Relación libros de texto 3º ESO 2016

Anexo
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2016/2017
Código de centro:27012048
Enderezo: Ánxel Fole s/n
Denominación do centro: IES XOGRAR AFONSO GÓMEZ DE SARRIA
Concello: SARRIA
Provincia: LUGO
Páxina web: www.edu.xunta.es/centros/iesxograrafonso
Correo electrónico:
[email protected]
Curso
e
etapa
Área
Materia
Ámbito
Módulo
3º ESO
FÍSICA E
QUÍMICA
3º ESO
BIOLOXÍA E
XEOLOXÍA
3º ESO
MÚSICA
3º ESO
XEOGRAFÍA E
HISTORIA
3º ESO
TECNOLOXÍA
3ºESO
Inglés
3ºESO
LCeL
3º ESO
L. GAL. E LIT.
3º ESO
3º ESO
MATEMÁTICAS
APLICADAS
MATEMÁTICAS
ACADÉMICAS
3º ESO
FRANCÉS
3º ESO
CULTURA
CLÁSICA
3ºESO
VALORES
ÉTICOS
Teléfono: 982531051
Fax: 982530432
ISBN
Lingua da
edición
978-84-675-7637-5
L. CAST.
978-84-678-5334-6
L. GAL.
978-84-481-9586-1
L. CAST.
978-84-678-5336-0
L. GAL
978-84-673-5934-3
L. CAST.
978-9963-51-641-4
Inglés
978-84-675-7620-7
L. CAST.
978-84-9995-168-3
L. GAL.
978-84-675-7621-4
L. CAST
978-84-675-7622-1
L. CAST
978-84-927-2938-8
FRANCÉS
978-84-678-5119-9
L. CAST.
978-84-682-3236-2
L.GAL
Título, autor, editorial e ano de publicación
FÍSICA Y QUÍMICA 3ºESO
Autores: Fernando I. de Prada y otros
Editorial: SM – Ano 2015
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
Aprender é crecer en conexión Trimestres
Plaza, C. e outros
Ed.ANAYA 2015
MÚSICA CLAVE B
J.Palazón y otros
Ed, McGraw-Hill, 2015
XEOGRAFÍAE HISTORIA
Ed.ANAYA 2015
TECNOLOGÍA 3º ESO INICIA DUAL
Ed. OXFORD 2015
WAY TO ENGLISH ESO 3 Student’s Book
Autores: Linda Marks y Emily Devin
Editorial Burlington Books, 2016
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. Savia 3 ESO
José Manuel Blecua y otros
SM,2015
LINGUA GALEGA E LITERATURA. 3º ESO
Xoán López Viñas e outros
Baía Edicións, 2015
MATEMÁTICAS A (Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas)
SAVIA-15
Ed. SM
MATEMÁTICAS B (Orientadas a las Enseñanzas
Académicas) SAVIA-15
Ed. SM
PLURIEL 3, Livre de l’élève.
SANTILLANA FRANÇAIS, 2011
CULTURA CLÁSICA
J.L. Navarro, J. Mª Rodríguez
ANAYA 2015
VALORES ÉTICOS. GALICIA
Ed. Vincens Vives 2015
Observaci
óns
Alternativa á
Relixión
AVISO PMAR: O ALUMNADO MATRICULADO NO PROGRAMA DE MELLORA DO APRENDIZAXE E O RENDEMENTO
(PMAR) NON PRECISA LIBROS DE LINGUA CASTELÁ, LINGUA GALEGA, XEOGRAFÍA E HISTORIA, MATEMÁTICAS,
FÍSICA E QUÍMICA, BIOLOXÍA E XEOLOXÍA E INGLÉS
SARRIA, 27 de xuño 2016
O director,
Asdo.: JOSÉ MANUEL VALCARCE LÓPEZ