Dilluns, 7 de novembre de 2016

Dilluns, 7 de novembre de 2016
FONS GARANTIT TRIO 200 €
1ª CARRERA
Guanyador
Premi NIT DE LLEVANT (PREMIUM)
Quiniela
Al Trot Enganxat
Distància 2.650m.
PLACA BEIG - NUMERO NEGRE
Matrícula 35€
Forfait 20% del premi
5000€ en premis: 2.350 al 1º, 1.200 al 2º, 650 al 3º, 350 al 4º, 200 al 5º, 150 al 6º, 100 al 7º
De 3 i mes anys, nacionals fins a 30.000 €. Col.locació per sorteig lliure.
PROPIETARI
Nº
CAVALL
Cuadra Ladil
1
BELINDA DE LADIL
Quadres Valls Rullan
2
VICTORIOS
Peña Bonanza
3
VIP TIRETY
Cuadras Cafe 1990
4
BECKER SAS
Peña Grimalt-fullana
5
Cuadra Oratgina Office S.l.
6
Cuadra Na Primeta
Fe. CONDUCTOR
ENTRENADOR DIST SCE ORIGEN
Trio
A les 11:10
Autostart
Canvi Conductor 18€
SUMES R.Abs R.Dist CLASIF.
DARRERA CARRERA
S. POCOVI
F. Bennasar
2650 Ea5
Ganymede (fr)-Queenie Laday (se)
27.801 1.14.9
1.17.1
R-D-2-2-4-0
28.10.16-R-SP-2650-A-0-F. BENNASAR
A. VALLS
A. Valls
2650 Cc7
Love You (fr)-Elita Tos (se)
28.162 1.15.8
1.17.1
6-0-5-6-D-4
01.11.16-6-MN-2375-A-1.18.6-A. VALLS
R. Orfila C.
2650 Cc7
S J's Photo (us)-Zibelin Ac (it)
29.449 1.16.4
1.17.9
6-D-D-6-0-4
07.10.16-6-SP-2650-A-1.18.2-M. MESTRE
A. FRONTERA
M. Andreu M
2650 Cc5
Idjet Mab (fr)-Fatina Trio (it)
23.532 1.16.2
1.18.4
0-0-5-6-3-6
28.10.16-0-SP-2650-A-0-J. BAUZA B.
ANAMI GV
J. BAUZA B.
M. Grimalt V.
2650 Ec6
Password (fr)-Ulrika Eleonora (se)
20.286 1.15.5
1.18.9
2-5-6-3-3-2
19.10.16-2-SP-2650-A-1.19.4-J. BAUZA B.
APOLO DE FONT
M. RIERA B.
M. Riera B.
2650 Cc6
Magic D'arc-Isa Haleryd (se)
27.480 1.16.7
1.18.1
D-2-4-3-3-2
01.11.16-D-MN-2375-A-0-S. MELIS M.
7
ALÇINA DES MASSOS
J. RIERA S.
J. Riera S.
2650 Ec6
Fast Photo (us)-Antonia Starline (se)
22.028 1.16.3
1.17.0
4-0-0-0-5(15)-4
01.11.16-4-MN-2375-A-1.17.9-J. RIERA S.
Cuadra Son Quint
8
VIALLI
B. LLOBET R.
B. Llobet R.
2650 Cc7
Fairbank Gi (it)-Danya Tr
24.535 1.14.3
1.17.5
5-5-1-6-2-4
19.10.16-5-SP-2650-A-1.19.6-B. MASCARO
Instalaciones Andres Vich
9
CLAUDY'S CROWN
J. A. RIERA
M.vich C.
2650 Ea4
Password (fr)-Lindys Spring (se)
19.964 1.14.9
1.19.3
D-1-5-2-3-4
28.10.16-D-SP-2150-A-0-J. A. RIERA
DP M. MESTRE
Cuadra City
10
VENT DA MAR
J. VILLALONGA
J. Pascual A.
2650 Cc7
Strauss Or (it)-Henara Negra Gs
26.394 1.16.2
1.16.9
3-0-6-4-3-6
01.11.16-3-MN-2375-A-1.17.5-J. VILLALONGA
Cuadra H.m.
11
CAROL HM
H. RIGO
H. Rigo
2650 En4
Oh Tap In Hm-The Queen Hm
29.660 1.16.4
1.19.5
0-D-4-4-0-6
09.10.16-0-SP-2200-A-0-G. ANDREU
1________ Temps_________ 2________ Temps_________ 3________ Temps_________ 4________ Temps_________ 5________ Temps_________ 6________ Temps_________ 7________ Temps_________
FONS GARANTIT TRIO 200 €
2ª CARRERA
Guanyador
Premi MALONE (PREMIUM)
Quiniela
Al Trot Enganxat
Distància 2.150m.
PLACA VERDA - NUMERO NEGRE
Matrícula 35€
Forfait 20% del premi
5000€ en premis: 2.350 al 1º, 1.200 al 2º, 650 al 3º, 350 al 4º, 200 al 5º, 150 al 6º, 100 al 7º
De 3 i mes anys, nacionals de 4.000 / 8.999,99 €. Col.locació per sorteig lliure.
PROPIETARI
Nº
CAVALL
Fe. CONDUCTOR
ENTRENADOR DIST SCE ORIGEN
Trio
A les 11:40
Autostart
Canvi Conductor 18€
SUMES R.Abs R.Dist CLASIF.
DARRERA CARRERA
Cuadra Ladil
1
BRUSCA DE LADIL
S. POCOVI
F. Bennasar
2150 Ec5
Fairbank Gi (it)-Tota De Ladil
6.976 1.17.8
1.17.8
0-D-D-D-0-D
28.10.16-0-SP-2150-A-0-S. POCOVI
Cuadras Son Sama
2
BUFALO SS
F. J. MARTI
F. J. Marti
2150 Cc5
C Super Chancen (dk)-Nilda Biniati
7.334 1.17.8
1.17.8
D-5-D-7-0-0
01.11.16-D-MN-2375-A-0-M. A. MARTI
Jaime Taberner Carbonell
3
ANIMA TM
Jme. Taberner C.
2150 Ec6
Suitable Rose (se)-Clas Blai
7.129 1.16.9
1.19.3
D-4-7-6-4-7
28.10.16-D-SP-2150-A-0-B. CALVO
Cuadra C.o.
4
CRISTIANO MO
J. RIERA S.
J. Capella
2150 Cn4
C Super Chancen (dk)-Naturens Under (se)
8.698 1.17.5
1.18.8
0-7-1-3-5-3
28.10.16-0-SP-2150-A-0-M. RIERA B.
Cuadra Rigo Ll
5
BENVENGUT SPA
J. RIGO LL.
M. Fluxa S.
2150 Cc5
Musigny Degato (se)-Estela Negra Gs
7.892 1.17.3
1.17.5
4-6-6-6-6-0
28.10.16-4-SP-2150-A-1.17.5-J. RIGO LL.
Cuadra C'an Pou, S.l.
6 E1 ALBOR NEULA
J. VICH
G. Mascaro P.
2150 Cc6
Emil Somolli (se)-Constansa Neula
8.758 1.18.3
1.18.3
7-R-4-0-D-3
28.10.16-7-SP-2150-A-1.18.3-J. VICH
Cuadra Sa Marina Slu
7
DI ANGELO JS
M. MESTRE
F. J. Sagrera R.
2150 Cc3
Obelix Di Monmes-Louisienne (se)
8.018 1.18.1
1.18.1
2-1-D-D-D-R
19.10.16-2-SP-2150-A-1.19.8-M. MESTRE
Cuadra S'alegria
8
TRAZY HORSE
M. Benejam
2150 Ec9
Diluvi-Crazy Horse
7.180 1.16.0
1.18.4
4-1-2-3-3-4
30.10.16-4-TR-2100-A-1.19.5-M. BENEJAM
9 E1 CALENTA
D4 B. CALVO
D4 J. C. ROTGER
M. RIERA B.
M. Riera B.
2150 Ec4
Trebol-Nadia Star
7.704 1.17.2
1.17.2
1-1-1-R-3-3
19.10.16-1-SP-2150-A-1.19.3-M. RIERA B.
Monserrat Llull Lliteras
10
CENICIENTA BET
M. LLULL LL.
M. Llull Ll.
2150 En4
Okito (fr)-Laika Bet
7.515 1.18.0
1.19.6
1-3-D-1-D-0
01.11.16-1-MN-2375-A-1.19.2-M. LLULL LL.
Cuadra Tan Mateix
11
TATIANA LABOU
M. CANALS
M. Canals
2150 Ec9
Laramie (us)-Raissa Piroska
6.277 1.17.8
1.19.1
0-D-7-4-3-0
28.09.16-0-SP-2650-A-0-M. CANALS
Cuadra C'an Pou, S.l.
12 E1 CATERINA
A. FRONTERA
A. Frontera
2150 Ec4
Trebol-Molinera Bird
7.188 1.18.1
1.18.1
1-2-4-4-0-D
28.10.16-1-SP-2150-A-1.18.1-A. FRONTERA
Walther Claudine
13
BRILLANT TWIST
Ant. SERVERA D.
Ant. Servera D.
2150 Cc5
Musigny Degato (se)-Tina Twist
5.978 1.18.7
1.19.2
5-5-3-3-4-4
25.09.16-5-MN-1725-A-1.19.5-Ant. SERVERA D.
Cuadra Bony O Forat
14
CASTIC DE ROSER
J. VILLALONGA
A. Sureda F.
2150 Cc4
Strauss Or (it)-Jovençana Dp
7.496 1.17.9
1.17.9
2-7-0-0-3-3
01.11.16-2-MN-2375-A-1.19.3-J. VILLALONGA
Cuadra Pañarito
15
DE LA RUMBA
D4 J. A. RIERA
M. Andreu M
2150 Ec3
Kent Barbes (fr)-Tanie Mauritius (fr)
5.817 1.18.0
1.18.8
5-1-3-6-D-0
19.10.16-5-SP-2150-A-1.19.8-Jme. FLUXA
Quadres Valls Rullan
16
BLUE MOON
D4 A. VALLS
A. Valls
2150 Ec5
Quatre Juillet (fr)-Elita Tos (se)
8.370 1.17.6
1.18.0
6-1-4-3-0-4
28.10.16-6-SP-2150-A-1.18.2-A. VALLS
Cuadra C'an Pou, S.l.
1________ Temps_________ 2________ Temps_________ 3________ Temps_________ 4________ Temps_________ 5________ Temps_________ 6________ Temps_________ 7________ Temps_________
FONS GARANTIT TRIO 250 €
3ª CARRERA
Guanyador
Premi LEVIATAN (PREMIUM)
Quiniela
Al Trot Enganxat
Distància 2.650m.
PLACA NEGRA - NUMERO BLANC
Matrícula 35€
Forfait 20% del premi
5000€ en premis: 2.350 al 1º, 1.200 al 2º, 650 al 3º, 350 al 4º, 200 al 5º, 150 al 6º, 100 al 7º
De 3 i mes anys, nacionals de 9.000 / 16.999,99 €. Col.locació per sorteig lliure.
CAVALL
Fe. CONDUCTOR
ENTRENADOR DIST SCE ORIGEN
Cuadra Son Baco
1
BAMBI
DP D. OLIVER
S. Rigo A.
2650 Ec5
Ganymede (fr)-Jaina De Font
Cuadra Sa Marina Slu
2
CRIS EVER JS
M. MESTRE
F. J. Sagrera R.
2650 Ec4
Penya Peace & Love
3
BRANGELINA D'ESCAFI
G. ANDREU
G. Andreu
2650 Ec5
Catalina Mesquida Barrera
4
BAMBI GR
B. PASTOR M.
J. Pastor
Quadres Valls Rullan
5
CAPRITXOS
Quadres Caixeta
6
AVA GARDNER
A. RIERA B.
Cuadra Veloz
7
VIA CONTRARI
Rafael Amengual Fiol
8
Cuadra Xisco Morey
9
PROPIETARI
Nº
Trio
A les 12:10
Autostart
Canvi Conductor 18€
SUMES R.Abs R.Dist CLASIF.
DARRERA CARRERA
14.878 1.16.7
1.19.8
1-D-D-2-D-1
19.10.16-1-SP-2150-A-1.17.6-D. OLIVER
Amadeus Om (it)-Vignola Om(it)
9.884 1.17.5
1.18.1
6-2-2-2-2-D
19.10.16-6-SP-2150-A-1.18.0-M. MESTRE
Yankee Slide (us)-Cuna D'escafi
10.750 1.17.5
1.19.7
0-2-D-3-D-2
01.11.16-0-MN-2375-A-0-G. ANDREU
2650 Cc5
Leo Josselyn (fr)-Bell-one (dk)
12.222 1.17.8
1.19.1
3-D-4-D-4-2
19.10.16-3-SP-2150-A-1.17.8-B. PASTOR M.
A. Valls
2650 Cc4
Universal-Just Alone (nl)
11.076 1.17.5
3-2-3-0-7-7
28.10.16-3-SP-2150-A-1.17.5-A. VALLS
A. Riera B.
2650 Ec6
Quatre Juillet (fr)-Evita Quickstep (no)
16.035 1.17.2
1.18.7
D-D-D-D-7-0
29.07.16-D-SP-2650-A-0-A. RIERA B.
M. RIERA B.
M. Riera B.
2650 Ec7
Gros Grain (fr)-Espira Des Bosc
14.770 1.17.1
1.18.3
3-D-6-D-D-D
01.11.16-3-MN-2375-A-1.19.4-M. RIERA B.
VIKINGO JUNIOR
G. RIERA
Mª. F. Sureda
2650 Cc7
Vikingo-Nannsong Tara Gs
11.778 1.17.8
1.18.5
6-0-6-3-7-D
28.10.16-6-SP-2150-A-1.18.8-G. RIERA
SAN PELLEGRINO MIXO
A. POU H.
J. C. Minuesa
2650 Cc10
San Pellegrino (us)-Reggae Dance (se)
12.462 1.16.9
1.18.5
6-4-5-0-D-D
01.11.16-6-MN-2375-A-1.18.5-P. SEBASTIA E.
1.18.0
D-2-1-1-2-1
28.10.16-D-SP-2150-A-0-J. FLUXA
4-0-2-D-4-1
12.06.16-4-MN-2375-A-1.17.7-B. LLOBET R.
2-0-D-1-0-1
01.07.16-2-SP-1650-A-1.15.0-A. FRONTERA
D4 A. VALLS
Cuadra Can Fonoll
10
CHAMPION DE FONT
J. FLUXA
J. Morro
2650 Ca4
Quatre Juillet (fr)-Quibala Street (fr)
10.528 1.17.0
Cuadra Italoiberica
11
DIDAL ALLES
A. BROGLIA
A. Frontera
2650 Cc3
Algiers Hall (us)-Urania Alles
11.539 1.17.4
Juan Manuel Cuadros Perez
12
BRAD PITT SB
J. RIERA S.
A. Frontera
2650 Cc5
Never More (fr)-Amazzonia Ambrosio (de)
15.427 1.15.0
Quadra Si Ho Se
13
CELEBRITY SB
A. FRONTERA
A. Frontera
2650 Ec4
From Above (se)-Amazzonia Ambrosio (de)
9.027 1.17.4
7-7-0(15)-3-D-0
20.04.16-7-SP-3150-A-1.20.9-M. RUBIO
Cuadra Rigo Ll
14
BROOKLYN SPA
Jme. FLUXA
M. Fluxa S.
2650 Cc5
Uronometro (it)-Simpatica Spa
9.084 1.17.4
1.19.0
2-2-1-3-2-D
28.10.16-2-SP-2150-A-1.17.4-Jme. FLUXA
Cuadra Es Sementeret
15
VET AQUI SI VA BE
G. SUREDA
G. Sureda
2650 Cc7
Prudence (fi)-Georgina Tirety
16.772 1.16.7
1.18.2
D-0-0-4-0-0
28.10.16-D-SP-2150-A-0-G. SUREDA
Hermanos Andreu Mesquida
16
BANDIDO AM
M. Andreu M
2650 Cc5
Strauss Or (it)-Jungla Am
13.644 1.17.7
1.18.9
4-D-6-D-3-5
01.11.16-4-MN-2375-A-1.19.4-Ant. ANDREU M.
D4 J. A. RIERA
1.19.3
1________ Temps_________ 2________ Temps_________ 3________ Temps_________ 4________ Temps_________ 5________ Temps_________ 6________ Temps_________ 7________ Temps_________
FONS GARANTIT TRIO ESPECIAL 300 € - Aposta mínima 1,5 €
4ª CARRERA
Guanyador
Premi MONTIGNAC (PREMIUM)
Quiniela
A les 12:40
Trio Especial
Autostart
Al Trot Enganxat
Distància 2.650m.
PLACA TARONJA - NUMERO NEGRE
Matrícula 40€
Forfait 20% del premi
Canvi Conductor 18€
6000€ en premis: 2.820 al 1º, 1.440 al 2º, 780 al 3º, 420 al 4º, 240 al 5º, 180 al 6º, 120 al 7º
De 3 i mes anys, inscrits a l'stud book Frances de 90.000 / 250.000 €. Col.locació per sorteig lliure. Jockeys.
PROPIETARI
Nº
CAVALL
1
QRISTO D'YMER (FR)
2 E1 TANARO DU MAINE (FR)
3
RECITAL DE SUCE (FR)
4
RHODO DE SASSY (FR)
5
TROCKTAILO (FR)
6
RAPIDO DE REVILLE (FR)
7
SOLEIL DU MERLE (FR)
8
SPOOLER DES OBEAUX (FR)
Cuadra Son Vall Fogo
Cuadra H.m.
Cuadra Toni I Joan
Cuadras Son Sama
Hermanos Riera Vaquer
Cuadra Vich-capo
Cuadra Es Pou Florit S.l.
Cuadra C'an Pou, S.l.
9
RAPIDO DU CHEVREL (FR)
10 E1 TEXAS HAUFOR (FR)
11
TARQUIN DU BOIS (FR)
12
SAPHIR DU GITE (FR)
13
RIBAT DE BEVAL (FR)
14 E1 TWIST DU CORBON (FR)
15
SAM TURGOT (FR)
Cuadra Son Oms
Cuadra H.m.
Cuadra Son Ferragut
Hermanos Civico
Cuadra Chouan
Cuadra H.m.
Cuadra Guasch
Fe. CONDUCTOR
ENTRENADOR DIST SCE ORIGEN
D4 Jme. FLUXA
A. SOLIVELLAS
J. FLUXA
A. TUR
M. RIERA B.
A. VALLS
DA M. A. BINIMELIS
A. POU H.
Jme. Fluxa
B. LLOBET R.
J. C. ROTGER
D4 J. A. RIERA
DP J. CIVICO
J. VILLALONGA
D. FERNANDEZ
G. RIERA
B. Sagrera
H. Rigo
A. Janer R.
F. J. Marti
M. Riera B.
M. Vich
M. A. Binimelis
G. Mascaro P.
H. Rigo
G. Cruellas
A. Civico R.
J. Villalonga
H. Rigo
Mª. F. Sureda
SUMES R.Abs R.Dist CLASIF.
DARRERA CARRERA
2650
2650
2650
2650
2650
2650
2650
2650
Cc12
Jam Pridem (fr)-Gazelle D'ymer (fr)
147.891 1.14.6
1.17.9
1-6-6-5-0-0
01.11.16-1-MN-2375-A-1.16.9-Jme. FLUXA
Cc9
Opus Viervil (fr)-Irresistible (fr)
132.790 1.13.5
1.15.8
0-4-0-0-0-3
19.10.16-0-SP-2150-A-0-A. SOLIVELLAS
Cc11
Dermadour Du Gite (fr)-Mombasa (fr)
214.771 1.14.2
1.15.6
5-D-D-2-4-D
19.10.16-5-SP-3100-A-1.18.9-J. FLUXA
Cc11
Kaiser Soze (fr)-Joie Des Etangs (fr)
216.848 1.15.0
1.15.9
2-1-1-2-6-2
19.10.16-2-SP-3100-A-1.18.5-F. J. MARTI
Cc9
Capriccio (fr)-Iocktaila D'occ (fr)
176.670 1.14.8
1.18.8
2-4-4
19.10.16-2-SP-2150-A-1.14.8-M. RIERA B.
Ca11
Achille (fr)-Helena D'avignere (fr)
219.960 1.14.6
Ca10
Koktail De Perron (fr)-Kiva Du Montil (fr)
179.155 1.11.9
1.16.4
1-D-3-2-3-0
Cc10
And Arifant (fr)-Loving You (fr)
243.580 1.13.5
2650
2650
2650
2650
2650
2650
2650
Cc11
Hello Jo (fr)-Dorka Des Rades (fr)
171.599 1.14.3
1.15.6
6-0-D-D-0-0
01.11.16-6-MN-2375-A-1.18.0-B. SAGRERA
Ca9
Jasmin De Flore (fr)-Cadix (fr)
140.014 1.14.3
7-5-0
19.10.16-7-SP-2150-A-1.15.6-J. C. ROTGER
Cc9
Lann Bihoue (fr)-Irene De Buftizon (fr)
218.210 1.12.6
1.17.3
0-5-6-D-7
19.10.16-0-SP-3100-A-0-C. CRUELLAS
Cc10
Derby Du Gite (fr)-Jeunesse Doree (fr)
215.740 1.12.7
Cc11
Lilium Madrik (fr)-Jicie De Piercla (fr)
193.192 1.14.9
1.16.4
D-1-R-0-1-1
01.11.16-D-MN-2375-A-0-J. VILLALONGA
Cc9
Dermadour Du Gite (fr)-Joyeuse France (fr)
179.276 1.13.3
1.17.6
0-0-3-2-5-2
01.11.16-0-MN-2375-A-0-D. FERNANDEZ
Ca10
Look De Star (fr)-Kalinka D'arbaz (fr)
174.498 1.13.3
D-0-2-4-R-7
01.11.16-D-MN-2375-A-0-G. RIERA
Debutant
19.10.16-1-SP-2150-A-1.14.7-M. A. BINIMELIS
Debutant
Debutant
1________ Temps_________ 2________ Temps_________ 3________ Temps_________ 4________ Temps_________ 5________ Temps_________ 6________ Temps_________ 7________ Temps_________
FONS GARANTIT TRIO 150 €
5ª CARRERA
Guanyador
Premi NATHAN TWIST
Al Trot Enganxat
Distància 2.200m.
PLACA BLAVA - NUMERO BLANC
Matrícula 20€
1000€ en premis: 480 al 1º, 240 al 2º, 120 al 3º, 60 al 4º, 40 al 5º, 30 al 6º, 30 al 7º
De 3 i mes anys, nacionals de 0 / 1.299,99 €.
PROPIETARI
Nº
CAVALL
1
2
3
4
5
6
7
8
Cuadra C'an Pou, S.l.
Cuadra Baix Sol
Cuadra Son Cosmet
Peña Dakota
Cuadra Atletic
Cuadra Kolev
Ecurie De Sarria
Cuadra Ca'n Duran
9
10
11
12
13
14
15
16
Cuadra Salamanca
Cuadras Can Menut
Cuadra Herald
Quadra Vich-gs
Antonio Gelabert Oliver
Cuadra Yamo-llevant
Cuadra Can Escafi
Cuadra Sa Corbaia Vx
Fe. CONDUCTOR
Quiniela
Forfait 20% del premi
ENTRENADOR DIST SCE ORIGEN
DIANA FEDERIQUE
DOY AR
DON QUERQUES
DAKOTA D'ESCAFI
DELICATESSEN MIXO
DATIL DES LLORER
BENVENGUDA D'ES PUIG
DURAN DURAN
U. WIELAND
A. TUR
D. OLIVER
F. VECINA
M. MESTRE
B. FUSTER
M. A. COLL
O. PUIGSERVER
G. Mascaro P.
DRIZA CSV
DOMINANT
DEBESEI CM
CIMAX
DONYA MARGALIDA
DOMINUS MA
DUCCIO D'ESCAFI
COM VULGUIS VX
S. SALORD
A. FRONTERA
B. BENNASAR
M. VICH
J. A. RIERA
J. RIERA S.
Jme. FLUXA
A. RIERA B.
S. Salord
M. Verger
D. Oliver
F. Vecina
A. Ferriol S.
B. Fuster
M. A. Coll
P. Puigserver
A. Frontera
B. Bennasar
T. Garcias M.
A. Gelabert O.
A. Frontera
F. Vecina
A. Riera B.
A les 13:05
Trio
Autostart
Canvi Conductor 18€
SUMES R.Abs R.Dist CLASIF.
DARRERA CARRERA
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
E3
Warren Boko (se)-Victori Federique
C3
Leonardo Bob (se)-Ona Classique Ar
D
11.03.16-D-SP-2150-A-0-C. VELASCO
Cc3
Warren Boko (se)-S'auba De Maig
170 1.21.2
0-5-D-R-D-2
07.10.16-0-SP-2150-A-0-D. OLIVER
Ec3
Never More (fr)-Cuna D'escafi
190 1.21.8
D-0-0-D-D-6
01.11.16-D-MN-2375-A-0-F. VECINA
Ec3
Ambassador Fortuna (us)-Orquidea De Flo
204 1.22.9
R-D-R-2-4-5
02.10.16-R-MN-2050-A-0-M. RIERA B.
Cc3
Durango King (it)-Lass Adria (se)
264 1.21.8
4-3-D-6-D(15)-5
01.11.16-4-MN-2375-A-1.21.8-B. FUSTER
Ec5
Hioco De Tartifume (fr)-Dalia Des Puig
440 1.20.8
0-3-5-3-6-0
07.10.16-0-SP-2150-A-0-M. A. COLL
Cc3
Never More (fr)-Veronica (no)
480 1.20.7
D-1-D
23.09.16-D-SP-2150-A-0-O. PUIGSERVER
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
Ec3
Jack The Ripper (fr)-Fani Bowl
509 1.19.1
7-0-D-5-6-4
28.09.16-7-SP-1700-A-1.21.1-F. POURREAU
Ca3
Never More (fr)-Toscana Blai
604 1.21.6
D-0-3-3-2-D
14.10.16-D-SP-2150-A-0-J. RIERA S.
Cc3
Strauss Or (it)-Leyla Index
672 1.21.0
D-0-6-D-2-D
01.11.16-D-MN-2375-A-0-B. BENNASAR
Cc4
Kimax Du Dane (fr)-Patty D'oudon (fr)
1.040 1.20.8
D-6-D-D-D-D
02.10.16-D-MN-2050-A-0-M. VICH
Ec3
From Above (se)-Superstep (se)
1.066 1.19.4
1-4-D-1-0-5
01.11.16-1-MN-2375-A-1.20.9-J. A. RIERA
Cc3
Non Plus Ultra-Meyzy Horse
1.080 1.20.6
2-1-D-2-3
07.10.16-2-SP-2150-A-1.20.6-A. FRONTERA
Ca3
Algiers Hall (us)-Salome Descafi
1.104 1.19.2
D-D-3-1-1
04.06.16-D-MN-2050-A-0-J. FLUXA
Ec4
Forever V.x.-Two One Vx
D-1-D-D
01.11.16-D-MN-2375-A-0-A. RIERA B.
Debutant
240 1.20.7
1________ Temps_________ 2________ Temps_________ 3________ Temps_________ 4________ Temps_________ 5________ Temps_________ 6________ Temps_________ 7________ Temps_________
FONS GARANTIT TRIO 200 €
6ª CARRERA
Guanyador
Premi JAVAKI D'ARGENT
Quiniela
A les 13:30
Trio
Autostart
Al Trot Enganxat
Distància 2.200m.
PLACA VERMELLA - NUMERO BLANC
Matrícula 22€
Forfait 20% del premi
Canvi Conductor 18€
1100€ en premis: 528 al 1º, 264 al 2º, 132 al 3º, 66 al 4º, 44 al 5º, 33 al 6º, 33 al 7º
De 3 i més anys internacionals inscrits a l’Stud Book Francès, Danès i Suec de 0 / 69.999,99 €.
PROPIETARI
Nº
CAVALL
1
2
3
4
5
6
7
8
Antonio Bauza Mesquida
Hermanos Riera Vaquer
Cuadra Rigo Ll
Cuadra Son Amora
Cuadra H.m.
Cuadra Toni I Joan
Cuadra Ca'n Duran
Cuadra Ca'n Xisco
9
10
11
12
13
14
15
16
Cuadra Puigserver Vich
Peña Tacap
Cuadra Son Quint
Cuadra Sa Marina Slu
Cuadras 2050
Cuadra Es Pou Florit S.l.
Cuadra Ladil
Ecurie La Chance
Fe. CONDUCTOR
ENTRENADOR DIST SCE ORIGEN
URIQUITO DE CORMON (FR)
VALINCO DE CORMON (FR)
TAREK DAIDOU (FR)
SUPERMAN DU GASSEL (FR)
ALMA HAUFOR (FR)
UNIVERS DE BLEVES (FR)
TITEUF D'IPEJY (FR)
VICTOIRE REINE (FR)
B. TOUS
M. RIERA B.
J. RIGO LL.
A. FRONTERA
J. A. RIERA
J. RIERA S.
G. ANDREU
P. ESTELRICH
A. Bauza R.
TASARO (FR)
SAPHIR D'HILAIRE (FR)
TAQUIN DE FONTAINE (FR)
THEO DES ELFES (FR)
SCHERZO (FR)
VOSKI (FR)
SPIRIT DE GUERON (FR)
TALBIN D'OCCAGNES (FR)
L. VICH R.
A. Mª. PRIETO (AP)
B. LLOBET R.
M. MESTRE
D. OLIVER
M. A. BINIMELIS
S. POCOVI
G. CRESPI
L. Vich R.
M. Riera B.
J. Rigo Ll.
J. A. Garcia
H. Rigo
A. Janer R.
P. Puigserver
P. Estelrich
E. Perpiñan
B. Llobet R.
F. J. Sagrera R.
Jme. Fluxa
M. A. Binimelis
F. Bennasar
J. Guardiola M.
SUMES R.Abs R.Dist CLASIF.
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
Cc8
Gogo (fr)-Kiffa (fr)
24.170 1.15.6
Cc7
Memphis Du Rib (fr)-Junk River (fr)
40.123 1.14.9
Cc9
Kiwi (fr)-Nina D'atout (fr)
42.064 1.16.0
Cc10
Gai Brillant (fr)-Germaine Du Gassel (fr)
Ea6
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
DARRERA CARRERA
R-R-D-0-0(15)-D
29.07.16-R-SP-2650-A-0-B. TOUS
0-D-7-2-6-2
01.11.16-0-MN-2375-A-0-M. RIERA B.
0-4-4-R-7-7
01.11.16-0-MN-2375-A-0-J. RIGO LL.
45.536 1.16.3
D-Dm-7-7-3-D
01.11.16-D-MN-2375-A-0-B. MASCARO
Notre Haufor (fr)-Mamba D'haufor (fr)
45.640 1.15.8
D-0
14.10.16-D-SP-2150-A-0-Jme. FLUXA
Cc8
Mage De La Merite (fr)-Nausee De Bleves (fr)
46.980 1.16.0
2-5-2-2-1-0
19.10.16-2-SP-2650-A-1.16.0-J. RIERA S.
Ca9
Icare De Pouline (fr)-Inertie De Fevrie (fr)
49.574 1.17.2
D-D-D-6-D-D
09.10.16-D-SP-2650-A-0-J. BAUZA B.
Ec7
Millenium Wood (fr)-Notre Fleche (fr)
50.445 1.16.8
R-4-1-0-4-0
28.10.16-R-SP-2650-A-0-F. ABELLAN
Cc9
Chaillot (fr)-Hurika (fr)
53.044 1.16.2
6-0-D-0-0-0
01.11.16-6-MN-2375-A-1.18.1-L. VICH R.
Ca10
Mambo King (fr)-Maia D'hilaire (fr)
53.972 1.15.7
7-D-D(15)-0-0-D
07.10.16-7-SP-2150-A-1.19.8-A. Mª. PRIETO
Cc9
Vivaldi De Chenu (fr)-Erika Du Jonc (fr)
57.658 1.15.5
0-6-0-5-0-4
17.06.16-0-SP-2150-A-0-A. BROGLIA
Ca9
Look De Star (fr)-Grace Ducal (fr)
58.704 1.14.1
D-1-5-0-1-1
19.10.16-D-SP-2650-A-0-M. MESTRE
Cn10
Hardi Tenor (fr)-Gondine Du Lys (fr)
64.096 1.15.5
3-4m-D-D-7-0
01.11.16-3-MN-2375-A-1.17.9-D. OLIVER
Ca7
Tarass Boulba (fr)-Nony Maker (fr)
65.080 1.13.1
Cc10
Cygnus D'odyssee (fr)-Miss Coulonces (fr)
67.768 1.16.2
6-0-D-D-2-1
19.10.16-6-SP-2650-A-1.16.9-F. BENNASAR
Cc9
Gros Grain (fr)-Makita (fr)
68.886 1.15.0
6-4-6-4-3m-3
01.11.16-6-MN-2375-A-1.18.3-J. GUARDIOLA M.
1.17.7
1.17.5
1.18.6
Debutant
1________ Temps_________ 2________ Temps_________ 3________ Temps_________ 4________ Temps_________ 5________ Temps_________ 6________ Temps_________ 7________ Temps_________
FONS GARANTIT QUINIELA 100 €
7ª CARRERA
Guanyador
Premi OLE OLE MIXO
Al Trot Enganxat
Distància 1.650m.
PLACA LILA - NUMERO BLANC
Matrícula 24€
1200€ en premis: 576 al 1º, 288 al 2º, 144 al 3º, 72 al 4º, 48 al 5º, 36 al 6º, 36 al 7º
De 2 anys, nacionals de 0 / 499,99€.
PROPIETARI
Nº
Cuadra Gaballina
Cuadra H.m.
Cuadra Es Pou Florit S.l.
Cuadra Son Mas Vell
Cuadra Es Coscoia
Quadra Ca'n Toi
Cuadra Son Baco
Quadra Ca'n Toi
Cuadra Sa Caseta De Costix
Cuadra Es Garrigo
Cuadra Segui Marti
Cuadra Ladil
CAVALL
Fe. CONDUCTOR
Quiniela
Forfait 20% del premi
ENTRENADOR DIST SCE ORIGEN
1
2
3
4
5
6
7
8
ESTEL DE NURIA
ELLA ES PARIS HM
ELIT PHOTO
EY FIORI
ELVIS COSCOIA
ESPLENDIT
EMBRUIXAT
ELITE SUYAL
J. TERRASA N.
J. A. RIERA
M. A. BINIMELIS
Jme. FLUXA
G. ANDREU
A. FRONTERA
D. OLIVER
F. POURREAU
J. Terrasa N.
9
10
11
12
EBOLI DE COSTITX
ESCORPI
EUGIN TINA M
ENIGMA DE LADIL
A. POU H.
J. C. ROTGER
J. FLUXA
S. POCOVI
J. Ferragut M.
M. Cantallops T.
M. A. Binimelis
Jme. Fluxa
P. Estelrich
A. Frontera
S. Rigo A.
J. Morro
P. Estelrich
J. A. Segui
F. Bennasar
A les 13:55
Trio
Autostart
Canvi Conductor 18€
SUMES R.Abs R.Dist CLASIF.
DARRERA CARRERA
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
Ec2
S J's Photo (us)-Serenata Vx
Debutant
Ec2
Paris By Night (fr)-Zimba Rydens (se)
Debutant
Cc2
S J's Photo (us)-Villarubi
Debutant
Ec2
Brandy Dei Fiori (it)-Ultra Maker Sm
Debutant
Cc2
Orateur (fr)-Una Jagersro Hm
Cc2
S J's Photo (us)-Elisabet
Cn2
Sam Bourbon (fr)-Jaina De Font
Cc2
Warren Boko (se)-Barba Coa (se)
1650
1650
1650
1650
Ec2
Debutant
0-D-D
14.10.16-0-SP-1700-A-0-A. FRONTERA
5
23.10.16-5-MN-2050-A-1.27.1-D. OLIVER
114 1.20.1
3-D-7-D
01.11.16-3-MN-2050-A-1.21.5-A. POU H.
Grant's Charger (us)-Huida Blai
172 1.19.1
5-D-3
14.10.16-5-SP-1700-A-1.19.1-A. POU H.
Ca2
Orateur (fr)-Umbrella Jada
270 1.19.5
6-2
14.10.16-6-SP-1700-A-1.19.5-J. C. ROTGER
Ec2
Bay Head (us)-Eugin Smith
464 1.23.4
1.25.7
3-3-2-3-2
23.10.16-3-MN-2050-A-1.23.4-J. FLUXA
Ec2
Petit Poucet (fr)-Tota De Ladil
496 1.18.3
1.26.0
D-3-3-5-D-4
28.10.16-D-SP-1650-A-0-S. POCOVI
28 1.27.1
1________ Temps_________ 2________ Temps_________ 3________ Temps_________ 4________ Temps_________ 5________ Temps_________ 6________ Temps_________ 7________ Temps_________
Pròxima reunió Dimarts, 15 de novembre de 2016 - 1ª carrera a les 16:55h. - Més informació a la web http://hipodromsonpardo.com/