Y ALMERÍA PARA UNA EMPRESA UBICADA EN BARCELONA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091522) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TRACTORISTA
Balaguer (LLEIDA)
Oferta: 092017003879
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA AGRàRIA UBICADA A BALAGUER REQUEREIX
INCORPORAR UN TRACTORISTA AMB EXPERIèNCIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100421) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENGINYER TÉCNIC I/O AGRòNOM
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017004179
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PORTAR LES NORMES DE QUALITAT EN UNA CENTRAL FRUTÍCOLA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103562) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARI DE GRANJA
Vila-rodona (TARRAGONA)
Oferta: 092017004235
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
REALITZACIÓ DE LES TASQUES D'ALIMENTACIÓ, NETEJA I MANEIG DE
BESTIAR PORCI.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100464) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VETERINARI/A GRANJA I PETITS
ANIMALS
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017004448
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN PROVÍNCIA DE LLEIDA BUSCA VETERINARI/A PER
TREBALL DE GRANJA I PETITS ANIMALS. S'OFEREIX TREBALL ESTABLE EN
EMPRESA CONSOLIDADA, JORNADA NEGOCIABLE. ES IMPRESCINDIBLE: CATALà PARLAT I ESCRIT - CASTELLà PARLAT I ESCRIT - VEHICULO PROPI
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105081) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PEÓ GRANJA
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017004645
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE LA ZONA DE TàRREGA PRECISA INCORPORAR UNA PERSONA
PER TREBALLAR EN UNA GRANJA I REALITZAR LES TASQUES DE
MANTENIMENT. ES VALORARà EXPERIèNCIA EN LLOC SIMILAR, CARNET DE
CONDUIR I VEHICLE PROPI. PERSONA AMB GANES DE TREBALLAR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108292) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 60 de 568
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DELEGADO/A COMERCIAL
Almacelles (LLEIDA)
Oferta: 092017005484
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE GRUPO EMPRESARIAL SELECCIONA DELEGADO/A
COMERCIAL DE FERTILIZANTES PARA LA PROVINCIA DE HUESCA.
DESARROLLARÁ LAS SIGUIENTES TAREAS: GESTIÓN COMERCIAL.
PROSPECCIÓN Y APERTURA DE MERCADO. DESARROLLO DE NEGOCIO.
OORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL PARA MEJORAR EL
POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA EN EL MERCADO. RESPONSABLE DE LA
FIDELIZACIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES EXISTENTE Y DETECCIÓN DE
NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DENTRO DEL SECTOR.
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y OPTIMIZACIÓN DE CULTIVOS. COLABORACIÓN
EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE JORNADAS TÉCNICAS Y CHARLAS
INFORMATIVAS. ASESORAMIENTO TÉCNICO SOBRE SOLUCIONES
INTEGRADAS PARA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y
RENDIMIENTO DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y COOPERATIVAS.
MONITOREO DE CULTIVOS, ANÁLISIS DE SUELOS, EVALUACIÓN DE
CALIDAD. PRESCRIPCIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRATAMIENTOS. BUSCAMOS:
INGENIERO/A AGRÍCOLA, AGRÓNOMO O SIMILAR. NECESARIA EXPERIEN (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120389) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
FORMADOR DE AGRICULTURA GESTOR DE HUERTOS
Sant Andreu de la Barca (BARCELONA)
Oferta: 092017005611
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESDE LA FUNDACIÓN BUSCAMOS UN FORMADOR EN AGRICULTURA
ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE PARA LA ZONA DE SANT ANDREU DE LA BARCA.
PERSONA PREFERENTEMENTE TITULADA EN AGRICULTURA O BIOLOGÍA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120376) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TRAMITADOR/A AYUDAS PAC 2017 LLEIDA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017005621
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FUNCIONES: - CONTACTO CON CLIENTES DE ENTIDAD FINANCIERA PARA
AGENDAR REUNIONES. - GESTIÓN DE LA "CARTERA DE CLIENTES PAC"
REALIZANDO SEGUIMIENTO DESDE EL INICIO HASTA LA FINALIZACIÓN DE
LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD. - REALIZAR VISITA Y ELABORACIÓN DE
LAS DECLARACIONES CON CLIENTE DE LA PAC-DUN CON PROGRAMAS
INFORMÁTICOS. - ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LAS HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS CORRESPONDIENTES. - PRESENTACIÓN TELEMÁTICA ANTE
LOS ORGANISMOS OFICIALES, SEGUIMIENTO Y OBTENCIÓN DE LAS
AYUDAS COMUNITARIAS, NACIONALES Y AUTONÓMICAS, DE LOS
AGRICULTORES Y GANADEROS QUE TRAMITAN A TRAVÉS NUESTRO. ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA DE LAS SOLICITUDES DE PAC
FIRMADAS POR LOS CLIENTES Y PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REQUISITOS: - FORMACIÓN INGENIERA
TÉCNICA AGRÍCOLA U OTROS. - DOMINIO EXPERTO DEL PAQUETE OFFICE
(ESPECIALMENTE EXCEL), ASÍ COMO CONOCIMIENTOS DE DIFERENTES
SISTEMAS INFORMÁTICOS. - EXPERIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE AYUDAS
PAC-DUN,S Y SIGPAC. (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121915) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARI EN GRANJA
Sunyer (LLEIDA)
Oferta: 092017005663
CUIDAR, ALIMENTAR I MANTENIMENT DE LA GRANJA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 61 de 568
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
referencia (Referencia número:3121966) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TèCNIC/A DE CAMP
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017005697
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COOPERATIVA DEL SECTOR AGRÍCOLA PROPERA A LLEIDA CIUTAT
PRECISA INCORPORAR UN/A TèCNIC/A DE CAMP. // CONDICIONS LABORALS:
HORARI: DURANT LA TEMPORADA DE LA CAMPANYA (MAIG - SETEMBRE)
L'HORARI ÉS DE 9 A 13H I DE 16 A 20H). A L'HIVERN (OCTUBRE - MAIG) DE 8 A
13H I DE 15 A 18H DE DILLUNS A DIVENDRES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121945) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
JARDINEROS, EN GENERAL
Gavà (BARCELONA)
Oferta: 092017005318
22/02/2017
Oficina: GAVA
CENTRO DE JARDINERIA QUE OFRECE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE
JARDINES A COMUNIDADES DE VECINOS Y PARTICULARES, NECESITA
INCORPORAR 1 CONDUCTOR DE RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTO
DE TIERRAS, AYUDAR EN LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES. ES UNA TAREA QUE
REQUIERE ESFUERZO FÍSICO. SE OFRECE CONTRATO DE OBRA
PRORROGABLE. JORNADA DE 40 HORAS SEMANALES. HA DE DISPONER DE
VEHÍCULO PARA LLEGAR AL PUESTO DE TRABAJO.
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE GAVÀ [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-5318, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
SEXADORES DE POLLUELOS
Llorenç del Penedès (TARRAGONA)
Oferta: 092017005926
24/02/2017
Oficina: VENDRELL
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DEL VENDRELL
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5926, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
SEXADORES DE POLLUELOS
Llorenç del Penedès (TARRAGONA)
Oferta: 092017005927
24/02/2017
Oficina: VENDRELL
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DEL VENDRELL
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5927, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
TRABAJADORES EN CENTROS DE
JARDINERÍA
Vilanova i la Geltrú (BARCELONA)
Oferta: 092017005959
25/02/2017
Oficina: VILANOVA I LA GELTRU
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE VILANOVA I LA GELTRÚ
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5959, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
AJUDANT JARDINERIA (MITJA
JORNADA) (SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017006359
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AQUESTA S¿INTEGRA DINTRE DEL PROGRAMA "FEM OCUPACIO PER A
JOVES", ADREçADA A JOVES ENTRE 18-29 ANYS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA
DE CFG MIG I QUE ESTIGUI ACTUALMENT A L¿ATUR. EL PROGRAMA
COMBINA UN PRIMER CONTRACTE DE MÍNIM DE 6 MESOS DE DURADA
(PRORROGABLE) I UN CURS DE FORMACIÓ PER PART DE L¿EMPRESA
ABANS DEL CONTRACTE PER TAL D'INCREMENTAR LA
PROFESSIONALITZACIÓ DEL TREBALLADOR/A A LA SEVA FEINA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3130352) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 62 de 568
Sector Profesional: ARTESANÍA
MONTADOR/A PRENSAS
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092016032296
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA DE MANRESA , REUIERE MONTADOR DE PRENSAS
AUTOMÁTICAS Y MANUALES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3012620) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
FRESADOR /ACN
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092016032332
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA DEL BAGES REQUIERE FRESADOR/A CN PARA
VACANTE ESTABLE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3019235) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TALADRISTA
Barberà del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092016032385
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONAMOS TALADRISTA CON EXPERIENCIA PARA TALADRAR Y DAR
PASADORES A TODOS LOS COMPONENTS DE UNA MATRIZ EN EL SECTOR
DE AUTOMOCIÓN
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3015063) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICO DE CALDERAS
Esparreguera (BARCELONA)
Oferta: 092016032781
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRES SITUADA EN ESPARRAGUERA ESPECIALIZADA EN
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN EN TODA
CLASE DE EDIFICIOS COMO, HOSPITALES, HOTELES, COMUNIDADES,
RESIDENCIAS Y OFICINAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3028998) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OFICIAL DE 1º/2ª INSTAL.
CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN
Esparreguera (BARCELONA)
Oferta: 092016032848
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRES SITUADA EN ESPARRAGUERA ESPECIALIZADA EN
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN EN TODA
CLASE DE EDIFICIOS COMO, HOSPITALES, HOTELES, COMUNIDADES,
RESIDENCIAS Y OFICINAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3028994) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECÁNICO MAQUINARIA OBRA
PÚBLICA (SEXO INDIFERENTE
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092016032917
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICA AL ALQUILER DE MAQUINARIA SITUADA EN TERRASSA
SOLICITA MECÁNICO MAQUINARIA OBRA PÚBLICA. BUSCAMOS UNA
PERSONA (OFICIAL 1A) CON EXPERIENCIA EN LA REPARACIÓN DE
PLATAFORMAS ELEVADORAS, CARRETILLAS, EXCAVADORAS Y
MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA REQUISITOS: - EXPERIENCIA
DEMOSTRABLE DE MÁS DE 5 AÑOS - CONOCIMIENTOS DE REPARACIONES
DE HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA. - MOTORES DIESEL, ELECTRÓNICA EXPERIENCIA TANTO EN REPARACIÓN EN CAMPO COMO EN TALLER. CARNET DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO PROPIO SE OFRECE: CONTRATACIÓN POR ETT: SALARIO APROX. 1540 EUROS BRUTOS / MES BUEN AMBIENTE DE TRABAJO - HORARIO: L-V 0800 A 1300 Y 1500 A 1800H
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 63 de 568
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026875) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
FRESADOR/A MOLDISTA
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092016033257
16/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN RUBÍ, DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
DE PLÁSTICO, PRECISA DE FRESADOR MOLDISTA. FUNCIONES: MECANIZADO DE PIEZAS CON FRESA CONVENCIONAL - AJUSTE Y
MANTENIMIENTO DE MOLDES - PREPARADOR DE FRESA SE PRECISA DE
INCORPORACIÓN INMEDIATA DISPONIBILIDAD HORARIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3029039) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARRETILLERO/A TERRASSA/RUBÍ
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092016033288
16/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA CON SEDE EN RUBÍ Y TERRASSA, PRECISA
INCORPORAR UN/A CARRETILLERO/A PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES
FUNCIONES: - RECEPCIÓN DE MERCANCÍA - COLOCACIÓN DEL MATERIAL
EN EL ALMACÉN - CONTROL Y ORDEN DEL ALMACÉN - CARGA Y DESCARGA
DE MATERIAL EN OCASIONES, DEBERÁ DAR APOYO A LA LINEA DE
PRODUCCIÓN COMO OPERARIO Y CON EL MANTENIMIENTO DE LAS
MÁQUINAS (CON FORMACIÓN PREVIA), SIEMPRE QUE SEA NECESARIO,
REQUISITOS: - CARNET DE CARRETILLA FRONTAL Y RETRÁCTIL EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS EN PUESTO SIMILAR SE OFRECE: HORARIO DE LUNES A VIERNES (SÁBADOS PUNTUALES) - CONTRATO ETT
DE LARGA DURACIÓN.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3032672) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OFICIAL DE 1ª FUSTERIA ALUMINI
Llinars del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092016033985
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TASQUES D'OFICIAL DE 1ª DE FABRICACIÓ DE TANCAMENTS I PERFILS
D'ALUMINI EN EL TALLER, INTERPRETACIÓ DE PLàNOLS, UTILITZACIÓ DE
TOT TIPUS D'EINES DE TALLER. HORARI DE 9:00 A 18:00 DE DILLUNS A
DIVENDRES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3036569) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OFICIAL DE 1ª EN MANTENIMIENTO
INTEGRAL
Girona (GIRONA)
Oferta: 092016034002
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN UBICADA EN
GIRONA BUSCA UN OFICIAL DE 1ª POLIVALENTE, CON SÓLIDA EXPERIENCIA
EN MANETIMIENTO INTEGRAL EN EDIFICIOS, PRINCIPALMENTE EN
ELECTRICIDAD, CLIMATIZACIÓN Y FONTANERÍA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3034451) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PINTORS PER PROVINCIA TARRAGONA
Valls (TARRAGONA)
Oferta: 092016034003
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESPRECISEN PEONS DE PINTORS PER LES DIVERESES TASQUES DE
PINTURA. (SILOS, COMUNITATS, ETC.)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3036602) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 64 de 568
OFICIAL PRIMERA SERRALLERIA
Puigcerdà (GIRONA)
Oferta: 092016034436
27/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERSONA AMB MOLTA EXPERIèNCIA EN SOLDADURA I CONSTRUCCIÓ DE
TOT TIPUS DE FEINES AMB FERRO (PORTES, BARANES, ESCALES,
ESTRUCTURES).
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3045112) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PINTOR
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016034456
27/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONTRUCTORA PRECISA DE OFICIAL DE PINTOR PARA APLICACION DE
PINTURA DE INTERIOR Y EXTERIOR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3045114) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SOLDADOR/A MIG-MAG
Cervera (LLEIDA)
Oferta: 092017000127
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA DE CERVERA PRECISA INCORPORAR UN/A
SOLDADOR/A AMB EXPERIèNCIA DEMOSTRABLE EN SOLDADURA MIG-MAG.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3046437) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SOLDADOR/A TIG
Golmés (LLEIDA)
Oferta: 092017000128
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA DEL PLA D'URGELL PRECISA INCORPORAR UN/A
SOLDADOR/A AMB EXPERIèNCIA DEMOSTRABLE EN SOLDADURA TIG.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3046433) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
URGE MECÁNICO/A PARA
MAQUINARIA DE ENVASADO
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017000217
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN TERRASSA, PRECISA DE MECÁNICO/A PARA
MAQUINARIA DE ENVASADO: FUNCIONES: - CAMBIO DE MOLDES EXPERIENCIA EN MECÁNICA Y ELECTRICIDAD - OFICIAL DE LÍNEA
REQUISITOS: - INCORPORACIÓN INMEDIATA - DISPONIBILIDAD HORARIA EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN EL PUESTO
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3048261) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARI/A VIDRE
Balaguer (LLEIDA)
Oferta: 092017000242
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA DE LA NOGUERA PRECISA INCORPORAR UN/A
OPERARI/A AMB EXPERIèNCIA EN EL SECTOR DEL VIDRE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3050599) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIO/A DE CARDA
Castellar del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017000482
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
EMPRESA UBICADA EN CASTELLAR DEL VALLÉS, PRECISA DE OPERARIO/A
DE CARDA. SE PRECISA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN DICHO
PUESTO DISPONIBILIDAD DE MAÑANAS POSIBLE INCORPORACIÓN A
EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 65 de 568
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3054452) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIO DE TORNOS CNC
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017000508
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PACTO ETT SOMOS UNA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, CON NÚMERO
DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 79/0205/07. ESPECIALIZADOS EN EL
SECTOR HOTELERO Y EN SERVICIOS GENERALES, CONTAMOS CON UN
EQUIPO DE PROFESIONALES CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO DE
RECURSOS HUMANOS SE PRECISA TORNEROS/AS DE CNC PARA EMPRESA
DEL METAL UBICADA EN GRANOLLERS. FUNCIONES: PREPARAR EL TORNO
CNC HACIENDO LOS CAMBIOS DE PLAQUETAS, AJUSTES DE PARÁMETROS,
CAMBIO DE HERRAMIENTAS/UTILLAJES, TRABAJAR LA PIEZA Y VERIFICARLA
CON PALMER Y PIE DE REY CONVENCIONAL Y DIGITAL. REQUISITOS: TENER
EXPERIENCIA EN LAS FUNCIONES DETALLADAS. SE OFRECE: CONTRATO
POR ETT MÁXIMO 1 AÑO. HORARIO: M/T/N ROTATIVO QUINCENAL SALARIO:
11.37 HORA BRUTA (1850 BRUTOS MES APROX.) + PLUS DE NOCHE.
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3055973) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
IMPRESSOR SERIGRAF SERIGRAFIA
INDUSTRIAL
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017000584
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PER INCORPORACIÓ EN DEPARTAMENT DE SERIGRAFIA EMPRESA
AMPLIAMENT RECONEGUDA SECTOR, CERQUEM IMPRESSOR SERIGRàFIC
INDUSTRIAL AMB EXPERIENCIA. ESPECIALISTA QUE DOMINI I CONEGUI BE
TOT EL PROCES I LA TèCNICA DES DE LA PREPARACIÓ DEL MARC,
EMULSIONAT, INSOLAT, POSADA EN MàQUINA, PREPARACIÓ DE TINTES,
FORMULACIÓ DELS COLORS, ETC. ES VALORARà QUE TINGUI EXPERIENCIA
EN SECTOR DE LA IMPRESSIÓ DE PLàSTICS I/O METALLS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3054520) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
FRESADOR/A CNC FANUC Y/O FAGOR
(ST. QUIRZE DEL V.)
Esparreguera (BARCELONA)
Oferta: 092017000758
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR METAL UBICADA EN SANT QUIRZE DEL VALLèS
BUSCA FRESADOR/A CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN TORNO CON
CONTROL FAGOR / FANUC
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060517) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SOLDADOR/A TIG
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017000793
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA ESTABLE NECESSITA INCORPORAR A UN/A SOLDADOR/A TIG.
FUNCIONS: INTERPRETAR PLàNOLS., ÚS DE ZIZALLA, PLEGADORA, ETC.
SOLDADURA AMB TIG, ETC.. REQUERIMENTS: -EXPERIèNCIA EN
SOLDADURA EN TIG.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3056003) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECÁNICO, TORNERO-FRESADOR
CONVENCIONAL
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017000807
09/01/2017
SE BUSCA MECÁNICO PARA TAREAS DE TORNERO-FRESADOR EN
FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN RUBI. PARA EL MANTENIMIENTO DE MOLDES,
TAREAS DE DESBARBE DE PIEZAS Y VERIFICACIÓN. PERSONA
RESPONSABLE Y AUTÓNOMA, POLIVALENTE, QUE SEPA ADAPTARSE A LAS
DIFERENTES TAREAS DE LA EMPRESA. SE OFRECE PUESTO DE TRABAJO
ESTABLE A JORNADA COMPLETA.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 66 de 568
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060488) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARI FERRO/SOLDADOR
Cervera (LLEIDA)
Oferta: 092017001368
12/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SOLDADOR AMB EXPERIÈNCIA MÍNIMA DE DOS ANYS EN TIPUS DE
SOLDADURA MIG-MAG. IMPRESCINDIBLE CONEIXEMENTS DE LA
MAQUINÀRIA PRÒPIA DEL SECTOR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3062032) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARI/A MECÀNIC/A-ELECTRÒNIC/A
JUNIOR
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017001399
12/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CANDIDATOS/AS CON FORMACIÓN DE CF EN MECÁNICA Y/O ELECTRÓNICA.
NO ES IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA PERO SI FORMACIÓN E INTERÉS POR
APRENDER UN OFICIO. SE INCORPORARÁ A EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN
DE MAQUINARIA , REALIZANDO TAREAS DE SOPORTE A LOS MECÁNICOS.
VALORAMOS CONOCIMIENTOS DE PLC'S , Y NOCIONES DE IDIOMA INGLÉS.
PREFERIBLE CON RESIDENCIA EN LA ZONA DEL VALLÉS ORIENTAL ,
INCORPORACIÓN INMEDIATA Y CONTRATO DIRECTO CON LA EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3065781) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CERRAJEROS
L' Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017001578
17/01/2017
Oficina: HOSPITALET-COBALTO
CERRAJERO, OFICIAL DE 1ª CON CONOCIMIENTOS DE SOLDADOR CON
ELECTRODOS Y HILO CONTINUO, PARA HACER TRABAJOS DE CERRAJERIA
DE HIERRO Y ACERO INOXIDABLE ASÍ COMO FABRICACIÓN DE BARANDAS,
REJAS Y PUERTAS. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN
TAREAS SIMILARES, CURSO DE 8 HORAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE 20 HORES EN EL SECTOR
DEL METAL. SE VALORARà TENER CARNET DE CONDUCIR B1
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE L'HOSPITALET COBALTO
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-1578, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
OPERARIO/A FARMACIA MOLINS DE
REI
Molins de Rei (BARCELONA)
Oferta: 092017001691
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN LAS CERCANIAS DE MOLINS DE REI, PRECISA
INCORPORAR OPERARIOS/AS PARA EL ENVASADO Y ACONDICIONAMIENTO
DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. SE REQUIERE EXPERIENCIA EN EL
PUESTO Y DISPONIBILIDAD COMPLETA E INMEDIATA. SE OFRECE
CONTRATO DE LARGA DURACIÓN DE LUNES A VIERNES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3069929) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AYUDANTE TALLER DE IMPRESIÓN
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017001697
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
RANDSTAD PRECISA DE UN AYUDANTE DE TALLER DE IMPRESIÓN DE
EMPRESA IMPORTANTE SITUADA EN BARCELONA EN LA ZONA DE LA
VERNEDA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3067569) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MANTENIMIENTO HOTELES
SE PRECISAN PARA INCORPORAR A SU PLANTILLA DOS TÉCNICOS
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 67 de 568
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017001700
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OFICIALES DE PRIMERA EN MANTENIMIENTO DE HOTELES PARA LA ZONA
DE BCN. LAS PERSONAS INCORPORADAS HARÁN JORNADA COMPLETA O
FINES DE SEMANA Y FESTIVOS. LOS CANDIDATOS HAN DE APORTAR
EXPERIENCIA EN FONTANERÍA, CLIMA, CALEFACCIÓN, SOLDADURA,
CONOCIMIENTOS ALTOS EN ELECTRICIDAD, AISLANTES... ETC. BUSCAMOS
A UN PROFESIONAL CON ALTA CAPACIDAD DE TRATO CON EL CLIENTE. SE
VALORARÁN TENER EXPERIENCIA DE MÁS DE 5 AÑOS EN SECTOR SIMILAR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3069984) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
JEFE DE PROYECTOS DE OBRA
INDUSTRIAL
Barberà del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017001887
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE PRECISA ARQUITECTO O INGENIERO INDUSTRIAL PARA DIRIGIR
PROYECTO DE DIFERENTES OBRAS DEL SECTOR INDUSTRIAL-METAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3065845) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SOLDADOR (TÉCNICA GRANALLADO)
Martorell (BARCELONA)
Oferta: 092017002131
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE LA ZONA DE MARTORELL PRECISA INCORPORAR A SU
PLANTILLA UN SOLDADOR OFICIAL DE 1ª. LA PERSONA DEBERÁ APORTAR
EXPERIENCIA CON HILO CONTINUO Y HABER TRABAJADO PREPARANDO
METAL EN CABINA DE GRANALLADO. REQUISITOS: MANEJO PUENTE-GRÚA
EXPERIENCIA CON GRANALLADO SOLDADURA HILO CONTINUO
EXPERIENCIA MÍNIMO 3 AÑOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3076990) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PINTOR (IMPRESCINDIBLE PRL 20H + 6
H. ESPECIFICO)
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002293
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE PRECISA PINTORES OFICIALES DE 1ª Y DE 2ª PARA PINTADO, REPASOS
DE PAREDES Y TECHOS ETC.. EL TRABAJO SERÁ EN BARCELONA.
IMPRESCINDIBLE DISPONER DEL CURSO DE 20H + CURSO 6H ESPECIFICO
DE PINTURA. ABSTENERSE APUNTARSE SIN TENER ESTE REQUISITO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078736) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TORNER
Palafolls (BARCELONA)
Oferta: 092017002310
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES NECESITA MECàNIC TORNER AMO EXPERIèNCIA PER A REALITZAR
FEINES DE MECANITZAT ENTORN CONVENCIONAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3077043) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR PORTERIA. HORARI PARTIT.
CARNET COTXE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002313
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR PER A CONSERGERIA D,EMPRESA A BARCELONA CAPITAL.
REPARTIMENT DE PAQUETS I DOCUMENTACIO. HORARI PARTIT DE DILLUNS
A DIVENDRES. NECESSITARÁ MOURE OBJENTES PESSANTS.
DISPONIBILITAT INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078734) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 68 de 568
MONTADOR DE CUADROS
ELÉCTRICOS
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017002341
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AREAJOB SPAIN ETT, SELECCIONA CUADRISTA ELÉCTRICO PARA EMPRESA
UBICADA EN RUBÍ. DISPONIBILIDAD DE INCORPORACIÓN INMEDIATA.
TRABAJO A TURNO PARTIDO
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078754) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MANIPULADOR/A SECTOR COSMÉTICA
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017002346
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR DE LA COSMÉTICA SITUADA EN RUBÍ, PRECISA
INCORPORAR UN/A MANIPULADOR/A PARA TRABAJAR EN LINEA DE
PRODUCCIÓN. SE REQUIERE EXPERIENCIA COMO MANIPULADOR/A,
ACOSTUMBRADA A TRABAJOS REPETITIVOS. SE OFRECE CONTRATO DE
LARGA DURACIÓN.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3077036) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MANIPULADORES/AS SECTOR
COSMÉTICA
Molins de Rei (BARCELONA)
Oferta: 092017002359
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN LOS ALREDEDORES DE MOLINS DE REI, PRECISA
INCORPORAR MANIPULADORES/AS PARA EL ENVASADO Y ACONDICIONADO
DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. SE REQUIERE EXPERIENCIA EN DICHO
PUESTO EN SECTORES SIMILARES. PERSONAS DETALLISTAS Y PRECISAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3077040) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MUNTADOR D'ALUMINI
Balaguer (LLEIDA)
Oferta: 092017002455
23/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓ DE SERRALLERIA METàL·LICA
PRECISA INCORPORAR UN/A MUNTADOR DE FINESTERS D'ALUMINI PER
REALITZAR TASQUES DE FABRICACIÓ AL TALLER. FUNCIONS: - TALL
D'ALUMINI - MATRIçAR L'ALUMINI - COL·LOCACIÓ DE GOMES O MANETES COL·LOCACIÓ DE VIDRE AL PERFIL. REQUISITS: IMPRESCINDIBLE
EXPERIèNCIA PRèVIA EN FABRICACIÓ DE FINESTRES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078789) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
URGE MOZO/A DE ALMACÉN CON
CARNET DE PUENTE GRÚA
Sant Quirze del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017002467
23/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN SANT QUIRZE PRECISA DE MOZO/A DE ALMACÉN
CON CARNET DE PUENTE GRÚA. SE PRECISA INCORPORACIÓN INMEDIATA.
HORARIO: DE 8H A 17H
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3082424) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CERRAJERO/A OFICIAL 1ª (VG)
Vilanova i la Geltrú (BARCELONA)
Oferta: 092017002510
23/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓ DE PECES I ELEMENTS
METàL·LICS PRECISA DOS SOLDADORS AMB EXPERIèNCIA EN ELECTRODE,
MIG I TIG. REQUISITS: - EXPERIèNCIA EN FUSTERIA METàL·LICA INTERPRETACIÓ DE PLàNOLS - MUNTATGE D'ESTRUCTURES PETITES EN
OBRES - SOLDADOR AMB ELECTRODE, TIG I MIG - CARNET TPC (NO
OBLIGATOTORI) OFERIM: - BON AMBIENT DE TREBALL - DESPLAçAMENT A
LES OBRES A CàRREC DE L'EMPRESA I DINS L'HORARI LABORAL INCORPORACIÓ IMMEDIATA INTERESSATS CONTACTEU AL 935193843 O PER
MAIL [email protected]
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 69 de 568
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078780) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARI ARTS GRàFIQUES
Llinars del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017002686
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OPERARI EMPRESA D'ARTS GRàFIQUES AMB EXPERIèNCIA AMB MàQUINES
D'IMPRESSIÓ. TORNS ROTATIUS DE MATÍ, TARDA I NIT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085585) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PEÓ AJUDANT SERRALLERIA,
SOLDADURA I ALTRES
Arbeca (LLEIDA)
Oferta: 092017002698
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SERRALLERIA, MECàNICA INDUSTRIAL, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE
MAQUINàRIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3084007) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIO/A CONOCIMIENTOS
MECÁNICA
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017002752
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN TERRASSA, PRECISA DE OPERARIO/A MECÁNICO/A
PARA MAQUINARIA DE ENVASADO: FUNCIONES: - OFICIAL DE LÍNEA EXPERIENCIA EN MECÁNICA, PARA PODER HACERLE PEQUEÑOS AJUSTES
Y REPARACIONES A LA MAQUINA NO ES NECESARIO APORTAR ESTUDIOS
RELACIONADOS, PERO SI TENER CONOCIMIENTOS DEL FUNCIONAMIENTO
DE LA LINEA Y LA MAQUINARIA. REQUISITOS: - INCORPORACIÓN INMEDIATA
- DISPONIBILIDAD TURNOS ROTATIVOS MAÑANA, TARDE Y NOCHE EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN EL PUESTO SE OFRECE: - CONTRATO ETT +
POSIBLE INCORPORACIÓN A EMPRESA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083951) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TALLADOR/A LÀSER 2D/3D (AB)
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017002777
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONEM TALLADORS LÀSER 2D/3D PER EMPRESA UBICADA A
ABRERA. ES BUSCA PERSONA AMB ACTITUD PROACTIVA, DINàMICA I AMB
EXPERIèNCIA DEMOSTRABLE EN TALL LàSER 2D I 3D. FUNCIONS: - TALL
LàSER 2D I 3D PECES AUTOMOCIÓ. OFERIM: - CONTRACTE ETT +
INCORPORACIÓ A EMPRESA. - HORARI ROTATIU: MATÍ, TARDA I NIT. SALARI SEGONS CONVENI.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3084003) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
FRESADOR/A CNC (AB)
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017002778
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MARLEX INTERIM SELECCIONA FRESADOR/A PER EMPRESA DE
L'AUTOMOCIÓ, UBICADA A ABRERA. ES BUSCA PERSONA AMB ACTITUD
PROACTIVA, DINàMICA, SàPIGA TREBALLAR SOTA PRESSIÓ I TINGUI
EXPERIèNCIA EN MANEIG DE FRESA HEINDEINHAIN - SIEMENS. OFERIM: CONTRACTE 3 MESOS ETT, MÉS INCORPORACIÓ A EMPRESA. - HORARI:
TORN DE MATÍ (8-14H) O TORN DE TARDA (14-24H). REQUISITS: EXPERIèNCIA MÍNIMA D'UN ANY AMB FRESA HEINDEIHAIN - SIEMENS. FLEXIBILITAT HORàRIA. - DISPONIBILITAT DE INCORPORACIÓ IMMEDIATA I
DE TRASLLAT A L'EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 70 de 568
referencia (Referencia número:3083991) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CALDERERO OFICIAL 1ª (OF
MONTCADA)
Montcada i Reixac (BARCELONA)
Oferta: 092017002797
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PARA TALLER SITUADO EN MONTCADA NECESITAMOS UN CALDERERO
OFICIAL DE 1ª
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3082466) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TEJEDOR DE CALADA NO DE
CIRCULARES
Esparreguera (BARCELONA)
Oferta: 092017002882
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA UBICADA EN TERRASA PRECISA A UN TEJEDOR DE
CALADA ( NO DE CIRCULARES)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3082454) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECANIC DE MOTO OFICIAL
Vilanova i la Geltrú (BARCELONA)
Oferta: 092017002918
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM UNA PERSONA RESPONSABLE, BON TRACTE AMB EL CLIENT,
PER A TREBALLAR EN EQUIP EN LA NOSTRE EMPRESA OBERTA AL PUBLIC
FA MES DE 10 ANYS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087275) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COSEDORA
Esparreguera (BARCELONA)
Oferta: 092017002962
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA UBICADA EN TERRASA PRECISA A UNA COSEDORA
CON EXPERIENCIA EN MÁQUINAS DE 1,2 Y 3 AGUJAS, QUE SEPA COSER EN
PLANO Y CIRCULAR. SON TEJIDOS TÉCNICOS PESADOS.ES IMPORTANTE
QUE SEPA COSER.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3082457) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SOLDADOR DE HILO
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017002968
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN RUBÍ DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE
CONTENEDORES METÁLICOS PRECISA DE SOLDADORES DE HILO.
REQUISITOS: - CONOCIMIENTOS SOLDADURA HILO MIG-MAG - SE PRECISA
EXPERIENCIA DE 3 AÑOS EN EL PUESTO - DISPONIBILIDAD HORARIA INCORPORACIÓN INMEDIATA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087323) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OFICIAL 1ª/ 2ª SOLDADOR TIG-MIG
Esparreguera (BARCELONA)
Oferta: 092017002974
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
PRECISEM UN SOLDADOR QUE SàPIGA SOLDAR AMB TIC-MIG PER PUNTS,
PERò AMB XAPA FINA. HA DE SER MOLT FI SOLDANT PERQUè ELS PUNTS
DE SOLDADURA SÓN PETITS I DELICATS, JA QUE HA DE SOLDAR CAIXES
PER A COMPONENTS ELECTRòNICS NO MASSA GRANS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 71 de 568
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087337) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
INSTALADOR TUBERO
Riudellots de la Selva (GIRONA)
Oferta: 092017003021
27/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MONTAJES INDUSTRIALES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3089038) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
LLEIDA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017003035
27/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FABRICANT I MUNTADOR D'ALUMINI, PERSIANES...
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3089030) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SOLDADOR (VL)
Llorenç del Penedès (TARRAGONA)
Oferta: 092017003059
27/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA A CONSTRUCCIONS MECàNIQUES, MUNTATGES I
MECANITZATS, NECESSITA INCORPORAR UN SOLDADOR. ES REQUEREIX: EXPERIèNCIA MÍNIMA DEMOSTRABLE EN SOLDADURA TIG INOCIDABLE I
MIG-MAG. - DISPONIBILITAT PER INCORPORACIÓ IMMEDIATA. DISPONIBILITAT PER TREBALLAR ESTIU, NADAL I SETMANA SANTA.
S'OFEREIX CONTRACTE PER ETT + POSSIBILITAT D'INCORPORACIÓ PER
EMPRESA. ZONA: LLORENç DEL PENEDèS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3089029) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
[email protected] PRODUCCION (ELECTRICO)
Santa Perpètua de Mogoda
(BARCELONA)
Oferta: 092017003061
27/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
[email protected] PRODUCCIÓN (ELÉCTRICO)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3088997) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SOLDADOR CHAPA FINA ( TIG-MIG POR
PUNTOS)
Esparreguera (BARCELONA)
Oferta: 092017003188
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA UBICADA EN ESPARREGUERA PRECISA A UN
SOLDADOR CON MUCHA EXPERIENCIA EN SOLDADURA DE CAJAS PARA
COMPONENTES ELECTRÓNICOS NO DEMASIADO GRANDES. NO TIENE QUE
SER PERSONA CON EXPERIENCIA EN SOLDADURA DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS NI CALDERERO. EL TRABAJADOR DEBERÁ SOLDAR MUY BIEN
CON TIC-MIG.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091518) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.038_OPERARI METALL SECCIÓ
ROSCADO I AVELLANADO
Polinyà (BARCELONA)
OPERARI METALL SECCIÓ ROSCADO I AVELLANADO
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 72 de 568
Oferta: 092017003199
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
referencia (Referencia número:3091532) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PEÓ AJUDANT SERRALLERIA,
SOLDADURA I ALTRES
Arbeca (LLEIDA)
Oferta: 092017003212
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SERRALLERIA, MECàNICA INDUSTRIAL, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE
MAQUINàRIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091484) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CALDERER/A (AB)
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017003217
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA UBICADA A ABRERA PRECISA INCORPORAR UN/A
CALDERER. ES BUSCA PERSONA DINàMICA, AMB PREDISPOSICIÓ I
RESOLUTIVA. OFERIM: - CONTRACTE ETT, MÉS INCORPORACIÓ A EMPRESA.
- SALARI SEGONS CONVENI. REQUISITS: - EXPERIèNCIA 2 ANYS EN
SOLDADURA (FERRO, INOX I ACERO CORTEN) I INTERPRETACIÓ PLANELLS.
- DISPONIBILITAT DE TRASLLAT AL CENTRE DE TREBALL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091492) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARRETILLERO/A ZONA TERRASSA
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017003228
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN TERRASSA PRECISA INCORPORAR UN/A
CARRETILLERO/A PARA LA COLOCACIÓN Y BUENA ORGANIZACIÓN DEL
ALMACÉN. REQUISITOS: - EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS EN DICHO
PUESTO. - CARNET DE CARRETILLERO VIGENTE - DISPONIBILIDAD
COMPLETA E INMEDIATA PERSONA RESPONSABLE, CON GANAS DE
TRABAJAR Y ACOSTUMBRADO A TRABAJAR EN EQUIPO. SE OFRECE: HORARIO DE LUNES A VIERNES EN TURNO DE TARDE (PREVIAMENTE
HORARIO DE 8H A 18H PARA SU FORMACIÓN) - PUESTO ESTABLE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3089083) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA CONTABLE
PROGRAMA GESTIÓN MURANO
Esparreguera (BARCELONA)
Oferta: 092017003229
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA UBICADA EN ESPARREGUERA PRECISA A UNA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA CON EXPERIENCIA COMO CONTABLE Y
CONOCIMIENTOS CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN SAGE MURANO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091525) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONSERGE. HORARI PARTIT. CARNET
COTXE (MANITAS)
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003234
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR PER A CONSERGERIA D,EMPRESA A BARCELONA CAPITAL.
REPARTIMENT DE PAQUETS I DOCUMENTACIO. HORARI PARTIT DE DILLUNS
A DIVENDRES. NECESSITARÁ MOURE OBJENTES PESSANTS.
DISPONIBILITAT INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091537) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 73 de 568
PINTOR/A INDUSTRIAL (ML)
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017003503
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA UBICADA A LA COMARCA DE L'URGELL PRECISA
INCORPORAR UN/A PINTOR/A INDUSTRIAL AMB EXPERIèNCIA EN PINTURA
LÍQUIDA I POLS D'APLICACIÓ AMB PISTOLA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092607) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PEON VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Olèrdola (BARCELONA)
Oferta: 092017003590
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA SECTOR AUTOMOCIÓN PRECISA PEÓN PARA SUPERVISIÓN Y
MANJERO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA INDUSTRIAL. SE PRECISA
PERSONA SERIA, ESTABLE Y COMPROMETIDA. SE OFRECE TRABAJO
ESTABLE DE LUNES A VIERNES, JORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN
INMEDIATA. IMPRESCINDIBLE RESIDIR EN VILAFRANCA DEL PENEDèS O
ALREDEDORES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092580) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TALLADOR/A LÀSER 2D/3D (AB)
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017003655
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONEM TALLADORS LÀSER 2D/3D PER EMPRESA UBICADA A
ABRERA. ES BUSCA PERSONA AMB ACTITUD PROACTIVA, DINàMICA I AMB
EXPERIèNCIA DEMOSTRABLE EN TALL LàSER 2D I 3D. FUNCIONS: - TALL
LàSER 2D I 3D PECES AUTOMOCIÓ. OFERIM: - CONTRACTE ETT +
INCORPORACIÓ A EMPRESA. - HORARI ROTATIU: MATÍ, TARDA I NIT. SALARI SEGONS CONVENI.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3097695) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARGADO DESBARBE Y CONTROL
CALIDAD
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017003749
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERSONA RESPONSABLE, CON CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN DE
PERSONAS. CON EXPERIENCIA EN PULIDO Y DESBARBE DE PIEZAS DE
ALUMINIO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092544) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
INYECTOR/A DE PLÁSTICO SECTOR
COSMÉTICA
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017003770
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN RUBÍ PRECISA DE INYECTOR/A DE PLÁSTICO CON
EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE COSMÉTICA Y/O PERFUMERÍA. - OPERARIO
CON EXPERIENCIA A PIE DE MÁQUINA - DISPONIBILIDAD HORARIA PARA
REALIZAR TURNOS ROTATIVOS (CADA 2 MESES) - INCORPORACIÓN
INMEDIATA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092590) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PULIDOR/A INOX ZONA TERRASSA
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017003831
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SIDEROMETAL, UBICADA EN TERRASSA, PRECISA
INCORPORAR UN/A PULIDOR/A, PARA EL ACABADO DE PIEZAS DE ACERO
INOXIDABLE Y VERIFICACIÓN DE LAS MISMAS. REQUISITOS: - EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 5 AÑOS EN DICHAS TAREAS. - DISPONIBILIDAD COMPLETA E
INMEDIATA - RESIDIR EN LA ZONA O ALREDEDORES SE OFRECE: - HORARIO
DE LUNES A VIERNES DE 7H A 15H. - CONTRATO ETT + POSIBLE
INCORPORACIÓN A EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 74 de 568
referencia (Referencia número:3097774) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SOLDADOR OFICIAL 2ONA O 1ERA
Olot (GIRONA)
Oferta: 092017003891
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE LA GARROTXA BUSCA SOLDADOR OFICIAL DE 1ERA PER A
JORNADA DE DILLUNS A DIVENDRES EN HORARI COMPLERT AMB
POSSIBILITAT D'INCORPORACIÓ A PLANTILLA. ES BUSCA PERSONA AMB
CONEIXEMENTS EN TIC I MIC I EXPERIèNCIA DEMOSTRABLE COM A PRIMER
OFICIAL I AMB GANES I MOTIVACIÓ DE CONTINUAR-SE DESENVOLUPANT
DINTRE EL SECTOR. ABSTENIR-SE PERSONES QUE NO COMPLEIXIN ELS
REQUISITS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100414) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PEÓ ESPECIALISTA MECANITZACIÓ
PREMSES
Sant Esteve Sesrovires (BARCELONA)
Oferta: 092017004025
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OPERARI EN PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ DE PECES METAL·LIQUES, AJUST
I PREPARACIÓ DE MàQUINES PER MECANITZACIÓ, PUNXONADORES,
CISALLES DE PRECISIÓ, CNC, PREMSES I MATRIUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101165) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.047_INSTAL.LADOR CLIMA, LLUM,
AIGUA I GAS
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017004032
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
INSTAL.LADOR VARIS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101187) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICO/A ELECTRÓNICO
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004058
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN SANT CUGAT DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTOTIPOS ELECTRÓNICOS. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE BANCOS DE PRUEBAS - PROGRAMACIÓN DE
BAJO NIVEL (C, C++, PHYTON) - EXPERIENCIA CON LINUX (EN MODO
CONSOLA) - CONOCIMIENTOS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN (I2C,
CAN, SPI, UART..) - CONTROLADORES TIPO ARDUINO, BEAGLEBONE,
RASPBERRY,.. - SOLDADURA SMD - DISEÑOS CON PCB'S (CADENCE,
ORCAD,ALTIUM..) - GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONCLUSIONES
DE ENSAYOS - VALORABLE INGLÉS - NIVEL ALTO DE EXCEL DISPONIBILIDAD
HORARIA DE MAÑANA, TARDE Y NOCHE INCORPORACIÓN INMEDIATA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100469) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SOLDADOR/A MANUAL DE SMD CON
MICRO INTEGRADOS
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017004076
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EMPRESA UBICADA EN TERRASSA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE
APARATOS ELECTRÓNICOS, PRECISA DE SOLDADOR/A CON EXPERIENCIA
EN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - INSERCIÓN DE COMPONENTES SOLDADURA MANUAL SMD - MICRO INTEGRADOS (0.4 - 0.6 Y 0.8) SE
OFRECE: - TURNOS ROTATIVOS INTENSIVOS DE MAÑANA Y TARDE.
(DISPONIBILIDAD DE HACER TURNOS FIJOS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE LA
EMPRESA) - JORNADA DE LUNES A VIERNES. REQUISITOS: INCORPORACIÓN INMEDIATA. - EXPERIENCIA DE 3 AÑOS EN EL PUESTO
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 75 de 568
CATALUÑA
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100455) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICO/A MECÁNICO
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004102
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN SANT CUGAT DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTOTIPOS PRECISA DE TÉCNICO
INFORMÁTICO CON EXPERIENCIA PARA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: PROGRAMACIÓN DE BAJO NIVEL (C, C++, PHYTON) - EXPERIENCIA CON
LINUX (EN MODO CONSOLA) - MANEJO DEL PAQUETE ADOBE CS6 USUARIO DE WINDOWS, MAC, LINUX - RIPS, SOFTWARE GESTIÓN DE
IMPRESIONES (ONYX, CALDERA,..) - GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y
CONCLUSIONES DE ENSAYOS - VALORABLE INGLÉS - NIVEL ALTO DE EXCEL
DISPONIBILIDAD HORARIA DE MAÑANA, TARDE Y NOCHE INCORPORACIÓN
INMEDIATA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100471) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARRETONERS (AB)
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017004104
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA DE SECTOR DE L'AUTOMOCIÓ PRECISA
INCORPORAR CARRETONERS. REQUISITS: - DISPONIBILITAT
D'INCORPORACIÓ IMMEDIATA. - CARNET CARRETONER FRONTAL I
RETRàCTIL EN VIGOR. - RESIDèNCIA PROPERA ZONA ABRERA I
MARTORELL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100467) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.040_PLANXISTA INDUSTRIAL
Cerdanyola del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004122
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PLANXISTA INDUSTRIAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103553) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
16.107_16.206 FRESADOR
FANUC/HEIDENHAIN/CONVENCION
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017004124
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRESADOR PER A CENTRE DE MECANITZAT LLENGUATGE
FANUC/HEIDENHAIN/CONVENCIONAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103521) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OFICIALES 1ª PLANCHISTA
INDUSTRIAL
Barberà del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004133
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PARA EMPRESA UBICADA EN BARBERà DEL VALLèS (BARCELONA)
SELECCIONAMOS PLANCHISTAS INDUSTRIALES OFICIAL 1A (SEXO
INDIFERENTE) FABRICACIÓN DE PIEZAS EN TALLER SEGÚN PLANO.
MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA ASÍ COMO SOLDADURA TIG LA
SOLDADURA NO SOLO DEBE ESTAR BIEN HECHA SINO QUEDAR
PRESENTABLE. EXPERIENCIA REQUERIDA SUPERIOR A 5 AÑOS. HORARIO:
08 A 13H Y DE 15 A 1800H SALARIO BRUTO APROX 1907 EUROS BRUTOS.
DURACIÓN PREVISTA: 5-6 MESES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101227) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 76 de 568
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
16.230_AJUDANT FRIGORISTA
Castellar del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004139
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AJUDANT FIGRORISTA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103536) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SOLDADOR
Riudellots de la Selva (GIRONA)
Oferta: 092017004161
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SOLDADOR DE TUBERIA INOX CON ARGON ( TIG )
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101054) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
16.125_16.166 AJUSTADOR DE
MOTLLOS
Montcada i Reixac (BARCELONA)
Oferta: 092017004167
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MOTLLOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103519) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICO/A GARANTÍA DE CALIDAD
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017004187
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN TERRASSA DEDICADA AL SECTOR FARMACÉUTICO
PRECISA DE TÉCNICO/A DE GARANTÍA DE CALIDAD PARA REALIZAR LAS
SIGUIENTES FUNCIONES: - CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS GMP'S PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROTOCOLOS DE VALIDACIÓN DE
EQUIPOS, AIRES, PROCESOS, LIMPIEZA - VALIDACIÓN, CUALIFICACIÓN DE
SERVICIOS (AGUA, NITRÓGENO, VAPOR, AIRE COMPRIMIDO) - REVISIÓN
DOCUMENTACIÓN DE LOTE O BATCH RECORD - REDACCIÓN PNT'S CONTROL EN PROCESO EN PLANTA DE INYECTABLES, LÍQUIDOS, SÓLIDOS,
SEMISÓLIDOS, ENVASADOS FARMA - SEGUIMIENTO DE ACCIONES CAPA REALIZACIÓN DE PQR DE PRODUCTOS - ANÁLISIS DE RIESGOS ASOCIADOS
A PROCESOS - INVESTIGACIÓN, DESVIACIONES, OOS Y RECLAMACIONES PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN INTERNA AL PERSONAL DE PLANTA DE
FABRICACIÓN - CONTROLES DE CAMBIOS. - MODIFICACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN. REQUISITOS: - CONOCIMIENTOS DE GMP ESTUDIOS MÍNIMOS: LICENCIATURA TÉCNICA (FARMACÉUTICA, BIOLOGÍA
Y/O QUÍMICA) - INFORMÁTICA A NIVEL DE USUARIO ( OFFICE, LO (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101268) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.046_INSTAL.LADOR EQUIPS
FRIGORÍFICS I CLIMA
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017004205
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
INSTAL.LADOR EQUIPS FRIGORÍFICS I CLIMATITZACIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101186) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 77 de 568
CATALUÑA
17.004_OPERARI PLàSTICS
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017004217
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MANIPULACIÓ DE PLàSTICS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103528) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONSERGE. HORARI PARTIT. CARNET
COTXE (MANITAS)
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004221
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR PER A CONSERGERIA D,EMPRESA A BARCELONA CAPITAL.
REPARTIMENT DE PAQUETS I DOCUMENTACIO. HORARI PARTIT DE DILLUNS
A DIVENDRES. NECESSITARÁ MOURE OBJENTES PESSANTS.
DISPONIBILITAT INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103507) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICO/A DE LABORATORIO
Castellar del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004227
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN CASTELLAR DEL VALLÉS DEDICADA A LA
FABRICACIÓN DE COLORANTES, PRECISA DE TÉCNICO/A DE LABORATORIO
PARA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - PREPARACIÓN DE MUESTRAS RECOGER Y ANALIZAR MUESTRAS - IGUALAR COLORES - REDACCIÓN DE
INFORMES SE OFRECE: - CONTRATO POR ETT E INCORPORACIÓN A
EMPRESA - HORARIO PARTIDO DE 8H A 17.30H. REQUISITOS: - ESTUDIOS
MÍNIMOS: INGENIERÍA QUÍMICA - INCORPORACIÓN INMEDIATA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101167) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
INYECTOR/A DE PLÁSTICO ZONA RUBÍ
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017004241
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN RUBÍ PRECISA DE INYECTOR/A DE PLÁSTICO CON
EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE COSMÉTICA. - OPERARIO CON
EXPERIENCIA A PIE DE MÁQUINA - DISPONIBILIDAD HORARIA PARA
REALIZAR TURNOS ROTATIVOS (CADA 2 MESES) - INCORPORACIÓN
INMEDIATA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101276) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICO/A MECÁNICO
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004251
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN SANT CUGAT DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTOTIPOS MECÁNICOS. - DISEÑO E
IMPLANTACIÓN DE BANCOS DE PRUEBAS - PROGRAMACIÓN DE BAJO NIVEL
(C, C++, PHYTON) - EXPERIENCIA CON LINUX (EN MODO CONSOLA) FAMILIARIZADO CON TODO TIPO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS - DISEÑOS
SENCILLOS DE SOLIDOS 3D (SOLID WORKS) - GENERACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN Y CONCLUSIONES DE ENSAYOS - VALORABLE INGLÉS NIVEL ALTO DE EXCEL DISPONIBILIDAD HORARIA DE MAÑANA, TARDE Y
NOCHE INCORPORACIÓN INMEDIATA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100470) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 78 de 568
AJUDANT
Riudellots de la Selva (GIRONA)
Oferta: 092017004379
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MUNTATGES INDUSTRIALS, SECTOR METALURGIC
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103626) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PINTORS/ES INDUSTRIALS
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017004398
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA ESTABLE PRECISA INCORPORAR 8 PINTORS/ES INDUSTRIALS.
FUNCIONS: PREPARAR EL MATERIAL I LA PINTURA, PULIR I PINTAR AMB
PISTOLA, ETC. REQUISITS: EXPERIèNCIA AMB PINTURA INDUSTRIAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105113) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECÁNICO/A AJUSTADOR MONTADOR
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017004450
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN RUBÍ DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE
ENVASES PRECISA DE MECÁNICO/A AJUSTADOR MONTADOR: REQUISITOS:
- PACKAGING - INTERPRETACIÓN DE PLANOS - CONOCIMIENTOS DE
SOLDADURA CON ARGÓN - EXPERIENCIA CON TORNO Y FRESA INCORPORACIÓN INMEDIATA - EXPERIENCIA DE 3 AÑOS EN EL PUESTO SE
OFRECE: - CONTRATO INICIAL DE 6 MESES - HORARIO PARTIDO DE 8H A 19H
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105101) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIO/A SOLDADOR/A
Castellar del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004485
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESDE IMAN TEMPORING SELECCIONAMOS A UN/A OPERARIO SOLDADOR
PARA INCORPORARSE A TRABAJAR A UNA EMPRESA DEDICADA A LA
FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA LA PANIFICACIÓN Y
ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL UBICADA EN CASTELLAR DEL VALLÉS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3106746) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNIC EN COMPOSITES
Arenys de Mar (BARCELONA)
Oferta: 092017004492
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERSONA AMB CONEIXEMENTS EN ELS TREBALLS EN COMPOSITES. QUE
HAGI TREBALLAT ALMENYS 2 ANYS EN LA FABRICACIÓ DE PECES EN FIBRA
DE VIDRE. ES VALORARà EXPERIèNCIA EN LAMINACIÓ PER INFUSIÓ I
PROJECCIÓ.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3106735) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ESTRUCTURISTA
Riudellots de la Selva (GIRONA)
Oferta: 092017004507
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTRUCTURES METALIQUES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105049) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.055_FRESADOR CNC HEIDENHAIN
Abrera (BARCELONA)
FRESADOR CNC HEIDENHAIN
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 79 de 568
Oferta: 092017004651
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111899) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PALISTA AMB CARNET (SA)
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017004653
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA A LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS PLàSTICS
PRECISA PALISTES AMB CARNET VIGENT PER A LA SEVA PLANTA DE
RECICLATGE. IMPRESCINDIBLE EXPERIèNCIA MÍNIMA DE 5 ANYS EN UN
LLOC DE FEINA SIMILAR. MOLT VALORABLE TENIR EXPERIèNCIA ANTERIOR
EN GESTIÓ DE RESIDUS PLàSTICS. HORARIS ROTATIUS SALARI: 8.6 EUROS
BRUTS/HORA CONTRACTE TEMPORAL DE 2/3 MESOS ***ELS CANDIDATS
QUE NO APORTIN EL CARNET DE RETROEXCAVADORES, EXCAVADORES I
CARGADORES SERAN DESCARTATS AUTOMàTICAMENT DEL PROCÉS DE
SELECCIÓ***
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111920) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIO/A SECTOR TEXTIL 5º
TURNO
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017004660
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESDE IMAN TEMPORING SELECCIONAMOS OPERARIOS/AS CON
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN 5º TURNO EN UNA EMPRESA DEL
SECTOR TEXTIL UBICADA EN SABADELL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108331) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIO/A ENVASADOS
FARMACÉUTICOS
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017004670
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR FARMACÉUTICO UBICADA EN TERRASSA, PRECISA
INCORPORAR UN/A OPERARIO/A PARA REALIZAR FUNCIONES DE
ENVASADO Y ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOR FARMACÉUTICOS,
TANTO LÍQUIDOS COMO SÓLIDOS. REQUISITOS: - EXPERIENCIA DE 2 AÑOS
COMO OPERARIO/A EN DICHO SECTOR U OTRO SIMILAR - SER UNA
PERSONA PRECISA Y METÓDICA, PARA HACER ANOTACIONES CONCRETAS
SEGÚN EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR. - DISPONIBILIDAD COMPLETA E
INMEDIATA SE OFRECE: - HORARIO DE LUNES A VIERNES ROTATIVO
MAÑANA Y TARDE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108348) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MAQUINISTA DE IMPRESIÓN PARA
INCORPO. EMPRESA
Badia del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004685
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA DEL SERCTOR DE ARTES GRÁFICAS REQUIERE
MAQUINISTA DE IMPRESIÓN PARA INCORPORAR A EMPRESA. FUNCIONES
DE MAQUINISTA DE MÁQUINA FLEXO ROTATIVA. REARIZARÁ CAMBIOS DE
TRABAJOS, AJUSTES DE IMPRESIÓN Y CORTE, CAMBIOS DE BOBINAS,
CONTROL CONTINUA DE LA PRODUCCIÓ, RECOGIDA DE PRODUCTO EN LA
SALIDA DE LA MÁQUINA, REALIZAR REGISTROS DE CONTROL DE
PRODUCCIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA.
IMPRESCINDIBLE HABER TRABAJADO EN ARTES GRÁFICAS CON LA TÉNICA
DE IMPRESIÓN FLESOGRÁFICA ENTRE 2 Y 3 AÑOS. CONOCIMIENTOS DE
MECÁNICA. VALORABLE HABER TRABAJADO EN MÁQUINAS ROTATIVAS DE
BOBINA A BOBINA Y DE BOBINA A PLEGADORA EN ZIG-ZAG. SE OFRECE
CONTRATO POR ETT 3M +INCORPORACIÓN A EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3109966) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 80 de 568
ROTULISTA (AMB CERTIFICAT DE
DISCAPACITAT)
Maçanet de la Selva (GIRONA)
Oferta: 092017004698
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FUNCIONS: TASQUES DE ROTULISTA I ARTS GRàFIQUES CONTRACTE
TEMPORAL AMB POSSIBILITATS D'ESTABLE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111938) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.053_TORNER FRESADOR
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017004744
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TORNER FRESADOR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108294) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIO/A DE CENTRO
MECANIZADO CNC
Barberà del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004747
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE REQUIERE PROGRAMADOR DE CNC CON EXPERIENCIA EN LLENGUAJE
FAGOR Y/O SIEMENS. ESTAMOS BUSCANDO UN OPERARIO DE CONTROL
NUMÉRICO PARA MULTINACIONAL ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIÓN DE
LAMINADOS QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR LA EFICACIA DE
COMPONENTES ELECTRÓNICOS. SE OFRECE CONTRATO DE OBRA Y
SERVICIO DE UN AÑO, CON TURNOS ROTATIVOS (MAÑANA, TARDE Y
NOCHE). IMPRESCINDIBLE TENER EXPERIENCIA EN PROGRAMAR Y
AJUSTAR CENTROS DE MECANIZADO CNC CON LENGUAJE FAGOR Y/O
SIEMENS, INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y VERIFICACIÓN/CONTROL DE
PIEZAS. DISPONIBILIDAD INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3109967) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SOLDADOR (AMB CERTIFICAT DE
DISCAPACITAT)
Maçanet de la Selva (GIRONA)
Oferta: 092017004757
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FUNCIONS: SOLDADOR MECANITZADOR, SOLDADURA D'ALUMINI I ACER,
MECANITZACIÓ I ENSAMBLATGE DE PECES. INCORPORACIÓ IMMEDIATA
CONTRACTE TEMPORAL AMB POSSIBILITAT D'ESTABLE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111934) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
FERRER (SOM - BANYOLES)
Banyoles (GIRONA)
Oferta: 092017004774
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FERRER POLIVALENT, QUE PUGUI MONTAR BARANES, PORTALS I SOLDAR.
CAL QUE SIGUI FERRER OFICIAL AMB EXPERIèNCIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108283) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIO/A JUNIOR EXTRUSIÓN C.F.
GRADO SUPERIOR
Badia del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004777
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
SE REQUIERE OPERARIO JUNIOR CON CICLO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR PARA IMPORTANTE EMPRESA DEL VALLèS OCCIDENTAL.
FUNCIONES: *SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
MAQUINARIA EXTRUSORA. *MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO
DE LA MAQUINARIA. *REALIZAR EL MONTAJE DEL PRODUCTO ACABADO.
*CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO ACABADO.
*GESTIÓN DEL PRODUCTO ACABADO. IMPRESCINDIBLE TENER ESTUDIOS
EN CURSO O ACABADOS DEL CFGS EN MECÁNICA, MECANIZADO,
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 81 de 568
CATALUÑA
ELECTROMECÁNICA, PLÁSTICO... Y DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN UN
CUARTO TURNO. SE OFRECE CONTRATO DE OBRA Y SERVICIO POR ETT
CON POSIBILIDADES DE INCORPORACIÓN A EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3109965) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
FORNER/A (AB)
Igualada (BARCELONA)
Oferta: 092017004864
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT CADENA DE FORNS, UBICADA A IGUALADA, PRECISA
INCORPORAR UN/A FORNER/A. BUSQUEM UN/A PROFESSIONAL SERIÓS
AMB GANES DE TREBALLAR I DE FORMAR PART D'UN PROJECTE A LLARG
TERMINI. OFERIM: - CONTRACTE ETT, MÉS INCORPORACIÓ A EMPRESA. JORNADA DE DILLUNS A DIVENDRES (14:00 A 00:00 HORES) I DIUMENGES
(17:00 A 00:00).
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111962) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PREPARADORS TORNS
MONOHUSILLOS I MULTIHUSILLOS
Sant Adrià de Besòs (BARCELONA)
Oferta: 092017004895
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GRUP CATALÀ DE TERRASSA NECESSITA INCORPORAR UN/A PREPARADOR
DE TORNOS DE MONOHUSILLOS Y MULTIUSILLOS. IMPRESCINDIBLE
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 ANYS EN EL SECTOR. IMPRESCINDIBLE GRAU
SUPERIOR EN MECANITZACIÓ, ELECTRICITAT, MECÁNICA O SIMILAR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113555) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TORNER/A CONVENCIONAL OFICIAL 1ª
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017004896
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GRUP CATALÀ DE TREBALL DE TERRASSA, NECESITA INCORPORAR UN/A
TORNER/A OFICIAL DE 1ª AMB MOLTA EXPERIENCIA EN TORNS
CONVENCIONALS, QUE ESTIGUI ACOSTUMAT A FER PECES LLARGUES
(ENTRE 2 I 6 METRES) I DE GRAN DIAMETRE, TREBALLAR AMB LLUNETA,
AJUSTOS, ACABATS, MANEGAR PONT GRUA I SABER UTILIZAR APARELLS
DE MEDICIÓ TIPUS MICROMETRESINTERIORS I EXTERIORS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113558) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OFICIAL
TROQUELADOR/ENGOMADOR/A
Barberà del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005086
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESDE IMAN TEMPORING SELECCIONAMOS OFICIALES
TROQUELADORES/AS- ENGOMADORES/AS PARA UNA EMPRESA DE ARTES
GRÁFICAS UNIBADA EN BARBERà DEL VALLÉS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115653) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
IMAGEN PERSONAL
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005107
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIÓN CANDIDATOS PARA DEPARTAMENTO DE
PELUQUERÍA-MAQUILLAJE TV
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115673) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 82 de 568
CARRETILLERO SECTOR
METALÚRGICO CON CARNET
Esparreguera (BARCELONA)
Oferta: 092017005123
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA UBICADA EN ESPARREGUERA PRECISA A UN
CARRETILLERO CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR METALÚRGICO. SE
REQUIERE TENER CARNET DE CARRETILLERO, HABER REALIZADO
FUNCIONES DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA, PREPARACIÓN DE
PEDIDOS, CONTROL DE REFERENCIAS, STOCKS. IMPRESCINDIBLE NO
RESIDIR LEJOS DE ESPARREGUERA. INTERESADOS ADJUNTEN SU
CURRICULUM EN FORMATO WORD.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115640) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE DE
TALLER/PRODUCCIÓ
(SOM-BANYOLES)
Banyoles (GIRONA)
Oferta: 092017005126
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA D'ARQUITECTURA DELS VOLTANTS DE BANYOLES BUSCA UN
RESPONSABLE DE TALLER PER A PLANIFICAR EL TREBALL DEL
LABORATORI SOBRE PRODUCCIÓ, PROTOTIPS I LOGÍSTICA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115742) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECÁNICO INDUSTRIAL
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017005138
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE LA ZONA DE ABRERA DEDICADA AL MONTAJE Y
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL NECESITA CUBRIR UNA VACANTE DE
MECÁNICO PARA EL MONTAJE DE MAQUINARIA, LA PERSONA DEBERÁ
APORTAR CONOCIMIENTOS EN SOLDADURA Y EXPERIENCIA REALIZANDO
ESTRUCTURAS. REQUISITOS: FPI MECÁNICA CONOCIMIENTOS DE
SOLDADURA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS COMO MECÁNICO
INDUSTRIAL MONTAJE DE MAQUINARIA DISPONIBILIDAD PARA VIAJES
PUNTUALES (2-3 VECES AÑOS)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115616) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SOLDADOR /A TIG/MIG
Berga (BARCELONA)
Oferta: 092017005159
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SOLDADOR /A AAMB EXPERIèNCIA PER EMPRESA DE BERGA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115630) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RECITIFICADOR
Sant Vicenç dels Horts (BARCELONA)
Oferta: 092017005164
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR METALMECANICA DEDICADA A LA FABRICACION DE
HERRAMIENTAS DE CORTES, MECANIZACION DE PIEZAS, UTILES Y
MAQUINARIA EN GENERAL, NECESITA CUBRIR PUESTO DE RECTIFICADOR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113570) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECÀNIC ELECTRICISTA
Alcarràs (LLEIDA)
Oferta: 092017005214
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES PRECISA MECÀNIC ELECTRICISTA D'AUTOMOCIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113579) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 83 de 568
SOLDADOR / MONTADOR
Juneda (LLEIDA)
Oferta: 092017005289
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES PRECISA SOLDADOR / MONTADOR AMB EXPERIÈNCIA PER A EMPRESA
DEDICADA A LA FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA. ES VALORARAN
CONEIXEMENTS D'INTERPRETACIÓ DE PLANOLS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118165) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARI/A PINTURA INDUSTRIAL (
TORN MATÍ)
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017005310
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA INDUSTRIAL SECTOR IL.LUMINACIÓ , PRECISA INCORPORAR A
LES SEVES INSTAL.LACIONS SITUADES A LES RODALIES DE GRANOLLERS :
OPERARI/A DE PINTURA INDUSTRIAL (TORN MATÍ) DEPENENT
DIRECTAMENT DEL CAP DE TALLER DE PINTURA , S'ENCARREGARà DEL
TÚNEL DE PINTURA I LA PINTURA MANUAL DE PECES. PERSONA AMB
FORMACIÓ MITJA A NIVELL DE CF O FP, AMB EXPERIèNCIA MÍNIMA DE 5
ANYS COM A OPERARI DE PINTURA INDUSTRIAL. ES VALORARà MOLT
POSITIVAMENT PROCEDèNCIA DEL SECTOR DE L'AUTOMOCIÓ O EMPRESES
AUXILIARS. AMB CONEIXEMENTS DE : -DESENVOLUPAMENT DE COLORS
-APLICACIONS PINTURA ELECTROSTÁTICA I AEROGRAFICA
-DESENVOLUPAMENT DE PROCESOS PER TREBALLAR EN HORARI DE TORN
DE MATÍ ( 6 A 14H.) DE DILLUNS A DIVENDRES. S'OFEREIX FEINA ESTABLE I
AMB CONTRACTE DIRECTA AMB L'EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118188) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARPINTEROS-EBANISTAS
ARTESANOS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005235
18/02/2017
Oficina: BARCELONA-VERNEDA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE VERNEDA
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5235, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
CERRAJEROS
Riudoms (TARRAGONA)
Oferta: 092017005222
18/02/2017
Oficina: REUS
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE REUS [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-5222, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
AUXILIAR SERVICIOS FINES DE
SEMANA RUBI
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005436
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE SERVICIOS BUSCA AUXILIAR DE SERVICIOS PARA TRABAJAR
EN LA ZONA DE RUBÍ LOS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS. TAREAS:
-CONTROL DE ACCESOS, COMPROBACIÓN DE INSTALACIÓN, ETC. SE
OFRECE: -CONTRATO DE 96 HORAS AL MES DE 6 MESES DE DURACIÓN.
-HORARIO SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS DE 05.45 A 17.45 HORAS.
SALARIO DE 503 ?/BRUTO MES POR 12 PAGAS. SE REQUIERE: -CATALÁN
HABLADO CORRECTAMENTE. -OFIMÁTICA NIVEL USUARIO AVANZADO.
-DISPONIBILIDAD INMEDIATA. -FORMALIDAD.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118244) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.063_OPERARI CONFORMAT
XAPA/PERFILS
Barberà del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005445
20/02/2017
OPERARI CONFORMAT XAPA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118215) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 84 de 568
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
17.065_OPERARI MàQUINA
TALLADORA
Montcada i Reixac (BARCELONA)
Oferta: 092017005487
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OPERARI MàQUINA TALLADORA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118230) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIO/A EXTRUSIÓN PLÁSTICO
Castellar del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005498
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESDE IMAN TEMPORING SELECCIONAMOS OPERARIOS/AS CON
EXPERIENCIA EN EXTRUSIÓN DE PLÁSTICO PARA INCORPORASE A
TRABAJAR EN UNA EMPRESA UBICADA EN CASTELLAR DEL VALLÉS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118259) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CERRAJEROS
Corbera De Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017005385
21/02/2017
Oficina: SAN FELIU DE LLOBREGAT
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5385, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
TÉCNICO/A IMPRESORAS
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005609
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA SITUADA EN SANT CUGAT DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN,
REPARACIÓN TEST Y MANTENIMIENTO DE PROTOTIPOS PRECISA DE
TÉCNICO/A PARA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - REPARACIÓN DE
IMPRESORAS - PRUEBAS DE CALIDAD DE IMPRESIÓN - SOPORTE AL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA, RESPONSABILIZÁNDOSE DEL ALMACÉN
COMO TAREA PRINCIPAL. SE OFRECE: - JORNADA PARTIDA DE 9H A 18H DE
LUNES A VIERNES - CONTRATO DE OBRA Y SERVICIO DE LARGA DURACIÓN
REQUISITOS: - ESTUDIOS MÍNIMOS: CFGS ELECTRÓNICA - CARNET DE
CARRETILLERO - INGLÉS NIVEL MEDIO - INCORPORACIÓN INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121951) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECàNIC/A DE MANTENIMENT
INDUSTRIAL
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017005630
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DES D'IMAN TEMPORING GIRONA ESTEM BUSCANT MECàNICS/QUES DE
MANTENIMENT PER A IMPORTANTS EMPRESES UBICADES EN DIFERENTS
COMARQUES COM EL PLA DE L'ESTANY, LA SELVA I EL GIRONèS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120350) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TèCNIC/A DE RECANVIS
Celrà (GIRONA)
Oferta: 092017005677
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
DES D'IMAN TEMPORING GIRONA, EMPRESA LÍDER EN SELECCIÓ DE
PERSONAL, ESTEM CERCANT UN/A TèCNIC/A DE RECANVIS PER A
IMPORTANT EMPRESA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL UBICADA A CELRà.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 85 de 568
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
referencia (Referencia número:3121918) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
FRESADOR TORNER
Molins de Rei (BARCELONA)
Oferta: 092017005701
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRESADOR I TORNER CONVENCIONAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121873) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARPINTEROS-EBANISTAS
ARTESANOS
Barberà del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005554
22/02/2017
Oficina: BARBERA DEL VALLES
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BARBERÀ
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5554, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
PROGRAMADOR I SOLDADOR AMB
ROBOT
Montmeló (BARCELONA)
Oferta: 092017005804
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PROGRMACIO DE ROBOT DE SOLDADURA ABB I SABER SOLDAR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124083) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PROGRAMADOR DE PLEGADORES DE
CONTROL NUMERIC
Montmeló (BARCELONA)
Oferta: 092017005806
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PROGRAMAR, PREPARAR Y SABER FER ANAR LES PLEGADORES DE
CONTROL NUMERIC
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124085) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PALETA A LLEIDA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017005825
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PALETA AMB EXPERIENCIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124175) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIO SOLDADOR CERRAJERO
Montcada i Reixac (BARCELONA)
Oferta: 092017005827
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FABRICACION DE CARPINTERIA METALICA COMO BARANDAS, ESCALERAS ,
CARPINTERIAS VENTANAS, PUERTAS , ETC...
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3122009) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 86 de 568
ELECTROMECÁNICO/A PARA LA ROCA
DEL VALLÉS
La Roca del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005840
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PACTO ES UNA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, CON NÚMERO DE
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 79/0205/07, ESPECIALIZADA EN EL SECTOR
HOTELERO ASÍ COMO TAMBIÉN EN SERVICIOS GENERALES. TRABAJAMOS
PARA SATISFACER LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE NUESTROS
CLIENTES, CONTRIBUYENDO A LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS, Y DE
NUESTROS TRABAJADORES PUESTOS A DISPOSICIÓN, LOGRANDO SU
CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL. PACTO ETT GRANOLLERS,
PRECISA INCORPORAR UN/A ELECTROMECÁNICO/A PARA EMPRESA
UBICADA EN LA ROCA DEL VALLÉS. FUNCIONES: ·MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA MÁQUINA, MEJORAS, AVERÍAS, ETC.
REQUISITOS: ·FP ELECTROMECÁNICA O SIMILAR. Y EXPERIENCIA EN DICHO
PUESTO. SE OFRECE: ·INCORPORACIÓN INMEDIATA ·TURNO ROTATIVO
M/T/N DE LUNES A VIERNES A EXCEPCIÓN DE LA NOCHE QUE VA DE
DOMINGO A JUEVES. ·SALARIO: 12.28 BRUTOS HORA + PLUS NOCHE
CUANDO SE REALICE. ·CONTRATO POR ETT+ POSIBILIDAD DE EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3122000) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TORNERO CONVENCIONAL
Montcada i Reixac (BARCELONA)
Oferta: 092017005847
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA UBICADA EN MONTCADA I REIXACH PRECISA A UN
TORNERO CONVENCIONAL CON MUCHA EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL
TORNO Y HERRAMIENTA COMO LA RECTIFICADORA, LA EROSIÓN Y EL
TALADRO. SE REQUIERE EXPERIENCIA EN TALLER PREFERIBLEMENTE EN
TALLER DE MOLDES PARA PIEZAS DEL CAUCHO. INTERESADOS ADJUNTEN
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124157) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE INYECCIÓN UTILLAJES
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017005850
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR DE LA COSMÉTICA UBICADA EN RUBÍ, PRECISA
INCORPORAR PARA SU NUEVA LINEA DE INYECCIÓN, PRECISA DE
RESPONSABLE DE LA SECCIÓN DE UTILLAJES. FUNCIONES: - SUPERVISAR
Y CONTROLAR LAS MÁQUINAS DE INYECCIÓN COMO SU PRODUCCIÓN. INYECCIÓN DE UTILLAJES NUEVOS Y DE REPETICIÓN - VERIFICACIÓN DE LA
FABRICACIÓN - RESPONSABILIDAD Y CONTROL DE ALMACÉN DE UTILLAJES.
INVENTARIO Y TOMA DE DECISIONES SOBRE SU DESTINO. - CONTROL Y
VERIFICACIÓN DE UTILLAJES DURANTE LA PRODUCCIÓN - SEGUIMIENTO
DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PARA ATENDER SUS NECESIDADES DE
UTILLAJES. - REALIZACIÓN DE MUESTRAS PARA NUEVOS PRODUCTOS CONTROL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MÁQUINAS DE INYECCIÓN. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO REQUISITOS: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN DICHO PUESTO - ESTUDIOS MÍNIMOS
DE FP SUPERIOR - DISPONIBILIDAD COMPLETA E INMEDIATA SE OFRECE: HORARIO DE LUNES A VIERNES, INICIALMENTE DE 8H A 17H. LUEGO
HORARIO ROTATIVO DE MAÑANA Y TARDE. - CONTRATO TEMPORAL (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124145) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
INSTALADOR PARQUET FLOTANTE
Sant Andreu de la Barca (BARCELONA)
Oferta: 092017005862
22/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA CONTRATISTA DE ASEGURADORAS DE LA ZONA DE SANT
ANDREU DE LA BARCA REQUIERE INCORPORAR UN INSTALADOR DE
PARQUET FLOTANTE TANTO SINTÉTICO COMO NATURAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124170) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.070_INSTAL.LADOR CLIMA, LLUM,
INSTALADOR VARIS
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 87 de 568
AIGUA I GAS
Ripollet (BARCELONA)
Oferta: 092017006029
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127571) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARROSSER
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006031
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OPERARI DE TALLER, QUE SàPIGA SOLDAR, I TINGUI EXPERIENCIA EN EL
SECTOR DE LES CARROSSERIES DE CAMIONS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125913) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONSERGE AMB FP ELECTRONIC.
CARNET COTXE (MANITAS)
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006045
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR PER A CONSERGERIA D,EMPRESA A BARCELONA CAPITAL. S,HAN
D,ARRECLAR PETITES COSES D,ELECTRICITAT O FONTANERIA.
REPARTIMENT DE PAQUETS I DOCUMENTACIO. HORARI PARTIT DE DILLUNS
A DIVENDRES. NECESSITARÁ MOURE OBJENTES PESSANTS.
DISPONIBILITAT INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125939) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.071_MECàNIC SOLDADOR I
APRENENT SOLDADOR
Castellar del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017006052
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SOLDADOR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127575) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
FORMADOR OCUPACIONAL ANIMACIÓ
MUSICAL
Reus (TARRAGONA)
Oferta: 092017006061
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FORMADOR OCUPACIONAL ANIMACIÓ MUSICAL I VISUAL EN VIU I EN
DIRECTE PER IMPARTICIÓ CURSOS SUBVENCIONATS, CAL ACREDITAR
EXPERIÈNCIA EN FORMACIÓ EN L'ESPECIALITAT. EL/LA CANDIDAT/A HA DE
SER AUTÒNOM/A O ESTAR DISPOSAT/ADA A DONAR-SE'N D'ALTA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127542) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CALDERERO OFICIAL 1º
El Papiol (BARCELONA)
Oferta: 092017006070
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
DE CALDERERÍA REQUIERE CALDERERO OFICIAL 1º CON EXPERIENCIA EN
SOLDADURA INOX DE ACERO E HIERRO CON TIG E HILO A PARTIR DE
PLANO. CONTRATO SUSTITUCIÓN A MEDIA JORNADA HASTA JULIO POR
PRE-JUBILACIÓN A TRAVÉS DE ETT Y POSTERIOR INCORPORACIÓN A
PLANTILLA A JORNADA COMPLETA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125940) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PATRÓ PORTUARI I PATRÓ DE
PATRÓ PORTUARI (1 LLOC) I PATRÓ DE NAVEGACIÓ BàSICA (1 LLOC) AMB
ANGLèS I FRANCèS PARLAT I DO DE GENTS. ENVIAR CANDIDATURES ABANS
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 88 de 568
NAVEGACIÓ BàSICA
Palafrugell (GIRONA)
Oferta: 092017006080
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DEL 7 DE MARç
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127517) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.067_OPERARIS SECTOR METALL
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017006082
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OPERARIS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127566) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MATRICERO AJUSTADOR
Sant Andreu de la Barca (BARCELONA)
Oferta: 092017006093
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL ORIENTADA A LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE INTERNO, EL TRABAJADOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS Y EL
CLIENTE EXTERNO, LA EMPRESA QUE LOS CONTRATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127557) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECàNICS - DIFERENTS PERFILS
Palafrugell (GIRONA)
Oferta: 092017006096
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MECàNICS DE COTXES, DE PNEUMàTICS, DE VAIXELLS, DE BICICLETES
ELèCTRIQUES I BICICLETES, MECàNIC DE MANTENIMENT INDUSTRIAL PER A
DIVERSES EMPRESES DEL BAIX EMPORDà. ENVIAR CANDIDATURES ABANS
DEL 7 DE MARç
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127511) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE MANTENIMENT
(ESPINELVES)
Espinelves (GIRONA)
Oferta: 092017006099
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA AL ENVàS D'AIGUA NECESSITA INCORPORAR
RESPONSABLE PER REALITZAR EL MANTENIMENT DE LES MàQUINES.
JORNADA DE 12H DISSABTES I DIUMENGUES AMB UN DIA ENTRE SETMANA
8H.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127543) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SERRALLER OFICIAL DE 1A
Palafrugell (GIRONA)
Oferta: 092017006132
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SERRALLER OFICIAL DE PRIMERA AMB CONEIXEMENTS DE MECàNICA.
ENVIAR CANDIDATURES ABANS DEL 7 DE MARç
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127518) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIO DE MANTENIMIENTO
Esparreguera (BARCELONA)
Oferta: 092017006133
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL ORIENTADA A LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE INTERNO, EL TRABAJADOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS Y EL
CLIENTE EXTERNO, LA EMPRESA QUE LOS CONTRATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127520) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 89 de 568
CATALUÑA
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ALBAÑIL EN CONSTANTI
Constantí (TARRAGONA)
Oferta: 092017006135
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ALBAÑIL CON EXPERIENCIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125882) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PALETA CONSTANTI
Constantí (TARRAGONA)
Oferta: 092017006170
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE PRECISA PALETA CON EXPERIENCIA EN ZONA PROVINCIA TARRAGONA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124208) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SOLDADOR EN TIG
Ulldecona (TARRAGONA)
Oferta: 092017006186
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SOLDADURA DE MATERIAL D'ACER INOXIDABLE AMB TIG.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125869) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TEIXIDORA
Sant Fruitós de Bages (BARCELONA)
Oferta: 092017006288
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERSONA DINÀMICA AMB GANES DE TREBALLAR PER REALITZAR TASQUES
DE TEIXIDURIA DE CINTES I ETIQUETES TEIXIDES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127585) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUSTADOR MOLDES INYECCIÓN
PLÁSTICO
Cornellà de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017006303
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SOMOS UN GRUPO INDUSTRIAL LIDER EN EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE
ENVASES DE PLÁSTICO PARA EL SECTOR COSMÉTICO Y FARMACÉUTICO.
PRECISAMOS INCORPORAR EN NUESTRO TALLER DE MOLDES DE
INYECCIÓN DE PLÁSTICO UN AJUSTADOR MOLDISTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125938) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SERIGRAFISTA OFICIAL 1ª
SANTA MARIA D'OLO (BARCELONA)
Oferta: 092017006336
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA LÍDER EN EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ENVASES DE PLÁSTICO
PARA EL SECTOR COSMÉTICO Y FARMACÉUTICO PRECISA INCORPORAR
UN RESPONSABLE PARA LA SECCIÓN DE SERIGRAFÍA CILÍNDRICA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125942) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 90 de 568
SUPERVISOR/A
CONSERJERÍA-LIMPIEZA)
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006515
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GESTIONAR LAS INCIDENCIAS, CONSULTAS, DUDAS,¿ QUE PUEDAN
PLANTEAR LOS CLIENTES, SIENDO LA CARA VISIBLE DE LA EMPRESA .
SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS QUE LE HAYAN SIDO ASIGNADOS
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TURNOS DE TRABAJO, MAÑANA, TARDE Y/O
NOCHE. CUMPLIMENTAR DOCUMENTOS, ENTRAR DATOS DE PRODUCCIÓN,
ETC. POR TERMINAL INFORMÁTICA. REPORTING PERIÓDICO A SUS
SUPERIORES SOBRE LA MARCHA DE LOS SERVICIOS QUE GESTIONA.
GESTIONAR LAS INCIDENCIAS CON EL PERSONAL DE SUS SERVICIOS ASÍ
COMO CUALQUIER TIPO DE DUDA O CONSULTA QUE PUEDA PLANTEAR EL
MISMO. ASEGURAR QUE EL PERSONAL A SU CARGO ADOPTA LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD PRECISAS PARA LA ACTIVIDAD QUE ESTÁN REALIZANDO.
SUPERVISAR EN FINES DE SEMANA Y FESTIVOS LOS SERVICIOS ACTIVOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3131754) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR SERVEIS EN SANT ANDREU
DE LLAVANERES
Sant Andreu de Llavaneres
(BARCELONA)
Oferta: 092017006559
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BARNA PORTERS, S.L. EMPRESA DE SERVEIS PRECISA INCORPORAR UN
AUXILIAR DE SERVEIS PER INSTAL·LACIÓ A LA ZONA DE SAN ANDREU DE
LLAVANERES TASQUES: -REALITZAR TASQUES DE CONTROL D'ACCÉS A LA
INSTAL·LACIÓ. -COMPROVACIÓ DE INSTAL·LACIÓ ES REQUEREIX: -PERSONA
POLIVALENT. -CATALà PARLAT. -CARNET DE CONDUIR I VEHICLE PROPI.
S'OFEREIX: -CONTRACTE LABORAL DE 83 HORES AL MES. -HORARI DE 22:00
A 06:00 DE DILLUNS A DIUMENGE (DIES PUNTUALS) SALARI: 437 EUROS
BRUTS/MES PER 12 PAGUES + PLUS NOCTURNITAT. INCORPORACIÓ:
IMMEDIATA CONTRACTE DE 6 MESOS AMB POSSIBILITAT DE CONTINUïTAT
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127594) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECÁNICO/A MANTENIMIENTO
CAMIONES
Cerdanyola del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017006566
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESDE IMAN TEMPORING SELECCIONAMOS MECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA PARA
INCORPORARSE A TRABAJAR A UNA EMPRESA UBICADA EN CERDANYOLA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3131742) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIOS/AS DE PRENSAS PARA
GRANOLLERS
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017006567
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PACTO ES UNA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, CON NÚMERO DE
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 79/0205/07, ESPECIALIZADA EN EL SECTOR
HOTELERO ASÍ COMO TAMBIÉN EN SERVICIOS GENERALES . TRABAJAMOS
PARA SATISFACER LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE NUESTROS
CLIENTES, CONTRIBUYENDO A LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS, Y DE
NUESTROS TRABAJADORES PUESTOS A DISPOSICIÓN, LOGRANDO SU
CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL. PACTO ETT GRANOLLERS ,
PRECISA INCORPORAR: OPERARIOS/AS PRENSISTAS PARA EMPRESA DEL
SECTOR METAL EN GRANOLLERS. FUNCIONES: ALIMENTAR LA MÁQUINA,
AJUSTAR MATRICES Y VERIFICAR EL PRODUCTO. SE REQUIERE:
EXPERIENCIA EN PRENSAS TRANSFER Y PROGRESIVAS. SE OFRECE:
SALARIO: 11.25 HORA BRUTA (1.800 BRUTO MES APROX.) DISPONIBILIDAD
DE HACER TURNOS DE M/T/N Y PARTIDO DE 8-17.15 HORAS DE LUNES A
VIERNES CONTRATO ETT SEGÚN LA PRODUCCIÓN INCORPORACIÓN
INMEDIATA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125930) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SOLDADOR/A SMD
GRUP CATALà DE TREBALL DE TERRASSA NECESITA INCORPORAR UN/A
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 91 de 568
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017006576
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SOLDADURA AMB MOLTA EXPERIENCIA EN SOLDADURA DE SMD.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3130387) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TEJEDORES-TRENZADORES DE
FIBRAS VEGETALES
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017006418
01/03/2017
Oficina: RUBI
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE RUBÍ [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-6418, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
CERRAJEROS
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017006382
01/03/2017
Oficina: SABADELL-SARDA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SABADELL SARDÀ
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-6382, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
PLANXISTA PINTOR
L' Escala (GIRONA)
Oferta: 092016032230
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PLANXISTA PINTOR MES CONEIXEMENTS BASICS DE MECANICA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3019238) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIO DEL METAL CON ALEMÁN
Barberà del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092016032812
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN, UBICADA EN BARBERÁ DEL
VALLÉS, PRECISA INCORPORAR UN INTERPRETE-OPERARIO DEL METAL
CON ALEMÁN
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026846) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PROYECTISTA OFICIAL 1ª MOLDES DE
INYECCIÓN
Montcada i Reixac (BARCELONA)
Oferta: 092016032874
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA SITUADA EN MONTCADA I REIXAC QUE APORTA
SOLUCIONES DEFINITIVAS Y GLOBALES EN EL SECTOR DEL MOLDE,
OFRECIENDO DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MOLDES DE COMPRESIÓN, TRANSFERENCIA E INYECCIÓN DE CAUCHO
Y DE SUS TECNOLOGÍAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026849) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECÀNIC DE VEHICLES
Vidreres (GIRONA)
Oferta: 092016032950
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MECàNIC DE VEHICLES AMB EXPERIèNCIA EN EL SECTOR I CONEIXEMENTS
DE MECàNICA I ELECTRòNICA. CONTRACTE DE 3 MESOS AMB POSSIBILITAT
DE CONTRACTE INDEFINIT
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026882) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 92 de 568
MECÁNICO/ELECTRICISTA
Tordera (BARCELONA)
Oferta: 092016032954
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE NECESITA MECÁNICO/ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ CON EXPERIENCIA
EN TODA CLASE DE VEHÍCULOS. SE PRECISA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5
AÑOS EN PUESTO SIMILAR. SE ENCARGARÁ DE REPARACIÓN DE TODO
TIPO DE AVERÍAS Y REVISIONES, EMBRAGUES, DISTRIBUCIONES Y
DIAGNOSIS ELECTRÓNICA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3029017) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECANICO ELECTRICISTA DE
VEHICULOS
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092016033222
16/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MECANICO ELECTRICISTA CON EXPERIENCIA EN CAMIONES, PARA
REPARACION DE AVERIAS ELECTRICAS DE NUESTROS CAMIONES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3030581) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PROYECTISTA DE MATRIUS PER
L¿ESTAMPACIÓ METàL.LICA
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092016033886
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
RESPONSABILITZAR-SE DEL DISSENY I LA FABRICACIÓ DE
MATRIUS/MOTLLES .AMB EXPERIENCIA EN EL DISENY Y PROJECCIÓ DE
MATRIUS PER A L¿ESTAMPACIÓ METàL.LICA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3035079) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MATRICER O TECNIC EN MATRICERIA
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092016033953
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM UNA PERSONA PER AL TALLER DE MATRICERIA AMB
CONEIXEMENTS EN LA CONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ DE MATRIUS PER
L¿ESTAMPACIÓ METàL.LICA . QUE DOMINI SOBRETOT LA MAQUINARIA :
ELECTRTOEROSIÓ PER FIL, FRESA, TORN....
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3035078) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TORNERO CONVENCIONAL
Barberà del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092016033960
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONAMOS TORNERO CONVENCIONAL PARA REALIZAR EL
MECANIZADO DEL CONJUNTO DE DESPIECES QUE SE LE ASIGNA SEGÚN LA
OFICINA TECNICA SIENDO ESTOS TRABAJOS PLANOS O DE FORMA A
PARTIR DE TRABAJO DE TORNO CONVENCIONAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3035069) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECANIC - SOLDADOR
Malgrat de Mar (BARCELONA)
Oferta: 092016034005
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MANTENIMENT VEHICLES, MANTENIMENT CONTENIDORS,....
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3032681) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECÀNIC/A SOLDADOR/MUNTADOR
IMPORTANT EMPRESA DEL PLA D'URGELL PRECISA INCORPORAR UN/A
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 93 de 568
Mollerussa (LLEIDA)
Oferta: 092017000192
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MECàNIC/A MUNTADOR/A PER REALITZAR MANTENIMENT PREVENTIU I
CORRECTIU I MUNTATGE DE MAQUINàRIA INDUSTRIAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3046421) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUSTADOR/A DE MOTLLES
Cervera (LLEIDA)
Oferta: 092017000461
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA ESTABLE DE LA ZONA DE LA SEGARRA NECESSITA INCORPORAR
UN/A AJUSTADOR/A DE MOTLLES. FUNCIONS: MUNTATGE I DESMUNTATGE
DE MOTLLES I MANTENIMENT BàSIC DELS MOTLLES. REQUISITS: ALMENYS
2 ANYS D'EXPERIèNCIA EN LLOCS DE PREPARADOR/A - AJUSTADOR/A DE
MOTLLES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3054515) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECANICOS PARA TALLER EMPRESA
DE TRANSPORTE
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017000468
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONAMOS UN MECÁNICO GENERAL Y UN MECÁNICO ELECTRICISTA
PARA NUESTRO TALLER DE CAMIONES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3054498) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIO DE PRENSAS
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017000596
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR AUTOMOCIÓN NECESITA OPERARIOS
PARA PRENSAS. HORARIO INTENSIVO DE MAÑANA, TARDE O NOCHE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3054460) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RECANVISTA AUTOMOCIÓ
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017000764
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PER A LA NOSTRA BOTIGA DE LLEIDA, SELECCIONEM UN RECANVISTA
D'AUTOMOCIÓ. LA PERSONA SELECCIONADA TINDRà COM A MISSIÓ
PRINCIPAL ATENDRE LES COMANDES QUE FACIN ELS NOSTRES CLIENTS,
TANT PRESENCIALMENT COM PER TELèFON. COL·LABORAR EN LA GESTIÓ
DELS PRODUCTES, EL CONTROL DEL MAGATZEM, ETC. ES REQUEREIX
FORMACIÓ RELACIONADA AMB L'AUTOMOCIÓ I EXPERIèNCIA COM A
RECANVISTA O MECàNIC AMB TASQUES D'ATENCIÓ AL CLIENT. S'OFEREIX
INCORPORACIÓ A EMPRESA LÍDER AL SEU SECTOR, CONTRACTE LABORAL
ESTABLE DIRECTAMENT PER L'EMPRESA I SALARI NEGOCIABLE SEGONS LA
FORMACIÓ I L'EXPERIENCIA. CONFIDENCIALITAT PER PERSONES EN ACTIU
QUE S'ESTIGUIN PLANTEJANT UN CANVI DE FEINA. MÉS SOBRE NOSALTRES
AL WEB WWW.ADMASANES.ES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060484) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECàNIC DE MAQUINàRIA PESADA
El Pont de Suert (LLEIDA)
Oferta: 092017001120
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MECàNIC DE MAQUINàRIA PESADA I MANTENIMENT
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3062026) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 94 de 568
PROGRAMADOR MECANIZADO EN
SISTEMA MASTERCAM
Barberà del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017001189
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MULTINACIONAL DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN PRECISA INCORPORAR EN
PLANTILLA PROGRAMADOR EN MECANIZADO EN SISTEMA MASTERCAM
PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060565) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MEàNIC/A DE COTXES
Balaguer (LLEIDA)
Oferta: 092017001810
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TALLER DE LA ZONA DE LA NOGUERA PRECISA INCORPORAR UN/A
MECàNIC/A DE COTXES AMB EXPERIèNCIA EN EL SECTOR O BÉ AMB
FORMACIÓ TèCNICA RELACIONADA. S'OFEREIX UN LLOC DE FEINA ESTABLE
A JORNADA PARTIDA I A TEMPS COMPLET. FUNCIONS: - REPARACIONS DE
TOT TIPUS - DETECCIÓ D'AVARIES - REVISIONS DE VEHICLES - POSADA A
PUNTI ENTREGA DELS VEHICLES. REQUISITS: ES PRECISA PERSONAL AMB
EXPERIèNCIA AL SECTOR O BÉ AMB FORMACIÓ EN MECàNICA O
ELECTROMECàNICA DE L'AUTOMòBIL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3067571) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECANIC DE PRIMERA
L' Escala (GIRONA)
Oferta: 092017002145
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MECANIC DE PRIMERA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3075134) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECÀNIC TURISMES O CAMIONS
Torroella de Montgrí (GIRONA)
Oferta: 092017002168
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM UNA PERSONA TREBALLADORA AMB EXPERIèNCIA DE MECàNIC
DE TURISMES I/O CAMIONS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3073233) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECANIC
Figueres (GIRONA)
Oferta: 092017002188
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
REPARAR TURISMES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3076987) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ELECTRICISTAS Y/O ELECTRÓNICOS
DE AUTOMOCIÓN, EN GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017001927
20/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SEPÚLVEDA
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-1927,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
MECÀNIC NÀUTIC
Torroella de Montgrí (GIRONA)
REPARACIÓ I MANTENIMENT D¿EMBARCACIONS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 95 de 568
Oferta: 092017002295
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3077021) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
INGENIERO/A COMERCIAL CON
FRANCÉS
Lliçà de Vall (BARCELONA)
Oferta: 092017002696
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA QUÍMICA PRECISA PROFESIONAL CON EXPERIENCIA
DESARROLLANDO FUNCIONES COMERCIALES EN INDUSTRIA DEL
PLÁSTICO. SUS FUNCIONES SERÁN: CREAR Y MANTENER LA CARTERA DE
CLIENTES; REALIZAR VISITAS, REUNIONES, LLAMADAS Y SEGUIMIENTO A
CLIENTES; DETECTAR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE Y ASESORAR
SOBRE EL PRODUCTO; VENTA TÉCNICA DEL PRODUCTO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083999) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MOZO ALMACÉN VILAFRANCA
OLERDOLA MENOR DE 30 AÑOS
Olèrdola (BARCELONA)
Oferta: 092017002708
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE AUTOMOCIÓN PRECISA MOZO DE ALMACÉN PARA GESTIÓN
INTERNA DE ALMACÉN, ETIQUETAJE, LIMPIEZA, CONTROL STOCKS, ETC. SE
REQUIERE UNA PERSONA DE 18 A 30 AÑOS, SERIA, RESPONSABLE,
CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO Y COMPROMETIDA. SE OFRECE
CONTRATO DE FORMACIÓN ESTABLE Y POSIBLE PROYECCIÓN EN LA
EMPRESA. IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR Y RESIDIR EN
VILAFRANCA DEL PENEDÈS O ALREDEDORES. PRESENTAR CV CON
FOTOGRAFÍA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083925) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECANICO ELECTRICISTA DE
VEHICULOS
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017002832
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MECANICO ELECTRICISTA CON EXPERIENCIA EN CAMIONES, PARA
REPARACION DE AVERIAS ELECTRICAS DE NUESTROS CAMIONES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083997) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
INGENIERO CALIDAD
Sant Andreu de la Barca (BARCELONA)
Oferta: 092017002881
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA SECTOR AUTOMOCIÓN PRECISA INCORPORAR UN INGENIERO
CON EXPERIENCIA EN DEPARTAMENTO DE CALIDAD
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085669) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.034_RESPONSABLE RECANVIS
VEHÍCLES INDUSTRIALS
Montcada i Reixac (BARCELONA)
Oferta: 092017002913
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
RESPONSABLE RECANVIS VEHÍCLES INDUSTRIALS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087326) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.033_ELECTROMECàNIC AUTOMOVIL ELECTROMECàNIC AUTOMÓVIL DIAGNOSIS
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 96 de 568
DIAGNOSIS
Montcada i Reixac (BARCELONA)
Oferta: 092017002970
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087324) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARGADO DE TALLER MECANICO
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017003071
27/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONAMOS UNA PERSONA, QUE SE ENCARGUE DE LA GESTION DE
UN TALLER MECANICO DE VEHICULOS INDUSTRIALES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087371) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECàNIC/A DE COTXES
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017003165
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA ESTABLE NECESITA INCORPORAR A UN/A MECàNIC/A DE
COTXES. FUNCIONS: MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DEL
VEHICLES (PART MECÁNICA, ELÉCTRICA I PNEUMàTICA),ÚS DE LA MàQUINA
DE DIAGNOSI, ETC REQUERIMENTS: _EXPERIèNCIA AMB MANTENIMENT DE
VEHICLES. -ESTUDIS: CFGS EN MECÁNICA DE VEHICLES. FUNCIONS: REPARACIONS DE TOT TIPUS - DETECCIÓ D'AVARIES - REVISIONS DE
VEHICLES - POSADA A PUNTI ENTREGA DELS VEHICLES. REQUISITS: ES
PRECISA PERSONAL AMB EXPERIèNCIA AL SECTOR O BÉ AMB FORMACIÓ
EN MECàNICA O ELECTROMECàNICA DE L'AUTOMòBIL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091496) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PINTOR CARROSSER
Arenys de Mar (BARCELONA)
Oferta: 092017003223
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSCA PERSONA QUE TINGUI EXPERIèNCIA EN EL TREBALL DE PECES
EN FIBRA DE VIDRE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091559) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
INGENIEROS EN MECÁNICA
AERONÁUTICA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003298
01/02/2017
Oficina: BARCELONA-ARAGO
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL D'ARAGÓ [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-3298, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
MOZO ALMACÉN VILAFRANCA
VILAFRANCA DEL PENEDES
Olèrdola (BARCELONA)
Oferta: 092017003620
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE AUTOMOCIÓN PRECISA MOZO DE ALMACÉN PARA GESTIÓN
INTERNA DE ALMACÉN, ETIQUETAJE, LIMPIEZA, CONTROL STOCKS, Y
CONTROL DE MAQUINARIA, ETC. SE REQUIERE UNA PERSONA,
RESPONSABLE, CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO Y COMPROMETIDA.
SE OFRECE CONTRATO ESTABLE Y POSIBLE PROYECCIÓN EN LA EMPRESA.
IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR Y RESIDIR EN VILAFRANCA DEL
PENEDÈS O ALREDEDORES. PRESENTAR CV CON FOTOGRAFÍA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092575) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 97 de 568
NEUMATICS VEHICLES INDUSTRIALS
Viladecavalls (BARCELONA)
Oferta: 092017003659
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESMONTAR I MONTAR, TREURE I POSSAR RODES VEHÍCLES INDUSTRIALS,
ALINEAR, EQUILIBRAR...
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095897) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PINTOR AUTOMOCION
Sant Andreu de la Barca (BARCELONA)
Oferta: 092017004489
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PREAPARACION Y PINTADO VEHÍCULOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105105) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CHAPISTAS-PINTORES DE VEHÍCULOS
Gurb (BARCELONA)
Oferta: 092017003989
11/02/2017
Oficina: VIC
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE VIC [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-3989, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
MECÁNICOS-AJUSTADORES DEL
AUTOMÓVIL, EN GENERAL (TURISMOS
Y FURGONETAS)
Viladecans (BARCELONA)
Oferta: 092017004332
11/02/2017
Oficina: VILADECANS
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE VILADECANS
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4332, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
[email protected] DE MÁQUINA
Sant Andreu de la Barca (BARCELONA)
Oferta: 092017004739
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
[email protected] AVANZADOS EN PROCESO DE CAMBIOS DE FORMATO, SERÁN
RESPONSABLES DE VELAR POR LA CORRECTA PRODUCCIÓN DE LAS
SERIES QUE ÉL MISMO PUEDA MARCAR EN MAQUINA. BUSCAMOS
PERSONAL CON EXPERIENCIA PREVIA EN PRODUCCIÓN PARA PIEZAS DE
AUTOMOCIÓN ACOSTUMBRADOS A CONTROLES DE CALIDAD VISUAL Y CON
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN TALES COMO; PIE DE REY, PALMER,
MICRÓMETRO, PASA NO PASA¿. SE VALORARA EXPERIENCIA PREVIA EN
ISO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108288) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECANIC AUTOMOCIO
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004776
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONAMOS MECÁNICO/A PARA TALLER MULTIMARCA.
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE MÍNIMO 10 AÑOS DE
MECÁNICO, ELECTRICIDAD Y DIAGNOSIS. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
ENVIAR CV.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108339) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PROFESSOR/A BRANCA AUTOMOCIÓ
(SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017004891
14/02/2017
ES NECESSITA PROFESSOR/A DE LA BRANCA D'AUTOMOCIÓ PER A
IMPARTIR CLASSES DE NIVELL TèCNIC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 98 de 568
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
referencia (Referencia número:3113491) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
LAMPISTA APRENENT
Arenys de Mar (BARCELONA)
Oferta: 092017004901
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSCA PERSONA PER ENSENYAR A FER INSTAL·LACIONS ELèCTRIQUES
I D'AIGUA, ES NECESSITA QUE CONEGUI LA FEINA DE LAMPISTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113556) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECàNIC
Arenys de Mar (BARCELONA)
Oferta: 092017004930
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSCA PERSONA PER ENSENYAR A FER INSTAL·LACIONS MECàNIQUES
EN EMBARCACIONS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113557) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECÁNICOS-AJUSTADORES DE
CAMIONES Y AUTOBUSES, EN
GENERAL
Badalona (BARCELONA)
Oferta: 092017004834
15/02/2017
Oficina: BADALONA-CASAGEMES
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BADALONA CASAGEMES
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4834,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
MECÁNICOS-AJUSTADORES DE
MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Cornellà de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092016033120
15/02/2017
Oficina: CORNELLA DE LLOBREGAT
EMPRESA DE CORNELLà NECESITA MECÁNICO DE MOTOCICLETAS CON
MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO OFICIAL DE
PRIMERA. SE OFRECE UN CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES CON
POSIBILIDAD DE PRÓRROGA, UN SUELDO S / CONVENIO Y UN HORARIO DE
9A13H Y DE 16A A 20 HORAS.
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2016-33120,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
PINTORES DE VEHÍCULOS, EN
GENERAL
Martorell (BARCELONA)
Oferta: 092017004626
15/02/2017
Oficina: MARTORELL
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MARTORELL
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4626, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
CHAPISTAS-PINTORES DE VEHÍCULOS
Sant Andreu de la Barca (BARCELONA)
Oferta: 092017004953
16/02/2017
Oficina: MARTORELL
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MARTORELL
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4953, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
ELECTROMECàNIC D'AUTOMOCIÓ
Sant Sadurní d'Anoia (BARCELONA)
Oferta: 092017005082
REPARACIÓ I MANTENIMENT D'AUTOMòBILS I FURGONETES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 99 de 568
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115752) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DELINEANT INDUSTRIAL (CELRà)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017005278
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DES D'IMAN TEMPORING ETT, EMPRESA LÍDER DE SELECCIÓ; ESTEM
CERCANT UNA PERSONA AMB CONEIXEMENTS D'AUTOCAD I SOLIDWORKS
PER A IMPORTANT EMPRESA DEL SECTOR DEL METALL, DEDICADA A LA
FABRICACIÓ DE PECES METàLIQUES, UBICADA A LES RODALIES DE GIRONA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115775) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECÁNICO/A DE AUTOBUSES
Vic (BARCELONA)
Oferta: 092017005397
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LIBERTY WORK ETT PRECISA INCORPORAR PARA UNA EMPRESA UBICADA
EN VIC UN/A MECÁNICO/A DE AUTOBUSES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118243) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECÁNICO/A DE CAMIONES
Sant Sadurní d'Anoia (BARCELONA)
Oferta: 092017005403
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LIBERTY WORK ETT SELECCIONA UN/A MECÁNICO/A DE CAMIONES PARA
EMPRESA UBICADA EN SANT SADURNÍ D'ANOIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118217) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.048_17.066_MECàNIC AUTOMOCIÓ
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017005424
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MECàNIC AUTOMOCIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120351) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL DEL SECTOR
AUTOMOCIÓN RECAMBIOS
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017005451
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL PARA VISITAR TALLERES DEL ÁREA DEL BARCELONES.
SECTOR AUTOMOCIÓN Y RECAMBIOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118267) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SANT PERE DE RIBES
Sant Pere de Ribes (BARCELONA)
Oferta: 092017005480
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OFICIAL 1º MECÀNICO/ELECTRICISTA AUTOMOCION.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120352) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 100 de 568
CARROCERO/A DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES
Martorell (BARCELONA)
Oferta: 092017005502
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LIBERTY WORK ETT SELECCIONA UN/A CARROCERO/A DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES CON EXPERIENCIA PARA EMPRESA UBICADA EN
MARTORELL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118238) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PINTOR/A AUTOMOCIÓ
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092017005680
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PINTOR/A AMB EXPERIENCIA EN SECTOR AUTOMOCIÓ DE MANRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120415) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIO/A DE MONTAJE
AUTOMOCIÓN
Martorell (BARCELONA)
Oferta: 092017005711
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
¿TE GUSTARÍA TRABAJAR COMO OPERARIA/O DE MONTAJE EN SECTOR
AUTOMOCIÓN? IMPORTANTE EMPRESA UBICADA EN MARTORELL PRECISA
INCORPORAR A OPERARIA/O DE MONTAJE PARA TRABAJAR EN SUS LÍNEAS
PRODUCTIVAS. BUSCAMOS PERSONAS CON EXPERIENCIA COMO
OPERARIA/O DE MONTAJE MÍNIMO DE UN AÑO Y DISPONIBILIDAD PARA
TRABAJAR A TURNOS ROTATIVOS DE MAÑANA, TARDE Y NOCHE.
INICIALMENTE SE REALIZARA UNA FORMACIÓN DE 40H, EN TURNO DE
MAÑANA O TARDE SELECTIVA Y NO REMUNERADA. TRAS LA SUPERACIÓN
DE LA FORMACIÓN, SE OFRECERÁ CONTRATO POR ACUMULACIÓN DE
TAREAS, RENOVABLE CADA MES A TRAVÉS DE MANPOWER DE HASTA 365
DÍAS CON POSTERIOR POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN. SALARIO 8.36
EUROS BRUTOS HORA. SI QUIERES EMPRENDER UN NUEVO PROYECTO NO
DUDES EN ENVIARNOS TU CANDIDATURA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120331) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ID. EURES: 38886; AUTOMOTIVE
TECHNICIAN
Martorell (BARCELONA)
Oferta: 092017005737
22/02/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
THE AUTOMOBILE SECTOR IS FACING MAJOR CHALLENGES: NOT ONLY
MUST DOZENS OF NEW MODEL INTRODUCTIONS BE MANAGED EVERY
YEAR, BUT THE BASIC CONDITIONS ARE CHANGING MORE AND MORE
RAPIDLY. THESE CHANGES INCLUDE NEW RULES, NEW CUSTOMER
EXPECTATIONS, AND NEW TECHNICAL POSSIBILITIES SUCH AS
DIGITIZATION. AT THE SAME TIME, COMPETITIVE PRESSURE IS STEADILY
INCREASING, AND AUTOMOBILE MANUFACTURERS ARE BECOMING
INCREASINGLY INTERNATIONAL IN ORIENTATION. - PREPARATION AND
PROGRAMMING OF VEHICLE REPAIR PROCESSES. - TEAMWORK AND
INTERDEPARTMENTAL COMMUNICATION. - VALIDATION OF
DOCUMENTATION AND PROCESSES ON VEHICLE, ON-TIME WORKSHOP
WORK (FOR VALIDATION AND TESTING). - COMMUNICATION AND DEALING
WITH CUSTOMER. PERSON WITH EXPERIENCE IN CAR REPAIRS KNOWLEDGE IN VEHICLE REPAIR - HANDLING OF FAULT DIAGNOSIS
SYSTEMS - AVERAGE LEVEL OF GERMAN LANGUAGE (MINIMUM) SALARY
GROSS/YEAR: 22.000 MIN- 30.000 MAX PLACE OF WORK: MARTORELL
APPLICATIONS BY MAIL TO [email protected]
Carta + CV al Empleador
MECÁNICOS-AJUSTADORES DE
CAMIONES Y AUTOBUSES, EN
GENERAL
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017000974
22/02/2017
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE RUBÍ [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-974, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 101 de 568
Oficina: RUBI
RESPONSABLE DE TURNO
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017006084
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
RESPONSABLE: CONTROL DE LAS INCIDENCIAS DE PERSONAL DE
PRODUCCIÓN DEL TURNO A SU CARGO. CONTROL DEL SEGUIMIENTO DE
LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS.
EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
PLANIFICADA PARA SU TURNO. FORMACIÓN TÉCNICA, SE VALORARÁN
CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA Y NEUMÁTICA O QUÍMICA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125936) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADJUNT/A CAP DE TALLER
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092017006102
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONEM PER IMPORTANT HOLDING AUTOMOBILISTIC AMB
DIFERENTS CONCESSIONARIS I MARQUES AMB REPRESENTACIÓ A TOTA LA
PROVÍNCIA, UN/A ADJUNT/A CAP DE TALLER, QUE REPORTARà AL CAP DE
TALLER DE LA MARCA ASSIGNADA. MAXIMA CONFIDENCIALITAT A TOTES
LES PERSONES INTERRESADES I CANDIDATURES REBUDES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3124206) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OFICIALS SECTOR METALL (LLIçà DE
VALL)
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017006110
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PRECISEM PER INDUSTRIA DEDICADA A LA FABRICACIÓ DE PEçES (METALL)
PEL SECTOR DE L' AUTOMOCIÓ, OFICIALS (TORNERS CNC, FRESADORS,
PREMSISTES, SOLDADORS...) IMPRESCINDIBLE EXPERIèNCIA MIN. DE 5
ANYS (DINS DELS ÚLTIMS 8 DE LA SEVA VIDA LABORAL).
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127553) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECàNIC/A AUTOMOCIÓ
Les Borges Blanques (LLEIDA)
Oferta: 092017006115
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TALLER DE LA ZONA DE LES GARRIGUES NECESITA INCORPORAR A UN/A
MECàNIC/A D'AUTOMOCIÓ. FUNCIONS: MANTENIMENT PREVENTIU I
CORRECTIU DEL VEHICLES (PART MECÁNICA, ELÉCTRICA I
PNEUMàTICA),ÚS DE LA MàQUINA DE DIAGNOSI, ETC REQUERIMENTS:
_EXPERIèNCIA MINIMA DE 5 ANYS EN MANTENIMENT DE VEHICLES.
-ESTUDIS: CFGS EN MECÁNICA DE VEHICLES. FUNCIONS: - REPARACIONS
DE TOT TIPUS - DETECCIÓ D'AVARIES - REVISIONS DE VEHICLES - POSADA
A PUNT I ENTREGA DELS VEHICLES. REQUISITS: ES PRECISA PERSONAL
AMB EXPERIèNCIA AL SECTOR O BÉ AMB FORMACIÓ EN MECàNICA O
ELECTROMECàNICA DE L'AUTOMòBIL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127547) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
METRÓLEG
Martorell (BARCELONA)
Oferta: 092017006125
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
UN TÉCNICO/A DE METROLOGÍA QUE SE INCORPORARÁ EN EL SERVICIO DE
ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE PIEZAS PARA EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125877) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 102 de 568
INGENIERO/A AUTOMOCIÓN
Martorell (BARCELONA)
Oferta: 092017006147
24/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LIBERTY WORK ETT SELECCIONA UN/A INGENIERO/A DE AUTOMOCIÓN
PARA EMPRESA UBICADA EN MARTORELL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3125903) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECÁNICO/A NUEVA APERTURA
NORAUTO GERONA-SALT
Salt (GIRONA)
Oferta: 092017006277
27/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ENTRAR EN NORAUTO SIGNIFICA INCORPORARTE A UN GRUPO
INTERNACIONAL AL SERVICIO DE LOS AUTOMOVILISTAS. NUESTROS
PROYECTOS SE BASAN EN LA INNOVACIÓN AUTOMÓVIL Y LA PASIÓN POR
EL CLIENTE, CON UN ENFOQUE OMNICANAL. POR ESTE MOTIVO, EN
NUESTROS CENTROS, MECÁNICOS EXPERTOS Y PROFESIONALES DE LA
VENTA COLABORAN DIARIAMENTE. EL NEXO COMÚN A NUESTROS 1300
COLABORADORES : LOS VALORES HUMANOS "COMPARTIR, EMPRENDER,
EFICIENCIA, COMPROMISO, AUTENTICIDAD". ¿TU PASIÓN ES LA MECÁNICA
Y ADEMÁS TE GUSTA TRABAJAR EN EQUIPO? PARA LA APERTURA DE
NUESTRO NUEVO CENTRO EN GERONA-SALT, BUSCAMOS MECÁNICOS/AS
CON EXPERIENCIA DE AL MENOS 1 AÑO EN TALLER DE ELECTROMECÁNICA.
LA MISIÓN PRINCIPAL SERÁ LA REALIZACIÓN DE PRESTACIONES
ESPECÍFICAS EN ELECTRICIDAD, MECÁNICA, MANTENIMIENTO Y MONTAJE
PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3127617) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PINTOR AUTOMOCIÓN OFIC.1ª
(OFIC.MTC)
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017006482
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OFICIAL 1ª PINTOR AUTOMOCIÓN
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3130373) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MECÁNICO CAMIONES
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017006514
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LA EMPRESA AUTO BOMBA, DEDICADA AL ALQUILER DE CARRETILLAS
ELEVADORES, BUSCA INCORPORAR EN SU PLANTILLA UN ENCARGADO DE
TALLER MECÁNICO. // CONDICIONES LABORALES. HORARIO: DE LUNES A
VIERNES DE 8 A 13 Y DE 15 A 18H.// REMUNERACIÓN: A VALORA SEGUN
CANDIDATURAS. NO SE DESCARTARA A NADIE POR TEMA ECONÓMICO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3131724) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENGINYER/A OFICINA TèCNICA
Torre-serona (LLEIDA)
Oferta: 092017006584
28/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TEYME, EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓ DE MAQUINàRIA AGRÍCOLA,
BUSCA INCORPORAR UN/A ENGINYER/A PER L¿OFICINA TèCNICA PER TAL
DE DISSENYAR NOUS PRODUCTES I MILLORAR-LOS PER SER MÉS
COMPETITIUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3131720) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Sector Profesional: COMERCIO
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 103 de 568
VENDEDORES POR TELÉFONO
Badalona (BARCELONA)
Oferta: 092016025957
18/10/2016
Oficina: BADALONA-ARIBAU
LA EMPRESA ACCEPTA BUSCA PROFESIONALES PARA VENDER SEGUROS Y
PRODUCTOS FINANCIEROS POR TELÉFONO. SU CLIENTE ES SEGUROS
SANTALUCIA. REQUISITOS: CONOCIMIENTOS DE OFIMÁTICA, ESTUDIOS DE
GRADO MEDIO, EXPERIENCIA VALORABLE. CONTRATO INDEFINIDO;
JORNADA DE 6 HORAS DIARIAS (DE 15 A 21 HORAS, DE LUNES A VIERNES);
RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA APROXIMADA DE 600 EUROS + COMISIONES
VARIABLES.
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BADALONA ARIBAU
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2016-25957,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
ASSESSOR COMERCIAL SECTOR
SANITARI
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016031914
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA D'àMBIT INTERNACIONAL I LÍDER EN EL SECTOR DE LA
CORRECCIÓ AUDITIVA, BUSCA: ASSESSOR COMERCIAL SANITARI PER
TREBALLAR EN DIFERENTS CENTRES AUDITIUS DE LA ZONA DE
BARCELONA. T'OFERIM UNA CARRERA PROFESSIONAL JA QUE ENTRARÁS A
FORMAR PART DE LA FORMACIÓ DUAL. AQUESTA CONSISTEIX A COMBINAR
SIMULTàNIAMENT LA IMPARTICIÓ DE CONTINGUTS TEòRICS EN ELS
CENTRES EDUCATIUS DE FORMACIÓ I PRàCTIQUES EN LES EMPRESES. EN
EL PERÍODE DE 2 ANYS OBTINDRàS LA TITULACIÓ DE CFGS EN AUDIOLOGIA
PROTèSICA. ES REQUEREIX: TITULACIÓ EN CFGM O CFGS EN àMBIT
SANITARI O SIMILAR. CONEIXEMENTS D'INFORMàTICA DE GESTIÓ
(MICROSOFT OFFICE, CORREU ELECTRòNIC). EXPERIèNCIA COMERCIAL,
PROMOCIONS, AMB OBJECTIUS A ACONSEGUIR. DO DE GENTS, BONA
PRESèNCIA, CAPACITAT D'ESCOLTA, ORIENTACIÓ AL CLIENT, EMPATIA,
TREBALL EN EQUIP I GANES DE TREBALLAR. BONA CAPACITAT
D'APRENENTATGE I D'ORIENTACIÓ A L'ASSOLIMENT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011706) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
HELPDESK INFORMÁTICO/A SANT
CUGAT
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092016031928
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SI BUSCAS UNIRTE A UN PROYECTO ESTABLE DE IT, LA OPORTUNIDAD DE
PODER TRABAJAR EN UN ENTORNO DINÁMICO Y TU PASIÓN ES LA
RESOLUCIÓN DE PETICIONES E INCIDENCIAS, ESTA ES TU OPORTUNIDAD.
PARA IMPORTANTE PROYECTO EN SANT CUGAT DEL VALLèS. PARA PODER
UNIRTE A NUESTRO PROYECTO, NECESITAMOS QUE APORTES LOS
SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: - CATALÁN Y CASTELLANO. - FORMACIÓN
MÍNIMA GRADO MEDIO EN INFORMÁTICA O SIMILAR O EXPERIENCIA
EQUIVALENTE. - CONOCIMIENTOS DE TICKETING, ACTIVE DIRECTOR/AY Y
CONEXIÓN REMOTA A EQUIPOS. - DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN
SANT CUGAT (POLÍGONO CAN SANT JOAN). - JORNADA COMPLETA DE L A V
DE 8 A 16:00H - VALORABLE NIVEL ALTO INGLÉS OFRECEMOS
INCORPORACIÓN ESTABLE A EQUIPO EN DESARROLLO, CON SALARIO Y
PLUSES DE ACUERDO A ACTIVIDAD, INTERESANTES BENEFICIOS SOCIALES
Y POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO EN LA COMPAÑÍA. - RESOLUCIÓN REMOTA
O ESCALADO SEGÚN PROCEDIMIENTO OPERATIVO. - GESTIÓN DE
USUARIOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011776) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONTROLLER COMERCIAL
Torrefarrera (LLEIDA)
Oferta: 092016031930
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONTROLLER COMERCIAL CON EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN ÁREA
COMERCIAL. DESARROLLARÁ UNA TAREA ANALÍTICA DE LOS PRINCIPALES
PUNTOS DEL NEGOCIO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011784) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 104 de 568
ASSESOR/A D'ASSEGURANCES
Lloret de Mar (GIRONA)
Oferta: 092016031933
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
INCORPORACIÓ A UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN SANITAT PRIVADA I
COBERTURES DE IT. CONDICIONS MOLT ATRACTIVES PER PERSONAS DEL
SECTOR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011807) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESSOR COMERCIAL SECTOR
SANITARI
Girona (GIRONA)
Oferta: 092016031934
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA D'àMBIT INTERNACIONAL I LÍDER EN EL SECTOR DE LA
CORRECCIÓ AUDITIVA, BUSCA: ASSESSOR COMERCIAL SANITARI PER
TREBALLAR EN DIFERENTS CENTRES AUDITIUS DE LA ZONA DE GIRONA.
T'OFERIM UNA CARRERA PROFESSIONAL ENTRARàS A FORMAR PART DE LA
FORMACIÓ DUAL. AQUESTA CONSISTEIX A COMBINAR SIMULTàNIAMENT LA
IMPARTICIÓ DE CONTINGUTS TEòRICS EN ELS CENTRES EDUCATIUS DE
FORMACIÓ I PRàCTIQUES EN LES EMPRESES. EN EL PERÍODE DE 2 ANYS
OBTINDRàS LA TITULACIÓ DE CFGS EN AUDIOLOGIA PROTèSICA. ES
REQUEREIX: TITULACIÓ EN CFGM O CFGS EN L¿àMBIT SANITARI O SIMILAR.
CONEIXEMENTS D¿INFORMàTICA DE GESTIÓ ( MICROSOFT OFFICE,
CORREU ELECTRòNIC) EXPERIèNCIA COMERCIAL, PROMOCIONS I QUE
HAGIN TREBALLAT PER OBJECTIUS DE VENTA. CAPACITAT D¿ESCOLTA,
ORIENTACIÓ AL CLIENT, EMPATIA, TREBALL EN EQUIP I CAPACITAT
D¿APRENENTATGE I ORIENTACIÓ A LES METES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011707) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
[email protected] DE MAGATZEM
Vila-rodona (TARRAGONA)
Oferta: 092016031940
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE MUEBLES NECESITAN POR EXCESO DE TRABAJO
[email protected]@S DE ALMACEN PARA ETIQUETAR, PICKING, CONTROL
DE CALIDAD, REVISIÓN DE MUEBLES, EMPAQUETAR....EN PRINCIPIO PARA
DÍAS SUELTOS CON POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN A LA EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3012577) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PROMOTOR COMERCIAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016031941
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CERQUEM UN PROMOTOR COMERCIAL QUE PUGUI OFERIR ELS SERVEIS
DE TRANSPORT DELS NOSTRES PROVEïDORS AMB L'OBJECTIU DE
CAPTACIÓ DE NOUS CLIENTS. REQUISITS: -EXPERIèNCIA PRèVIA. -BONA
PRESèNCIA. -VEHICLE PROPI. -SOU FIXE + INCENTIUS PER OBJECTIUS.
-ÀREA D¿ACCIÓ CATALUNYA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011768) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESOR/A D'ASSEGURANCES
Blanes (GIRONA)
Oferta: 092016031951
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
INCORPORACIÓ A UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN SANITAT PRIVADA I
COBERTURES DE IT. CONDICIONS MOLT ATRACTIVES PER PERSONAS DEL
SECTOR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011808) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESOR/A D'ASSEGURANCES
Reus (TARRAGONA)
Oferta: 092016031952
INCORPORACIÓ A UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN SANITAT PRIVADA I
COBERTURES DE IT. CONDICIONS MOLT ATRACTIVES PER PERSONAS DEL
SECTOR
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 105 de 568
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011809) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERADOR HELP DESK
El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092016031964
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OPERADOR HELPDESK, PARA ATENDER LAS INCIDENCIAS INFORMÁTICAS
DE LOS USUARIOS DE UN CLIENTE UBICADO EN BARCELONA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011727) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUDANT DE BOTIGA A BARCELONA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016031969
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CERQUEM PERSONA QUE DESENVOLUPARà LES TASQUES PRòPIES DEL
SUPERMERCAT, REBRà LA MERCADERIA, LA COMPROVARà, LA POSARà A
LES PRESTATGERIES, SENT LA SEVA RESPONSABILITAT QUE TOT ESTIGUI
ORDENAT, EN EL LLOC PREVIST I AMB EL PREU CORRECTE. ÉS POSSIBLE
QUE DESENVOLUPI EL SEU TREBALL A CAIXA, HAURà DE FER QUADRES DE
CAIXA. TREBALL D¿ELABORACIÓ I COCCIÓ DE PA I ATENCIÓ AL CLIENT EN
LA FLECA. ATENDRà AL CLIENT EN TOT ALLò QUE LI SIGUI SOL·LICITAT I
SERà UNA PERSONA POLIVALENT EN LES SEVES TASQUES. TREBALL EN
EQUIP. NO S¿ACAPTARà CAP INSCRIPCIÓ QUE NO ADJUNTI CURRÍCULUM
COMPLET ACTUALITZAT AMB FOTOGRAFIA O QUE NO TINGUI EXPERIèNCIA
EN ATENCIÓ AL CLIENT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011793) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESOR/A D'ASSEGURANCES
Amposta (TARRAGONA)
Oferta: 092016031970
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
INCORPORACIÓ A UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN SANITAT PRIVADA I
COBERTURES DE IT. CONDICIONS MOLT ATRACTIVES PER PERSONAS DEL
SECTOR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011806) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONSULTOR/A COMERCIAL: ÀREA DE
LLEIDA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092016031982
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTEM CERCANT UN/A CONSULTOR/A COMERCIAL PER TAL DE REALITZAR
TASQUES DE PROSPECCIÓ COMERCIAL A EMPRESES, ASSESSORANT I
OFERINT SERVEIS EMPRESARIALS I DE CONSULTORIA ESPECIALITZADA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011790) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESOR/A D'ASSEGURANCES
Reus (TARRAGONA)
Oferta: 092016031988
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
INCORPORACIÓ A UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN SANITAT PRIVADA I
COBERTURES DE IT. CONDICIONS MOLT ATRACTIVES PER PERSONAS DEL
SECTOR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011805) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL AUTONOM
Terrassa (BARCELONA)
COMERCIAL AUTONOM: PROSPECCIO DE MERCAT: AREAS DE MANRESA,
IGUALADA, BAIX LOBREGAT NORD, MARESME, PENEDES. RECERCA DE
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 106 de 568
Oferta: 092016031995
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CLIENTS I SUB-DISTRIBUIDORS. VENDA DIRECTE. COBRAMENT DE
FACTURES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011736) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AGENTE COMERCIAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016031996
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERSONA CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE
TERRESTRE Y HABILIDAD PARA GESTIONAR LABORES DIVERSAS DENTRO
DEL MISMO SECTOR, ASI COMO CAPACIDAD PARA ASUMIR DOTES DE
MANDO
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011763) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESSOR COMERCIAL SECTOR
SANITARI
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092016032026
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA D'àMBIT INTERNACIONAL I LÍDER EN EL SECTOR DE LA
CORRECCIÓ AUDITIVA, BUSCA: ASSESSOR COMERCIAL SANITARI PER
TREBALLAR EN DIFERENTS CENTRES AUDITIUS DE LA ZONA DE
TARRAGONA. T'OFERIM UNA CARRERA PROFESSIONAL ON ENTRARÁS A
FORMAR PART DE LA FORMACIÓ DUAL. AQUESTA CONSISTEIX A COMBINAR
SIMULTàNIAMENT LA IMPARTICIÓ DE CONTINGUTS TEòRICS EN ELS
CENTRES EDUCATIUS DE FORMACIÓ I PRàCTIQUES EN LES EMPRESES. EN
EL PERÍODE DE 2 ANYS OBTINDRàS LA TITULACIÓ DE CFGS EN AUDIOLOGIA
PROTèSICA. ES REQUEREIX: TITULACIÓ EN CFGM O CFGS EN L¿àMBIT
SANITARI O SIMILAR. CONEIXEMENTS D¿INFORMàTICA DE GESTIÓ (
MICROSOFT OFFICE, CORREU ELECTRòNIC) EXPERIèNCIA COMERCIAL,
PROMOCIONS I QUE HAGIN TREBALLAT PER OBJECTIUS DE VENTA.
CAPACITAT D¿ESCOLTA, ORIENTACIÓ AL CLIENT, EMPATIA, TREBALL EN
EQUIP I CAPACITAT D¿APRENENTATGE I ORIENTACIÓ A LES METES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011708) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PROMOTOR/A CAMPANYA DE NADAL A
GIRONA I OLOT
Girona (GIRONA)
Oferta: 092016032031
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM PROMOTORS COMERCIALS DURANT LA TEMPORADA DE NADAL
PER TREBALLAR A L'ABACUS DE GIRONA I D'OLOT. DES DE FENT PAÍS
COMERCIALITZEM 5 MODELS DIFERENTS DE CAPSA REGAL
D'EXPERIèNCIES AMB ACTIVITATS MULTI CATEGORIA (HOTELS,
RESTAURANTS, ACTIVITATS DE NATURA, BENESTAR...) I BUSQUEM GENT
PERQUè EXPLIQUIN EL PRODUCTE. ELS DIES I HORARIS A TREBALLAR
SERAN: 21 I 22 DESEMBRE: 17H - 20.30H 23 I 24 DESEMBRE: 10H - 14H I 17H 20.30H 2 GENER: 17H - 20.30H 3, 4 I 5 GENER: 10H - 14H I 17H - 20.30H EN
TOTAL SERAN 45H AMB UN SOU NET FIXE DE 6 EUROS PER HORA MÉS
INCENTIUS PER CADA UNITAT VENUDA. IMPORTANT! EL DIMARTS 13 DE
DESEMBRE HI HAURà UNA SESSIÓ OBLIGATòRIA D'UNA HORA, PER LA QUAL
PAGAREM 30 EUROS NETS PER LA SESSIÓ + EL VIATGE. US PODEU
APUNTAR EN AQUESTA OFERTA O FER-NOS ARRIBAR EL CURRÍCULUM A:
[email protected]
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3012585) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL AUTOMOCIÓ
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092016032035
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
COMERCIAL DE VEHICLES NOS I D'OCASIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011804) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 107 de 568
CATALUÑA
OPERADOR SERVICE DESK
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016032042
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LOGICALIS ES UNA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN
TECNOLÓGICA Y SERVICIOS DE TI CUYO PORTFOLIO ABARCA DESDE LOS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, EL
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE SOLUCIONES Y EL SUMINISTRO DE LOS
PRODUCTOS NECESARIOS, HASTA LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO
Y GESTIÓN ASOCIADOS. TE PROPONEMOS UNIRTE A NUESTRA COMPAÑÍA,
GRUPO LOGICALIS, QUE EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON CERCA DE 3.700
EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO Y MÁS DE 6.000 CLIENTES A NIVEL
GLOBAL EN TODOS LOS SECTORES. PRECISAMOS INCORPORAR PARA
NUESTRAS OFICINAS DE SANT JUST DESVERN UN OPERADOR SERVICE
DESK CON 1 AÑO DE EXPERIENCIA EN TAREAS PROPIAS DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS: - MOTORIZACIÓN DE SISTEMAS - CONOCIMIENTOS DE
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS "TICKETING" CONOCIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE LINUX, UNIX. - CONOCIMIENTOS DE
NETWORKING BASICO SE OFRECE: - FORMACIÓN TÉCNICA Y
CERTIFICACIONES. - APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍA. COMUNICACIÓN TRANSPARENTE Y CERCAN (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3010190) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA CUSTOMER
SERVICE
Castellar del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092016032046
01/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM INCORPORAR UN/A ADMINISTRATIU/VA PEL DEPARTAMENT DE
CUSTOMER SERVICE (BACKOFFICE COMERCIAL)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3011765) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ACCOUNT MANAGER EN MARKETING
DIGITAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016032207
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS DEL CCG, CONOCIMIENTO DEL
MERCADO DANÉS: DINAMARCA, SUECIA, FINLANDIA, NORUEGA. FLUIDO EN
ÁRABE, FRANCÉS, INGLÉS FINANZAS COMPETENCIAS EN LA FACTURACIÓN
DE PROVEEDORES Y CLIENTES EN EMPRESAS DE MARKETING DIGITAL.
SEGUIMIENTO DE CAMPAÑAS, OPTIMIZACIÓN DE CAMPAÑAS,
OPTIMIZACIÓN DE DISPAROS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ROI,
SEGUIMIENTO DE VENTAS, REDUCCIÓN DE COSTES, CONOCIMIENTO DE
DIFERENTES BASES DE DATOS Y SEGMENTACIÓN COMPETENCIAS EN
PUBLICIDAD DIGITAL COMO COREG, DISPLAY, POP UPS, POP UNDERS,
PÁGINAS DE ANUNCIOS COMPLETOS, MARKETING POR CORREO
ELECTRÓNICO, BOLETINES INFORMATIVOS, ANUNCIOS CONTEXTUALES,
ANUNCIOS DE FACEBOOK, ANUNCIOS DE GOOGLE, NEGOCIACIÓN CON
PROVEEDORES DE PPC TITULAR DE UN DIPLOMA DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS TANTO EN FINANZAS COMO EN MARKETING, CON EXPERIENCIA
PREVIA EN UNA EMPRESA DE LANZAMIENTO Y EN PUBLICIDAD DIGITAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3019228) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR DE SERVEIS TP GIRONA
Girona (GIRONA)
Oferta: 092016032211
09/12/2016
SERVEI DISSABTES I ALGUNS FESTIUS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3019256) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 108 de 568
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUDANT DEPENENT/A TARRAGONA
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092016032236
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTABLIMENT DE TARRAGONA CERCA AJUDANT DEPENENT/A A JORNADA
COMPLERTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3014999) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PROMOTOR DE VENTAS AEROPUERTO
DE BARCELONA
El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092016032265
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PROMOCIÓN Y VENTA DE BILLETES DE TRANSFER EN DESTINO A
PASAJEROS QUE PARTEN DESDE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO DE
BARCELONA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3017605) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ATENCIÓN EL CLIENTE EN SALÓN DE
JUEGO
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016032269
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PARA NUESTROS SALONES DE BARCELONA BUSCAMOS PERSONAS
PROACTIVAS, CON INICIATIVA, BUENA IMAGEN Y DON DE GENTES. LAS
TAREAS A REALIZAR SERÁN LAS PROPIAS DE UN SALÓN DE MÁQUINAS
RECREATIVAS, ENTRE ELLAS ATENCIÓN AL CLIENTE, SERVICIO DE BAR,
LIMPIEZA DEL LOCAL, PAGO DE PREMIOS, RECARGA DE MÁQUINAS, ETC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3018429) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016032305
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA CATALANA SELECCIONA A PERSONAS CON EXPERIENCIA EN EL
SECTOR. BUSCAMOS A PERSONAS CON GANAS DE TRABAJAR Y
ENCONTRAR UNA ESTABILIDAD LABORAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3019249) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDIENTA TEXTIL
Badalona (BARCELONA)
Oferta: 092016032322
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DEPENDIENTA EN TIENDA DE MODA DE SRA. Y COMPLEMENTOS.
FUNCIONES: TRATO AL CLIENTE, COBROS, CUADRE DE CAJA, REPOSICIÓN
EN TIENDA SE SOLICITA PERSONA CON CONOCIMIENTOS DE
ESCAPARATISMO Y MERCHANDICING
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3015036) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ACCOUNT MANAGER EN MARKETING
DIGITAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016032323
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS DEL CCG, CONOCIMIENTO DEL
MERCADO DANÉS: DINAMARCA, SUECIA, FINLANDIA, NORUEGA. FLUIDO EN
ÁRABE, FRANCÉS, INGLÉS FINANZAS COMPETENCIAS EN LA FACTURACIÓN
DE PROVEEDORES Y CLIENTES EN EMPRESAS DE MARKETING DIGITAL.
SEGUIMIENTO DE CAMPAÑAS, OPTIMIZACIÓN DE CAMPAÑAS,
OPTIMIZACIÓN DE DISPAROS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ROI,
SEGUIMIENTO DE VENTAS, REDUCCIÓN DE COSTES, CONOCIMIENTO DE
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 109 de 568
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DIFERENTES BASES DE DATOS Y SEGMENTACIÓN COMPETENCIAS EN
PUBLICIDAD DIGITAL COMO COREG, DISPLAY, POP UPS, POP UNDERS,
PÁGINAS DE ANUNCIOS COMPLETOS, MARKETING POR CORREO
ELECTRÓNICO, BOLETINES INFORMATIVOS, ANUNCIOS CONTEXTUALES,
ANUNCIOS DE FACEBOOK, ANUNCIOS DE GOOGLE, NEGOCIACIÓN CON
PROVEEDORES DE PPC TITULAR DE UN DIPLOMA DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS TANTO EN FINANZAS COMO EN MARKETING, CON EXPERIENCIA
PREVIA EN UNA EMPRESA DE LANZAMIENTO Y EN PUBLICIDAD DIGITAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3019233) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PROMOTOR/A CAMPANYA DE NADAL A
VILAFRANCA
Vilafranca del Penedès (BARCELONA)
Oferta: 092016032329
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM PROMOTORS COMERCIALS DURANT LA TEMPORADA DE NADAL
PER TREBALLAR A L'ABACUS DE VILAFRANCA DEL PENEDèS. DES DE FENT
PAÍS COMERCIALITZEM 5 MODELS DIFERENTS DE CAPSA REGAL
D'EXPERIèNCIES AMB ACTIVITATS MULTI CATEGORIA (HOTELS,
RESTAURANTS, ACTIVITATS DE NATURA, BENESTAR...) I BUSQUEM GENT
PERQUè EXPLIQUIN EL PRODUCTE. ELS DIES I HORARIS A TREBALLAR
SERAN: 21 I 22 DESEMBRE: 17H - 20.30H 23 I 24 DESEMBRE: 10H - 14H I 17H 20.30H 2 GENER: 17H - 20.30H 3, 4 I 5 GENER: 10H - 14H I 17H - 20.30H EN
TOTAL SERAN 45H AMB UN SOU NET FIXE DE 6 EUROS PER HORA MÉS
INCENTIUS PER CADA UNITAT VENUDA. IMPORTANT! EL DIMARTS 13 DE
DESEMBRE HI HAURà UNA SESSIÓ OBLIGATòRIA D'UNA HORA, PER LA QUAL
PAGAREM 30 EUROS NETS PER LA SESSIÓ + EL VIATGE. US PODEU
APUNTAR EN AQUESTA OFERTA O FER-NOS ARRIBAR EL CURRÍCULUM A:
[email protected]
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3015072) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEMARKETING EMPRESA JOVE DE
TECNOLOGIA
Caldes de Montbui (BARCELONA)
Oferta: 092016032349
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
INCORPORACIÓ IMMEDIATA BUSQUEM UNA PERSONA APASSIONADA PER
LA TECNOLOGIA I L¿AGRICULTURA. AGROPTIMA ÉS UNA APLICACIÓ MòBIL I
WEB PER AGRICULTORS PROFESSIONALS I ACTUALMENT BUSQUEM UN
COMERCIAL PER VENDRE L¿APLICACIÓ I EXPLICAR COM FUNCIONA ALS
NOSTRES USUSARIS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3016890) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADOR/A DE
TELEMARKETING 1/2 JORNADA
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092016032365
09/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONAMOS TELEOPERADOR/A A TIEMPO PARCIAL PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS Y CITAS CONCERTADAS
PARA NUESTROS COMERCIALES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3018427) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÈCNIC/A RECANVIS I
APROVISIONAMENT
Celrà (GIRONA)
Oferta: 092016032762
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DES DE IMAN TEMPORING, EMPRESA ESPECIALITZADA EN SELECCIÓ DE
PERSONAL, ESTEM BUSCANT PER A LA NOSTRE DELEGACIÓ DE GIRONA
UN/A TèCNIC/A ADMINISTRATIU/VA PER AL DEPARTAMENT
D¿APROVISIONAMENT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3028989) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 110 de 568
FRUITER/A - TARRAGONA
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092016032765
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE
L'ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
FRUITERS/ES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026838) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RECEPCIONISTA CON INGLÉS
Montcada i Reixac (BARCELONA)
Oferta: 092016032772
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
RECEPCIONISTA CON INGLÉS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026052) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDENTA BOTIGA MODA INFANTIL
(CALELLA)
Calella (BARCELONA)
Oferta: 092016032800
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DEPENDENTA AMB EXPERÈNCIA EN BOTIGA DE MODA INFANTIL,
IMPRENCISDIBLE RESIDIR A CALELLA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3023096) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016032806
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA CATALANA SELECCIONA A PERSONAS CON EXPERIENCIA EN EL
SECTOR. BUSCAMOS A PERSONAS CON GANAS DE TRABAJAR Y
ENCONTRAR UNA ESTABILIDAD LABORAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026037) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TèCNIC EN COMERç EXTERIOR
Llinars del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092016032825
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTEM BUSCANT UN TèCNIC EN COMERç EXTERIOR. VOLEM UNA PERSONA
COMPROMESA, AMB GANES FORMAR EQUIP AMB L'ACTUAL PLANTILLA DE
L'EMPRESA. LA NOSTRA COMPANYIA ESPECIALITZADA EN EL
DESENVOLUPAMENT, FABRICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PINSOS
COMPLETS PER A AUS DE COMPANYIA. DISTRIBUCIÓ DINS I FORA DE LA
UNIÓ EUROPEA. A MÉS DE LA FàBRICA DE PINSOS, DISPOSA D'UN CENTRE
DE RECERCA I D'UN DELS MAJORS CENTRES DE CRIA DE LLOROS DE LA UE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3024632) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016032833
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA CATALANA SELECCIONA A PERSONAS CON EXPERIENCIA EN EL
SECTOR. BUSCAMOS A PERSONAS CON GANAS DE TRABAJAR Y
ENCONTRAR UNA ESTABILIDAD LABORAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3023065) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
APROVISIONADOR/SEGUIDOR DE
A NEXIA ILUMINACIÓN PRECISEM INCORPORAR UN APROVISIONADOR O
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 111 de 568
COMANDES
Castellar del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092016032849
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SEGUIDOR DE COMANDES EN L'àREA D'OPERACIONS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026840) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
HELPDESK N1,5 INGLÉS ALTO
SABADELL
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092016032852
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SI BUSCAS UNIRTE A UN PROYECTO ESTABLE DE IT, LA OPORTUNIDAD DE
PODER TRABAJAR EN UN ENTORNO DINÁMICO Y TU PASIÓN ES LA
RESOLUCIÓN DE PETICIONES E INCIDENCIAS, ESTA ES TU OPORTUNIDAD.
PARA IMPORTANTE PROYECTO EN SABADELL PARA PODER UNIRTE A
NUESTRO PROYECTO, NECESITAMOS QUE APORTES LOS SIGUIENTES
REQUERIMIENTOS: - CATALÁN Y CASTELLANO. - FORMACIÓN MÍNIMA
GRADO MEDIO EN INFORMÁTICA O SIMILAR O EXPERIENCIA EQUIVALENTE.
- CONOCIMIENTOS DE TICKETING, ACTIVE DIRECTOR/AY Y CONEXIÓN
REMOTA A EQUIPOS. - DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN SABADELL JORNADA COMPLETA DE L A V DE 9 A 18:00H - NIVEL ALTO DE INGLÉS
OFRECEMOS INCORPORACIÓN ESTABLE A EQUIPO EN DESARROLLO, CON
SALARIO Y PLUSES DE ACUERDO A ACTIVIDAD, INTERESANTES BENEFICIOS
SOCIALES Y POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO EN LA COMPAÑÍA. RESOLUCIÓN REMOTA O ESCALADO SEGÚN PROCEDIMIENTO OPERATIVO. GESTIÓN DE USUARIOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026910) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MOSSO DE MAGATZEM
Girona (GIRONA)
Oferta: 092016032858
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES PRECISA PERSONAL PER MAGATZEM. ES PENSA AMB PERSONA AMB
EXPERIèNCIA DINS EL SECTOR DE LOGÍSTICA TREBALLANT A MAGATZEM
AMB CARNET DE CARRETONER AMB VIGèNCIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026884) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARRETONERS AMB DISCAPACITAT
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092016032881
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CàRREGA I DESCàRREGA DE MATERIALS EN PALETS. UBICAR MATERIALS
EN EL MAGATZEM, PALETITZAR. PARTICIPAR EN LES TASQUES D'ORDRE I
NETEJA DEL MAGATZEM.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026049) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CAIXER/A REPOSADOR/A VILADECANS
Viladecans (BARCELONA)
Oferta: 092016032887
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
CAIXERS/ERES-REPONEDORS/ES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026073) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Girona (GIRONA)
Oferta: 092016032892
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
SOM UNA FàBRICA QUE ESTEM INTERESSATS EN TROBAR UNA PERSONA
PER PROMOCIONAR COMERCIALMENT ELS NOSTRES PRODUCTES
(QUÍMICS I DETERGENCIA). EN UNA PRIMERA ETAPA, DES D'UN DESPATX,
BUSCANT DISTRIBUïDORS A NIVELL NACIONAL I INTERNACIONAL.
CONDICIONS ECONòMIQUES A CONVENIR (FIXE + COMISSIONS).
IMPRESCINDIBLE ANGLèS I FRANCèS. PENSEM QUE UN D'AQUESTS TRES
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 112 de 568
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERFILS PODRIA ENCAIXAR: 1) BRANCA INFORMàTICA: DOMINI PLANES
WEB, VENTA ON-LINE. 2) MARKETING I VENTES. 3) TèCNIC-COMERCIAL
(BIOLOGIA, VETERINàRIA, QUÍMICA, ETC..)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026897) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PEÓ LÍNIA DE PRODUCCIÓ AMB
DISCAPACITAT
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092016032908
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TREBALLS ENVASATS I ETIQUETATGE EN LÍNIES DE PRODUCCIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026861) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
HELPDESK INFORMÁTICO N2 CON
INGLÉS
L' Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092016032970
14/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IF YOU ARE LOOKING FOR A STABLE IT PROJECT, THE CHANCE TO WORK IN
A DYNAMIC ENVIRONMENT AND YOU ENJOY RESOLVING INCIDENTS AND
REQUESTS, THIS IS YOUR OPPORTUNITY. FOR AN IMPORTANT PROJECT IN
SANT CUGAT DEL VALLèS WE ARE LOOKING FOR PEOPLE TO PERFORM THE
FOLLOWING TASKS: - RECEIVING IT INCIDENTS AND REQUESTS - CASES
DIAGNOSIS - REMOTE RESOLUTION OR ESCALATION ACCORDING TO THE
PROCEDURE - USERS MANAGEMENT FOR YOU TO BE ABLE TO JOIN OUR
PROJECT, WE NEED YOU FIT IN THE FOLLOWING REQUIREMENTS: STUDIES: CONTINUED EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE OR EQUIVALENT
EXPERIENCE - KNOWLEDGE OF TICKETING TOOLS, ACTIVE DIRECTOR/AY
AND REMOTE CONNECTION TO COMPUTERS - AVAILABILITY TO WORK IN
SANT CUGAT DEL VALLèS (CAN SANT JOAN ZONE) - AVAILABILITY TO
ATTEND A FULL WORK DAY FROM MONDAY TO FRIDAY. WE OFFER
INCORPORATION TO A STABLE TEAM IN GROWTH, WITH SALARY AND
PLUSES ACCORDING TO THE JOB, INTERESTING SOCIAL BENEFITS AND THE
POSSIBILITY TO PROMOTE IN THE COMPANY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3026909) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
EXPENDEDOR/VENDEDOR
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016033234
16/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VENDEDOR EN LA ESTACION DE SERVICIO ( LA MAQUINISTA )
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3030644) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADOR/A
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016033239
16/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CENTRE DE FORMACIÓ DE BARCELONA BUSCA PERSONAL DE
TELEMARKETING PER A OFERTAR LA SEVA FORMACIÓ. NO PORTA FREDA.
EMPRESA APORTA BBDD PER TRUCAR. BONA PREDISPOSICIÓ,
ENTUSIASME I COMUNICACIÓ.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3030608) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARREGAT/DA - REUS
Reus (TARRAGONA)
Oferta: 092016033244
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
ENCARREGAT/DA
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 113 de 568
16/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3030637) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARRETONERS/ES RETRÀCTIL
Girona (GIRONA)
Oferta: 092016033263
16/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMAN TEMPORING ETT, EMPRESA ESPECIALITZADA EN SELECCIÓ DE
PERSONAL, ESTà BUSCANT PER A LA SEVA DELEGACIÓ DE GIRONA,
CARRETONERS/ES RETRàCTILS PER UNA EMPRESA DE LOGÍSTICA
D'ALIMENTACIÓ DE MAçANET DE LA SELVA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3030587) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARNISSER/A MORA D'EBRE
Móra d'Ebre (TARRAGONA)
Oferta: 092016033274
16/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
CARNISSER/A
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3029025) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CAIXER/VENDEDOR EN CENTRE DE
JARDINERIA
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092016033296
16/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSCA UN CAIXER-VENEDOR PER UN CENTRE DE JARDINERIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3032676) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADOR/A (TE)
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092016033309
16/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA UBICADA A SAN CUGAT DEL VALLèS NECESSITA LA
INCORPORACIÓ DE TELEOPERADORS/ES AMB L'OBJECTIU DE PORTAR A
TERME UNA CAMPANYA RELACIONADA AMB ONG. ÉS NECESSARI TENIR
EXPERIèNCIA EN EL SECTOR, SOBRETOT EN EMISSIÓ DE TRUCADES I
VENDA DIRECTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3030614) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
EXPENDEDOR/VENDEDOR
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016033311
16/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VENDEDOR EN LA ESTACION DE SERVICIO ( LA MAQUINISTA )
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3030647) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MOSSO DE MAGATZEM
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092016033890
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
AJUDANT DE MAGATZEM, RECEPCIÓ I SORTIDA DE MERCADERIES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3035060) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 114 de 568
CATALUÑA
DEPENDENT/A BOTIGA DE MENJAR
CUINAT
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016033892
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA DE MENJAR CUINAT BUSCA COBRIR UN LLOC DE
DEPENDENT/A A UNA DE LES SEVES BOTIGUES. JORNADA DE 5 HORES
DIàRIES. DE DILLUNS A DIVENDRES. POSSIBILITATS D'AMPLIAR LA
JORNADA, SI AL TREBALLADOR LI INTERESSA, I A MIDA QUE VAGI
GUANYANT EXPERIèNCIA AMB NOSALTRES. BOTIGA SITUADA A
BARCELONA. ES PRECISA PERSONA DINàMICA, ACTIVA, AMB GUST PEL
TRACTE AMB ELS CLIENTS. ES VALORARà EXPERIèNCIA EN LLOCS
SIMILARS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3035041) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARREGAT/DA - LA SÈNIA
La Sénia (TARRAGONA)
Oferta: 092016033901
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
ENCARREGAT/DA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3035095) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AGENT / ASSESSOR EN
ASSEGURANCES ST VICENç HORTS
Sant Vicenç dels Horts (BARCELONA)
Oferta: 092016033904
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM PERSONES AMB CARàCTER COMERCIAL PER LA CREACIÓ DE
CARTERA DE CLIENTS PER LA VENDA I ASSESSORAMENT EN
ASSEGURANCES I PRODUCTES FINANCERS. PROJECTE EMPRESARIAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3017635) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL AMB IDIOMES
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016033914
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL AMB CARNET DE COTXE, QUE PARLI ANGèS, AMB
DISPONIBILITAT PER VIATJAR PER ESPANYA I ESPORàDICAMENT A
L'ESTRANGER. AMB CARTERA DE CLIENTS. ES BUSCA A ALGÚ AMB
HABILITATS COMUNICATIVES, QUE FACI SEGUIMENT DELS CLIENTS I
PROSPECCIONS DE MERCAT A NIVELL TELEFòNIC, I ASSOLEIXI UNS
OBJECTIUS MARCATS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3036577) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICO DE CAMPO/ HELPDESK
Esplugues de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092016033918
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONOCIMIENTO DE REDES, ENTRONO WINDOWS CLIENTE Y SERVIDOR,
CONOCIMIENTOS AVANZADOS DE OFIMÁTICA, MOODLE (ADMINISTRADOR),
MANEJO HERRAMIENTAS CLONACIÓN Y ATENCIÓN USUARIOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3036579) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADOR/A DE ATENCIÓN AL
EMPRESA DEL SECTOR SALUD, UBICADA EN BARCELONA, PRECISA
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 115 de 568
CLIENTE CON FRANCÉS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016033923
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
INCORPORAR UN AGENTE TELEFÓNICO PARA ATENCIÓN AL CLIENTE Y
SOPORTE ADMINISTRATIVO: FUNCIONES: - RECEPCIÓN DE LLAMADAS PARA
ATENCIÓN AL CLIENTE - SOPORTE ADMINISTRATIVO SE REQUIERE: EXPERIENCIA DE AL MENOS UN AÑO EN ATENCIÓN AL CLIENTE. - NIVEL
ALTO DE FRANCÉS. - MUY VALORABLE NIVEL DE INGLÉS - CASTELLANO Y
CATALÁN NATIVO - VOCACIÓN DE SERVICIO, BUEN NIVEL DE
INTERLOCUCIÓN, ORIENTACIÓN AL CLIENTE Y FLEXIBILIDAD. DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR DE MARTES A VIERNES EN HORARIO DE
15:30 A 20:30 Y SÁBADOS DE 9:00 A 14:00 SE OFRECE: - CONTRATO
TEMPORAL A TRAVÉS DE RANDSTAD CON POSIBILIDAD DE
INCORPORACIÓN. - JORNADA PARCIAL DE MARTES A VIERNES EN HORARIO
DE 15:30 A 20:30 Y SÁBADOS DE 9:00 A 14:00 - SALARIO DE 9.03 EUROS
BRUTOS LA HORA - INCORPORACIÓN INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3032694) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARREGAT/DA - AMPOSTA
Amposta (TARRAGONA)
Oferta: 092016033944
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
ENCARREGAT/DA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3035096) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÈCNIC/A COMERCIAL GIRONÈS
Girona (GIRONA)
Oferta: 092016033959
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
REPRESENTACIÓ D'UNA MARCA DE PRODUCTES PER LA INDÚSTRIA EN
GENERAL AMB EXCLUSIVA AMB CARTERA DE CLIENTS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3038134) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARREGAT/DA - CAMBRILS
Cambrils (TARRAGONA)
Oferta: 092016033993
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
ENCARREGAT/DA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3035092) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDENT/A BOTIGA VENDA AL
DETALL
Santa Bàrbara (TARRAGONA)
Oferta: 092016034000
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DEPENDENT O DEPENDENTA EN BOTIGA DE VENDA AL DETALL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3036571) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARRETILLERO/A
Valls (TARRAGONA)
Oferta: 092016034001
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
IMPORTANTE EMPRESA SITA EN VALLS (TARRAGONA), NECESITAN PARA
CUBRIR VACANTES CARRETILLEROS/AS. LAS FUNCIONES SERÍAN CARGA Y
DESCARGA, APILADO, ENFARDAR Y DESENFARDAR, TRASLADAR,
RECOGER, REALIZAR INVENTARIOS, RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS,
ABASTECER LINEAS...
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 116 de 568
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3038154) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESSOR/A COMERCIAL AUTOMOCIÓ
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092016034007
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONEM PER IMPORTANT HOLDING AUTOMOBILÍSTIC AMB
DIFERENTS CONCESSIONARIS I MARQUES AMB REPRESENTACIÓ A TOTA LA
PROVINCIA, UN/A ASSESSOR/A COMERCIAL PER A LA SEVA DELEGACIÓ DE
TARRAGONA, QUE ES RESPONSABILITZARà D'UNA DETERMINADA MARCA
DEL GRUP, REPORTANT AL CAP DE VENDES DE LA MARCA ASSIGNADA.
MàXIMA CONFIDENCIALITAT A TOTES LES PERSONES INTERESSADES I
CANDIDATURES REBUDES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3032692) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARREGAT/DA - VALLS
Valls (TARRAGONA)
Oferta: 092016034030
21/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
ENCARREGAT/DA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3035082) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CAIXER/A REPOSADOR/A - REUS
Reus (TARRAGONA)
Oferta: 092016034324
27/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
CAIXERS/ERES-REPONEDORS/ES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3045115) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CALL CENTER
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092016034343
27/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERSONA CALL CENTER PARA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS.
EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LOS RECAMBIOS DE COCHE.
INTERLOCUCIÓN CON LOS TALLERES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3041483) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCUESTADOR/A A 1/2 JORNADA
Blanes (GIRONA)
Oferta: 092016034345
27/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
REALIZACIÓN DE ENCUESTAS COMERCIALES A COMERCIOS Y EMPRESAS
PARA CAMPAÑA DE SANIDAD PRIVADA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3039866) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Sant Andreu de la Barca (BARCELONA)
Oferta: 092016034354
27/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE ENVASES METÁLICOS DE LA
ZONA DE SANT ANDREU DE LA BARCA PRECISA INCORPORAR PARA
PUESTO DE NUEVA CREACIÓN UN COMERCIAL. SE ENCARGARÁ DE
REALIZAR LAS TAREAS COMERCIALES DE LA EMPRESA TANTO POR
ESPAÑA COMO FRANCIA MÁS OCASIONALMENTE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 117 de 568
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3039897) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092016034393
27/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL DE TERRASSA
NECESITA INCORPORAR PARA SU DEPARTAMENTO DE VENTAS UN
COMERCIAL CON DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR POR CATALUÑA. TENDRÁ
AUTOMÓVIL Y MÓVIL DE EMPRESA. VALORABLE EXPERIENCIA EN EL
SECTOR DE LOS RECAMBIOS DE COCHE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3041484) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL SECTOR CARNICO
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092016034402
27/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE NECESITA PERSONAL CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR CÁRNICO PARA
CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES DESDE BARCELONA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3039877) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AGENT COMERCIAL
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092016034409
27/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AGENT COMERCIAL PER AL SECTOR DE LA CLIMATITZACIÓ I FRED
INDUSTRIAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3039952) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
[email protected] COMERCIAL 20H
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092016034421
27/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE PRECISA [email protected] PARA TRABAJAR EN ATENCIÓN
TELEFÓNICA PARA IMPORTANTE EMPRESA EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES. LAS PRINCIPALES TAREAS SERÁN LA EMISIÓN DE
LLAMADAS COMERCIALES, VENTA DIRECTA E INDIRECTA DE TELEFONÍA
MÓVIL Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, GESTIONAR LAS VISITAS
DEL EQUIPO COMERCIAL A CLIENTES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3041457) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESSOR D'ASSEGURANCES E
INVERSIONS
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092016034435
27/12/2016
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CAPTAR I CONSOLIDAR UNA CARTERA D'ASSEGURANCES I PRODUCTES
FINANCERS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3039951) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORA/ EMISIÓN DE
LLAMADAS
Pineda de Mar (BARCELONA)
Oferta: 092017000090
03/01/2017
¿QUIÉN SOMOS? SOMOS UNA EMPRESA QUE DISPONE DE UNA DILATADA
EXPERIENCIA EN EL MUNDO DE LA FORMACIÓN CONTINUA A EMPRESAS Y
ESTÁ ESPECIALIZADA EN ESTA NUEVA FILOSOFÍA DE FORMACIÓN, DE
MANERA QUE TODAS SE PUEDAN BENEFICIAR DE NUESTRAS ACCIONES
FORMATIVAS, PARA LA CAPTACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL Y
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 118 de 568
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PROFESIONAL DE SUS EMPLEADOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3045130) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA DE VENDES
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017000093
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR FARMACèUTIC ESPECIALITZADA EN MEDICAMENTS I
PRODUCTES D'ÚS VETERINARI I EN PLE PROCÉS D'EXPANSIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3050581) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDIENTE PARA VENTA DE
RECAMBIOS AUTOMOCIÓN
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017000094
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR DE RECAMBIOS DE AUTOMOCIÓN
GESTIONANDO 80.000 REFERENCIAS Y EN CONTINUO CRECIMIENTO
REQUIERE INCORPORAR UN DEPENDIENTE PARA VENTA DE RECAMBIOS.
SUS PRINCIPALES FUNCIONES SERÁN: ATENDER CLIENTES EN TIENDA Y
POR TELÉFONO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3050590) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUDANT DEPENENT/A LLEIDA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017000110
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTABLIMENT DE LLEIDA CERCA AJUDANT DEPENENT/A A JORNADA
COMPLERTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3046486) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADOR/A VENTA
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017000122
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GRUP CATALà DE TREBALL NECESITA INCORPORAR UN/A
TELEOPERADOR/A PARA UN CALL CENTER UBICADO EN SANT CUGAT DEL
VALLèS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3046452) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEMARKETER
Badalona (BARCELONA)
Oferta: 092017000130
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'ENGINYERIA I
DISSENY INDUSTRIAL PRECISA INDUSTRIAL/TELEMARKETER PER A
CONTACTAR AMB EMPRESES DE DIVERSOS SECTORS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3041453) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARREGAT/DA - VENDRELL
El Vendrell (TARRAGONA)
Oferta: 092017000152
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
ENCARREGAT/DA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3046488) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 119 de 568
AGENTE DE SERVICIOS AUXILIARES
(MOZO DE ALMACÉN)
El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017000168
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA LOGÍSTICA DEL AEROPUERTO DEL PRAT BUSCA UN AGENTE DE
SERVICIOS AUXILIARES (MOZO DE ALMACÉN)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3050608) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDENTS/ES DE FRUITERIA
Vilafranca del Penedès (BARCELONA)
Oferta: 092017000223
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
L'EMPRESA TE UN FORT COMPROMÍS SOCIAL PER AFAVORIR LA INSERCIÓ
DE PERSONAL AMB DISCAPACITAT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3050598) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINSITRATIVA COMERCIAL
Santa Coloma de Gramenet
(BARCELONA)
Oferta: 092017000226
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADMINSITRATIVA-COEMRCIAL PER OFICINA SITUADA A SANTA
COLOMA/BARRI LLATI.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3035076) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Olèrdola (BARCELONA)
Oferta: 092017000271
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSQUEN PERSONES PER REALITZAR TASQUES COMERCIALS, EN
RUTES JA CREADES, ES VALORARà MOLT POSITIVAMENT EXPERIèNCIA EN
EL MÓN COMERCIAL, I CONCRETAMENT EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓ
TANT DE PASTISSERIA COM HOSTELERIA I HORECA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3045133) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Amposta (TARRAGONA)
Oferta: 092017000275
03/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONEM COMERCIALS PER A COBRIR NOVES POBLACIONS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3049605) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL PER VISITES TALLERS
AUTOMOCIO LLEIDA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017000457
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA A LA VENDA D'EINES, UTILLATGES I CONSUMIBLES
PEL SECTOR AUTOMOCIÓ NECESSITA UN COMERCIAL PER VISITAR
TALLERS DE LLEIDA I PROVÍNCIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3052795) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUDANT DEPENENT/A CAPS
SETMANA IGUALADA
Igualada (BARCELONA)
ESTABLIMENT D' IGUALADA CERCA AJUDANT DEPENENT/A A JORNADA
PARCIAL DE CAPS DE SETMANA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 120 de 568
Oferta: 092017000465
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3054471) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A ATT. CLIENTE
INGLÉS
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017000481
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN TERRASSA PRECISA INCORPORAR PARA SU
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, UN/A ADMINISTRATIVA/O PARA
LA GESTIÓN DE UNA DE SUS LINEAS DE PRODUCTO. FUNCIONES: RECEPCIÓN DE PEDIDOS - ENTRADAS EN SAP - GESTIÓN DE INCIDENCIAS ATENCIÓN AL CLIENTE - SOPORTE A LOS COMERCIALES REQUISITOS: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS EN DICHO PUESTO - INGLÉS NIVEL
ADVANCE (IMPRESCINDIBLE) - EXPERIENCIA EN SAP - DISPONIBILIDAD
COMPLETA E INMEDIATA SE OFRECE: - HORARIO DE LUNES A VIERNES CONTRATO POR ETT + POSIBLE INCORPORACIÓN POR EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3054482) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARRETILLEROS/AS PEONES
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017000486
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE PRECISA INCORPORAR PEONES/CARRETILLEROS-AS EN EMPRESA
AUTOMOCIÓN UBICADA EN ZONA FRANCA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3054453) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL BOTIGA ORANGE SANTS
BARCELONA 36H
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017000500
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALOREM POSITIVAMENT UN ALT PERFIL COMERCIAL I D'ATENCIÓ AL
CLIENT, EL QUAL MITJANçANT TèCNIQUES DE VENDA PUGUI FER UN ANàLISI
DE LES NECESSITATS DEL CLIENT. ALHORA HA DE SABER REALITZAR LA
PLANIFICACIÓ COMERCIAL I GESTIÓ DE BOTIGA. UN ESPERIT DE TREBALL
EN EQUIP I CAPACITAT PER TREBALLAR AMB OBJECTIUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3055988) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
LIMPIEZA DE ALMACEN, OFICINAS Y
SERVICIOS
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017000503
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TAREAS PROPIAS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, DE OFICINAS Y SERVICIOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3054464) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL PER TALLERS
AUTOMOCIO TARRAGONA NORD
El Vendrell (TARRAGONA)
Oferta: 092017000507
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA A LA VENDA D'EINES, UTILLATGES I CONSUMIBLES
PEL SECTOR AUTOMOCIÓ NECESSITA UN/A COMERCIAL PER VISITAR
TALLERS DE LA ZONA NORD DE TARRAGONA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3052799) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU DE MAGATZEM
CONTROL D'ENTRADES I SORTIDES DE MATERIAL, CONTROL DE STOCKS,
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 121 de 568
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017000521
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
UBICACIÓ DE CàRREGUES I SEGUIMENT
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3052794) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL PER TALLERS
AUTOMOCIO TARRAGONA SUD
Amposta (TARRAGONA)
Oferta: 092017000540
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA A LA VENDA D'EINES, UTILLATGES I CONSUMIBLES
PEL SECTOR AUTOMOCIÓ NECESSITA UN COMERCIAL PER VISITAR
TALLERS DE LA ZONA SUD DE TARRAGONA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3052797) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL BOTIGA ORANGE
PARAL·LEL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017000552
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERFIL COMERCIAL, ATENCIÓ AL CLIENT, TèCNIQUES DE VENDA, ANàLISI
NECESSITATS DEL CLIENT, PLANIFICACIÓ COMERCIAL, GESTIÓ DE BOTIGA,
TREBALL EN EQUIP, CAPACITAT PER TREBALLAR AMB OBJECTIUS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3055985) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ESPECIALISTA EN VENDA TELEFONICA
I TELEMARKETING
L' Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017000565
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM PERSONA DINàMICA AMB EXPERIèNCIA EN TASQUES
ADMINISTRATIVES (ARXIU, EXCELL AVANçAT, ETC.) QUE TINGUI CAPACITAT
D'AUTOGESTIÓ I ORGANITZACIÓ. AMB RESIDENCIA PREFERIBLEMENT A
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. EDAT MAJOR DE 25 ANYS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3054496) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Vall-llobrega (GIRONA)
Oferta: 092017000585
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERSONA RESPONSABLE DE VISITAR ALS CLIENTS JA EXISTENS I OBRIR
MERCAT TANT AL BAIX COM L'ALT EMPORDà AMB PRODUCTES VINCULATS
AL MÓN DEL WELLNESS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3054490) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL JUNIOR
Cornellà de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017000591
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL JUNIOR AMB INTERESSANT DESENVOLUPAMENT
PROFESIONAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3052829) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL PER VISITES TALLERS
AUTOMOCIO MARESME
El Masnou (BARCELONA)
Oferta: 092017000594
05/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
EMPRESA DEDICADA A LA VENDA D'EINES, UTILLATGES I CONSUMIBLES
PEL SECTOR AUTOMOCIÓ NECESSITA UN/A COMERCIAL PER VISITAR
TALLERS DE LA ZONA DEL MARESME.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3052793) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 122 de 568
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL AMB
FRANCèS
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017000735
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA ESTABLE NECESSITA INCORPORAR A UN/A COMERCIAL AMB
FRANCèS. FUNCIONS: - ATENCIÓ AL CLIENT, SEGUIMENT I AMPLIACIÓ DE
CARTERA DE CLIENTS, RECERCA ACTIVA DE NOUS CLIENTS, ELABORACIÓ
DE PRESSUPOSTOS, RESOLUCIÓ D'INCIDèNCIES, ETC,,, REQUERIMENTS: EXPERIèNCIA COMERCIAL. - NIVELL ALT DE FRANCèS(ORAL I ESCRIT)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3056000) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MOSSO DE MAGATZEM I CONDUCTOR
DE TRàILER (SMO-RIU)
Riudellots de la Selva (GIRONA)
Oferta: 092017000736
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA NECESSITA INCORPORAR UN
MOSSO DE MAGATZEM, AMB CARNET DE CARRETÓ ELEVADOR "TORO" I
CARNET DE TRàILER (C+E). TAMBÉ ES VALORARà POSITIVAMENT DISPOSAR
D'UNS CONEIXEMENTS MÍNIMS EN MECàNICA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060546) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDENTA PRODUCTES
PERRUQUERIA I ESTETICA
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017000750
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PER AMPLIACIÓ PRECISEM PERSONES AMB CONEIXEMENTS AMPLIS DE
PERRUQUERIA I ESTETICA, BONA PRESENCIA, GANES D'APENDRE I
D'INTEGRAR-SE EN UN EQUIP JOVE I DINAMIC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060475) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARRETONER- MOSSO DE MAGATZEM.
Argentona (BARCELONA)
Oferta: 092017000755
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BEIERSDORF MANUFACTURING ARGENTONA, SELECCIONA A 1 PERSONA
PER TREBALLAR COM A MOSSO DE MAGATZEM EN LA SEVA PLANTA
D'ARGENTONA. ES REQUEREIX EXPERIèNCIA PRèVIA DE 1 ANY EN FEINES
HABITUALS DE MAGATZEM COM LA PREPARACIÓ DE COMANDES,
DESCàRREGA DE MERCADERIES DE CAMIONS I EN L'ÚS DE CARRETONS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060501) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENEDOR/A SUBMINISTRAMENTS
INDUSTRIALS
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017000761
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS , PRECISA INCORPORAR
CANDIDATS/ES PER COBRIR LES ZONES D'OSONA, RIPOLLèS I VALLèS
ORIENTAL. PERSONA AMB SòLIDA EXPERIèNCIA EN EL CAMP COMERCIAL,
IMPRESCINDIBLE EXPERIèNCIA EN EL SECTOR SUBMINISTRAMENTS
INDUSTRIALS .ABSTENIR-SE ELS CANDIDATS/ES QUE NO CUMPLEIXIN ELS
REQUISITS. CONEIXEMENTS DE PNEUMàTICA , HIDRàULICA I SOLDADURA.
MOLT VALORABLE APORTACIÓ DE CARTERA DE CLIENTS. VISITARà A
CLIENTS JA EXISTENTS, DE LES ZONES DESCRITES, I TAMBÉ EN CAPTARà
DE NOUS. S'OFEREIX CONTRACTE LABORAL EN JORNADA COMPLERTA ,
FORMACIÓ ESPECÍFICA I CONTINUADA, TREBALL EN EQUIP.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060529) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 123 de 568
PERRUQUERA
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017000762
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PER AMPLIACIÓ PRECISEM PERSONES AMB CONEIXEMENTS AMPLIS DE
PERRUQUERIA I ESTETICA, BONA PRESENCIA, GANES D'APENDRE I
D'INTEGRAR-SE EN UN EQUIP JOVE I DINAMIC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060476) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/IVA DE COMPRES
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017000773
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PER LA NOSTRA SEU CENTRAL A LLEIDA, SELECCIONEM UN/A
ADMINISTRATIU/IVA DE COMPRES. LA PERSONA SELECCIONADA DONARà
SUPORT EN EL MANTENIMENT DE LA BASE DE DADES DE PRODUCTE,
#STOCKS, REPOSICIONS, ETC. ES REQUEREIX FORMACIÓ DE L'àREA
ADMINISTRATIVA, AIXÍ COM ALTS CONEIXEMENTS INFORMàTICS,
CONCRETAMENT D'EXCEL. ES VALORA POSITIVAMENT QUE LA PERSONA
TINGUI EXPERIèNCIA EN LA GESTIÓ DE COMPRES AL SECTOR DE
L'AUTOMOCIÓ. S'OFEREIX, CONTRACTE LABORAL ESTABLE DIRECTAMENT
PER L'EMPRESA. RETRIBUCIÓ D'ACORD AMB EL CONVENI.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3046487) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
BARCELONA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017000776
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE SERVICIOS EN NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA PARA
MULTINACIONALES EN EL MUNDO FARMACÉUTICO Y DE ALIMENTACIÓN
PRECISA PROFESIONAL DINÁMICO Y ABIERTO PARA TRABAJAR MEDIA
JORNADA ; CUYAS FUNCIONES SERÁN: - ASISTENTE A DIRECCIÓN VENTAS: BÚSQUEDA DE REUNIONES, PRESUPUESTOS Y TRATO CON EL
CLIENTE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060513) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A-COMERCIAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017000777
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GRUP CIEF ES UN CONJUNTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA UBICADA EN
BARCELONA, CUYA MISIÓN ES LA DE CREAR Y FACILITAR SERVICIOS Y
PRODUCTOS DE CALIDAD QUE APORTEN VALOR, EN BENEFICIO DE
NUESTROS CLIENTES, NUESTRA GENTE Y LA SOCIEDAD. INTEGRADO
DENTRO DEL ÁREA COMERCIAL DE GRUP CIEF, PRECISAMOS INCORPORAR
UN ADMINISTRATIVO/A-COMERCIAL QUE TRABAJARÁ DE LA MANO DE LA
RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO. BUSCAMOS ALGUIEN POLIVALENTE Y
PROACTIVO, CON CLARA ORIENTACIÓN A CLIENTE Y QUE SEPA TRABAJAR
EN EQUIPO. SE OFRECE ESTABILIDAD LABORAL, SALARIO A NEGOCIAR E
INCORPORACIÓN A UNA EMPRESA LÍDER EN SU SECTOR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060511) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASESOR PUNTO DE VENTA TELEFONIA
BARCELONA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017000778
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ASESOR COMERCIAL PARA PUNTO DE VENTA DEL SECTOR TELEFONIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060489) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 124 de 568
ASESOR COMERCIAL TELEFONIA
VALLES
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017000779
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ASESOR COMERCIAL PARA PUNTO DE VENTA DEL SECTOR TELEFONIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060491) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASESOR PUNTO DE VENTA TELEFONIA
MARESME
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017000818
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ASESOR COMERCIAL PARA PUNTO DE VENTA DEL SECTOR TELEFONIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060490) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASESOR COMERCIAL TELEFONIA
GERONA
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017000827
09/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ASESOR COMERCIAL PARA PUNTO DE VENTA DEL SECTOR TELEFONIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060492) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORA PARA CALL
CENTER 22-06HS - 1200?
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017001089
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TELEFONISTAS ADMINISTRATIVAS SE SOLICITAN PARA EMPRESA DE
SERVICIOS PARA RECEPCIÓN DE CENTRALITA, HORARIO DE LUNES A
VIRNES DE 22 A 06HS (DESCANSO SÁBADOS Y DOMINGOS) . TOTAL: 40
HORAS SEMANALES. REQUISITOS:EDAD DE 18 A 30 AÑOS, VOCACIÓN
COMERCIAL, RESIDIR EN SANT CUGAT, RUBÍ O CERDANYOLA, VEHÍCULO
PROPIO.SE OFRECE: CONTRATO INDEFINIDO, ALTA EN S.S. SUELDO 1200
EUROS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060579) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
URGEN COMERCIALES ZONA B.
LLOBR. SECTOR INDUSTRIAL
Martorell (BARCELONA)
Oferta: 092017001101
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ACTUALMENTE BARNALABOR SL ETT REQUIERE COMERCIALES CON
EXPERIENCIA EN EL SECTOR O CANDIDATOS CON GANAS DE FORMARSE
EN EL ÁMBITO COMERCIAL PARA EMPRESAS DEL SECTOR DE LA
SIDEROMTELÚRIGCA, INMOBILIARIA Y SECTOR SERVICIOS PARA
EMPRESAS UBICADAS EN BAIX LLOBREGAT. SE REQUIERE GENTE JOVEN,
DE TRATO AFABLE, CON ORIENTACIÓN A LAS VENTAS PARA LLEVAR A
CABO LA AMPLIACIÓN DE MERCADO Y MANTENIMIENTO DE LA CARTERA
EXISTENTE; PUESTOS DE TRABAJOS ESTABLES, PARA EMPEZAR POR ETT Y
QUEDARSE POR PLANTILLA EN EMPRESAS CONSOLIDADAS Y CON PLANES
DE EXPANSIÓN; SE VALORARÁN IDIOMAS. SALARIOS FIJOS + VARIABLES
SEGÚN LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3064054) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUDANT DEPENENT/A SABADELL
Sabadell (BARCELONA)
ESTABLIMENT DE SABADELL CERCA AJUDANT DEPENENT/A A JORNADA
COMPLERTA.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 125 de 568
Oferta: 092017001117
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3061992) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORAS
SÁBADOS-DOMINGOS NOCHES 600?
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017001122
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TELEFONISTAS ADMINISTRATIVAS SE SOLICITAN PARA EMPRESA DE
SERVICIOS PARA RECEPCIÓN DE CENTRALITA, HORARIO: JUEVES DE 19 A
23HS MÁS SÁBADOS Y DOMINGOS DE 22 A 06HS REQUISITOS:EDAD DE 18 A
30 AÑOS, VOCACIÓN COMERCIAL, RESIDIR EN SANT CUGAT, RUBÍ O
CERDANYOLA, VEHÍCULO PROPIO.SE OFRECE: CONTRATO INDEFINIDO,
ALTA EN S.S. SUELDO 600 EUROS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3062081) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARIS/ES LOGÍSTICA
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017001126
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESDE IMAN TEMPORING, EMPRESA ESPECIALITZADA EN SELECCIÓ DE
PERSONAL ESTEM BUSCANT PER A LA NOSTRA DELEGACIÓ DE GIRONA,
PERSONES PER A TREBALLAR EN TASQUES LOGÍSTIQUES EN UN
MAGATZEM DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3062013) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE DE ALMACEN
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017001136
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LÁCTEOS
(QUESOS) PRECISA INCORPORAR UNA RESPONSABLE DE ALMACÉN CON
EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LA CARRETILLA ELÉCTRICA Y CON
EXPERIENCIA EN LA PREPARACIÓN DE PEDIDOS "PICKING"
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3062012) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Castelldefels (BARCELONA)
Oferta: 092017001160
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA A LA CAPTACION DE CLIENTES PARA CENTROS DE
ESTETICA A NIVEL NACIONAL PRECISA COMERCIAL CON EXPERIENCIA
PARA CUBRIR PUESTO POR AMPLIACION DE PLANTILLA, IMPRESCINDIBLE
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR POR TODA ESPAÑA, EL TRABAJO SERIA
PARA ATENDER EN DESPACHO A CLIENTAS CON CITA PREVIA.
IMPRESCINDIBLE SER UNA PERSONA INDEPENDIENTE CON GANAS DE
TRABAJAR, CON BUENA IMAGEN Y ACTITUD POSITIVA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060571) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASESOR PUNTO DE VENTA TELEFONIA
LLEIDA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017001170
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ASESOR COMERCIAL PARA PUNTO DE VENTA DEL SECTOR TELEFONIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060506) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
EJECUTIVO DE CUENTAS
AGENCIA DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA BUSCA PERSONA CON
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 126 de 568
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017001178
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE CLIENTES. ESTA PERSONA SERÁ LA "PUERTA
DE ENTRADA" PARA NUESTROS CLIENTES, ATENDIENDO SUS SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN Y DE PRESUPUESTOS, ASÍ COMO COORDINÁNDOSE CON
EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN PARA TRASMITIR LA INFORMACIÓN
DE LOS PRESUPUESTOS Y PROYECTOS ACEPTADOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3064094) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORAS
SÁBADOS-DOMINGOS NOCHES 510?
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017001191
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TELEFONISTAS ADMINISTRATIVAS SE SOLICITAN PARA EMPRESA DE
SERVICIOS PARA RECEPCIÓN DE CENTRALITA, HORARIO SÁBADOS Y
DOMINGOS DE 23 A 07HS REQUISITOS:EDAD DE 18 A 30 AÑOS, VOCACIÓN
COMERCIAL, RESIDIR EN SANT CUGAT, RUBÍ O CERDANYOLA, VEHÍCULO
PROPIO.SE OFRECE: CONTRATO INDEFINIDO, ALTA EN S.S. SUELDO 510
EUROS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3060581) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AGENT COMERCIAL EMPRESA
SECTOR ALIMENTACIÓ
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017001195
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES CERCA AGENT COMERCIAL PER IMPORTANT EMPRESA D'ALIMENTACIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3064075) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COORDINADOR/A COMERCIAL DE
CALL CENTER
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017001213
11/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
NECESSITEM INCORPORAR UN/A COORDINADOR/A COMERCIAL
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN CALL CENTER.LES SEVES FUNCIONS
SERÁN LA DE : CONTROL DIARI DE PRESENCIES, BAIXES, ETC..
ASSESSORAR ALS AGENTS DEL SEU EQUIP EN LA RESOLUCIÓN DEL
PREOCEDIMENT OPERATIVA DEL SERVEI.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3062061) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Torrefarrera (LLEIDA)
Oferta: 092017001336
12/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AGENT COMERCIAL, CAPTACIÓ DE CLIENTS NOUS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3064117) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MOSSO DE MAGATZEM
Torrefarrera (LLEIDA)
Oferta: 092017001345
12/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MOSSO DE MAGATZEM
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3065790) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ANALISTA DE AGUA
REALIZACION DE AGUAS A CLIENTES A DOMICILIO DESPLAZAMIENTOS
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 127 de 568
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017001348
12/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CUBIERTOS CON CHOFER SUELDO MAS INCENTIVOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3065800) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ATENCIÓ AL PÚBLIC I ADMINISTRACIÓ
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017001360
12/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TASQUES D¿ATENCIÓ A L¿USUARI I ADMINISTRATIVES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3064138) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RECEPCIONISTA
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
(TARRAGONA)
Oferta: 092017001364
12/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CAMPING UBICADO EN L'HOSPITALET DE L'INFANT, PRECISA INCORPORAR
A PLANTILLA UN/UNA RECEPCIONISTA. LAS FUNCIONES A REALIZAR SERÁN
LAS PROPIAS DEL PUESTO TALES COMO GESTIONAR LAS ENTRADAS ,
ATENCIÓN A LOS CLIENTES, GESTIÓN DE RESERVAS , SALIDAS Y
SIMILARES. SE OFRECE TRABAJO A JORNADA COMPLETA ( 40H/S)
DISTRIBUIDAS DE LUNES A DOMINGO CON 2 DÍAS FESTIVOS. HORARIO DE
ABERTURA DE LA RECEPCIÓN ES DE 9 A 22H ; Y SE TRABAJARÁ EN
HORARIO INTENSIVO O EN TURNO DE MAÑANA O DE TARDE. PENSAMOS EN
UNA PERSONA RESPONSABLE, CON FORMACIÓN EN TURISMO, QUE
BUSQUE UN AMBIENTE AGRADABLE DONDE PODER TENER UNA
ESTABILIDAD. SE REQUIERE TENER DOTES DE ATENCIÓN AL PUBLICO,
TOLERANCIA A TRABAJAR EN ENTORNOS BAJO PRESIÓN, EFICIENTE
IMPLICADA Y CON HABILIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3064118) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEMARKETING
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017001370
12/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE RUBÍ NECESITA PARA MEDIA JORNADA POR LA MAÑANA
PERSONA DE TELEMARKETING
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3064132) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUDANT MAGATZEM ST. VICENÇ
CASTELLET
Sant Vicenç de Castellet (BARCELONA)
Oferta: 092017001371
12/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR ALIMENTARI CERCA OPERARI PER MAGATZEM
CENTRAL A SANT VICENç DE CASTELLET. FUNCIONS DE REGISTRE I
COMPROVACIÓ D'ENTRADA I SORTIDA DE GèNERE, CONTROL DE QUALITAT
DEL MATERIAL ENTREGAT, GESTIÓ D'INCIDèNCIES EN TRANSPORT I
REPARTIMENT, ORGANITZACIÓ DE LA RUTA DEL TRANSPORT, FACTURACIÓ
A BOTIGUES, COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE COMPRES,
CàRREGA I DESCàRREGA DEL CAMIÓ, ETC. JORNADA A DETERMINAR, DE
DILLUNS A DIVENDRES TORN INTENSIU MATÍ. IMPRESCINDIBLE
EXPERIèNCIA EN TASQUES ADMINISTRATIVES DE LOGÍSTICA, FACTURACIÓ,
GESTIÓ DE RUTES, CàRREGA I DESCàRREGA DE MERCADERIA.
IMPRESCINDIBLE RESISTèNCIA A BAIXES TEMPERATURES.
IMPRESCINDIBLE CONEIXEMENTS ELEVATS DE FULLS DE CàLCUL I PAQUET
OFFICE. MOLT VALORABLE CONEIXEMENTS DEL PROGRAMA AS.
CONTRACTE EVENTUAL A JORNADA PARCIAL 30 HORES SETMANALS AMB
POSSIBILITATS DE RENOVACIÓ.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3065810) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 128 de 568
COMERCIALES CON CHOFER
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017001381
12/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
REALIZAR VISITAS CONCERTADAS POR LA EMPRESA PARA LA PUBLICIDAD
DE UN NUEVO PRODUCTO DESPLAZAMIENTOS A LAS VISITAS CON CHOFER
DE EMPRESA SUELDO MAS INCENTIVOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3065799) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICO HELPDESK 1R NIVEL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017001384
12/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LOGICALIS ES UNA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN
TECNOLÓGICA Y SERVICIOS DE TI CUYO PORTFOLIO ABARCA DESDE LOS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, EL
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE SOLUCIONES Y EL SUMINISTRO DE LOS
PRODUCTOS NECESARIOS, HASTA LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO
Y GESTIÓN ASOCIADOS. TE PROPONEMOS UNIRTE A NUESTRA COMPAÑÍA,
GRUPO LOGICALIS, QUE EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON CERCA DE 3.700
EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO Y MÁS DE 6.000 CLIENTES A NIVEL
GLOBAL EN TODOS LOS SECTORES. PRECISAMOS INCORPORAR PARA
NUESTRA ESTRUCTURA INTERNA EN BARCELONA: -TÉCNICO HELPDESK DE
PRIMER NIVEL EN HORARIO DE 8:00 A 17:00 PARA DAR SOPORTE A UN
IMPORTANTE CLIENTE DEL SECTOR SANITARIO. SE OFRECE: - PLAN DE
CARRERA A LARGO PLAZO - FORMACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICACIONES.
-APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍA. - COMUNICACIÓN
TRANSPARENTE Y CERCANA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3064127) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARRETONERS/ES RETRÀCTIL
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017001695
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMAN TEMPORING ETT, EMPRESA ESPECIALITZADA EN SELECCIÓ DE
PERSONAL, ESTà BUSCANT PER A LA SEVA DELEGACIÓ DE GIRONA,
CARRETONERS/ES RETRàCTILS PER UNA EMPRESA DE LOGÍSTICA
D'ALIMENTACIÓ DE MAçANET DE LA SELVA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3073180) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ANALISTA DE AGUA
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017001720
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
REALIZACION DE AGUAS A CLIENTES A DOMICILIO DESPLAZAMIENTOS
CUBIERTOS CON CHOFER SUELDO MAS INCENTIVOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3069972) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICO DE CAMPO/ HELPDESK
Esplugues de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017001726
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONOCIMIENTO DE REDES, ENTRONO WINDOWS CLIENTE Y SERVIDOR,
CONOCIMIENTOS AVANZADOS DE OFIMÁTICA, MOODLE (ADMINISTRADOR),
MANEJO HERRAMIENTAS CLONACIÓN Y ATENCIÓN USUARIOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3073168) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE COMPRAS Y ALMACÉN
Martorell (BARCELONA)
Oferta: 092017001735
17/01/2017
BUSCAMOS A UNA PERSONA RESPONSABLE PARA TENER CONTACTO
DIARIO CON LOS PROVEEDORES Y QUE SEA CAPAZ DE BUSCAR NUEVOS .
CAPACIDAD PARA GESTIONAR LA ENTRADA DE MERCANCÍAS Y
REPARACIÓN DE EQUIPOS EN EL ALMACÉN. GESTIÓN DE STOCKS Y ENVÍO
DE MATERIALES. PERSONA METÓDICA Y ORDENADA MANTENER
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 129 de 568
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONTACTO DIRECTO CON PROVEEDORES EXTRANJEROS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3067532) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TèCNIC/A COMERCIAL
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017001737
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TèCNIC/A COMERCIAL EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓ PER LA VENTA AL
MAJOR DE CLIMATITZACIÓ,FRED INDUSTRIAL, CALEFACCIÓ, VENTILACIÓ,
ETC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3069985) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL INTERN EN MAGATZEM
DE MATERIAL ELECTRIC
Figueres (GIRONA)
Oferta: 092017001757
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ATENDRE ALS CLIENTS, SABER ENTRENDRE LES SEVES NECESSITATS,
ASSESORAR-LOS I DESPATXAR EL MATERIAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3069919) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARI/A MAGATZEM ZONA OLOT
Olot (GIRONA)
Oferta: 092017001758
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DES DE IMAN TEMPORING ESTEM BUSCANT PER A LA NOSTRE DELEGACIÓ
DE GIRONA, UN/A MOSSO/A DE MAGATZEM PER A IMPORTANT EMPRESA
DEL SECTOR DEL METALL DE RODALIES D¿OLOT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3073177) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017001771
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL AMB BONES CONDICIONS ECONòMIQUES, HORARI FLEXIBLE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3065848) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONSULTOR / COMERCIAL JUNIOR.
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017001773
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EN DEPENDèNCIA DEL DELEGAT DE ZONA O DEL KEY ACCOUNT MANAGER
REGIONAL O, EN DEFECTE D'AIXò, DEL DIRECTOR GENERAL ES FARà
CàRREC DE; ¿ MANTENIMENT DE LA CARTERA DE CLIENTS ASSIGNADA
DINS DE LA SEVA ZONA D'ACTUACIÓ. ¿ PLANIFICACIÓ DE LES RUTES
COMERCIALS. ¿ ANàLISI DE LA RENDIBILITAT DE LES PROMOCIONS. ¿
CERCA DE VENDA CREUADA DE POSSIBLES ALTRES PRODUCTES DE LA
COMPANYIA. ¿ ELABORACIÓ DE REPORTS SETMANALS I INFORMACIÓ
CONTINUADA DE L'ESTAT DELOS ACORDS AL DELEGAT DE ZONA. ¿
CAPTACIÓ DE NOUS CLIENTS I PRODUCTES. ¿ POSSIBLE CONSECUCIÓ DE
NOUS CLIENTS D'àMBIT LOCAL/ESTATAL. ¿ DONAR SERVEI POSTVENDA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3065846) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CAIXER/A REPOSADOR/A - SANTA
COLOMA DE QUERALT
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 130 de 568
Santa Coloma de Queralt (TARRAGONA)
Oferta: 092017001784
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CAIXERS/ERES-REPONEDORS/ES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3067563) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDENTA BOTIGA MODA INFANTIL
(BLANESL)
Blanes (GIRONA)
Oferta: 092017001802
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DEPENDENTA AMB EXPERÈNCIA EN BOTIGA DE MODA INFANTIL,
IMPRENCISDIBLE RESIDIR A BLANES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3069937) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUDANT DEPENENT/A FIGUERES
Figueres (GIRONA)
Oferta: 092017001812
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERç AL DETALL CERCA AJUDANT DEPENENT/A A JORNADA
COMPLERTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3070002) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA PARA
DEPARTAMENTO DE VENTAS
Castellbisbal (BARCELONA)
Oferta: 092017001822
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADMINISTRATIVA BACK OFFICE PARA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS CON
CONOCIMIENTOS DE EXPORTACIÓN. - ESTUDIOS MÍNIMOS: FORMACIÓN A
NIVEL PF II, ESPECIALIDAD ADMINISTRATIVA. CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS: - NIVEL ALTO DE CATALÁN Y CASTELLANO, VERBAL Y
ESCRITO - NIVEL MEDIO DE INGLÉS VERBAL Y ESCRITO. SE VALORARÍA
FRANCÉS. - IMPRESCINDIBLE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO SAP. IMPRESCINDIBLE CONOCIMIENTO FACTURAPLUS Y CONTAPLUS IMPRESCINDIBLE MICROSOFT OFFICE, EN ESPECIAL EXCEL ( TABLAS
DINÁMICAS ) - CONOCIMIENTOS EN EXPORTACIÓN (INCOTERMS) Y
DOCUMENTACIÓN AUXILIAR. OTROS REQUISITOS: - PERSONA DE 28 A 45
AÑOS. - IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO. - PERSONA
ABIERTA, PROACTIVA ( CARÁCTER COMERCIAL ). - ORGANIZADA ,
ORDENADA Y RESPONSABLE. - VOLUNTAD Y VOCACIÓN DE SERVICIO (
OFRECER SOLUCIONES A CLIENTES ). - TRATO AMABLE EN ATENCIÓN
TELEFÓNICA Y CLIENTES. - BUENA PRESENCIA. - EXPERIENCIA EN TRATO
CON GERENCIA - APTA PARA TRABAJO EN GRUPO. - CONFIDENCIALIDAD. RES (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3073221) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ANALISTA DE AGUA
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017001825
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
REALIZACION DE AGUAS A CLIENTES A DOMICILIO DESPLAZAMIENTOS
CUBIERTOS CON CHOFER SUELDO MAS INCENTIVOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3069971) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ANALISTA DE AGUA
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017001826
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
REALIZACION DE AGUAS A CLIENTES A DOMICILIO DESPLAZAMIENTOS
CUBIERTOS CON CHOFER SUELDO MAS INCENTIVOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 131 de 568
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
referencia (Referencia número:3073148) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA
Sant Pere de Torelló (BARCELONA)
Oferta: 092017001835
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADMINISTRATIU/VA PER DEPARTAMENT D'EXPORTACIÓ A LA CE.
DISPONIBILITAT DE VIATJAR UN COP AL MES (CE) AMB DOMINI DE L'ANGLÉS
I FRANCèS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3067494) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUDANT DE BOTIGA A BARCELONA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017001837
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CERQUEM PERSONA QUE DESENVOLUPARà LES TASQUES PRòPIES DEL
SUPERMERCAT, REBRà LA MERCADERIA, LA COMPROVARà, LA POSARà A
LES PRESTATGERIES, SENT LA SEVA RESPONSABILITAT QUE TOT ESTIGUI
ORDENAT, EN EL LLOC PREVIST I AMB EL PREU CORRECTE. ÉS POSSIBLE
QUE DESENVOLUPI EL SEU TREBALL A CAIXA, HAURà DE FER QUADRES DE
CAIXA. TREBALL D¿ELABORACIÓ I COCCIÓ DE PA I ATENCIÓ AL CLIENT EN
LA FLECA. ATENDRà AL CLIENT EN TOT ALLò QUE LI SIGUI SOL·LICITAT I
SERà UNA PERSONA POLIVALENT EN LES SEVES TASQUES. TREBALL EN
EQUIP. NO S¿ACAPTARà CAP INSCRIPCIÓ QUE NO ADJUNTI CURRÍCULUM
COMPLET ACTUALITZAT AMB FOTOGRAFIA O QUE NO TINGUI EXPERIèNCIA
EN ATENCIÓ AL CLIENT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3052772) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RECANVISTA AUTOMOCIÓ
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092017001839
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONCESSIONARI DE MANRESA , REQUEREIX DE FORMA ESTABLE,
RECANVISTA AMB EXPERIèNCIA .
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3073155) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL/TELEMARKETING
PUBLICIDAD
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017001848
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CERQUEM COMERCIALS/OPERADORS TELEMARKETING PER A LA CAPTACIÓ
DE CLIENTS. FUNCIONS A REALITZAR: EMISIÓ DE TRUCADES I
ASSESORAMENT AL CLIENT POTENCIAL. TANCAMENT DE VENDA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3073207) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÈCNIC/A COMERCIAL GIRONÈS
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017001852
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
REPRESENTACIÓ D'UNA MARCA DE PRODUCTES PER LA INDÚSTRIA EN
GENERAL AMB EXCLUSIVA AMB CARTERA DE CLIENTS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3064135) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADOR/A PER CALL CENTER NECESSITEM INCORPORAR TELEOPERADORS/ES PER CALL CENTER,
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN VENDA TELEFÓNICA PER DIFERENTS
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 132 de 568
Oferta: 092017001853
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CAMPANYES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3067520) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARREGAT ESTABLIMENT
COMERCIAL BEGUDES
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017001854
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERç DEDICAT A LA VENDA DE BEGUDES PRECISA UNA PERSONA PER
REALITZAR LES FUNCIONS D'ENCARREGAT. PENSEM EN UNA PERSONA
QUE TINGUI AMPLIS CONEIXEMENTS DE BEGUDES ALCOHòLIQUES AIXÍ
COM EN LA GESTIÓ D'UN COMERç. ESTUDIS MÍNIMS CFGS COMERç.
APORTAR MÍNIM TRES ANYS D'EXPERIèNCIA EN LA GESTIÓ
D'ESTABLIMENTS COMERCIALS, PREFERIBLEMENT CELLER, BODEGA O
COMERç DE VENDA AL DETALL D'ALIMENTACIÓ I BEGUDES. OFERIM LLOC
DE FEINA INDEFINIT. SALARI A NEGOCIAR EN FUNCIÓ VàLUA. JORNADA
LABORAL COMPLERTA DE DILLUNS A DISSABTES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3069931) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
[email protected] COMERCIAL
TELECOMUNICACIONS
Les Franqueses del Vallès
(BARCELONA)
Oferta: 092017001857
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE PRECISA [email protected] PARA TRABAJAR EN ATENCIÓN
TELEFÓNICA PARA IMPORTANTE EMPRESA EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES. LAS PRINCIPALES TAREAS SERÁN LA EMISIÓN DE
LLAMADAS COMERCIALES, VENTA DIRECTA E INDIRECTA DE TELEFONÍA
MÓVIL Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y GESTIONAR LAS VISITAS
DEL EQUIPO DE INSTALADORES DE FIBRA A CLIENTES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3073137) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIALES CON CHOFER
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017001858
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
REALIZAR VISITAS CONCERTADAS POR LA EMPRESA PARA LA PUBLICIDAD
DE UN NUEVO PRODUCTO DESPLAZAMIENTOS A LAS VISITAS CON CHOFER
DE EMPRESA SUELDO MAS INCENTIVOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3067546) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIALES CON CHOFER
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017001859
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
REALIZAR VISITAS CONCERTADAS POR LA EMPRESA PARA LA PUBLICIDAD
DE UN NUEVO PRODUCTO DESPLAZAMIENTOS A LAS VISITAS CON CHOFER
DE EMPRESA SUELDO MAS INCENTIVOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3073149) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AGENT D'ASSEGURANCES (BAIX
LLOBREGAT)
L' Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017001882
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES FINANCERS I ASSEGURADORS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3073224) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 133 de 568
CARNISSER/A CREIXELL
Creixell (TARRAGONA)
Oferta: 092017001895
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
CARNISSER/A
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3067564) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL DE VENTAS
Pineda de Mar (BARCELONA)
Oferta: 092017001907
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE SECTOR INOVADOR, ESPECIALIZADA EN VEHÍCULOS DE
MOVILIDAD URBANA, PRECISA COMERCIAL A JORNADA COMPLETA.
REQUISITOS: - EXPERIENCIA DEMOSTRABLE COMO COMERCIAL DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR - DON DE GENTES - VEHÍCULO PROPIO RESIDENCIA: PROVINCIA PUESTO VACANTE TIPO DE PUESTO: JORNADA
COMPLETA OFRECEMOS: - CONTRATO DE 6 MESES PRORROGABLE A
INDEFINIDO
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3054512) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSISTANT DPT COMERCIAL (AMB
ANGLÈS)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017001915
17/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PER EMPRESA DEL SECTOR DEL METALL DE LA RODALIA DE GIRONA, AMB
MÉS DE 20 ANYS DE PRESèNCIA EN EL MERCAT I CLIENTS EN MÉS DE 25
PAïSOS, MOLT BEN POSICIONADA I EN CONSTANT EXPANSIÓ.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3065855) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE DE BOTIGA
PRODUCTES ECOLòGICS 161207
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002096
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OFERTA GESTIONADA PER L'OFICINA JOVE DE TREBALL DE BARCELONA,
PER TAL DE PODER-HI PARTICIPAR CAL SER USUARI DE LA MATEIXA, ÉS A
DIR, HAVER VINGUT PRESENCIALMENT PER DONAR-SE D'ALTA I SER
MENOR DE 35 ANYS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3075171) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARRETONER
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017002098
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OPERADOR CARRETILLES ELECTRIQUES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3075127) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR MATINS ANGLES I CATALA.
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002099
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR PER A SALA D,EXPOSICIONS. HORARI DE DIMARTS A DIVENDRES:
DE 10 A 14. HORARI DISSABTES: DE 10 A 18. HORARI DIUMENGES: DE 10 A
14. JORNADA DE DIMARTS A DIUMENGE (FESTA ELS DILLUNS I DIMARTS) ES
LLIURARA UN CAP DE SETMANA MENSUAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3075181) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 134 de 568
MOSSO DE MAGATZEM
Montornès del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017002102
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CARREGA I DESCARREGA DE CAMIONS, PREPARACIÓ DE COMADES,
ENFARDAR PALETS, APROVISIONAR MATERAL AMB CARRETILLA
ELEVADORA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3075160) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARGADA/O TIENDA DE REUS
Reus (TARRAGONA)
Oferta: 092017002120
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSCAMOS UNA PERSONA PARA NUESTRA TIENDA DE REUS. FORMACIÓN
MEDIA O SUPERIOR. SERA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN TOTAL DE LA
TIENDA ASÍ COMO LIDERAR EL EQUIPO HUMANO ASIGNADO. EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 4 AÑOS COMO ENCARGADA/O O RESPONSABLE DE TIENDA..
FACILIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO, ACTITUD POSITIVA Y RESOLUTIVA.
ES NECESARIA DISPONIBILIDAD HORARIA MAÑANA Y TARDE+SABADOS Y
FESTIVOS DE APERTURA AUTORIZADA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3077015) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CAIXER/A SUPERMERCAT - TERRASSA
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017002135
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SUPERMERCAT UBICAT A TERRASSA PRECISA UN/A CAIXER/A. PERFIL:
-PERSONA RESPONSABLE I TREBALLADORA. -IMPRESCINDIBLE
EXPERIèNCIA 1 ANY COM A CAIXER/A SUPERMERCAT. -DISPONIBILITAT
D¿INCORPORACIÓ IMMEDIATA. -IMPRESCINDIBLE CATALà PARLAT. HABILITAT A L'HORA DE RETORNAR CANVIS - EXPERIèNCIA EN COBRAMENT
AMB TARJA S¿OFEREIX: -CONTRACTE PER ETT PER 2 MESOS AMB
PERSPECTIVES DE CONTINUïTAT. -HORARI: DE DILLUNS A DISSABTE, DE 9 A
14 I DE 17 A 21H (40H SETMANALS) -SOU PER ETT: 1100 EUROS BRUTS
MENSUALS APROX
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3073225) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENEDOR/A
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092017002139
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA AL PA ARTESANAL PRECISA INCORPORAR VENEDORA
PER FORN DE PA A MANRESA PER MITJA JORNADA (DE 17H A 21H).
FUNCIONS: VENTA DEL PRODUCTE, SERVEI DE CAFETERIA Y ATENCIÓ AL
CLIENT. ES VALORARà EXPERIèNCIA PRèVIA EN CAFETERIA O FORN DE PA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3075106) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENDEDORES ALTA COSMÉTICA
STYLE OUTLETS VILADECANS
Viladecans (BARCELONA)
Oferta: 092017002149
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CON MOTIVO DE APERTURA DE NUEVA TIENDA EN VILADECANS OBEY
YOUR BODY EMPRESA DE ÁMBITO INTERNACIONAL DE COSMÉTICA Y
NUTRICOSMÉTICA DE GAMA ALTA CON TIENDAS PROPIAS PRECISA
DEPENDIENTES-PROMOTORES . ENVIAR CV COMPLETO CON FOTO
RECIENTE Y NIVEL DE INGLÉS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3077013) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR TARDES ANGLES I CATALA.
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002150
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
AUXILIAR PER A SALA D,EXPOSICIONS. HORARI DE DIMARTS A DIVENDRES:
DE 14 A 18. HORARI DISSABTES: DE 10 A 18. HORARI DIUMENGES: DE 10 A
14. JORNADA DE DIMARTS A DIUMENGE (FESTA ELS DILLUNS I DIMARTS) ES
LLIURARA UN CAP DE SETMANA MENSUAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 135 de 568
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3075179) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEMARKETING RUBÍ
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017002158
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA IMPORTADORA DE CABLES Y ACCESORIOS PARA INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES, UBICADA EN RUBÍ, PRECISA INCORPORAR A UN/A
TELEOPERADOR/A PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE
TELEVENTA/TELEMARKETING. HORARIO: DE 9.30 A 13.30 H.
INCORPORACIÓN INMEDIATA. SALARIO COMPETITIVO. CONTRATO ETT Y
POSIBLE INCORPORACIÓN A EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3075154) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENEDOR/A (SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017002180
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AQUESTA OFERTA S¿INTEGRA DINS EL PROGRAMA OCUPACIONAL 30 PLUS
ADREçAT A PERSONES DE MÉS DE 30 ANYS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA EN FP
II/CFGMIG O ESO, BATXILLERAT O EQUIVALENT. T¿INCORPORARàS A
L¿EMPRESA AMB CONTRACTE LABORAL I ALTA EN SEGURETAT SOCIAL I
TINDRàS UN PERÍODE DE FORMACIÓ ABANS DE COMENçAR O DURANT EL
TEU CONTRACTE PER PODER ADAPTAR-TE MILLOR A LA FEINA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3067537) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MATARÓ
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017002210
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSCAMOS PERSONAS RESPONSABLES, CON INICIATIVA, CAPACIDAD DE
APRENDIZAJE Y FACILIDAD DE TRATO CON EL CLIENTE. - VALORABLE
EXPERIENCIA COMERCIAL VISITANDO EMPRESAS RELACIONADAS CON EL
SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN. - CONOCIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL
DE LA ZONA DEL MARESME. - VOCACIÓN COMERCIAL Y ORIENTACIÓN AL
CLIENTE - VEHÍCULO PROPIO (EN PERIODO INICIAL)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3075189) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL BOTIGA ORANGE
MANRESA
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092017002223
19/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALOREM POSITIVAMENT UN ALT PERFIL COMERCIAL I D'ATENCIÓ AL
CLIENT, EL QUAL MITJANçANT TèCNIQUES DE VENDA PUGUI FER UN ANàLISI
DE LES NECESSITATS DEL CLIENT. ALHORA HA DE SABER REALITZAR LA
PLANIFICACIÓ COMERCIAL I GESTIÓ DE BOTIGA. UN ESPERIT DE TREBALL
EN EQUIP I CAPACITAT PER TREBALLAR AMB OBJECTIUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3076985) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ID. EURES: 38594; GERMAN ACCOUNT
MANAGER- IT SECTOR
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002245
20/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
IF YOU ARE AN ACCOUNT MANAGER WHO WANTS TO PUSH ON IN YOUR
CAREER BY WORKING WITH A WORLD RENOWNED IT COMPANY, THEN WE
WANT TO HEAR FROM YOU! OUR EMPLOYEES ARE OPEN-MINDED,
SOCIABLE AND PROACTIVE PEOPLE WHO ARE BUSINESS ORIENTATED AND
HAVE A KEEN INTEREST IN IT. AS A PART OF THE SELLBYTEL GROUP, YOU
WILL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO FORGE A CAREER IN AN
INTERNATIONAL AND CONTINUOUSLY GROWING COMPANY BASED IN THE
CENTRE OF SUNNY BARCELONA. THE PARTNERS THAT WE WORK WITH
ARE WORLD FAMOUS BRANDS FROM THE WORLDS OF IT AND
TECHNOLOGY, DIGITAL MARKETING, ONLINE ADVERTISING AND SOCIAL
MEDIA. A TYPICAL DAY: YOU'LL BE MAINTAINING CONSTANT
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 136 de 568
COMMUNICATION WITH THE ACCOUNTS THAT YOU ARE RESPONSIBLE FOR
IN ORDER TO HELP THEM INCREASE THEIR SALES. YOU WILL DO THIS BY:
-MAINTAINING CLOSE CONTACT AND BUILDING LASTING RELATIONSHIPS
WITH KEY DECISION MAKERS -REGULARLY INFORMING BUSINESSES OF
CURRENT MARKETING CAMPAIGNS AND PROMOTIONS -ACTING AS THE KEY
POINT OF CONTACT FOR ALL YOUR CLIENTS' NEEDS -HELPING YOUR
ACCOUNTS TO IDENTIFY NEW BUSINESS OPPORTUNITIES WHAT WE GIVE
TO YOU: -SALARY: FROM 18.000-24.000EUROS GROSS/YEAR DEPENDING ON
PROJECT (BONUS INCLUDED) -SCHEDULE: MONDAY-FRIDAY, 39 HOURS PER
WEEK -A LONG TERM CONTRACT -EXCELLENT, ONGOING TRAINING AND
MENTORING -RELOCATION PACKAGE (IF YOU ARE LIVING ABROAD)
WORKING CONDITIONS WHAT YOU BRING TO US: -A STRONG SALES
BACKGROUND WITH EXPERIENCE OF MANAGING YOUR ON CLIENTS AND
ACCOUNTS -A STRATEGIC APPROACH TO BUSINESS -THE ABILITY TO
COMMUNICATE WITH BUSINESS CONTACTS AT ALL LEVELS -HIGH/NATIVE
LEVEL IN GERMAN LANGUAGE WITH FLUENT ENGLISH _THE RECRUITMENT
PROCESSES AND PEOPLE INVOLVED IN THEM (BOTH RECRUITERS AND
PROJECT MANAGERS) WILL NOT DISCRIMINATE ANY CANDIDACY BECAUSE
OF AGE, DISABILITY, ETHNIC, MARITAL STATUS, GENDER, NATIONALITY,
IDEOLOGY, POLITIC, RACE, RELIGION AND SEXUAL ORIENTATION
APPLICATIONS: BY E-MAIL : [email protected] WITH
REFERENCE: EURES. AM
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38595; GERMAN
ADVERTISING SALES EXECUTIVE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002246
20/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
WE ARE CURRENTLY LOOKING FOR AN ADVERTISING SALES EXECUTIVE
FOR ONE OF OUR CLIENTS, A LEADING COMPANY IN IT. WE ARE LOOKING
FOR A STRONG SALES ORIENTED PROFILE TO WORK WITH A MID-MARKET
POTENTIAL ADVERTISERS AND AGENCIES DELIVERING THE OPTIMAL
ADVERTISING SOLUTION FOR NEW CLIENTS. MAIN TASKS -CALL
MID-MARKET COMPANIES AND AGENCIES THAT ARE NOT SPENDING IN
ADVERTISEMENT, TO OFFER THEM THE ADVERTISING SERVICES. -FOLLOW
UP ON CLIENTS THAT COULD BE POTENTIAL SPENDERS OFFERING THEM
THE LATEST ADVERTISING SOLUTIONS. -WIN BACK AND PROSPECTION OF
CLIENTS -BUILD A STRONG RELATIONSHIP WITH NEW CUSTOMERS
-CONSISTENTLY DELIVER AGAINST SALES TARGET WHILE DELIVERING
OUTSTANDING CUSTOMER SALES EXPERIENCE TO THE ADVERTISERS
-COMMUNICATE WITH CUSTOMERS PROACTIVELY, VIA PHONE AND EMAIL
REQUIREMENTS -GERMAN HIGH/NATIVE SPEAKER WITH FLUENT ENGLISH
-EXPERIENCE IN SALES ACQUISITIONS AND ACCOUNT MANAGEMENT. COLD
CALL EXPERIENCE IS A PLUS -INTEREST IN WORKING AGAINST SALES
TARGET -SALES AND GOAL ORIENTED -EXPERIENCE RELATED ONLINE
ADVERTISING OR SOCIAL MEDIA PREFERRED -EXCELLENT VERBAL AND
WRITTEN COMMUNICATION SKILLS -ACTIVE AND PASSIONATE SOCIAL
MEDIA USER WORKING CONDITIONS WE OFFER -FULL-TIME AND INDEFINITE
CONTRACT -SALARY: 18.000EUROS GROSS/YEAR + UP TO 4.000 EUROS
GROSS/YEAR IN BONUS -INTERNAL DEVELOPMENT PROGRAM
APPLICATIONS: BY E-MAIL : [email protected] WITH
REFERENCE: EURES. Y
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38597; GERMAN
ADVERTISING ACCOUNT EXECUTIVE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002259
20/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
WE ARE CURRENTLY LOOKING FOR AN ADVERTISING ACCOUNT EXECUTIVE
FOR ONE OF OUR CLIENTS, A LEADING COMPANY IN AN AMERICAN
MULTINATIONAL TECHNOLOGY COMPANY. RESPONSIBILITIES -MANAGE
YOUR BOOK OF BUSINESS THAT CONSISTS OF EXISTING CLIENTS (MID
MARKET AGENCIES AS WELL AS DIRECT ADVERTISERS), AND INTRODUCE
THEM TO NATIVE ADVERTISING AND ITS BENEFITS. -CONSISTENTLY
DELIVER AGAINST REVENUE TARGETS WHILE DELIVERING OUTSTANDING
CUSTOMER SALES EXPERIENCE TO THE ADVERTISERS. -COMMUNICATE
WITH CUSTOMERS PROACTIVELY, VIA PHONE AND EMAIL. REQUIREMENTS
-EXPERIENCE IN AND A PASSION FOR ONLINE DISPLAY ADVERTISING.
-SALES AND ACCOUNT MANAGEMENT EXPERIENCE IS A PLUS. -INTEREST IN
WORKING AGAINST SALES TARGET. -SALES AND GOAL ORIENTED.
-EXCELLENT VERBAL AND WRITTEN COMMUNICATION SKILLS IN GERMAN
AS WELL AS ENGLISH. -ACTIVE AND PASSIONATE SOCIAL MEDIA USER.
WORKING CONDITIONS WE OFFER -FULL-TIME (39HRS/WEEK) AND
INDEFINITE CONTRACT -SALARY: 18.000EUROS GROSS/YEAR + UP TO
4.000EUROS GROSS/YEAR IN BONUS -INTERNAL DEVELOPMENT PROGRAM
APPLICATIONS: BY E-MAIL : [email protected] WITH
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 137 de 568
REFERENCE: EURES. APPS
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38601; GERMAN JUNIOR
SALES REPRESENTATIVE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002266
20/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
IF YOU ARE A SALES REPRESENTATIVE WHO WANTS TO KICK START YOUR
CAREER BY WORKING WITH A WORLD RENOWNED IT COMPANY, THEN WE
WANT TO HEAR FROM YOU! OUR EMPLOYEES ARE OPEN-MINDED,
SOCIABLE AND PROACTIVE PEOPLE WHO ARE BUSINESS ORIENTATED AND
HAVE A KEEN INTEREST IN IT. AS A PART OF THE SELLBYTEL GROUP, YOU
WILL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO FORGE A CAREER IN AN
INTERNATIONAL AND CONTINUOUSLY GROWING COMPANY BASED IN THE
CENTRE OF SUNNY BARCELONA. THE PARTNERS THAT WE WORK WITH
ARE WORLD FAMOUS BRANDS FROM THE WORLDS OF IT AND
TECHNOLOGY, DIGITAL MARKETING, ONLINE ADVERTISING AND SOCIAL
MEDIA. A TYPICAL DAY: YOU'LL BE SPEAKING TO THE KEY DECISION
MAKERS IN MULTINATIONAL COMPANIES TO BUILD LONG LASTING
BUSINESS RELATIONSHIPS. HOW YOU'LL DO THIS: -RESEARCHING
BUSINESSES TO FIND NEW SALES OPPORTUNITIES -TEAMING UP WITH THE
MARKETING DEPARTMENT TO FOLLOW UP THEIR CAMPAIGNS -KEEPING
THE DATABASE REFRESHED WITH UP TO DATE MARKET INFORMATION
WHAT YOU BRING TO US: -AN EAGERNESS TO LEARN -THE ABILITY TO
IMPROVISE AND ADAPT TO ANY SITUATION -SELF-CONFIDENCE AND A
GREAT TEAM ETHIC -HIGH/NATIVE LEVEL OF GERMAN OR FRENCH WITH
FLUENT ENGLISH WORKING CONDITIONS WE OFFER 2 SCHEDULES: 1.FULL-TIME, 39 HOURS, FROM MONDAY TO FRIDAY, FROM 9.00 TO 18.00 FOR
THIS SCHEDULE, CANDIDATES MUST SPEAK FRENCH AND GERMAN AT A
HIGH LEVEL. SALARY: FULL TIME: 18.000¿ GROSS/YEAR, STARTING WITH
2.000EUROS BONUS GROSS/YEAR AND INCREASING UP TO 4.000EUROS
DURING THE FIRST YEAR 2.- PART-TIME, 20 HOURS/WEEK : FOR THIS
SCHEDULE YOU JUST SPEAK FRENCH OR GERMAN AT A HIGH/NATIVE
LEVEL. SALARY: 9.230EUROS GROSS/YEAR STARTING WITH 1.025,64EUROS
GROSS/YEAR BONUS AND INCREASING UP TO 2.051,28EUROS DURING THE
FIRST YEAR BENEFITS -EXCELLENT TRAINING AND MENTORING
-RELOCATION PACKAGE (IF YOU ARE LIVING ABROAD) APPLICATIONS: BY
E-MAIL : [email protected] WITH REFERENCE: EURES. MK
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38603; GERMAN SALES
REPRESENTATIVE- IT SECTOR
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002270
20/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
IF YOU ARE A SALES REPRESENTATIVE WHO WANTS TO KICK START YOUR
CAREER BY WORKING WITH A WORLD RENOWNED IT COMPANY, THEN WE
WANT TO HEAR FROM YOU! OUR EMPLOYEES ARE OPEN-MINDED,
SOCIABLE AND PROACTIVE PEOPLE WHO ARE BUSINESS ORIENTATED AND
HAVE A KEEN INTEREST IN IT. AS A PART OF THE SELLBYTEL GROUP, YOU
WILL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO FORGE A CAREER IN AN
INTERNATIONAL AND CONTINUOUSLY GROWING COMPANY BASED IN THE
CENTRE OF SUNNY BARCELONA. THE PARTNERS THAT WE WORK WITH
ARE WORLD FAMOUS BRANDS FROM THE WORLDS OF IT AND
TECHNOLOGY, DIGITAL MARKETING, ONLINE ADVERTISING AND SOCIAL
MEDIA. A TYPICAL DAY: YOU'LL BE USING YOUR INITIATIVE TO NEGOTIATE
AND CLOSE DEALS WITH INTERNATIONAL BUSINESSES. YOU WILL DO THIS
BY: -CONTACTING POTENTIAL CLIENTS BY PHONE AND BY EMAIL
-MAINTAINING CLOSE CONTACT AND BUILDING LASTING RELATIONSHIPS
WITH KEY DECISION MAKERS -REGULARLY INFORMING BUSINESSES OF
CURRENT MARKETING CAMPAIGNS AND PROMOTIONS -CLOSELY
MANAGING AND REPORTING ON YOUR SALES PIPELINE WHAT YOU BRING
TO US: -A SMART AND AMBITIOUS APPROACH WITH EXCELLENT
COMMUNICATION SKILLS -EXPERIENCE OF SUCCESS WORKING IN A SALES
ENVIRONMENT -SELF-CONFIDENCE AND A GREAT TEAM ETHIC
-NATIVE/HIGH LEVEL OF GERMAN WITH FLUENT ENGLISH LANGUAGE
SKILLS WORKING CONDITIONS WHAT WE GIVE TO YOU: -SALARY: FROM
17.000 TO 24.000EUROS GROSS/YEAR DEPENDING ON PROJECT (BONUS
INCLUDED) -SCHEDULE: MONDAY-FRIDAY, 39 HOURS PER WEEK -A LONG
TERM CONTRACT -EXCELLENT, ONGOING TRAINING AND MENTORING
-RELOCATION PACKAGE (IF YOU ARE LIVING ABROAD) APPLICATIONS: BY
E-MAIL : [email protected] WITH REFERENCE: EURES.
GEN.SALES
Carta + CV al Empleador
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 138 de 568
ID. EURES: 38604; GERMAN JUNIOR
SALES REPRESENTATIVE - INTERN
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002277
20/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
IF YOU ARE LOOKING FOR AN INTERNSHIP IN A YOUNG AND
INTERNATIONAL COMPANY, THIS ROLE IS FOR YOU! OUR EMPLOYEES ARE
OPEN-MINDED, SOCIABLE AND PROACTIVE PEOPLE WHO ARE BUSINESS
ORIENTATED AND HAVE A KEEN INTEREST IN IT. AS A PART OF THE
SELLBYTEL GROUP, YOU WILL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO FORGE A
CAREER IN AN INTERNATIONAL AND CONTINUOUSLY GROWING COMPANY
BASED IN THE CENTRE OF SUNNY BARCELONA. A TYPICAL DAY: YOU'LL BE
SPEAKING TO THE KEY DECISION MAKERS IN MULTINATIONAL COMPANIES
TO BUILD LONG LASTING BUSINESS RELATIONSHIPS. HOW YOU'LL DO THIS:
-RESEARCHING BUSINESSES TO FIND NEW SALES OPPORTUNITIES
-TEAMING UP WITH THE MARKETING DEPARTMENT TO FOLLOW UP THEIR
CAMPAIGNS -KEEPING THE DATABASE REFRESHED WITH UP TO DATE
MARKET INFORMATION WHAT YOU BRING TO US: -AN EAGERNESS TO
LEARN -THE ABILITY TO IMPROVISE AND ADAPT TO ANY SITUATION
-SELF-CONFIDENCE AND A GREAT TEAM ETHIC -HIGH/NATIVE LEVEL OF
GERMAN WITH FLUENT ENGLISH WORKING CONDITIONS WE OFFER:
-PART-TIME INTERNSHIP, 20 HOURS/WEEK. SALARY: 8400EUROS
GROSS/YEAR APPROX. BENEFITS -EXCELLENT TRAINING AND MENTORING
APPLICATIONS: BY E-MAIL : [email protected] WITH
REFERENCE: EURES. MK
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38605; GERMAN SPORTS
CUSTOMER SERVICE ADVISOR
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002279
20/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
THE SELLBYTEL GROUP IS PROUD TO COLLABORATE WITH AMER SPORTS
BY PROVIDING CONSUMER SUPPORT FOR SOME OF THEIR TOP BRANDS:
ARC'TERYX, ATOMIC, SALOMON AND WILSON. OF COURSE, THE MOST
IMPORTANT PART OF OUR JOB IS SUPPORTING OUR CONSUMERS AS THEY
ARE THE CORE OF EACH OF OUR BRANDS. OUR REPRESENTATIVES SPEAK
WITH SPORTS ENTHUSIASTS FROM AROUND THE GLOBE DAILY. OVER THE
YEARS OUR SERVICE DESK HAS GROWN QUITE A BIT FROM 8
REPRESENTATIVES TO OVER 50. RESPONSIBILITIES CONTACT
MANAGEMENT: - ANSWERING PRODUCT QUESTIONS AND PROVIDING
CONSUMERS WITH REQUESTED INFORMATION. -ASSISTING CONSUMERS
THROUGHOUT THE ORDERING PROCESS,- HANDLING INCOMING
CONSUMER CONTACTS BY CREATING AND LOGGING TICKETS IN OUR
SYSTEM. - FOLLOWING UP WITH CONSUMERS ABOUT THEIR OPEN TICKETS
BY EMAIL OR PHONE IN A TIMELY MANNER. -LISTENING TO CONSUMERS
AND COLLECTING FEEDBACK ABOUT THEIR EXPERIENCE WITH PRODUCTS
OR SUPPORT. -UPDATING TICKETS IN ACCORDANCE WITH PROPER
LOGGING PROCEDURES TO ENSURE THAT THE MOST-UP-TO DATE
INFORMATION IS AVAILABLE TO TEAMMATES. -ENSURE THE CORRECT
REPRESENTATION OF THE CLIENT'S CORPORATE AND BRAND IMAGES IN
ALL INTERACTIONS. REMEMBER THAT YOU WILL BE REPRESENTING OUR
BRANDS AND BE THE FACE OF THEIR CONSUMER SUPPORT. KNOWLEDGE
MANAGEMENT: -ATTEND ALL TRAININGS TO GAIN EXPERT KNOWLEDGE
AND UNDERSTANDING OF ALL PRODUCTS AND PROCEDURES RELEVANT
TO THE SERVICE. -PROVIDE PROACTIVE FEEDBACK TO TEAM LEADERS
REGARDING NEW SOLUTIONS, POTENTIAL ESCALATIONS OR SERVICE
ISSUES IN ORDER TO PROACTIVELY FIND SOLUTIONS IN COOPERATION
WITH THE COMPANY IF NOT WITHIN SELLBYTEL GUIDELINES. -IMPROVE
KNOWLEDGE DATABASE BY ASSISTING IN THE DOCUMENTATION OF
PRODUCT FAQ AND UPDATING EVOLVING PROCEDURES. REQUIREMENTS:
-GERMAN NATIVE SPEAKER/-FLUENT ENGLISH / -KNOWLEDGE OF
MICROSOFT OFFICE WE OFFER: -FULL-TIME AND INDEFINITE CONTRACT
-SALARY: 16500EUROS GROSS/YEAR + UP TO 3600EUROS GROSS/YEAR IN
BONUS -INTERNAL DEVELOPMENT PROGRAM APPLICATIONS: BY E-MAIL :
[email protected] WITH REFERENCE: EURES. SPORTS
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38606; GERMAN
TECHNICAL SUPPORT ADVISOR - APPS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002284
20/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
DO YOU KNOW A WORLD WELL KNOWN AMERICAN CORPORATION WHICH
PROVIDES INTERNET-RELATED PRODUCT SERVICES, INCLUDING INTERNET
SEARCH, MAPPING, CLOUD COMPUTING SOFTWARE AND ADVERTISING?
ARE YOU PASSIONATE ABOUT NEW TECHNOLOGIES? IF YOUR ANSWER IS
YES AND YOU LIKE HELPING OTHERS WITH THEIR TECHNICAL ISSUES,
THEN YOU MIGHT BE THE PERFECT FOR US! WHAT YOU WOULD DO:
¿MAINTAIN CLIENT RELATIONSHIPS THROUGH PRODUCT SUPPORT OVER
THE PHONE. ¿RESPOND TO INCOMING CALLS AND EMAIL FROM
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 139 de 568
ENTERPRISE CLIENTS. ¿HANDLE EFFECTIVELY ALL INCOMING INCIDENTS IN
A CUSTOMER SERVICE ENVIRONMENT ¿GATHER INFORMATION FROM
CUSTOMERS, TROUBLESHOOT TECHNICAL AND ACCOUNT ISSUES WHAT
WE ARE LOOKING FOR: ¿GERMAN NATIVE SPEAKER WITH FLUENT ENGLISH
¿KNOWLEDGE OF OPERATING SYSTEMS (WINDOWS, MACINTOSH OS),
NETWORKS AND HARDWARE COMPONENTS ¿PREFERENTIALLY TECHNICAL
BACKGROUND OR TECHNICAL FORMATION AND EXPERIENCE IN
TROUBLESHOOTING ¿INTEREST TO LEARN AND APPLY NEW
TECHNOLOGIES ¿ABILITY TO OPERATE IN HIGH PRESSURE SITUATIONS
¿EXCELLENT COMMUNICATION SKILL AND LISTENING SKILLS WORKING
CONDITIONS WE OFFER ¿SALARY: 17 000 GROSS/YEAR + PERFORMANCE
BONUS ( UP TO 3000 ) ¿FULL TIME SHIFT: 39 HRS/WEEK ¿SCHEDULE:
MONDAY-FRIDAY FROM 09:00 TO 18:00 ¿REAL POSSIBILITY TO GROW
WITHIN THE COMPANY ¿OPPORTUNITY TO JOIN OUR INTERNATIONAL TEAM
¿THE WORK IS LOCATED IN BARCELONA CENTER APPLICATIONS: BY E-MAIL
: [email protected] WITH REFERENCE: EURES. APPS
Carta + CV al Empleador
RECEPCIONISTA/[email protected]
Martorell (BARCELONA)
Oferta: 092017002292
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE NECESITA CUBRIR UNA VACANTE DE RECEPCIONISTA PARA UN
COMPLEJO DEPORTIVO DE LA ZONA DE MARTORELL. LA PERSONA SE
ENCARGARÁ DE ATENDER A LOS CLIENTES, ATENDER LLAMADAS,
REALIZAR PEQUEÑAS TARDEAS ADMINISTRATIVAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078710) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARNISSER/A - DEPENDENT/A
AVANçAT (SOM-BANYOLES)
Banyoles (GIRONA)
Oferta: 092017002303
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CARNISSER/A O DEPENDENT/A AVANçAT AMB EXPERIèNCIA PER A
CARNISSERIA DEL PLA DE L'ESTANY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078727) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ATENCION CLIENTE DPTO. VENTAS
TARDES -TELECOMUNIC.
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002312
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTAMOS SELECCIONANDO PERFIL DE ATENCION AL CLIENTE PARA
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VENTAS PARA TRABAJAR EN TURNO DE
TARDE, PARA EMPRESA LIDER EN SERVICIOS DE INTERNET MEDIANTE
FIBRA OPTICA. NUESTRA OFICINA CENTRAL ESTA UBICADA EN
[email protected]:EMISION Y RECEPCION DE LLAMADAS, TAREAS
ADMINISTRATIVAS EN GENERAL. ESTAMOS SELECCIONANDO DOS
PERSONAS EN HORARIO UNA DE 17-21 HORAS Y OTRA DE 18-22 HORAS.
POSIBILIDADES DE TRABAJAR ALGUN FIN DE SEMANA.SALARIO 550 EUROS
BRUTOS * 12 PAGAS + COMISION POR VENTAS. CONTRATO DE SEIS MESES
20 HORAS SEMANALES Y CON POSIBILIDADES DE PASAR A INDEFINIDO. LA
FORMACION DE 3/4 DIAS APROX. SE REALIZARA POR LAS MAÑANAS.
DISPONIBILIDAD INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3077026) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PROMOTOR/A INFORMÁTICA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002333
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTAMOS BUSCANDO PERSONAS COMPROMETIDAS Y PROFESIONALES
QUE FACILITEN LAS VENTAS A NUESTRO CLIENTE PROCEDENTE DEL
SECTOR TECNOLÓGICO. LA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ EN UN CENTRO
COMERCIAL DE PRESTIGIO. PARA LLEVAR A CABO LA PROMOCIÓN DE LOS
PRODUCTOS DE NUESTROS CLIENTES ES NECESARIO: - EXPERIENCIA EN
VENTAS, COMO PROMOTOR O COMO COMERCIAL. - HABILIDADES SOCIALES
Y COMUNICATIVAS. - ACTITUD PROACTIVA E INICIATIVA. SE OFRECE PROMOCIÓN ESTABLE - LUGAR DE TRABAJO: UNA RECONOCIDA TIENDA DE
TECNOLOGÍA DEL CENTRO DE BARCELONA - INCORPORACIÓN: ENERO -
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 140 de 568
SALARIO + INCENTIVOS POR CADA VENTA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3077010) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RECEPCIONISTA SPA
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017002349
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
HOTEL DE 4* UBICADO EN TERRASSA PRECISA INCORPORAR UN/A
RECEPCIONISTA PARA SU SPA. LAS FUNCIONES A REALIZAR SERÁN LAS
SIGUIENTES: - BIENVENIDA DE LOS CLIENTES -COORDINACIÓN DE AGENDA
DIARIA - ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS - ATENCIÓN TELEFÓNICA I
PRESENCIAL BUSCAMOS UNA PERSONA CON BUENA IMAGEN, SIMPÁTICA,
EDUCADA Y ORDENADA, QUE SEPA TRANSMITIR LOS VALORES DEL HOTEL,
Y EXPLICAR TODOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON ÉSTE. SE
REQUIERE EXPERIENCIA COMO RECEPCIONISTA EN SPA O SIMILAR. INGLÉS
I/O FRANCÉS ALTO. SE OFRECE: - CONTRATO DE LARGA DURACIÓN
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078729) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AGENTE DE LOST AND FOUND
El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017002357
20/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE PRECISA PERSONA CON CONICMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE LOST
AND FOUND (MALETAS PERDIDAS) PARA TRABAJAR EN EL AEROPUERTO DE
BARCELONA T2. IMPRESCINDIBLE:INGLES NIVEL ALTO, CON EXPERIENCIA
EN EL MISMO PUESTO Y CONOCIMIENTO DEL SISTEMA WORDL TRACE
SYSTEM.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3077024) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ID. EURES: 38619; GERMAN VIRTUAL
DEMAND GENERATION SPECIALIST
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002364
23/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
IF YOU HAVE A PASSION FOR SALES AND BUSINESS DEVELOPMENT, AND
LOOK TO KICK START YOUR CAREER BY WORKING WITH A WORLD
RENOWNED IT COMPANY, WE WANT TO HEAR FROM YOU! OUR EMPLOYEES
ARE OPEN-MINDED AND SOCIABLE WITH A CAN-DO ATTITUDE. AS A PART
OF THE SELLBYTEL GROUP, YOU WILL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO
CRAFT A CAREER IN AN INTERNATIONAL AND CONTINUOUSLY GROWING
ENVIRONMENT BASED IN THE CENTER OF SUNNY BARCELONA. THE
PARTNERS WE WORK WITH ARE LEADING, INTERNATIONALLY
COMPETITIVE, BRANDS FROM THE WORLDS OF IT AND TECHNOLOGY,
DIGITAL MARKETING, ONLINE ADVERTISING AND SOCIAL MEDIA. OUR
SUCCESS IS BASED ON THE PRINCIPLES OF OPENNESS, EFFICIENCY AND
QUALITY, AND THESE ARE THE STANDARDS AGAINST WHICH WE ARE
MEASURED. COME SEE FOR YOURSELF! HOW WILL YOU DO THIS? BY
RECOGNIZING AND PROGRESS LEADS AND PROVIDING LEAD GENERATION
VIA INBOUND AND OUTBOUND CALLS AND EMAILS, YOU WILL ESTABLISH A
FIRST CONTACT WITH OUR PROJECTS POTENTIAL CLIENTS. YOU BRING
POSITIVITY AND A HIGH PORTION OF MOTIVATION INTO OUR TEAM. ALSO,
ENSURING EFFECTIVE CALL HANDLING AND OPTIMIZE THE SALES
STRATEGIES. IN OTHER WORDS, SUPPORTING AND CONTRIBUTE TO SALES
AND MARKETING CAMPAIGNS BY UNDERSTANDING THE CAMPAIGN
OBJECTIVES, BUILD POSITIVE RELATIONSHIPS AND HIGH QUALITY LEADS.
WHAT YOU BRING TO US ¿PREVIOUS EXPERIENCE IN MARKETING OR
SALES. ¿PROFICIENT WITH MICROSOFT OFFICE APPLICATIONS. ¿A
GOAL-ORIENTED MINDSET AND A POSITIVE ATTITUDE. ¿EAGERNESS TO
DEVELOP IN-DEPTH KNOWLEDGE ABOUT THE PRODUCTS AND MARKETS.
¿DEMONSTRATED NEGOTIATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS. ¿THE
ABILITY TO IMPROVISE AND ADAPT TO ANY SITUATION. ¿SELF-CONFIDENCE
AND A GREAT TEAM ETHIC. ¿NATIVE/HIGH LEVEL IN GERMAN OR DUTCH
LANGUAGE AND FLUENT IN ENGLISH. WORKING CONDITIONS WHAT WE
GIVE TO YOU ¿FULL TIME CONTRACT ¿MONDAY-FRIDAY, 39 HOURS PER
WEEK .SALARY: 19.000EUROS GROSS/YEAR + UP TO 3.200EUROS
GROSS/YEAR IN BONUS ¿EXCELLENT TRAINING AND MENTORING WITHIN
OUR TRAINING PROGRAMS ¿INTERNAL PROMOTION OPPORTUNITIES
¿RELOCATION PACKAGE IF YOU ARE COMING FROM ABROAD
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 141 de 568
APPLICATIONS: BY E-MAIL : [email protected] WITH
REFERENCE: EURES. SP
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38620; TECHNICAL
CUSTOMER CARE WITH GERMAN
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002365
23/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
ARE YOU INTERESTED IN NEW TECHNOLOGIES? DO YOU LIKE HELPING
OTHERS WITH THEIR TECHNICAL ISSUES? WOULD YOU LIKE TO WORK IN A
STABLE AND MULTICULTURAL ENVIRONMENT? THEN YOU MIGHT BE THE
PERFECT FOR US! WE ARE CURRENTLY LOOKING FOR A TECHNICAL
CUSTOMER CARE ADVISOSR FOR ONE OF OUR CLIENTS, LEADING
COMPANY IN PRINTING TECHNOLOGY. WHAT YOU WOULD DO: ¿FIRST
LEVEL TECHNICAL SUPPORT OF THE FOLLOWING PRODUCTS: PRINTER,
SCANNER, DIGITAL CAMERA, DATA- AND VIDEO-PROJECTORS AMONG
OTHERS, FOR CONSUMERS AND BUSINESS CUSTOMERS ¿PRESALES
SUPPORT AND PROVIDE ACCURATE INFORMATION ABOUT THE PRODUCTS
¿RESELLER SUPPORT ¿UP-SELLING OF CONSUMABLES, EXTENDED
WARRANTIES AND ACCESSORIES, BOTH FROM CONVERTING INBOUND
CALLS INTO A SALE AND THROUGH FOLLOW-UP CALLS OF A SELECTED
CUSTOMER BASE WHAT WE ARE LOOKING FOR: .HIGH/NATIVE LEVEL OF
GERMAN .FLUENT ENGLISH ¿KNOWLEDGE OF OPERATING SYSTEMS
(WINDOWS, MACINTOSH OS), NETWORKS AND HARDWARE COMPONENTS
¿PREFERENTIALLY TECHNICAL BACKGROUND OR TECHNICAL FORMATION
AND EXPERIENCE IN TROUBLESHOOTING ¿INTEREST TO LEARN AND APPLY
NEW TECHNOLOGIES ¿ABILITY TO OPERATE IN HIGH PRESSURE
SITUATIONS ¿EXCELLENT COMMUNICATION SKILL AND LISTENING SKILLS
WORKING CONDITIONS WHAT WE ARE OFFERING: ¿15.938,37 EUROS
GROSS/YEAR + BONUS (UP TO 1.680 EUROS) GROSS/YEAR. ¿FULL TIME
SHIFT: 39 HRS/WEEK, MONDAY TO FRIDAY 9:00-18:00 .INDEFINITE
CONTRACT ¿REAL POSSIBILITY TO GROW WITHIN THE COMPANY
¿INTERNATIONAL WORKING ENVIRONMENT ¿THE WORK IS LOCATED IN
BARCELONA CENTER APPLICATIONS: BY E-MAIL :
[email protected] WITH REFERENCE: EURES. EPS
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38621; DUTCH BUSINESS
DEVELOPER- IT SECTOR
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002368
23/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
IF YOU ARE A BUSINESS DEVELOPER WHO WANTS TO KICK START YOUR
CAREER BY WORKING WITH A WORLD RENOWNED IT COMPANY, THEN WE
WANT TO HEAR FROM YOU! OUR EMPLOYEES ARE OPEN-MINDED,
SOCIABLE AND PROACTIVE PEOPLE WHO ARE BUSINESS ORIENTATED AND
HAVE A KEEN INTEREST IN IT. AS A PART OF THE SELLBYTEL GROUP, YOU
WILL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO FORGE A CAREER IN AN
INTERNATIONAL AND CONTINUOUSLY GROWING COMPANY BASED IN THE
CENTRE OF SUNNY BARCELONA. THE PARTNERS THAT WE WORK WITH
ARE WORLD FAMOUS BRANDS FROM THE WORLDS OF IT AND
TECHNOLOGY, DIGITAL MARKETING, ONLINE ADVERTISING AND SOCIAL
MEDIA. A TYPICAL DAY: YOU'LL BE SPEAKING TO THE KEY DECISION
MAKERS IN MULTINATIONAL COMPANIES TO BUILD LONG LASTING
BUSINESS RELATIONSHIPS. HOW YOU'LL DO THIS: -RESEARCHING
BUSINESSES TO FIND NEW SALES OPPORTUNITIES -TEAMING UP WITH THE
MARKETING DEPARTMENT TO FOLLOW UP THEIR CAMPAIGNS -KEEPING
THE DATABASE REFRESHED WITH UP TO DATE MARKET INFORMATION
WHAT YOU BRING TO US: -HIGH/NATIVE LEVEL OF DUTCH WITH FLUENT
ENGLISH -AN EAGERNESS TO LEARN -THE ABILITY TO IMPROVISE AND
ADAPT TO ANY SITUATION -SELF-CONFIDENCE AND A GREAT TEAM ETHIC
WORKING CONDITIONS WHAT WE GIVE TO YOU: -SALARY: FROM
17.000EUROS TO 22.000EUROS GROSS/YEAR DEPENDING ON PROJECT
(BONUS INCLUDED) -SCHEDULE: MONDAY-FRIDAY, 39 HOURS PER WEEK -A
LONG TERM CONTRACT -EXCELLENT TRAINING AND MENTORING
-RELOCATION PACKAGE (IF YOU ARE LIVING ABROAD) APPLICATIONS: BY
E-MAIL : [email protected] WITH REFERENCE: EURES. BD
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38622; DUTCH CUSTOMER
CARE REPRESENTATIVE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002371
DO YOU LIKE TO HELP PEOPLE? DO YOU SEE YOURSELF WORKING IN A BIG
MULTICULTURAL COMPANY? WE ARE CURRENTLY RECRUITING CUSTOMER
SERVICE SPECIALISTS FOR OUR PROJECT WORKING WITH ONE OF THE
LEADERS IN THE IT SECTOR. IN THIS POSITION YOU WILL BE PART OF AN
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 142 de 568
23/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
INTERNATIONAL AND DYNAMIC TEAM RESPONSIBLE OF DELIVERING
OUTSTANDING AFTER SALES SUPPORT. THE POST-SALES AGENT HAS THE
FOLLOWING MAIN RESPONSIBILITIES: - ANSWER AND DEAL WITH
CUSTOMER POST SALES REQUESTS (LOGISTICS, QUERIES, REFUNDS,
EXCHANGES, DELIVERY, ETC). - INITIATE CUSTOMERS' CONCERNS
INCLUDING ORDER CANCELLATION, CUSTOMER SATISFACTION RETURN,
DEFECTIVE ON ARRIVAL, MISSING PARTS, ORDER FOLLOW UP. - ENSURE
CUSTOMER QUERY IS SOLVED BY COORDINATING RESPONSES FROM THE
OTHERS TEAMS INVOLVED (EXTERNAL PARTNERS). - SYNCHRONIZE AND
COLLABORATE WITH OTHER BACK END TEAMS (OUTSOURCED SUPPLIERS).
- HIGHLIGHT KEY ISSUES TO THEIRS KEY USER AND BRING UP TO THE
RIGHT LEVEL APPROPRIATELY REQUIREMENTS: -DUTCH NATIVE/HIGH
LEVEL SPEAKER WITH FLUENT ENGLISH -EXCELLENT TELEPHONE
COMMUNICATION AND WRITING SKILLS -EXPERIENCE OF WORKING WITHIN
A CUSTOMER SERVICE ENVIRONMENT (MINIMUM OF 1 YEAR RELEVANT
EXPERIENCE) -STANDOUT COLLEAGUE -CUSTOMER DRIVEN AND POSITIVE
ATTITUDE WORKING CONDITIONS WE OFFER: -FULL-TIME CONTRACT
(39HRS/WEEK) -SALARY: 15938.4EUROS GROSS/YEAR + UP TO 3000EUROS
GROSS/YEAR IN BONUS -INTERNAL DEVELOPMENT PROGRAM
-RELOCATION PACKAGE PROVIDED APPLICATIONS: BY E-MAIL :
[email protected] WITH REFERENCE: EURES. POST
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38623; DUTCH INBOUND
SALES REPRESENTATIVE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002373
23/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
WE ARE CURRENTLY LOOKING FOR A DUTCH INBOUND SALES
REPRESENTATIVE FOR ONE OF OUR CLIENTS A LEADING COMPANY IN NEW
TECHNOLOGIES. RESPONSIBILITIES -HANDLE AND CLOSE INBOUND DIRECT
SALES OPPORTUNITIES SMB TO ACHIEVE DIRECT QUOTA -MAKE
OUTBOUND CALLS AND QUOTES TO POTENTIAL CUSTOMERS (STORE
INSTALLED BASE, FOLLOW UP INBOUND CALLS, FOLLOW UP WEBCONTACT)
-MAXIMIZE STORE REVENUE BY UPSELLING/CROSS-SELLING TO INCREASE
UNITS AND $ PER ORDER -MANAGE PRICING TO THE STORE BUSINESS
RULES TO OPTIMIZE REVENUE AND MARGIN -COMMERCIAL KNOWLEDGE
(E.G. DISTANCE SELLING, DATA PROTECTION, EXPORT, ETC) -PRODUCT /
SERVICES KNOWLEDGE -MANAGING AND UPDATING CRM - SIEBEL
-ENSURING PERSONAL KNOWLEDGE OF THE STORE PORTFOLIO IS
MAINTAINED -SMB MARKET NEEDS AND SOLUTIONS -COMPETITIVE
ENVIRONMENT -INVENTORY AVAILABILITY -ESCALATION TOOL EMEA
CANDIDATE PROFILE -HIGH/NATIVE LEVEL OF DUTCH -FLUENT ENGLISH
-NEGOTIATION TECHNIQUES -ADVANCED SELLING SKILLS
-CROSS-SELLING/UPSELLING -PROACTIVE AND SERVICE ATTITUDE -IT
LITERATE -MINIMUM OF 1 YEAR RELEVANT EXPERIENCE -EXPERIENCE IN
ACQUIRING AND DEVELOPING NEW ACCOUNTS -HOLD BUSINESS LEVEL
CONVERSATIONS DERIVING CUSTOMER NEED BEFORE POSITIONING
PRODUCT & PRICE -STRONG PERSONAL INTEREST & CURIOSITY IN IT
PRODUCTS AND APPLICATIONS -REAL CAPABILITY TO LISTEN TO
CUSTOMERS -ABILITY TO CONDUCT EFFECTIVE QUALIFICATION SKILLS, TO
ENSURE THAT THEY GAIN A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING OF
CUSTOMER NEEDS,ACCOUNTS QUALIFICATION, CUSTOMER CHOICE
DRIVERS -STRONG SENSE OF CUSTOMER SERVICE WORKING CONDITIONS
WE OFFER: -FULL-TIME (39 HOURS/WEEK) AND LONG-TERM CONTRACT
-SALARY: 16700EUROS GROSS/YEAR + UP TO 4.000EUROS GROSS/YEAR IN
BONUS -INTERNAL DEVELOPMENT PROGRAM -RELOCATION PACKAGE
APPLICATIONS: BY E-MAIL : [email protected] WITH
REFERENCE: EURES. TS
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38624; DUTCH SALES
REPRESENTATIVE- IT SECTOR
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002375
23/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
IF YOU ARE A SALES REPRESENTATIVE WHO WANTS TO KICK START YOUR
CAREER BY WORKING WITH A WORLD RENOWNED IT COMPANY, THEN WE
WANT TO HEAR FROM YOU! OUR EMPLOYEES ARE OPEN-MINDED,
SOCIABLE AND PROACTIVE PEOPLE WHO ARE BUSINESS ORIENTATED AND
HAVE A KEEN INTEREST IN IT. AS A PART OF THE SELLBYTEL GROUP, YOU
WILL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO FORGE A CAREER IN AN
INTERNATIONAL AND CONTINUOUSLY GROWING COMPANY BASED IN THE
CENTRE OF SUNNY BARCELONA. THE PARTNERS THAT WE WORK WITH
ARE WORLD FAMOUS BRANDS FROM THE WORLDS OF IT AND
TECHNOLOGY, DIGITAL MARKETING, ONLINE ADVERTISING AND SOCIAL
MEDIA. A TYPICAL DAY: YOU'LL BE USING YOUR INITIATIVE TO NEGOTIATE
AND CLOSE DEALS WITH INTERNATIONAL BUSINESSES. YOU WILL DO THIS
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 143 de 568
BY: -CONTACTING POTENTIAL CLIENTS BY PHONE AND BY EMAIL
-MAINTAINING CLOSE CONTACT AND BUILDING LASTING RELATIONSHIPS
WITH KEY DECISION MAKERS -REGULARLY INFORMING BUSINESSES OF
CURRENT MARKETING CAMPAIGNS AND PROMOTIONS -CLOSELY
MANAGING AND REPORTING ON YOUR SALES PIPELINE WHAT YOU BRING
TO US: -A SMART AND AMBITIOUS APPROACH WITH EXCELLENT
COMMUNICATION SKILLS -EXPERIENCE OF SUCCESS WORKING IN A SALES
ENVIRONMENT -SELF-CONFIDENCE AND A GREAT TEAM ETHIC -DUTCH OR
SWEDISH NATIVE/HIGH LEVEL OF SPEAKER WITH FLUENT ENGLISH
WORKING CONDITIONS WHAT WE GIVE TO YOU: -SALARY: FROM 17.000 TO
24.000EUROS GROSS/YEAR DEPENDING ON PROJECT (BONUS INCLUDED)
-SCHEDULE: MONDAY-FRIDAY, 39 HOURS PER WEEK -A LONG TERM
CONTRACT -EXCELLENT, ONGOING TRAINING AND MENTORING
-RELOCATION PACKAGE (IF YOU ARE LIVING ABROAD) APPLICATIONS: BY
E-MAIL : [email protected] WITH REFERENCE: EURES.
SALES
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38625; DUTCH TECHNICAL
SUPPORT ADVISOR - APPS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002382
23/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
DO YOU KNOW A WORLD WELL KNOWN AMERICAN CORPORATION WHICH
PROVIDES INTERNET-RELATED PRODUCT SERVICES, INCLUDING INTERNET
SEARCH, MAPPING, CLOUD COMPUTING SOFTWARE AND ADVERTISING?
ARE YOU PASSIONATE ABOUT NEW TECHNOLOGIES? IF YOUR ANSWER IS
YES AND YOU LIKE HELPING OTHERS WITH THEIR TECHNICAL ISSUES,
THEN YOU MIGHT BE THE PERFECT FOR US! WHAT YOU WOULD DO:
¿MAINTAIN CLIENT RELATIONSHIPS THROUGH PRODUCT SUPPORT OVER
THE PHONE. ¿RESPOND TO INCOMING CALLS AND EMAIL FROM
ENTERPRISE CLIENTS. ¿HANDLE EFFECTIVELY ALL INCOMING INCIDENTS IN
A CUSTOMER SERVICE ENVIRONMENT ¿GATHER INFORMATION FROM
CUSTOMERS, TROUBLESHOOT TECHNICAL AND ACCOUNT ISSUES WHAT
WE ARE LOOKING FOR: ¿DUTCH NATIVE/HIGH LEVEL SPEAKER WITH
FLUENT ENGLISH ¿KNOWLEDGE OF OPERATING SYSTEMS (WINDOWS,
MACINTOSH OS), NETWORKS AND HARDWARE COMPONENTS
¿PREFERENTIALLY TECHNICAL BACKGROUND OR TECHNICAL FORMATION
AND EXPERIENCE IN TROUBLESHOOTING ¿INTEREST TO LEARN AND APPLY
NEW TECHNOLOGIES ¿ABILITY TO OPERATE IN HIGH PRESSURE
SITUATIONS ¿EXCELLENT COMMUNICATION SKILL AND LISTENING SKILLS
WORKING CONDITIONS WE OFFER ¿SALARY: 17 000 GROSS/YEAR +
PERFORMANCE BONUS ( UP TO 3000 ) ¿FULL TIME SHIFT: 39 HRS/WEEK
¿REAL POSSIBILITY TO GROW WITHIN THE COMPANY ¿OPPORTUNITY TO
JOIN OUR INTERNATIONAL TEAM ¿THE WORK IS LOCATED IN BARCELONA
CENTER APPLICATIONS: BY E-MAIL : [email protected] WITH
REFERENCE: EURES. APPS
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38626; FLEMISH ACCOUNT
MANAGER WITH FRENCH - IT SECTOR
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002398
23/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
IF YOU ARE AN ACCOUNT MANAGER WHO WANTS TO PUSH ON IN YOUR
CAREER BY WORKING WITH A WORLD RENOWNED IT COMPANY, THEN WE
WANT TO HEAR FROM YOU! OUR EMPLOYEES ARE OPEN-MINDED,
SOCIABLE AND PROACTIVE PEOPLE WHO ARE BUSINESS ORIENTATED AND
HAVE A KEEN INTEREST IN IT. AS A PART OF THE SELLBYTEL GROUP, YOU
WILL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO FORGE A CAREER IN AN
INTERNATIONAL AND CONTINUOUSLY GROWING COMPANY BASED IN THE
CENTRE OF SUNNY BARCELONA. THE PARTNERS THAT WE WORK WITH
ARE WORLD FAMOUS BRANDS FROM THE WORLDS OF IT AND
TECHNOLOGY, DIGITAL MARKETING, ONLINE ADVERTISING AND SOCIAL
MEDIA. A TYPICAL DAY: YOU'LL BE MAINTAINING CONSTANT
COMMUNICATION WITH THE ACCOUNTS THAT YOU ARE RESPONSIBLE FOR
IN ORDER TO HELP THEM INCREASE THEIR SALES. YOU WILL DO THIS BY:
-MAINTAINING CLOSE CONTACT AND BUILDING LASTING RELATIONSHIPS
WITH KEY DECISION MAKERS -REGULARLY INFORMING BUSINESSES OF
CURRENT MARKETING CAMPAIGNS AND PROMOTIONS -ACTING AS THE KEY
POINT OF CONTACT FOR ALL YOUR CLIENTS' NEEDS -HELPING YOUR
ACCOUNTS TO IDENTIFY NEW BUSINESS OPPORTUNITIES WHAT YOU
BRING TO US: -A STRONG SALES BACKGROUND WITH EXPERIENCE OF
MANAGING YOUR ON CLIENTS AND ACCOUNTS -A STRATEGIC APPROACH
TO BUSINESS -THE ABILITY TO COMMUNICATE WITH BUSINESS CONTACTS
AT ALL LEVELS -HIGH/NATIVE LEVEL OF FLEMISH AND FRENCH -FLUENT
ENGLISH WORKING CONDITIONS WHAT WE GIVE TO YOU: -SALARY: FROM
18.000 -24.000 EUROSGROSS/YEAR DEPENDING ON PROJECT (BONUS
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 144 de 568
INCLUDED) -SCHEDULE: MONDAY-FRIDAY, 39 HOURS PER WEEK -A LONG
TERM CONTRACT -EXCELLENT, ONGOING TRAINING AND MENTORING
-RELOCATION PACKAGE (IF YOU ARE LIVING ABROAD) APPLICATIONS: BY
E-MAIL : [email protected] WITH REFERENCE: EURES.AM
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38627; FLEMISH SALES
REPRESENTATIVE W. FRENCH- IT
SECTOR
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002402
23/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
IF YOU ARE A SALES REPRESENTATIVE WHO WANTS TO KICK START YOUR
CAREER BY WORKING WITH A WORLD RENOWNED IT COMPANY, THEN WE
WANT TO HEAR FROM YOU! OUR EMPLOYEES ARE OPEN-MINDED,
SOCIABLE AND PROACTIVE PEOPLE WHO ARE BUSINESS ORIENTATED AND
HAVE A KEEN INTEREST IN IT. AS A PART OF THE SELLBYTEL GROUP, YOU
WILL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO FORGE A CAREER IN AN
INTERNATIONAL AND CONTINUOUSLY GROWING COMPANY BASED IN THE
CENTRE OF SUNNY BARCELONA. THE PARTNERS THAT WE WORK WITH
ARE WORLD FAMOUS BRANDS FROM THE WORLDS OF IT AND
TECHNOLOGY, DIGITAL MARKETING, ONLINE ADVERTISING AND SOCIAL
MEDIA. A TYPICAL DAY: YOU'LL BE USING YOUR INITIATIVE TO NEGOTIATE
AND CLOSE DEALS WITH INTERNATIONAL BUSINESSES. YOU WILL DO THIS
BY: -CONTACTING POTENTIAL CLIENTS BY PHONE AND BY EMAIL
-MAINTAINING CLOSE CONTACT AND BUILDING LASTING RELATIONSHIPS
WITH KEY DECISION MAKERS -REGULARLY INFORMING BUSINESSES OF
CURRENT MARKETING CAMPAIGNS AND PROMOTIONS -CLOSELY
MANAGING AND REPORTING ON YOUR SALES PIPELINE WHAT YOU BRING
TO US: -A SMART AND AMBITIOUS APPROACH WITH EXCELLENT
COMMUNICATION SKILLS -EXPERIENCE OF SUCCESS WORKING IN A SALES
ENVIRONMENT -SELF-CONFIDENCE AND A GREAT TEAM ETHIC
-HIGH/NATIVE LEVEL OF FLEMISH AND FRENCH -FLUENT ENGLISH WORKING
CONDITIONS WHAT WE GIVE TO YOU: -SALARY: FROM 17.000 TO
24.000EUROS GROSS/YEAR DEPENDING ON PROJECT (BONUS INCLUDED)
-SCHEDULE: MONDAY-FRIDAY, 39 HOURS PER WEEK -A LONG TERM
CONTRACT -EXCELLENT, ONGOING TRAINING AND MENTORING
-RELOCATION PACKAGE (IF YOU ARE LIVING ABROAD) APPLICATIONS: BY
E-MAIL : [email protected] WITH REFERENCE:
EURES.SALES
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38629; SWISS-GERMAN
ACCOUNT MANAGER- IT SECTOR
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002405
23/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
IF YOU ARE AN ACCOUNT MANAGER WHO WANTS TO PUSH ON IN YOUR
CAREER BY WORKING WITH A WORLD RENOWNED IT COMPANY, THEN WE
WANT TO HEAR FROM YOU! OUR EMPLOYEES ARE OPEN-MINDED,
SOCIABLE AND PROACTIVE PEOPLE WHO ARE BUSINESS ORIENTATED AND
HAVE A KEEN INTEREST IN IT. AS A PART OF THE SELLBYTEL GROUP, YOU
WILL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO FORGE A CAREER IN AN
INTERNATIONAL AND CONTINUOUSLY GROWING COMPANY BASED IN THE
CENTRE OF SUNNY BARCELONA. THE PARTNERS THAT WE WORK WITH
ARE WORLD FAMOUS BRANDS FROM THE WORLDS OF IT AND
TECHNOLOGY, DIGITAL MARKETING, ONLINE ADVERTISING AND SOCIAL
MEDIA. A TYPICAL DAY: YOU'LL BE MAINTAINING CONSTANT
COMMUNICATION WITH THE ACCOUNTS THAT YOU ARE RESPONSIBLE FOR
IN ORDER TO HELP THEM INCREASE THEIR SALES. YOU WILL DO THIS BY:
-MAINTAINING CLOSE CONTACT AND BUILDING LASTING RELATIONSHIPS
WITH KEY DECISION MAKERS -REGULARLY INFORMING BUSINESSES OF
CURRENT MARKETING CAMPAIGNS AND PROMOTIONS -ACTING AS THE KEY
POINT OF CONTACT FOR ALL YOUR CLIENTS' NEEDS -HELPING YOUR
ACCOUNTS TO IDENTIFY NEW BUSINESS OPPORTUNITIES WHAT YOU
BRING TO US: -A STRONG SALES BACKGROUND WITH EXPERIENCE OF
MANAGING YOUR ON CLIENTS AND ACCOUNTS -A STRATEGIC APPROACH
TO BUSINESS -THE ABILITY TO COMMUNICATE WITH BUSINESS CONTACTS
AT ALL LEVELS -NATIVE IN SWISS-GERMAN LANGUAGE WITH FLUENT
ENGLISH WORKING CONDITIONS WHAT WE GIVE TO YOU: -SALARY: FROM
18.000 TO 22.000EUROS GROSS/YEAR DEPENDING ON PROJECT (BONUS
INCLUDED) -SCHEDULE: MONDAY-FRIDAY, 39 HOURS PER WEEK -A LONG
TERM CONTRACT -EXCELLENT, ONGOING TRAINING AND MENTORING
-RELOCATION PACKAGE (IF YOU ARE LIVING ABROAD) APPLICATIONS: BY
E-MAIL : [email protected] WITH REFERENCE: EURES. AM
Carta + CV al Empleador
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 145 de 568
ID. EURES: 38630; SWISS-GERMAN
BUSINESS DEVELOPER - IT SECTOR
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002407
23/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
IF YOU ARE AN ACCOUNT MANAGER WHO WANTS TO PUSH ON IN YOUR
CAREER BY WORKING WITH A WORLD RENOWNED IT COMPANY, THEN WE
WANT TO HEAR FROM YOU! OUR EMPLOYEES ARE OPEN-MINDED,
SOCIABLE AND PROACTIVE PEOPLE WHO ARE BUSINESS ORIENTATED AND
HAVE A KEEN INTEREST IN IT. AS A PART OF THE SELLBYTEL GROUP, YOU
WILL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO FORGE A CAREER IN AN
INTERNATIONAL AND CONTINUOUSLY GROWING COMPANY BASED IN THE
CENTRE OF SUNNY BARCELONA. THE PARTNERS THAT WE WORK WITH
ARE WORLD FAMOUS BRANDS FROM THE WORLDS OF IT AND
TECHNOLOGY, DIGITAL MARKETING, ONLINE ADVERTISING AND SOCIAL
MEDIA. A TYPICAL DAY: YOU'LL BE MAINTAINING CONSTANT
COMMUNICATION WITH THE ACCOUNTS THAT YOU ARE RESPONSIBLE FOR
IN ORDER TO HELP THEM INCREASE THEIR SALES. YOU WILL DO THIS BY:
-MAINTAINING CLOSE CONTACT AND BUILDING LASTING RELATIONSHIPS
WITH KEY DECISION MAKERS -REGULARLY INFORMING BUSINESSES OF
CURRENT MARKETING CAMPAIGNS AND PROMOTIONS -ACTING AS THE KEY
POINT OF CONTACT FOR ALL YOUR CLIENTS' NEEDS -HELPING YOUR
ACCOUNTS TO IDENTIFY NEW BUSINESS OPPORTUNITIES WHAT WE GIVE
TO YOU: -SALARY: FROM 18.000 TO 22.000EUROS GROSS/YEAR DEPENDING
ON PROJECT (BONUS INCLUDED) -SCHEDULE: MONDAY-FRIDAY, 39 HOURS
PER WEEK -A LONG TERM CONTRACT -EXCELLENT, ONGOING TRAINING
AND MENTORING -RELOCATION PACKAGE (IF YOU ARE LIVING ABROAD)
WORKING CONDITIONS WHAT YOU BRING TO US: -A STRONG SALES
BACKGROUND WITH EXPERIENCE OF MANAGING YOUR ON CLIENTS AND
ACCOUNTS -A STRATEGIC APPROACH TO BUSINESS -THE ABILITY TO
COMMUNICATE WITH BUSINESS CONTACTS AT ALL LEVELS -NATIVE/HIGH
LEVEL IN SWISS-GERMAN LANGUAGE WITH FLUENT ENGLISH
APPLICATIONS: BY E-MAIL : [email protected] WITH
REFERENCE: EURES. BUSINESS DEVELOPER
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38631; SWISS-GERMAN
SALES REPRESENTATIVE- IT SECTOR
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002410
23/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
IF YOU ARE A SALES REPRESENTATIVE WHO WANTS TO KICK START YOUR
CAREER BY WORKING WITH A WORLD RENOWNED IT COMPANY, THEN WE
WANT TO HEAR FROM YOU! OUR EMPLOYEES ARE OPEN-MINDED,
SOCIABLE AND PROACTIVE PEOPLE WHO ARE BUSINESS ORIENTATED AND
HAVE A KEEN INTEREST IN IT. AS A PART OF THE SELLBYTEL GROUP, YOU
WILL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO FORGE A CAREER IN AN
INTERNATIONAL AND CONTINUOUSLY GROWING COMPANY BASED IN THE
CENTRE OF SUNNY BARCELONA. THE PARTNERS THAT WE WORK WITH
ARE WORLD FAMOUS BRANDS FROM THE WORLDS OF IT AND
TECHNOLOGY, DIGITAL MARKETING, ONLINE ADVERTISING AND SOCIAL
MEDIA. A TYPICAL DAY: YOU'LL BE USING YOUR INITIATIVE TO NEGOTIATE
AND CLOSE DEALS WITH INTERNATIONAL BUSINESSES. YOU WILL DO THIS
BY: -CONTACTING POTENTIAL CLIENTS BY PHONE AND BY EMAIL
-MAINTAINING CLOSE CONTACT AND BUILDING LASTING RELATIONSHIPS
WITH KEY DECISION MAKERS -REGULARLY INFORMING BUSINESSES OF
CURRENT MARKETING CAMPAIGNS AND PROMOTIONS -CLOSELY
MANAGING AND REPORTING ON YOUR SALES PIPELINE WHAT YOU BRING
TO US: -A SMART AND AMBITIOUS APPROACH WITH EXCELLENT
COMMUNICATION SKILLS -EXPERIENCE OF SUCCESS WORKING IN A SALES
ENVIRONMENT -SELF-CONFIDENCE AND A GREAT TEAM ETHIC
-SWISS-GERMAN NATIVE/HIGH LEVEL SPEAKER WITH FLUENT ENGLISH
WORKING CONDITIONS WHAT WE GIVE TO YOU: -SALARY: FROM 17.000 TO
24.000EUROS GROSS/YEAR DEPENDING ON PROJECT (BONUS INCLUDED)
-INDEFINITE CONTRACT -SCHEDULE: MONDAY-FRIDAY, 39 HOURS PER
WEEK -EXCELLENT, ONGOING TRAINING AND MENTORIN-RELOCATION
PACKAGE (IF YOU ARE LIVING ABROAD) APPLICATIONS: BY E-MAIL :
[email protected] WITH REFERENCE: EURES. SALES
Carta + CV al Empleador
AGENTE PASAJE AEROPUERTO DE
BCN CON EXPERIENCIA
El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017002464
23/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
SE PRECISA PERSONAL CON EXPERIENCIA EN EL MISMO PUESTO COMO
AGENTE DE FACTURACIÓN Y EMBARQUE EN EL AEROPUERTO DE
BARCELONA.IMPRESCINDIBLE TENER EXPERIENCIA EN EL MISMO PUESTO
Y HABLAR INFLES FLUIDAMENTE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078775) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 146 de 568
CATALUÑA
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL DE TRANSPORTE
Sant Boi de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017002490
23/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSCAMOS UN PROFESIONAL QUE SE ENCARGARÁ DE COMERCIALIZAR
LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA Y DEL MANTENIMIENTO Y BÚSQUEDA DE
NUEVOS CLIENTES. POR ELLO, HA DE CONOCER EN PROFUNDIDAD ESTE
MERCADO, TANTO LOS DIFERENTES PRODUCTOS QUE PUEDE OFRECER
COMO LAS NECESIDADES DE SUS POTENCIALES CLIENTES Y CÓMO PUEDE
AYUDARLOS A CUBRIRLAS. ESTARÁ BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN COMERCIAL Y GERENCIA, A LA CUAL REPORTARÁ Y SE
ENCARGA DEL SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES,
PROCURANDO ATENDER Y SATISFACER SUS NECESIDADES Y
EFECTUANDO VISITAS PROGRAMADAS CON CARÁCTER PERIÓDICO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3082436) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AGENTE PASAJE PARA EL
AEROPUERTO DE BCN
El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017002494
23/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE PRECISA PERSONAL PARA TRABAJAR COMO AGENTES DE
FACTURACIÓN Y EMBARQUES EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA, PARA
UNA IMPORTANTE COMPAÑIA AÉREA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078774) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENDEDOR EN TIENDA
Vilanova i la Geltrú (BARCELONA)
Oferta: 092017002501
23/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VENDEDOR Y ENCARGADO EN TIENDA DE DESCANSO (CAMAS, SOFÁS,
COMPLEMENTOS ....)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078770) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ID. EURES: 38662; DANISH CUSTOMER
REPRESENTATIVE ¿ SOUND
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002644
25/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
WE ARE CURRENTLY RECRUITING NATIVE SPEAKERS OF DANISH, TO BE
PART OF AN EXCITING TEAM, WORKING FOR THE LEADER IN THE
TECHNOLOGICAL SECTOR (SOUND SYSTEM, HEADSET - BLUETOOTH
SPEAKERS - HOMECINEMA).). OUR SERVICE WILL BE RESPONSIBLE FOR
RESOLVING CUSTOMER'S REQUESTS, WHEN POSSIBLE, IN A SINGLE
TELEPHONE CALL USING CUSTOMER'S TROUBLESHOOTING PROTOCOLS:
MAIN TASKS - PROVIDE WITH ACCURATE INFORMATION TO OUR
CUSTOMER. - LOGGING AND FOLLOW UP OF CORRECT AND VALID ORDERS
OR REQUESTS. - ENSURING THE HIGHEST LEVEL OF CUSTOMER
SATISFACTION SURVEYS SCORES - DELIVERY OF HIGH CALIBER
CUSTOMER SERVICE ON POST-SALES REQUISITIONS (LOGISTICS,
WARRANTIES, REFUNDS...) - CAPTURING OF ALL REQUIRED DATA
ELEMENTS IN CRM AS REQUIRED BY CLIENT'S TRAINING, POLICIES AND
PROCEDURES. REQUIREMENTS: - HIGH LEVEL SPEAKER OF DANISH - HIGH
LEVEL OF ENGLISH. - EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS IN A VARIETY OF
CUSTOMER FACING SITUATIONS. - IT KNOWLEDGE WILL BE A PLUS. - GOOD
TEAM PLAYER WITH DRIVE FOR SUCCESS. - PREVIOUS EXPERIENCE IN
SIMILAR POSITION IS A PLUS. _THE RECRUITMENT PROCESSES AND
PEOPLE INVOLVED IN THEM (BOTH RECRUITERS AND PROJECT MANAGERS)
WILL NOT DISCRIMINATE ANY CANDIDACY BECAUSE OF AGE, DISABILITY,
ETHNIC, MARITAL STATUS, GENDER, NATIONALITY, IDEOLOGY, POLITIC,
RACE, RELIGION AND SEXUAL ORIENTATION WORKING CONDITIONS WE
OFFER - SALARY: 15938.37EUROS GROSS/YEAR + UP TO 1920EUROS GROSS
IN BONUS - EXTENSIVE TRAINING ON MARKET LEADING PRODUCTS,
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 147 de 568
PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAMS AND MENTORING TO FULLY
DEVELOP SKILLS. - GOOD CAREER PROSPECTS. - FULL TIME POSITIONS: 39
HRS / WEEK. -LOCATION: CENTER OF BARCELONA APPLICATIONS: BY
E-MAIL : [email protected] WITH REFERENCE: EURES.BS
Carta + CV al Empleador
AJUDANT DEPENENT/A IGUALADA
Igualada (BARCELONA)
Oferta: 092017002651
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTABLIMENT DE IGUALADA CERCA AJUDANT DEPENENT/A A JORNADA
COMPLERTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085644) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESSOR ENERGETIC
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017002653
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VENTA PRODUCTES D'EFICIENCIA ENERGETICA, ENERGIES RENOVABLES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3082496) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ATENCIÓ AL CLIENT
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092017002662
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES PRECISA AUXILIAR ADMINISTRATIU PER INCORPORACIÓ IMMEDIATA PER
REALITZAR ATENCIÓ TELEFONICA, RESOLUCIÓ DE
QUEIXES/RECLAMACIONS/CONSULTES, I SUPORT AL DEPARTAMENT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083942) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDENT/A BOTIGA DE MUSEU
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002673
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSQUEN VENEDORS/ES PER TEMPORADA ALTA PER LES NOSTRES
BOTIGUES DE MUSEU A BARCELONA, ACOSTUMATS AL TRACTE AMB
CLIENT TURISTA, DISPONIBILITAT PER TREBALLAR CAPS DE SETMANA I
FESTIUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083995) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL BOTIGA ORANGE SANTS
BARCELONA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002675
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALOREM POSITIVAMENT UN ALT PERFIL COMERCIAL I D'ATENCIÓ AL
CLIENT, EL QUAL MITJANçANT TèCNIQUES DE VENDA PUGUI FER UN ANàLISI
DE LES NECESSITATS DEL CLIENT. ALHORA HA DE SABER REALITZAR LA
PLANIFICACIÓ COMERCIAL I GESTIÓ DE BOTIGA. UN ESPERIT DE TREBALL
EN EQUIP I CAPACITAT PER TREBALLAR AMB OBJECTIUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085590) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CAIXER/A REPOSADOR/A - LA SECUITA
La Secuita (TARRAGONA)
Oferta: 092017002678
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
CAIXERS/ERES-REPONEDORS/ES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3082484) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 148 de 568
HELP DESK ELECTRÓNICA Y
ELECTRICIDAD
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002695
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SOMOS MST HOLDING, UNA COMPAÑÍA GLOBAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE
MULTICANAL Y MULTILINGüES, ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DE ALTO
VALOR AÑADIDO. ESTAMOS CONSTITUIDOS POR DIEZ EMPRESAS
DEDICADAS A LOS SERVICIOS DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LLAMADAS Y
HELPDESK. ACTUALMENTE BUSCAMOS AGENTES HELP DESK CON FP EN
ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD PARA IMPORTANTE CLIENTE DEL MUNDO
DEL MATERIAL ELÉCTRICO. PENSAMOS EN PERSONAS CON CASTELLANO Y
CATALÁN NATIVOS QUE SEAN RESOLUTIVAS, CON EXCELENTES
HABILIDADES COMUNICATIVAS Y GRAN CAPACIDAD DE APRENDIZAJE.
DISPONER DE CONOCIMIENTOS Y/O EXPERIENCIA PROFESIONAL SERÁ UN
PLUS. FUNCIONES PRINCIPALES: - SOPORTE HELP DESK PARA LA POST
VENTA DE NUEVA SERIE DE PRODUCTOS. - SOPORTE PRE VENTA PARA LA
MISMA SERIE. OFRECEMOS: - JORNADA DE 25 HORAS A LA SEMANA DE
LUNES A VIERNES. - HORARIO DE 09 A 14 HRS. - SALARIO DE 782 EUROS
BRUTOS MENSUAL (+ INCENTIVOS). - FORMACIÓN DE 45 DÍAS EN CASA DEL
CLIENTE Y LUEGO EN OFICINAS DE MST HOLDING EN BARCELONA CENTRO
(PRI (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085623) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL BOTIGA ORANGE
BARBERà DEL VALLèS
Barberà del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017002702
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALOREM POSITIVAMENT UN ALT PERFIL COMERCIAL I D'ATENCIÓ AL
CLIENT, EL QUAL MITJANçANT TèCNIQUES DE VENDA PUGUI FER UN ANàLISI
DE LES NECESSITATS DEL CLIENT. ALHORA HA DE SABER REALITZAR LA
PLANIFICACIÓ COMERCIAL I GESTIÓ DE BOTIGA. UN ESPERIT DE TREBALL
EN EQUIP I CAPACITAT PER TREBALLAR AMB OBJECTIUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085587) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR MATINS ANGLES I CATALA.
(DIMARTS-DIUMENGE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002706
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR PER A SALA D,EXPOSICIONS. HORARI DE DIMARTS A DIVENDRES:
DE 10 A 14. HORARI DISSABTES: DE 10 A 18. HORARI DIUMENGES: DE 10 A
14. JORNADA DE DIMARTS A DIUMENGE (FESTA ELS DILLUNS I DIMARTS) ES
LLIURARA UN CAP DE SETMANA MENSUAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3084008) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADOR / A RECEPCIÓN DE
LLAMADAS (25H O 39H)
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002718
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
¿TE GUSTARÍA FORMAR PARTE DE UNA COMPAÑÍA MULTINACIONAL LÍDER
EN SERVICIOS DE TELEMARKETING? DESDE MANPOWER TE BRINDAMOS LA
OPORTUNIDAD DE INCORPORARTE EN UNA GRAN EMPRESA EN
CONSTANTE CRECIMIENTO, UBICADA EN BARCELONA CIUDAD (SANTS) TU
FUNCIÓN SERÁ LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS DE CLIENTES DE UNA
CONOCIDA COMPAÑÍA ENERGÉTICA, PROPORCIONÁNDOLES LA
ASISTENCIA NECESARIA EN CUESTIONES DE INFORMACIÓN, RESOLUCIÓN
DE DUDAS, INCIDENCIAS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y VENTA
CRUZADA AL FINAL DE LA LLAMADA. TE OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE
REALIZAR UNA JORNADA DE 25H DE TARDE (FRANJA DE 15 A 21H) O BIEN
39H EN TURNO PARTIDO (FRANJA DE 8 A 21H), DEPENDIENDO DE TU
DISPONIBILIDAD. TU SALARIO SERÁ DE 752 EUROS B/ HORA APROX. PARA
JORNADAS DE 25H O BIEN DE 1.200 EUROS B/MES APRÓX. PARA JORNADAS
COMPLETAS (7,52 EUROS B/H SEGÚN CONVENIO) MÁS IMPORTANTES
INCENTIVOS. LA EMPRESA TE PROPORCIONARÁ UNA FORMACIÓN PREVIA
DE 14 DÍAS LABORABLES, INICIÁNDOSE EL 17 DE ENERO, EN HORARIO DE
14 A 20H, Y REMUNE (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085581) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 149 de 568
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA/O - COMERCIAL
Barberà del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017002723
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ATENCIÓN TELEFÓNICA CLIENTES/PROVEEDORES, SEGUIMIENTO PEDIDOS,
PAGOS Y COBROS, SEGUIMIENTO OFERTAS CLIENTES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3084000) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL TELEFÓNIC A MITJA
JORNADA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002725
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AGèNCIA ESPECIALITZADA EN GASTRONOMÍA I NUTRICIÓ AMB MÉS DE 15
ANYS EN EL SECTOR DE L'ALIMENTACIÓ I MÓN FARMACÉUTIC, PRECISA
AGENT TELEFÓNIC PER JORNADA PARCIAL DE DILUNS A DIVENDRES PER
CONTACTAR AMB CLIENTS, CONVOCAR REUNIONS I PRESENTAR
PRESSUPOSTOS. ES PRECISA PROFESIONAL DINàMIC I ACTIU PER
TREBALLAR EN EQUIP, CONSTANT I AMB CONEIXEMENTS FLUIDS EN
OFFICE I BASES DE DADES. S'OFEREIX CONTRACTE AMB ALTA A LA
SEGURETAT SOCIAL , SOU FIX MÉS INCENTIUS PER CONCERTACIONS I
RESULTATS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085615) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL BOTIGA ORANGE
CABRERA
Cabrera de Mar (BARCELONA)
Oferta: 092017002729
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALOREM POSITIVAMENT UN ALT PERFIL COMERCIAL I D'ATENCIÓ AL
CLIENT, EL QUAL MITJANçANT TèCNIQUES DE VENDA PUGUI FER UN ANàLISI
DE LES NECESSITATS DEL CLIENT. ALHORA HA DE SABER REALITZAR LA
PLANIFICACIÓ COMERCIAL I GESTIÓ DE BOTIGA. UN ESPERIT DE TREBALL
EN EQUIP I CAPACITAT PER TREBALLAR AMB OBJECTIUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083933) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDENT/A BOTIGA DE MENJAR
CUINAT
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002730
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA DE MENJAR CUINAT BUSCA COBRIR UN LLOC DE
DEPENDENT/A A UNA DE LES SEVES BOTIGUES. JORNADA DE 2 HORES
DIàRIES. DE 13:00 A 16:00. DE DILLUNS A DIVENDRES. POSSIBILITATS
D'AMPLIAR LA JORNADA, SI AL TREBALLADOR LI INTERESSA, I A MIDA QUE
VAGI GUANYANT EXPERIèNCIA AMB NOSALTRES. BOTIGA SITUADA A
BARCELONA. ES PRECISA PERSONA DINàMICA, ACTIVA, AMB GUST PEL
TRACTE AMB ELS CLIENTS. ES VALORARà EXPERIèNCIA EN LLOCS
SIMILARS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085605) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Palau-solità i Plegamans (BARCELONA)
Oferta: 092017002761
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA ACREDITADA EN EL SECTOR
PISCINAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083965) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 150 de 568
MOSSO-VENEDOR/A DE BOTIGA
(BARCELONA I VOLTANTS)
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002762
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CASA AMETLLER SOM UNA EMPRESA EN EXPANSIÓ DEL SECTOR
ALIMENTARI QUE PORTA LA GESTIÓ INTEGRAL DEL PROCÉS DE
PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DELS SEUS PRODUCTES. ESTEM
BUSCANT MOSSOS I VENEDORS/ES PER INCORPORAR EN LES NOSTRES
BOTIGUES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085571) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
XARCUTER/A BARCELONA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002786
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
XARCUTERIA DE BARCELONA CERCA PERSONAL A JORNADA COMPLERTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083948) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
BACK OFFICE COMERCIAL
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017002790
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALOREM POSITIVAMENT UN PERFIL DINàMIC, AMB EXPERIèNCIA I
CONEIXEMENT DE GESTIÓ DE PROVEïDORS, FACTURES, COMANDES,
ESTOCS, COMPTABILITAT I ALHORA AMB ALT DOMINI D¿EXCEL. DOMINI
EFICAç DE PROGRAMES OFIMàTICS, ESPERIT DE TREBALL EN EQUIP, I AMB
DOTS COMERCIALS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085588) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUDANT DE DEPENDENTA MANRESA
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092017002792
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TREBALLS D'AJUDANT DE DEPENDENTA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085654) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PORTAL DEL ANGEL
PROMOTOR-DEPENDIENTE DE
COSMÉTICA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002804
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OBEY YOUR BODY PORTAL DEL ÁNGEL EMPRESA DE ÁMBITO
INTERNACIONAL DE COSMÉTICA Y NUTRICOSMÉTICA DE GAMA ALTA CON
TIENDAS PROPIAS PRECISA DEPENDIENTES-PROMOTORES PARA SUS
TIENDAS EN BARCELONA . ENVIAR CV COMPLETO CON FOTO
RECIENTE.INGLÉS MEDIO Y BUENA PRESENCIA IMPRESCINDIBLES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083983) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
XARCUTER/A MANRESA
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092017002824
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
XARCUTERIA DE MANRESA CERCA PERSONAL A JORNADA COMPLERTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083950) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICO DE CAMPO/ HELPDESK
CONOCIMIENTO DE REDES, ENTRONO WINDOWS CLIENTE Y SERVIDOR,
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 151 de 568
Esplugues de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017002826
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONOCIMIENTOS AVANZADOS DE OFIMÁTICA, MOODLE (ADMINISTRADOR),
MANEJO HERRAMIENTAS CLONACIÓN Y ATENCIÓN USUARIOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083910) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENDEDORES ALTA COSMÉTICA
STYLE OUTLETS VILADECANS
Viladecans (BARCELONA)
Oferta: 092017002829
25/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CON MOTIVO DE APERTURA DE NUEVA TIENDA EN VILADECANS OBEY
YOUR BODY EMPRESA DE ÁMBITO INTERNACIONAL DE COSMÉTICA Y
NUTRICOSMÉTICA DE GAMA ALTA CON TIENDAS PROPIAS PRECISA
DEPENDIENTES-PROMOTORES . ENVIAR CV COMPLETO CON FOTO
RECIENTE Y NIVEL DE INGLÉS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3083982) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ID. EURES: 38674; DUTCH INSIDE
SALES REPRESENTATIVE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002876
26/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
LOOKING FOR AN EXCITING AND CHALLENGING OPPORTUNITY IN A YOUNG
INTERNATIONAL AND DYNAMIC ENVIRONMENT? WORKING IN ONE IT
LEADING COMPANIES WORLDWIDE, FOCUSING IN THE HARDWARE
DIVISION, THE SALES REPRESENTATIVE WILL BE RESPONSIBLE TO MANAGE
A PROVIDED SET LIST OF MID-MARKET ACCOUNTS IN ORDER TO GENERATE
NEW BUSINESS OPPORTUNITIES. AT THE BEGINNING, YOU WILL BE
ASSIGNED A PORTFOLIO OF COMPANIES IN ORDER TO DO A PROFILING OF
THEM AND IDENTIFY POTENTIAL BUSINESS. YOU MUST BE ABLE TO
IDENTIFY AND QUALIFY PROSPECTS AND DECISION MAKERS IN THE
TARGET COMPANIES AND DEVELOP B2B RELATIONSHIPS. THE ROLE: IDENTIFICATION AND QUALIFICATION OF PROSPECTS AND DECIDERS IN
THE TARGETED COMPANIES - EXECUTE AND ACHIEVE SALES QUOTA AND
TARGETS - FOCUS ON DRIVING PROFITABILITY THROUGH PROACTIVE
MANAGEMENT - TRACK, MANAGE AND REPORT ONGOING ACTIVITY
RELATIVE TO SALES PIPELINE - TIMELY RESPONSE AND RESOLUTION OF
INCOMING CUSTOMER OR PARTNER CALLS - PREPARE COMMERCIAL AND
TECHNICAL SERVICE PROPOSALS REQUIREMENTS - THE ESSENTIALS: SOLID SALES BACKGROUND - HIGH/NATIVE LEVEL OF DUTCH - FLUENT
ENGLISH - STRONG COMMUNICATION SKILLS - ACHIEVEMENT AND GOAL
ORIENTED WHAT WE LOVE: - MOTIVATED AND SELF-STARTER - PREVIOUS
EXPERIENCE WORKING WITH CHANNEL - PREVIOUS EXPERIENCE IN SALES
B2B - GOOD COMPUTER SKILLS WORKING CONDITIONS - WHAT WE OFFER: HIGH POSSIBILITIES TO GROW INSIDE THE COMPANY AND DEVELOP A
SALES CAREER -INTERNATIONAL AND DYNAMIC ENVIRONMENT IN
BARCELONA - FULL-TIME AND LONG-TERM CONTRACT - SALARY:
18.000EUROS GROSS/YEAR 4000EUROS GROSS/YEAR APPLICATIONS: BY
E-MAIL : [email protected] WITH REFERENCE: EURES.MM
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38675; DUTCH VIRTUAL
DEMAND GENERATION SPECIALIST
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002877
26/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
IF YOU HAVE A PASSION FOR SALES AND BUSINESS DEVELOPMENT, AND
LOOK TO KICK START YOUR CAREER BY WORKING WITH A WORLD
RENOWNED IT COMPANY, WE WANT TO HEAR FROM YOU! OUR EMPLOYEES
ARE OPEN-MINDED AND SOCIABLE WITH A CAN-DO ATTITUDE. AS A PART
OF THE SELLBYTEL GROUP, YOU WILL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO
CRAFT A CAREER IN AN INTERNATIONAL AND CONTINUOUSLY GROWING
ENVIRONMENT BASED IN THE CENTER OF SUNNY BARCELONA. THE
PARTNERS WE WORK WITH ARE LEADING, INTERNATIONALLY
COMPETITIVE, BRANDS FROM THE WORLDS OF IT AND TECHNOLOGY,
DIGITAL MARKETING, ONLINE ADVERTISING AND SOCIAL MEDIA. OUR
SUCCESS IS BASED ON THE PRINCIPLES OF OPENNESS, EFFICIENCY AND
QUALITY, AND THESE ARE THE STANDARDS AGAINST WHICH WE ARE
MEASURED. COME SEE FOR YOURSELF! YOU WILL BE RESEARCHING AND
IDENTIFYING POTENTIAL ACCOUNTS FOR THE PROJECT AND CONNECT
THEM WITH THE APPROPRIATE CAMPAIGN PROGRAMS. HOW WILL YOU DO
THIS? BY RECOGNIZING AND PROGRESS LEADS AND PROVIDING LEAD
GENERATION VIA INBOUND AND OUTBOUND CALLS AND EMAILS, YOU WILL
ESTABLISH A FIRST CONTACT WITH OUR PROJECTS POTENTIAL CLIENTS.
REQUIREMENTS - WHAT YOU BRING TO US ¿PREVIOUS EXPERIENCE IN
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 152 de 568
MARKETING OR SALES. ¿PROFICIENT WITH MICROSOFT OFFICE
APPLICATIONS. ¿A GOAL-ORIENTED MINDSET AND A POSITIVE ATTITUDE.
¿EAGERNESS TO DEVELOP IN-DEPTH KNOWLEDGE ABOUT THE PRODUCTS
AND MARKETS. ¿DEMONSTRATED NEGOTIATION AND CONFLICT
RESOLUTION SKILLS. ¿THE ABILITY TO IMPROVISE AND ADAPT TO ANY
SITUATION. ¿SELF-CONFIDENCE AND A GREAT TEAM ETHIC. ¿HIGH LEVEL
IN DUTCH LANGUAGE AND FLUENT IN ENGLISH. WHAT WE GIVE TO YOU
¿FULL TIME CONTRACT ¿MONDAY-FRIDAY, 39 HOURS PER WEEK .SALARY:
19.000EUROS GROSS/YEAR + UP TO 3.200EUROS GROSS/YEAR IN BONUS
¿EXCELLENT TRAINING AND MENTORING WITHIN OUR TRAINING
PROGRAMS ¿INTERNAL PROMOTION OPPORTUNITIES ¿RELOCATION
PACKAGE IF YOU ARE COMING FROM ABROAD APPLICATIONS: BY E-MAIL :
[email protected] WITH REFERENCE: EURES.SP
Carta + CV al Empleador
AUXILIAR TARDES ANGLES I CATALA.
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002884
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR PER A SALA D,EXPOSICIONS. HORARI DE DIMARTS A DIVENDRES:
DE 14 A 18. HORARI DISSABTES: DE 10 A 18. HORARI DIUMENGES: DE 10 A
14. JORNADA DE DIMARTS A DIUMENGE (FESTA ELS DILLUNS I DIMARTS) ES
LLIURARA UN CAP DE SETMANA MENSUAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085664) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
GESTOR DE MAGATZEM AMB
DISCAPACITAT
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017002886
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GESTIONAR EL COMPLIMENT DE LES NORMES DEL PERSONAL A PLANTA,
CONTROL D'ENTRADES I SORTIDES DE MATERIAL, CONTROL DE STOCKS,
UBICACIÓ DE CàRREGUES I SEGUIMENT
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087302) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASESOR PUNTO DE VENTA TELEFONIA
MARESME
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017002889
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ASESOR COMERCIAL PARA PUNTO DE VENTA DEL SECTOR TELEFONIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087357) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASESOR COMERCIAL TELEFONIA
VALLES
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017002890
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ASESOR COMERCIAL PARA PUNTO DE VENTA DEL SECTOR TELEFONIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087356) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASESOR PUNTO DE VENTA TELEFONIA
BARCELONA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002891
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ASESOR COMERCIAL PARA PUNTO DE VENTA DEL SECTOR TELEFONIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087355) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 153 de 568
TELEOPERADOR COMERCIAL
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017002892
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EPOS SPAIN SELECCIONA PARA CALL CENTER UBICADO EN MIRASOL
ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL - TELEOPERADORES/AS CON EXPERIENCIA.
LAS TAREAS A REALIZAR SERÁN: - ASESORAMIENTO Y VENTA DE
PRODUCTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS. IMPRESCINDIBLE: - EXPERIENCIA
EN PUESTO SIMILAR COMO TELEOPERADORA Y/O ADMINISTRATIVA
COMERCIAL. - HABLAR CATALÁN Y CASTELLANO. - INFORMÁTICA NIVEL
USUARIO. SE OFRECE: - FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA. CONTRATO ETT+ EMPRESA. - HORARIOS FIJOS DE TARDES + SÁBADOS
ALTERNOS EN MISMO HORARIO (15-21H) - INCORPORACIÓN INMEDIATA. ESTABILIDAD EN EMPRESA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087295) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.030_AUXILIAR DPTO. COMERCIAL
INTERNACIONAL
Montcada i Reixac (BARCELONA)
Oferta: 092017002894
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL INTERNACIONAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087314) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENEDORS /ES BOTIGA INFANTIL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002902
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PER EMPRESA UBICADA A LA ZONA DE ST. ANDREU - LA MAQUINISTA
SELECCIONEM UN VENEDOR/A. SECTOR: ROBA, ACCESSORIS I MOBILIARI
INFANTIL HORARI: 15 A 22H DE DILLUNS A DISSABTE. SALARI APROX 1100
EUROS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087305) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARRETONER
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017002905
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESCRIPCIÓ CàRREGA I DESCàRREGA DE MATERIALS EN PALETS. UBICAR
MATERIALS EN EL MAGATZEM, PALETITZAR. PARTICIPAR EN LES TASQUES
D'ORDRE I NETEJA DEL MAGATZEM.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087300) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL SECTOR AUTOMOCIÓ
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017002911
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
NECESSITEM INCORPORAR UN/A COMERCIAL AMB EXPERIENCIA EN
SECTOR AUTOMOCIÓ PER UNA EMPRESA EN TERRASSA, HORARI PARTIT .
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087317) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA DEPTO. VENTA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002920
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SOMOS MST HOLDING, UNA COMPAÑÍA GLOBAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE
MULTICANAL Y MULTILINGüES, ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DE ALTO
VALOR AÑADIDO. ESTAMOS CONSTITUIDOS POR DIEZ EMPRESAS
DEDICADAS A LOS SERVICIOS DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LLAMADAS Y
HELPDESK. ACTUALMENTE BUSCAMOS A UN ADMINISTRATIVO PARA EL
DEPARTAMENTO DE VENTAS PARA TRABAJAR CON CLIENTE DEL MUNDO
DEL MATERIAL ELÉCTRICO. PENSAMOS EN PERSONAS CON CASTELLANO Y
CATALÁN NATIVOS QUE SEAN RESOLUTIVAS, CON EXCELENTES
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 154 de 568
HABILIDADES COMUNICATIVAS Y GRAN CAPACIDAD DE APRENDIZAJE.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: GESTIONAR LOS
PEDIDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PACTADOS ESTAR FORMADO Y
ACTUALIZADO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA Y DE LOS
CLIENTES RESOLVER LAS CONSULTAS DE LOS CLIENTES CON UNA
ACTITUD PROACTIVA GESTIONAR LAS INCIDENCIAS Y HACER SEGUIMIENTO
DE ÉSTAS REPORTAR CUALQUIER ANOMALÍA AL RESPONSABLE DEL
DEPARTAMENTO MINIMIZAR LOS ABONOS Y DEVOLUCIONES GESTIONAR
LOS ABONOS RESOLVER OTRAS CONSULTAS Á (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085656) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADOR / A AMB ANGLÉS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002933
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESCRIPCIÓ PERSONA ENCARREGADA DE REBRE O EMETRE TRUCADES
TELEFòNIQUES DELS CLIENTS, DES DEL CONTACT CENTER TELÉFONO
PERMANENTE, OFERINT LA INFORMACIÓ ADIENT EN CADA CAS, I SEGONS
LA FORMACIÓ REBUDA I EL PROTOCOL TELEFòNIC ESTABLERT AMB
ANTERIORITAT
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087299) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESSOR/A IMMOBILIARI (SMO-GI)
Castell-Platja d'Aro (GIRONA)
Oferta: 092017002936
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AGèNCIA IMMOBILIàRIA CERCA AGENTS IMMOBILIARIS PER A LA CAPTACIÓ I
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES IMMOBLES. ES NECESSITA COBRIR
VACANT A PLATJA D'ARO I A LLORET.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085584) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ATENCION CLIENTE VENTAS Y
TECNICO TARDES -TELECOM
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017002944
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTAMOS SELECCIONANDO PERFIL DE ATENCION AL CLIENTE PARA
DEPARTAMENTO DE VENTAS, PERO TAMBIEN PARA RESOLVER
INCIDENCIAS TECNICAS DE PRIMERA LINEA.PARA EMPRESA LIDER EN
SERVICIOS DE INERNET MEDIAENTE FIBRA OPTICA. NUESTRAS OFICINAS
ESTAN UBICADAS EN [email protected] PARA TRABAJAR EN TURNO DE TARDE UNA
PERSONA DE 16 A 21 HORAS Y OTRA DE 17 A 22 HORAS HORAS. CONTRATO
DE SEIS MESES DE 25 HORAS SEMANALES CON POSIBILIDADES DE PASAR
A INDEFINIDO. HAY QUE TRABAJAR FINES DE SEMANA ALTERNOS. SALARIO
687,50 EUROS BRUTOS MENSUALES MÁS COMISIONES. DISPONIBILIDAD
INMEDIATA.FORMACION REMUNERADA DESDE EL PRIMER DIA, SERA 3/4
DIAS POR LA MAÑANA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085651) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARRETONERS/ES RETRÀCTIL
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017002959
26/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMAN TEMPORING ETT, EMPRESA ESPECIALITZADA EN SELECCIÓ DE
PERSONAL, ESTà BUSCANT PER A LA SEVA DELEGACIÓ DE GIRONA,
CARRETONERS/ES RETRàCTILS PER UNA EMPRESA DE LOGÍSTICA
D'ALIMENTACIÓ DE MAçANET DE LA SELVA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3085681) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ID. EURES: 38687; FLEMISH BUSINESS
DEVELOPER WITH FRENCH
IF YOU ARE A BUSINESS DEVELOPER WHO WANTS TO KICK START YOUR
CAREER BY WORKING WITH A WORLD RENOWNED IT COMPANY, THEN WE
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 155 de 568
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003016
27/01/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
WANT TO HEAR FROM YOU! OUR EMPLOYEES ARE OPEN-MINDED,
SOCIABLE AND PROACTIVE PEOPLE WHO ARE BUSINESS ORIENTATED AND
HAVE A KEEN INTEREST IN IT. AS A PART OF THE SELLBYTEL GROUP, YOU
WILL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO FORGE A CAREER IN AN
INTERNATIONAL AND CONTINUOUSLY GROWING COMPANY BASED IN THE
CENTRE OF SUNNY BARCELONA. THE PARTNERS THAT WE WORK WITH
ARE WORLD FAMOUS BRANDS FROM THE WORLDS OF IT AND
TECHNOLOGY, DIGITAL MARKETING, ONLINE ADVERTISING AND SOCIAL
MEDIA. A TYPICAL DAY: YOU'LL BE SPEAKING TO THE KEY DECISION
MAKERS IN MULTINATIONAL COMPANIES TO BUILD LONG LASTING
BUSINESS RELATIONSHIPS. HOW YOU'LL DO THIS: -RESEARCHING
BUSINESSES TO FIND NEW SALES OPPORTUNITIES -TEAMING UP WITH THE
MARKETING DEPARTMENT TO FOLLOW UP THEIR CAMPAIGNS -KEEPING
THE DATABASE REFRESHED WITH UP TO DATE MARKET INFORMATION
REQUIREMENTS WHAT YOU BRING TO US: -HIGH/NATIVE LEVEL OF FLEMISH
AND FRENCH -FLUENT ENGLISH -AN EAGERNESS TO LEARN -THE ABILITY
TO IMPROVISE AND ADAPT TO ANY SITUATION -SELF-CONFIDENCE AND A
GREAT TEAM ETHIC _THE RECRUITMENT PROCESSES AND PEOPLE
INVOLVED IN THEM (BOTH RECRUITERS AND PROJECT MANAGERS) WILL
NOT DISCRIMINATE ANY CANDIDACY BECAUSE OF AGE, DISABILITY,
ETHNIC, MARITAL STATUS, GENDER, NATIONALITY, IDEOLOGY, POLITIC,
RACE, RELIGION AND SEXUAL ORIENTATION. WORKING CONDITIONS WHAT
WE GIVE TO YOU: -SALARY: FROM 17.000EUROS TO 22.000EUROS
GROSS/YEAR DEPENDING ON PROJECT (BONUS INCLUDED) -SCHEDULE:
MONDAY-FRIDAY, 39 HOURS PER WEEK -A LONG TERM CONTRACT
-EXCELLENT TRAINING AND MENTORING -RELOCATION PACKAGE (IF YOU
ARE LIVING ABROAD) APPLICATIONS: BY E-MAIL :
[email protected] WITH REFERENCE: EURES.BD
Carta + CV al Empleador
TÈCNIC/A COMERCIAL GIRONÈS
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017003020
27/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
REPRESENTACIÓ D'UNA MARCA DE PRODUCTES PER LA INDÚSTRIA EN
GENERAL AMB EXCLUSIVA AMB CARTERA DE CLIENTS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3089017) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORAS
SÁBADOS-DOMINGOS NOCHES 510?
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017003072
27/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TELEFONISTAS ADMINISTRATIVAS SE SOLICITAN PARA EMPRESA DE
SERVICIOS PARA RECEPCIÓN DE CENTRALITA, HORARIO SÁBADOS Y
DOMINGOS DE 23 A 07HS REQUISITOS:EDAD DE 18 A 30 AÑOS, VOCACIÓN
COMERCIAL, RESIDIR EN SANT CUGAT, RUBÍ O CERDANYOLA, VEHÍCULO
PROPIO.SE OFRECE: CONTRATO INDEFINIDO, ALTA EN S.S. SUELDO 510
EUROS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3087372) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESOR/A COMERCIAL SECTOR
TECNOLòGIC
Vallromanes (BARCELONA)
Oferta: 092017003159
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DINTRE D'UN DEPARTAMENT DE NOVA CREACIÓ, I DEPENENT
DIRECTAMENT DE GERèNCIA, S'ENCARREGARà DE LA POSTA EN MARXA
DEL MATEIX, OBRINT UNA NOVA CARTERA DE CLIENTS, RECOLZANT-SE
AMB LES CAMPANYES DE MàRQUETING DISSENYADES CONJUNTAMENT
AMB LA DIRECCIÓ. REALITZARà LES VISITES NECESSàRIES, INICIALMENT EN
LES COMARQUES BARCELONèS, VALLèS I MARESME.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3090599) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DELEGADO/A COMERCIAL
Barcelona (BARCELONA)
AREAJOB SPAIN ETT, EMPRESA DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRABAJO
TEMPORAL, POR AMPLIACIÓN DE RED DE OFICINAS A NIVEL REGIONAL Y
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 156 de 568
Oferta: 092017003163
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
NACIONAL, PRECISA INCORPORAR COMERCIAL, PREFERIBLEMENTE CON
EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE ETT, RR. HH, ETC. OFRECEMOS
INCORPORACIÓN A UNA EMPRESA EN EXPANSIÓN CON AMPLIAS
POSIBILIDADES DE PROYECCIÓN LABORAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3089058) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESSOR/A SERVEI POSTVENDA
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092017003174
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONEM PER IMPORTANT HOLDING AUTOMOBILISTIC AMB
DIFERENTS CONCESSIONARIS I MARQUES AMB REPRESENTACIÓ A TOTA LA
PROVÍNCIA, UN/A ASSESSOR/A SERVEI POSTVENDA PER A LA SEVA
DELEGACIÓ DE TARRAGONA, REPORTANT AL RESPONSABLE DE
POSTVENDA I RESPONSABLE DE RECEPCIÓ DE LA MARCA ASSIGNADA.
MàXIMA CONFIDENCIALITAT A TOTES LES PERSONES INTERRESADES I
CANDIDATURES REBUDES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3089064) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RECEPCIONISTA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003180
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA DE LA ZONA ALTA DE BARCELONA, PRECISA DE
UNA RECEPCIONISTA PARA SUS SALONES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091510) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL BACK OFFICE JR.
Les Franqueses del Vallès
(BARCELONA)
Oferta: 092017003182
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PER BACKOFFICE DPTO COMERCIAL, BUSQUEM PERSONA JOVE AMB
GANES DE PROGRESAR LABORALMENT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3089060) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL VENTAS VILAFRANCA
DEL PENEDÈS
Olèrdola (BARCELONA)
Oferta: 092017003184
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA AUTOMOCIÓN PRECISA COMERCIAL PARA VENTAS ONLINE.
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN VENTAS, ATENCIÓN CLIENTE Y TAREAS
ADMINISTRATIVAS. PERSONA SERIA, RESPONSABLE, COMPROMETIDA Y
DON DE GENTES. VALORABLE CONOCIMIENTOS EN AUTOMOCIÓN. SE
OFRECE SALARIO BASE + COMISIONES. JORNADA COMPLETA DE LUNES A
VIERNES. INCORPORACIÓN INMEDIATA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091500) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL SECTOR RECAMBIOS
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017003218
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA UBICADA EN TERRASSA PRECISA INCORPORAR UN/A COMERCIAL
PARA HACER SEGUIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CARTERA DE CLIENTES. LOS
CLIENTES SERÁN TALLERES Y ASEGURADORAS. REQUISITOS: EXPERIENCIA COMO COMERCIAL (SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN SECTOR
AUTOMOCIÓN) - DISPONIBILIDAD COMPLETA E INMEDIATA SE OFRECE: HORARIO DE LUNES A VIERNES - SE OFRECE FORMACIÓN DE PRODUCTO PUESTO ESTABLE - SALARIO + INCENTIVOS POR FACTURACIÓN MENSUAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 157 de 568
referencia (Referencia número:3091521) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RECEPCIONISTA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003230
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA DE LA ZONA ALTA DE BARCELONA, PRECISA DE
UNA RECEPCIONISTA PARA SUS SALONES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091509) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEMARKETING CONCERTACIO
VISITES
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017003235
30/01/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES SOLICITA PROFESIONAL DINàMIC, ACTIU I CONSTANT PER A LA
CAPTACIÓ DE CLIENTS I CONVOCAR REUNIONS DE PRESENTACIÓ PER
OFERIR EL NOSTRE SOFTWARE DE GESTIÓ; AIXÍ COM TAMBÉ AMB VOLUTAT
I GANES D'APENDRE, MILLORAR I AMPLIAR LES SEVES APTITUTS.
**IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR CV AMB FOTOGRAFIA**
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091535) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDIENTES DE PESCADERÍA
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017003369
02/02/2017
Oficina: RUBI
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE RUBÍ [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-3369, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
DEPENDENT SUMINISTRE INDUSTRIAL
Figueres (GIRONA)
Oferta: 092017003490
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ATENDRE AL PÚBLIC, RECEPCIÓ DE MERCADERIES, REPARACIÓ I
MUNTATGE DE PETITA MAQUINARIA OLEOHIDRAULICA, ES VALOREN
CONEIXAMENTS DE TORN, FRESA I SOLDADURA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095851) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ALMACÉN - LOGÍSTICA
Vilanova del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017003492
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSCAMOS PERSONAL PARA CUBRIR VACANTE EN ALMACÉN. LAS
FUNCIONES A REALIZAR SON CONTROL DE STOCK, UBICACIÓN Y ENTRADA
DE ARTÍCULOS A ALMACÉN ROBOTIZADO, DISTRIBUCIÓN DE LOS
ARTÍCULOS POR LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA EMPRESA, ORDENAR
ESTANTERÍAS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091573) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDENT/A (SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017003494
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR MODA NECESSITA INCORPORAR UNA PERSONA
PER A LA BOTIGA DE GIRONA AMB EXPERIèNCIA EN EL SECTOR TèXTIL,
AMB ORIENTACIÓ A LA VENTA I ATENCIÓ AL CLIENT. CONEIXEMENTS DELS
INDICADORS KPI.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095898) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 158 de 568
COMERCIAL JUNIOR SECTOR
AUTOMOCIÓ (TE)
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017003520
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA DEL SECTOR DE L¿AUTOMOCIÓ PRECISA
INCORPORAR UN/A COMERCIAL JUNIOR PER A VENDRE LA NOVA MARCA DE
CAMIONS DE LA COMPANYIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095892) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CAP DE COMPRES 17.039
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017003530
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FABRICANT DE RODAMENTS I SOLUCIONS ESTRUCTURALS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3097742) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO
DE RECAMBIOS.
Montmeló (BARCELONA)
Oferta: 092017003532
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE RECAMBIOS. PERSONA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE RECAMBIOS, DE EMPRESA
FABRICANTE DE AIRE ACONDICIONADO Y AGUA CALIENTE SANITARIA: SE
REQUIERE: TITULACIÓN ACORDE AL PUESTO SOLICITADO. COORDINACIÓN
DE TODO EL DEPARTAMENTO, 3 PERSONAS. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA. RESOLUTIVO ANTE
INCIDENCIAS. GESTION DE COMPRAS DE RECAMBIOS, IMPORTACIÓN.
GESTION DE PARÁMETROS DE CONTROL DE PRODUCCIÓN INGLES A NIVEL
B2 SE OFRECE: CONTRATO INDEFINIDO. SALARIO SEGÚN VALÍA
POSIBILIDAD DE INCENTIVOS POR PRODUCCIÓN Y RESULTADOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092615) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENDEDORES ALTA COSMÉTICA
STYLE OUTLETS VILADECANS
Viladecans (BARCELONA)
Oferta: 092017003541
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CON MOTIVO DE APERTURA DE NUEVA TIENDA EN VILADECANS OBEY
YOUR BODY EMPRESA DE ÁMBITO INTERNACIONAL DE COSMÉTICA Y
NUTRICOSMÉTICA DE GAMA ALTA CON TIENDAS PROPIAS PRECISA
DEPENDIENTES-PROMOTORES . ENVIAR CV COMPLETO CON FOTO
RECIENTE, BUENA PRESENCIA IMPRESCINDIBLE, INGLÉS MEDIO HABLADO
VALORABLE. SE OFRECE FORMACIÓN EN TÉCNICA DE VENTA Y PRODUCTO
COSMÉTICO, SALARIO BASE MÁS INCENTIVOS Y AMBIENTE DE TRABAJO
JOVEN Y DINÁMICO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092623) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARNISSER/A FALSET
Falset (TARRAGONA)
Oferta: 092017003548
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
CARNISSER/A
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091581) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL SECTOR DIETèTICA I
NUTRICIÓ MITJA JORNAD
Barcelona (BARCELONA)
EMPRESA DEL SECTOR GASTRONOMÍA, DIETÉTICA I NUTRICIÓ AMB MÉS DE
15 ANYS DE PRESENCIA EN EL MERCAT, PRECISA COMERCIAL PER
CONCERTAR VISITES AMB EMPRESES, S'OFEREIX JORNADA DE 4 HORES AL
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 159 de 568
Oferta: 092017003571
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MATÍ AMB ALTA SS, SOU FIX + VARIABLE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095940) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
GESTOR DE COMPRAS NACIONALES E
IMPORTACIÓN.
Montmeló (BARCELONA)
Oferta: 092017003572
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GESTOR DE COMPRAS NACIONALES E IMPORTACIÓN. PERSONA PARA EL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DE EMPRESA FABRICANTE DE AIRE
ACONDICIONADO Y AGUA CALIENTE SANITARIA: SE REQUIERE: TITULACIÓN
ACORDE AL PUESTO SOLICITADO. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE
CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA. RESOLUTIVO ANTE
INCIDENCIAS. GESTION DE PARÁMETROS DE CONTROL DE PRODUCCIÓN.
GESTION DE UBICACIÓN EN ALMACENES. SEGUIMIENTO DE ENVÍOS.
INGLES A NIVEL B2 SE OFRECE: CONTRATO INDEFINIDO. SALARIO SEGÚN
VALÍA POSIBILIDAD DE INCENTIVOS POR PRODUCCIÓN Y RESULTADOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092620) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENEDOR/A
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003594
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES PRECISA INCORPORAR VENEDORA PER FORN DE PA A BARCELONA,
AMB EXPERIENCIA EN CAFETERIA. FUNCIONS: VENTA DEL PRODUCTE,
SERVEI DE CAFETERIA Y ATENCIÓ AL CLIENT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095842) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMPRADOR-BUYER
Vilafranca del Penedès (BARCELONA)
Oferta: 092017003602
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LA PERSONA SELECCIONADA, HA DE TENER EXPERIENCIA EN SECTOR
INDUSTRIAL POR UN MÍNIMO DE 2 AÑOS, REALIZANDO COMPRAS TANTO
CON PROVEEDORES NACIONALES COMO INTERNACIONALES. BUSCAMOS
UNA PERSONA PROACTIVA, ACOSTUMBRADA A TRABAJAR EN EQUIPO,
ORIENTADA AL CLIENTE Y CON ALTA CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN. LAS
PRINCIPALES TAREAS QUE DESARROLLARÁ EN SU PUESTO DE TRABAJO
SON LAS SIGUIENTES: · BÚSQUEDA DE PROVEEDORES Y ELABORACIÓN DE
TENDERS. · NEGOCIACIONES CON PROVEEDORES. · GESTIÓN COMPLETA
DE LAS SOLICITUDES DE COMPRA. · PREPARACIÓN, ENVÍO Y SEGUIMIENTO
DE LOS PEDIDOS, ASEGURANDO LA ENTREGA EN EL PLAZO ESTABLECIDO. ·
COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS. · GESTIÓN,
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROVEEDORES. · GESTIÓN DE
RECLAMACIONES · BENCHMARKING REQUISITOS: · FORMACIÓN
UNIVERSITARIA · CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN GESTIÓN DE COMPRAS
· DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS TANTO A NIVEL HABLADO COMO ESCRITO
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091536) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADOR/ ADMINISTRATIVA
DEPTO. VENTA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003603
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SOMOS MST HOLDING, UNA COMPAÑÍA GLOBAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE
MULTICANAL Y MULTILINGüES, ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DE ALTO
VALOR AÑADIDO. ESTAMOS CONSTITUIDOS POR DIEZ EMPRESAS
DEDICADAS A LOS SERVICIOS DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LLAMADAS Y
HELPDESK. ACTUALMENTE BUSCAMOS A UN TELEOPERADOR CON PERFIL
ADMINISTRATIVO PARA TRABAJAR EN EL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE
IMPORTANTE CLIENTE DEL MUNDO DEL MATERIAL ELÉCTRICO. PENSAMOS
EN PERSONAS CON CASTELLANO Y CATALÁN NATIVOS QUE SEAN
RESOLUTIVAS, CON EXCELENTES HABILIDADES COMUNICATIVAS Y GRAN
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL
PUESTO: SOPORTE EN LA PRE Y POST VENTA DE PRODUCTOS GESTIONAR
LOS PEDIDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PACTADOS ESTAR FORMADO Y
ACTUALIZADO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA Y DE LOS
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 160 de 568
CLIENTES RESOLVER LAS CONSULTAS DE LOS CLIENTES CON UNA
ACTITUD PROACTIVA GESTIONAR LAS INCIDENCIAS Y HACER SEGUIMIENTO
DE ÉSTAS REPORTAR CUALQUIER ANOMALÍA AL RESPONSABLE DEL
DEPARTAMENTO MINIMIZAR (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091564) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIALITZADORS DE PRODUCTES
I SERVEIS D¿ESTALVI
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017003608
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIALITZADORS DE PRODUCTES I SERVEIS D¿ESTALVI ENERGèTIC. (
DISTRIBUïDOR OFICIAL DE IBERDROLA). BUSQUEN COMERCIAL PER A ATT.
D ¿EMPRESES. ENTRE LES SEVES FUNCIONS DESTAQUEN:
ASSESSORAMENT COMERCIAL I VENDA DE PRODUCTES, ADMINISTRACIÓ,
GESTIÓ DE CARTERES I ATENCIÓ PRESENCIAL A CLIENTS .-CAPTACIÓ I
FIDELITZACIÓ- REQUISITS: -EXPERIèNCIA EN EL SECTOR COMERCIAL
-PERSONA ORGANITZADA, PROACTIVA I AMB DO DE GENTS.
IMPRESCINDIBLE: -COTXE PROPI. VALORABLE: -INTERèS I MOTIVACIÓ PEL
SECTOR DE LA ENERGIA. S¿OFEREIX CONTRACTE LABORAL EN EL REGIM
GENERAL DE LA S.S. AMB POSSIBILITAT DE PROMOCIÓ DINS L¿EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3097708) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
BACK OFFICE COMERCIAL
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017003612
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALOREM POSITIVAMENT UN PERFIL DINàMIC, AMB EXPERIèNCIA I
CONEIXEMENT DE GESTIÓ DE PROVEïDORS, FACTURES, COMANDES,
ESTOCS, COMPTABILITAT I ALHORA AMB ALT DOMINI D¿EXCEL. DOMINI
EFICAç DE PROGRAMES OFIMàTICS, ESPERIT DE TREBALL EN EQUIP, I AMB
DOTS COMERCIALS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092631) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MOZO DE ALMACÉN
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017003625
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
REALIZARÁ TAREAS PROPIAS DE MOZO DE ALMACÉN, COMO: GESTIÓN DE
LAS MERCANCÍAS A EXPEDIR Y RECIBIR, EMBALAJE, MANTENER EN ORDEN
EL ALMACÉN...
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095904) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SANTA COLOMA DE GRAMENET
(BARCELONA)
Santa Coloma de Gramenet
(BARCELONA)
Oferta: 092017003633
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL INMOBILIARIO
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3090601) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR DE QUÍMICA
Sant Joan Despí (BARCELONA)
Oferta: 092017003634
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
AUXILIAR DE LABORATORIO PARA REALIZAR ANÁLISIS DE METALES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3097704) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 161 de 568
CATALUÑA
CARNISSERA - DEPENDENTA
CARNISSERIA (SOM-BANYOLES)
Banyoles (GIRONA)
Oferta: 092017003639
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CARNISSERIA DE BANYOLES BUSCA CARNISSERA O DEPENDENTA
AVANçADA DE CARNISSERIA AMB NOCIONS DE GANIVET
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3097713) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARNISSER/A L'HOSPITALET DE
L'INFANT
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
(TARRAGONA)
Oferta: 092017003654
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
CARNISSER/A
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091583) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MOSSO/A DE MAGATZEM
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017003656
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT EMPRESA DE L'URGELL PRECISA INCORPORAR UN/A MOSSO/A
DE MAGATZEM AMB CARNET DE CARRETONER.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095873) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEMARKETING
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017003672
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AREAJOB SPAIN ETT, SELECCIONA PARA EMPRESA DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL OPERADORA DE MÁRKETING TELEFÓNICO CON EXPERIENCIA
EN VENTA TELEFÓNICA A EMPRESAS. CONCERTACIÓN DE VISITAS
COMERCIALES. IMPRESCINDIBLE EXPERIEMCIA EN MÁRKETING
TELEFÓNICO. TRABAJO DE LARGA DURACIÓN
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3097699) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICO DE CAMPO/ HELPDESK
Esplugues de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017003680
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONOCIMIENTO DE REDES, ENTRONO WINDOWS CLIENTE Y SERVIDOR,
CONOCIMIENTOS AVANZADOS DE OFIMÁTICA, MOODLE (ADMINISTRADOR),
MANEJO HERRAMIENTAS CLONACIÓN Y ATENCIÓN USUARIOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095878) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL TELEFÓNICO PARA
CONCERTACIÓN CITAS COME
Torà (LLEIDA)
Oferta: 092017003685
02/02/2017
BUSCAMOS UN COMERCIAL PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
B2B, SUS HERRAMIENTAS DE TRABAJO SERÁN GOOGLE Y EL TELÉFONO. EL
OBJETIVO, GENERAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA NUESTROS
CLIENTES INTERESANDO A EJECUTIVOS DE EMPRESAS B2B NO BUSCAMOS
OPERADORES TELEFÓNICOS, BUSCAMOS UN COMERCIAL FIJO +
COMISIONES
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 162 de 568
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091533) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU
Viladecavalls (BARCELONA)
Oferta: 092017003689
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TAREAS ADMINSTRATIVES: FACTURACIÓ, ARXIU, ATENCIÓ AL CLIENT,
VENDA CLIENT TELEFONICAMENT, VENDA...
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095894) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARREGAT/DA - GANDESA
Gandesa (TARRAGONA)
Oferta: 092017003691
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
ENCARREGAT/DA ZONA GANDESA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092668) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
BACK OFFICE
Cervera (LLEIDA)
Oferta: 092017003696
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MULTINACIONAL UBICADA EN CERVERA BUSCA INCORPORAR UN/A BACK
OFFICE PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092545) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE DE HELPDESK
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003702
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE BUSCA UN TÉCNICO EN HELPDESK QUE HAYA FINALIZADO
RECIENTEMENTE SUS ESTUDIOS O ESTÉ EN EL ÚLTIMO AÑO DE INGENIERO
TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS O TELECOMUNICACIONES PARA
INTEGRARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE
INFORMACIÓN EN DEPENDENCIA DEL DIRECTOR DE SISTEMAS. SERÁ EL
RESPONSABLE DE FIJAR Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS NIEVELES
DE SERVICIO (SLAS) DEFINIDOS EN EL CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL
DEPARTAMENTO SEGÚN METODOLOGÍA ITIL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095866) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PORTAL DEL ANGEL
PROMOTOR-DEPENDIENTE DE
COSMÉTICA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003704
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OBEY YOUR BODY PORTAL DEL ÁNGEL EMPRESA DE ÁMBITO
INTERNACIONAL DE COSMÉTICA Y NUTRICOSMÉTICA DE GAMA ALTA CON
TIENDAS PROPIAS PRECISA DEPENDIENTES-PROMOTORES PARA SUS
TIENDAS EN BARCELONA . ENVIAR CV COMPLETO CON FOTO
RECIENTE.INGLÉS MEDIO Y BUENA PRESENCIA IMPRESCINDIBLES. SE
OFRECE FORMACIÓN EN TÉCNICA DE VENTA Y PRODUCTO DE ALTA
COSMÉTICA, SALARIO BASE MAS INCENTIVOS, AMBIENTE DE TRABAJO
DINÁMICO Y JOVEN.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092621) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 163 de 568
CARRETILLERO CON CARNET
Cardedeu (BARCELONA)
Oferta: 092017003714
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AREAJOB SPAIN ETT SELECCIONA UN MOZO CARRETILLERO CON CARNET,
IMPRESCINDIBLE, PARA EMPRESA DEL SECTOR DE ARTES GRAFICAS,
UBICADA EN CARCANIAS DE CARDEDEU. DISPONIBILIDAD DE
INCORPORACIÓN INMEDIATA. INICIALMENTE A MEDIA JORNADA, PERO CON
DISPONIBILIDAD DE TRABAJAR A JORNADA COMPLETA PARTIDA.TRABAJO
DE LARGA DURACIÓN.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3091575) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ESTUDIANTES MOZO/A ALMACEN DIAS SUELTOS- NOCHE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003719
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA DE LOGÍSTICA PRECISA INCORPORAR UN MOZO EN
EL ÁREA DE ALMACÉN (TURNO MAÑANAS HASTA NOVIEMBRE Y NOCHES YA
INDEFINIDO).
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092559) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARREGAT/DA - ULLDECONA
Ulldecona (TARRAGONA)
Oferta: 092017003725
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
ENCARREGAT/DA ZONA ULLDECONA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3097685) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENTAS VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Olèrdola (BARCELONA)
Oferta: 092017003748
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA AUTOMOCIÓN PRECISA COMERCIAL PARA VENTAS ONLINE.
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN VENTAS, ATENCIÓN CLIENTE Y TAREAS
ADMINISTRATIVAS. PERSONA SERIA, RESPONSABLE, COMPROMETIDA Y
DON DE GENTES. VALORABLE CONOCIMIENTOS EN AUTOMOCIÓN. SE
OFRECE SALARIO BASE + COMISIONES. JORNADA COMPLETA DE LUNES A
VIERNES. INCORPORACIÓN INMEDIATA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092644) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARREGAT/DA - SANT CARLES DE
LA RAPITA
Sant Carles de la Ràpita (TARRAGONA)
Oferta: 092017003758
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
ENCARREGAT/DA ZONA SANT CARLES DE LA RAPITA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3097684) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVO/A ATENCIÓN AL
CLIENTE - RECEPCIÓN
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003763
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA A LA CONSIGNACIÓN DE BARCOS BUSCA UNA
PERSONA PARA REALIZAR TAREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (FRONT
DESK) Y RECEPCIÓN
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092667) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 164 de 568
[email protected] COMERCIAL
TELEFONÍA MÓVIL
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017003767
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE PRECISA [email protected] PARA TRABAJAR EN ATENCIÓN
TELEFÓNICA PARA IMPORTANTE EMPRESA EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES. LAS PRINCIPALES TAREAS SERÁN LA EMISIÓN DE
LLAMADAS COMERCIALES, VENTA DIRECTA E INDIRECTA DE TELEFONÍA
MÓVIL Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, GESTIONAR LAS VISITAS
DEL EQUIPO COMERCIAL A CLIENTES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092628) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL ZONA CATALUNYA
Castellar del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017003785
02/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM UN COMERCIAL INTERN - EXTERN, ALTERNANT MEITAT DEL
TEMPS VISITANS CLIENTS , BASICAMENT PROVINCIA BARCELONA, AMB
TASQUES DE REALITZACIÓ DE PRESSUPOSTOS, RAPPORTS, ETC..
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095867) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ID. EURES: 38745; PORTUGUESE
SALES SUPPORT REPRESENTATIVE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003811
03/02/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
WE ARE CURRENTLY LOOKING FOR A SALES SUPPORT REPRESENTATIVE.
MAIN TASKS SUPPLIES BIG DEAL RENEWALS: -SYSTEMATIC AND
PROACTIVE COORDINATION OF THE SUPPLIES BIG DEAL RENEWALS,
IDENTIFYING AHEAD OF TIME WHAT NEEDS TO BE RENEWED IN
COORDINATION WITH THE SUPPLIES SPECIALIST IN THE COUNTRY.
-CHECKING FOR DEAL GROSS MARGIN OPTIMIZATION OPPORTUNITIES.
-MANAGING THE SUPPLIES BIG DEAL PREPARATION/CREATION/APPROVAL
PROCESS. -FOR BOTH CORPORATE/ENTERPRISE/PUBLIC AND MID-MARKET
END-CUSTOMERS. SUPPLIES BIG DEAL UPDATES: -PROACTIVE EVALUATION
OF QUANTITY UPDATES. -PRODUCT ADDS/DISCOUNT ADJUSTMENTS ON
ACCOUNT MANAGER/RESELLER REQUEST. SALESFORCE.COM: -SUPPLIES
BID DEAL OPPORTUNITY ENTRY AND UPDATES. REQUIREMENTS
-HIGH/NATIVE LEVEL OF SPANISH OR PORTUGUESE -FLUENT ENGLISH
-ADVANCED USER OF EXCEL -ORGANIZED AND HIGH COMMUNICATIVE
SKILLS -EXCELLENT KNOWLEDGE OF OFFICE AND CRM SYSTEMS WORKING
CONDITIONS WE OFFER -FULL-TIME CONTRACT (39HRS/WEEK) -SALARY:
18000EUROS GROSS YEAR + UP TO 3000EUROS GROSS/YEAR -INTERNAL
DEVELOPMENT PROGRAM -RELOCATION PACKAGE APPLICATIONS: BY
E-MAIL : [email protected] WITH REFERENCE:
EURES.SUPPLIES
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38747; INBOUND SALES
REPRESENTATIVE ¿ SWISS MARKET
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003814
03/02/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
WE ARE CURRENTLY LOOKING FOR AN INBOUND SALES REPRESENTATIVE.
RESPONSIBILITIES -HANDLE AND CLOSE INBOUND DIRECT SALES
OPPORTUNITIES SMB TO ACHIEVE DIRECT QUOTA -MAKE OUTBOUND
CALLS AND QUOTES TO POTENTIAL CUSTOMERS (STORE INSTALLED BASE,
FOLLOW UP INBOUND CALLS, FOLLOW UP WEB CONTACT) -MAXIMIZE
STORE REVENUE BY UPSELLING/CROSS-SELLING TO INCREASE UNITS AND
$ PER ORDER -MANAGE PRICING TO THE STORE BUSINESS RULES TO
OPTIMIZE REVENUE AND MARGIN -COMMERCIAL KNOWLEDGE (E.G.
DISTANCE SELLING, DATA PROTECTION, EXPORT, ETC) -PRODUCT /
SERVICES KNOWLEDGE (PSG/IPG/ESG/HPS) -MANAGING AND UPDATING
CRM - SIEBEL -ENSURING PERSONAL KNOWLEDGE OF THE STORE
PORTFOLIO IS MAINTAINED -SMB MARKET NEEDS AND SOLUTIONS
-COMPETITIVE ENVIRONMENT -INVENTORY AVAILABILITY -ESCALATION
TOOL EMEA CANDIDATE PROFILE: -HIGH LEVEL OF GERMAN AND FRENCH
-FLUENT ITALIAN -NEGOTIATION TECHNIQUES -ADVANCED SELLING SKILLS
-CROSS-SELLING/UPSELLING -PROACTIVE AND SERVICE ATTITUDE -IT
LITERATE -MINIMUM OF 1 YEAR RELEVANT EXPERIENCE -EXPERIENCE IN
ACQUIRING AND DEVELOPING NEW ACCOUNTS -HOLD BUSINESS LEVEL
CONVERSATIONS DERIVING CUSTOMER NEED BEFORE POSITIONING
PRODUCT & PRICE -REAL CAPABILITY TO LISTEN TO CUSTOMERS -ABILITY
TO CONDUCT EFFECTIVE QUALIFICATION SKILLS, TO ENSURE THAT THEY
GAIN A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING OF CUSTOMER NEEDS,
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 165 de 568
-ACCOUNTS QUALIFICATION, CUSTOMER CHOICE DRIVERS -STRONG
SENSE OF CUSTOMER SERVICE/TCE WORKING CONDITIONS WE OFFER
-INDEFINITE CONTRACT -SALARY: 16700EUROS GROSS/YEAR + UP TO
4000EUROS GROSS/YEAR -INTERNAL DEVELOPMENT PROGRAM
-RELOCATION PACKAGE APPLICATIONS: BY E-MAIL :
[email protected] WITH REFERENCE: EURES.TS
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38748; SWEDISH INBOUND
SALES REPRESENTATIVE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003816
03/02/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
WE ARE CURRENTLY LOOKING FOR A SWEDISH INBOUND SALES
REPRESENTATIVE FOR ONE OF OUR CLIENTS A LEADING COMPANY IN NEW
TECHNOLOGIES. RESPONSIBILITIES -HANDLE AND CLOSE INBOUND DIRECT
SALES OPPORTUNITIES SMB TO ACHIEVE DIRECT QUOTA -MAKE
OUTBOUND CALLS AND QUOTES TO POTENTIAL CUSTOMERS (STORE
INSTALLED BASE, FOLLOW UP INBOUND CALLS, FOLLOW UP WEBCONTACT)
-MAXIMIZE STORE REVENUE BY UPSELLING/CROSS-SELLING TO INCREASE
UNITS AND $ PER ORDER -MANAGE PRICING TO THE STORE BUSINESS
RULES TO OPTIMIZE REVENUE AND MARGIN -COMMERCIAL KNOWLEDGE
(E.G. DISTANCE SELLING, DATA PROTECTION, EXPORT, ETC) -PRODUCT /
SERVICES KNOWLEDGE -MANAGING AND UPDATING CRM - SIEBEL
-ENSURING PERSONAL KNOWLEDGE OF THE STORE PORTFOLIO IS
MAINTAINED -SMB MARKET NEEDS AND SOLUTIONS -COMPETITIVE
ENVIRONMENT -INVENTORY AVAILABILITY -ESCALATION TOOL EMEA
CANDIDATE PROFILE -HIGH/NATIVE LEVEL OF SWEDISH -FLUENT ENGLISH
-NEGOTIATION TECHNIQUES -ADVANCED SELLING SKILLS
-CROSS-SELLING/UPSELLING -PROACTIVE AND SERVICE ATTITUDE -IT
LITERATE -MINIMUM OF 1 YEAR RELEVANT EXPERIENCE -EXPERIENCE IN
ACQUIRING AND DEVELOPING NEW ACCOUNTS -HOLD BUSINESS LEVEL
CONVERSATIONS DERIVING CUSTOMER NEED BEFORE POSITIONING
PRODUCT & PRICE -STRONG PERSONAL INTEREST & CURIOSITY IN IT
PRODUCTS AND APPLICATIONS -REAL CAPABILITY TO LISTEN TO
CUSTOMERS -ABILITY TO CONDUCT EFFECTIVE QUALIFICATION SKILLS, TO
ENSURE THAT THEY GAIN A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING OF
CUSTOMER NEEDS,ACCOUNTS QUALIFICATION, CUSTOMER CHOICE
DRIVERS -STRONG SENSE OF CUSTOMER SERVICE WORKING CONDITIONS
WE OFFER -FULL-TIME (39 HOURS/WEEK) AND LONG-TERM CONTRACT
-SALARY: 16700EUROS GROSS/YEAR + UP TO 4.000EUROS GROSS/YEAR IN
BONUS -INTERNAL DEVELOPMENT PROGRAM -RELOCATION PACKAGE
APPLICATIONS: BY E-MAIL : [email protected] WITH
REFERENCE: EURES.TS
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38749; SWEDISH SALES
REPRESENTATIVE ¿ NEW
TECHNOLOGIES
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003829
03/02/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
INTEGRATED IN THE SALES TEAM YOU SHOULD BE A DYNAMIC AND
MOTIVATED SELF-STARTER WITH STRONG COMMUNICATIONS AND
TEAMWORK SKILLS. IN THIS POSITION YOU WILL BE RESPONSIBLE TO
MANAGE A PROVIDED SET LIST OF SMB ACCOUNTS IN ORDER TO
GENERATE NEW BUSINESS OPPORTUNITIES AND GROW ASSIGNED
INSTALLED BASE OF BUSINESS ACCOUNTS. AT THE BEGINNING, YOU WILL
BE ASSIGNED A PORTFOLIO OF COMPANIES IN ORDER TO DO A PROFILING
OF THEM AND IDENTIFY POTENTIAL BUSINESS. YOU MUST BE ABLE TO
IDENTIFY AND QUALIFY PROSPECTS AND DECISION MAKERS IN THE
TARGET COMPANIES AND DEVELOP B2B RELATIONSHIPS. TASKS EXECUTE AND ACHIEVE SALES QUOTA AND TARGETS. - IDENTIFICATION
AND QUALIFICATION OF PROSPECTS AND DECIDERS IN THE TARGETED
COMPANIES - FOCUS ON DRIVING PROFITABILITY THROUGH PROACTIVE
MANAGEMENT. - TRACK, MANAGE, AND REPORT ONGOING ACTIVITY
RELATIVE TO SALES PIPELINE. - REVIEWING LEVEL OF CLIENT
SATISFACTION AND ESCALATING ISSUES WHEN NECESSARY. COMMUNICATE CLIENT FEEDBACK TO APPROPRIATE PARTIES FOR FOLLOW
UPON POTENTIAL BUSINESS. - TIMELY RESPONSE AND RESOLUTION OF
INCOMING CUSTOMER OR PARTNER CALLS REGARDING, CUSTOMER INQUIRIES AND REQUEST. - PREPARE COMMERCIAL AND TECHNICAL
SERVICE PROPOSALS AND ENSURE SUCH PROPOSALS ARE TECHNICALLY
AND COMMERCIALLY SOUND. REQUIREMENTS - HIGH/NATIVE LEVEL OF
SWEDISH - FLUENT ENGLISH - STRONG COMMUNICATION SKILLS. - SOLID
SALES BACKGROUND. - ACHIEVEMENT AND GOAL ORIENTED. - GOOD
COMPUTER SKILLS. - PREVIOUS EXPERIENCE IN SALES B2B. - PREVIOUS
EXPERIENCE WORKING WITH CHANNEL IS A PLUS - MOTIVATED AND SELF
STARTER WORKING CONDITIONS WE OFFER - FULL TIME POSITION
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 166 de 568
(39HRS/WEEK) - SALARY: 17000EUROS GROSS/YEAR + UP TO 6000EUROS
GROSS/YEAR - INTERNAL DEVELOPMENT PROGRAM - RELOCATION
PACKAGE APPLICATIONS: BY E-MAIL : [email protected]
WITH REFERENCE: EURES.TS SPECIALIST
Carta + CV al Empleador
ID. EURES: 38750; TECHNICAL
SUPPORT ADVISOR - ANDROID
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003900
03/02/2017
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
ARE YOU LOOKING FOR A NEW JOB OR JUST TIRED OF YOUR CURRENT
JOB? DO YOU NEED A CHANGE? GREAT, CONTINUE WITH JOB DESCRIPTION
! WE ARE LOOKING FOR NORWEGIAN TECHNICAL SUPPORT ADVISORS FOR
A WORLD WELL KNOWN AMERICAN CORPORATION WHICH PROVIDES
HARDWARE (SMART PHONE AND TABLETS)/ SOFTWARE PRODUCT
SERVICES. RESPONSIBILITIES: -YOU WILL MAINTAIN CLIENT
RELATIONSHIPS THROUGH PRODUCT SUPPORT OVER THE PHONE AND
HANDLE EFFECTIVELY ALL INCOMING INCIDENTS IN A CUSTOMER SERVICE
ENVIRONMENT -YOU WILL GATHER INFORMATION FROM CUSTOMERS,
TROUBLESHOOT TECHNICAL ISSUES PERSONAL REQUIREMENTS: -FLUENT
LEVEL OF NORWEGIAN AND ENGLISH -GREAT TEAMMATE -WILLINGNESS TO
LEARN AND APPLY NEW TECHNOLOGIES -ANALYTICAL SKILLS WITH
DEMONSTRATED PROBLEM SOLVING ABILITY DESIRED -ABILITY TO
OPERATE IN HIGH PRESSURE SITUATIONS -GOOD TECHNICAL SKILLS AND
KNOWLEDGE PREFERABLE -EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS. ***THE
RECRUITMENT PROCESSES AND PEOPLE INVOLVED IN THEM (BOTH
RECRUITERS AND PROJECT MANAGERS) WILL NOT DISCRIMINATE ANY
CANDIDACY BECAUSE OF AGE, DISABILITY, ETHNIC, MARITAL STATUS,
GENDER, NATIONALITY, IDEOLOGY, POLITIC, RACE, RELIGION AND SEXUAL
ORIENTATION.*** WORKING CONDITIONS WE OFFER -FULL-TIME, 39
HRS/WEEK AND LONG-TERM CONTRACT -SCHEDULE: MONDAY TO FRIDAY
FROM 9.00 TO 18.00 -SALARY: 16.000EUROS GROSS/YEAR + UP TO
3.000EUROS GROSS/YEAR IN BONUS -REAL POSSIBILITY TO GROW WITHIN
THE COMPANY -OPPORTUNITY TO JOIN OUR INTERNATIONAL TEAM -THE
WORK IS LOCATED IN BARCELONA CENTER -RELOCATION PACKAGE
PROVIDED. APPLICATIONS: BY E-MAIL : [email protected]
WITH REFERENCE: EURES.ANDR
Carta + CV al Empleador
CAIXER/A REPOSADOR/A - MORA
D'EBRE
Móra d'Ebre (TARRAGONA)
Oferta: 092017003839
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
CAIXERS/ERES-REPONEDORS/ES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3097781) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
HELPDESK INFORMÁTICO/A JUNIOR
SANT CUGAT
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017003843
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SI BUSCAS UNIRTE A UN PROYECTO ESTABLE DE IT, LA OPORTUNIDAD DE
PODER TRABAJAR EN UN ENTORNO DINÁMICO Y TU PASIÓN ES LA
RESOLUCIÓN DE PETICIONES E INCIDENCIAS, ESTA ES TU OPORTUNIDAD.
PARA IMPORTANTE PROYECTO EN SANT CUGAT BUSCAMOS PERSONAS
QUE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - RECEPCIÓN DE
INCIDENCIAS Y PETICIONES INFORMÁTICAS. - DIAGNÓSTICO DE CASOS. RESOLUCIÓN REMOTA O ESCALADO SEGÚN PROCEDIMIENTO OPERATIVO. GESTIÓN DE USUARIOS. PARA PODER UNIRTE A NUESTRO PROYECTO,
NECESITAMOS QUE APORTES LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: FORMACIÓN MÍNIMA GRADO MEDIO EN INFORMÁTICA O SIMILAR O
EXPERIENCIA EQUIVALENTE. - CONOCIMIENTOS DE TICKETING, ACTIVE
DIRECTOR/AY Y CONEXIÓN REMOTA A EQUIPOS. - DISPONIBILIDAD PARA
TRABAJAR TURNOS 12X6 - NIVEL AVANZADO DE CATALÁN OFRECEMOS LA
POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN A PROYECTO CON GRAN CRECIMIENTO
DENTRO DE LA EMPRESA, ADEMÁS DE INTERESANTES BENEFICIOS
SOCIALES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100415) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 167 de 568
XARCUTER/A HOSPITALET DE
LLOBREGAT
L' Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017003851
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
XARCUTERIA D' HOSPITALET CERCA XARCUTER/A A JORNADA COMPLERTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100405) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
FORMADOR DE GESTIÓN DE
ALMACENES
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017003860
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
URGENTE!! SE NECESITA UN FORMADOR PARA IMPARTIR CLASES A
EMPRESAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100401) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA COMERCIAL
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017003873
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADMINISTRATIVA COMERCIAL EN EL RAM D'ASSEGURANCES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3097769) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORA TARDES CON
DISCAPACIDAD (VILANOVA)
Vilanova i la Geltrú (BARCELONA)
Oferta: 092017003875
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONAMOS PARA EMPRESA DE VENTA POR CATÁLOGO UBICADA EN
VILANOVA I LA GELTRÚ (EN POL. INDUSTRIAL) TELEOPERADORES/AS PARA
CUBRIR HORARIO DE LOS HORARIOS SON DE 5,5 HORAS DIARIAS, EN
TURNO DE TARDE DE 14:30 A 20:00 LA JORNADA ES DE LUNES A SÁBADO,
NO SE TRABAJAN TODOS LOS SÁBADOS (NORMALMENTE SE TRABAJAN 3
SÁBADOS Y 1 FIESTA), LOS SÁBADOS QUE SE TRABAJEN SERÁ EN HORARIO
DE MAÑANA DE 10:00-14:00 CONTRATO POROBRA O SERVICIO, OR
CAMPAÑAS, DE FEBRERO A JULIO; CAMPAÑA Y DE SEPTIEMBRE A ENERO;
SALARIO ES 7,78?BRUTOS /HORA. CONTRATACIÓN POR EMPRESA DE
TRABAJO TEMPORAL. LA EMPRESA ESTÁ UBICADA EN VILANOVA I LA
GELTRÚ, POR LO QUE BUSCAMOS PERSONAS DE LA COMARCA O
LIMÍTROFES. PREFERIBLEMENTE QUE DISPONGA DE VEHÍCULO PROPIO O
SI ESTO NO ES POSIBLE QUE NO TENGA PROBLEMAS DE DESPLAZAMIENTO
PROPIO YA QUE NO ES FACTIBLE EL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO, LA
EMPRESA ESTÁ UBICADA EN UNA ZONA INDUSTRIAL NO MUY BIEN
COMUNICADA POR TRANSPORTE PÚBLICO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3097777) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINIST.COMERCIAL EXPERIENCIA
ENTORN S.A.P.
Badalona (BARCELONA)
Oferta: 092017003878
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ATENCIÓ TELEFòNICA, GESTIÓ DE COMANDES, PRESSUPOSTOS I
COORDINACIÓ DE LES EXPEDICIONS DE NACIONAL. GESTIÓ D'ALBARANS I
INCIDèNCIES EN LES EXPEDICIONS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100416) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUDANT DEPENENT/A IGUALADA
ESTABLIMENT DE IGUALADA CERCA AJUDANT DEPENENT/A A JORNADA
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 168 de 568
Igualada (BARCELONA)
Oferta: 092017003883
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMPLERTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100380) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADOR/ ADMINISTRATIVA
DEPTO. VENTA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003890
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SOMOS MST HOLDING, UNA COMPAÑÍA GLOBAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE
MULTICANAL Y MULTILINGüES, ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DE ALTO
VALOR AÑADIDO. ESTAMOS CONSTITUIDOS POR DIEZ EMPRESAS
DEDICADAS A LOS SERVICIOS DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LLAMADAS Y
HELPDESK. ACTUALMENTE BUSCAMOS A UN TELEOPERADOR CON PERFIL
ADMINISTRATIVO PARA TRABAJAR EN EL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE
IMPORTANTE CLIENTE DEL MUNDO DEL MATERIAL ELÉCTRICO. PENSAMOS
EN PERSONAS CON CASTELLANO Y CATALÁN NATIVOS QUE SEAN
RESOLUTIVAS, CON EXCELENTES HABILIDADES COMUNICATIVAS Y GRAN
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL
PUESTO: SOPORTE EN LA PRE Y POST VENTA DE PRODUCTOS GESTIONAR
LOS PEDIDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PACTADOS ESTAR FORMADO Y
ACTUALIZADO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA Y DE LOS
CLIENTES RESOLVER LAS CONSULTAS DE LOS CLIENTES CON UNA
ACTITUD PROACTIVA GESTIONAR LAS INCIDENCIAS Y HACER SEGUIMIENTO
DE ÉSTAS REPORTAR CUALQUIER ANOMALÍA AL RESPONSABLE DEL
DEPARTAMENTO MINIMIZAR (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100392) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDENTA/AUX.ADMINISTRATIVA
Olot (GIRONA)
Oferta: 092017003894
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSCA NOI/A AMB EXPERIèNCIA EN ATENCIÓ AL CLIENT PER UNA
EMPRESA DE TECNOLOGIA I TELèFONS MòBILS. BONA PRESENCIA I AMB
RESIDèNCIA A OLOT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100409) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA - COMERCIAL
Reus (TARRAGONA)
Oferta: 092017003899
03/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM UNA COMERCIAL-ADMINISTRATIVA PER AL DEPARTAMENT
COMERCIAL I ADMINISTRATIU LES FUNCIONS D'AQUESTA PERSONA SERAN
LA CONCERTACIÓ DE VISITES PER ALS COMERCIALS DE L'EMPRESA I LA
PROSPECCIÓ DE MERCAT, AIXÍ COM PORTAR L'AGENDA I DIVERSES
TASQUES ADMINISTRATIVES. LA PERSONA TE QUE TENIR EXPERIèNCIA
AMB LA COMERCIALITZACIÓ I CAPTACIÓ DECIDIDA I RESOLUTIVA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3097755) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENDEDORES POR TELÉFONO
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003825
04/02/2017
Oficina: BARCELONA-BARRIO GOTICO
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BARRI GÒTIC
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-3825, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN
AL CLIENTE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017003792
04/02/2017
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD DEL 33%. COSTUMER SERVICES, PARA
TRAMITAR PEDIDOS RESOLVIENDO INCIDENCIAS DIARIAS. ATENCIÓN
CLIENTE INTERNO Y EXTERNO,TELÉFONO, MAILS,SOLICITAR REVISIÓN DE
PRECIOS CUANDO SE DETECTEN DISCREPANCIAS ENTRE SAP Y PEDIDO,
ETC. CFGM O CFGS EN ADMINISTRACIÓN, CON OFIMàTICA Y SAP.
EXPERIENCIA DESEADA ENTRE 2-5 AÑOS EN ATENCIÓN AL CLIENTE. ES
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 169 de 568
Oficina: BARCELONA-SEPÚLVEDA
VALORARÁ INGLèS. CONTRATO 2 MESES CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA,
SALARIO 1600 BRUTOS X12 PAGAS. HORARIO 9-18
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SEPÚLVEDA
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-3792,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
DEPENDIENTES DE COMERCIO, EN
GENERAL
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017003821
04/02/2017
Oficina: MATARO-L'ESPLANADA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MATARÓ RONDES
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-3821, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
DEPENDIENTES DE COMERCIO, EN
GENERAL
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017003822
04/02/2017
Oficina: MATARO-L'ESPLANADA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MATARÓ RONDES
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-3822, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
ID. EURES: 38761; SALES
REPRESENTATIVE/AGENT
Tortellà (GIRONA)
Oferta: 092017003944
06/02/2017
Oficina: DIR.PROV.AUTONOMICA DE
BARCELONA
ALQVIMIA WAS FOUNDED 30 YEARS AGO BY IDILI LIZCANO, A PERFUMER,
ALCHEMIST AND A VISIONARY BUSINESSMAN. IT IS A LEADING NATURAL
COSMETICS BRAND THAT MANUFACTURES HIGH-QUALITY PRODUCTS WITH
A POWERFUL TRANSFORMATIVE EFFECT. ALQVIMIA PRODUCTS ARE BASED
ON OUR REVOLUTIONARY CONCEPT OF HOLISTIC BEAUTY: THE QUEST FOR
THE PERFECT BALANCE BETWEEN HEALTH, WELLBEING AND BEAUTY.
ESSENTIAL OILS ARE CAPABLE OF BALANCING¿ ON A PHYSICAL, MENTAL
AND EMOTIONAL LEVEL¿, ONE¿S RENEWAL AND BRING- ING ON THE
PUREST EXPRESSION OF BEAUTY. ALQVIMIA IS WILLING TO EXPAND INTO
FRANCE, GERMANY, ITALY, UNITED KINDOM AMONGST OTHER COUNTRIES
AND IS LOOKING FOR NATIVE SALES AGENTS IN THOSE COUNTRIES. A
TRAINING PERIOD IN ENGLISH IS OFFERED IN SPAIN (ALL EXPENSES
COVERED). PROFILE OF EMPLOYEE: COSMETICS/SALES/AROMATHERAPHY
SKILLS: STRONG ADMINISTRATIVE AND ORGANISATIONAL SKILLS,
EXPERIENCED IN PROBLEM-SOLVING, ENTHUSIASTIC AND COMMITTED,
EXCELLENT COMMUNICATION. INTERESTED, PLEASE SEND YOUR
APPLICATION TO MRS LEILA ARIAS AT [email protected]
Carta + CV al Empleador
DEPENDIENTES DE CARNICERÍA Y/O
CHARCUTERÍA
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017003930
07/02/2017
Oficina: SAN CUGAT DEL VALLES
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-3930, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
TÈCNIC/A COMERCIAL VENDA
INDUSTRIAL
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092017004023
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONEM PER IMPORTANT EMPRESA DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONS I LA SEGURETAT AMB REPRESENTACIÓ A TOT
L'àMBIT GEOGRàFIC DE CATALUNYA UN/A TèCNIC/A COMERCIAL DE VENDA
INDUSTRIAL PER A LA SEVA DELEGACIÓ DE TARRAGONA. MàXIMA
CONFIDENCIALITAT A TOTES LES PERSONES INTERESSADES I
CANDIDATURES REBUDES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101197) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 170 de 568
MOSSO DE MAGATZEM
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004026
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PER EL NOSTRE MAGATZEM CENTRAL DE LLIçA D'AMUNT BUSQUEM
MOSSOS DE MAGATZEM. FEINA MOLT FÍSICA. NECESSITAT D'APORTAR
BONA FORMA FÍSICA PER ORGANITZAR MERCADERIA, PALETS I TRASLLAT
PER RAMPES I MAGATZEM. ACOMPANYAMENT A LA RESTA DE L'EQUIP A
L'HORA DE GESTIONAR LAS COMANDAS DE LES BOTIGUES.
IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR CURRICULUM VITAE AMB FOTOGRAFIA. IDEAL
SI EL LLOC DE RESIDENCIA ES A PROP DEL MAGATZEM. NO S'ACCEPTARà
CAP INSCRIPCIÓ QUE NO ADJUNTI CURRÍCULUM COMPLET ACTUALITZAT I A
PODER SER AMB FOTOGRAFIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101272) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.008_RESPONSABLE DE MAGATZEM
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017004040
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
RESPONSABLE DE MAGATZEM
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103551) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARREGAT/DA - TORREDEMBARRA
Torredembarra (TARRAGONA)
Oferta: 092017004043
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
ENCARREGAT/DA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100472) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESSOR/A FORMACIÓ BONIFICADA
- ALT PENEDES
Vilafranca del Penedès (BARCELONA)
Oferta: 092017004045
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ASSESSORAR A LES EMPRESES SOBRE LA MILLOR SOL·LUCIÓ DE
FORMACIÓ PELS SEUS TREBALLADORS, FENT SERVIR EL SEU CRèDIT
FORMATIU, ES A DIR, A COST 0
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103588) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESSORS COMERCIALS
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017004048
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM ASSESSORS COMERCIALS AMB EXPERIèNCIA EN EL SECTOR DE
LES ASSEGURANCES, PER EXPANDIR LA NOSTRA XARXA COMERCIAL A LES
ZONES DE MANRESA, BARCELONA, VALLèS, OSONA I GIRONA. S'OFEREIX
ESTABILITAT PROFESSIONAL AMB PLA DE CARRERA I ALTES COMISSIONS
DE CARTERA. FORMACIÓ A CàRREC DE L'EMPRESA - CURS OFICIAL DGA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101242) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENEDORS/ES BOTIGA PARAMENT DE
LA LLAR (SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017004051
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTABLIMENT COMERCIAL DEDICAT A LA VENDA DE PARAMENT DE LA
LLAR, MATERIAL DE BRICOLATGE I FERRETERIA PRECISA INCORPORAR
VENEDORS/ES AMB EXPERIèNCIA MÍNIMA D'UN ANY EN VENDES. S'OFEREIX
FEINA ESTABLE, FORMACIÓ CONTINUADA I POSSIBILITATS DE
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL. AQUESTA OFERTA S'INTEGRA DINS
EL PROGRAMA OCUPACIONAL FEM OCUPACIÓ PER JOVES ADREçAT A
PERSONES JOVES D'ENTRE 18-29 ANYS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA EN ESO,
BATXILLERAT O CFG MIG. T¿INCORPORARàS A L¿EMPRESA AMB
CONTRACTE LABORAL I ALTA EN SEGURETAT SOCIAL I TINDRàS UN
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 171 de 568
PERÍODE DE FORMACIÓ ABANS DE COMENçAR O DURANT EL TEU
CONTRACTE PER PODER ADAPTAR-TE MILLOR A LA FEINA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3092634) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
HELPDESK N1 CON PORTUGUÉS
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004053
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SI BUSCAS UNIRTE A UN PROYECTO ESTABLE DE IT, LA OPORTUNIDAD DE
PODER TRABAJAR EN UN ENTORNO DINÁMICO Y TU PASIÓN ES LA
RESOLUCIÓN DE PETICIONES E INCIDENCIAS, ESTA ES TU OPORTUNIDAD.
PARA IMPORTANTE PROYECTO EN SANT CUGAT BUSCAMOS PERSONAS
QUE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - RECEPCIÓN DE
INCIDENCIAS Y PETICIONES INFORMÁTICAS. - DIAGNÓSTICO DE CASOS. RESOLUCIÓN REMOTA O ESCALADO SEGÚN PROCEDIMIENTO OPERATIVO. GESTIÓN DE USUARIOS. PARA PODER UNIRTE A NUESTRO PROYECTO,
NECESITAMOS QUE APORTES LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: FORMACIÓN MÍNIMA GRADO MEDIO EN INFORMÁTICA O SIMILAR O
EXPERIENCIA EQUIVALENTE. - CONOCIMIENTOS DE TICKETING, ACTIVE
DIRECTOR/AY Y CONEXIÓN REMOTA A EQUIPOS. - NIVEL BILINGüE DE
PORTUGUÉS - VALORABLE NIVEL ALTO DE INGLÉS - IMPRESCINDIBLE
DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR TURNOS DE 24X7 OFRECEMOS LA
POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN A PROYECTO CON GRAN CRECIMIENTO
DENTRO DE LA EMPRESA, ADEMÁS DE INTERESANTES BENEFICIOS
SOCIALES. - JORNADA INTENS (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101211) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIALS VENDA PRODUCTES JOC
ONCE ZONA VILANOVA
Vilanova i la Geltrú (BARCELONA)
Oferta: 092017004054
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
INSERTA EMPLEO SELECCIONEM PER LA COMARCA DEL GARRAF
PERSONES AMB DISCAPACITAT RECONEGUDA PER TREBALLAR COM A
COMERCIALS PER LA VENDA DE PRODUCTES DE JOC DE L'ONCE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103576) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONTROLADOR/A DE SALA (VG)
Vilanova i la Geltrú (BARCELONA)
Oferta: 092017004062
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANT CENTRE LÚDIC PRECISA INCORPORAR UN CONTROLADOR/A
DE SALA PER REALITZAR LES SEGUENTS TASQUES: - ATENCIÓ AL PÚBLIC I
CAIXA EN CAFETERIA - TASQUES DE CAIXA (COBRAMENT, QUADRE, ETC) TASQUES DE MONITOR/A DE LLEURE I D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL
REQUISITS: - TRACTE I ATENCIÓ AL PÚBLIC EXQUISITS - RESOLUTIU/VA EXPERIèNCIA EN ESPAIS O ALTRES ASSOCIACIONS VINCULADES ALS
NENS/ES I AL LLEURE - EXPERIèNCIA MÍNIMA DE 2 ANYS - NIVELL USUARI
D'OFIMàTICA - DISPONIBILITAT TOTAL DE TARDAS (DLL A DV DE 17H A
21:30H)I CAPS DE SETMANA (DSS I DG 10H A 14H I 17H A 20:30H) - CARNET
DE MANIPULACIÓ D'ALIMENTS - MÍNIM 12HORES SETMANALS DE FEINA (ES
DETERMINARà HORARI CADA SETMANA)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100454) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
APROVISIONADOR/A CON ALEMÁN
Martorell (BARCELONA)
Oferta: 092017004064
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR AUTOMOCIÓN REQUIERE DE UN/A
ADMT. DE APROVISIONAMIENTO CON ALEMÁN CUYA FINALIDAD SERÁ
"APROVISIONAR SEGÚN LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS LOS
DIFERENTES PROVEEDORES INTERNOS DE FASES PARA QUE LA EMPRESA
PUEDA SATISFACER LAS PETICIONES DE LOS DIFERENTES CLIENTES."
FPII/GRADO MEDIO SUPERIOR. ¿ ALEMÁN (B1) ¿ MICROSOFT OFFICE
(ESPECIALMENTE EXCEL) ¿ EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DE ALGÚN
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 172 de 568
CATALUÑA
ERP. ¿ TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN. ¿ EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE
AUTOMOCIÓN (MÍNIMO 3 AÑOS). ¿ EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101191) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESSORS COMERCIALS
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092017004067
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM ASSESSORS COMERCIALS AMB EXPERIèNCIA EN EL SECTOR DE
LES ASSEGURANCES, PER EXPANDIR LA NOSTRA XARXA COMERCIAL A LES
ZONES DE MANRESA, BARCELONA, VALLèS, OSONA I GIRONA. S'OFEREIX
ESTABILITAT PROFESSIONAL AMB PLA DE CARRERA I ALTES COMISSIONS
DE CARTERA. FORMACIÓ A CàRREC DE L'EMPRESA - CURS OFICIAL DGA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101244) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MOSSO MAGATZEM
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092017004073
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES PRECISA D'UN MOSSO DE MAGATZEMAMB CONEIXEMENTS MECàNICS
PER EMPRESA DE LOGÍSTICA. HORARI DE DILLUNS A DISSABTE.
40H/SETMANA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100425) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AGENTE TELEMARKETING - INTENSIVO
MAÑANAS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004081
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EJC COMUNICACIONES SOMOS UNA COMPAÑÍA ESPECIALIZADA EN TIC,
FUNDADA EN 1994, Y DESDE SU FUNDACIÓN NOS HEMOS ESPECIALIZADO
EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y EN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS.
NUESTRA ACTIVIDAD ESTÁ ENCAMINADA EN ACOMPAÑAR A NUESTROS
CLIENTES EN LA OBTENCIÓN DE LA EXCELENCIA EN SUS ESTRUCTURAS TI
DENTRO DE LOS COMPLEJOS RETOS QUE MARCA EL MERCADO ACTUAL.
CONTAMOS CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE PROFESIONALES CON
UNA DILATADA TRAYECTORIA EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE NEGOCIO,
QUE NOS PERMITE OFRECER A NUESTROS CLIENTES UNA EXTENSA GAMA
DE PRODUCTOS, SOLUCIONES Y SERVICIOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103512) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017004082
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE PRECISAN AGENTES COMERCIALES PARA EMPRESA DE MENSAJERÍA.
SE OFRECE SUELDO FIJO MÁS COMISIONES. EL TRABAJO A DESEMPEÑAR
ES, ENTRE OTROS: - APERTURA DE NUEVOS CLIENTES DE LA ZONA. RECUPERACIÓN DE CLIENTES - OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA
MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE - GESTIÓN DE CUENTAS SUELDO FIJO
MÁS COMISIONES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3075130) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
HELPDESK INFORMÁTICO CON INGLÉS
ALTO
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004083
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
SI BUSCAS UNIRTE A UN PROYECTO ESTABLE DE IT, LA OPORTUNIDAD DE
PODER TRABAJAR EN UN ENTORNO DINÁMICO Y TU PASIÓN ES LA
RESOLUCIÓN DE PETICIONES E INCIDENCIAS, ESTA ES TU OPORTUNIDAD.
PARA IMPORTANTE PROYECTO EN SANT CUGAT BUSCAMOS PERSONAS
QUE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - RECEPCIÓN DE
INCIDENCIAS Y PETICIONES INFORMÁTICAS. - DIAGNÓSTICO DE CASOS. RESOLUCIÓN REMOTA O ESCALADO SEGÚN PROCEDIMIENTO OPERATIVO. GESTIÓN DE USUARIOS. PARA PODER UNIRTE A NUESTRO PROYECTO,
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 173 de 568
CATALUÑA
NECESITAMOS QUE APORTES LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: FORMACIÓN MÍNIMA GRADO MEDIO EN INFORMÁTICA O SIMILAR O
EXPERIENCIA EQUIVALENTE. - CONOCIMIENTOS DE TICKETING, ACTIVE
DIRECTOR/AY Y CONEXIÓN REMOTA A EQUIPOS. - NIVEL ALTO DE INGLÉS.
OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN A PROYECTO CON GRAN
CRECIMIENTO DENTRO DE LA EMPRESA, ADEMÁS DE INTERESANTES
BENEFICIOS SOCIALES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103549) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESSOR/A FORMACIÓ BONIFICADA
- GIRONÈS
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017004100
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ASSESSORAR A LES EMPRESES SOBRE LA MILLOR SOL·LUCIÓ DE
FORMACIÓ PELS SEUS TREBALLADORS, FENT SERVIR EL SEU CRèDIT
FORMATIU, ES A DIR, A COST 0
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103589) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ATENCION CLIENTE VENTAS Y
TECNICO TARDES -TELECOM
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004109
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTAMOS SELECCIONANDO PERFIL DE ATENCION AL CLIENTE PARA
DEPARTAMENTO DE VENTAS, PERO TAMBIEN PARA RESOLVER
INCIDENCIAS TECNICAS DE PRIMERA LINEA.PARA EMPRESA LIDER EN
SERVICIOS DE INERNET MEDIAENTE FIBRA OPTICA. NUESTRAS OFICINAS
ESTAN UBICADAS EN [email protected] PARA TRABAJAR EN TURNO DE TARDE UNA
PERSONA DE 16 A 21 HORAS Y FINES DE SEMANA ALTERNOS (SABADO Y
DOMINGO DE 10 A 16 HORAS).CONTRATO INDEFINIDO DE 25 HORAS
SEMANALES .SALARIO 687,50 EUROS BRUTOS MENSUALES MÁS
COMISIONES MAS PLUS DOMINGO. DISPONIBILIDAD INMEDIATA.FORMACION
REMUNERADA DESDE EL PRIMER DIA, FORMACION REMUNERADA DOS/
TRES SEMANAS POR LA MAÑANA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100445) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL VENTES I MARKETING
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017004115
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM UNA PERSONA PROACTIVA, QUE S'ENCARREGUI DE DONAR A
CONEIXER LA NOSTRA EMPRESA I FACI CARTERA DE CLIENTS., AMB
VEHICLE PROPI DE DESPLASARSE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101261) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL VENDA DIRECTA
DELEGACIO TORTOSA
Tortosa (TARRAGONA)
Oferta: 092017004127
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONEM PER IMPORTANT EMPRESA DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONS I LA SEGURETAT AMB REPRESENTACIÓ A TOT
L'àMBIT GEOGRàFIC DE CATALUNYA, PRECISA INCORPORAR UN/A
COMERCIAL DE VENDA DIRECTA PER A LA SEVA DELEGACIÓ DE TORTOSA
REPORTANT A GERENCIA. MàXIMA CONFIDENCIALITAT A TOTES LES
PERSONES INTERESSADES I CANDIDATURES REBUDES. RESIDENCIA A
TORTOSA O VOLTANTS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101213) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
BACK OFFICE DPT COMERCIAL -
EMPRESA DE SERVICIOS DE BARCELONA NECESITA INCORPORAR A UN
ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL PARA DAR SOPORTE
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 174 de 568
EMPRESA DE SERVEIS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004132
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EN EL BACKOFFICE DEL DEPARTAMENTO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101249) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL-ADMINISTRATIU/VA
Palamós (GIRONA)
Oferta: 092017004148
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM UNA PERSONA PER A COMERCIAL DE UNA BOTIGA DE
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ. IDEAL EDAT ENTRE 25 I 35 ANYS.
IMPRESCINDIBLE MOLT BONS CONEIXEMENTS DE FRANCÈS, ANGLÈS
,CATALÀ I CASTELLÀ. PERSONALITAT MARCADAMENT COMERCIAL I BONA
CAPACITAT D'ASSESSORAMENT. BONA PRESÈNCIA FÌSICA. VALORAREM
CONEIXEMENTS/APTITUDS/ESTUDIS DE DISSENY O DECORACIÓ.
IMPORTANT RESIDIR A LA ZONA DE PALAMÓS/PALAFRUGELL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3095877) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORA CAPTACIÓ
EMPRESES SECTOR GASTRONÓMIC
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004150
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA ESPECIALITZADA EN EL SECTOR DE GASTRONOMÍA, DIETÉTICA I
NUTRICIÓ CERCA TELEOPERADORA AMB EXPERIèNCIA PER CONECTAR
AMB EMPRESES DEL SECTOR PER OFERIR-LOS ELS NOSTRES SERVEIS. DE
DILLUNS A DIVENDRES EN JORNADA MATINAL. S'OFEREIX CONTRACTE AMB
ALTA A LA SS, SOU BASE FIN MÉS INCENTIVOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101143) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL VENDA DIRECTA
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092017004155
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONEM PER IMPORTANT EMPRESA DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONS I LA SEGURETAT AMB REPRESENTACIÓ A TOT
L'àMBIT GEOGRàFIC DE CATALUNYA I DELEGACIÓ A TARRAGONA, UN/A
COMERCIAL DE VENDA DIRECTA. MàXIMA CONFIDENCIALITAT A TOTES LES
PERSONES INTERESSADES I CANDIDATURES REBUDES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101195) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CUSTOMER SERVICE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004157
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EN DEPENDENCIA DEL MANAGER DE LA AGENCIA, SUS PRINCIPALES
FUNCIONES SERÁN: ¿ ATENCIÓN TELEFÓNICA A LOS CLIENTES (TALLERES
MECÁNICOS QUE NO SON DE LA MARCA) ¿ INTRODUCCIÓN I GESTIÓN DE
PEDIDOS. ¿ SUPERVISAR EL CIRCUITO DE LOS PEDIDOS DESDE LA SALIDA
HASTA LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA. ¿ RESOLUCIÓN DE LAS
INCIDENCIAS ACONTECIDAS DURANTE TODO EL PROCESO. ¿
CONSECUCIÓN DE LA MÁXIMA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
ASIGNADOS. ¿ ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y ADECUADO
SEGUIMIENTO POST VENTA. ¿ FUNCIONES ADMINISTRATIVAS VARIAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101256) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONCERTADOR/A VISITAS
COMERCIALES DESDE CASA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004163
BUSCAMOS UN/A COMERCIAL TELEFÓNICO DE PREVENTA PARA
IMPORTANTE EMPRESA DE SERVICIOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 175 de 568
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
referencia (Referencia número:3101174) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CONDUCTORA/OR CAMIÓN GRÚA
Amposta (TARRAGONA)
Oferta: 092017004171
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GESTORA LABORAL MEDITERRÁNEA SELECCIONA UNA/UN
CONDUCTORA/OR DE CAMIÓN GRÚA PARA UNA EMPRESA SITUADA EN EL
MONTSIà. LA PERSONA SELECCIONADA SE ENCARGARÁ DE REALIZAR EL
REPARTO POR LA ZONA, MANTENER EL ALMACÉN EN ORDEN, PREPARAR
CARGAS Y ATENDER A CLIENTES DE LA ZONA. SE REQUIERE: EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN UN PUESTO SIMILAR AL MENOS DE 2
AÑOS. - CARNET C, C+E Y CAP. - NOCIONES SOBRE MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN Y/O FERRETERÍA. SE OFRECE: - CONTRATO TEMPORAL
CON ALTA PROBABILIDAD DE INCORPORACIÓN PLANTILLA. - JORNADA
COMPLETA. - SALARIO SEGÚN CONVENIO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101277) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MOSSO DE MAGATZEM
Subirats (BARCELONA)
Oferta: 092017004177
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPAQUETADO, ALMACENAJE MANUAL Y CON MÁQUINA ELEVADORA
RECTRÁCTIL Y GESTIÓN DE ENVÍOS. CARNET DE CARRETILLERO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103577) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORAS CASTELLDEFELS
Castelldefels (BARCELONA)
Oferta: 092017004181
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE PRECISAN 5 TELEOPERADOS CON EXPERIENCIA PARA TRABAJO
ESTABLE EN CASTELLDEFELS, EL TRABAJO A REALIZAR ES EL DE
CONCERTAR VISITAS EN JORNADA INTENSIVA DE TARDE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103569) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARI OBRADOR BRIOIXERIA RUBÍ
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017004188
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CADENA DE BOTIGUES AMB DEGUSTACIÓ DEDICADES A L'ELABORACIÓ I
VENDA AL DETALL DE PRODUCTES DE BRIOIXERIA, PASTISSERIA I PA AMB
DEGUSTACIÓ CERCA PERSONAL D'OBRADOR AMB EXPERIèNCIA PER
BOTIGA DE RUBÍ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101271) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
XARCUTER/A MANRESA
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092017004189
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTABLIMENT DE MANRESA CERCA PERSONAL A JORNADA COMPLERTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100430) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TECNIC/A DE SITEMES JUNIOR PART
TIME CERT. ITIL
Cornellà de Llobregat (BARCELONA)
SELECCIONEM TèCNIC DE SISTEMES JUNIOR AMB CERTIFICACIÓ ITIL
FOUNDATION PER INCORPORACIÓ A PROJECTE IT EN EMPRESA
CONSULTORA IT EN BARCELONA. DURADA FINS 30 ABRIL AMB POSSIBILITAT
D'AMPLIACIÓ. TASQUES DE HELPDESK SUPORT I RECOLZAMENT ATENENT
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 176 de 568
Oferta: 092017004199
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TRUCADES DE CLIENTS I USUARIS. GESTIÓ INCIDèNCIES. MANTENIR BONA
RELACIÓ AMB USUARIS I CLIENTS. INSTAL·LAR CONFIGURAR I MANTENIR
PAQUETS INFORMàTICS. PERFIL REQUERIT: TITULACIÓ MÍNIMA CFGM
EXPERIèNCIA 1 ANY EN TASQUES DE HELPIDIS IMPRESCINDIBLE
CERTIFICACIÓ ITIL FOUNDATION. NIVELL ALT DE CATALà I CASTELLà.
S'OFEREIX CONTRACTE PART TIME IDEAL TARDES. DURACIÓ DEL
PROJECTE FINALS ABRIL. POSSIBILITAT D'AMPLIACIÓ DEL PROJECTE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100426) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017004201
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL AMB BONES CONDICIONS ECONòMIQUES, HORARI FLEXIBLE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101253) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADOR/A COMERCIAL TELEMàRQUETING
Sant Pere de Ribes (BARCELONA)
Oferta: 092017004210
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONCERTAR VISITES A EMPRESES PELS NOSTRES ASSESSORS
COMERCIALS. NO SON VENDES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103581) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ATENCIÓ TELEFòNICA CENTRALETA
CLIENT/ DISCAPACITAT
Sant Boi de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017004214
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PER IMPORTANTS CLIENTS SELECCIONEM PERFILS DE D'ATENCIÓ
TELEFòNICA PER GESTIONAR EL SERVEI DE CENTRALETA PER ATENDRE
TRUCADES RELACIONADES AMB INCIDèNCIES TèCNIQUES.
IMPRESCINDIBLE ACREDITAR UN GRAU DE DISMINUCIÓ RECONEGUDA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103572) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
HELPDESK N1 MEDIA JORNADA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004218
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SI BUSCAS UNIRTE A UN PROYECTO ESTABLE DE IT, LA OPORTUNIDAD DE
PODER TRABAJAR EN UN ENTORNO DINÁMICO Y TU PASIÓN ES LA
RESOLUCIÓN DE PETICIONES E INCIDENCIAS, ESTA ES TU OPORTUNIDAD.
PARA IMPORTANTE PROYECTO EN BARCELONA (ZONA MARIA CRISTINA)
BUSCAMOS PERSONAS QUE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: RECEPCIÓN DE INCIDENCIAS Y PETICIONES INFORMÁTICAS. DIAGNÓSTICO DE CASOS. - RESOLUCIÓN REMOTA O ESCALADO SEGÚN
PROCEDIMIENTO OPERATIVO. - GESTIÓN DE USUARIOS. PARA PODER
UNIRTE A NUESTRO PROYECTO, NECESITAMOS QUE APORTES LOS
SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: - FORMACIÓN MÍNIMA GRADO MEDIO EN
INFORMÁTICA O SIMILAR O EXPERIENCIA EQUIVALENTE. - CONOCIMIENTOS
DE TICKETING, ACTIVE DIRECTOR/AY Y CONEXIÓN REMOTA A EQUIPOS. NIVEL BILINGüE DE CATALÁN OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE
INCORPORACIÓN A PROYECTO CON GRAN CRECIMIENTO DENTRO DE LA
EMPRESA, ADEMÁS DE INTERESANTES BENEFICIOS SOCIALES. - JORNADA
DE L A V DE 12 A 16:00H.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101208) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 177 de 568
ASSESSOR/A FORMACIÓ BONIFICADA
A EMPRESES - GARRAF
Vilanova i la Geltrú (BARCELONA)
Oferta: 092017004237
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ASSESSORAR A LES EMPRESES SOBRE LA MILLOR SOL·LUCIÓ DE
FORMACIÓ PELS SEUS TREBALLADORS, FENT SERVIR EL SEU CRèDIT
FORMATIU, ES A DIR, A COST 0
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103587) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL BOTIGA ORANGE SANTS
BARCELONA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004238
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALOREM POSITIVAMENT UN ALT PERFIL COMERCIAL I D'ATENCIÓ AL
CLIENT, EL QUAL MITJANçANT TèCNIQUES DE VENDA PUGUI FER UN ANàLISI
DE LES NECESSITATS DEL CLIENT. ALHORA HA DE SABER REALITZAR LA
PLANIFICACIÓ COMERCIAL I GESTIÓ DE BOTIGA. UN ESPERIT DE TREBALL
EN EQUIP I CAPACITAT PER TREBALLAR AMB OBJECTIUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103574) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VIDEOCONFERENCIES NOUS USUARIS
BANCA
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004249
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DES DE ADECCO OUTSOURCING SAU, DIVISIÓ ESPECIALITZADA EN LA
EXTERNALITZACIÓ DE SERVEIS PRECISEM INCORPORAR DE MANERA
INMEDIATA DIFERENTS TELEOPERADORS/ES PER TREBALLAR A JORNADA
PARCIAL O COMPLETA PER REALITZAR LES ALTES DE NOUS CLIENTS D'UNA
ENTITAT FINANCERA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3100448) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASSESSORS COMERCIALS
Vic (BARCELONA)
Oferta: 092017004250
07/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM ASSESSORS COMERCIALS AMB EXPERIèNCIA EN EL SECTOR DE
LES ASSEGURANCES, PER EXPANDIR LA NOSTRA XARXA COMERCIAL A LES
ZONES DE MANRESA, BARCELONA, VALLèS, OSONA I GIRONA. S'OFEREIX
ESTABILITAT PROFESSIONAL AMB PLA DE CARRERA I ALTES COMISSIONS
DE CARTERA. FORMACIÓ A CàRREC DE L'EMPRESA - CURS OFICIAL DGA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3101243) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDIENTES DE CARNICERÍA Y/O
CHARCUTERÍA
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017004268
09/02/2017
Oficina: MATARO-L'ESPLANADA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MATARÓ RONDES
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4268, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
COMERCIAL BOTIGA ORANGE
GRANOLLERS
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017004389
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALOREM POSITIVAMENT UN ALT PERFIL COMERCIAL I D'ATENCIÓ AL
CLIENT, EL QUAL MITJANçANT TèCNIQUES DE VENDA PUGUI FER UN ANàLISI
DE LES NECESSITATS DEL CLIENT. ALHORA HA DE SABER REALITZAR LA
PLANIFICACIÓ COMERCIAL I GESTIÓ DE BOTIGA. UN ESPERIT DE TREBALL
EN EQUIP I CAPACITAT PER TREBALLAR AMB OBJECTIUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3106759) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDENT/A CARNISSERIA
EMPRESA AMB UNA AMPLA TRAJECTòRIA DINTRE DE LA VENDA DIRECTA
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 178 de 568
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004390
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EN MERCAT DE PRODUCTE FRESC TRADICIONAL: NECESSITA INCORPORAR
DEPENDENT/A PER PARADA DE CARNISSERIA/AVIRAM EN HORARI DE
TARDES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105022) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL CON MOTO
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004400
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR INMOBILIARIO BUSCA A UN/A
COMERCIAL PARA TRABAJAR EN BARCELONA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103599) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DIRECTOR/A COMERCIAL CON
IDIOMAS
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017004403
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE NECESITA DIRECTOR COMERCIAL CON DOMINIO MÍNIMO DE DOS
IDIOMAS EXTRANJEROS PARA LIDERAR UN PROYECTO A NIVEL
INTERNACIONAL. PREFERENTEMENTE LICENCIADOS EN FILOLOGÍA O
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, CON EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN
COMERCIAL. SALARIO A CONVENIR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105098) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PORTAL DEL ANGEL
PROMOTOR-DEPENDIENTE DE
COSMÉTICA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004407
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OBEY YOUR BODY PORTAL DEL ÁNGEL EMPRESA DE ÁMBITO
INTERNACIONAL DE COSMÉTICA Y NUTRICOSMÉTICA DE GAMA ALTA CON
TIENDAS PROPIAS PRECISA DEPENDIENTES-PROMOTORES PARA SUS
TIENDAS EN BARCELONA . ENVIAR CV COMPLETO CON FOTO
RECIENTE.INGLÉS MEDIO Y BUENA PRESENCIA IMPRESCINDIBLES. SE
OFRECE FORMACIÓN EN TÉCNICA DE VENTA Y PRODUCTO DE ALTA
COSMÉTICA, SALARIO BASE MAS INCENTIVOS, AMBIENTE DE TRABAJO
DINÁMICO Y JOVEN.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105084) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TRAMITADOR/A DE SINISTRES
L' Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017004422
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ADECCO OUTSOURCING SAU, LÍDER EN EXTERNALITZACIÓ DE SERVEIS, HA
D'INCORPORAR DIVERSOS TRAMITADORS/ES DE SINISTRES DE LLLAR I
AUTO PER A IMPORTANT PLATAFORMA UBICADA A HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3106753) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDIENTE/A COMIDAS
PREPARADAS GAVÁ
Gavà (BARCELONA)
Oferta: 092017004429
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE COMIDA PREPARADA,
NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO: ES QUE TODOS PUEDAN TENER UN PLATO
DE COMIDA EN SU MESA Y QUE COMAN SALUDABLE AL MENOS UNA VEZ AL
DÍA. ESTAMOS BUSCANDO UN DEPENDIENTE/A PARA UNA DE NUESTRAS
TIENDAS UBICADAS EN GAVÁLa inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3106754) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 179 de 568
RECEPCIO CAPS DE SETMANA (NITS)
BARCELONA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004442
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AUXILIAR PER A RECEPCIO DE NIT NOMES ELS CAPS DE SETMANA. HORARI
DE TOTS ELS DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS DE 19:00 A 7:00.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105024) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL BOTIGA ORANGE HERON
CITY BCN
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004443
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALOREM POSITIVAMENT UN ALT PERFIL COMERCIAL I D'ATENCIÓ AL
CLIENT, EL QUAL MITJANçANT TèCNIQUES DE VENDA PUGUI FER UN ANàLISI
DE LES NECESSITATS DEL CLIENT. ALHORA HA DE SABER REALITZAR LA
PLANIFICACIÓ COMERCIAL I GESTIÓ DE BOTIGA. UN ESPERIT DE TREBALL
EN EQUIP I CAPACITAT PER TREBALLAR AMB OBJECTIUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105055) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017004456
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA COMARCA DEL SEGRIà PRECISA
INCORPORAR UN/A COMERCIAL PER TAL DE RESPONSABILITZAR-SE DE
L¿OBERTURA DE NOU MERCAT PER TERRITORI NACIONAL I
INTERNACIONAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3106711) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIU/VA AMB IDIOMES
El Vendrell (TARRAGONA)
Oferta: 092017004465
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LA XARXA SANITàRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA BUSCA UN ADMINISTRATIU
AMB IDIOMES PER L¿HOSPITAL VENDRELL. LES FUNCIONS: ATENDRE ALS
PACIENTS ESTRANGERS,GESTIÓ INTEGRAL DE L¿ATENCIÓ AL PACIENT:
TRADUCCIÓ ENTRE EL PACIENT I EL PERSONAL SANITARI, TRàMITS AMB
LES ASSEGURANCES MèDIQUES DELS PAïSOS D¿ORIGEN, FACTURACIÓ
DELS SERVEIS PRESTATS, GESTIÓ DE CàRRECS, GESTIONS AMB
ASSEGURANCES DE TRàNSIT I LABORALS,,ETC,,
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105091) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUDANT DEPENENT/A VILAFRANCA
DEL PENEDES
Vilafranca del Penedès (BARCELONA)
Oferta: 092017004483
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTABLIMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDES CERCA AJUDANT
DEPENENT/A A JORNADA COMPLERTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105029) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PERSONAL DE MAGATZEM
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004486
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
NECESSITEM INCORPORAR UN PERSONA AL NOSTRE MAGATZEM CENTRAL
AMB POSSIBILITAT DE FER TASQUES DE SUPORT/REPOSICIÓ A BOTIGA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103604) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 180 de 568
TELEOPERADORA/ EMISIÓN DE
LLAMADAS
Pineda de Mar (BARCELONA)
Oferta: 092017004509
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
¿QUIÉN SOMOS? SOMOS UNA EMPRESA QUE DISPONE DE UNA DILATADA
EXPERIENCIA EN EL MUNDO DE LA FORMACIÓN CONTINUA A EMPRESAS Y
ESTÁ ESPECIALIZADA EN ESTA NUEVA FILOSOFÍA DE FORMACIÓN, DE
MANERA QUE TODAS SE PUEDAN BENEFICIAR DE NUESTRAS ACCIONES
FORMATIVAS, PARA LA CAPTACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL Y
PROFESIONAL DE SUS EMPLEADOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105093) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICO/A COMERCIAL. BAIX
EMPORDà
Sant Feliu de Guíxols (GIRONA)
Oferta: 092017004510
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSCAMOS PERSONAS RESPONSABLES, CON INICIATIVA, CAPACIDAD DE
APRENDIZAJE Y FACILIDAD DE TRATO CON EL CLIENTE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3106715) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL Y VENTAS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004512
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMEERCIAL CON EXPERIENCIA EN VENTA DE CAMIONES,
SEMIRREMOLQUES Y VEHICULOS INDUSTRIALES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105037) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDIENTA CHARCUTERIA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004514
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DEPENDIENTA CHARCUTERIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103617) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUX. ADMINISTRATIU/VA AMB
FRANCèS ALT
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092017004517
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DPT . D'ATENCIÓ AL CLIENT
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105063) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDENTA PEIXATERIA
Vilanova i la Geltrú (BARCELONA)
Oferta: 092017004525
09/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VENDA I MANIPULACIO DE PEIX FREC
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3103526) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AGENTES COMERCIALES
Barcelona (BARCELONA)
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL D'ARAGÓ [email protected]
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 181 de 568
Oferta: 092017004308
10/02/2017
Oficina: BARCELONA-ARAGO
indicando el número de la oferta 09-2017-4308, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN
AL CLIENTE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004316
10/02/2017
Oficina: BARCELONA-POBLENOU
AGENTE PARA SERVICIO DE ATENCIO AL CLIENTE CON INGLÉS Y FRANCÉS
FLUIDO CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 33% MINIM PARA
RESPONSABILIZARSE DE LA COLA DE SOLICITUTS Y PETICIONES DE LOS
CLIENTES, INVESTIGAR Y RESOLVER CASOS COMPLEJOS, PROMOCIONAR
LOS PRODUCTOS DE DOW JONES, MANTENER LAS BASES DE DATOS DE
CLIENTES Y RESOLVER LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS NECESARIAS,
ACTUALIZAR CUENTAS DE CLIENTES, ESCALAR CASOS NO RESUELTOS,
TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LOS DEP. DE TECNOLOGÍA,
FINANZAS, EDITORIAL E INVERSORES. CON CONOCIMIENTOS DE
SALESFORCE, DE INFORMÁTICA A NIVEL USUARIO Y AL MENOS UN AÑO DE
EXPERIENCIA EN ATENCION TELEFÓNICA AL CLIENTE.
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE POBLE NOU
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4316,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN
AL CLIENTE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004338
10/02/2017
Oficina: BARCELONA-POBLENOU
OPERADOR/A TELEFONICO/A DE HELPDESK, QUE HABLE FRANCÉS NATIVO (
O TENGA UN FRANCÉS EXCELENTE)Y QUE CONOZCA LAS HERRAMIENTAS
DE MICROINFORMàTICA Y WINDOWS. LA EMPRESA LO/LA FORMARA POR
TODO EL QUE LE HAGA FALTA. EL QUE HARÁ ES CONTESTAR LAS
LLAMADAS DE LOS CLIENTES CUANDO TENGAN PROBLEMAS TÉCNICOS O
DE USO DE NUESTRAS APLICACIONES. SI EL OPERADOR NO SABE LA
RESPUESTA O NO SABE COMO ARREGLAR LOS PROBLEMAS SE PONDRÁ
EN CONTACTO CON EL NIVEL 2 QUE COGERÁ EL RELEVO. SE NECESITA
CONOCER WINDOWS Y MS OFFICE . SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS DE
INGLÉS Y CONOCIMIENTOS ADICIONALS DE MICROINFORMàTICA,
SERVIDORES, REDES, APLICACIONES DE APOYO AL HELPDESK. CONTRATO
INDEFINIDO. SOIS APROX 1400€ JORNADA DE 9-19 HORAS DE LUNES A
SÁBADO
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE POBLE NOU
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4338,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
MOZOS DE CARGA Y DESCARGA,
ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017004330
10/02/2017
Oficina: MATARO-L'ESPLANADA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MATARÓ RONDES
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4330, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
VENDEDORES POR TELÉFONO
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017004552
11/02/2017
Oficina: GERONA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE GIRONA [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-4552, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
CONCERTADOR/A VISITES
COMERCIALS CERDANYOLA VALLÈS
Cerdanyola del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004631
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
EMPRESA LÍDER EN SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS AL NùVOL PER
PIMES, RECERCA UN/A CONCERTADOR/A TELEFòNIC/A DE VISITES PELS
NOSTRES AGENTS COMERCIALS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111911) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 182 de 568
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL DE CAPTACIÓN
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004632
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE RESPONSABILIZARÁ DE LA CAPTACIÓN DE CLIENTES PARA UN NUEVO
PRODUCTO DE BEABLOO A TRAVÉS DE ACCIONES COMERCIALES DE
VENTA DIRECTA EN PUERTA FRÍA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111904) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADOR TELEMARKETING
Badalona (BARCELONA)
Oferta: 092017004638
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE YOIGO NECESITA INCORPORAR A NUESTRO
DEPARTAMENTO DE TELEMARKETING TELEOPERADORAS PARA REALIZAR
LLAMADAS A FIN DE CONCERTAR VISITAS A NUESTROS COMERCIALES (NO
ES VENTA). EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DE 1 AÑO. SE PIDE
CONOCIMIENTOS DE OFIMÁTICA. CON PERFIL COMERCIAL Y MUCHAS
GANAS DE TRABAJAR. DE LUNES A VIERNES JORNADA PARCIAL DE
MAÑANAS. SE OFRECE ALTA EN LA SEG. SOCIAL, SUELDO MAS
COMISIONES E INCENTIVOS. EXCELENTE AMBIENTE DE TRABAJO.
INCORPORACIÓN INMEDIATA. ACEPTAMOS CANDIDATOS QUE TRABAJEN
COMO FREELANCE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111948) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUDANT MAGATZEM ST. VICENÇ
CASTELLET
Sant Vicenç de Castellet (BARCELONA)
Oferta: 092017004643
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR ALIMENTARI CERCA OPERARI PER MAGATZEM
CENTRAL A SANT VICENç DE CASTELLET. FUNCIONS DE REGISTRE I
COMPROVACIÓ D'ENTRADA I SORTIDA DE GèNERE, CONTROL DE QUALITAT
DEL MATERIAL ENTREGAT, GESTIÓ D'INCIDèNCIES EN TRANSPORT I
REPARTIMENT, ORGANITZACIÓ DE LA RUTA DEL TRANSPORT, FACTURACIÓ
A BOTIGUES, COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE COMPRES,
CàRREGA I DESCàRREGA DEL CAMIÓ, ETC. JORNADA A DETERMINAR, DE
DILLUNS A DIVENDRES TORN INTENSIU MATÍ. IMPRESCINDIBLE
EXPERIèNCIA EN TASQUES ADMINISTRATIVES DE LOGÍSTICA, FACTURACIÓ,
GESTIÓ DE RUTES, CàRREGA I DESCàRREGA DE MERCADERIA.
IMPRESCINDIBLE RESISTèNCIA A BAIXES TEMPERATURES.
IMPRESCINDIBLE CONEIXEMENTS ELEVATS DE FULLS DE CàLCUL I PAQUET
OFFICE. MOLT VALORABLE CONEIXEMENTS DEL PROGRAMA AS.
CONTRACTE EVENTUAL A JORNADA PARCIAL 30 HORES SETMANALS AMB
POSSIBILITATS DE RENOVACIÓ.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108340) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
[email protected] COMERCIAL
TELEFONÍA MÓVIL
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017004650
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE PRECISA [email protected] PARA TRABAJAR EN ATENCIÓN
TELEFÓNICA PARA IMPORTANTE EMPRESA EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES. LAS PRINCIPALES TAREAS SERÁN LA EMISIÓN DE
LLAMADAS COMERCIALES, VENTA DIRECTA E INDIRECTA DE TELEFONÍA
MÓVIL Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, GESTIONAR LAS VISITAS
DEL EQUIPO COMERCIAL A CLIENTES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108307) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 183 de 568
CARRETILLERO/A
Abrera (BARCELONA)
Oferta: 092017004652
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GI GROUP MULTINACIONAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, PRECISA
INCORPORAR CARRETILLEROS /AS PARA EMPRESA DE AUTOMOCIÓN EN
ABRERA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111950) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Sant Julià de Ramis (GIRONA)
Oferta: 092017004655
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓ I INSTAL.LACIÓ DE TENDALS
NECESSITA INCORPORAR UN COMERCIAL. HAURIA DE SER UNA PERSONA
AMB INICIATIVA, AMB EXPEREIèNCIA EN VENDES. ES VALORARà
EXPERIèNCIA EN DIBUIX I AMIDAMENTS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108303) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDIENTE/A TIENDA LÁMPARAS
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017004675
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESDE IMAN TEMPORING SELECCIONAMOS DEPENDIENTES/AS PARA
INCORPORARSE A TRABAJAR A UNA TIENDA DE LÁMPARAS UBICADA EN
SABADELL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108330) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL VENTA DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017004678
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONAMOS COMERCIAL PARA IMPORTANTE EMPRESA DEDICADA A
LA COMPRA/VENTA DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES. BUSCAMOS UN
COMERCIAL CON EXPERIENCIA EN VENTA DE CAMIONES NUEVOS O DE
OCASIÓN. FUNCIONES A DESARROLLAR: - ATENDER A LOS CLIENTES
CUMPLIENDO CON LOS PROCESOS DE VENTA ESTABLECIDOS. -ASESORAR
A LOS CLIENTES ADECUADAMENTE EN BASE A SUS NECESIDADES.
-CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS
EXIGIDOS. -OBTENER LOS MÁXIMOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS
CLIENTES. -VISITAR EMPRESAS DE LA ZONA. REQUISITOS: -EXPERIENCIA
COMERCIAL MÍNIMA DE AL MENOS 3 AÑOS EN AUTOMOCIÓN. -SE
VALORARÁ MUY POSITIVAMENTE LA EXPERIENCIA PREVIA EN LA VENTA DE
VEHÍCULOS INDUSTRIALES. -TOLERANCIA A LA EXIGENCIA Y
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. OFRECEMOS CONTRATO POR ETT +
INCORPORACIÓN A EMPRESA. JORNADA LABORAL COMPLETA. SALARIO
FIJO Y VARIABLE A CONVENIR EN LA ENTREVISTA CON LA EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3109968) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
EXECUTIU COMERCIAL SECTOR
ASSEGURADOR I FINANCER
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004690
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VENDA I COMERCIALITZACIÓ D' ASSEGURANCES GENERALS, DE VIDA, DE
SALUT I DELS PRODUCTES FINANCERS DE CATALANA OCCIDENT AMB
L¿OBJECTIU DE CREAR I GESTIONAR LA PRòPIA CARTERA DE CLIENTS
INTEGRALS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111947) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TèCNIC/A COMERCIAL
L' Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017004691
13/02/2017
TèCNIC/A COMERCIAL EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓ PER LA VENTA AL
MAJOR DE CLIMATITZACIÓ,FRED INDUSTRIAL, CALEFACCIÓ, VENTILACIÓ,
ETC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 184 de 568
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3106772) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARREGAT/DA - VENDRELL
El Vendrell (TARRAGONA)
Oferta: 092017004702
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
ENCARREGAT/DA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108289) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ENCARREGAT/DA - RODA DE BARA
Roda de Barà (TARRAGONA)
Oferta: 092017004712
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
ENCARREGAT/DA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108300) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
BACK OFFICE
Les Franqueses del Vallès
(BARCELONA)
Oferta: 092017004713
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALOREM POSITIVAMENT UN PERFIL DINàMIC, AMB EXPERIèNCIA I
CONEIXEMENT DE GESTIÓ DE PROVEïDORS, FACTURES, COMANDES,
ESTOCS, COMPTABILITAT I ALHORA AMB ALT DOMINI D¿EXCEL. DOMINI
EFICAç DE PROGRAMES OFIMàTICS, ESPERIT DE TREBALL EN EQUIP, I AMB
DOTS COMERCIALS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108308) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL VENTA DIRECTA A
PELUQUERÍAS
Ripollet (BARCELONA)
Oferta: 092017004723
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL Y
CUIDADO CAPILAR NATURALES NECESITA INCORPORAR UN/A COMERCIAL,
CON EXPERIENCIA EN VISITAS Y VENTA A PELUQUERÍAS DE AL MENOS UN
AÑO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111937) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PROMOCIÓN VENTA PRODUCTOS
GOURMET
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004730
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE GOURMET
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3106779) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL DE TELECOMUNICACIONS
GIRONA
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017004734
13/02/2017
EMPRESA ESPECIALISTA EN LES TELECOMUNICACIONS I L'INFORMàTICA AL
NÚVOL, RECERCA PROFESSIONALS PER POTENCIAR L'EQUIP COMERCIAL
EN EL SEU PUNT DE SERVEI DE GIRONA CENTRE CIUTAT. LA SEVA MISSIÓ
SERà DESENVOLUPAR LES ACTIVITATS DE CAPTACIÓ DE NOUS CLIENTS
TIPUS EMPRESA DE LA ZONA DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA, DESDE LA FASE
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 185 de 568
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DE RECERCA, CONTACTE, ELABORACIÓ D'OFERTES, PRESENTACIÓ,
NEGOCIACIÓ I TANCAMENT DEL CONTRACTE AMB EL CLIENT, REPORTANT
L'ACTIVITAT COMERCIAL DIARIAMENT I ANALITZANT ELS RESULTATS DE LA
MATEIXA. NECESSITEM UNA PERSONA PROACTIVA, AMB GRAN ORIENTACIÓ
AL CLIENT I RESULTATS, PROFESSIONAL I AMB GANES DE COMENçAR UN
PROJECTE AMBICIÓS. LES DOTS COMERCIALS I COMUNICATIVES SON
IMPRESCINDIBLES PER A LA POSICIÓ.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111910) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL PREVENTA ALIMENTACIÓ (VL)
Vilafranca del Penedès (BARCELONA)
Oferta: 092017004752
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LA PERSONAL SELECCIONADA S'INCORPORARà A UNA IMPORTANT
EMPRESA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA DEDICADA A LA FABICACIÓ,
COMERCIALITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL SECTOR ALIMENTACIÓ.
S'ENCARREGARà DE LA CAPTACIÓ DE NOUS CLIENTS A LA ZONA
ASSIGNADA, AIXI COM EL SEGUIMENT I FIDELITZACIÓ DE LA CARTERA DE
CLIENTS EXISTENTS. S'OFEREIX FEINA ESTABLE EN UNA EMPRESA SòLIDA I
CONSOLIDADA, LIDER EN EL SECTOR; QUE LI PERMETRà
DESENVOLUPAR-SE PERSONAL I PROFESSIONALMENT. VEHICLE
D'EMPRESA RETRIBUCIÓ 15000 EUROS ANUALS + INCENTIUS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111941) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL PREVENTA ALIMENTACIÓ (VL)
Vilafranca del Penedès (BARCELONA)
Oferta: 092017004754
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LA PERSONAL SELECCIONADA S'ENCARREGARà DE LA CAPTACIÓ DE NOUS
CLIENTS A LA ZONA ASSIGNADA, AIXI COM EL SEGUIMENT I FIDELITZACIÓ
DE LA CARTERA DE CLIENTS EXISTENTS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111939) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDIENTE/A ELECTRICIDAD Y
FONTANERÍA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004755
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTABLECIMIENTO SITUADO EN BARCELONA CAPITAL Y ENFOCADO A LA
VENTA DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS DEL HOGAR, PRECISA
INCORPORAR UN/A DEPENDIENTE/A PARA LA SECCIÓN DE ELECTRICIDAD Y
FONTANERÍA. REQUISITOS: - EXPERIENCIA EN ATENCIÓN AL CLIENTE EN
DICHA SECCIÓN - DON DE GENTES - ACOSTUMBRADO A TRABAJAR TANTO
PARA PARTICULARES COMO CON EMPRESAS - IMPRESCINDIBLE TRABAJO
EN EQUIPO - DISPONIBILIDAD COMPLETA E INMEDIATA SE OFRECE: CONTRATO DE LARGA DURACIÓN A JORNADA COMPLETA - HORARIO DE
LUNES A SÁBADO
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108297) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL ZONA DE TARRAGONA
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092017004759
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
RICOH- SISTEMAS DIGITALES CORPORATE ES EL MAYOR DISTRIBUIDOR EN
EL PAÍS DE MÁQUINAS MULTIFUNCIÓN Y SOLUCIONES DE GESTIÓN
DOCUMENTAL PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y ARTES GRÁFICAS.
NECESITAMOS INCORPORAR POR EXPANSIÓN 1 COMERCIAL EN LA ZONA
GEOGRÁFICA DE TARRAGONA PARA DESARROLLAR EL ÁREA DE NEGOCIO
Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS CUENTAS ASIGNADAS DE LA COMPAÑÍA.
PUESTO CON CONTRATO LABORAL, ESTABILIDAD Y DESARROLLO
PROFESIONAL, CONDICIONES ECONÓMICAS MUY FAVORABLES, SUELDO
FIJO MÁS COMISIONES Y DIETAS A PARTE. VEHÍCULO DE EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 186 de 568
referencia (Referencia número:3111898) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Els Alamús (LLEIDA)
Oferta: 092017004760
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL PEL SECTOR AGRARI I RAMADER
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108310) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL HERRAMIENTAS
INDUSTRIALES
Polinyà (BARCELONA)
Oferta: 092017004775
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESDE IMAN TEMPORING SELECCIONAMOS COMERCIALES CON
EXPERIENCIA EN HERRAMIENTAS INDUSTRIALES PARA INCORPORARSE EN
UNA EMPRESA DE RECUPERACIÓN, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE
HERRAMIENTAS DE CORTE UBICADA EN POLINYà.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3108333) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDENT/A
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004780
13/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES PRECISA DEPENDENTA PER BOTIGA DE BOSSES, MALETES I ARTICLES
DE PELL, UBICADA A BARCELONA. IMPRESCINDIBLE CATALà, CASTELLà I UN
NIVELL MIG D'ANGLÉS. ES VALORARà EL CONEIXEMENT D'ALTRES IDIOMES
I L'EXPERIèNCIA EN EL SECTOR DEL COMERç. BUSQUEM UNA PERSONA
CAPAç DE TREBALLAR EN EQUIP I AMB DISPONIBILITAT IMMEDIATA. OFERIM
UN CONTRACTE DE 40H SETMANALS, 6 MESOS DE DURADA I AMB
POSSIBILITATS D'INCORPORACIÓ A LA PLANTILLA. PREGUEM S'ABSTINGUIN
DE PRESENTAR LES SEVES CANDIDATURES AQUELLES PERSONES QUE NO
REUNEIXIN LES CONDICIONS REQUERIDES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111957) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AGENTES DE COMPRAS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004628
14/02/2017
Oficina: BARCELONA-POBLENOU
GESTOR DE COMPRAS CON CERT. DISCAPACIDAD. POR LA ELABORACIÓN ¡
SEGUIMIENTO DE ÓRDENES DE COMPRA, EL SEGUIMIENTO DEL
INVENTARIO DEL ALMACÉN CENTRAL, ESTABLECIENDO MAX Y MIN EN
FUNCIÓN DEL CONSUMO Y APROVISONANT EL PRODUCTO EN
CONSECUENCIA, POR LA GESTIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS
PROVEEDORS A SU CARGO, POR EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE
LAS LINEAS ASIGNADAS, POR LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y LA
REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE COMPRAS, MANTENDRÁ ACTUALIZADO
EL CATALOGO DE PROVEEDORES, HARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS PLAZOS
DE ENTREGA MINIM DIPLOMATURA RELACIONADA CON EMPRESA.
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE POBLE NOU
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4628,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
DEPENDIENTES DE COMERCIO, EN
GENERAL
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017004613
14/02/2017
Oficina: MATARO-L'ESPLANADA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MATARÓ RONDES
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4613, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 187 de 568
AJUDANT DEPENDENTA TORTOSA
Tortosa (TARRAGONA)
Oferta: 092017004852
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AJUDANT DEPENDENTA PER SABATERIA A TORTOSA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113520) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MOSSO/A DE MAGATZEM
Tàrrega (LLEIDA)
Oferta: 092017004857
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA ESTABLE NECESITA INCORPORAR A UN/A MOSSO/A DE
MAGATZEM. FUNCIONS: PREPARACIÓ DE COMANDES, CONTROL
D'ESTOCKS, CàRREGA I DESCàRREGA DE MATERIAL,ETC. REQUERIMENTS:
-EXPERIèNCIA AMB CONTROL D'ESTOCKS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113518) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIALS REG. GENERAL - ZONA
MARESMA
Mataró (BARCELONA)
Oferta: 092017004863
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIALITZAR ALTES GAS NATURAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111987) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL (SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017004875
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AQUESTA OFERTA S¿INTEGRA DINS ELS PROGRAMES OCUPACIONALS FEM
OCUPACIO PER A JOVES I 30 PLUS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA EN FP
II/CFGMIG O ESO, BATXILLERAT O EQUIVALENT I QUE ESTIGUIN A L'ATUR.
T¿INCORPORARàS A L¿EMPRESA AMB CONTRACTE LABORAL I ALTA EN
SEGURETAT SOCIAL I TINDRàS UN PERÍODE DE FORMACIÓ ABANS DE
COMENçAR O DURANT EL TEU CONTRACTE PER PODER ADAPTAR-TE
MILLOR A LA FEINA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113489) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL VENTA DE COCINAS
Figueres (GIRONA)
Oferta: 092017004878
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SELECCIONAMOS COMERCIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COCINAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113554) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA COMERCIAL TELEMARKETING
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004886
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSCAMOS UNA PERSONA QUE DEBERÁ ENCARGARSE DEL
TELEMARKETING DE LA EMPRESA (A TRAVÉS DE TELÉFONO Y MAILINGS)
PARA CAPTAR NUEVOS CLIENTES. SU TRABAJO CONSISTIRÁ EN
CONTACTAR CON EMPRESAS PARA LA VENTA DE NUESTROS SERVICIOS DE
CERTIFICACIÓN Y DE NUESTROS CURSOS DE FORMACIÓN. ES IMPORTANTE
QUE TENGA BUEN DOMINIO DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
(EXCEL, WORD, ACCES). SE VALORARÁ POSITIVAMENTE EL CONOCIMIENTO
DE DISEÑO GRÁFICO Y/O FOTOSHOP.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113503) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 188 de 568
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ATENCIO CLIENT
Reus (TARRAGONA)
Oferta: 092017004887
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE REUS BUSCA PERSONES PER A COMERCIALITZAR PRODUCTE
EXCLUSIU EN CATALà. OPCIÓ DE MITJA JORNADA. FEINA A REUS (NO
S¿HAN DE FER DESPLAçAMENTS). IMPRESCINDIBLE PARLAR CATALà.
CONTRACTE AMB ALTS INCENTIUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111975) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDENT/A ESPAI GIRONES
Salt (GIRONA)
Oferta: 092017004892
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CERQUEM PERSONES PER A LA NOSTRA BOTIGA DE L'ESPAI GIRONèS.
FACILITAT PER A TREBALLAR EN EQUIP, ACTITUD POSITIVA I RESOLUTIVA.
ÉS NECESSARIA DISPONIBILITAT HORàRIA, DISSABTES I FESTIUS
HABILITATS PER A OBRIR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111974) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ATENCIÓN DE LLAMADAS FRANCÉS
(NACIDO EN FRANCIA)
Vilanova del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004894
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSCAMOS PERSONA NACIDA EN FRANCIA MENOR DE 40 AÑOS PARA
CUBRIR PUESTO EN NUESTRA CENTRAL DE LLAMADAS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113496) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENEDOR/A - RECANVISTA (SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017004906
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
AQUESTA OFERTA S'INTEGRA DINS ELS PROGRAMES OCUPACIONALS FEM
OCUPACIO PER A JOVES I 30 PLUS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA EN FP
II/CFGMIG O ESO, BATXILLERAT O EQUIVALENT I QUE ESTIGUIN A L'ATUR.
T'INCORPORARàS A L¿EMPRESA AMB CONTRACTE LABORAL I ALTA EN
SEGURETAT SOCIAL I TINDRàS UN PERÍODE DE FORMACIÓ ABANS DE
COMENçAR O DURANT EL TEU CONTRACTE PER PODER ADAPTAR-TE
MILLOR A LA FEINA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113510) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARNISSER/A TARRAGONA
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092017004907
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
CARNISSER/A
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113509) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL BOTIGA ORANGE
GRANOLLERS 35 H
Granollers (BARCELONA)
VALOREM POSITIVAMENT UN ALT PERFIL COMERCIAL I D'ATENCIÓ AL
CLIENT, EL QUAL MITJANçANT TèCNIQUES DE VENDA PUGUI FER UN ANàLISI
DE LES NECESSITATS DEL CLIENT. ALHORA HA DE SABER REALITZAR LA
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 189 de 568
Oferta: 092017004909
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PLANIFICACIÓ COMERCIAL I GESTIÓ DE BOTIGA. UN ESPERIT DE TREBALL
EN EQUIP I CAPACITAT PER TREBALLAR AMB OBJECTIUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113495) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUDANT FLECA-CAFETERIA
Tortosa (TARRAGONA)
Oferta: 092017004912
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSCA PERSONAL PER TREBALL EN FLECA-CAFETERÍA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111988) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIALS REGIM GENERAL - ZONA
LLEIDA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017004917
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIALITZAR ALTES DE GAS NATURAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078785) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADOR
Vilanova del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017004921
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
LA FUNCIÓN DE LA PERSONA SELECCIONADA CORRESPONDERÁ A
ATENDER LAS LLAMADAS RECIBIDAS A NUESTRA CENTRALITA DE
LLAMADAS POR PARTE DE NUESTROS CLIENTES. BUSCAMOS CHICO CON
EXPERIENCIA EN ATENCIÓN TELEFÓNICA Y, A PODER SER, CON
CONOCIMIENTOS/ESTUDIOS EN MECÁNICA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113497) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIALS REG. GENERAL - ZONA
VALLES
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017004922
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIALITZAR ALTES GAS NATURAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3078784) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL VENTAS
TELECOMUNICACIONES
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004924
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GRAN EMPRESA BUSCA 5 COMERCIALES AUTÓNOMOS DE VENTAS PARA EL
SECTOR DE TELECOMUNICACIONES. FORMARÁN PARTE DEL EQUIPO DEL
ÁREA DE BARCELONA. EL SALARIO ESTÁ MARCADO POR OBJETIVOS. LA
FORMACIÓN ESPECÍFICA VA A CARGO DE LA EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111977) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL BOTIGA ORANGE
GRANOLLERS
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017004928
VALOREM POSITIVAMENT UN ALT PERFIL COMERCIAL I D'ATENCIÓ AL
CLIENT, EL QUAL MITJANçANT TèCNIQUES DE VENDA PUGUI FER UN ANàLISI
DE LES NECESSITATS DEL CLIENT. ALHORA HA DE SABER REALITZAR LA
PLANIFICACIÓ COMERCIAL I GESTIÓ DE BOTIGA. UN ESPERIT DE TREBALL
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 190 de 568
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EN EQUIP I CAPACITAT PER TREBALLAR AMB OBJECTIUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113494) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CAIXER/A REPOSADOR/A TARRAGONA
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092017004933
14/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
CAIXERS/ERES-REPONEDORS/ES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3111981) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDIENTES DE ARTÍCULOS DE
DEPORTE, CAZA Y PESCA
El Vendrell (TARRAGONA)
Oferta: 092017004588
14/02/2017
Oficina: VENDRELL
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DEL VENDRELL
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4588, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
AGENTES COMERCIALES
Cornellà de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017004825
15/02/2017
Oficina: CORNELLA DE LLOBREGAT
EMPRESA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS NECESITA 1 COMERCIAL DE
SERVICIOS INFORMÁTICOS. IMPRESCINDIBLE: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2
AÑOS EN VENTA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS A EMPRESAS
DEMOSTRABLE, CATALÁN NIVEL SUPERIOR, ESTUDIOS CFGM, OFFICE
NIVEL MEDIO, PERMISO DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO PROPIO. PERSONA
ACOSTUMBRADA A TRABAJAR CON OBJETIVOS, INICIATIVA Y AUTONOMÍA.
CONTRATO: INDEFINIDO. SALARIO: 1142-1285 + INCENTIVOS (10-12%). LAS
PERSONAS INTERESADAS ENVIAR CV A
[email protected] REF 4825
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4825, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
MOZOS DE CARGA Y DESCARGA,
ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS
Barberà del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017003352
16/02/2017
Oficina: BARBERA DEL VALLES
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BARBERÀ
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-3352, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
DELEGADOS COMERCIALES, EN
GENERAL
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017004948
16/02/2017
Oficina: BARCELONA-BARRIO GOTICO
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BARRI GÒTIC
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-4948, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
TELEOPERADOR/A
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005052
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
TELEOPERADOR/A PER SERVEIS D'EMISSIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115686) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 191 de 568
CATALUÑA
DEPENDIENTE-A DE FRUTERÍA
Matadepera (BARCELONA)
Oferta: 092017005054
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DEPENDIENTE-A DE FRUTERÍA DE MATADEPERA PARA REALIZAR
FUNCIONES DE ATENCIÓN A LA CLIENTELA Y LA REPOSICIÓN DEL
PRODUCTO
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115669) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017005056
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL AUTòNOM PER A TASQUES DE CAPTACIÓ I FIDELITZACIÓ DE
SOCIS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113569) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENEDOR/A
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092017005061
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEDICADA AL PA ARTESANAL PRECISA INCORPORAR VENEDORA
PER FORN DE PA A MANRESA PELS CAPS DE SETMANA. FUNCIONS: VENTA
DEL PRODUCTE, SERVEI DE CAFETERIA Y ATENCIÓ AL CLIENT. ES
VALORARà EXPERIèNCIA PRèVIA EN CAFETERIA O FORN DE PA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115596) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADOR/A
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005076
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DESDE IMAN TEMPORING ESTAMOS SELECCIONANDO VARIOS
TELEOPERADORES/AS PARA UNA CAMPAÑA DE UNA EMPRESA DEL
SECTOR DE TURISMO. BUSCAMOS PERSONAS PROACTIVAS, DINÁMICAS Y
CON FACILIDAD DE COMUNICACIÓN. FUNCIONES: - GESTIÓN DE RESERVAS
Y ATENCIÓN AL CLIENTE HORARIO: TENEMOS DIFERENTES VACANTES
PARA EL TURNO DE LA MAÑANA O LA TARDE EN JORNADA PARCIAL, DE
LUNES A DOMINGO TENIENDO 2 DÍAS DE FIESTA A LA SEMANA QUE SON
ROTATIVOS. - TURNO MAÑANA: 09.00 A 14.00H - TURNO TARDE: 15.30 A
20.30H SE TIENE QUE REALIZAR UNA FORMACIÓN NO REMUNERADA Y ES
SELECTIVA. EL HORARIO DE LA FORMACIÓN ES DE 9.00 A 18.00H
REQUISITOS MÍNIMOS - EXPERIENCIA EN ATENCIÓN AL CLIENTE MÍNIMA 1
AÑO - EXPERIENCIA COMO TELEOPERADOR/A MÍNIMA 1 AÑO DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR LOS FINES DE SEMANA - HERRAMIENTAS
OFIMÁTICAS NIVEL USUARIO - INCORPORACIÓN INMEDIATA
IMPRESCINDIBLE TENER LOS SIGUIENTES IDIOMAS PARA LOS DIFERENTES
PERFILES: - CATALÁN Y CASTELLANO - CATALÁN Y FRANCÉS ALTO - CATA
(...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115750) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Lloret de Mar (GIRONA)
Oferta: 092017005077
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
KETSAPP ES UNA STARTUP DE RECENT CREACIÓ UBICADA A LLORET DE
MAR QUE ESTà DESENVOLUPANT UNA PLATAFORMA APP A TRAVÉS DE LA
QUE COMERCIALITZAR OCI I SERVEIS A TURISTES QUE VISITIN LA COSTA
BRAVA SUD. EN LA FASE ACTUAL VOLEM INCORPORAR A L'EQUIP UNA
PERSONA AMB PERFIL COMERCIAL PER CAPTAR PROVEïDORS DE
PRODUCTES I SERVEIS D'OCI ORIENTAT A VIATGERS PER TAL QUE ELS
PUBLICITIN I COMERCIALITZIN A TRAVÉS DE L'APP.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 192 de 568
CATALUÑA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115647) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL D'ARTS GRAFIQUES
Constantí (TARRAGONA)
Oferta: 092017005081
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONERCIAL D'ARTS GRAFIQUES PER LA PROVINCIA DE TARRAGONA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115680) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PERSONAL LOGÍSTIC EN PRàCTIQUES
Les Franqueses del Vallès
(BARCELONA)
Oferta: 092017005083
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALOREM POSITIVAMENT UN PERFIL DINàMIC, ORGANITZAT, COHERENT I
AMB UN ESPERIT DE TREBALL EN EQUIP, QUE PUGUI ESTABLIR CONVENI
DE COL·LABORACIÓ AMB CENTRE EDUCATIU.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115739) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CAIXER/A REPOSADOR/A - ALCOVER
Alcover (TARRAGONA)
Oferta: 092017005090
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
CAIXERS/ERES-REPONEDORS/ES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3113566) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL SERVEIS DE NETEJA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005094
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN SERVICIOS DE LIMPIEZA
A JORNADA COMPLETA. EMPRESA DE LIMPIEZA UBICADA EN CATALUNYA Y
CON UNA PLANTILLA DE MÁS DE 600 EMPLEADOS, BUSCAR INCORPORAR A
SU PLANTILLA UN COMERCIAL A JORNADA COMPLETA. SE REQUIERE UNA
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE SUPERIOR A 3 AÑOS EN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HABITUADO A TRABAJAR CON CLIENTES DE
GRAN VOLUMEN COMERCIAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115615) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
HELPDESK INFORMÁTICO/A SANT
CUGAT
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005095
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SI BUSCAS UNIRTE A UN PROYECTO ESTABLE DE IT, LA OPORTUNIDAD DE
PODER TRABAJAR EN UN ENTORNO DINÁMICO Y TU PASIÓN ES LA
RESOLUCIÓN DE PETICIONES E INCIDENCIAS, ESTA ES TU OPORTUNIDAD.
PARA IMPORTANTE PROYECTO EN SANT CUGAT BUSCAMOS PERSONAS
QUE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - RECEPCIÓN DE
INCIDENCIAS Y PETICIONES INFORMÁTICAS. - DIAGNÓSTICO DE CASOS. RESOLUCIÓN REMOTA O ESCALADO SEGÚN PROCEDIMIENTO OPERATIVO. GESTIÓN DE USUARIOS. PARA PODER UNIRTE A NUESTRO PROYECTO,
NECESITAMOS QUE APORTES LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: FORMACIÓN MÍNIMA GRADO MEDIO EN INFORMÁTICA O SIMILAR O
EXPERIENCIA EQUIVALENTE. - ALTOS CONOCIMIENTOS EN ACTIVE
DIRECTOR/AY Y CONEXIÓN REMOTA A EQUIPOS. - VALORABLE NIVEL ALTO
DE INGLÉS TE OFRECEMOS: - JORNADA COMPLETA DE L A V DE 9 A 18:00H SALARIO SEGÚN CONVENIO - INCORPORACIÓN INMEDIATA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 193 de 568
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115617) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AGENT COMERCIAL
El Far d'Empordà (GIRONA)
Oferta: 092017005096
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CERQUEM UN AGENT COMERCIAL PER VENDRE GRES I REVESTIMENTS A
LA ZONA SUD DE FRANçA. IPRESCINDIBLE IDIOMA FRANCèS. ES VALORA
EXPERIèNCIA EN EL SECTOR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115587) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL FIBRA OPTICA RESIDENCIAL
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017005101
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTAMOS SELECCIONANDO COMERCIAL DE FIBRA OPTICA / LINEAS MOVIL
PARA SECTOR RESIDENCIAL PARA NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL,
PARA EMPRESA LIDER EN SERVICIOS DE INTERNET MEDIANTE FIBRA
OPTICA. ES PARA TRABAJAR EN PROVINCIA DE LLEIDA, ES DECIR EN
LLEIDA Y ALREDEDORES. IMPRESCINDIBLE VEHICULO PROPIO.SE
REQUIERE EXPERIENCIA EN VENTA RESIDENCIAL, A PUERTA
FRIA.INCORPORACION INMEDIATA. CONTRATO 3 MESES CON
POSIBILIDADES DE CONTINUIDAD. SALARIO FIJO DE 825,53 EUROS BRUTOS
MES MAS COMISIONES EN FUNCION DE VENTAS. DISPONIBILIDAD
INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115748) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL BARCELONA
(MAQUINARIA INDUSTRIAL)
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005108
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA Y PRODUCTOS QUÍMICOS PRECISA
COMERCIAL PARA LA ZONA DE BARCELONA Y PROVINCIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115718) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL JUNIOR
Pont de Molins (GIRONA)
Oferta: 092017005116
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ES BUSQUEN DOS PERFILS DE COMERCIAL JUNIOR, PER REBRE FORMACIÓ
I SEGUIMENT DES DE LA NOSTRA CENTRAL A PONT DE MOLINS, PER
POSTERIORMENT DESENVOLUPAR LES TASQUES PRòPIES DE COMERCIAL
EN LA ZONA DE FRANçA TANT NORD COM SUD. IMPRESCINDIBLE FRANCèS
SUPERIOR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115716) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TÉCNICO DE CAMPO/ HELPDESK
Esplugues de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017005117
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONOCIMIENTO DE REDES, ENTRONO WINDOWS CLIENTE Y SERVIDOR,
CONOCIMIENTOS AVANZADOS DE OFIMÁTICA, MOODLE (ADMINISTRADOR),
MANEJO HERRAMIENTAS CLONACIÓN Y ATENCIÓN USUARIOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115677) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENDEDOR/A VEHÍCULOS
VALLESCAR ES UNA SOCIEDAD DE CAPITAL ESPAÑOL, PROPIETARIA DE
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 194 de 568
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017005121
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VARIAS CONCESIONES Y DIFERENTES EMPRESAS RELACIONADAS CON LA
DISTRIBUCIÓN DE AUTOMÓVILES, SIENDO POR SU VOLUMEN UNO DE LOS
MAYORES GRUPOS DE REFERENCIA EN EL SECTOR. CON UN MISMO
OBJETIVO COMÚN, EL DE OFRECER A TODOS SUS CLIENTES UN SERVICIO
BASADO EN LA EXCELENCIA, CADA CONCESIONARIO DEFIENDE LA
IDENTIDAD Y LA CULTURA PROPIA DE CADA MARCA DE FORMA
INDEPENDIENTE. VALLESCAR OFRECE A SUS CLIENTES UN MUNDO DE
SERVICIOS GLOBALES EN TODAS LAS FACETAS RELACIONADAS CON EL
MUNDO DEL AUTOMÓVIL. VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS/COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN/ REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
INTEGRAL/DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE RECAMBIOS ACCESORIOS/
CORREDORIA DE SEGUROS/ GESTORÍA/ ALQUILER DE VEHÍCULOS.
NUESTRA POLÍTICA DE RRHH TIENE COMO OBJETIVO CONDUCIR A
NUESTRA ORGANIZACIÓN HACIA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO. PARTIMOS
DE LA BASE DE QUE LAS CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL, EL
CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE SUS CAP (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115591) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARNISSER/A
La Jonquera (GIRONA)
Oferta: 092017005122
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ESTEM CERCANT UNA PERSONA AMB CONEIXEMENTS DE CARNISSERIA EN
GENERAL, AMB FACILITAT PER A L'ATENCIÓ AL CLIENT I GANES
D'APRENDRE I FORMAR PART D'UNA EMPRESA GRAN I CONSOLIDADA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115594) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL TELECOMUNICACIONS
Sant Cugat del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005131
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL EN TELECOMUNICACIONS I PRODUCTES DIGITALS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115687) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL TELECOMUNICACIONS
(SMO-GI)
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017005134
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA ESPECIALISTA EN LES TELECOMUNICACIONS I L'INFORMàTICA AL
NÚVOL, RECERCA PROFESSIONALS PER POTENCIAR L'EQUIP COMERCIAL
EN EL SEU PUNT DE SERVEI DE GIRONA CENTRE CIUTAT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115623) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PEON TECNICO-ADMINISTRATIVO
Les Franqueses del Vallès
(BARCELONA)
Oferta: 092017005140
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FUNCIONES DE RECEPCION, SUMINISTRO, PREPARACION DE PEDIDOS Y
ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES, GESTION DE RECOGIDAS,
INVENTARIO, CONTROL DE STOCKS, CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES.
DEBERA TENER CARNE DE CARRETILLERO FRONTAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115644) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
[email protected] COMERCIAL 20H
Les Franqueses del Vallès
(BARCELONA)
SE PRECISA [email protected] PARA TRABAJAR EN ATENCIÓN
TELEFÓNICA PARA IMPORTANTE EMPRESA EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES. LAS PRINCIPALES TAREAS SERÁN LA EMISIÓN DE
LLAMADAS COMERCIALES, VENTA DIRECTA E INDIRECTA DE TELEFONÍA
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 195 de 568
Oferta: 092017005146
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MÓVIL Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, GESTIONAR LAS VISITAS
DEL EQUIPO COMERCIAL A CLIENTES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115723) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDENT/A PARAFARMàCIA
La Jonquera (GIRONA)
Oferta: 092017005150
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM UNA PERSONA AMB FACILITAT PER A L'ATENCIÓ AL CLIENT I
CONEIXEMENTS DE PRODUCTES DE PARAFARMàCIA: HERBORISTERIA,
COSMETICA, HIGIèNE PERSONAL, CURA DE LA SALUT EN GENERAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115603) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
SALES SUPPORT
Les Franqueses del Vallès
(BARCELONA)
Oferta: 092017005162
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CON DEPENDENCIA AL RESPONSABLE COMERCIAL DEBERA ENCARGARSE
DE LA ATAENCION AL CLIENTE Y ORGANIZACION DE FERIAS Y EVENTOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115649) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AZAFATA/O ST. QUIRZE DEL VALLèS
Sant Quirze del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005166
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN, PRECISA INCORPORAR UN/A
AZAFATO/A, PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA APERTURA DE UNO DE
SUS PUNTOS DE VENTA SITUADOS EN SANT QUIRZE DEL VALLèS. LOS DÍAS
DE TRABAJO SON: 20/02 Y 21/02. HORARIO DE 9H A 14H Y DE 17H A 20H.
FUNCIONES: - REPARTIR PUBLICIDAD - INFORMAR AL PÚBLICO DE LA
NUEVA APERTURA REQUISITOS: - EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES
SIMILARES - DISPONIBILIDAD EN HORARIO Y FECHAS CITADAS - BUENA
IMAGEN - RESIDENTE POR LA ZONA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115746) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENDEDOR/A INFORMÁTICA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017005175
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR DE LA INFORMÁTICA PRECISA
INCORPORAR PARA SU ESTABLECIMIENTO DE MÁS DE 800 M2 UBICADO EN
LLEIDA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115724) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.058_COMERCIAL ELECTRòNIC
Sant Quirze del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005178
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL ELECTRòNIC
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115694) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENEDOR/A
Berga (BARCELONA)
Oferta: 092017005186
EMPRESA DEDICADA AL PA ARTESANAL PRECISA INCORPORAR VENEDORA
PER FORN DE PA A BERGA PELS CAPS DE SETMANA. FUNCIONS: VENTA
DEL PRODUCTE, SERVEI DE CAFETERIA Y ATENCIÓ AL CLIENT. ES
VALORARà EXPERIèNCIA PRèVIA EN CAFETERIA O FORN DE PA.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 196 de 568
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115598) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
17.062_COMERCIAL CLIMATITZACIÓ
Cerdanyola del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005204
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL CLIMATITZACIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115709) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
FORMADOR ORIENTADOR D'EQUIPS
COPMERCIALS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005215
16/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
BUSQUEM A UNA PERSONA AMB EXPERIèNCIA EN SELECCIÓ I FORMACIÓ I
ACOMPANYAMENT DE NOVES INCORPORACIONS ALS NOSTRES D'EQUIPS
COMERCIALS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115743) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDIENTES DE FARMACIA
Lloret de Mar (GIRONA)
Oferta: 092017004972
17/02/2017
Oficina: BLANES
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BLANES [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-4972, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
AGENTES COMERCIALES
Sant Adrià de Besòs (BARCELONA)
Oferta: 092017005004
17/02/2017
Oficina: SAN ADRIAN DE BESOS
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5004,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
AGENTES COMERCIALES
Tarragona (TARRAGONA)
Oferta: 092017005014
17/02/2017
Oficina: TARRAGONA-CLARET
COMERCIALES DE PRODUCTOS ENERGETICOS IBERDROLA (GAS, LUZ...)
CONTRATO MERCANTIL. SUELDO A COMISION. HORARIO A CONVENIR
JORNADA COMPLETA O PARCIAL. PREFERIBLE EXPERIENCIA CARA AL
PÍBLICO O COMO COMERCIAL PERO NO OBLIGATORIA. FORMACIÓN A
CARGO DE LA EMPRESA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE TARRAGONA CENTRE
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2017-5014,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
COMERCIAL BOTIGA ORANGE OLOT
Olot (GIRONA)
Oferta: 092017005263
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL DE BOTIGA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115769) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEMARKETING - MAKETING ON LINE EMPRESA DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE NORMAS ISO NECESITA 1
PERSONA PARA CUBRIR EL SIGUIENTE PUESTO DE TRABAJO: Barcelona (BARCELONA)
DESARROLLO DE TAREAS DE TELEMARKETING (VENTA A TRAVÉS DEL
Oferta: 092017005264
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 197 de 568
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
TELÉFONO) PARA CAPTAR NUEVOS CLIENTES PARA LA EMPRESA. DEBERÁ
CONTACTAR CON EMPRESAS PARA LA VENTA DE NUESTROS SERVICIOS. VENTA POR INTERNET, A TRAVÉS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES Y
CAMPAÑAS DE MAILING, ENTRE OTROS. DEBERÁ CONOCER LAS
HERRAMIENTAS DE DISEÑO GRÁFICO, DISEÑO WEB, POSICIONAMIENTO
SEO. ES NECESARIO BUEN DOMINIO DE LAS HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS (EXCEL, WORD).
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118203) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL BOTIGA ORANGE
BADALONA
Badalona (BARCELONA)
Oferta: 092017005268
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERFIL COMERCIAL, ATENCIÓ AL CLIENT, TèCNIQUES DE VENDA, ANàLISI
NECESSITATS DEL CLIENT, PLANIFICACIÓ COMERCIAL, GESTIÓ DE BOTIGA,
TREBALL EN EQUIP, CAPACITAT PER TREBALLAR AMB OBJECTIUS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118186) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL MEDIA JORNADA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005271
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DE FORMACIÓN NUTRICIONAL PRECISA COMERCIAL PARA
CAPTACIÓN DE CLIENTES POR TELÉFONO Y CONCERTACIÓN DE VISITAS A
NIVEL NACIONAL. SE REQUIERE UNA PERSONA DINÁMICA CON
EXPERIENCIA EN VENTAS TELEFÓNICAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118162) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL BOTIGA ORANGE OLOT
Olot (GIRONA)
Oferta: 092017005282
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL DE BOTIGA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115768) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RECEPCIONISTA TALLER/ ASESOR DE
SERVICIO
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017005286
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALLESCAR ES UNA SOCIEDAD DE CAPITAL ESPAÑOL, PROPIETARIA DE
VARIAS CONCESIONES Y DIFERENTES EMPRESAS RELACIONADAS CON LA
DISTRIBUCIÓN DE AUTOMÓVILES, SIENDO POR SU VOLUMEN UNO DE LOS
MAYORES GRUPOS DE REFERENCIA EN EL SECTOR. CON UN MISMO
OBJETIVO COMÚN, EL DE OFRECER A TODOS SUS CLIENTES UN SERVICIO
BASADO EN LA EXCELENCIA, CADA CONCESIONARIO DEFIENDE LA
IDENTIDAD Y LA CULTURA PROPIA DE CADA MARCA DE FORMA
INDEPENDIENTE. VALLESCAR OFRECE A SUS CLIENTES UN MUNDO DE
SERVICIOS GLOBALES EN TODAS LAS FACETAS RELACIONADAS CON EL
MUNDO DEL AUTOMÓVIL. VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS/COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN/ REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
INTEGRAL/DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE RECAMBIOS ACCESORIOS/
CORREDORIA DE SEGUROS/ GESTORÍA/ ALQUILER DE VEHÍCULOS.
NUESTRA POLÍTICA DE RRHH TIENE COMO OBJETIVO CONDUCIR A
NUESTRA ORGANIZACIÓN HACIA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO. PARTIMOS
DE LA BASE DE QUE LAS CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL, EL
CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE SUS C (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118192) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 198 de 568
TELEOPERADORA -AUX.
ADMINISTRATIVA
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017005293
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONCERTAR VISITES COMERCIALS. GESTIÓ DE LA BBDD ATENCIÓ
TELEFòNICA GESTIONS ADMINISTRATIVES EN GENERALS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115770) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL BOTIGA ORANGE
GRANOLLERS (JOAN PRIM)
Granollers (BARCELONA)
Oferta: 092017005301
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VALOREM POSITIVAMENT UN ALT PERFIL COMERCIAL I D'ATENCIÓ AL
CLIENT, EL QUAL MITJANçANT TèCNIQUES DE VENDA PUGUI FER UN ANàLISI
DE LES NECESSITATS DEL CLIENT. ALHORA HA DE SABER REALITZAR LA
PLANIFICACIÓ COMERCIAL I GESTIÓ DE BOTIGA. UN ESPERIT DE TREBALL
EN EQUIP I CAPACITAT PER TREBALLAR AMB OBJECTIUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118175) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MOZO DE ALMACEN
Cornellà de Llobregat (BARCELONA)
Oferta: 092017005312
17/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PRECISAMOS MOZO DE ALMACÉN PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES
TAREAS: * RECIBIR, REVISAR Y ORGANIZAR LOS BIENES ADQUIRIDOS POR
LA EMPRESA ASEGURÁNDOSE QUE COINCIDA CON EL PEDIDO ORIGINAL Y
NO TENGA DESPERFECTOS. * COLABORACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN,
CODIFICACIÓN Y ROTULACIÓN DE MATERIALES QUE INGRESAN EN EL
ALMACÉN. * DISTRIBUIR Y MOVILIZAR MATERIALES Y EQUIPOS DE UNIDAD. *
COLABORAR EN LA REALIZACIÓN DE INVENTARIOS PERIÓDICOS. *
PREPARAR PEDIDOS Y EXPEDICIÓN. * CONDUCCIÓN DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA DE ALMACÉN. * DOMINAR DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA
(ALBARANES, HOJAS DE STOCKS, REFERENCIAS) * UBICACIÓN DE LAS
MERCANCÍAS, FRONTEO Y ORDENAMIENTO. * SERIEDAD Y COMPROMISO
PROFESIONAL. * LLEVAR A CABO OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS,
QUE LA EMPRESA CONSIDERE NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL
PUESTO. * BUSCAMOS UNA PERSONA RESPONSABLE, METÓDICA,
ORDENADA, ACOSTUMBRADA A TRABAJAR EN EQUIPO Y PRO-ACTIVA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3115757) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA DPTO. COMPRAS
Vilanova i la Geltrú (BARCELONA)
Oferta: 092017005393
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE PEDIDOS A PROVEEDORES NACIONALES
E INTERNACIONALES, CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y
COMUNICACIÓN CON EL DPTO. DE LOGÍSTICA PARA CONTROL DE
RECEPCIÓN.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3119509) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PORTAL DEL ANGEL
PROMOTOR-DEPENDIENTE DE
COSMÉTICA
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005431
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OBEY YOUR BODY PORTAL DEL ÁNGEL EMPRESA DE ÁMBITO
INTERNACIONAL DE COSMÉTICA Y NUTRICOSMÉTICA DE GAMA ALTA CON
TIENDAS PROPIAS PRECISA DEPENDIENTES-PROMOTORES PARA SUS
TIENDAS EN BARCELONA . ENVIAR CV COMPLETO CON FOTO
RECIENTE.INGLÉS MEDIO Y BUENA PRESENCIA IMPRESCINDIBLES. SE
OFRECE FORMACIÓN EN TÉCNICA DE VENTA Y PRODUCTO DE ALTA
COSMÉTICA, SALARIO BASE MAS INCENTIVOS, AMBIENTE DE TRABAJO
DINÁMICO Y JOVEN.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3105083) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 199 de 568
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENTAS VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Olèrdola (BARCELONA)
Oferta: 092017005464
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA AUTOMOCIÓN PRECISA COMERCIAL PARA VENTAS ONLINE.
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN VENTAS, ATENCIÓN CLIENTE Y TAREAS
ADMINISTRATIVAS. PERSONA SERIA, RESPONSABLE, COMPROMETIDA Y
DON DE GENTES. VALORABLE CONOCIMIENTOS EN AUTOMOCIÓN. SE
OFRECE SALARIO BASE + COMISIONES. JORNADA COMPLETA DE LUNES A
VIERNES. INCORPORACIÓN INMEDIATA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120330) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
PROMOTORS/ES STREET MàRQUETING
170213
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005465
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OFERTA GESTIONADA PER L'OFICINA JOVE DE TREBALL DE BARCELONA,
PER TAL DE PODER-HI PARTICIPAR CAL SER USUARI DE LA MATEIXA, ÉS A
DIR, HAVER VINGUT PRESENCIALMENT PER DONAR-SE D'ALTA I SER
MENOR DE 35 ANYS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120358) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEPENDENT/A FLORS I PLANTES (VG)
Vilanova i la Geltrú (BARCELONA)
Oferta: 092017005467
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MARLEX HUMAN CAPITAL ÉS UNA EMPRESA DE RRHH (TREBALL
TEMPORAL, SELECCIÓ I FORMACIÓ) QUE VA NÉIXER L'ANY 1995.
ACTUALMENT COMPTEM AMB 31 OFICINES, I AMB UN PLA D'OBERTURA
ANUAL QUE TÉ COM A OBJECTIU EL POSICIONAMENT DE PROXIMITAT AL
CLIENT. DISTINGITS EN EL MERCAT COM A REFERENT EN QUALITAT I AMB
FORTA ORIENTACIÓ AL CLIENT. ACTUALMENT ESTEM BUSCANT
DEPENDENT/A AMB EXPERIèNCIA EN JARDINERIA PER LA VENDA DE FLORS,
PLANTES I MOBLES D'EXTERIOR. IMPRESCINDIBLE VIURE A PROP DE LA
ZONA DEL GARRAF, QUE TINGUI DISPONIBILITAT HORàRIA PER TREBALLAR
CAPS DE SETMANA, JORNADA LABORAL DEL 40HORES DE DILLUNS A
DIUMENGE AMB UN FESTIU A LA SETMANA. REQUISITS: - EXPERIèNCIA EN
VENDES DE PRODUCTES DE JARDINERIA - RESIDIR PER LA ZONA DE
VILANOVA/CUBELLES - IMPRESCINDIBLE PARLAR I ENTENDRE
PERFECTAMENT CATALà I CASTELLà - DISPONIBILITAT PER TREBALLAR ELS
CAPS DE SETMANA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118261) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO
COMPRAS
Esparreguera (BARCELONA)
Oferta: 092017005479
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
ATENCION CLIENTE , GESTION CORREOS , ELABORACION OFERTAS , BACK
OFFICE COMERCIAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3119708) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL CON INGLÉS ALTO
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005488
20/02/2017
LIBERTY WORK ETT SELECCIONA UN/A COMERCIAL CON INGLÉS PARA
EMPRESA UBICADA EN BARCELONA CENTRO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 200 de 568
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
referencia (Referencia número:3118253) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENDEDORES ALTA COSMÉTICA
STYLE OUTLETS VILADECANS
Viladecans (BARCELONA)
Oferta: 092017005493
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CON MOTIVO DE APERTURA DE NUEVA TIENDA EN VILADECANS OBEY
YOUR BODY EMPRESA DE ÁMBITO INTERNACIONAL DE COSMÉTICA Y
NUTRICOSMÉTICA DE GAMA ALTA CON TIENDAS PROPIAS PRECISA
DEPENDIENTES-PROMOTORES . ENVIAR CV COMPLETO CON FOTO
RECIENTE, BUENA PRESENCIA IMPRESCINDIBLE, INGLÉS MEDIO HABLADO
VALORABLE. SE OFRECE FORMACIÓN EN TÉCNICA DE VENTA Y PRODUCTO
COSMÉTICO, SALARIO BASE MÁS INCENTIVOS Y AMBIENTE DE TRABAJO
JOVEN Y DINÁMICO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3119709) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TORERO SECTOR AUTOMOCIÓN
Olèrdola (BARCELONA)
Oferta: 092017005506
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA SECTOR AUTOMOCIÓN PRECISA TORERO CON EXPERIENCIA.
IMPRESCINDIBLE AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE UN TORO. SE
VALORARÁ EL TIPO DE MERCANCÍA CON EL QUE SE HA TRABAJADO A LA
HORA DE LLEVAR EL TORO. UBICACIÓN DEL PUESTO: VILAFRANCA DEL
PENEDèS SE OFRECE ESTABILIDAD LABORAL, JORNADA COMPLETA.
INSCRIBIRSE CON CV Y FOTOGRAFÍA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120329) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
TELEOPERADORA
Sant Pere de Ribes (BARCELONA)
Oferta: 092017005509
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
OFERTA DE NOUS PRODUCTES A CARTERA DE CLIENTS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120373) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CARRETONERS/ES RETRÀCTIL
Girona (GIRONA)
Oferta: 092017005510
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMAN TEMPORING ETT, EMPRESA ESPECIALITZADA EN SELECCIÓ DE
PERSONAL, ESTà BUSCANT PER A LA SEVA DELEGACIÓ DE GIRONA,
CARRETONERS/ES RETRàCTILS PER UNA EMPRESA DE LOGÍSTICA
D'ALIMENTACIÓ DE MAçANET DE LA SELVA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120367) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
VENEDORA PRINCIPAL A LLEIDA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017005511
20/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
VENEDORA PRINCIPAL PER BOTIGA DE SABATES I COMPLEMENTS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3118260) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN
AL CLIENTE
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE GRANOLLERS PERIFÈRIA
[email protected] indicando el número de la oferta 09-2016-32445,
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 201 de 568
Montmeló (BARCELONA)
Oferta: 092016032445
21/02/2017
Oficina: GRANOLLERS-PERIFERIA
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
DEPENDIENTES DE CARNICERÍA Y/O
CHARCUTERÍA
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017005348
21/02/2017
Oficina: RUBI
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE RUBÍ [email protected]
indicando el número de la oferta 09-2017-5348, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.
CAIXER/A REPOSADOR/A - SARRAL
Sarral (TARRAGONA)
Oferta: 092017005599
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓ,(SUPERMERCATS SPAR), AMB UN SòLID PROJECTE
D¿EXPANSIÓ. NECESSITA COBRIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:
CAIXERS/ERES-REPONEDORS/ES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120424) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ASESORES/AS DE FORMACIÓN ONLINE
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005601
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMAN TEMPORING PRECISA INCORPORAR PARA EMPRESA SITUADA EN
BARCELONA CAPITAL A ASESORES/AS PARA CENTRO DE FORMACIÓN. SUS
FUNCIONES SERÁN LA VENTA Y ASESORAMIENTO TELEFÓNICO DE
DIFERENTES CURSOS ONLINE(COMO AUXILIAR VETERINARIO/A,
SEGURIDAD PRIVADA...) JORNADA COMPLETA DE LUNES A VIERNES DE 11 A
19 H. CONTRATO DE 3 MESES ETT + INCORPORACIÓN A EMPRESA. SALARIO
9.11 ? BRUTO/HORA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121950) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL PARA TERRASSA
Terrassa (BARCELONA)
Oferta: 092017005614
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES. PERSONA CON CAPACIDAD
PARA TRABAJAR EN EQUIPO, BUENA PRESENCIA, CAPACIDAD DE
COMUNICACIÓN, VEHICULO PROPIO Y DON DE GENTES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121898) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
ATENCIÓ AL CLIENT ON-LINE I GESTIÓ
DE INCIDÈNCIES
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017005622
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERSONA PER GESTIONAR INCIDèNCIES DE VENTA ON LINE I ATENDRE ALS
CLIENTS TELEFòNICAMENT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121885) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
JEFE DE EQUIPO COMERCIAL RUBI
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017005623
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES. PERSONA CON CAPACIDAD
PARA TRABAJAR EN EQUIPO, BUENA PRESENCIA, CAPACIDAD DE
COMUNICACIÓN, VEHICULO PROPIO Y DON DE GENTES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121897) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 202 de 568
CATALUÑA
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RESPONSABLE COMERCIAL DE
VENTAS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005632
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PUNTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE IBERDROLA PRECISA INCORPORAR
RESPONSABLE COMERCIAL DE VENTAS EN SUS OFICINAS DE BARCELONA
PARA ASESORAR Y COMERCIALIZAR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y GAS A
PYMES Y COMERCIOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121985) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017005633
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL DE VEHICLES SEMINOUS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121925) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
GESTORA DE SEGUROS PARA
SUSTITUCION POR MATERNIDAD
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017005643
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GESTORA DE MOSTRADOR PARA ATENCION CLIENTES, VENTA Y
TRAMITACION DE PARTES PARA CUBRIR BAJA MATERNAL. ABSTENERSE
SIN EXPERIENCIA EN EL SECTOR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121946) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL RUBI
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017005651
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES. PERSONA CON CAPACIDAD
PARA TRABAJAR EN EQUIPO, BUENA PRESENCIA, CAPACIDAD DE
COMUNICACIÓN, VEHICULO PROPIO Y DON DE GENTES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121895) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
OPERARI OBRADOR BRIOIXERIA
CASTELLAR
Castellar del Vallès (BARCELONA)
Oferta: 092017005653
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CADENA DE BOTIGUES AMB DEGUSTACIÓ DEDICADES A L'ELABORACIÓ I
VENDA AL DETALL DE PRODUCTES DE BRIOIXERIA, PASTISSERIA I PA AMB
DEGUSTACIÓ CERCA PERSONAL D'OBRADOR AMB EXPERIèNCIA PER
BOTIGA DE CASTELLAR DEL VALLES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121874) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
RECEPCIONISTA TARDES ANGLES. LA
POBLA DE CLARAMUNT
La Pobla de Claramunt (BARCELONA)
Oferta: 092017005655
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
RECEPCIONISTA. HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES: DE 14 A 22.
RECEPCIONISTA I TELEFONISTA PER A FABRICA. HA DE PARLAR ANGLES I
CATALA. ATENCIO TELEFONICA I DE VISITES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120416) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 203 de 568
CATALUÑA
COMERCIAL DE VEHICLES ( SECTOR
FLOTISTA )
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017005658
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
COMERCIAL DE FLOTES I EMPRESES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121926) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AUXILIAR NITS. LA POBLA DE
CLARAMUNT
La Pobla de Claramunt (BARCELONA)
Oferta: 092017005665
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERSONAL DE NIT AUXILIAR. HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES: DE 22 A 6.
DOS CAPS DE SETMANA ROTATIUS DE FEINA. RONDES DE MANTENIMENT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120420) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
MANRESA ASESOR COMERCIAL
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092017005669
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
CONCERTACIÓN DE VISITAS. PERSONA CON CAPACIDAD PARA TRABAJAR
EN EQUIPO, BUENA PRESENCIA, CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN, VEHICULO
PROPIO Y DON DE GENTES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120426) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL PARA LA GESTIÓN DE
CLIENTES MANRESA
Manresa (BARCELONA)
Oferta: 092017005670
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
PERSONA PARA LA GESTIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES DE LA ZONA DE
MANRESA Y ALREDEDORES. CON CAPACIDAD COMERCIAL Y VEHÍCULO
PROPIO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3120425) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
LLEIDA I PROVINCIA
Lleida (LLEIDA)
Oferta: 092017005671
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
SE PRECISA ASESORES COMERCIALES SE OFRECE PLAN DE CARRERA,
FORMACIÓN CONTINUADA Y SOPORTE Y APOYO COMERCIAL. BUSCAMOS
PERSONAS, DE 25 A 60 AÑOS, CON FORMACIÓN ACADÉMICA O
EXPERIENCIA COMERCIAL CONTRASTRADA, CON CLARAS APTITUDES PARA
ESTABLECER RELACIONES COMERCIALES Y ACOSTUMBRADAS A
TRABAJAR POR OBJETIVOS. SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN EL SECTOR.
SE OFRECE UNA PROFESIÓN EN UN SECTOR DE FUTURO Y EN CONSTANTE
CRECIMIENTO DONDE FORMARÁS PARTE DE UN EQUIPO ESPECIALIZADO,
DESARROLLANDO UN PROYECTO EXCLUSIVO DENTRO DE LA EMPRESA.
ATRACTIVA REMUNERACIÓN : FIJO + COMISIONES + INCENTIVOS.
POSIBILIDAD DE PROMOCIÓN INTERNA. SE VALORA EXPERIENCIA EN
ASESORAMIENTO ENERGÉTICO,TELEFONÍA ALARMAS [email protected]
ETC
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121910) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Ofertas en difusión a fecha 01/03/2017
Página 204 de 568
VENEDOR/A (SMO-GI)
Salt (GIRONA)
Oferta: 092017005679
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EMPRESA DEL SECTOR DE L'AUTOMOCIÓ BUSCA VENEDOR/A AMB
EXPERIèNCIA DE COMERCIAL PER A LA BOTIGA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121889) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
DEMOSTRADOR/A DE PRODUCTE
(NACIONAL)
Rubí (BARCELONA)
Oferta: 092017005683
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
GERMANS BOADA, SA ÉS UNA EMPRESA QUE ES DEDICA AL DISSENY, LA
FABRICACIÓ I LA DISTRIBUCIÓ DE MAQUINàRIA I EINES PER AL TALL I LA
COL·LOCACIÓ DE CERàMICA. HEM AMPLIAT EL NOSTRE EQUIP I, PER AIXò,
ESTEM BUSCANT UN/A DEMOSTRADOR/A DELS NOSTRES PRODUCTES PER
ASSISTIR A REUNIONS, CONVENCIONS, FIRES I ALTRES EVENTS PER TOT
EL TERRITORI NACIONAL. PENSEM EN UNA PERSONA MOTIVADA PER LA
POSICIÓ, RESOLUTIVA, HABITUADA AL TRACTE AMB CLIENT, AMB HABILITAT
PER LES TASQUES MANUALS I L'ÚS D'EINES DE TREBALL, I QUE TINGUI
DISPONIBILITAT PER VIATJAR. ES VALORARà POSITIVAMENT TENIR
EXPERIèNCIA LABORAL RELACIONADA AMB EL SECTOR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121977) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL PARA LA GESTIÓN DE
CARTERA DE SABADELL
Sabadell (BARCELONA)
Oferta: 092017005685
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES. PERSONA
CON CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO, BUENA PRESENCIA,
CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN, VEHICULO PROPIO Y DON DE GENTES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121894) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMERCIAL INTERIOR CON FRANCÉS
Barcelona (BARCELONA)
Oferta: 092017005687
21/02/2017
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
IMAN TEMPORING PRECISA INCORPORAR A UN/A COMERCIAL INTERIOR
CON FRANCÉS NATIVO. SUS FUNCIONES SERÁN: - ATENCIÓN AL CLIENTE GESTIÓN DE PEDIDOS / INCIDENCIAS - COORDINACIÓN CON ALMACÉN
/DISTRIBUCIÓN (GESTIÓN DE TRANSPORTE) - FACTURACIÓN - CONTROL DE
PAGOS DE CLIENTES SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL DE FEBRERO A
JUNIO (CON POSIBILIDADES DE CONTINUIDAD). MEDIA JORNADA. SALARIO
9.58 ? BRUTO HORA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:3121928) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
AJUDANT DE BOTIGA A GIRO