RESOL:

 Resolució de 20 de juliol de 2015, de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, per la qual
cosa es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos a la convocatòria d’ajudes adreçades a
l’estudiantat de doctorat per a la realització d’activitats formatives.
RESOL:
Publicar llista definitiva d’admesos i exclosos a la convocatòria
Llista d’admesos:
DNI
20492637M
45800324X
Y3922350J
Y3217278Y
20447987K
20488815R
20842625W
20493935S
18453135M
Y1622792H
20463173G
X9692626N
48570695P
Y3490489T
39921445T
Y2002023W
74362987P
M86221460
20475333C
53663080D
20243593M
244744797Z
Y1250468H
53725344N
53662196E
75149997G
75483149R
COGNOMS I NOMS
ANTÓN BARRERA, ALBA
ANTONINO QUERALT, AÏDA
BERARDI, SIMONE
BOUAGGA, SARRA
CARBONELL LEAL, MIGUEL
CASTILLO MATEU, LAURA
CEBOLLA SOS, RUTH
CONESA MILIÁN, LAURA
CRUZ MIRALLES, JOAQUÍN
DE BUSTAMANTE AZEVEDO, EGIDIO ALCIDES
DOMÍNGUEZ ESCRIG, EMILIO
FERRAZA, LIVIO
GALLEGO MOYA, MARÍA SIGRID
GHIGO, TEA
GONZÁLEZ ROBLES, VICENTE ALBERTO
HASSAN MOHAMMED, AHMED ARAFAT
IRLES ANTÓN, ESTHER
JANG, I JIN
JOVANI BELTRAN, MARCOS
JUÁREZ TAMARGO, CRISTINA
LORENTE AYZA, MARÍA MAGDALENA
MACIEL DE MATTOS, JOSE DE PAULA
MATTIOLI, VIRGINIA
MEDINA VICENT, MARÍA
MOLES RIVERA, FRANCISCO
ORTEGA MALDONADO, ALBERTO
PAJARES NIEVAS, JOSÉ SERGIO
53204613R
PALOP BELLOCH, MELANIA
53601948D
PEÑALVER GONZÁLEZ, JONATHAN
Y3303951S
47807685T
20461499D
20246795X
53726147X
20483411W
48504003Q
18987499X
20492246M
Y2889811J
14634323
53224037J
18962542P
PETROVIC, MARKO
RODRÍGUEZ CASADEVALL, ANNA
ROS DOSDÁ, TERESA
RUBERT ESCUDER, CARLOS
RUIZ BUFORN, ALBA
SALES MARTÍNEZ, CARLOS
SÁNCHEZ LÓPEZ, ISMAEL
SÁNCHEZ -PANTOJA BELENGUER, NÚRIA
SOTOS DIAZ, JESSICA
TORRES MENDIETA, RAFAEL OMAR
TRIFU, AURA
URBANEJA BERNAT, PABLO
VALLET BELLMUNT, ILUMINADA
Llista d’exclosos:
DNI
48584408J
54433392M
74516997X
COGNOMS I NOMS
ESTEBAN ALTABELLA, JOAN
IBARGÜEN VARGAS, ZULMA JANETH
LEAL CANO, DAVID
1 No ha presentat la declaració Jurada
2 No consta firma del tutor/a
3 No consta firma del director/a
4 No consten dades de l'activitat
5 No consta denegació d'ajuda prèvia
El director de l’Escola de Doctorat,
Jesús Lancis Sáez
Castelló de la Plana, 20 de juliol de 2015
MOTIU D’EXCLUSIÓ
5
2,3
4