Asignación de titores e liñas temáticas - Universidade de Santiago

LISTAXE DE CONCESIÓN DE TITOR E TEMA PARA OS
TRABALLOS DE FIN DE GRAO DO CURSO 2014/2015
ÁREA DE DEREITO DO TRABALLO (9)
LIÑA DE TRABALLO
Relaciones individuales y colectivas
de trabajo
TITOR/TITORA
Javier Gárate Castro
Relaciones individuales y colectivas
de trabajo
Relaciones individuales y colectivas
de trabajo
Relaciones individuales y colectivas
de trabajo
Relaciones individuales y colectivas
de trabajo
Relaciones individuales y colectivas
de trabajo
Relaciones individuales y colectivas
de trabajo
Relaciones individuales y colectivas
de trabajo
Relaciones individuales y colectivas
de trabajo
Javier Gárate Castro
Lourdes Mella Méndez
Lourdes Mella Méndez
Yolanda Maneiro
Vázquez
Yolanda Maneiro
Vázquez
José María Miranda Boto
José María Miranda Boto
José María Miranda Boto
ALUMNOS
Manuel Illanes
Boguszewski
Noelia López
Liñares
Alicia Vázquez
Ulloa
Patricia Gómez
García
Ángela Balsa
Varela
Jose Carlos
Novoa Blanco
Xiana Otero Abad
Eva Ramos López
Soraya
Maciñeiras Flores
ÁREA DE DEREITO MERCANTIL (8)
LIÑA DE TRABALLO
TITOR/A
La protección de los usuarios de Fernández-Albor
servicios financieros
Ángel
Las reformas del sistema financiero Fernández-Albor
español
La
protección
ALUMNOS
Baltar,
Baltar,
Lucia Teira Otero
Ángel
de
los
accionistas Fernández-Albor
Baltar,
minoritarios en las sociedades de Ángel
capital
Derecho de la propiedad industrial y García Vidal, Ángel
de la Competencia
Contratación mercantil
García Vidal, Ángel
Derecho de la propiedad industrial
Maroño Gargallo, Mª del
Mar
Derecho de sociedades
Maroño Gargallo, Mª del
Mar
Silvia Legaspi
Grueiro
Raquel
Fernández
González
Carolina Pérez
Valbuena
Ana Simoneta
Rubido Loureiro
Ana Mª López
Rodríguez
Lidia Iglesias
Lamas
LISTAXE DE CONCESIÓN DE TITOR E TEMA PARA OS
TRABALLOS DE FIN DE GRAO DO CURSO 2014/2015
Propiedad industrial y Derecho de Manuel Botana Agra
Isabel Espín Alba
Patricia Ayudes
García
LIÑA DE TRABALLO
Sociedade de gananciais
TITOR/A
Rebolledo Varela, Ángel
Luis
ALUMNOS
Paula González
Sánchez
Sociedade de gananciais
Rebolledo Varela, Ángel
Luis
Cristina Amado
Verdes
Obrigacións, responsabilidade civil
e contratos
García Rubio, Mª Paz
Ignacio Varela
Castro
Obrigacións, responsabilidade civil
e contratos
García Rubio, Mª Paz
Ángelica Patiño
García
Dereitos reais
Espín Alba, Isabel
Martina Garaloces
Gandoy
Dereitos reais
Espín Alba, Isabel
Santiago Zoilo
Silva López
Dereitos reais
Espín Alba, Isabel
Álvaro Rueda
Rodríguez-Vila
Dereito de familia
Nieto Alonso, Antonia
Marta Lucio Barral
Dereito de familia
Nieto Alonso, Antonia
Celia Sánchez
Vázquez
Dereito inmobiliario
Díaz Martínez, Ana
Daniel Rey Vidal
Dereito inmobiliario
Díaz Martínez, Ana
Diana Paz
Iglesias
Obrigacións, responsabilidade civil
e contratos
Lete Achirica, Javier
Guadalupe
Boullosa Ocampo
Obrigacións, responsabilidade civil
e contratos
Lete Achirica, Javier
Dereito de sucesións
Carballo Fidalgo, Marta
Inés Lazare
Nadela
Dereito de sucesións
Carballo Fidalgo, Marta
Almudena López
Lamas
Autor
ÁREA DE DEREITO CIVIL (28)
Irene Gil Gómez
LISTAXE DE CONCESIÓN DE TITOR E TEMA PARA OS
TRABALLOS DE FIN DE GRAO DO CURSO 2014/2015
Dereito patrimonial
Trigo García, Belén
Estefanía
Rodríguez
Barbazán
Dereito patrimonial
Trigo García, Belén
Anais Núñez
Penas
Dereito de sucesións
Herrero Oviedo, Margarita
Cristian
Carbajales Neira
Dereito de sucesións
Herrero Oviedo, Margarita
Silvia Blanco
Iglesias
Dereito de sucesións
Madriñán Vázquez, Marta
Laura Matamoro
Fernández
Dereito de sucesións
Madriñán Vázquez, Marta
Paula Montes
Blanco
Obrigacións, responsabilidade civil
e contratos
Otero Crespo, Marta
Obrigacións, responsabilidade civil
e contratos
Otero Crespo, Marta
Santiago López
Páramo
Dereito de sucesións
Requeixo Souto, Manuel
Milagros Sanda
Mato
Dereito de sucesións
Requeixo Souto, Manuel
Lucía Picos
Iglesias
Dereito de familia
Mª José Pardo Pumar
Sara Vega
Rodríguez
Dereito de familia
Mª José Pardo Pumar
María Salgado
Ramonde
Antía Boo Corral
ÁREA DE DEREITO INTERNACIONAL PRIVADO (6)
LIÑA DE TRABALLO
Competencia xudicial
internacional, lei aplicable e
recoñecemento e execución de
resolucións estranxeiras
TITOR/A
Álvarez González, Santiago
ALUMNOS
Luis Díaz
Llenderrozas
LISTAXE DE CONCESIÓN DE TITOR E TEMA PARA OS
TRABALLOS DE FIN DE GRAO DO CURSO 2014/2015
Competencia xudicial
internacional, lei aplicable e
recoñecemento e execución de
resolucións estranxeiras
Álvarez González, Santiago
Competencia xudicial
internacional, lei aplicable e
recoñecemento e execución de
resolucións estranxeiras
Carballo Piñeiro, Laura
Competencia xudicial
internacional, lei aplicable e
recoñecemento e execución de
resolucións estranxeiras
Carballo Piñeiro, Laura
Competencia xudicial
internacional, lei aplicable e
recoñecemento e execución de
resolucións estranxeiras
Maseda Rodríguez, Javier
Competencia xudicial
internacional, lei aplicable e
recoñecemento e execución de
resolucións estranxeiras
Maseda Rodríguez, Javier
Yelmo Silva Novo
Isabel Noya
Guerrero
Lara Casanueva
Muruais
David López
López
Nerea Vivero
Casabella
ÁREA DE DEREITO ROMANO (8)
LIÑA DE TRABALLO
Creación jurisprudencial del
derecho de Roma
TITOR/A
D´Ors Lois, Javier
ALUMNOS
Pablo Voyer
Conde
Creación jurisprudencial del
derecho de Roma
D´Ors Lois, Javier
Eugenio Fontenla
Suárez
Creación jurisprudencial del
derecho de Roma
Gómez-Iglesias Casal, Ángel
Alejandra Pereira
Vázquez
Creación jurisprudencial del
derecho de Roma
Gómez-Iglesias Casal, Ángel
Creación jurisprudencial del
derecho de Roma
Sixto da Silva, Marié
Creación jurisprudencial del
derecho de Roma
Sixto da Silva, Marié
Aroa Argudín
Taboada
LISTAXE DE CONCESIÓN DE TITOR E TEMA PARA OS
TRABALLOS DE FIN DE GRAO DO CURSO 2014/2015
Creación jurisprudencial del
derecho de Roma
González Bustelo, Ana
Creación jurisprudencial del
derecho de Roma
González Bustelo, Ana
Ana Amorín
Fernández
Zeltia Otero Nieto
ÁREA DE DEREITO ECLESIÁSTICO DO ESTADO (5)
LIÑA DE TRABALLO
El matrimonio religioso en el
Derecho Español
TITOR/A
García Hervás, Dolores
ALUMNOS
Ana Rondón
Rodríguez
Eficacia civil del matrimonio
canónico en el Derecho español
García Hervás, Dolores
Miriam del Mar
Salmonte
Caballero
Eficacia civil del matrimonio
canónico en el Derecho español
García Hervás, Dolores
Beatriz Barba
Machado
Las libertades individuales y las
libertades colectivas
Las libertades individuales y las
libertades colectivas
Presas Barrosa, Concepción
Presas Barrosa, Concepción
Carla Míguez
Romero
Mª Agustina
González
Neumann
ÁREA DE DEREITO ADMINISTRATIVO (21)
LIÑA DE TRABALLO
Os fundamentos do Dereito
Administrativo
Os fundamentos do Dereito
Administrativo
Os fundamentos do Dereito
Administrativo
TITOR/TITORA
Almeida Cerreda, Marcos
ALUMNOS
Borja Torné Bobo
Almeida Cerreda, Marcos
Inés Rodríguez
Leira
Os fundamentos do Dereito
Administrativo
Míguez Macho, Luis
Noemí Veiga
Novas
Os fundamentos do Dereito
Administrativo
Míguez Macho, Luis
Yolanda Casal
Martínez
Os fundamentos do Dereito
Administrativo
Santiago Iglesias, Diana
Míguez Macho, Luis
Noa López Vidal
Jessica Brito
Monroy
LISTAXE DE CONCESIÓN DE TITOR E TEMA PARA OS
TRABALLOS DE FIN DE GRAO DO CURSO 2014/2015
Os fundamentos do Dereito
Administrativo
Santiago Iglesias, Diana
Os Instrumentos da Actividade
Administrativa
Ferreira Fernández, Javier
Os Instrumentos da Actividade
Administrativa
Ferreira Fernández, Javier
Os Instrumentos da Actividade
Administrativa
Rivera Frade, Dolores
Os Instrumentos da Actividade
Administrativa
Sarmiento Méndez, José
Antonio
Ana Asorey Novio
Os Instrumentos da Actividade
Administrativa
Sarmiento Méndez, José
Antonio
Noelia Bea Cano
As formas e medios da actividade
administrativa
Abel Vilela, Fernando
Jacinto Quintáns
Pérez
As formas e medios da actividade
administrativa
Abel Vilela, Fernando
Laura Becerro
Caaveiro
As formas e medios da actividade
administrativa
Nogueira López, Alba
Sara Tobio
Lamoso
As formas e medios da actividade
administrativa
Nogueira López, Alba
Diego Luis Diaz
Mendez
As formas e medios da actividade
administrativa
Pérez Rivas, Natalia
Mar Cacabelos
Torres
As garantías do administrado
As garantías do administrado
Carballeira Rivera, Mª
Teresa
Carballeira Rivera, Mª
Teresa
Garrido Juncal, Andrea
Ignacio Vázquez
Visos
Juan López
Fernández-Sordo
Elena Ortiz Davila
As garantías do administrado
Garrido Juncal, Andrea
Martín Baños
Fariñas
As garantías do administrado
Andrea Lago
González
Mª Sol López Lalli
Yamil Doval Dios
Sara Rodríguez
López
LISTAXE DE CONCESIÓN DE TITOR E TEMA PARA OS
TRABALLOS DE FIN DE GRAO DO CURSO 2014/2015
ÁREA DE DEREITO INTERNACIONAL PÚBLICO (14)
LIÑA DE TRABALLO
TITOR/TITORA
El Estado en el orden jurídico Ponte Iglesias, Mª Teresa
internacional
El Estado en el orden jurídico Ponte Iglesias, Mª Teresa
internacional
ALUMNOS
Marta Freire Vilas
José Manuel
Franco Pena
El Estado en el orden jurídico
internacional
Martínez Puñal, Antonio
José Pablo Galego
Carro
El Estado en el orden jurídico
internacional
Martínez Puñal, Antonio
Mónica Busto
Pérez
La protección internacional del
individuo
Pueyo Losa, Jorge
Afonso Xoán Pardo
de Neyra Zato
La protección internacional del
individuo
Pueyo Losa, Jorge
Elena Sanuy
Garabatos
La protección internacional del
individuo
Jorge Urbina, Julio
Valeria Pasarín
Linares
La protección internacional del
individuo
Jorge Urbina, Julio
Gloria Katherine
Rojas Baquero
La protección internacional del
individuo
Arenas Meza, Miguel
Andrea Moreira
Casal
La protección internacional del
individuo
Arenas Meza, Miguel
Lara Fernández
Prada
La
Unión
Europea
ordenamiento jurídico
y
su Lirola Delgado, Isabel
Noelia Ferreiro
Marzoa
La
Unión
Europea
ordenamiento jurídico
y
su Lirola Delgado, Isabel
Alba Berciano
Cajaraville
La
Unión
Europea
ordenamiento jurídico
y
su Teijo García, Carlos
Paula Mayo
Caamaño
La
Unión
Europea
ordenamiento jurídico
y
su Teijo García, Carlos
Mª Victoria Rocha
Braggio
LISTAXE DE CONCESIÓN DE TITOR E TEMA PARA OS
TRABALLOS DE FIN DE GRAO DO CURSO 2014/2015
ÁREA DE DEREITO CONSTITUCIONAL (13)
LIÑA DE TRABALLO
TITOR/TITORA
El Estado autonómico
Blanco Valdés, Roberto
Ana Rodríguez
Herranz
El Estado autonómico
Blanco Valdés, Roberto
Helena Vilar
Rebolo
El Estado autonómico
Blanco Valdes, Roberto
Fernández Rodríguez,
José Julio
ALUMNOS
Mateo Verdeal
González
Cuestiones actuales de Derecho
Constitucional
Ruíz Miguel, Carlos
Cuestiones actuales de Derecho
Constitucional
Ruíz Miguel, Carlos
Cuestiones actuales de Derecho
Constitucional
Pereira Menaut, AntonioCarlos
Laura Araujo
Otero
Cuestiones actuales de Derecho
Constitucional
Pereira Menaut, AntonioCarlos
Brandán Izquierdo
Pérez
Los derechos fundamentales
Gude Fernández, Ana
Ana Vergara Diaz
Los derechos fundamentales
Gude Fernández, Ana
Carmen Orosa
Queijo
Los derechos fundamentales
Sanjurjo Rivo, Vicente
Sonia Amoedo
Domínguez
Los derechos fundamentales
Sanjurjo Rivo, Vicente
Juan María
Martínez García
El Estado autonómico
López Portas, Begoña
Mª Cruz Rúa
Andrade
El Estado autonómico
López Portas, Begoña
Lorena Noguerol
Lois
Alicia Prol Teijeiro
Alba López
Expósito
LISTAXE DE CONCESIÓN DE TITOR E TEMA PARA OS
TRABALLOS DE FIN DE GRAO DO CURSO 2014/2015
ÁREA DE DEREITO PENAL (10)
LIÑA DE TRABALLO
TITOR/TITORA
ALUMNOS
El delito de tráfico de drogas
Lorenzo Salgado, José
Manuel
Leticia Suárez
Barcala
El delito de tráfico de drogas
Lorenzo Salgado, José
Manuel
Leticia Teijeiro
Pernas
El delito de blanqueo de dinero
Abel Souto, Miguel
Bruno Castelo
Vargas
El delito de blanqueo de dinero
Abel Souto, Miguel
Lucía Formoso
Painceira
Los delitos de violencia de
“género”
Guinarte Cabada,
Gumersindo
Alba Rodríguez de
Anta
Los delitos de violencia de
“género”
Guinarte Cabada,
Gumersindo
Isabel García
Alfonso
Corrupción pública
Vázquez-Portomeñe Seijas,
Fernando
Patricia Santos
Díaz
Corrupción pública
Vázquez-Portomeñe Seijas,
Fernando
Claudia Valeria
Pereira-Menaut
Rodríguez
Los delitos contra la seguridad del
tráfico
Brage Cendán, Santiago
Paloma Diez del
Corral Corredoira
Los delitos contra la seguridad del
tráfico
Brage Cendán, Santiago
Hugo Fandiño
Alberte
ÁREA DE DEREITO PROCESUAL (12)
LIÑA DE TRABALLO
TITOR/TITORA
ALUMNOS
Proceso Civil
Castillejo Manzanares,
Raquel
Rosalía López Pita
Proceso Civil
Castillejo Manzanares,
Raquel
Andrea Nonia
Aladro Alaez
Proceso Penal
Varela Gómez, Bernardino
Carla Núñez
Perdiz
LISTAXE DE CONCESIÓN DE TITOR E TEMA PARA OS
TRABALLOS DE FIN DE GRAO DO CURSO 2014/2015
Proceso Penal
Varela Gómez, Bernardino
Lucía Domínguez
Mato
Mediación como método
alternativo de resolución de
conflictos
Valiño Ces, Almudena
Mediación como método
alternativo de resolución de
conflictos
Valiño Ces, Almudena
Organización Judicial
Catalina Benavente, Mª
Ángeles
Carolina Isabel
Fernández Lago
Organización Judicial
Catalina Benavente, Mª
Ángeles
Lidia Portela
Mosquera
Prueba
Noya Ferreiro, Lourdes
Cristina Bastante
Rodríguez
Prueba
Noya Ferreiro, Lourdes
Elba Ledo
Folgueira
La tutela procesal civil del
derecho de crédito
Vilaboy Lois, Lotario
Marta Santiago de
Paz
La tutela procesal civil del
derecho de crédito
Vilaboy Lois, Lotario
Alfonso Gallardo
Lago
Miriam Gómez
Magide
Sara Troitiño
Rosende
ÁREA DE FILOSOFÍA DO DEREITO (9)
LIÑA DE TRABALLO
TITOR/TITORA
ALUMNOS
Argumentación Jurídica
Segura Ortega,
Manuel
Paula Varela Ameijeiras
Argumentación Jurídica
Segura Ortega,
Manuel
Gema Cores Pérez
Argumentación Jurídica
Rodríguez Boente,
Sonia
Aida Molinos García
Argumentación Jurídica
Rodríguez Boente,
Sonia
Elena Pérez Suárez
LISTAXE DE CONCESIÓN DE TITOR E TEMA PARA OS
TRABALLOS DE FIN DE GRAO DO CURSO 2014/2015
Argumentación Jurídica
Rodríguez Boente,
Sonia
Carme Méndez Galego
Argumentación Jurídica
Rodríguez-Toubes
Muñiz, Joaquín
Elisa López Zurita
Argumentación Jurídica
Rodríguez-Toubes
Muñiz, Joaquín
Ignacio Fernández
Campos
Argumentación Jurídica
Otero Parga, Milagros
Ángela García
Mosquera
Argumentación Jurídica
Otero Parga, Milagros
Nedal Pablo Shehadeh
Rey
ÁREA DE DEREITO FINANCIEIRO E TRIBUTARIO (12)
LIÑA DE TRABALLO
TITOR/TITORA
ALUMNOS
Os procedementos tributarios e a
internacionalización do tributo
García Novoa, César
Os procedementos tributarios e a
internacionalización do tributo
García Novoa, César
Santiago Valle
Monteagudo
Dereito do gasto público
López Díaz, Antonio
María Osorio Garrido
Procedementos tributarios
López Díaz, Antonio
Óscar Sabajanes
Sabajanes
Dereito Financeiro Constitucional
e da Unión Europea
González Méndez,
Amelia
Paloma Cilleruelo
Alonso
Dereito Financeiro Constitucional
e da Unión Europea
González Méndez,
Amelia
Elisa Corral Rodríguez
Dereito Financeiro Constitucional
e da Unión Europea
Nieto Montero, Juan J.
Tributación patrimonial española e Nieto Montero, Juan J.
internacional
Os dereitos e garantías dos
obrigados tributarios
Villaverde Gómez,
Begoña
Tributación empresarial española
e internacional
Villaverde Gómez,
Begoña
Natalia Búa Núñez
Andrea Campos
Mendoza
Helena Piñeiro Rivas
Carolina Figueroa Pérez
Luis López Bueno
LISTAXE DE CONCESIÓN DE TITOR E TEMA PARA OS
TRABALLOS DE FIN DE GRAO DO CURSO 2014/2015
Tributación empresarial española
e internacional
Iglesias Casais, José
Manuel
Ramón Varela
Rodríguez
Os dereitos e garantías dos
obrigados tributarios
Iglesias Casais, José
Manuel
Adriana Carou Gaciño
ÁREA DE HISTORIA DO DEREITO (4)
LIÑA DE TRABALLO
TITOR/TITORA
ALUMNOS
Instituciones políticoadministrativas contemporáneas
Ortego Gil, Pedro
Historia de la Administración de
Justicia
Ortego Gil, Pedro
Historia del Derecho Privado,
Criminal y Procesal
Bouzada Gil, Mª
Teresa
Mercedes Blanco
Fernández
Historia del Derecho Privado,
Criminal y Procesal
Bouzada Gil, Mª
Teresa
Mónica Fouce Calvo
Judit Busto Rodríguez
Laura Fernández Vila
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA (7)
LIÑA DE TRABALLO
TITOR/TITORA
ALUMNOS
Xestión financeira pública
Caamaño Alegre, José
Mario Alfaro Fernández
Economía da Xustiza
Caamaño Alegre, José
Adriana Cano Vila
Análise Económica do Dereito
Sanjiao Otero, Fco.
Javier
Mª Ángeles Caraballido
Roca
Análise Económica do Dereito
Sanjiao Otero, Fco.
Javier
José Ramón Laiño
Franco
A actividade financeira pública.
Estudo dos obxectivos propostos
e cumprimento.
Cadaval Sampedro,
María
Gema Alonso Martínez
LISTAXE DE CONCESIÓN DE TITOR E TEMA PARA OS
TRABALLOS DE FIN DE GRAO DO CURSO 2014/2015
A descentralización administrativa
en España. Comunidades
autónomas e administración local
Cadaval Sampedro,
María
Pesca e acuicultura
Rodríguez Rodríguez,
Gonzalo
Ferreiro Seoane,
Francisco
Alberto Fernández
Comba
Sabela Paz-Andrade
Taylor
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (6)
LIÑA DE TRABALLO
TITOR/TITORA
ALUMNOS
Xuízos paralelos. O tratamento
Pérez Pereiro, Marta
informativos de procesos xudiciais
Beatriz Meilán Acebedo
Xuízos paralelos. O tratamento
Pérez Pereiro, Marta
informativos de procesos xudiciais
Borja Pernas Rubal
Retórica contemporánea aplicada
ao dereito
Pérez Pereiro, Marta
Retórica contemporánea aplicada
ao dereito
Pérez Pereiro, Marta
Novos medios, autocomunicación
e dereito
Pérez Pereiro, Marta
Novos medios, autocomunicación
e dereito
Pérez Pereiro, Marta
Santiago de Compostela, 8 de outubro de 2014
Isaías Rodríguez
González
Rubén Dorna Castro
Rebeca Vázquez
Vázquez
Marta González Lence