RESOLUCIÓ de 28 doctubre de 2014, de la directora general de

Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Benestar Social
25922
Consellería de Bienestar Social
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, de la directora
general de Servicis Socials i Menor, per la qual es publiquen les subvencions concedides l’any 2014 per al desenrotllament de programes d’atenció de necessitats i inclusió
social a menors i les seues famílies en període estival per
a l’any 2014. [2014/9830]
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, de la directora general de Servicios Sociales y Menor, por la que se
publican las subvenciones concedidas en el año 2014 para
el desarrollo de programas de atención de necesidades e
inclusión social a menores y sus familias en periodo estival para el año 2014. [2014/9830]
En compliment del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que en l’article 18 establix que els òrgans
administratius concedents publicaran en el diari oficial corresponent les
subvencions concedides, amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari a què s’imputen, el beneficiari, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, i, en virtut de la Resolució de 27
de febrer de 2009 (DOCV 5967, 04.03.2009), del conseller de Benestar
Social i vicepresident tercer del Consell, sobre delegació de l’exercici
de competències en determinats òrgans de la conselleria, resolc:
Donar publicitat a les subvencions concedides després de la convocatòria establida en l’Orde 14/2014, de 16 de juny, de la Conselleria
de Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen ajudes per al
desenrotllament de programes d’atenció de necessitats i inclusió social a
menors i les seues famílies en període estival, per a l’any 2014 (DOCV
7298, 18.06.2014), amb càrrec al programa pressupostari 313.10, «Servicis Socials», línia de subvenció T6594, «Programes d’atenció de
necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període
estival, per a l’any 2014», relacionats en l’annex d’esta resolució.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que en su artículo 18 establece
que los órganos administrativos concedentes publicarán en el diario
oficial correspondiente las subvenciones concedidas, con expresión de
la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario a los que se
imputan, el beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad de la subvención, y, en virtud de la Resolución de 27 de febrero de 2009 (DOCV
5967, 04.03.2009), del conseller de Bienestar Social y vicepresidente
tercero del Consell, sobre delegación del ejercicio de competencias en
determinados órganos de la consellería, resuelvo:
Dar publicidad a las subvenciones concedidas tras la convocatoria establecida en la Orden 14/2014, de 16 de junio, de la Consellería
de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas para el
desarrollo de programas de atención de necesidades e inclusión social
a menores y sus familias en periodo estival, para el año 2014 (DOCV
7298, 18.06.2014), con cargo al programa presupuestario 313.10, «Servicios Sociales», línea de subvención T6594, «Programas de atención
de necesidades e inclusión social a menores y sus familias en periodo
estival, para el año 2014», relacionados en el anexo de esta resolución.
València, 28 d’octubre de 2014.– La directora general de Servicis
Socials i Menor: Rosa Aragonés Pomares.
Valencia, 28 de octubre de 2014.– La directora general de Servicios
Sociales y Menor: Rosa Aragonés Pomares.
Num. 7393 / 31.10.2014
25923
ANNEX
CODI
3DG-SSVC4001
3DG-SSAC4002
3DG-SSAC4003
3DG-SSAC4004
3DG-SSAC4005
3DG-SSAC4006
3DG-SSAC4007
3DG-SSCC4008
3DG-SSVC4009
3DG-SSVC4010
3DG-SSVC4011
3DG-SSVC4012
3DG-SSCC4013
3DG-SSAC4014
3DG-SSVC4015
3DG-SSAC4016
3DG-SSVC4017
3DG-SSVC4018
3DG-SSVC4019
3DG-SSVC4020
3DG-SSVC4021
3DG-SSVC4022
3DG-SSVC4023
3DG-SSCC4024
3DG-SSVC4025
3DG-SSVC4026
3DG-SSVC4027
3DG-SSVC4028
3DG-SSVC4029
3DG-SSVC4030
3DG-SSVC4031
3DG-SSAC4032
3DG-SSAC4033
3DG-SSAC4034
3DG-SSAC4035
3DG-SSVC4036
3DG-SSVC4037
3DG-SSVC4038
3DG-SSCC4039
3DG-SSVC4040
3DG-SSCC4041
3DGSSCC4042
3DG-SSCC4043
3DG-SSVC4044
3DG-SSAC4045
3DG-SSAC4046
3DG-SSAC4047
3DG-SSAC4048
3DG-SSAC4049
3DG-SSVC4050
3DG-SSVC4051
3DG-SSAC4052
3DG-SSAC4053
3DG-SSAC4054
3DG-SSAC4055
3DG-SSAC4056
3DG-SSAC4057
3DG-SSAC4058
3DG-SSAC4059
3DG-SSAC4060
3DG-SSAC4061
3DG-SSAC4062
3DG-SSVC4063
3DG-SSVC4064
3DGSSCC4065
3DG-SSCC4066
3DG-SSVC4067
3DG-SSAC4068
3DG-SSCC4069
3DG-SSCC4070
3DG-SSAC4071
3DG-SSCC4073
3DG-SSAC4074
3DG-SSVC4075
CIF
P4610700I
P0301400H
P0310400G
P0312100A
P0312200I
P0306500J
P0303100B
P1203200I
P4617100E
P4602100B
P4625200C
P4600500E
P1208500G
P0305000B
P4607200E
P0314000A
P4601300I
P4622200F
P4624600E
P4610400F
P4614900A
P4601700J
P4617300A
P1200900G
P4602200J
P4611800F
P4616100F
P4608000H
P4611200I
P4618600C
P4608500G
P0309500G
P0309400J
P0314200G
P0301100D
P4623700D
P4613300E
P4619200A
P1208200D
P4620400D
P1213800D
P1204000B
P1202700I
P4602900E
P0307600G
P5306601E
P0308900J
P0301500E
P0309300B
P4614700E
P4621600H
P0300900H
P0309000H
P0304700H
P0300500F
P0305600I
P0305900C
P0306300E
P0307900A
P0308200E
P0301800I
P0304900D
P4618800I
P4625900H
P1212600I
P1203100A
P4618300J
P0309900I
P1213500J
P1208400J
P0314100I
P1200500E
P0313900C
P4624000H
BENEFICIARI
AJUNTAMENT DE CULLERA
AJUNTAMENT D’ALACANT
AJUNTAMENT DE PETRER
AJUNTAMENT DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG
AJUNTAMENT D’ELX
AJUNTAMENT DE BENIDORM
AJUNTAMENT DE BORRIANA
AJUNTAMENT DE MISLATA
AJUNTAMENT D’ALDAIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT D’ALAQUÀS
AJUNTAMENT D’ORPESA DEL MAR
AJUNTAMENT DEL CAMPELLO
AJUNTAMENT DE BÉTERA
AJUNTAMENT DE VILLENA
AJUNTAMENT D’ALBORAYA
AJUNTAMENT DE SAGUNT
AJUNTAMENT DE TORRENT
AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
AJUNTAMENT DE LLÍRIA
AJUNTAMENT’ D’ALZIRA
AJUNTAMENT DE MONCADA
AJUNTAMENT D’ALMASSORA
AJUNTAMENT D’ALFAFAR
AJUNTAMENT DE L’ELIANA
AJUNTAMENT DE MANISES
AJUNTAMENT DE BURJASSOT
AJUNTAMENT DE XIRIVELLA
AJUNTAMENT D’ONTINYENT
AJUNTAMENT DE CARCAIXENT
AJUNTAMENT D’ONDARA
AJUNTAMENT DE LA NUCIA
AJUNTAMENT DE PILAR DE LA HORADADA
AJUNTAMENT DE L’ALFÀS DEL PI
AJUNTAMENT DE SUECA
AJUNTAMENT DE GANDIA
AJUNTAMENT DE PATERNA
AJUNTAMENT DE NULES
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
AJUNTAMENT DE VINARÒS
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA
AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DEL SEGURA
INSTITUT MUNICIPAL DE SERVICIS SOCIALS D’ELDA
AJUNTAMENT DE MONÒVER
AJUNTAMENT D’ALMORADÍ
AJUNTAMENT DE NOVELDA
AJUNTAMENT DE XÀTIVA
AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA
AJUNTAMENT D’ALCOI
AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
AJUNTAMENT DE CALP
AJUNTAMENT D’ALBATERA
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
AJUNTAMENT DE CREVILLENT
AJUNTAMENT DE DÉNIA
AJUNTAMENT D’IBI
AJUNTAMENT DE XÀBIA
AJUNTAMENT D’ALTEA
AJUNTAMENT DE CALLOSA DEL SEGURA
AJUNTAMENT DE PAIPORTA
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE CASTELLÓ
AJUNTAMENT DE LA VALL D’UIXÓ
AJUNTAMENT DE BORRIOL
AJUNTAMENT D’OLIVA
AJUNTAMENT D’ORIHUELA
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
AJUNTAMENT D’ONDA
AJUNTAMENT DELS MONTESINOS
AJUNTAMENT L’ALCORA
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
*****
CONCEDIT
11.025,00 €
43.000,00 €
17.500,00 €
23.220,00 €
10.750,00 €
40.850,00 €
21.420,00 €
24.976,00 €
30.100,00 €
16.580,00 €
38.700,00 €
29.718,75 €
6.240,80 €
15.480,00 €
2.465,00 €
11.257,74 €
9.770,00 €
34.296,25 €
30.960,00 €
15.480,00 €
15.480,00 €
23.220,00 €
15.480,00 €
8.400,00 €
25.800,00 €
3.306,25 €
25.199,70 €
27.811,20 €
19.350,00 €
13.800,00 €
13.834,00 €
8.600,00 €
10.000,00 €
15.480,00 €
10.058,20 €
17.237,00 €
26.889,92 €
41.178,00 €
5.060,00 €
11.552,00 €
10.400,00 €
38.700,00 €
18.146,25 €
15.480,00 €
6.981,54 €
21.850,00 €
4.020,50 €
10.051,25 €
14.620,00 €
13.651,00 €
15.050,00 €
23.460,00 €
13.200,00 €
15.280,00 €
4.250,00 €
6.900,00 €
15.480,00 €
17.000,00 €
2.550,00 €
17.000,00 €
18.400,00 €
10.320,00 €
8.060,00 €
4.945,00 €
15.480,00 €
8.600,00 €
7.497,00 €
17.150,15 €
17.584,00 €
5.482,50 €
8.600,00 €
4.000,00 €
15.480,00 €
2.805,00 €
Num. 7393 / 31.10.2014
25924
ANEXO
CÓDIGO
3DG-SSVC4001
3DG-SSAC4002
3DG-SSAC4003
3DG-SSAC4004
3DG-SSAC4005
3DG-SSAC4006
3DG-SSAC4007
3DG-SSCC4008
3DG-SSVC4009
3DG-SSVC4010
3DG-SSVC4011
3DG-SSVC4012
3DG-SSCC4013
3DG-SSAC4014
3DG-SSVC4015
3DG-SSAC4016
3DG-SSVC4017
3DG-SSVC4018
3DG-SSVC4019
3DG-SSVC4020
3DG-SSVC4021
3DG-SSVC4022
3DG-SSVC4023
3DG-SSCC4024
3DG-SSVC4025
3DG-SSVC4026
3DG-SSVC4027
3DG-SSVC4028
3DG-SSVC4029
3DG-SSVC4030
3DG-SSVC4031
3DG-SSAC4032
3DG-SSAC4033
3DG-SSAC4034
3DG-SSAC4035
3DG-SSVC4036
3DG-SSVC4037
3DG-SSVC4038
3DG-SSCC4039
3DG-SSVC4040
3DG-SSCC4041
3DGSSCC4042
3DG-SSCC4043
3DG-SSVC4044
3DG-SSAC4045
3DG-SSAC4046
3DG-SSAC4047
3DG-SSAC4048
3DG-SSAC4049
3DG-SSVC4050
3DG-SSVC4051
3DG-SSAC4052
3DG-SSAC4053
3DG-SSAC4054
3DG-SSAC4055
3DG-SSAC4056
3DG-SSAC4057
3DG-SSAC4058
3DG-SSAC4059
3DG-SSAC4060
3DG-SSAC4061
3DG-SSAC4062
3DG-SSVC4063
3DG-SSVC4064
3DGSSCC4065
3DG-SSCC4066
3DG-SSVC4067
3DG-SSAC4068
3DG-SSCC4069
3DG-SSCC4070
3DG-SSAC4071
3DG-SSCC4073
3DG-SSAC4074
3DG-SSVC4075
CIF
P4610700I
P0301400H
P0310400G
P0312100A
P0312200I
P0306500J
P0303100B
P1203200I
P4617100E
P4602100B
P4625200C
P4600500E
P1208500G
P0305000B
P4607200E
P0314000A
P4601300I
P4622200F
P4624600E
P4610400F
P4614900A
P4601700J
P4617300A
P1200900G
P4602200J
P4611800F
P4616100F
P4608000H
P4611200I
P4618600C
P4608500G
P0309500G
P0309400J
P0314200G
P0301100D
P4623700D
P4613300E
P4619200A
P1208200D
P4620400D
P1213800D
P1204000B
P1202700I
P4602900E
P0307600G
P5306601E
P0308900J
P0301500E
P0309300B
P4614700E
P4621600H
P0300900H
P0309000H
P0304700H
P0300500F
P0305600I
P0305900C
P0306300E
P0307900A
P0308200E
P0301800I
P0304900D
P4618800I
P4625900H
P1212600I
P1203100A
P4618300J
P0309900I
P1213500J
P1208400J
P0314100I
P1200500E
P0313900C
P4624000H
BENEFICIARIO
AYUNTAMIENTO DE CULLERA
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
AYUNTAMIENTO DE PETRER
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
AYUNTAMIENTO DE ELCHE
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
AYUNTAMIENTO DE MISLATA
AYUNTAMIENTO DE ALDAIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE ALAQUÀS
AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR
AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO
AYUNTAMIENTO DE BÉTERA
AYUNTAMIENTO DE VILLENA
AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA
AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
AJUNTAMENT DE TORRENT
AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET
AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA
AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
AYUNTAMIENTO DE MONCADA
AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA
AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR
AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA
AYUNTAMIENTO DE MANISES
AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT
AYUNTAMIENTO DE XIRIVELLA
AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT
AYUNTAMIENTO DE CARCAIXENT
AYUNTAMIENTO DE ONDARA
AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA
AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA
AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI
AYUNTAMIENTO DE SUECA
AYUNTAMIENTO DE GANDIA
AYUNTAMIENTO DE PATERNA
AYUNTAMIENTO DE NULES
AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE VALLBONA
AYUNTAMIENTO DE VINARÒS
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ
AYUNTAMIENTO DE ALGEMESÍ
AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE ELDA
AYUNTAMIENTO DE MONOVAR
AYUNTAMIENTO DE ALMORADI
AYUNTAMIENTO DE NOVELDA
AYUNTAMIENTO DE XATIVA
AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA
AYUNTAMIENTO DE ALCOY
AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL
AYUNTAMIENTO DE CALP
AYUNTAMIENTO DE ALBATERA
AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT
AYUNTAMIENTO DE DÉNIA
AYUNTAMIENTO DE IBI
AYUNTAMIENTO DE XÀBIA
AYUNTAMIENTO DE ALTEA
AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DEL SEGURA
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN
AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ
AYUNTAMIENTO DE BORRIOL
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA
AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL
AYUNTAMIENTO DE ONDA
AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS
AYUNTAMIENTO DE L’ALCORA
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA
AYUNTAMIENTO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
CONCEDIDO
11.025,00 €
43.000,00 €
17.500,00 €
23.220,00 €
10.750,00 €
40.850,00 €
21.420,00 €
24.976,00 €
30.100,00 €
16.580,00 €
38.700,00 €
29.718,75 €
6.240,80 €
15.480,00 €
2.465,00 €
11.257,74 €
9.770,00 €
34.296,25 €
30.960,00 €
15.480,00 €
15.480,00 €
23.220,00 €
15.480,00 €
8.400,00 €
25.800,00 €
3.306,25 €
25.199,70 €
27.811,20 €
19.350,00 €
13.800,00 €
13.834,00 €
8.600,00 €
10.000,00 €
15.480,00 €
10.058,20 €
17.237,00 €
26.889,92 €
41.178,00 €
5.060,00 €
11.552,00 €
10.400,00 €
38.700,00 €
18.146,25 €
15.480,00 €
6.981,54 €
21.850,00 €
4.020,50 €
10.051,25 €
14.620,00 €
13.651,00 €
15.050,00 €
23.460,00 €
13.200,00 €
15.280,00 €
4.250,00 €
6.900,00 €
15.480,00 €
17.000,00 €
2.550,00 €
17.000,00 €
18.400,00 €
10.320,00 €
8.060,00 €
4.945,00 €
15.480,00 €
8.600,00 €
7.497,00 €
17.150,15 €
17.584,00 €
5.482,50 €
8.600,00 €
4.000,00 €
15.480,00 €
2.805,00 €