LISTADO ADMITIDOS MAÑANCEIRO PORTOFARO, CURSO 16_17

LISTADO ADMITIDOS MAÑANCEIRO CURSO 2016/17
CEIP PORTOFARO
ALCAZAR ABELLEIRA DANIEL
ALCAZAR ABELLEIRA MARCOS
ALDREY VILASUSO, CANDELA
ALONSO PICOS, DYLAN
ÁLVAREZ LEIRA, JULIA
ARES TOMÉ, THALIA
BAAMONDE SANCHEZ ADELA
BAAMONDE SANCHEZ MARTIN
BARBEITO MATOS,NOA
BEIRÓ BISPO, EVA
BELLÓN TORRES, ROI
BLANCO CASTRO, XABIER
CALOTO GARCÍA, ROI
CAMIÑOS LONGUEIRA, ABRIL
CAMIÑOS LONGUEIRA, LEIRE
CARRO OCHOA, MIKEL
CASTELO MOSQUERA, SABELA
CASTRO GARRIDO, ANDREA
DASILVA RUBIO, ÁLVARO
DASILVA RUBIO, ANDREA
DÍAZ FERRERO, DAVID
DÍAZ SIMOES, JAIME
DÍEZ PÉREZ, TANYA
EIROA OTERO, PAULA
ESPIÑEIRA IGLESIAS ALEJANDRO
EXPÓSITO RAMONELL, ALEJANDRO
FARIÑA PENELAS, UXIA
FARIÑA PENELAS, XOEL
FERNÁNDEZ AMENEIROS, MAURO
FERNÁNDEZ AMENEIROS, MAYA
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, LEO
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, NOELA
FIORELLI VILLANUSTRE, VERA
GARCÍA MONTALVO, AROA
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, NOA
HERMANDEZ SUAREZ JORGE
HERNÁNDEZ JUNCO, BRAIS
HERNÁNDEZ JUNCO, NOA
IGLESIAS VARELA XAVIER
IGLESIAS VARLE HUGO
JUNCAL ALONSO EDGAR
LEMA MARTÍNEZ, NICOLÁS
LISTA FUCIÑOS, PAULA
LÓPEZ ÁLVAREZ, ADRIÁN
LÓPEZ ÁLVAREZ, MARIO
LÓPEZ CHAS, SOFÍA
LOPEZ FERNANDEZ MANUEL
LÓPEZ MARTÍNEZ, LUCAS
LISTADO ADMITIDOS MAÑANCEIRO CURSO 2016/17
CEIP PORTOFARO
MANEIRO MAYÁN, LEO
MANEIRO MAYÁN, LOIS
MARISCAL BARBA, CANDELA
MARTÍNEZ GARCÍA, NICOLÁS
MARTÍNEZ PRIETO, LUCÍA
MOLINA BARREIROS, COATL EFRÓN
MONTERO MARIÑAS JUAN
MORERA GANEGLUS, FRANCISCO JOSE
NEIRA OTERO, NOA
NEIRA OTERO, PAULA
ORDOÑEZ PRADO, DANIEL
ORIVE NOGUEIRA, AINHOA
PAN MARIN, SARA
PAZ MARTÍNEZ, AITOR
PAZOS FERNÁNDEZ, DIEGO
PAZOS FERNÁNDEZ, RAÚL
PEREZ AMBROS LUCIA
PÉREZ PAZ, GAEL
PICADO BARREIRO, DANIEL
PICADO BARREIRO, LUCÍA
PICO SABÍN, CAROLINA
REGOS LASPEÑAS, LUCÍA
REY SÁNCHEZ, JAIME
RIVAS GARCÍA, ALICIA
RIVAS GARCÍA, NEREA
ROEL CAMPOS, JORGE LUCAS
ROIBAS CALVIÑO, LUCA
ROIBAS CALVIÑO, XAVI
ROMERO FERNÁNDEZ, IRIA
SÁNCHEZ MORALES, BRUNO
SÁNCHEZ MORALES, YAGO
SANTANA FERNÁNDEZ, ISRAEL
SANTANA FERNÁNDEZ, KENIA
SEIJAS EIRIS, IRENE
SEIJAS SOUTO, PAULA
SELLÁN CELA, NICOLÁS
SELLÁN CELA, UXÍA
SERRANO GARCÍA, RAÚL
SERRANO GARCÍA, RUBÉN
STURABOTTI MUNY, LEONARDO
STURABOTTI MUNY, SABRINA
VALCARCEL RODRÍGUEZ, NOA
VALES PRIETO, RAQUEL
VAZQUEZ FERNANDEZ HENRIQUE
VÁZQUEZ LÓPEZ, ALEJANDRO
VÁZQUEZ LÓPEZ, CLAUDIA
VICENTE ALVAREZ ,AMAYA
VICENTE ALVAREZ ,ANGELA
VILLAVERDE CASTRO ADRIANA
VIÑAS BEADE, CLAUDIA
VIÑAS BEADE, YAGO