Jornada: Personas Refugiadas. Sus derechos. Nuestros

GIZARTEGUNE
ERREFUXIATUAK. HAIEN ESKUBIDEAK. GURE BETEBEHARRAK.
PERSONAS REFUGIADAS. SUS DERECHOS. NUESTROS DEBERES.
INAUGURAZIOA
INAUGURACIÓN
9.30 h.
TERESA LAESPADA
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Diputatua.
Diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad.
MAHAI INGURUA
MESA REDONDA
9.45 h.
Europaren kanpo-politika babesaren arloan.
Política exterior europea sobre refugio y asilo.
Moderatzailea:
Moderadora:
JOANA ABRISKETA
Giza Eskubideen Institutua, Deustuko Unibertsitatea.
Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto.
JAVIER DE LUCAS
Zuzenbidearen Filosofiako eta Filosofia Politikoko katedraduna Valentziako
Unibertsitateko Giza Eskubideen Erakundean.
Catedrático de filosofía del derecho y filosofía política en el Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad de Valencia
MARTA GARCÍA CIENFUEGOS
ACNURen Espainiako Ordezkaritzako Babes Saileko arduraduna.
Responsable del Departamento de protección de la Delegación de ACNUR en España.
NABIL SAYED AHMAD BEIRUTI
Medikuntzan eta Kirurgian lizentziaduna, Psikiatriako espezialista. «Programa de
Atención a Población Inmigrante en Salud Mental» programaren sustatzailea.
Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría. Impulsor del Programa
de Atención a Población Inmigrante en Salud Mental.
MAHAI INGURUA
MESA REDONDA
12.15 h.
Iheslarien inguruko lan-esperientziak.
Experiencias de trabajo con personas refugiadas.
Moderatzailea:
Moderadora:
ALMUDENA CACHO
Kazetaria, Radio Euskadi.
Periodista, Radio Euskadi.
NICOLÁS CASTELLANO
SER kateko kazetaria eta mugimendu migratzaileen arloko aditua.
Periodista de la Cadena SER y experto en movimientos migratorios.
CRUZ ROJA / FÁTIMA CABELLO
Larrialdiei erantzuteko nazioarteko unitateak. GURUTZE GORRIA.
Unidades Internacionales de respuesta ante Emergencias. CRUZ ROJA.
SAVE THE CHILDREN / CLARA BAJO
Clara Bajo. Melillan, hegoaldeko mugan, migratzaile adingabeei ematen zaien
laguntzaren koordinatzailea. SAVE THE CHILDREN.
Coordinadora de respuesta a los menores en movimiento en frontera sur en Melilla.
SAVE THE CHILDREN.
CEAR EUSKADI / JAVIER GALPARSORO
CEAR EUSKADIko presidentea.
Presidente de CEAR EUSKADI.
Izena ematea doan da, baina, lekua gorde ahal izateko, mezua bidali behar da
[email protected] helbidera, edo 94 406 7789.
La inscripción es gratuita. Reserva de plaza mediante confirmación a través de
[email protected] o 94 406 7789.