LISTA DE LIBROS PARA EL CURSO 2015-2016

Centre
Concertat per la Generalitat de Catalunya
LISTA DE LIBROS PARA EL CURSO 2015-2016
3º ESO
asignatura
Castellà
Castellà
Castellà
Castellà
Català
Català
Català
Matemàtiques
C.Socials
Anglès
Anglès
Anglès
Anglès
Anglès
Francès
Francès
Música
Biologia
Fisica
ISBN
Título
9788467852103
9788430760253
9788423688548
9788423648993
9788447927920
9788424681494
9788499300399
9788468012858
8431300987661
9780194844024
9780194844055
9781405076500
9781405087308
9780230408715
9788492729234
9788492729456
9788490476697
9788421854679
9788421854624
Lengua y Literatura
Lazarillo de Tormes
El Conde Lucanor
Marina
Llengua Catalana 3r ESO, 1-2-3
La ciutat sense muralles
El violí d'Auschwitz
Matemáticas 3º ESO - Serie RESUELVE
GEOGRAFIA I HISTÒRIA "Serie Descobreix"
Succeed in English 3 (Student's book)
Succeed in English 3 (Workbook)
Frankestein
Romeo and Juliet
The Call of the Wild
Essentiel et plus 2- Livre de l’élève (llibre de l’alumne)
Essentiel et plus 2- Cahier d’activités (quadern d’activitats)
Música II Sèrie Escolta Projecte Saber Fer
Biologia i Geologia
Física i Quimica
Editorial
Curso
Anaya
Biblioteca Teide
Clásicos para Estudiantes. Edebé
Edebé
BAULA
La Galera
Labutxaca
Santillana
Santillana
Oxford Universtity Press
Oxford Universtity Press
MacMillan
MacMillan
MacMillan
Santillana Français
Santillana Français
Santillana Grup Promotor
Casals
Casals
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
3ESO
MATERIAL OBLIGATORIO
Visual i Plàstica
Castellà
Tecnología
3 BLOC DE EXAMEN: hojas en blanco
DOSIER DE VISUAL I PLÀSTICA
2 Llibretes grapades de 50 fulls
Dosier del profesor (Infor)
Lo cobrará y entregará el Colegio
Lo cobrará y entregará el Colegio
Lo cobrará y entregará el Colegio
Lo cobrará y entregará el Colegio
Centre
Concertat per la Generalitat de Catalunya