Vademecum Salud Segura Mas (2)

Monodroga
acarbose
acarbose
acenocumarol
acenocumarol
acetilcisteína
acetilcisteína
acetilcisteína
acetilcisteína
acetilcisteína
acetilsalicílico,ác.
acetilsalicílico,ác.
acetilsalicílico,ác.
acetilsalicílico,ác.
acetilsalicílico,ác.
acetilsalicílico,ác.
acetilsalicílico,ác.
acetilsalicílico,ác.
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
Nombre
GLUCOBAY
GLUCOBAY
SINTROM
SINTROM
ACEMUK
ACEMUK
ACEMUK
ACEMUK
ACEMUK JARABE
CARDIOASPIRINA
CARDIOASPIRINA
ECOTRIN
ECOTRIN
ECOTRIN
ECOTRIN
ECOTRIN F
ECOTRIN F
ACERPES
ACERPES
ACERPES
ACERPES
ACERPES
LISOVYR
LISOVYR
LISOVYR
LISOVYR
LISOVYR
LISOVYR 400
LISOVYR 800
LISOVYR 800
LISOVYR SUSPENSION
POVIRAL
POVIRAL
POVIRAL
POVIRAL
POVIRAL
POVIRAL
POVIRAL
Potencia
100 Mg
50 Mg
1 Mg
4 Mg
600 Mg
600 Mg
200 Mg
200 Mg
100 Mg
103 Mg
103 Mg
325 Mg
81 Mg
81 Mg
325 Mg
650 Mg
650 Mg
200 Mg
400 Mg
5 Mg
5 Mg
800 Mg
200 Mg
200 Mg
3 Mg
500 Mg
5 Mg
400 Mg
800 Mg
800 Mg
200 Mg
3 Mg
400 Mg
400 Mg
400 Mg
800 Mg
800 Mg
5 Mg
Presentación
100 mg comp.x 30
50 mg comp.x 30
1 mg comp.x 30
4 mg comp.x 20
600 mg tab.efer.x 10
600 mg tab.efer.x 20
200 mg tab.efer.x 20
200 mg tab.efer.x 50
jbe.x 100 ml
comp.x 20
comp.x 50
325 mg grag.x 50
81 mg grag.x 25
81 mg grag.x 50
325 mg grag.x 25
650 mg grag.x 50
650 mg grag.x 25
200 mg comp.x 20
400 mg comp.x 20
5% cr.x 2 g
5% cr.x 5 g
800 mg comp.x 20
caps.x 20
caps.x 40
gts.x 5 ml
iny.liof.f.a.x 1+solv.x1
ung.x 10 g
comp.rec.x 15
comp.rec.x 20
comp.rec.x 40
fco.x 240 ml
pda.oft.x 5 g
susp.x 125 ml
400 mg comp.x 20
400 mg comp.x 40
800 mg comp.x 20
800 mg comp.x 40
cr.dérm.x 5 g
Cantidad
30
30
30
20
10
20
20
50
1
20
50
50
25
50
25
50
25
20
20
1
1
20
20
40
1
1
1
15
20
40
1
1
1
20
40
20
40
1
Laboratorio
Bayer
Bayer
Novartis
Novartis
Hexal
Hexal
Hexal
Hexal
Hexal
Bayer
Bayer
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Hexal
Hexal
Hexal
Hexal
Hexal
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
aciclovir
aciclovir
aciclovir
aciclovir
acitretina
acitretina
acth
acth
alendronato
alendronato
alendronato
alendronato
alendronato
alendronato
alendronato
alendronato
alendronato
alendronato
alendronato
alendronato
alendronato
alendronato
alendronato
alendronato
alfacalcidol
alfacalcidol
allopurinol
allopurinol
allopurinol
allopurinol
allopurinol
allopurinol
allopurinol
allopurinol
allopurinol
allopurinol
allopurinol
allopurinol
alprazolam
ZOVIRAX
ZOVIRAX
ZOVIRAX
ZOVIRAX
NEOTIGASON
NEOTIGASON
ACTHELEA GEL
ACTHELEA
ARENDAL
ARENDAL
ARENDAL
BREK
BREK
FOSAMAX
LENDRONAL
MARVIL
MARVIL
MARVIL
OSTEONATE
OSTEONATE
REGENESIS
SILIDRAL
SILIDRAL
SILIDRAL
ALPHA D3
ALPHA D3
ALLOPURINOL 300
ALLOPURINOL 300
ALLOPURINOL GADOR
ALLOPURINOL GADOR
ALLOPURINOL GADOR
ALLOPURINOL GADOR
ALLOPURINOL HEXAL
ALLOPURINOL
ALLOPURINOL
ALLOPURINOL
ALLOPURINOL
ALLOPURINOL
ALPLAX
250 Mg
200 Mg
200 Mg
5 Mg
10 Mg
25 Mg
40 Mg
25 Mg
10 Mg
35 Mg
70 Mg
70 Mg
70 Mg
70 Mg
70 Mg
70 Mg
10 Mg
5 Mg
70 Mg
70 Mg
70 Mg
70 Mg
10 Mg
10 Mg
250 Mg
1000 Mg
300 Mg
300 Mg
300 Mg
300 Mg
100 Mg
100 Mg
300 Mg
100 Mg
100 Mg
300 Mg
300 Mg
300 Mg
0.25 Mg
IV iny.a.x 5 x 5 ml
susp.oral x 125 ml
200 mg comp.x 25
cr.x 10 g
10 mg caps.x 30
25 mg caps.x 30
40 UI fco.+jga.
25 UI fco.+solv.+jga.
10 mg comp.x 30
35 mg comp.x 4
70 mg comp.x 4
70 mg comp.x 4
70 mg comp.x 8
70 mg comp.x 4
comp.x 4
70 mg comp.x 4
10 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
70 mg caps.x 12
70 mg caps.x 4
70 mg comp.x 4
70 mg comp.x 4
10 mg comp.x 30
10 mg comp.x 50
0.25 mcg caps.x 30
1 mcg caps.x 30
300 mg comp.x 20
300 mg comp.x 40
300 mg comp.x 60
300 mg comp.x 30
100 mg comp.x 30
100 mg comp.x 60
comp.x 30
100 mg comp.x 100
100 mg comp.x 40
300 mg caps.x 100
300 mg caps.x 20
300 mg caps.x 40
0.25 mg comp.x 30
5
1
25
1
30
30
1
1
30
4
4
4
8
4
4
4
30
30
12
4
4
4
30
50
30
30
20
40
60
30
30
60
30
100
40
100
20
40
30
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Roche
Roche
Elea
Elea
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Merck Sharp & Do
Investi-Farma
Elisium
Elisium
Elisium
Raffo
Raffo
Elea
Spedrog Caillon
Spedrog Caillon
Spedrog Caillon
Sidus
Sidus
Craveri
Craveri
Gador
Gador
Gador
Gador
Hexal
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Gador
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
ALPLAX
ALPLAX
ALPLAX
ALPLAX
ALPLAX
ALPLAX
ALPLAX
ALPLAX XR
ALPLAX XR
ALPLAX XR
ALPLAX XR
ALPLAX XR
ANSIELIX
ANSIELIX
ANSIELIX
CALMOL
CALMOL
CALMOL
CALMOL
EMERAL
EMERAL
EMERAL
PRINOX
PRINOX
PRINOX
PRINOX
PRINOX
PRINOX
PRINOX
PSICOSEDOL
PSICOSEDOL
PSICOSEDOL
PSICOSEDOL
PSICOSEDOL
PSICOSEDOL
PSICOSEDOL
TENSIUM
TENSIUM
TENSIUM
0.25 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
1 Mg
1 Mg
2 Mg
2 Mg
0.5 Mg
1 Mg
1 Mg
2 Mg
2 Mg
0.5 Mg
1 Mg
2 Mg
0.25 Mg
0.5 Mg
1 Mg
2 Mg
2 Mg
0.5 Mg
1 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
1 Mg
1 Mg
2 Mg
0.25 Mg
0.25 Mg
0.25 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
1 Mg
1 Mg
2 Mg
0.25 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
0.25 mg comp.x 60
0.50 mg comp.x 30
0.50 mg comp.x 60
1 mg comp.x 30
1 mg comp.x 60
2 mg comp.x 30
2 mg comp.x 60
0.5mg comp.lib.prol.x 20
1 mg comp.lib.prol.x 20
1 mg comp.lib.prol.x 30
2 mg comp.lib.prol.x 20
2 mg comp.lib.prol.x 30
0.5 mg comp.x 30
1 mg comp.x 30
2 mg comp.x 30
0.25 mg comp.x 30
0.5 mg comp.x 30
1 mg comp.x 30
2 mg comp.x 30
2 mg comp.x 50
0.5 mg comp.x 50
1 mg comp.x 50
0.5 mg comp.x 30
0.5 mg comp.x 50
1 mg comp.x 30
1 mg comp.x 50
2 mg comp.x 30
0.25 mg comp.x 30
0.25 mg comp.x 50
0.25 mg comp.x 30
0.50 mg comp.x 10
0.50 mg comp.x 30
0.50 mg comp.x 60
1 mg comp.x 30
1 mg comp.x 60
2 mg comp.x 30
0.25 mg comp.ran.x 30
0.5 mg comp.ran.x 30
0.5 mg comp.ran.x 60
60
30
60
30
60
30
60
20
20
30
20
30
30
30
30
30
30
30
30
50
50
50
30
50
30
50
30
30
50
30
10
30
60
30
60
30
30
30
60
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Craveri
Craveri
Craveri
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Andrómaco
Andrómaco
Andrómaco
Andrómaco
Andrómaco
Andrómaco
Andrómaco
Spedrog Caillon
Spedrog Caillon
Spedrog Caillon
Spedrog Caillon
Spedrog Caillon
Spedrog Caillon
Spedrog Caillon
Baliarda
Baliarda
Baliarda
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
TENSIUM
TENSIUM
TENSIUM
TENSIUM SL
TENSIUM SL
TRANQUINAL
TRANQUINAL
TRANQUINAL
TRANQUINAL
TRANQUINAL
TRANQUINAL
TRANQUINAL
TRANQUINAL
TRANQUINAL
TRANQUINAL
TRANQUINAL
TRANQUINAL
TRANQUINAL
XANAX
XANAX
XANAX
XANAX
XANAX XR
XANAX XR
XANAX XR
FACTOR AG
FACTOR AG
MUCALAN
MYLANTA II
MYLANTA II
MYLANTA II
MYLANTA II
MYLANTA II
MYLANTA II
MYLANTA II
MYLANTA MAX
MYLANTA MAX
MYLANTA PLUS
MYLANTA PLUS
PEPSAMAR DUO
1 Mg
1 Mg
2 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
2 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
1 Mg
1 Mg
1 Mg
2 Mg
2 Mg
0.25 Mg
0.25 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
1 Mg
1 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
1 Mg
2 Mg
500/500/250 Mg
500/500/250 Mg
400/250/200 Mg
400/400/30 Mg
400/400/30 Mg
400/400/30 Mg
400/400/30 Mg
400/400/30 Mg
400/400/30 Mg
400/400/30 Mg
500/500/250 Mg
500/500/75 Mg
650/350/30 Mg
650/350/30 Mg
400/400/30 Mg
1 mg comp.ran.x 30
1 mg comp.ran.x 60
2 mg comp.ran.x 30
0.5 mg comp.subl.x 15
0.5 mg comp.subl.x 30
2 mg comp.x 50
0.5 mg comp.x 100
0.5 mg comp.x 30
0.5 mg comp.x 50
1 mg comp.x 100
1 mg comp.x 30
1 mg comp.x 50
2 mg comp.x 100
2 mg comp.x 30
0.25 mg comp.x 100
0.25 mg comp.x 50
0.5 mg comp.subl.x 15
0.5 mg comp.subl.x 30
0.50 mg comp.x 60
1 mg comp.x 30
1 mg comp.x 60
0.50 mg comp.x 30
0.5 mg comp.x 30
1 mg comp.x 30
2 mg comp.x 30
susp.x 240 ml
comp.x 30
comp.x 20
comp.x 24
comp.x 50
Frutal liq.x 150 ml
liq.x 150 ml
liq.x 360 ml
Frutal comp.x 24
Frutal liq.x 360 ml
comp.x 20
liq.x 150 ml
comp.x 24
liq.x 150 ml
comp.x 20
30
60
30
15
30
50
100
30
50
100
30
50
100
30
100
50
15
30
60
30
60
30
30
30
30
1
30
20
24
50
1
1
1
24
1
20
1
24
1
20
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Casasco
Casasco
Laboratorios
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Gador
aluminio,hidr.+mg,hidr.+simet.
amantadina
ambroxol+butamirato+clorfeniram.
amiodarona
amiodarona
amiodarona
amitriptilina
amitriptilina
amitriptilina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina
amlodipina+benazepril
amlodipina+benazepril
amlodipina+benazepril
amlodipina
amlodipina
amlodipina
PEPSAMAR DUO
VIROSOL
MUCO DOSODOS
ATLANSIL
ATLANSIL
ATLANSIL
TRYPTANOL
TRYPTANOL
UXEN RETARD
AMLOC
AMLOC
AMLOC
AMLOC
ARTERIOSAN
ARTERIOSAN
CALPRES
CALPRES
CALPRES
CALPRES
CALPRES
CALPRES
CALPRES
CALPRES
CARDIOREX
CARDIOREX
CARDIVAS
CARDIVAS
HIPERTENSAL
HIPERTENSAL
ILDUC
ILDUC
PELMEC
PELMEC
PELMEC DUO
PELMEC DUO
PELMEC DUO
TERLOC
TERLOC
ZUNDIC
400/400/30 Mg
100 Mg
7.5/5/0.9
200 Mg
200 Mg
50 Mg
25 Mg
75 Mg
25 Mg
10 Mg
10 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
5 Mg
10 Mg
5 Mg
10 Mg
5 Mg
10 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
5 Mg
10 Mg
2.5/10
5/10
5/20
10 Mg
5 Mg
10 Mg
susp.oral x 150 ml
tab.x 10
jbe.x 120 ml
comp.x 20
comp.x 50
iny.a.x 6 x 3 ml
25 mg comp.x 100
75 mg comp.x 30
25 mg caps.x 20
10 mg tab.x 20
10 mg tab.x 30
5 mg tab.x 20
5 mg tab.x 30
10 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
5 mg comp.x 60
5 mg comp.x 30
5 mg comp.x 40
10 mg comp.x 20
10 mg comp.x 30
10 mg comp.x 40
10 mg comp.x 60
5 mg comp.x 20
10 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
10 mg comp.ran.x 30
5 mg comp.ran.x 30
10 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
5 mg comp.ran.x 30
10 mg comp.ran.x 30
5 mg comp.x 30
10 mg comp.x 30
2.5/10 mg caps.x 30
5/10 mg caps.x 30
5/20 mg caps.x 30
10 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
10 mg comp.x 30
1
10
1
20
50
6
100
30
20
20
30
20
30
30
30
60
30
40
20
30
40
60
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Gador
Phoenix
Beta
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Aventis Pharma
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Laboratorios
Laboratorios
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Bagó
Bagó
Sidus
Sidus
Finadiet
Finadiet
Baliarda
Baliarda
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Raffo
amlodipina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
ZUNDIC
ALMORSAN
ALMORSAN
ALMORSAN
ALMORSAN
ALMORSAN
ALMORSAN
AMIXEN
AMIXEN
AMIXEN
AMOXIBIOT
AMOXIBIOT
AMOXIBIOT
AMOXIBIOT
AMOXIDAL
AMOXIDAL
AMOXIDAL
AMOXIDAL
AMOXIDAL
AMOXIDAL
AMOXIDAL
AMOXIDAL
AMOXIDAL
AMOXIDAL
AMOXIDAL
AMOXIDAL
AMOXIDAL
AMOXIDAL
AMOXIDAL
AMOXIDAL
AMOXIDAL DUO
AMOXIDAL DUO
AMOXIDAL DUO
AMOXIPENIL
AMOXIPENIL
AMOXIPENIL
AMOXIPENIL
FLEMOXON
FLEMOXON
5 Mg
250 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
750 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
250 Mg
500 Mg
125 Mg
250 Mg
1000 Mg
1000 Mg
1000 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
750 Mg
200 Mg
750 Mg
875 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
750 Mg
5 mg comp.x 30
250 mg susp.x 60 ml
250 mg susp.x 90 ml
500 mg comp.x 8
500 mg susp.x 60 ml
500 mg susp.x 90 ml
500 mg comp.x 16
500 mg comp.x 8
500 mg comp.x 16
750 mg comp.x 16
250 mg susp.x 90 ml
500 mg comp.rec.x 8
500 mg susp.x 90 ml
500 mg comp.rec.x 16
Ped.250 mg susp.x 90 ml
Ped.500 mg susp.x 120 ml
Ped.500 mg susp.x 60 ml
Ped.500 mg susp.x 90 ml
250 mg comp.rec.x 16
500 mg comp.rec.x 8
Ped.125 mg susp.x 60 ml
Ped.250 mg susp.x 120 ml
1 g comp.x 16
1 g comp.x 8
1 g iny.x 1 dosis
250 mg sob.x 16
500 mg comp.rec.x 16
500 mg comp.rec.x 21
500 mg iny.x 1 dosis
750 mg comp.x 8
gts.x 15 ml
susp.x 70 ml
comp.x 14
250 mg susp.x 90 ml
500 mg comp.x 8
500 mg susp.x 120 ml
500 mg comp.x 16
500 mg comp.disp.x 10
750 mg comp.disp.x 10
30
1
1
8
1
1
16
8
16
16
1
8
1
16
1
1
1
1
16
8
1
1
16
8
1
16
16
21
1
8
1
1
14
1
8
1
16
10
10
Raffo
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Hexal
Hexal
Hexal
Hexal
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
FLEMOXON
FLEMOXON
FULLCILINA 500 MG
FULLCILINA 500 MG
GRINSIL
GRINSIL
GRINSIL
GRINSIL
GRINSIL
GRINSIL
GRINSIL DUO
OXIMAR
OXIMAR
OXIMAR
OXIMAR
TRIFAMOX
TRIFAMOX
TRIFAMOX
TRIFAMOX
TRIFAMOX
TRIFAMOX
TRIFAMOX
TRIFAMOX
TRIFAMOX
TRIFAMOX
TRIFAMOX
TRIFAMOX
TRIFAMOX DUO
TRIFAMOX DUO
TRIFAMOX DUO
AMIXEN
AMIXEN
AMIXEN
BI MOXAL
BI MOXAL
CLAVULOX
CLAVULOX
CLAVULOX DUO
CLOXIMAR DUO
1000 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
250 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
1000 Mg
750 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
1000 Mg
1000 Mg
1000 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
750 Mg
1000 Mg
1000 Mg
875 Mg
500/125 Mg
500/125 Mg
875/125 Mg
500/125 Mg
500/125 Mg
500/125 Mg
875/125 Mg
400/57 Mg
875/125 Mg
1000 mg comp.disp.x 10
500 mg comp.disp.x 20
caps.x 8
caps.x 16
250 mg susp.x 120 ml
250 mg susp.x 90 ml
500 mg comp.x 16
500 mg susp.x 120 ml
500 mg susp.x 90 ml
1000 mg comp.x 16
750 mg susp.x 70 ml
500 mg comp.ran.x 15
500 mg comp.ran.x 21
500 mg susp.x 105 ml
500 mg susp.x 75 ml
250 mg jbe.x 120 ml
500 mg comp.x 16
500 mg comp.x 8
500 mg jbe.x 120 ml
500 mg jbe.x 60 ml
1000 mg comp.x 16
1000 mg comp.x 8
1000 mg iny.x 1
500 mg comp.x 21
500 mg comp.x 80
500 mg iny.x 1
750 mg comp.x 16
susp.x 50 ml
susp.x 90 ml
875 mg comp.x 14
500 mg comp.rec.x 16
500 mg comp.rec.x 8
1 g comp.rec.x 14
comp.rec.x 16
comp.rec.x 8
500 mg comp.rec.x 14
1 g comp.x 14
400 mg/5 ml susp.x 70 ml
1 g comp.x 14
10
20
8
16
1
1
16
1
1
16
1
15
21
1
1
1
16
8
1
1
16
8
1
21
80
1
16
1
1
14
16
8
14
16
8
14
14
1
14
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Elea
Elea
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Dupomar
Dupomar
Dupomar
Dupomar
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Elea
Elea
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Dupomar
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+clavulánico,ác.
amoxicilina+sulbactam
amoxicilina+sulbactam
amoxicilina+sulbactam
amoxicilina+sulbactam
amoxicilina+sulbactam
amoxicilina+sulbactam
amoxicilina+sulbactam
amoxicilina+sulbactam
amoxicilina+sulbactam
amoxicilina+sulbactam
amoxicilina+sulbactam
Amoxicilina+trihidrato
Amoxicilina+trihidrato
Amoxicilina+trihidrato
Amoxicilina+trihidrato
antígeno hepatitis a
antígeno hepatitis a
antígeno hepatitis a
antígeno hepatitis a
antígeno hepatitis b
antígeno hepatitis b
antígeno hepatitis b
antígeno hepatitis b
antígeno hepatitis b
antígeno hepatitis b
antígeno hepatitis b
atenolol
atenolol
CLOXIMAR DUO
GRINSIL
GRINSIL
GRINSIL
OPTAMOX
OPTAMOX
OPTAMOX
OPTAMOX
OPTAMOX
OPTAMOX DUO
OPTAMOX DUO
TRIFAMOX IBL
TRIFAMOX IBL
TRIFAMOX IBL
TRIFAMOX IBL
TRIFAMOX IBL
TRIFAMOX IBL
TRIFAMOX IBL
TRIFAMOX IBL
TRIFAMOX IBL DUO
TRIFAMOX IBL DUO
TRIFAMOX IBL DUO
AMOXOL
AMOXOL
AMOXOL
AMOXOL
HAVRIX 1440 EL.U.
HAVRIX 720 EL.U.
VAQTA 25
VAQTA 50
BIOVAC HB
BIOVAC HB
ENGERIX-B
ENGERIX-B
HB VAX PRO
HB VAX PRO
HB VAX PRO
ATEL
ATENOLOL GADOR
400/57 Mg
250/62.5 Mg
500/125 Mg
500/125 Mg
500/125 Mg
125/31.2 Mg
250/62.5 Mg
250/62.5 Mg
500/125 Mg
400/57 Mg
875/125 Mg
250/250 Mg
250/250 Mg
250/250 Mg
125/125 Mg
250/250 Mg
500/250 Mg
500/500 Mg
1000/500 Mg
1000/250 Mg
1000/250 Mg
875/125 Mg
500/500 Mg
250/250 Mg
250/250 Mg
250/250 Mg
1440 Mg
720 Mg
25 Mg
50 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
10 Mg
10 Mg
40 Mg
5 Mg
50 Mg
100 Mg
400 mg susp.x 70 ml
250 mg susp.x 90 ml
500 mg comp.x 16
500 mg susp.x 90 ml
500 mg comp.x 8
Lact.125 mg susp.x 60 ml
Ped.250 mg susp.x 60 ml
Ped.250 mg susp.x 90 ml
500 mg comp.x 16
susp.x 70 ml
1 g comp.x 14
500 mg comp.x 8
500 mg jbe.x 120 ml
500 mg jbe.x 60 ml
250 mg jbe.x 60 ml
500 mg comp.x 16
750 mg iny.x 1
1000 mg comp.x 8
1500 mg iny.x 1
20 g susp.x 30 ml
20 g susp.x 60 ml
875 mg comp.x 14
1000 mg comp.x 10
500 mg comp.x 10
500 mg jbe.x 90 ml
500 mg jbe.x 60 ml
jga.prell.x 1
jga.prell.x 1
iny.f.a.x 1 x 0.5 ml
iny.f.a.x 1 x 1 ml
10 mcg f.a.x 0.5 ml
20 mcg f.a.x 1 ml
jga.prell.x 1 ml
jga.prell.x 0.5 ml
10 mcg IM f.a.x 1 x 1 ml
40 mcg IM f.a.x 1 x 1 ml
5 mcg IM f.a.x 1 x 0.5ml
50 mg comp.x 30
100 mg comp.x 14
1
1
16
1
8
1
1
1
16
1
14
8
1
1
1
16
1
8
1
1
1
14
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
14
Dupomar
Bristol
Bristol
Bristol
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Pablo Cassara
Pablo Cassara
Pablo Cassara
Pablo Cassara
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Elea
Elea
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Hexal
Gador
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atomoxetina
atomoxetina
atomoxetina
atomoxetina
atomoxetina
atomoxetina
atomoxetina
atomoxetina
atomoxetina
atomoxetina
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
ATENOLOL GADOR
ATENOLOL GADOR
ATENOLOL GADOR
ATENOLOL GADOR
ATENOLOL GADOR
ATENOLOL GADOR
MYOCORD
PLENACOR
PLENACOR
PLENACOR
PLENACOR
PRENORMINE
PRENORMINE
PRENORMINE
PRENORMINE
PRENORMINE
PRENORMINE
TELVODIN
RECIT
RECIT
RECIT
RECIT
RECIT
STRATTERA
STRATTERA
STRATTERA
STRATTERA
STRATTERA
AMPLIAR
AMPLIAR
AMPLIAR
AMPLIAR
ATEROCLAR
ATEROCLAR
ATEROCLAR
LIPIBEC
LIPIBEC
LIPIBEC
LIPIBEC
100 Mg
25 Mg
50 Mg
100 Mg
25 Mg
50 Mg
100 Mg
50 Mg
25 Mg
100 Mg
100 Mg
50 Mg
50 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
50 Mg
100 Mg
60 Mg
25 Mg
40 Mg
10 Mg
18 Mg
40 Mg
60 Mg
10 Mg
18 Mg
25 Mg
10 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
40 Mg
10 Mg
40 Mg
10 Mg
10 Mg
20 Mg
100 mg comp.x 28
25 mg comp.x 28
50 mg comp.x 28
100 mg comp.x 56
25 mg comp.x 56
50 mg comp.x 56
100 mg comp.rec.x 50
50 mg comp.x 40
25 mg comp.x 40
100 mg comp.x 20
100 mg comp.x 40
50 mg comp.x 28
50 mg comp.x 56
100 mg comp.x 14
100 mg comp.x 28
100 mg comp.x 56
50 mg comp.x 14
comp.x 28
60 mg caps.x 14
25 mg caps.x 14
40 mg caps.x 14
10 mg caps.x 7
18 mg caps.x 7
40 mg caps.x 14
60 mg caps.x 14
10 mg caps.x 7
18 mg caps.x 7
25 mg caps.x 14
10 mg comp.x 30
10 mg comp.x 60
20 mg comp.x 30
20 mg comp.x 60
20 mg comp.rec.x 30
40 mg comp.rec.x 30
10 mg comp.rec.x 30
40 mg comp.rec.x 30
10 mg comp.rec.x 30
10 mg comp.rec.x 60
20 mg comp.rec.x 30
28
28
28
56
56
56
50
40
40
20
40
28
56
14
28
56
14
28
14
14
14
7
7
14
14
7
7
14
30
60
30
60
30
30
30
30
30
60
30
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Ivax Arg.
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
Ivax Arg.
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Eli Lilly
Eli Lilly
Eli Lilly
Eli Lilly
Eli Lilly
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Beta
Beta
Beta
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
atorvastatín
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
LIPIBEC
LIPIFEN
LIPIFEN
LIPITOR
LIPITOR
LIPITOR
LIPITOR
LIPITOR
LIPOCAMBI
LIPOCAMBI
PLAN
PLAN
TORIVAS
TORIVAS
TORIVAS
TORIVAS
TORIVAS
ZARATOR
ZARATOR
ZARATOR
ZARATOR
ZARATOR
ARZOMICIN
ARZOMICIN
ARZOMICIN
ARZOMICIN
ARZOMICIN
AZITROMICINA
AZITROMICINA
AZITROMICINA
CRONOPEN
CRONOPEN
CRONOPEN
CRONOPEN
CRONOPEN
CRONOPEN
DOYLE
MISULTINA
MISULTINA
20 Mg
20 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
40 Mg
20 Mg
20 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
10 Mg
20 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
20 Mg
10 Mg
10 Mg
40 Mg
20 Mg
20 Mg
200 Mg
200 Mg
500 Mg
100 Mg
500 Mg
200 Mg
500 Mg
500 Mg
200 Mg
200 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
20 mg comp.rec.x 60
20 mg comp.x 30
10 mg comp.x 30
10 mg comp.x 30
10 mg comp.x 60
40 mg comp.x 30
20 mg comp.x 30
20 mg comp.x 60
10 mg comp.x 30
20 mg comp.x 30
20 mg comp.x 30
10 mg comp.x 30
20 mg comp.rec.ran.x 60
10 mg comp.rec.ran.x 20
10 mg comp.rec.ran.x 30
10 mg comp.rec.ran.x 60
20 mg comp.rec.ran.x 30
10 mg comp.x 30
10 mg comp.x 60
40 mg comp.x 30
20 mg comp.x 30
20 mg comp.x 60
200 mg/5 ml susp.x 15ml
200 mg/5 ml susp.x 30ml
500 mg comp.x 3
Lact.susp.x 15 ml
500 mg comp.x 5
200mg/5ml env.x 22.5 ml
500 mg comp.x 3
500 mg comp.x 5
susp.x 15 ml
susp.x 30 ml
500 mg comp.rec.x 3
500 mg comp.rec.x 5
500 mg comp.rec.x 6
500 mg comp.rec.x 70
500 mg comp.x 3
500 mg comp.rec.x 3
500 mg comp.rec.x 6
60
30
30
30
60
30
30
60
30
30
30
30
60
20
30
60
30
30
60
30
30
60
1
1
3
1
5
1
3
5
1
1
3
5
6
70
3
3
6
Ivax Arg.
Raffo
Raffo
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Laboratorios
Laboratorios
Craveri
Craveri
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
Dupomar
Dupomar
Dupomar
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Raffo
Laboratorios
Laboratorios
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
azitromicina
baclofeno
baclofeno
baclofeno
baclofeno
beclometasona
beclometasona
beclometasona
beclometasona
beclometasona
beclometasona
beclometasona
beclometasona
beclometasona
betametasona
betametasona
betametasona
betametasona
betametasona
betametasona
betametasona
betametasona
betametasona
betametasona
betametasona
betametasona
betametasona
betametasona
MISULTINA
MISULTINA
TRIAMID
TRIAMID
TRITAB
TRITAB
TRITAB
TRITAB
TRITAB
ZITROMAX
ZITROMAX
ZITROMAX
LIORESAL
LIORESAL
LIORESAL
LIORESAL
EGOSONA 100
EGOSONA FORTE
MENADERM SIMPLE
MENADERM SIMPLE
MENADERM SIMPLE
PROPAVENT AEROSOL
PROPAVENT FORTE
PROPAVENT NASAL
RECTOMENADERM
BETNOVATE
BETNOVATE
BETNOVATE
BETNOVATE CAPILAR
CELESTONE
CELESTONE
CELESTONE
CORTEROID
CORTEROID
CORTEROID
CORTEROID
CORTEROID
CORTEROID
DIPROSONE
200 Mg
200 Mg
500 Mg
500 Mg
200 Mg
200 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
200 Mg
200 Mg
500 Mg
10 Mg
0.05 Mg
0.5 Mg
2 Mg
100 Mg
250 Mg
25 Mg
25 Mg
25 Mg
50 Mg
250 Mg
50 Mg
12.5 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
0.5 Mg
4 Mg
0.5 Mg
0.6 Mg
1.2 Mg
100 Mg
0.6 Mg
4 Mg
4 Mg
50 Mg
susp.x 15 ml
susp.x 30 ml
500 mg comp.rec.x 3
500 mg comp.rec.x 5
susp.oral x 15 ml
susp.oral x 30 ml
500 mg comp.rec.x 3
500 mg comp.rec.x 5
500 mg comp.rec.x 6
600 mg susp.oral x 15 ml
900 mg susp.oral x22.5ml
500 mg tab.x 3
comp.x 50
0.05 mg/1 ml iny.a.x 5
10 mg/20 ml iny.a.x 1
10 mg/5 ml iny.a.x 1
aer.x 250 dosis
aer.x 250 dosis
sol.x 60 ml
pda.x 30 g
pda.x 60 g
aer.dosis x 200
dosis x 200 c/aplic.
susp.acuosa inh.ds.x 200
pda.rectal x 30 g
cr.x 15 g
cr.x 30 g
ung.x 30 g
loc.x 30 ml
comp.x 20
iny.a.x 2 x 1 ml+jga.
liq.x 15 ml
0.6 mg comp.x 30
1.2 mg comp.x 30
cr.x 30 g
gts.x 30 ml
iny.f.a.x 1 x 2 ml
iny.jga.prell.x 1 x 2 ml
cr.x 15 g
1
1
3
5
1
1
3
5
6
1
1
3
50
5
1
1
250
250
1
1
1
200
200
200
1
1
1
1
1
20
2
1
30
30
1
1
1
1
1
Laboratorios
Laboratorios
Beta
Beta
Sidus
Sidus
Sidus
Sidus
Sidus
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Altana Pharma
Altana Pharma
Menarini
Menarini
Menarini
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Menarini
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Schering-Plough
betametasona
betametasona (acet.+fosf.disod.)
betametasona (acet.+fosf.disod.)
betametasona (acet.+fosf.disod.)
betametasona (acet.+fosf.disod.)
betametasona (acet.+fosf.disod.)
betametasona (diprop.+f.disod.)
betametasona (diprop.+f.disod.)
betametasona (diprop.+f.disod.)
betametasona (diprop.+f.disod.)
betametasona (diprop.+f.disod.)
betametasona+gentamicina+asoc.
betametasona+gentamicina+asoc.
betametasona+gentamicina+asoc.
betametasona+gentamicina+asoc.
betametasona+gentamicina+asoc.
betaxolol
betaxolol
betaxolol
bezafibrato
bezafibrato
bezafibrato
brimonidina
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
DIPROSONE
CELESTONE
CELESTONE
CORTEROID RETARD
CORTEROID RETARD
CORTEROID RETARD
CRONOCORTEROID
CRONOCORTEROID
CRONOLEVEL
CRONOLEVEL
CRONOLEVEL CON
BACTICORT COMPLEX
BACTICORT COMPLEX
BACTICORT COMPLEX
FACTOR DERMICO
MACRIL
BETASEL
BETASEL S
TONOBEXOL
BEZACUR
BEZALIP RETARD
ELPI LIP
BRIMOPRESS
ATEMPERATOR
ATEMPERATOR
ATEMPERATOR
ATEMPERATOR
ATEMPERATOR
ATEMPERATOR
BROMATANIL
BROMATANIL
BROMAZEPAM TEMIS
BROMAZEPAM TEMIS
CREOSEDIN
CREOSEDIN
CREOSEDIN
CREOSEDIN
LEXOTANIL
LEXOTANIL
50 Mg
3/3.9 Mg
3/3.9 Mg
3/3 Mg
3/3 Mg
3/3 Mg
5/2 Mg
5/2 Mg
5/2 Mg
5/2 Mg
5/2 Mg
0 Mg
0 Mg
0 Mg
0.1/0.1/2 Mg
0.1/0.1/2 Mg
0.5 Mg
0.25 Mg
0.5 Mg
400 Mg
400 Mg
400 Mg
0.2 Mg
12 Mg
12 Mg
3 Mg
3 Mg
6 Mg
6 Mg
3 Mg
6 Mg
6 Mg
3 Mg
6 Mg
3 Mg
3 Mg
6 Mg
3 Mg
3 Mg
loc.x 30 ml
f.a.x 1 x 2 ml
jga.prell.x 1 x 2 ml
iny.f.a.x 1 x 2 ml
iny.f.a.x 1 x 5 ml
iny.jga.prell.x 1 x 2 ml
iny.a.x 1 x 2 ml
iny.jga.prell.x 1 x 2 ml
f.a.x 2 ml
jga.prell.x 2 ml
jga.prell.x 2 ml+a.x 1
aer.x 47 g
cr.x 15 g
cr.x 30 g
pomo x 20 g
cr.x 20 g
fco.x 5 ml
fco.x 5 ml
colir.x 5 ml
Rtd.400 mg comp.x 30
grag.x 30
comp.x 30
0.2% sol.oft.x 5 ml
12 mg comp.x 30
12 mg comp.x 60
3 mg comp.x 30
3 mg comp.x 60
6 mg comp.x 30
6 mg comp.x 60
3 mg comp.multifracc.x50
6 mg comp.multifracc.x20
6 mg comp.x 50
3 mg comp.x 50
6 mg comp.x 50
3 mg comp.x 20
3 mg comp.x 50
6 mg comp.x 20
3 mg comp.x 20
3 mg comp.x 30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
30
30
1
30
60
30
60
30
60
50
20
50
50
50
20
50
20
20
30
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Casasco
Andrómaco
Alcon
Alcon
Novartis
Hexal
Roche
Elea
Poen
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Hexal
Hexal
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Roche
Roche
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
Bromazepam - Trimebutina
Bromazepam - Trimebutina
bromhexina
bromocriptina
bromocriptina
bromocriptina
bromperidol
bromperidol
bromperidol
bromperidol
bromperidol
bromperidol
bromperidol
bromperidol
bromperidol
bromperidol
bromperidol
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
LEXOTANIL
LEXOTANIL
LEXOTANIL
OCTANYL
OCTANYL
OCTANYL
SEDATUS
SEDATUS
SIPCAR
SIPCAR
SIPCAR A.S.
DEBRIDAT B
DEBRIDAT B
BISOLVON SOLUCION
PARLODEL
PARLODEL
PARLODEL
BROMODOL
BROMODOL
BROMODOL
ERODIUM
ERODIUM
ERODIUM
ERODIUM
ERODIUM
ERODIUM
ERODIUM
ERODIUM 10 AC
BUDESON
BUDESON AQUA
BUDESON AQUA
BUDESON FORTE
BUDESON NASAL
BUDESON NEBU
ENTOCORT
ENTOCORT
NASTIZOL
NEUMOTEX 100
NEUMOTEX 200
3 Mg
6 Mg
6 Mg
12 Mg
3 Mg
6 Mg
3 Mg
3 Mg
3 Mg
6 Mg
6 Mg
100/1.5 Mg
200/1.5 Mg
10 Mg
5 Mg
5 Mg
2.5 Mg
5 Mg
2 Mg
50 Mg
1 Mg
1 Mg
5 Mg
5 Mg
2 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
200 Mg
100 Mg
50 Mg
400 Mg
50 Mg
0.1 Mg
2 Mg
3 Mg
100 Mg
100 Mg
200 Mg
3 mg comp.x 50
6 mg comp.x 30
6 mg comp.x 50
12 mg comp.x 50
3 mg comp.x 50
6 mg comp.x 50
3 mg comp.x 20
3 mg comp.x 50
3 mg comp.x 50
6 mg comp.x 50
6 mg comp.x 20
100 mg comp.x 30
200 mg comp.x 30
sol.x 40 ml
5 mg comp.x 20
5 mg comp.x 60
2.5 mg comp.x 30
5 mg comp.x 50
gts.x 30 ml
iny.a.x 1 x 1 ml
1 mg comp.x 20
1 mg comp.x 60
5 mg comp.x 20
5 mg comp.x 60
gts.x 20 ml
10 mg comp.x 20
10 mg comp.x 60
gts.x 20 ml
200 mcg aer.x 150 dosis
100mcg spray nas.x100ds.
50mcg spray nas.x 100ds.
400 mcg aer.x 150 dosis
aer.nasal x 200 dosis
sol.x 20 ml
2 mg enema x 7
caps.lib.contr.x 100
fco.x 200 dosis
caps.p/inhalar x 60
caps.p/inhalar x 60
50
30
50
50
50
50
20
50
50
50
20
30
30
1
20
60
30
50
1
1
20
60
20
60
1
20
60
1
150
100
100
150
200
1
7
100
200
60
60
Roche
Roche
Roche
Bagó
Bagó
Bagó
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Pfizer
Pfizer
Boehringer Ingel
Novartis
Novartis
Novartis
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
AstraZeneca
AstraZeneca
Bagó
Phoenix
Phoenix
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide
budesonide+formoterol
budesonide+formoterol
budesonide+formoterol
buflomedil
cabergolina
cabergolina
cabergolina
cabergolina
cabergolina
cabergolina
cabergolina
cabergolina
calcipotriol
calcipotriol
calcipotriol
NEUMOTEX 400
NEUMOTEX
NEUMOTEX
NEUMOTEX
NEUMOTEX
NEUMOTEX NASAL
NEUMOTEX NASAL
NEUMOTEX NASAL
NEUMOTEX NASAL
NEUMOTEX NASAL
NEUMOTEX NEBU
PULMOLISOFLAM
PULMOLISOFLAM
PULMOLISOFLAM
PULMOLISOFLAM
SPIROCORT NASAL
SPIROCORT NASAL
SPIROCORT
SPIROCORT
SPIROCORT
SPIROCORT
SPIROCORT
SPIROCORT
SPIROCORT
NEUMOTEROL 200
NEUMOTEROL 200
NEUMOTEROL
ARTERIOL
CABASER
CABASER
DOSTINEX
DOSTINEX
LACTAMAX
LACTAMAX
TRIASPAR
TRIASPAR
DAIVONEX
DAIVONEX
DAIVONEX
400 Mg
200 Mg
200 Mg
400 Mg
50 Mg
50 Mg
50 Mg
50 Mg
100 Mg
100 Mg
0.1 Mg
200 Mg
200 Mg
50 Mg
50 Mg
64 Mg
100 Mg
250 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
400 Mg
100 Mg
200 Mg
200/6
200/6
100/6
300 Mg
2 Mg
1 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
1 Mg
2 Mg
50 Mg
50 Mg
50 Mg
caps.p/inhalar x 60
200 mcg aer.x 100 dosis
200 mcg aer.x 200 dosis
400 mcg aer.x 100 dosis
aer.x 200 dosis
50 mcg aer.x 200 ds.
Ped.50 mcg spray x 100ds
Ped.50 mcg spray x 200ds
spray x 100 dosis
spray x 200 dosis
env.x 20 ml
aer.x 100 dosis
aer.x 100 dosis
aer.x 200 dosis
aer.x 200 dosis
64 mcg env.x 120 dosis
100 mcg env.x 200 dosis
0.25 mg/ml monods.x 10
0.25 mg/ml monods.x 5
0.5 mg/ml monods.x 10
0.5 mg/ml monods.x 5
400 mcg env.x 200 dosis
100 mcg env.x 200 dosis
200 mcg env.x 200 dosis
caps.x 60+aplic.
caps.x 60 s/aplicador
caps.x 60+aplic.
300 mg comp.x 40
2 mg comp.x 30
1 mg comp.x 30
0.5 mg comp.x 8
0.5 mg comp.x 2
0.5 mg comp.x 8
0.5 mg comp.x 2
1 mg comp.x 30
2 mg comp.x 30
ung.x 30 g
loc.x 30 ml
ung.x 100 g
60
100
200
100
200
200
100
200
100
200
1
100
100
200
200
120
200
10
5
10
5
200
200
200
60
60
60
40
30
30
8
2
8
2
30
30
1
1
1
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Gador
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Beta
Beta
Beta
Beta
Andrómaco
Andrómaco
Andrómaco
carbamazepina
carbamazepina
carbamazepina
carbamazepina
carbamazepina
carbamazepina
carbamazepina
carbamazepina
carbamazepina
carbamazepina
carbamazepina
carbamazepina
carbocisteína+asoc.
carboximetilcisteína
carboximetilcisteína
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
ACTINERVAL
ACTINERVAL
CARBAMAT
CARBAMAT
CONFORMAL
CONFORMAL
CONFORMAL AP
TEGRETOL
TEGRETOL
TEGRETOL
TEGRETOL 400 LC
TEGRETOL 400 LC
POLIMUCIL
MUCOLITIC
MUCOLITIC
BIDECAR BALIARDA
BIDECAR BALIARDA
BIDECAR BALIARDA
CARVEDIL
CARVEDIL
CARVEDIL
CARVEDIL
DILATREND
DILATREND
DILATREND
DUOBLOC
DUOBLOC
DUOBLOC
FILTEN
FILTEN
FILTEN
FILTEN
FILTEN
FILTEN
FILTEN
FILTEN
FILTEN
FILTEN
FILTEN
200 Mg
200 Mg
200 Mg
200 Mg
200 Mg
200 Mg
400 Mg
200 Mg
100 Mg
200 Mg
400 Mg
400 Mg
250/40 Mg
250 Mg
100 Mg
12.5 Mg
25 Mg
6.25 Mg
3.125 Mg
6.25 Mg
12.5 Mg
25 Mg
25 Mg
6.25 Mg
12.5 Mg
6.25 Mg
12.5 Mg
25 Mg
25 Mg
25 Mg
3.125 Mg
3.125 Mg
3.125 Mg
6.25 Mg
6.25 Mg
6.25 Mg
12.5 Mg
12.5 Mg
12.5 Mg
200 mg comp.x 30
200 mg comp.x 60
200 mg comp.x 30
200 mg comp.x 60
200 mg comp.x 30
200 mg comp.x 60
400 mg comp.x 30
200 mg comp.x 30
jbe.x 120 ml
200 mg comp.x 60
400 mg comp.x 30
400 mg comp.x 60
jbe.x 120 ml
Ad.jbe.x 150 ml
Inf.jbe.x 100 ml
12.5 mg comp.ran.x 28
25 mg comp.ran.x 28
6.25 mg comp.ran.x 28
3.125 mg comp.x 28
6.25 mg comp.x 28
12.5 mg comp.x 28
25 mg comp.x 28
25 mg comp.ran.x 28
6.25 mg comp.ran.x 28
12.5 mg comp.ran.x 28
6.25 mg comp.x 28
12.5 mg comp.x 28
25 mg comp.x 28
25 mg comp.ran.x 30
25 mg comp.ran.x 60
3.125 mg comp.ran.x 28
3.125 mg comp.ran.x 30
3.125 mg comp.ran.x 60
6.25 mg comp.ran.x 28
6.25 mg comp.ran.x 30
6.25 mg comp.ran.x 60
12.5 mg comp.ran.x 28
12.5 mg comp.ran.x 30
12.5 mg comp.ran.x 60
30
60
30
60
30
60
30
30
1
60
30
60
1
1
1
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
60
28
30
60
28
30
60
28
30
60
Bagó
Bagó
Pfizer
Pfizer
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Altana Pharma
Bristol
Bristol
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Roche
Roche
Roche
Sidus
Sidus
Sidus
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
carvedilol
cefadroxilo
cefadroxilo
cefadroxilo
cefadroxilo
cefadroxilo
cefadroxilo
cefadroxilo
cefadroxilo
cefadroxilo
cefadroxilo
cefadroxilo
cefadroxilo
cefadroxilo
cefadroxilo
cefadroxilo
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
FILTEN
ISOBLOC
ISOBLOC
ISOBLOC
VERATEN
VERATEN
VERATEN
VERATEN
CEFACAR
CEFACAR
CEFACAR
CEFACAR
CEFACAR
CEFACAR
CEFACAR
CEFACAR
CEFACILINA
CEFACILINA
CEFACILINA
CEFACILINA
CEFACILINA
KANDICIN
KANDICIN
CEFALEXINA
CEFALEXINA
CEFALEXINA
CEFALEXINA
CEFALEXINA
CEFALEXINA
CEFALEXINA
CEFALEXINA
CEFOSPOREN
CEFOSPOREN
CEFOSPOREN
CEFOSPOREN
CEFOSPOREN
CEFOSPOREN
CEPOREXIN
CEPOREXIN
25 Mg
12.5 Mg
25 Mg
6.25 Mg
12.5 Mg
25 Mg
3.125 Mg
6.25 Mg
250 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
1000 Mg
1000 Mg
500 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
1000 Mg
500 Mg
250 Mg
500 Mg
250 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
1000 Mg
500 Mg
250 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
25 mg comp.ran.x 28
12.5 mg comp.x 30
25 mg comp.x 30
6.25 mg comp.x 30
12.5 mg comp.x 28
25 mg comp.x 28
3.125 mg comp.x 14
6.25 mg comp.x 28
250 mg susp.x 60 ml
250 mg susp.x 90 ml
500 mg comp.x 8
500 mg susp.x 60 ml
500 mg susp.x 90 ml
1000 mg comp.x 16
1000 mg comp.x 8
500 mg comp.x 16
250 mg susp.ext.x 90 ml
500 mg comp.x 8
500 mg susp.ext.x 90 ml
1000 mg comp.x 8
500 mg comp.x 16
susp.x 60 ml
500 mg caps.x 8
250 mg susp.x 120 ml
250 mg susp.x 90 ml
500 mg comp.x 16
500 mg comp.x 8
500 mg susp.x 120 ml
500 mg susp.x 90 ml
1000 mg comp. x 16
500 mg comp.x 24
250 mg jbe.x 60 ml
250 mg jbe.x 90 ml
500 mg comp.x 8
500 mg jbe.x 60 ml
500 mg jbe.x 90 ml
500 mg comp.x 16
500 mg comp.x 8
500 mg susp.x 90 ml
28
30
30
30
28
28
14
28
1
1
8
1
1
16
8
16
1
8
1
8
16
1
8
1
1
16
8
1
1
16
24
1
1
8
1
1
16
8
1
Gador
Casasco
Casasco
Casasco
Elea
Elea
Elea
Elea
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Laboratorios
Laboratorios
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Investi-Farma
Investi-Farma
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefalexina
cefixima
cefixima
cefixima
cefixima
cefixima
cefixima
cefixima
ceftriaxona
ceftriaxona
ceftriaxona
ceftriaxona
cetirizina
cetirizina
cetirizina
ciclopentolato
ciclopentolato
cilostazol
cilostazol
cilostazol
cilostazol
cilostazol
cilostazol
cilostazol
cilostazol
cilostazol
CEPOREXIN
CEPOREXIN
KEFORAL
KEFORAL
KEFORAL
KEFORAL
KEFORAL
KEFORAL
KEFORAL
KEFORAL
KEFORAL
SEPTILISIN
SEPTILISIN
SEPTILISIN
NOVACEF
NOVACEF
NOVACEF
NOVACEF
VIXCEF
VIXCEF
VIXCEF
ACANTEX
ACANTEX
ACANTEX
ACANTEX
SALVALERG
SALVALERG
SALVALERG
CICLOPENAL
CICLOPENTOLATO
CILOSTAL
CILOSTAL
CILOVAS
CILOVAS
LICUAGEN
LICUAGEN
PLETAAL
PLETAAL
PLETAAL
250 Mg
500 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
1000 Mg
1000 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
100 Mg
400 Mg
400 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
400 Mg
1000 Mg
1000 Mg
2000 Mg
500 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
1 Mg
1 Mg
100 Mg
50 Mg
100 Mg
50 Mg
100 Mg
50 Mg
50 Mg
100 Mg
100 Mg
Ped.250 mg susp.x 90 ml
500 mg comp.x 16
250 mg jbe.ext.x 100 ml
500 mg jbe.ext.x 100 ml
500 mg jbe.ext.x 60 ml
250 mg jbe.ext.x 60 ml
500 mg comp.rec.x 8
500 mg comp.rec.x 16
500 mg comp.rec.x 24
1000 mg comp.rec.x 16
1000 mg comp.rec.x 8
500 mg comp.x 16
500 mg susp.x 60 ml
500 mg susp.x 90 ml
susp.oral x 60 ml
comp.x 4
comp.x 8
susp.oral x 30 ml
susp.x 30 ml
susp.x 60 ml
400 mg comp.x 6
1 g IM f.a.x 1+a.solv.
1 g IV f.a.x 1+a.solv.
2 g IV f.a.x 1
500 mg IM f.a.x 1+a.solv
gts.x 20 ml
10 mg comp.x 10
10 mg comp.x 30
1% sol.x 5 ml
1% colir.x 5 ml
100 mg comp.x 30
50 mg comp.x 30
100 mg comp.ran.x 30
50 mg comp.ran.x 30
100 mg comp.x 30
50 mg comp.x 30
50 mg comp.x 40
100 mg comp.x 20
100 mg comp.x 40
1
16
1
1
1
1
8
16
24
16
8
16
1
1
1
4
8
1
1
1
6
1
1
1
1
1
10
30
1
1
30
30
30
30
30
30
40
20
40
Investi-Farma
Investi-Farma
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Bagó
Bagó
Bagó
Gador
Gador
Gador
Gador
Bagó
Bagó
Bagó
Roche
Roche
Roche
Roche
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Alcon
Poen
Merck Química
Merck Química
Baliarda
Baliarda
Elea
Elea
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
cilostazol
cilostazol
cilostazol
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciproterona+etinilestradiol
ciproterona+etinilestradiol
citalopram
citalopram
citalopram
citalopram
claritromicina
claritromicina
claritromicina
PLETAAL
TRASTOCIR
TRASTOCIR
ARGEFLOX
ARGEFLOX
BIOTIC PHARMA
CILOXAN
CILOXAN
CIPRO
CIPRO
CIPRO OTICO
CIPRO XR
CIPRO XR
CIRIAX
CIRIAX
CIRIAX
CIRIAX
CIRIAX
CIRIAX
EXERTIAL 500
EXERTIAL 500
EXERTIAL 500
GINO CIRIAX
GINO CIRIAX FORTE
NOVIDAT
REXNER
REXNER
REXNER
REXNER
SEPTICIDE
DIANE 35
MILEVA 35
ZENTIUS
ZENTIUS
HUMORAP
HUMORAP
AEROXINA
AEROXINA
AEROXINA
50 Mg
100 Mg
50 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
0.3 Mg
0.3 Mg
250 Mg
500 Mg
3 Mg
1000 Mg
500 Mg
2 Mg
250 Mg
2 Mg
500 Mg
20 Mg
20 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
100 Mg
250 Mg
500 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
2/0.035 Mg
2/0.035 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
40 Mg
125 Mg
250 Mg
500 Mg
50 mg comp.x 20
100 mg comp.x 30
50 mg comp.x 30
500 mg comp.x 10
500 mg comp.x 20
500 mg comp.x 10
ung.oft.x 3.5 g
sol.oft.x 5 ml
250 mg comp.x 10
500 mg comp.x 10
sol.ótica x 5 ml
1000 mg comp.x 7
500 mg comp.x 5
200 mg sol.p/inf.x 100ml
250 mg comp.x 10
400 mg sol.p/inf.x 200ml
500 mg comp.x 10
200 mg iny.a.x 1 x 10 ml
200 mg iny.a.x 5 x 10 ml
comp.ran.x 14
comp.ran.x 6
comp.ran.x 10
comp.rec.x 6
comp.rec.x 10
500 mg comp.x 10
250 mg comp.x 10
500 mg comp.x 6
500 mg comp.x 10
500 mg comp.x 20
500 mg comp.x 10
blist.grag.x 21
comp.rec.x 21
20 mg comp.x 15
20 mg comp.x 30
20 mg comp.x 28
40 mg comp.x 28
125 mg susp.x 60 ml
250 mg susp.x 60 ml
500 mg comp.x 16
20
30
30
10
20
10
1
1
10
10
1
7
5
1
10
1
10
1
5
14
6
10
6
10
10
10
6
10
20
10
21
21
15
30
28
28
1
1
16
Janssen-Cilag
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Bristol
Bristol
Trb-Pharma
Alcon
Alcon
Bayer
Bayer
Alcon
Bayer
Bayer
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Investi-Farma
Investi-Farma
Temis-Lostaló
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Bagó
Schering
Elea
Roemmers
Roemmers
Bago
Bago
Elea
Elea
Elea
claritromicina
claritromicina
claritromicina
claritromicina
claritromicina
claritromicina
claritromicina
claritromicina
claritromicina
claritromicina
claritromicina
clindamicina
clindamicina
clindamicina
clindamicina
clobetasol
clobetasol
clobetasol
clobetasol
clobetasol
clobetasol
clobetasol
clobetasol
clobetasol
clomipramina
clomipramina
clomipramina
clomipramina
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
AEROXINA U.D.
AEROXINA U.D.
AEROXINA U.D.
AEROXINA U.D.
ISET
ISET
ISET
ISET
ISET
ISET U.D.
ISET U.D.
DALACIN C 300
DALACIN T
TORGYN
TORGYN
DERMADEX
DERMADEX
DERMADEX
DERMADEX
DERMADEX CAPILAR
SALAC
SALAC
SALAC
SALAC
ANAFRANIL
ANAFRANIL
ANAFRANIL 75
ANAFRANIL RETARD
CLONAGIN
CLONAGIN
CLONAGIN
CLONAGIN
CLONAGIN
CLONAGIN
CLONAGIN
CLONAGIN
CLONAGIN
CLONAGIN
CLONAGIN SL
500 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
250 Mg
125 Mg
250 Mg
250 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
300 Mg
1 Mg
100 Mg
100 Mg
0.05 Mg
0.05 Mg
0.05 Mg
0.05 Mg
0.05 Mg
0.05 Mg
0.05 Mg
0.05 Mg
0.05 Mg
12.5 Mg
25 Mg
75 Mg
75 Mg
2.5 Mg
1 Mg
2 Mg
2 Mg
2 Mg
0.25 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
1 Mg
0.25 Mg
500 mg comp.rec.x 5
500 mg comp.rec.x 8
500 mg comp.rec.x 10
500 mg comp.rec.x 4
250 mg comp.x 16
125 mg/5 ml jbe.x 60 ml
250 mg comp.x 8
250 mg/5 ml jbe.x 60 ml
500 mg comp.x 16
500 mg comp.x 8
500 mg comp.x 4
300 mg caps.x 16
10 mg/ml sol.tópicax30ml
100 mg ov.vag.x 3
100 mg ov.vag.x 7
ung.x 30 g
cr.x 15 g
cr.x 30 g
ung.x 15 g
loc.x 30 ml
loc.roll on x 10 ml
loc.x 40 ml
ung.x 20 g
cr.x 20 g
a.x 10
grag.x 30
75 mg comp.rec.x 20
75 mg comp.rec.x 30
gts.x 20 ml
1 mg comp.x 60
2 mg comp.x 30
2 mg comp.x 50
2 mg comp.x 60
0.25 mg comp.x 60
0.5 mg comp.x 30
0.5 mg comp.x 50
0.5 mg comp.x 60
1 mg comp.x 30
0.25 mg comp.subl.x 15
5
8
10
4
16
1
8
1
16
8
4
16
1
3
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
30
20
30
1
60
30
50
60
60
30
50
60
30
15
Elea
Elea
Elea
Elea
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Pfizer
Pfizer
Raffo
Raffo
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Andrómaco
Andrómaco
Andrómaco
Andrómaco
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonazepam
CLONAGIN SL
CLONAX
CLONAX
CLONAX
CLONAX RAPID
DIOCAM
DIOCAM
DIOCAM
DIOCAM
DIOCAM
DIOCAM
EDICTUM 0.5 MG
EDICTUM 0.5 MG
EDICTUM 2 MG
EDICTUM 2 MG
INDUZEPAM
INDUZEPAM
INDUZEPAM
INDUZEPAM
INDUZEPAM
INDUZEPAM
INDUZEPAM
NEURYL
NEURYL
NEURYL
NEURYL
NEURYL
NEURYL
RIVOTRIL
RIVOTRIL
RIVOTRIL
RIVOTRIL
RIVOTRIL
RIVOTRIL
RIVOTRIL
RIVOTRIL
RIVOTRIL
RIVOTRIL
SENSATON
0.25 Mg
1 Mg
2 Mg
0.5 Mg
0.25 Mg
0.5 Mg
2 Mg
0.5 Mg
1 Mg
1 Mg
2 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
2 Mg
2 Mg
2 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
2 Mg
0.25 Mg
2.5 Mg
0.5 Mg
0.25 Mg
2.5 Mg
0.5 Mg
1 Mg
2 Mg
0.5 Mg
2 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
2 Mg
2 Mg
0.25 Mg
0.25 Mg
0.25 Mg
2.5 Mg
0.5 Mg
2 Mg
0.25 mg comp.subl.x 30
1 mg comp.x 30
2 mg comp.x 30
0.5 mg comp.x 30
0.25 mg comp.subl.x 30
0.5 mg comp.x 30
2 mg comp.x 50
0.5 mg comp.x 50
1 mg comp.x 30
1 mg comp.x 50
2 mg comp.x 30
comp.x 10
comp.x 30
comp.x 10
comp.x 30
2 mg comp.x 30
0.50 mg comp.x 30
0.50 mg comp.x 50
2 mg comp.x 50
0.25 mg comp.x 30
0.25% sol.oral x 20 ml
0.50 mg comp.x 30
0.25 mg comp.x 50
gts.x 20 ml
0.5 mg comp.x 50
1 mg comp.x 50
2 mg comp.x 50
Flash 0.5 mg comp.x 50
2 mg comp.x 30
0.5 mg comp.x 30
0.5 mg comp.x 60
2 mg comp.x 50
2 mg comp.x 60
0.25 mg comp.x 30
0.25 mg Subl.comp.x 10
0.25 mg Subl.comp.x 30
0.25% gts.x 20 ml
0.5 mg comp.x 50
2.0 mg comp.x 30
30
30
30
30
30
30
50
50
30
50
30
10
30
10
30
30
30
50
50
30
1
30
50
1
50
50
50
50
30
30
60
50
60
30
10
30
1
50
30
Baliarda
Beta
Beta
Beta
Beta
Elisium
Elisium
Elisium
Elisium
Elisium
Elisium
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Finadiet
Finadiet
Finadiet
Finadiet
Finadiet
Finadiet
Finadiet
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Roche
Roche
Roche
Roche
Roche
Roche
Roche
Roche
Roche
Roche
Temis-Lostaló
clonazepam
clonazepam
clonazepam
clonixinato lisina
clonixinato lisina
clopidogrel
clopidogrel
clopidogrel
clopidogrel
clopidogrel
clopidogrel
clopidogrel
clopidogrel
clopidogrel
clopidogrel
cloramfenicol
cloramfenicol
cloramfenicol
cloramfenicol
cloramfenicol
cloramfenicol
cloramfenicol
cloroquina
clorpromazina
clorpromazina
clorpromazina
clorpromazina
clortalidona
clortalidona
clortalidona
clozapina
clozapina
clozapina
clozapina
clozapina
clozapina
clozapina
clozapina
colchicina
SENSATON
SOLFIDIN
SOLFIDIN
DORIXINA
DORIXINA
ISCOVER
ISCOVER
NABRATIN
NABRATIN
NEFAZAN
NEFAZAN
PLEYAR
PLEYAR
TROKEN
TROKEN
ANUAR NF
CHLOROMYCETIN
CHLOROMYCETIN
CHLOROMYCETIN
CHLOROMYCETIN
ISOPTO FENICOL
POENFENICOL
NIVAQUINE
AMPLIACTIL
AMPLIACTIL
AMPLIACTIL
AMPLIACTIL
EURETICO
HYGROTON
HYGROTON
LAPENAX
LAPENAX
LAPENAX
LAPENAX
SEQUAX
SEQUAX
SEQUAX
SEQUAX
COLCHICINA PHOENIX
0.5 Mg
2 Mg
0.5 Mg
50
125
75 Mg
75 Mg
75 Mg
75 Mg
75 Mg
75 Mg
75 Mg
75 Mg
75 Mg
75 Mg
1000 Mg
250 Mg
500 Mg
156 Mg
1000 Mg
0.25 Mg
0.5 Mg
100 Mg
5 Mg
25 Mg
100 Mg
25 Mg
100 Mg
25 Mg
50 Mg
25 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
25 Mg
25 Mg
100 Mg
100 Mg
1 Mg
0.5 mg comp.x 30
2 mg comp.x 30
0.5 mg comp.x 30
200 mg iny.a.x 6 x 4 ml
comp.x 20
75 mg comp.rec.x 14
75 mg comp.rec.x 28
75 mg comp.rec.x 15
75 mg comp.rec.x 30
75 mg comp.x 30
75 mg comp.x 15
75 mg comp.rec.x 15
75 mg comp.rec.x 30
75 mg comp.x 30
75 mg comp.x 15
iny.f.a.x 1
250 mg caps.x 12
500 mg caps.x 24
palmitato susp.x 50 ml
succinato 1 g iny.f.a.
sol.oft.x 15 ml
colir.x 10 ml
comp.x 30
0.5% IM iny.x 5
25 mg comp.x 30
100 mg comp.x 50
2.5% IV iny.x 5
100 mg comp.x 16
25 mg comp.x 30
50 mg comp.x 20
25 mg comp.x 100
100 mg comp.x 90
100 mg comp.x 20
100 mg comp.x 30
25 mg comp.x 100
25 mg comp.x 30
100 mg comp.x 100
100 mg comp.x 30
comp.ran.x 20
30
30
30
6
20
14
28
15
30
30
15
15
30
30
15
1
12
24
1
1
1
1
30
5
30
50
5
16
30
20
100
90
20
30
100
30
100
30
20
Temis-Lostaló
Pfizer
Pfizer
Roemmers
Roemmers
Bristol
Bristol
Raffo
Raffo
Phoenix
Phoenix
Casasco
Casasco
Bagó
Bagó
Pfizer
Elea
Elea
Elea
Elea
Alcon
Poen
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Casasco
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Phoenix
colchicina
colchicina
colestiramina
condroitínsulfato+glucosamina
condroitínsulfato+glucosamina
condroitínsulfato+glucosamina
condroitínsulfato+glucosamina
condroitínsulfato+glucosamina
condroitínsulfato+glucosamina
condroitínsulfato+glucosamina
condroitínsulfato+glucosamina
condroitínsulfato+glucosamina
condroitínsulfato+glucosamina
condroitínsulfato+glucosamina
condroitínsulfato+glucosamina
condroitínsulfato+glucosamina
condroitínsulfato+glucosamina
condroitínsulfato+glucosamina
condroitínsulfato+glucosamina
cromoglicato disódico
cromoglicato disódico
cromoglicato disódico
cromoglicato disódico
dapsona
desmopresina acetato
desmopresina acetato
desmopresina acetato
desmopresina acetato
desmopresina acetato
desmopresina acetato
desogestrel
desogestrel+etinilestradiol
desogestrel+etinilestradiol
dexametasona
dexametasona
dexametasona
dexametasona
dexametasona
dexametasona
COLCHICINE HOUDE
COLCHICINE HOUDE
QUESTRAN LIGHT
ARTRILASE COMPLEX
ASOTREX
ASOTREX
ASOTREX
ASOTREX
ASOTREX
BALIARTRIN DUO
BALIARTRIN DUO
BALIARTRIN DUO
ETINOX
ETINOX FORTE
ETINOX FORTE
MECANYL DUO
MECANYL DUO
MECANYL DUO
MECANYL DUO
CLAROFTAL
INTAL
INTAL
INTAL NEBU
D.A.P.S.
DESMOPRESIN
DESMOPRESIN
DESMOPRESIN
DESMOPRESIN
DESMOPRESIN
DESMOPRESIN
CERAZETTE
MARVELON
MERCILON
BUTIOL
DECADRON
DECADRON
DECADRON
DECADRON
DECADRON AL
1 Mg
1 Mg
4 Mg
400/500 Mg
400/500 Mg
400/500 Mg
400/500 Mg
1200/1500 Mg
1200/1500 Mg
1200/1500 Mg
400/500 Mg
1200/1500 Mg
400/500 Mg
1200/1500 Mg
1200/1500 Mg
400/475 Mg
400/475 Mg
1200/1500 Mg
1200/1500 Mg
4 Mg
20 Mg
5 Mg
10 Mg
100 Mg
4 Mg
0.2 Mg
0.2 Mg
0.1 Mg
0.1 Mg
0.1 Mg
75 Mg
150/30 Mg
150/20 Mg
1.5 Mg
20 Mg
0.5 Mg
4 Mg
4 Mg
8 Mg
comp.x 20
comp.x 60
pvo.sob.x 50
comp.x 30
caps.x 30
caps.x 60
caps.x 100
sob.x 15
sob.x 30
sob.x 30
comp.rec.x 30
sob.x 15
sob.x 30
sob.x 30
sob.x 15
caps.x 30
caps.x 60
gran.sob.x 15
gran.sob.x 30
colir.x 10 ml
20 mg caps.x 30
aer.x 112 dosis
a.p/nebul.x 16
comp.x 100
sol.iny.a.x 10
0.2 mg comp.x 100
0.2 mg comp.x 30
Intranasal sol.x 2.5 ml
Nasal spray x 5 ml
0.1 mg comp.x 100
comp.rec.x 28
comp.x 21
comp.x 21
1.5 mg comp.x 20
Shock 20 mg f.a.x 5 ml
0.5 mg comp.x 20
4 mg/ml jga.prell.x 2 ml
iny.f.a.x 2 ml
f.a.x 1 x 2 ml+jga.+ag.
20
60
50
30
30
60
100
15
30
30
30
15
30
30
15
30
60
15
30
1
30
112
16
100
10
100
30
1
1
100
28
21
21
20
1
20
1
1
1
Spedrog Caillon
Spedrog Caillon
Bristol
Bagó
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Beta
Beta
Beta
Beta
Poen
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Pfizer
Ferring
Ferring
Ferring
Ferring
Ferring
Ferring
Organon
Organon
Organon
Ivax Arg.
Sidus
Sidus
Sidus
Sidus
Sidus
dexametasona
dexametasona
dexametasona
dexametasona
dexametasona
dexketoprofeno
dexketoprofeno
dexketoprofeno
dexketoprofeno
dextropropoxifeno+dipirona
dextropropoxifeno+dipirona
dextropropoxifeno+dipirona
dextropropoxifeno+dipirona
diacereína
diacereína
diacereína
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diclofenac
diclofenac potásico
diclofenac potásico
diclofenac potásico
diclofenac potásico
diclofenac potásico
diclofenac potásico
diclofenac potásico
DEXALERGIN
DUO DECADRON
ISOPTO MAXIDEX
ISOPTO MAXIDEX D
SEDESTEROL
ENANTYUM
ENANTYUM
ENANTYUM
ENANTYUM
KLOSIDOL
KLOSIDOL
KLOSIDOL
KLOSIDOL
ARTRODAR
ARTRODAR
ARTROGLOBINA ORAL
PLIDAN
PLIDAN
PLIDAN
PLIDAN
PLIDAN
PLIDAN
PLIDAN
SAROMET
SAROMET FULLTIME
VALIUM
VALIUM
VALIUM
VALIUM
VALIUM
VALIUM
DOLO TOMANIL
DIOXAFLEX
METAFLEX N.F.
OXA
OXA
OXA
OXA JARABE
VESALION
4 Mg
8/2 Mg
100 Mg
5 Mg
100 Mg
25 Mg
25 Mg
25 Mg
1.25 Mg
10/300 Mg
10/300 Mg
98/400 Mg
98/400 Mg
50 Mg
50 Mg
50 Mg
5 Mg
10 Mg
2 Mg
5 Mg
10 Mg
5 Mg
2 Mg
5 Mg
15 Mg
5 Mg
10 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
5 Mg
75 Mg
25 Mg
25 Mg
50 Mg
25 Mg
50 Mg
25 Mg
25 Mg
f.a.x 2 ml
f.a.x 2 ml
susp.oft.x 5 ml
susp.oft.x 5 ml
gts.oft.x 5 ml
25 mg comp.x 20
25 mg comp.x 40
50 mg/2 ml iny.a.x 6
gel x 60 g
iny.a.x 10
iny.a.x 5
comp.x 24
comp.x 48
50 mg caps.x 30
50 mg caps.x 50
50 mg caps.x 30
5 mg comp.rec.x 20
10 mg comp.rec.x 20
2 mg comp.rec.x 20
5 mg comp.rec.x 50
10 mg comp.rec.x 50
10 mg iny.a.x 5
2 mg comp.rec.x 50
comp.x 50
caps.x 20
5 mg comp.x 30
10 mg comp.x 30
5 mg comp.x 60
10 mg a.x 5 x 2 ml
10 mg comp.x 50
5 mg comp.x 20
75 mg caps.x 10
susp.x 90 ml
susp.x 90 ml
50 mg comp.rec.x 15
75 mg iny.a.x 6 x 3 ml
50 mg comp.rec.x 30
jbe.x 120 ml
75 mg iny.a.x 6 x 3 ml
1
1
1
1
1
20
40
6
1
10
5
24
48
30
50
30
20
20
20
50
50
5
50
50
20
30
30
60
5
50
20
10
1
1
15
6
30
1
6
Ivax Arg.
Sidus
Alcon
Alcon
Poen
Menarini
Menarini
Menarini
Menarini
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Ivax Arg.
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Pfizer
Pfizer
Roche
Roche
Roche
Roche
Roche
Roche
Altana Pharma
Bagó
Montpellier
Beta
Beta
Beta
Beta
Bristol
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
ALDORON NF
BLOKIUM
BLOKIUM
BLOKIUM
BLOKIUM
BLOKIUM
BLOKIUM
BLOKIUM
DICLAC
DICLAC
DICLAC
DICLAC
DICLAC
DICLAC 150 UNO
DICLAC 150 UNO
DICLAC 150 UNO
DICLOGESIC
DICLOGESIC
DICLOGESIC
DICLOGESIC
DICLOGESIC
DIOXAFLEX
DIOXAFLEX
DIOXAFLEX
DIOXAFLEX
DIOXAFLEX
DIOXAFLEX
DIOXAFLEX
DIOXAFLEX
DIOXAFLEX
DIOXAFLEX CB
DISIPAN 75 MG
DOLVAN
DOLVAN
DOLVAN
DOLVAN
DOLVAN
DOLVAN
DOXTRAN
100 Mg
50 Mg
75 Mg
25 Mg
25 Mg
100 Mg
50 Mg
75 Mg
50 Mg
50 Mg
75 Mg
75 Mg
25 Mg
150 Mg
150 Mg
150 Mg
75 Mg
75 Mg
25 Mg
75 Mg
50 Mg
50 Mg
75 Mg
140 Mg
50 Mg
100 Mg
25 Mg
50 Mg
75 Mg
50 Mg
50 Mg
75 Mg
50 Mg
75 Mg
100 Mg
100 Mg
50 Mg
75 Mg
50 Mg
comp.rec.lib.prol.x 20
50 mg comp.x 15
75 mg comp.x 15
75 mg iny.a.x 3 x 3 ml
75 mg iny.a.x 5 x 3 ml
100 mg comp.x 15
50 mg comp.x 30
75 mg comp.x 30
50 mg comp.cub.entér.x10
50 mg comp.cub.entér.x20
75 mg comp.rapirtd.x 10
75 mg comp.rapirtd.x20
75 mg iny.a.x 5 x 3 ml
150 mg comp.rapirtd.x 10
150 mg comp.rapirtd.x 20
150 mg comp.rapirtd.x 5
75 mg comp.rec.x 15
75 mg comp.rec.x 10
75 mg IM iny.a.x 6 x 3ml
75 mg comp.rec.x 30
50 mg comp.rec.x 15
comp.x 20
75 mg comp.x 15
parches x 5
Rapid 50 mg gran.sob.x20
Rtd.comp.x 20
iny.a.x 5 x 3 ml
comp.x 40
75 mg comp.x 30
comp.x 100
50 mg caps.blandas x 15
75 mg comp.rec.x 10
50 mg comp.x 15
75 mg comp.x 15
100 mg AP comp.x 15
100 mg AP comp.x 30
50 mg comp.x 30
75 mg comp.x 30
50 mg comp.rec.x 10
20
15
15
3
5
15
30
30
10
20
10
20
5
10
20
5
15
10
6
30
15
20
15
5
20
20
5
40
30
100
15
10
15
15
15
30
30
30
10
Ivax Arg.
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Hexal
Hexal
Hexal
Hexal
Hexal
Hexal
Hexal
Hexal
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Laboratorios
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Phoenix-Elea
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
diclofenac
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
sódico
DOXTRAN
DOXTRAN 75 MG
DOXTRAN 75 MG
FLOGENAC
FLOGENAC
METAFLEX N.F.
METAFLEX N.F.
METAFLEX N.F.
METAFLEX N.F. 50
METAFLEX N.F. 50
OXA 75 RAPILENT
OXA 75 RAPILENT
OXA GEL PLUS
OXA RETARD
OXA RETARD
SILFOX
SILFOX
SILFOX 100 AP
TOMANIL
TOMANIL
VESALION
VESALION
VESALION
VESALION
VESALION
VIARTRIL NF
VIARTRIL NF
VIARTRIL NF
VIARTRIL NF
VIROBRON NF
VIROBRON NF
VOLTAREN
VOLTAREN
VOLTAREN
VOLTAREN
VOLTAREN
VOLTAREN 75
VOLTAREN 75
VOLTAREN COLIRIO
50 Mg
75 Mg
75 Mg
50 Mg
50 Mg
100 Mg
75 Mg
75 Mg
50 Mg
50 Mg
75 Mg
75 Mg
5 Mg
100 Mg
100 Mg
50 Mg
75 Mg
100 Mg
50 Mg
25 Mg
50 Mg
75 Mg
75 Mg
100 Mg
50 Mg
50 Mg
50 Mg
75 Mg
75 Mg
50 Mg
75 Mg
50 Mg
25 Mg
100 Mg
50 Mg
50 Mg
75 Mg
75 Mg
1 Mg
50 mg comp.rec.x 20
comp.rec.lib.prol.x 10
comp.rec.lib.prol.x 20
50 mg comp.x 15
50 mg comp.x 30
sup.x 10
75 mg comp.rec.x 20
75 mg comp.rec.x 40
50 mg comp.rec.x 10
50 mg comp.rec.x 30
comp.rec.x 15
comp.rec.x 30
gel x 50 g
comp.rec.x 15
comp.rec.x 30
50 mg comp.rec.x 20
75 mg comp.rec.x 20
comp.rec.lib.prol.x 20
comp.x 20
75 mg iny.x 3 x 3 ml
50 mg comp.x 30
75 mg comp.x 15
75 mg comp.x 30
100 mg comp.x 30
50 mg comp.x 15
50 mg comp.x 15
50 mg comp.x 30
75 mg comp.x 15
75 mg comp.x 30
50 mg comp.x 15
75 mg comp.x 15
50 mg comp.x 80
75 mg a.x 6 x 3 ml
100 mg sup.x 5
50 mg comp.x 15
50 mg comp.x 30
75 mg comp.rec.x 14
75 mg comp.rec.x 28
fco.cuentagotas x 5 ml
20
10
20
15
30
10
20
40
10
30
15
30
1
15
30
20
20
20
20
3
30
15
30
30
15
15
30
15
30
15
15
80
6
5
15
30
14
28
1
Phoenix-Elea
Phoenix-Elea
Phoenix-Elea
Raffo
Raffo
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Altana Pharma
Altana Pharma
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Spedrog Caillon
Spedrog Caillon
Spedrog Caillon
Spedrog Caillon
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
diclofenac sódico
diclofenac sódico
diclofenac sódico
diclofenac sódico
diclofenac sódico
diclofenac sódico
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
diclofenac+pridinol
difenhidramina
difenhidramina
VOLTAREN RETARD
XEDENOL
XEDENOL
XEDENOL
XEDENOL
XEDENOL
BLOKIUM FLEX
BLOKIUM FLEX
BLOKIUM FLEX
BLOKIUM FLEX
DICLOGESIC RELAX
DICLOGESIC RELAX
DIOXAFLEX CB PLUS
DIOXAFLEX PLUS
DIOXAFLEX PLUS
DIOXAFLEX PLUS
DOLVAN FLEX
DOLVAN FLEX
DOXTRAN FLEX
DOXTRAN FLEX
METAFLEX PLUS N.F.
METAFLEX PLUS N.F.
MIO ALDORON NF
MIO-VIROBRON NF
OXADISTEN
OXADISTEN
OXADISTEN
OXADISTEN
SILFOX FLEX
TOMANIL FLEX
VESALION FLEX
VESALION FLEX
VOLTAREN FLEX
VOLTAREN FLEX
XEDENOL FLEX
XEDENOL FLEX
XEDENOL FLEX
BENADRYL
BENADRYL
100 Mg
25 Mg
75 Mg
75 Mg
50 Mg
50 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
25/0.73 Mg
25/0.73 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
25/0.73 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
25/0.73 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
1.45/0.34 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
50/4 Mg
25/0.73 Mg
50 Mg
10 Mg
comp.x 15
75 mg iny.a.x 5 x 3 ml
75 mg comp.rec.x 15
75 mg comp.rec.x 30
50 mg comp.rec.x 15
50 mg comp.rec.x 30
comp.x 15
comp.x 30
iny.a.x 3
iny.a.x 6
comp.x 20
comp.x 40
caps.blandas x 15
comp.x 15
comp.x 30
iny.a.x 6
50 mg comp.x 30
50 mg comp.x 15
comp.rec.x 10
comp.x 20
comp.rec.x 40
comp.rec.x 20
comp.rec.x 20
comp.rec.x 20
iny.f.a.x 6
comp.rec.x 20
comp.rec.x 40
cr.x 50 g
comp.rec.x 20
comp.rec.x 20
comp.x 30
comp.x 15
comp.rec.x 20
comp.rec.x 10
comp.x 10
comp.x 30
iny.f.a.x 6+solv.a.x 6
caps.x 25
iny.a.x 1 x 5 ml
15
5
15
30
15
30
15
30
3
6
20
40
15
15
30
6
30
15
10
20
40
20
20
20
6
20
40
1
20
20
30
15
20
10
10
30
6
25
1
Novartis
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Gador
Gador
Phoenix-Elea
Phoenix-Elea
Montpellier
Montpellier
Ivax Arg.
Temis-Lostaló
Beta
Beta
Beta
Beta
Ivax Arg.
Altana Pharma
Bristol
Bristol
Novartis
Novartis
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Elea
Elea
difenhidramina
difenilhidantoinato de calcio
difenilhidantoinato de calcio
digoxina
digoxina
digoxina
digoxina
dihidroxiprogesterona+estradiol
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
diltiazem
dimenhidrinato
BENADRYL
LOTOQUIS SIMPLE
LOTOQUIS SIMPLE
LANICOR
LANICOR
LANICOR
LANICOR
ATRIMON
ACALIX
ACALIX
ACALIX
ACALIX
ACALIX
ACALIX
ACALIX
ACALIX AP
ACALIX CD
ACALIX CD
ACALIX CD
HART
HART
HART
HART A.P.
HART A.P.
HART A.P.
HART CD
HART CD
HART CD
INCORIL
INCORIL AP
INCORIL AP
INCORIL AP
INCORIL MONODOSIS
INCORIL MONODOSIS
INCORIL MONODOSIS
TILAZEM
TILAZEM
TILAZEM
DRAMAMINE
12.5 Mg
100 Mg
50 Mg
250 Mg
750 Mg
250 Mg
250 Mg
150/10 Mg
60 Mg
90 Mg
120 Mg
120 Mg
5 Mg
60 Mg
90 Mg
120 Mg
180 Mg
240 Mg
300 Mg
120 Mg
60 Mg
60 Mg
120 Mg
180 Mg
120 Mg
180 Mg
240 Mg
300 Mg
60 Mg
120 Mg
90 Mg
90 Mg
180 Mg
240 Mg
300 Mg
90 Mg
120 Mg
60 Mg
50 Mg
jbe.x 120 ml
comp.x 100
iny.a.x 2 ml
comp.x 20
gts.x 10 ml
comp.x 120
comp.x 60
iny.a.x 1
60 mg comp.x 20
90 mg comp.x 20
120 mg comp.x 20
120 mg comp.x 50
25 mg iny.x 1
60 mg comp.x 50
90 mg comp.x 50
120 mg caps.x 30
180 mg caps.x 30
240 mg caps.x 30
300 mg caps.x 30
120 mg comp.x 30
60 mg comp.x 50
60 mg comp.x 20
caps.x 20
180 mg caps.x 30
caps.x 50
180 mg caps.x 30
240 mg caps.x 30
300 mg caps.x 30
60 mg comp.x 60
120 mg comp.x 30
90 mg comp.x 30
90 mg comp.x 60
180 mg comp.x 30
240 mg comp.x 30
300 mg comp.x 30
90 mg comp.x 60
120 mg comp.x 30
60 mg comp.x 60
comp.x 12
1
100
1
20
1
120
60
1
20
20
20
50
1
50
50
30
30
30
30
30
50
20
20
30
50
30
30
30
60
30
30
60
30
30
30
60
30
60
12
Elea
Beta
Beta
Roche
Roche
Roche
Roche
Ivax Arg.
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Elea
Elea
Elea
Pfizer
dimenhidrinato
dimenhidrinato
donepecilo
donepecilo
donepecilo
donepecilo
donepecilo
donepecilo
donepecilo
donepecilo
donepecilo
donepecilo
dorzolamida
doxazosina
doxazosina
doxazosina
doxiciclina
doxiciclina
doxiciclina
doxiciclina
doxiciclina
doxiciclina
doxiciclina
doxiciclina
drospirenona+etinilestradiol
drospirenona+etinilestradiol
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
DRAMAMINE
DRAMAMINE
CRISTACLAR
CRISTACLAR
ENDOCLAR
ENDOCLAR
ENDOCLAR
ENDOCLAR
OLDINOT
OLDINOT
VALPEX
VALPEX
TRUSOPT
DOXOLBRAN
DOXOLBRAN
DOXOLBRAN
DOXIBIOT
DOXIBIOT
VERBORIL
VERBORIL
VIBRAMICINA
VIBRAMICINA
VIBRAMICINA
VIBRAMICINA 50
DIVINA
YASMIN
DEFLUIN
DEFLUIN
DEFLUIN
DEFLUIN
DEFLUIN
DEFLUIN
DEFLUIN
DEFLUIN
DEFLUIN
ENALAFEL
ENALAFEL
ENALAFEL
ENALAFEL
12.5 Mg
50 Mg
10 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
5 Mg
10 Mg
5 Mg
2 Mg
1 Mg
2 Mg
4 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
200 Mg
50 Mg
3/0.03 Mg
3/0.03 Mg
10 Mg
20 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
10 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
20 Mg
5 Mg
10 Mg
20 Mg
5 Mg
sol.x 100 ml
comp.x 24
10 mg comp.rec.x 28
5 mg comp.rec.x 28
5 mg comp.rec.x 20
5 mg comp.rec.x 30
10 mg comp.rec.ran.x 20
10 mg comp.rec.ran.x 30
10 mg comp.x 28
5 mg comp.x 28
10 mg comp.rec.x 30
5 mg comp.rec.x 30
2% gts.oft.x 5 ml
1 mg comp.x 20
2 mg comp.x 30
4 mg comp.x 30
100 mg comp.x 10
100 mg comp.x 20
100 mg comp.rec.x 16
100 mg comp.rec.x 8
100 mg tab.x 16
100 mg tab.x 5
200 mg tab.dispers.x 8
50 mg caps.x 20
comp.rec.x 28
comp.rec.x 28
10 mg comp.x 20
20 mg comp.x 20
5 mg comp.x 30
5 mg comp.x 60
10 mg comp.x 40
10 mg comp.x 60
2.5 mg comp.x 30
2.5 mg comp.x 60
20 mg comp.x 60
5 mg comp.x 20
10 mg comp.x 20
20 mg comp.x 20
5 mg comp.x 50
1
24
28
28
20
30
20
30
28
28
30
30
1
20
30
30
10
20
16
8
16
5
8
20
28
28
20
20
30
60
40
60
30
60
60
20
20
20
50
Pfizer
Pfizer
Beta
Beta
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Elea
Elea
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Merck Sharp & Do
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Hexal
Hexal
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Elea
Schering
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
ENALAFEL
ENALAFEL
ENATRIAL
ENATRIAL
ENATRIAL
ENATRIAL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GADOPRIL
GLIOTEN
GLIOTEN
GLIOTEN
GLIOTEN
GLIOTEN
GLIOTEN
GLIOTEN
GLIOTEN
GLIOTEN
GLIOTEN
GLIOTEN
GLIOTEN
GLIOTEN
KINFIL
10 Mg
20 Mg
10 Mg
5 Mg
10 Mg
5 Mg
5 Mg
20 Mg
10 Mg
5 Mg
5 Mg
20 Mg
5 Mg
5 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
20 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
10 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
10 Mg
10 mg comp.x 50
20 mg comp.x 50
10 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
10 mg comp.x 60
5 mg comp.x 60
5 mg comp.ran.x 20
20 mg comp.ran.x 20
10 mg comp.ran.x 20
5 mg comp.ran.x 60
5 mg comp.x 100
20 mg comp.ran.x 60
5 mg comp.ran.x 30
5 mg comp.ran.x 50
2.5 mg comp.ran.x 20
2.5 mg comp.ran.x 30
2.5 mg comp.ran.x 50
2.5 mg comp.ran.x 60
20 mg comp.ran.x 100
20 mg comp.ran.x 30
20 mg comp.ran.x 50
10 mg comp.ran.x 100
10 mg comp.ran.x 30
10 mg comp.ran.x 50
10 mg comp.ran.x 60
20 mg comp.x 20
5 mg comp.x 20
5 mg comp.x 30
10 mg comp.x 20
10 mg comp.x 30
20 mg comp.x 30
20 mg comp.x 60
5 mg comp.x 100
5 mg comp.x 60
10 mg comp.x 100
10 mg comp.x 60
2.5 mg comp.x 30
2.5 mg comp.x 60
10 mg comp.x 20
50
50
30
30
60
60
20
20
20
60
100
60
30
50
20
30
50
60
100
30
50
100
30
50
60
20
20
30
20
30
30
60
100
60
100
60
30
60
20
Raffo
Raffo
Hexal
Hexal
Hexal
Hexal
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bristol
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
KINFIL
KINFIL
KINFIL
KINFIL
KINFIL
KINFIL
LOTRIAL
LOTRIAL
LOTRIAL
LOTRIAL
LOTRIAL
LOTRIAL
LOTRIAL
LOTRIAL
LOTRIAL
LOTRIAL
LOTRIAL
LOTRIAL
LOTRIAL
LOTRIAL
LOTRIAL
LOTRIAL
LOTRIAL
RENITEC
RENITEC
RENITEC
RENITEC
RENITEC
RENITEC
RENITEC
RENITEC
TENCAS
TENCAS
TENCAS
TENCAS
TENCAS
TENCAS
TENCAS
TENCAS
10 Mg
20 Mg
5 Mg
10 Mg
20 Mg
5 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
5 Mg
10 Mg
10 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
1250 Mg
20 Mg
20 Mg
5 Mg
10 Mg
20 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
20 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
5 Mg
5 Mg
20 Mg
5 Mg
20 Mg
10 mg comp.x 30
20 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
10 mg comp.x 60
20 mg comp.x 60
5 mg comp.x 60
10 mg comp.x 30
20 mg comp.x 20
20 mg comp.x 30
5 mg comp.x 20
5 mg comp.x 30
10 mg comp.x 20
5 mg comp.x 60
10 mg comp.x 50
10 mg comp.x 60
2.5 mg comp.x 20
2.5 mg comp.x 30
2.5 mg comp.x 50
2.5 mg comp.x 60
2.5 mg f.a.x 1
20 mg comp.x 50
20 mg comp.x 60
5 mg comp.x 50
10 mg comp.x 30
20 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
5 mg comp.x 60
10 mg comp.x 60
2.5 mg comp.x 30
2.5 mg comp.x 60
20 mg comp.x 60
10 mg comp.x 20
10 mg comp.x 30
10 mg comp.x 50
5 mg comp.x 30
5 mg comp.x 50
20 mg comp.x 20
5 mg comp.x 20
20 mg comp.x 30
30
30
30
60
60
60
30
20
30
20
30
20
60
50
60
20
30
50
60
1
50
60
50
30
30
30
60
60
30
60
60
20
30
50
30
50
20
20
30
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enalapril,maleato
enoxaparina
enoxaparina
enoxaparina
enoxaparina
enoxaparina
enoxaparina
enoxaparina
entacapone
entacapone
ergotamina+cafeÝna+asoc.
eritromicina
eritromicina
eritromicina
eritromicina
eritromicina
eritromicina
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
espiramicina
espironolactona
espironolactona
espironolactona
espironolactona
espironolactona
espironolactona
espironolactona
espironolactona
TENCAS
VAPRESAN
VAPRESAN
VAPRESAN
VAPRESAN
VAPRESAN
VAPRESAN
VAPRESAN
CLEXANE
CLEXANE
CLEXANE
CLEXANE
CLEXANE
CLEXANE
CLEXANE
COMTAN
COMTAN
MIGRAL
ALGIDERM
OFTALMOLETS
OFTALMOLETS
WEMID
WEMID
WEMID
LEXAPRO
LEXAPRO
MERIDIAN
MERIDIAN
MERIDIAN 20
MERIDIAN 20
ROVAMYCINE
ALDACTONE A
ALDACTONE A
ALDACTONE A
EXPAL
EXPAL
LANX
LANX
NORMITAL
20 Mg
5 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
5 Mg
10 Mg
10 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
200 Mg
200 Mg
4.7 Mg
1 Mg
0.5 Mg
200 Mg
250 Mg
500 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
3000000 Mg
100 Mg
25 Mg
25 Mg
25 Mg
100 Mg
100 Mg
25 Mg
25 Mg
20 mg comp.x 50
5 mg comp.x 60
10 mg comp.x 60
20 mg comp.x 30
20 mg comp.x 60
5 mg comp.x 30
10 mg comp.x 100
10 mg comp.x 30
100 mg jga.prell.x 10
20 mg jga.prell.x 10
20 mg jga.prell.x 2
40 mg jga.prell.x 10
40 mg jga.prell.x 2
60 mg jga.prell.x 10
80 mg jga.prell.x 10
200 mg comp.x 30
200 mg comp.x 60
500 mg comp.x 20
loc.x 60 ml
gts.oft.x 5 ml
pda.oft.x 4 g
susp.x 60 ml
250 mg comp.x 16
500 mg comp.x 8
10 mg comp.rec.x 28
10 mg comp.rec.x 14
10 mg comp.rec.x 15
10 mg comp.rec.x 30
20 mg comp.rec.x 30
20 mg comp.rec.x 15
3 MUI comp.x 20
100 mg comp.x 30
25 mg comp.x 20
25 mg comp.x 30
25 mg comp.x 30
100 mg comp.x 30
100 mg comp.x 30
25 mg comp.x 30
25 mg comp.x 30
50
60
60
30
60
30
100
30
10
10
2
10
2
10
10
30
60
20
1
1
1
1
16
8
28
14
15
30
30
15
20
30
20
30
30
30
30
30
30
Casasco
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Novartis
Novartis
Montpellier
Finadiet
Alcon
Alcon
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Lundbeck
Lundbeck
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Aventis Pharma
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Bagó
Bagó
Elea
Elea
Phoenix
espironolactona
estradiol
estradiol
estradiol
estradiol
estradiol
estradiol
estradiol
estradiol
estradiol
estradiol
estradiol
estradiol
estradiol
estradiol
estradiol
estradiol
estradiol
estradiol transdermal
estradiol transdermal
estradiol transdermal
estradiol transdermal
estradiol transdermal
estradiol transdermal
estriol
estriol
estriol
estriol
estriol
etinilestradiol+gestodeno
etinilestradiol+gestodeno
etinilestradiol+gestodeno
etinilestradiol+gestodeno
etinilestradiol+gestodeno
etinilestradiol+gestodeno
etinilestradiol+gestodeno
etinilestradiol+norgestimato
etinilestradiol+norgestimato
etosuximida
NORMITAL
ESTROFEM 1 MG
ESTROFEM 2 MG
ETROSTERON
EVOREL 25
EVOREL 50
GINATEX
GINATEX
GINATEX
LINDISC
PROGYNON DEPOT
PROGYNOVA
PROGYNOVA
REPLASYN
RONFASE
RONFASE
RONTAGEL
TRIAL GEL
TRIAL SAT
TRIAL SAT
TRIAL SAT
TRIAL SAT L.A.
TRIAL SAT L.A.
TRIAL SAT L.A.
COLPOESTRIOL
COLPOESTRIOL
ORGESTRIOL
ORGESTRIOL
ORGESTRIOL
FEMIANE
GINELEA
GINELEA MD
GINELEA T
GYNOVIN
MIRELLE
SECRET 28
CILEST
TRIDETTE
ZARONTIN
100 Mg
1 Mg
2 Mg
5 Mg
25 Mg
50 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
50 Mg
10 Mg
2 Mg
1 Mg
60 Mg
2 Mg
1 Mg
60 Mg
60 Mg
25 Mg
50 Mg
100 Mg
25 Mg
50 Mg
100 Mg
500 Mg
1000 Mg
1000 Mg
500 Mg
1000 Mg
20/75 Mg
30/75 Mg
20/75 Mg
0 Mg
30/75 Mg
15/60 Mg
15/60 Mg
35/250 Mg
0 Mg
250 Mg
100 mg comp.x 30
comp.x 28
comp.x 28
iny.a.x 1 x 2 ml
sistemas x 8
sistemas x 8
gel transd.0.5mg sob.x30
gel transd.0.5mg sob.x60
gel transd.x35g c/dosif.
50 mcg/día sist.trasd.x4
10 mg IM iny.a.ol.x 1 ml
2 mg comp.x 28
1 mg comp.x 28
bomba gel x 80 g
2 mg comp.x 28
1 mg comp.x 28
env.x 80 g
gel x 80 g
0.025 mg sat x 8
0.050 mg sat x 8
0.100 mg sat x 8
0.025 mg sat x 4
0.050 mg sat x 4
0.100 mg sat x 4
ov.x 10
cr.x 15 g
cr.vag.x 15 g c/aplic.
ov.x 10
1000 mcg comp.x 30
grag.x 21
grag.x 21
grag.x 21
grag.x 21
blist.grag.x 21
comp.x 28
comp.rec.x 28
comp.x 21
comp.x 21
liq.x 120 ml
30
28
28
1
8
8
30
60
1
4
1
28
28
1
28
28
1
1
8
8
8
4
4
4
10
1
1
10
30
21
21
21
21
21
28
28
21
21
1
Phoenix
Elea
Elea
Elea
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Schering
Schering
Schering
Schering
Trb-Pharma
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Organon
Organon
Organon
Schering
Elea
Elea
Elea
Schering
Schering
Elea
Janssen-Cilag
Gador
Elea
etosuximida
ezetimibe
ezetimibe
ezetimibe
ezetimibe
ezetimibe
ezetimibe
ezetimibe
ezetimibe
ezetimibe
ezetimibe
ezetimibe
ezetimibe
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
ezetimibe+simvastatin
fenitoína
fenitoína
fenitoína
fenitoína
fenitoína
fenobarbital
fenobarbital
ZARONTIN
ACOTRAL
ACOTRAL
ACOTRAL
CORACIL
CORACIL
EZETROL
IXACOR
IXACOR
TRILIP
TRILIP
ZETIA
ZETIA
VYTORIN
VYTORIN
VYTORIN
VYTORIN
ALIPAS DUO
ALIPAS DUO
ALIPAS DUO
ALIPAS DUO
ALIPAS DUO
ALIPAS DUO
ALIPAS DUO
ALIPAS DUO
ALIPAS DUO
ALIPAS DUO
ALIPAS DUO
VYTORIN
VYTORIN
VYTORIN
VYTORIN
EPAMIN
EPAMIN
EPAMIN
EPAMIN
EPAMIN
ALEPSAL
ALEPSAL
250 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10/10
10/20
10/40
10/80
10/10 Mg
10/10 Mg
10/10 Mg
10/20 Mg
10/20 Mg
10/20 Mg
10/40 Mg
10/80 Mg
10/40 Mg
10/80 Mg
10/40 Mg
10/10 Mg
10/20 Mg
10/80 Mg
10/40 Mg
125 Mg
100 Mg
100 Mg
50 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
caps.x 25
10 mg comp.x 20
10 mg comp.x 30
10 mg comp.x 10
10 mg comp.x 10
10 mg comp.x 30
10 mg comp.x 20
10 mg comp.x 15
10 mg comp.x 30
10 mg comp.x 30
10 mg comp.x 10
10 mg comp.x 14
10 mg comp.x 28
10/10 mg comp.x
10/20 mg comp.x
10/40 mg comp.x
10/80 mg comp.x
10/10 mg comp.x
10/10 mg comp.x
10/10 mg comp.x
10/20 mg comp.x
10/20 mg comp.x
10/20 mg comp.x
10/40 mg comp.x
10/80 mg comp.x
10/40 mg comp.x
10/80 mg comp.x
10/40 mg comp.x
10/10 mg comp.x
10/20 mg comp.x
10/80 mg comp.x
10/40 mg comp.x
liq.x 120 ml
caps.x 30
caps.x 50
100 mg a.x 2 ml
caps.x 100
comp.x 60
comp.x 20
30
30
30
30
14
28
30
14
28
30
14
28
28
14
30
14
14
14
14
25
20
30
10
10
30
20
15
30
30
10
14
28
30
30
30
30
14
28
30
14
28
30
14
28
28
14
30
14
14
14
14
1
30
50
1
100
60
20
Elea
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Gador
Gador
Merck Sharp & Do
Roemmers
Roemmers
Elea
Elea
Schering-Plough
Schering-Plough
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Spedrog Caillon
Spedrog Caillon
fenobarbital
fenobarbital
fenobarbital
fenobarbital
fenobarbital
fenoximetilpenicilina
fenoximetilpenicilina
fenoximetilpenicilina
fenoximetilpenicilina
fenoximetilpenicilina
fexofenadina
fexofenadina
fexofenadina
fexofenadina
fexofenadina
fexofenadina
finasteride
finasteride
finasteride
finasteride
finasteride
finasteride
finasteride
finasteride
flecainida
flecainida
fluoxetina
fluoxetina
fluoxetina
fluoxetina
fluoxetina
fluoxetina
fluoxetina
fluoxetina
fluoxetina
fluoxetina
fluoxetina
fluoxetina
fluoxetina
GARDENAL
GARDENAL
LUMINAL
LUMINAL
LUMINALETAS
PEN ORAL
PEN ORAL
PEN ORAL
PEN ORAL
PEN ORAL
ALLEGRA
ALLEGRA
ALLEGRA
ALLEGRA
ALLEGRA
ALLEGRA
AVERTEX 5 MG
DARIC
FINASTERIN
PROPECIA
PROSCAR
PROSTENE
TEALEP
VETIPROST
DIONDEL
DIONDEL
ANIMEX-ON
ANIMEX-ON
EQUILIBRANE
EQUILIBRANE
FOXETIN
FOXETIN
FOXETIN
FOXETIN
FOXETIN 10
MITILASE
NEUPAX
PROZAC
PROZAC
100 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
15 Mg
300000 Mg
1 Mg
1.5 Mg
500000 Mg
300000 Mg
120 Mg
60 Mg
120 Mg
180 Mg
180 Mg
60 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
1 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
100 Mg
100 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
comp.x 20
comp.x 60
comp.x 20
comp.x 60
comp.x 30
jbe.concent.x 90 g
1000000 UI comp.x 18
1500000 UI comp.x 18
500000 UI comp.x 18
jbe.concent.x 60 g
120 mg comp.x 10
60 mg caps.x 40
120 mg comp.x 30
180 mg comp.x 10
180 mg comp.x 20
60 mg caps.x 20
comp.rec.x 30
comp.x 30
comp.rec.x 30
1 mg comp.rec.x 30
comp.x 30
5 mg comp.x 30
5 mg comp.rec.x 30
5 mg comp.x 30
comp.x 20
comp.x 50
20 mg comp.x 30
20 mg comp.x 20
20 mg comp.x 30
20 mg comp.x 60
20 mg comp.x 40
20 mg comp.x 60
20 mg comp.x 20
20 mg comp.x 30
10 mg comp.x 30
20 mg comp.x 30
comp.x 30
20 mg caps.x 14
20 mg caps.x 28
20
60
20
60
30
1
18
18
18
1
10
40
30
10
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
20
50
30
20
30
60
40
60
20
30
30
30
30
14
28
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Bayer
Bayer
Bayer
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Beta
Phoenix
Finadiet
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Ivax Arg.
Raffo
Ivax Arg.
Roemmers
Roemmers
Laboratorios
Laboratorios
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Spedrog Caillon
Bagó
Eli Lilly
Eli Lilly
fluoxetina
fluoxetina
fluoxetina
fluoxetina
fluticasona
fluticasona
fluticasona
fluticasona
fluticasona
fluticasona
fluticasona
fluticasona
fluticasona
fólico,ác.
fólico,ác.
fólico,ác.
fólico,ác.
fólico,ác.
fólico,ác.
fólico,ác.
fólico,ác.
fólico,ác.
fólico,ác.
fólico,ác.
formoterol
formoterol
formoterol
formoterol
formoterol
formoterol
formoterol
furosemida
furosemida
furosemida
gabapentin
gabapentin
gabapentin
gabapentin
gabapentin
PROZAC
PROZAC
PROZAC DURAPAC
SAURAT
FLIXONASE ACUOSO
FLIXOTIDE
FLIXOTIDE
FLIXOTIDE
FLIXOTIDE
FLIXOTIDE
FLIXOTIDE
FLUTI-K
RINISONA
COFLIC BALIARDA
COFLIC BALIARDA
COFLIC BALIARDA
EGESTAN FOLICO
EGESTAN FOLICO
EGESTAN FOLICO
EGESTAN FOLICO
SUPRAFOL
SUPRAFOL
SUPRAFOL
SUPRAFOL
FORDILEN
OXIS TURBUHALER
OXIS TURBUHALER
XANOL
XANOL
XANOL
XANOL
FURIX
LASIX
LASIX
LOGISTIC
LOGISTIC
LOGISTIC
LOGISTIC
LOGISTIC
20 Mg
20 Mg
90 Mg
20 Mg
50 Mg
125 Mg
125 Mg
250 Mg
250 Mg
250 Mg
50 Mg
50 Mg
50 Mg
10 Mg
5 Mg
1 Mg
1 Mg
5 Mg
1 Mg
5 Mg
1 Mg
5 Mg
5 Mg
1 Mg
12 Mg
4.5 Mg
9 Mg
12 Mg
12 Mg
6 Mg
6 Mg
40 Mg
40 Mg
10 Mg
100 Mg
300 Mg
300 Mg
400 Mg
400 Mg
Disp.20 mg comp.ran.x 14
Disp.20 mg comp.ran.x 28
90mg caps.lib.retard.x 4
comp.x 30
inhal.dosis x 120
125 mcg inhal.dosis x 60
125 mcg inhal.dosis x120
250 mcg diskus x 60
250 mcg inhal.dosis x 60
250 mcg inhal.dosis x120
50 mcg inhal.dosis x 120
50 mcg spray nasalx120ds
50 mcg spray nasalx120ds
10 mg comp.ran.x 30
5 mg comp.ran.x 30
1 mg comp.ran.x 30
1 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
1 mg comp.x 60
5 mg comp.x 60
1 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
5 mg comp.x 60
1 mg comp.x 60
caps.p/inhalar x 30
4.5 mcg env.x 60 dosis
9 mcg env.x 60 dosis
12 mcg caps.x 30
12 mcg caps.x 60
6 mcg caps.x 30
6 mcg caps.x 60
40 mg comp.x 50
40 mg comp.x 50
a.x 10 x 2 ml
100 mg comp.rec.x 100
300 mg comp.rec.x 30
300 mg comp.rec.x 60
400 mg comp.rec.x 30
400 mg comp.rec.x 60
14
28
4
30
120
60
120
60
60
120
120
120
120
30
30
30
30
30
60
60
30
30
60
60
30
60
60
30
60
30
60
50
50
10
100
30
60
30
60
Eli Lilly
Eli Lilly
Eli Lilly
Ivax Arg.
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Raffo
Phoenix
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Elea
Elea
Elea
Elea
Investi-Farma
Investi-Farma
Investi-Farma
Investi-Farma
Novartis
AstraZeneca
AstraZeneca
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Hexal
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Craveri
Craveri
Craveri
Craveri
Craveri
gabapentin
gabapentin
gabapentin
gabapentin
gabapentin
gabapentin
gabapentin
gabapentin
gabapentin
gabapentin
gabapentin
gabapentin
gemfibrozil
gemfibrozil
gemfibrozil
gemfibrozil
gemfibrozil
gemfibrozil
gestrinona
glibenclamida
glibenclamida
glibenclamida
glibenclamida
glibenclamida
glibenclamida
glibenclamida
glibenclamida
glibenclamida
glibenclamida
glibenclamida
glibenclamida
glibenclamida+metformina
glibenclamida+metformina
glibenclamida+metformina
glibenclamida+metformina
glibenclamida+metformina
glibenclamida+metformina
glimepiride
glimepiride
NEURONTIN
NEURONTIN
NEURONTIN
NEURONTIN
NEURONTIN
ULTRANEURAL
ULTRANEURAL
ULTRANEURAL
ULTRANEURAL
ULTRANEURAL
ULTRANEURAL
ULTRANEURAL
HIPOLIXAN 600
HIPOLIXAN 600
LOPID 600
LOPID 600
LOPID UD
LOPID UD
NEMESTRAN
BENCLAMID
BENCLAMID
BENCLAMID
DAONIL
DAONIL
EUGLUCON
EUGLUCON
GARDOTON
GARDOTON
GLIBEMIDA
GLIDANIL
GLIDANIL
GLUCOVANCE
GLUCOVANCE
GLUCOVANCE
GLUCOVANCE
ISLOGLIB
ISLOGLIB
AMARYL
AMARYL
100 Mg
300 Mg
300 Mg
400 Mg
600 Mg
800 Mg
400 Mg
600 Mg
100 Mg
300 Mg
300 Mg
400 Mg
600 Mg
600 Mg
600 Mg
600 Mg
900 Mg
900 Mg
2.5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
250/1.25 Mg
500/2.5 Mg
500/5 Mg
500/5 Mg
500/5 Mg
500/2.5 Mg
2 Mg
4 Mg
100 mg caps.x 100
300 mg caps.x 30
300 mg caps.x 60
400 mg caps.x 60
600 mg comp.rec.x 30
800 mg comp.x 30
400 mg comp.x 60
600 mg comp.x 30
100 mg comp.x 30
300 mg comp.x 30
300 mg comp.x 60
400 mg comp.x 30
comp.x 30
comp.x 60
comp.x 30
comp.x 60
900 mg comp.x 15
900 mg comp.x 30
caps.x 8
5 mg comp.x 100
5 mg comp.x 30
5 mg comp.x 60
comp.x 30
comp.x 60
comp.x 30
comp.x 60
comp.x 30
comp.x 60
5 mg comp.ran.x 30
comp.x 60
comp.x 30
250 mg/1.25 mg comp.x 30
500 mg/2.5 mg comp.x 30
500 mg/5 mg comp.x 30
500 mg/5 mg comp.x 60
500/5 mg comp.x 30
500/2.5 mg comp.x 30
2 mg comp.x 60
4 mg comp.x 15
100
30
60
60
30
30
60
30
30
30
60
30
30
60
30
60
15
30
8
100
30
60
30
60
30
60
30
60
30
60
30
30
30
30
60
30
30
60
15
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Bagó
Bagó
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Aventis Pharma
Craveri
Craveri
Craveri
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Roche
Roche
Raffo
Raffo
Temis-Lostaló
Montpellier
Montpellier
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Craveri
Craveri
Aventis Pharma
Aventis Pharma
glimepiride
glimepiride
glimepiride
glimepiride
glimepiride
glimepiride
glimepiride
glimepiride
glimepiride
glimepiride
glimepiride
glimepiride
glimepiride
glimepiride
glipizida
glipizida
gonadotrofina coriónica
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
heparina
heparina
heparina
heparina
AMARYL
AMARYL
ENDIAL
ENDIAL
ENDIAL
ENDIAL
GLEMAZ
GLEMAZ
GLEMAZ 2
GLEMAZ 2
ISLOPIR
ISLOPIR
ISLOPIR
ISLOPIR
MINODIAB
MINODIAB
ENDOCORION
ENABRAN
ENABRAN
ENABRAN
ENABRAN
HALOPIDOL
HALOPIDOL
HALOPIDOL
HALOPIDOL
HALOPIDOL
HALOPIDOL
HALOPIDOL
HALOPIDOL
HALOPIDOL FORTE
LIMERIX
LIMERIX
LIMERIX
LIMERIX
LIMERIX
CERVEP
CERVEP
CRONEPARINA
CRONEPARINA
4 Mg
2 Mg
4 Mg
2 Mg
2 Mg
4 Mg
4 Mg
4 Mg
2 Mg
2 Mg
2 Mg
2 Mg
4 Mg
4 Mg
5 Mg
5 Mg
5000 Mg
2 Mg
5 Mg
1 Mg
10 Mg
5 Mg
1 Mg
10 Mg
2 Mg
2 Mg
5 Mg
50 Mg
50 Mg
10 Mg
10 Mg
5 Mg
2 Mg
5 Mg
1 Mg
1000 Mg
1000 Mg
12500 Mg
7500 Mg
4 mg comp.x 30
2 mg comp.x 30
4 mg comp.x 30
2 mg comp.x 30
2 mg comp.x 60
4 mg comp.x 15
4 mg comp.trirran.x 15
4 mg comp.trirran.x 30
2 mg comp.ran.x 15
2 mg comp.ran.x 30
2 mg comp.x 30
2 mg comp.x 60
4 mg comp.x 15
4 mg comp.x 30
5 mg comp.x 90
5 mg comp.x 30
5000 UI liof.f.a.+solv.
2 mg/ml gts.x 20 ml
5 mg comp.x 60
1 mg comp.x 100
10 mg comp.x 60
5 mg iny.a.x 5 x 1 ml
1 mg comp.x 100
10 mg comp.x 60
2 mg/ml sol.oral x 100ml
2 mg/ml sol.oral x 15 ml
5 mg comp.x 60
iny.a.x 1 ml
iny.a.x 3 ml
10 mg sol.x 30 ml
10 mg comp.x 100
5 mg comp.x 100
gts.x 20 ml
iny.a.x 2
1 mg comp.x 100
gel tópico x 60 g
pda.tópica x 60 g
a.x2 x 0.5ml+jga.desc.x2
a.x2 x 0.3ml+jga.desc.x2
30
30
30
30
60
15
15
30
15
30
30
60
15
30
90
30
1
1
60
100
60
5
100
60
1
1
60
1
1
1
100
100
1
2
100
1
1
2
2
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Craveri
Craveri
Craveri
Craveri
Pfizer
Pfizer
Elea
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Menarini
Menarini
Ivax Arg.
Ivax Arg.
hidroclorotiazida
hidroclorotiazida
hidroclorotiazida+amilorida
hidroclorotiazida+amilorida
hidroclorotiazida+amilorida
hidroclorotiazida+amilorida
hidrocortisona
hidrocortisona
hidrocortisona
hidroxicloroquina
hidroxicloroquina
hidroxicloroquina
hidroxicloroquina
hidroxiprogesterona
hidroxiprogesterona
hierro,sulfato
hierro,sulfato
hierro,sulfato
hierro,sulfato
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
ibuprofeno
imipramina
DIUREX
DIUREX
DIUREX A
HIDRENOX A
MODURETIC
MODURETIC
ANUSOL HC
HIDROTISONA
SCHERICUR
EVOQUIN
METIREL
METIREL
POLIRREUMIN
GESTAGENO ELEA
PROLUTON DEPOT
FER IN SOL
FER IN SOL
SIDERBLUT
SIDERBLUT
ACTRON 600 RAPIDA
FEBRATIC
FEBRATIC
IBU NOVALGINA
IBU NOVALGINA
IBUFIX
IBUFIX
IBUFIX
IBUFIX 800 RETARD
IBUPIRAC
IBUPIRAC
IBUPIRAC 600
IBUPIRAC 600
IBUPIRAC 800
IBUPIRETAS
MATRIX 600
OXIBUT
OXIBUT PEDIATRICO
PONSTIN
ELEPSIN CL
25 Mg
50 Mg
50/5 Mg
50/5 Mg
50/5 Mg
50/5 Mg
1000 Mg
10 Mg
250 Mg
200 Mg
200 Mg
200 Mg
200 Mg
50 Mg
500 Mg
125 Mg
90 Mg
60 Mg
60 Mg
600 Mg
100 Mg
200 Mg
400 Mg
400 Mg
400 Mg
400 Mg
600 Mg
800 Mg
100 Mg
100 Mg
600 Mg
600 Mg
800 Mg
120 Mg
600 Mg
400 Mg
100 Mg
100 Mg
10 Mg
25 mg comp.x 30
50 mg comp.x 60
comp.x 30
comp.x 50
comp.x 50
comp.x 100
cr.x 10 g
10 mg comp.x 30
pda.x 20 g
200 mg comp.x 60
200 mg comp.x 30
200 mg comp.x 60
200 mg comp.rec.x 60
comp.x 20
500 mg IM iny.a.ol.x 2ml
sol.x 20 ml
jbe.x 120 ml
comp.x 30
comp.x 60
caps.gelat.blanda x 10
Ped.susp.x 100 ml
Ped.comp.mast.x 20
400 mg comp.x 30
400 mg comp.x 60
400 mg comp.x 10
400 mg comp.x 20
600 mg comp.x 20
800 mg Rtd.comp.x 20
susp.x 200 ml
susp.x 90 ml
600 mg comp.x 50
600 mg comp.x 20
comp.x 30
comp.x 20
600 mg comp.x 10
400 mg comp.x 20
2% susp.x 90 ml
susp.x 100 ml
10 mg comp.rec.x 24
30
60
30
50
50
100
1
30
1
60
30
60
60
20
1
1
1
30
60
10
1
20
30
60
10
20
20
20
1
1
50
20
30
20
10
20
1
1
24
Bagó
Bagó
Bagó
Ivax Arg.
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Elea
Aventis Pharma
Schering
Ivax Arg.
Pfizer
Pfizer
Trb-Pharma
Elea
Schering
Bristol
Bristol
Disprovent
Disprovent
Bayer
Roemmers
Roemmers
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Hexal
Hexal
Hexal
Hexal
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Trb-Pharma
Laboratorios
Laboratorios
Elea
Andrómaco
imipramina
imipramina
imipramina
imipramina
imiquimod
imiquimod
indapamida
indapamida
indapamida
ipratropio,bromuro
ipratropio,bromuro
ipratropio,bromuro
isosorbide,dinitrato
isosorbide,dinitrato
isosorbide,dinitrato
isosorbide,mononitrato
isosorbide,mononitrato
isosorbide,mononitrato
isosorbide,mononitrato
isosorbide,mononitrato
isosorbide,mononitrato
isosorbide,mononitrato
isosorbide,mononitrato
isosorbide,mononitrato
isosorbide,mononitrato
isosorbide,mononitrato
isosorbide,mononitrato
isosorbide,mononitrato
isosorbide,mononitrato
isotretinoína
isotretinoína
isotretinoína
isotretinoína
isoxuprina
isoxuprina
isoxuprina
ketoconazol
ketoconazol
ketoconazol
ELEPSIN CL
TOFRANIL
TOFRANIL
TOFRANIL PM
ALDARA
ALDARA
BAJATEN
NATRILIX
NATRILIX SR
ATROVENT
ATROVENT
ATROVENT
ISOKET
ISOKET
ISOKET RETARD
ISOLAN
ISOLAN
MEDOCOR
MEDOCOR
MEDOCOR AP
MONOKET
MONOKET
MONOKET
MONOKET RETARD
MONOKET RETARD
MONOTRIN 100
MONOTRIN 20
MONOTRIN 20
MONOTRIN 40
ROACCUTAN
ROACCUTAN
SCHERITONIN
SCHERITONIN
DUVADILAN
DUVADILAN
DUVADILAN
FITONAL
FITONAL
ORIFUNGAL
25 Mg
10 Mg
25 Mg
75 Mg
5 Mg
5 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
1.5 Mg
25 Mg
25 Mg
20 Mg
5 Mg
1 Mg
40 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
60 Mg
20 Mg
20 Mg
40 Mg
50 Mg
100 Mg
100 Mg
20 Mg
20 Mg
40 Mg
20 Mg
10 Mg
20 Mg
10 Mg
10 Mg
20 Mg
5 Mg
200 Mg
2 Mg
2 Mg
25 mg comp.rec.x 24
10 mg grag.x 60
25 mg grag.x 50
caps.x 30
5% cr.sob.x 12
5% cr.sob.x 6
grag.x 30
comp.x 30
1.5 mg comp.rec.x 30
sol.x 20 ml
sol.x 40 ml
aer.completo x 15 ml
5 mg comp.subl.x 30
sol.f.a.x 100 ml
40 mg comp.x 30
20 mg comp.x 20
20 mg comp.x 40
comp.x 20
comp.x 40
caps.x 30
20 mg comp.x 30
20 mg comp.x 60
40 mg comp.x 30
50 mg caps.x 30
100 mg caps.x 30
comp.x 20
comp.x 20
comp.x 40
comp.x 20
20 mg caps.x 30
10 mg caps.x 30
20 mg caps.x 30
10 mg caps.x 30
10 mg comp.x 20
20 mg comp.x 20
10 mg a.x 1 x 2 ml
comp.x 20
cr.x 30 g
cr.x 15 g
24
60
50
30
12
6
30
30
30
1
1
1
30
1
30
20
40
20
40
30
30
60
30
30
30
20
20
40
20
30
30
30
30
20
20
1
20
1
1
Andrómaco
Novartis
Novartis
Novartis
Sidus
Sidus
Merck Química
Servier
Servier
Boehringer Ingel
Boehringer Ingel
Boehringer Ingel
Sidus
Sidus
Sidus
Hexal
Hexal
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Sidus
Sidus
Sidus
Sidus
Sidus
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Roche
Roche
Schering
Schering
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
Andrómaco
Andrómaco
Janssen-Cilag
ketoconazol
ketoconazol
ketoconazol
ketoconazol
ketoconazol
ketoconazol
ketoconazol
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lamotrigina
lansoprazol
lansoprazol
lansoprazol
lansoprazol
lansoprazol
lansoprazol
lansoprazol
latanoprost
latanoprost
ORIFUNGAL
ORIFUNGAL
ORIFUNGAL
ORIFUNGAL
ORIFUNGAL
ORIFUNGAL M
ORIFUNGAL M
DAFEX
DAFEX
DAFEX
DAFEX
DAFEX
EPILEPAX
EPILEPAX
EPILEPAX
EPILEPAX
EPILEPAX
LAGOTRAN
LAGOTRAN
LAGOTRAN
LAMICTAL
LAMICTAL
LAMICTAL
LAMICTAL
LAMICTAL
LAMIRAX
LAMIRAX
LAMIRAX
LAMIRAX
LAMIRAX
LANZOPRAL
LANZOPRAL
LANZOPRAL
LANZOPRAL
LANZOPRAL MD
LANZOPRAL MD
LANZOPRAL MD
LOUTEN
XALATAN
20 Mg
400 Mg
2 Mg
2 Mg
2 Mg
200 Mg
200 Mg
50 Mg
25 Mg
5 Mg
100 Mg
200 Mg
5 Mg
50 Mg
100 Mg
200 Mg
25 Mg
100 Mg
25 Mg
50 Mg
100 Mg
200 Mg
25 Mg
5 Mg
50 Mg
100 Mg
200 Mg
25 Mg
5 Mg
50 Mg
30 Mg
30 Mg
30 Mg
30 Mg
15 Mg
15 Mg
15 Mg
50 Mg
50 Mg
susp.oral x 100 ml
ov.x 5
pvo.x 20 g
shamp.x 120 ml
shamp.x 60 ml
comp.x 10
comp.x 30
50 mg comp.dispers.x 30
25 mg comp.dispers.x 30
5 mg comp.dispers.x 30
100 mg comp.dispers.x 30
200 mg comp.dispers.x 30
5 mg comp.dispers.x 30
50 mg comp.dispers.x 30
100 mg comp.dispers.x 30
200 mg comp.dispers.x 30
25 mg comp.dispers.x 30
100 mg comp.dispers.x 30
25 mg comp.dispers.x 30
50 mg comp.dispers.x 30
100 mg comp.x 30
200 mg comp.x 30
25 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
50 mg comp.x 30
100 mg comp.dispers.x 30
200 mg comp.dispers.x 30
25 mg comp.dispers.x 30
5 mg comp.dispers.x 30
50 mg comp.dispers.x 30
caps.x 15
caps.x 30
susp.sob.x 15
susp.sob.x 30
caps.x 30
susp.sob.x 15
susp.sob.x 30
colir.x 2.5 ml
gts.oft.x 2.5 ml
1
5
1
1
1
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
15
30
15
30
30
15
30
1
1
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Beta
Beta
Beta
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Poen
Pfizer
leflunomida
leflunomida
leflunomida
leflunomida
leflunomida
leflunomida
levodopa+benserazida
levodopa+benserazida
levodopa+benserazida
levodopa+benserazida
levodopa+carbidopa
levodopa+carbidopa
levodopa+carbidopa
levodopa+carbidopa
levodopa+carbidopa
levodopa+carbidopa
levodopa+carbidopa
levodopa+carbidopa
levodopa+carbidopa
levodopa+carbidopa
levomepromazina
levomepromazina
levomepromazina
levomepromazina
levomepromazina
levomepromazina
levomepromazina
levonorgestrel
levonorgestrel+etinilestradiol
levonorgestrel+etinilestradiol
levonorgestrel+etinilestradiol
levonorgestrel+etinilestradiol
levonorgestrel+etinilestradiol
levonorgestrel+etinilestradiol
levonorgestrel+etinilestradiol
levonorgestrel+etinilestradiol
levonorgestrel+etinilestradiol
levonorgestrel+etinilestradiol
levonorgestrel+etinilestradiol
ARAVA
ARAVA
FILARTROS
FILARTROS
INMUNOARTRO
INMUNOARTRO
MADOPAR
MADOPAR
MADOPAR
MADOPAR
LEBOCAR
LEBOCAR
LEBOCAR 100-25
LEBOCAR 100-25
LEBOCAR AP
SINEMET 100/25
SINEMET 100/25
SINEMET 250/25
SINEMET 250/25
SINEMET CR
NOZINAN
NOZINAN
NOZINAN
NOZINAN
NOZINAN MINOR
TOGREL
TOGREL
MICROLUT
APRIL
DOS DIAS N
EVELEA M.D.
FEMEXIN
FEMEXIN 28
MICROGYNON
MICROVLAR
MIRANOVA
NEOGYNON
TRIDESTAN N
TRIQUILAR
20 Mg
100 Mg
100 Mg
20 Mg
100 Mg
20 Mg
200/50 Mg
200/50 Mg
100/25 Mg
50/12.5 Mg
250/25 Mg
250/25 Mg
100/25 Mg
100/25 Mg
200/50 Mg
100/25 Mg
100/25 Mg
250/25 Mg
250/25 Mg
200/50 Mg
2 Mg
25 Mg
25 Mg
100 Mg
10 Mg
2 Mg
25 Mg
30 Mg
100/20 Mg
2000/200 Mg
150/30 Mg
100/20 Mg
100/20 Mg
150/30 Mg
150/30 Mg
100/20 Mg
250/50 Mg
0 Mg
0 Mg
20 mg comp.x 30
100 mg comp.x 3
100 mg comp.rec.x 3
20 mg comp.rec.x 30
100 mg comp.rec.x 3
20 mg comp.rec.x 30
250 mg comp.x 50
250 mg comp.x 30
125 mg tab.dispers.x 100
62.5 mg tab.dispers.x100
comp.rec.x 30
comp.rec.x 60
comp.rec.x 30
comp.rec.x 60
comp.x 30
comp.x 100
comp.x 50
comp.x 30
comp.x 60
comp.x 30
2 mg comp.x 30
2.5% iny.x 5 x 1 ml
25 mg comp.x 30
100 mg comp.x 50
gts.x 30 ml
2 mg comp.x 50
25 mg comp.x 50
grag.x 35
comp.x 21
comp.x 2
comp.x 21
comp.x 21
comp.x 28
blist.grag.x 21
grag.x 21
grag.x 21
blist.grag.x 21
grag.x 21
blist.grag.x 21
30
3
3
30
3
30
50
30
100
100
30
60
30
60
30
100
50
30
60
30
30
5
30
50
1
50
50
35
21
2
21
21
28
21
21
21
21
21
21
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Beta
Beta
Roche
Roche
Roche
Roche
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Schering
Gador
Elea
Elea
Elea
Elea
Schering
Schering
Schering
Schering
Gador
Schering
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
levotiroxina
linestrenol
litio,carbonato
loperamida
loperamida
loperamida
loperamida
loperamida
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina
EUTHYROX
EUTHYROX
EUTHYROX
EUTHYROX
EUTHYROX
EUTHYROX
EUTHYROX
EUTHYROX
LEVOTIROXINA
LEVOTIROXINA
LEVOTIROXINA
LEVOTIROXINA
LEVOTIROXINA
LEVOTIROXINA
LEVOTIROXINA
LEVOTIROXINA
LEVOTIROXINA
LEVOTIROXINA
T4 MONTPELLIER
T4 MONTPELLIER 125
T4 MONTPELLIER 150
T4 MONTPELLIER 200
T4 MONTPELLIER 50
T4 MONTPELLIER 50
T4 MONTPELLIER 112
T4 MONTPELLIER 75
EXLUTON
LITHIUN
LANSEKA
LANSEKA
REGULANE
REGULANE SOLUCION
SUPRASEC
ALERPRIV
ALERPRIV
ALERPRIV
ALERPRIV
BEDIX
BEDIX
100 Mg
125 Mg
150 Mg
175 Mg
200 Mg
25 Mg
50 Mg
75 Mg
75 Mg
25 Mg
50 Mg
88 Mg
100 Mg
112 Mg
125 Mg
137 Mg
150 Mg
175 Mg
100 Mg
125 Mg
150 Mg
200 Mg
50 Mg
50 Mg
112 Mg
75 Mg
0.5 Mg
300 Mg
2 Mg
2 Mg
2 Mg
0.02 Mg
2 Mg
10 Mg
10 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
100 mcg comp.birran.x 50
125 mcg comp.birran.x 50
150 mcg comp.birran.x 50
175 mcg comp.birran.x 50
200 mcg comp.birran.x 50
25 mcg comp.birran.x 50
50 mcg comp.birran.x 50
75 mcg comp.birran.x 50
75 mcg comp.x 50
25 mcg comp.x 50
50 mcg comp.x 50
88 mcg comp.x 50
100 mcg comp.x 50
112 mcg comp.x 50
125 mcg comp.x 50
137 mcg comp.x 50
150 mcg comp.x 50
175 mcg comp.x 50
100 mcg comp.x 50
125 mcg comp.x 50
150 mcg comp.x 50
200 mcg comp.x 50
50 mcg comp.x 100
50 mcg comp.x 50
112mcg comp.x50
75 mcg comp.x 50
comp.x 28
300 mg comp.x 50
2 mg comp.x 10
2 mg comp.x 20
comp.x 10
sol.x 60 ml
comp.x 10
comp.x 10
comp.x 30
jbe.x 120 ml
jbe.x 60 ml
susp.x 60 ml
comp.x 10
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
50
50
50
28
50
10
20
10
1
10
10
30
1
1
1
10
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Merck Química
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Organon
Elisium
Hexal
Hexal
Finadiet
Finadiet
Janssen-Cilag
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Laboratorios
Laboratorios
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina
loratadina+pseudoefedrina
loratadina+pseudoefedrina
loratadina+pseudoefedrina
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lorazepam
losartán
losartán
losartán
BEDIX
BILOINA
BILOINA
BILOINA
CLARITYNE
CLARITYNE
CLARITYNE
LERTAMINE
LOISAN
LOISAN
LORATINE
LORATINE
VAGRAN
VAGRAN
VAGRAN
ALERPRIV D
ALERPRIV D
ALERPRIV D
APLACASSE
APLACASSE
EMOTIVAL
EMOTIVAL
EMOTIVAL
EMOTIVAL
EMOTIVAL
EMOTIVAL
KALMALIN
KALMALIN
KALMALIN
KALMALIN
SIDENAR
SIDENAR
SIDENAR
SIDENAR
SIDENAR
SIDENAR
COZAAREX
COZAAREX
COZAAREX
10 Mg
5 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
5 Mg
5/120
5/120
5/60
1 Mg
2.5 Mg
1 Mg
1 Mg
1 Mg
2 Mg
2 Mg
2 Mg
1 Mg
2.5 Mg
1 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
1 Mg
1 Mg
1 Mg
50 Mg
100 Mg
12.5 Mg
comp.x 30
jbe.x 60 ml
comp.x 10
comp.x 30
comp.x 10
comp.x 30
jbe.x 60 ml
jbe.x 60 ml
comp.x 10
comp.x 30
10 mg comp.x 14
10 mg comp.x 7
10 mg comp.x 10
10 mg comp.x 30
jbe.x 60 ml
comp.x 10
comp.x 20
jbe.x 60 ml
1 mg comp.x 50
2.5 mg comp.x 50
1 mg comp.x 100
1 mg comp.x 30
1 mg comp.x 60
2 mg comp.x 100
2 mg comp.x 30
2 mg comp.x 60
1 mg comp.x 20
2.5 mg comp.x 40
1 mg comp.x 40
2.5 mg comp.x 20
2.5 mg comp.x 50
2.5 mg comp.x 100
2.5 mg comp.x 20
1 mg comp.x 100
1 mg comp.x 20
1 mg comp.x 50
50 mg comp.x 30
100 mg comp.x 30
12.5 mg comp.x 21
30
1
10
30
10
30
1
1
10
30
14
7
10
30
1
10
20
1
50
50
100
30
60
100
30
60
20
40
40
20
50
100
20
100
20
50
30
30
21
Laboratorios
Andrómaco
Andrómaco
Andrómaco
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Baliarda
Baliarda
Hexal
Hexal
Finadiet
Finadiet
Finadiet
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Menarini
Menarini
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
losartán
mebendazol
mebendazol
mebendazol
mebendazol
mebendazol
mebendazol
mebendazol
medroxiprogesterona
memantine
memantine
memantine
memantine
memantine
memantine
memantine
memantine
memantine
memantine
memantine
COZAAREX
FENSARTAN
FENSARTAN
FENSARTAN
LOPLAC
LOPLAC
LOSACOR
LOSACOR
LOSACOR
LOSACOR
NITEN
NITEN
NITEN 100
PAXON
PAXON
PAXON
PAXON
PAXON
TEMISARTAN
TEMISARTAN
MEBUTAR 200
MEBUTAR 200
NEMASOLE
NEMASOLE
NEMASOLE 200
NEMASOLE 200
NEMASOLE AD
FARLUTALE
AKATINOL
AKATINOL
CARRIER
CARRIER
CARRIER
CONEXINE
EBIXA
MERITAL
MERITAL
NEUROPLUS
NEUROPLUS
50 Mg
100 Mg
50 Mg
50 Mg
50 Mg
50 Mg
50 Mg
100 Mg
50 Mg
100 Mg
50 Mg
50 Mg
100 Mg
50 Mg
100 Mg
100 Mg
50 Mg
50 Mg
50 Mg
50 Mg
200 Mg
200 Mg
100 Mg
100 Mg
200 Mg
200 Mg
500 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
50 mg comp.x 15
100 mg comp.x 28
50 mg comp.x 14
50 mg comp.x 28
50 mg comp.x 15
50 mg comp.x 30
50 mg comp.rec.x 30
100 mg comp.rec.x 30
50 mg comp.rec.x 15
100 mg comp.rec.x 15
comp.x 15
comp.x 30
comp.rec.x 30
50 mg comp.x 28
100 mg comp.rec.x 30
100 mg comp.x 28
50 mg comp.rec.x 30
50 mg comp.x 14
50 mg comp.x 15
50 mg comp.x 30
comp.x 6
susp.x 30 ml
comp.x 6
susp.x 30 ml
comp.x 6
susp.x 30 ml
comp.x 6
10 mg comp.x 20
comp.x 28
comp.x 14
comp.x 10
comp.x 30
comp.x 60
comp.rec.x 30
10 mg comp.rec.x 28
comp.ran.x 15
comp.ran.x 30
comp.x 20
comp.x 40
15
28
14
28
15
30
30
30
15
15
15
30
30
28
30
28
30
14
15
30
6
1
6
1
6
1
6
20
28
14
10
30
60
30
28
15
30
20
40
Merck Sharp & Do
Elea
Elea
Elea
Casasco
Casasco
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Andrómaco
Andrómaco
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Pfizer
Phoenix
Phoenix
Casasco
Casasco
Casasco
Beta
Lundbeck
Roemmers
Roemmers
Baliarda
Baliarda
memantine
mesalazina
mesalazina
mesalazina
mesalazina
mesalazina
mesalazina
mesalazina
mesalazina
mesalazina
mesalazina
mesalazina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
metformina
NEUROPLUS
5-ASA 400
5-ASA 400
PENTASA
PENTASA
PENTASA
PENTASA
PENTASA ENEMA
YOLECOL
YOLECOL
YOLECOL
YOLECOL
D.B.I. METFORMINA
D.B.I. METFORMINA
D.B.I. METFORMINA
D.B.I.AP FORTE
D.B.I.AP FORTE
D.B.I.AP METFORMINA
D.B.I.AP METFORMINA
D.B.I.AP METFORMINA
GLUCAMINOL FORTE
GLUCAMINOL FORTE
GLUCOPHAGE
GLUCOPHAGE
GLUCOPHAGE
GLUCOPHAGE
GLUCOPHAGE 850
GLUCOPHAGE 850
ISLOTIN
ISLOTIN
ISLOTIN 1000
ISLOTIN 1000
ISLOTIN 1000
ISLOTIN RETARD
ISLOTIN RETARD
ISLOTIN RETARD
METFORAL
METFORAL 850
METFORMIN TEMIS
10 Mg
400
400
1000 Mg
1000 Mg
500 Mg
500 Mg
1000 Mg
500 Mg
800 Mg
800 Mg
800 Mg
500 Mg
500 Mg
500 Mg
1000 Mg
1000 Mg
850 Mg
850 Mg
850 Mg
850 Mg
850 Mg
1000 Mg
1000 Mg
500 Mg
500 Mg
850 Mg
850 Mg
500 Mg
500 Mg
1000 Mg
1000 Mg
1000 Mg
850 Mg
850 Mg
850 Mg
500 Mg
850 Mg
500 Mg
sol.oral x 30 ml
400 mg comp.x 30
400 mg sup.x 10
1 g sob.x 50
1 g sup.x 28
500 mg comp.x 100
500 mg comp.x 50
1 g pomos x 7 x 100 ml
500 mg sup.x 30
800 mg comp.x 30
800 mg comp.x 60
800 mg comp.x 90
comp.x 100
comp.x 30
comp.x 60
comp.rec.x 30
comp.rec.x 60
comp.rec.x 100
comp.rec.x 30
comp.rec.x 60
850 mg comp.x 30
850 mg comp.x 60
1000 mg comp.x 30
1000 mg comp.x 60
500 mg comp.x 100
500 mg comp.x 30
comp.x 30
comp.x 60
comp.x 100
comp.x 30
comp.rec.x 100
comp.rec.x 20
comp.rec.x 50
comp.x 100
comp.x 30
comp.x 60
500 mg comp.x 30
850 mg comp.x 30
500 mg comp.x 60
1
30
10
50
28
100
50
7
30
30
60
90
100
30
60
30
60
100
30
60
30
60
30
60
100
30
30
60
100
30
100
20
50
100
30
60
30
30
60
Baliarda
Domínguez
Domínguez
Ferring
Ferring
Ferring
Ferring
Ferring
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Roche
Roche
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Merck Química
Craveri
Craveri
Craveri
Craveri
Craveri
Craveri
Craveri
Craveri
Menarini
Menarini
Temis-Lostaló
metformina
metformina
metformina
metildopa
metildopa
metilergonovina
metilergonovina
metilfenidato
metilfenidato
metilfenidato
metilfenidato
metilprednisolona,aceponato
metilprednisolona,aceponato
metilprednisolona,aceponato
metilprednisolona,aceponato
metilprednisona
metilprednisona
metilprednisona
metilprednisona
metilprednisona
metilprednisona
metilprednisona
metimazol
metimazol
metoclopramida
metoclopramida
metoclopramida
metoclopramida
metoclopramida
metoclopramida
metoclopramida
metoprolol
metoprolol
metotrexato
metotrexato
metotrexato
metotrexato
metotrexato
metotrexato
METFORMIN TEMIS
METFORMIN TEMIS
METFORMIN TEMIS
ALDOMET
ALDOMET
BASOFORTINA
BASOFORTINA
CONCERTA
CONCERTA
RITALINA
RITALINA LA
ADVANTAN
ADVANTAN
ADVANTAN
ADVANTAN
CORTIPYREN B
CORTIPYREN B
CORTIPYREN B
DELTISONA B
DELTISONA B
DELTISONA B
DELTISONA B
DANANTIZOL
DANANTIZOL
RELIVERAN
RELIVERAN
RELIVERAN
RELIVERAN
RELIVERAN
RELIVERAN
RELIVERAN
LOPRESOR
LOPRESOR RETARD
ARTRAIT
ARTRAIT
ARTRAIT
ARTRAIT
ERVEMIN
ERVEMIN
850 Mg
500 Mg
850 Mg
250 Mg
500 Mg
0.2 Mg
0.125 Mg
36 Mg
18 Mg
10 Mg
20 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
8 Mg
4 Mg
40 Mg
4 Mg
40 Mg
8 Mg
4 Mg
20 Mg
5 Mg
5 Mg
2 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
10 Mg
100 Mg
200 Mg
10 Mg
7.5 Mg
2.5 Mg
7.5 Mg
10 Mg
5 Mg
850 mg comp.rec.x 60
500 mg comp.x 30
850 mg comp.rec.x 30
250 mg comp.rec.x 50
500 mg comp.rec.x 40
a.x 5 x 1 ml
grag.x 20
36 mg comp.x 20
18 mg comp.x 10
comp.x 30
20 mg caps.x 30
sol.x 20 ml
emuls.x 20 g
pda.x 15 g
cr.x 15 g
8 mg comp.x 20
4 mg comp.x 20
40 mg comp.x 20
4 mg comp.x 20
40 mg comp.x 20
8 mg comp.x 20
gts.x 15 ml
20 mg comp.x 30
5 mg comp.x 100
Ad.gts.x 20 ml
Nñ.gts.x 20 ml
a.x 3
a.x 6
Ad.gts.x 60 ml
comp.x 20
comp.x 10
100 mg comp.x 30
comp.x 20
10 mg comp.x 10
15 mg f.a.x 5 x 2 ml
2.5 mg comp.x 20
7.5 mg comp.x 10
10 mg comp.x 10
15 mg iny.a.x 5
60
30
30
50
40
5
20
20
10
30
30
1
1
1
1
20
20
20
20
20
20
1
30
100
1
1
3
6
1
20
10
30
20
10
5
20
10
10
5
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Novartis
Novartis
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Novartis
Novartis
Schering
Schering
Schering
Schering
Gador
Gador
Gador
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Gador
Gador
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Ivax Arg.
Ivax Arg.
metotrexato
metotrexato
metronidazol
metronidazol
metronidazol
metronidazol
metronidazol
mexiletina
mexiletina
miconazol+metronidazol+asoc.
miconazol+metronidazol+asoc.
miconazol+metronidazol+asoc.
miconazol+metronidazol+asoc.
miconazol+metronidazol+asoc.
miconazol+metronidazol+asoc.
miconazol+metronidazol+asoc.
miconazol+metronidazol+asoc.
mometasona
mometasona
mometasona
mometasona
mometasona
mometasona
mometasona
mometasona
mometasona
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
morfina,sulfato
morfina,sulfato
morfina,sulfato
morfina,sulfato
mosapride
mosapride
mosapride
mosapride
mosapride
ERVEMIN
ERVEMIN
FLAGYL
FLAGYL
FLAGYL
GINKAN 500
GINKAN 500
MEXITILEN
MEXITILEN
CIPROCORT
GINAL CENT
GINKAN BALIARDA
GINKAN BALIARDA
MAILEN
MAILEN
PENTOL
PENTOL
ELOCON
ELOCON CREMA
NASONEX
NASONEX MINI
NOVASONE
NOVASONE
NOVASONE
UNICLAR
UNICLAR MINI
SINGULAIR
SINGULAIR
SINGULAIR
SINGULAIR
MST CONTINUS
MST CONTINUS
MST CONTINUS
MST CONTINUS
GALOPRAN
GALOPRAN
GALOPRAN
GALOPRAN
GALOPRAN
2.5 Mg
7.5 Mg
500 Mg
500 Mg
125 Mg
500 Mg
500 Mg
100 Mg
200 Mg
200/250/5 Mg
100/400/5/45/15 Mg
100/300/4.4/48.8 Mg
100/300/4.4/48.8 Mg
100/400/5/45/15 Mg
100/400/5/45/15 Mg
100/400/5/45/15 Mg
100/400/5/45/15 Mg
100 Mg
100 Mg
50 Mg
50 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
50 Mg
50 Mg
5 Mg
4 Mg
10 Mg
4 Mg
60 Mg
10 Mg
100 Mg
30 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
5 Mg
5 Mg
25 Mg
2.5 mg comp.x 20
7.5 mg comp.x 10
500 mg comp.x 20
500 mg ov.x 10
susp.beb.x 100 ml
comp.rec.x 8
comp.rec.x 20
100 mg caps.x 20
200 mg caps.x 50
ov.x 6
caps.blandas vag.x 6
ov.x 12
ov.x 6
caps.blandas vag.x 6
caps.blandas vag.x 12
ov.x 12
ov.x 6
loc.x 30 ml
pomo x 15 g
Nas.spray acuoso x140ds.
Nas.spray acuoso x 60ds.
cr.x 15 g
cr.x 30 g
loc.x 30 ml
spray nasal ac.x 140 ds.
spray nasal ac.x 60 ds.
Niños 5 mg comp.mast.x30
Niños 4 mg gran.sob.x 30
10 mg comp.x 30
Niños 4 mg comp.mast.x30
60 mg comp.x 20
10 mg comp.x 20
100 mg comp.x 20
30 mg comp.x 20
2.5 mg comp.x 20
2.5 mg comp.x 40
5 mg comp.ran.x 20
5 mg comp.ran.x 40
susp.oral gts.x 20 ml
20
10
20
10
1
8
20
20
50
6
6
12
6
6
12
12
6
1
1
140
60
1
1
1
140
60
30
30
30
30
20
20
20
20
20
40
20
40
1
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Baliarda
Baliarda
Boehringer Ingel
Boehringer Ingel
Beta
Beta
Baliarda
Baliarda
Investi-Farma
Investi-Farma
Sidus
Sidus
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
mosapride
mosapride
mosapride
mosapride
mosapride
mosapride
mosapride
mosapride
mosapride
mosapride
mosapride
mosapride
mosapride
mosapride
moxifloxacino
moxifloxacino
mupirocina
mupirocina
mupirocina
nadroparina cálcica
nadroparina cálcica
nadroparina cálcica
nadroparina cálcica
nadroparina cálcica
nadroparina cálcica
nadroparina cálcica
nadroparina cálcica
nadroparina cálcica
nateglinida
nateglinida
nateglinida
nevirapina
nevirapina
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol
nifedipina
nifedipina
INTESUL
INTESUL
INTESUL
LOSTAPRIDE
MOSAR
MOSAR
MOSAR
MOSAR
MOSAR
MOSAR
MOSAR
MOSAR
MOSAR
MOSAR
AVELOX
AVELOX
BACTROBAN
BACTROBAN CREMA
BACTROBAN NASAL
FRAXIPARINE
FRAXIPARINE
FRAXIPARINE
FRAXIPARINE
FRAXIPARINE
FRAXIPARINE
FRAXIPARINE
FRAXIPARINE
FRAXIPARINE TX
NATEGLIN
NATEGLIN
STARLIX
VIRAMUNE
VIRAMUNE
NEXIUM
NEXIUM
NEXIUM
NEXIUM
ADALAT OROS
ADALAT OROS
2.5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
25 Mg
12.5 Mg
400 Mg
400 Mg
2 Mg
2 Mg
2 Mg
9500 Mg
9500 Mg
9500 Mg
9500 Mg
9500 Mg
9500 Mg
9500 Mg
9500 Mg
19000 Mg
120 Mg
120 Mg
120 Mg
200 Mg
50 Mg
20 Mg
20 Mg
40 Mg
40 Mg
20 Mg
30 Mg
2.5 mg comp.rec.x 30
5 mg comp.rec.x 30
5 mg comp.rec.x 60
5 mg comp.rec.x 20
2.5 mg comp.rec.x 40
2.5 mg comp.rec.x 20
2.5 mg comp.rec.x 30
2.5 mg comp.rec.x 60
5 mg comp.rec.x 20
5 mg comp.rec.x 30
5 mg comp.rec.x 40
5 mg comp.rec.x 60
susp.gts.x 20 ml
1% pvo.p/susp.oralx 60ml
400 mg comp.rec.x 5
400 mg comp.rec.x 7
ung.x 15 g
pomo x 15 g
ung.x 3 g
jga.prell.x 10 - 0.3 ml
jga.prell.x 10 - 0.4 ml
jga.prell.x 10 - 0.6 ml
jga.prell.x 10 - 0.8 ml
jga.prell.x 1 - 0.3 ml
jga.prell.x 1 - 0.4 ml
jga.prell.x 1 - 0.6 ml
jga.prell.x 1 - 0.8 ml
jga.prell.x 2 - 0.6 ml
120 mg comp.x 48
120 mg comp.x 84
120 mg comp.rec.x 84
200 mg comp.x 60
susp.x 240 ml
20 mg comp.rec.x 14
20 mg comp.rec.x 28
40 mg comp.rec.x 14
40 mg comp.rec.x 28
20 mg comp.x 30
30 mg comp.x 20
30
30
60
20
40
20
30
60
20
30
40
60
1
1
5
7
1
1
1
10
10
10
10
1
1
1
1
2
48
84
84
60
1
14
28
14
28
30
20
Beta
Beta
Beta
Temis-Lostaló
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Bayer
Bayer
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Phoenix
Phoenix
Novartis
Boehringer Ingel
Boehringer Ingel
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
Bayer
Bayer
nifedipina
nifedipina
nifedipina
nifedipina
nifedipina
nifedipina
nifedipina
nifedipina
nistatina
nistatina
nistatina
nistatina
nistatina
nitrofurantoína
nitrofurantoína
nitroglicerina
nitroglicerina
nitroglicerina
nitroglicerina
nitroglicerina
nitroglicerina
nitroglicerina
nitroglicerina
norelgestromin+etinilestradiol
noretisterona
noretisterona
noretisterona+etinilestradiol
norfloxacina
norfloxacina
norfloxacina
norfloxacina
norfloxacina
norfloxacina
norfloxacina
norfloxacina
norfloxacina
norfloxacina
norfloxacina
norfloxacina
ADALAT OROS
ADALAT OROS
ADALAT RETARD
ADALAT RETARD
ADALAT RETARD 10
ADALAT RETARD 10
NIFED SOL
NIFED SOL
MICOSTATIN
MICOSTATIN
MICOSTATIN
MICOSTATIN
MICOSTATIN
FURADANTINA
FURADANTINA MC
NITRODERM TTS
NITRODERM TTS
NITRODERM TTS
NITRODERM TTS
NITRO-DUR
NITRO-DUR
NITRO-DUR
NITRO-DUR
EVRA
PRIMOLUT NOR
SELECTAN
PRIMOSISTON
MEMENTO NF
MEMENTO NF
NORFLOXACINA
NORFLOXACINA
NOROXIN
NORSOL
UROSEPTAL
UROSEPTAL
UROTEM
UROTEM
WENFLOX
WENFLOX
30 Mg
60 Mg
20 Mg
20 Mg
10 Mg
10 Mg
30 Mg
60 Mg
500000 Mg
500000 Mg
100000 Mg
100000 Mg
100000 Mg
25 Mg
100 Mg
10 Mg
10 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
10 Mg
5 Mg
150/20 Mg
5 Mg
2 Mg
2/0.01 Mg
400 Mg
400 Mg
400 Mg
400 Mg
400 Mg
400 Mg
400 Mg
400 Mg
400 Mg
400 Mg
400 Mg
400 Mg
30 mg comp.x 30
60 mg comp.x 20
20 mg comp.x 20
20 mg comp.x 50
10 mg comp.x 20
10 mg comp.x 50
30 mg comp.x 30
60 mg comp.x 30
susp.oral x 60 ml
comp.orales x 18
cr.x 30 g
pda.x 30 g
tab.vag.x 30
susp.x 120 ml
100 mg caps.x 36
10 mg sistema x 10
10 mg sistema x 30
5 mg sistema x 10
5 mg sistema x 30
5 mg apos.x 30
10 mg apos.x 10
10 mg apos.x 30
5 mg apos.x 10
parches transdérmicos x3
5 mg blist.comp.x 20
2 mg comp.x 14
comp.x 30
comp.rec.x 20
comp.rec.x 10
comp.x 10
comp.x 20
400 mg comp.x 20
400 mg comp.x 20
comp.x 10
comp.x 20
comp.x 20
comp.x 14
400 mg comp.x 10
400 mg comp.x 20
30
20
20
50
20
50
30
30
1
18
1
1
30
1
36
10
30
10
30
30
10
30
10
3
20
14
30
20
10
10
20
20
20
10
20
20
14
10
20
Bayer
Bayer
Bayer
Bayer
Bayer
Bayer
Phoenix
Phoenix
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Schering-Plough
Schering-Plough
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Janssen-Cilag
Schering
Schering
Schering
Merck Química
Merck Química
Craveri
Craveri
Merck Sharp & Do
Finadiet
Bagó
Bagó
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Raffo
Raffo
ofloxacina
ofloxacina
ofloxacina
ofloxacina
ofloxacina
olanzapina
olanzapina
olanzapina
olanzapina
olanzapina
olanzapina
olanzapina
olanzapina
olanzapina
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
FLOXIL
FLOXIL
FLOXIL
FLOXIL
OFLOXACINA
MIDAX
MIDAX
MIDAX
MIDAX
MIDAX
ZYPREXA
ZYPREXA
ZYPREXA
ZYPREXA
DANLOX
DANLOX
DANLOX
DANLOX
GASTEC
GASTEC
GASTEC
GASTEC
GASTEC
GASTROTEM
GASTROTEM
GASTROTEM
LOSEC MUPS
LOSEC MUPS
LOSEC MUPS
MUCOXOL
OMEPRASEC MUPS
OMEPRASEC MUPS
OMEPRASEC MUPS
PEPTICUS
PEPTICUS
PEPTICUS 10
PROCELAC
PROCELAC
PROCELAC 10
200 Mg
400 Mg
200 Mg
200 Mg
0.3 Mg
10 Mg
10 Mg
2.5 Mg
5 Mg
10 Mg
5 Mg
10 Mg
2.5 Mg
10 Mg
40 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
40 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
10 Mg
200 mg comp.x 6
400 mg comp.x 8
200 mg comp.x 10
200 mg comp.x 14
colir.x 5 ml
10 mg comp.x 28
10 mg IM iny.vial x 1
2.5 mg comp.x 28
5 mg comp.x 14
10 mg comp.x 14
5 mg comp.x 14
10 mg comp.x 28
2.5 mg comp.x 28
10 mg comp.x 14
40 mg caps.x 14
10 mg caps.x 28
20 mg caps.x 14
20 mg caps.x 28
40 mg caps.x 28
10 mg caps.x 30
20 mg caps.x 15
20 mg caps.x 30
20 mg caps.x 70
10 mg caps.x 30
20 mg caps.x 14
20 mg caps.x 30
10 mg comp.x 14
20 mg comp.x 14
20 mg comp.x 28
20 mg caps.x 28
20 mg comp.x 14
20 mg comp.x 28
10 mg comp.x 14
caps.x 28
caps.x 14
caps.x 28
20 mg caps.x 28
20 mg caps.x 14
10 mg caps.x 28
6
8
10
14
1
28
1
28
14
14
14
28
28
14
14
28
14
28
28
30
15
30
70
30
14
30
14
14
28
28
14
28
14
28
14
28
28
14
28
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Poen
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Eli Lilly
Eli Lilly
Eli Lilly
Eli Lilly
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
Montpellier
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
oxcarbazepina
oxcarbazepina
oxcarbazepina
oxcarbazepina
oxcarbazepina
oxcarbazepina
oxcarbazepina
oxcarbazepina
oxcarbazepina
oxibutinina
oxibutinina
oxibutinina
oxibutinina
oxibutinina
oxibutinina
oxibutinina
oxibutinina
oxibutinina
oxibutinina
oxibutinina
oxibutinina
oxibutinina
oxibutinina
oxibutinina
oxibutinina
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
ULCOZOL
ULCOZOL
ULCOZOL
ULCOZOL
ULCOZOL
ULCOZOL
ULCOZOL
AURENE
AURENE
AURENE
AURENE
TRILEPTAL
TRILEPTAL
TRILEPTAL
TRILEPTAL
TRILEPTAL
DELAK
DELAK
DELAK
DITROPAN
DITROPAN
DITROPAN
DITROPAN UD
DITROPAN UD
DITROPAN UD
OXIBUTININA
OXIBUTININA
OXIBUTININA
RETEBEM
RETEBEM
UREQUIN
UREQUIN
GASTROMAX
GASTROMAX
GASTROMAX
GASTROMAX 20
GASTROMAX 20
GASTROMAX 20
PANGEST
20 Mg
20 Mg
40 Mg
10 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
300 Mg
300 Mg
600 Mg
600 Mg
300 Mg
300 Mg
300 Mg
600 Mg
600 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
15 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
40 Mg
40 Mg
40 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
40 Mg
20 mg comp.x 14
20 mg comp.x 28
40 mg caps.x 14
10 mg caps.x 28
10 mg comp.x 28
20 mg caps.x 14
20 mg caps.x 28
300 mg comp.x 30
300 mg comp.x 60
600 mg comp.x 30
600 mg comp.x 60
jbe.x 100 ml
300 mg comp.x 30
300 mg comp.x 60
600 mg comp.x 30
600 mg comp.x 60
comp.x 20
comp.x 30
comp.x 60
comp.x 20
comp.x 50
jbe.x 200 ml
5 mg comp.x 20
10 mg comp.x 20
15 mg comp.x 20
1 mg/ml jbe.x 200 ml
5 mg comp.x 20
5 mg comp.x 50
5 mg comp.x 50
5 mg comp.x 20
comp.x 20
comp.x 50
40 mg comp.x 14
40 mg comp.x 28
40 mg comp.x 42
20 mg comp.x 14
20 mg comp.x 28
20 mg comp.x 42
comp.rec.x 28
14
28
14
28
28
14
28
30
60
30
60
1
30
60
30
60
20
30
60
20
50
1
20
20
20
1
20
50
50
20
20
50
14
28
42
14
28
42
28
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Raffo
Raffo
Raffo
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Ferring
Ferring
Ferring
Pfizer
Pfizer
Craveri
Craveri
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Beta
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
paracetamol
paracetamol
paracetamol
paracetamol
paracetamol
paracetamol
paracetamol
paracetamol
paracetamol
paracetamol
paracetamol
paracetamol
paracetamol
paracetamol
paracetamol
paracetamol
PANGEST
PANGEST
PANGEST 20
PANGEST 20
PANTOP
PANTOP
PANTOP 20
PANTOP 20
PANTOP 20
PANTOP 20
PANTUS 20 BALIARDA
PANTUS 20 BALIARDA
PANTUS 40 BALIARDA
PANTUS 40 BALIARDA
PANTUS IV BALIARDA
PEPTAZOL
PEPTAZOL
PEPTAZOL 20
PEPTAZOL 20
SUPRACAM
SUPRACAM
SUPRACAM
SUPRACAM
CAUSALON
CAUSALON
CAUSALON
CAUSALON
CAUSALON
CAUSALON
PARACETAMOL RAFFO
PARACETAMOL RAFFO
PARACETAMOL RAFFO
PARACETAMOL RAFFO
TAFIROL 1 G
TAFIROL 1 G
TAFIROL 1 G
TERMOFREN
TERMOFREN
TERMOFREN
40 Mg
40 Mg
20 Mg
20 Mg
40 Mg
40 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
40 Mg
40 Mg
40 Mg
40 Mg
40 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
40 Mg
20 Mg
40 Mg
600 Mg
150 Mg
300 Mg
300 Mg
600 Mg
150 Mg
1000 Mg
650 Mg
100 Mg
100 Mg
1000 Mg
1000 Mg
1000 Mg
200 Mg
20 Mg
100 Mg
40 mg IV f.a.liof.x 1
comp.rec.x 14
comp.rec.x 14
comp.rec.x 28
comp.x 28
IV iny.x 1
blist.comp.x 14
blist.comp.x 28
fco.comp.x 15
fco.comp.x 30
comp.gastrorres.x 15
comp.gastrorres.x 30
comp.gastrorres.x 15
comp.gastrorres.x 30
40 mg IV f.a.liof.x 1
40 mg comp.x 15
40 mg comp.x 30
comp.rec.x 15
comp.rec.x 30
20 mg comp.x 14
40 mg comp.x 28
20 mg comp.x 28
40 mg comp.x 14
600 mg sup.x 2 x 2 g
150 mg sup.x 2 x 0.5 g
300 mg sup.x 10 x 1 g
300 mg sup.x 2 x 1 g
600 mg sup.x 10 x 2 g
150 mg sup.x 10 x 0.5 g
comp.ran.x 60
comp.ran.x 30
gts.x 20 ml
jbe.x 125 ml
comp.ran.x 50
fco.comp.ran.x 100
comp.ran.x 100
Ped.200 mg comp.x 20
sol.x 120 ml
gts.x 20 ml
1
14
14
28
28
1
14
28
15
30
15
30
15
30
1
15
30
15
30
14
28
28
14
2
2
10
2
10
10
60
30
1
1
50
100
100
20
1
1
Beta
Beta
Beta
Beta
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Sidus
Sidus
Sidus
Roemmers
Roemmers
Roemmers
paracetamol+clorfeniramina+asoc.
paracetamol+clorfeniramina+asoc.
paracetamol+clorfeniramina+asoc.
paracetamol+clorfeniramina+asoc.
paracetamol+clorfeniramina+asoc.
paracetamol+clorfeniramina+asoc.
paracetamol+clorfeniramina+asoc.
paracetamol+clorfeniramina+asoc.
paracetamol+clorfeniramina+asoc.
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
paroxetina
DECIDEX COMPUESTO
DECIDEX COMPUESTO
DECIDEX COMPUESTO
PREDUAL
QURA PLUS
QURA PLUS
REFRIANEX
REFRIANEX
REFRIANEX
AFENEXIL
AFENEXIL
AROPAX
AROPAX
MEPLAR 10 MG
MEPLAR 20 MG
MEPLAR 20 MG
NEUROTROX
NEUROTROX
OLANE
OLANE
OLANE XR
OLANE XR
OLANE XR
OLANE XR
OLANE XR
PAXIL CR
PAXIL CR
PAXIL CR
PSICOASTEN
PSICOASTEN
PSICOASTEN 10 MG
PSICOASTEN 40 MG
PSICOASTEN LC
PSICOASTEN LC
PSICOASTEN LC
PSICOASTEN LC
PSICOASTEN LC
TIARIX
TIARIX
0 Mg
0 Mg
0 Mg
0 Mg
0 Mg
0 Mg
0 Mg
0 Mg
0 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
20 Mg
12.5 Mg
12.5 Mg
25 Mg
25 Mg
37.5 Mg
12.5 Mg
25 Mg
25 Mg
20 Mg
20 Mg
10 Mg
40 Mg
12.5 Mg
12.5 Mg
25 Mg
25 Mg
37.5 Mg
20 Mg
20 Mg
caps.x 10
gts.x 30 ml
sol.x 100 ml
comp.x 20
comp.x 20
jbe.x 150 ml
comp.rec.x 20
comp.rec.x 40
jbe.x 150 ml
20 mg comp.rec.x 15
20 mg comp.rec.x 30
20 mg comp.rec.x 10
20 mg comp.rec.x 30
10 mg comp.rec.x 30
20 mg comp.rec.x 10
20 mg comp.rec.x 30
20 mg comp.x 10
20 mg comp.x 30
20 mg comp.rec.x 10
20 mg comp.rec.x 30
12.5 mg comp.x 10
12.5 mg comp.x 30
25 mg comp.x 10
25 mg comp.x 30
37.5 mg comp.x 30
12.5 mg comp.x 10
25 mg comp.x 10
25 mg comp.x 30
comp.rec.x 10
comp.rec.x 30
10 mg comp.rec.x 30
40 mg comp.rec.x 30
12.5 mg comp.rec.x 10
12.5 mg comp.rec.x 30
25 mg comp.rec.x 10
25 mg comp.rec.x 30
37.5 mg comp.rec.x 30
20 mg comp.x 10
20 mg comp.x 30
10
1
1
20
20
1
20
40
1
15
30
10
30
30
10
30
10
30
10
30
10
30
10
30
30
10
10
30
10
30
30
30
10
30
10
30
30
10
30
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Bristol
Laboratorios
Laboratorios
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Elea
Elea
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Casasco
Casasco
penicilamina
penicilina g benzatínica
penicilina g benzatínica
pentoxifilina
pentoxifilina
pentoxifilina
pentoxifilina
pentoxifilina
perindopril
perindopril
perindopril
pilocarpina
pilocarpina
pilocarpina
pimozida
pirazinamida
piroxicam+carisoprodol+asoc.
piroxicam+carisoprodol+asoc.
piroxicam+carisoprodol+asoc.
piroxicam+carisoprodol+asoc.
polisacáridos de neumococos
pramipexol
pramipexol
pramipexol
pramipexol
pramipexol
pravastatina
pravastatina
prednisona
progesterona
progesterona
progesterona
progesterona
progesterona
progesterona
progesterona
progesterona+etinilestradiol
propinox+clonixinato de lisina
propinox+clonixinato de lisina
CUPRIMINE
PEN DI BEN
PEN DI BEN
DOSPAN PENTO
PREVISCAN
TRENTAL
TRENTAL 400
TRENTAL 600
COVERENE
COVERENE CARDIO
COVERENE COR
ISOPTO CARPINA
ISOPTO CARPINA
WETOL
ORAP FORTE
PIRAZINAMIDA
FLEXICAMIN A
FLEXICAMIN A
FLEXICAMIN B12
SOLOCALM PLUS
PNEUMOVAX 23
SIFROL
SIFROL
SIFROL
SIFROL
SIFROL
PRAVACOL
PRAVACOL
METICORTEN
GESTER
GESTER GEL
PROGEST
PROGEST 200
PROLUTON
UTROGESTAN
UTROGESTAN
LUTOGYNESTRYL
SERTAL COMPUESTO
SERTAL COMPUESTO
250 Mg
1.2 Mg
2.4 Mg
400 Mg
600 Mg
20 Mg
400 Mg
600 Mg
4 Mg
8 Mg
2 Mg
1 Mg
2 Mg
5 Mg
4 Mg
250 Mg
0 Mg
0 Mg
0 Mg
0 Mg
0 Mg
1 Mg
1 Mg
0.125 Mg
0.25 Mg
0.25 Mg
10 Mg
20 Mg
5 Mg
100 Mg
1 Mg
100 Mg
200 Mg
100 Mg
100 Mg
200 Mg
40/0.04 Mg
7.5/50
10/125
caps.x 100
1200000 UI iny.f.a.x 1
2400000 UI iny.f.a.x 1
400 mg comp.x 60
Rtd.600 mg comp.x 30
iny.a.x 10 x 5 ml
grag.x 60
600 mg comp.rec.x 40
4 mg comp.x 30
8 mg comp.x 30
comp.x 14
1% sol.oft.x 15 ml
2% sol.oft.x 15 ml
comp.rec.x 30
4 mg comp.x 20
250 mg comp.x 100
comp.x 10
comp.x 20
comp.x 20
comp.x 20
vial monodosis x 0.5 ml
1 mg comp.x 100
1 mg comp.x 30
0.125 mg comp.x 30
0.250 mg comp.x 100
0.250 mg comp.x 30
10 mg comp.x 30
20 mg comp.x 30
5 mg comp.x 20
100 mg comp.x 30
pomo x 30 g
caps.blandas x 30
caps.blandas x 15
100 mg IM iny.a.ol.x 1ml
100 mg caps.x 30
200 mg caps.x 14
comp.x 6
iny.x 3 dosis
comp.rec.x 20
100
1
1
60
30
10
60
40
30
30
14
1
1
30
20
100
10
20
20
20
1
100
30
30
100
30
30
30
20
30
1
30
15
1
30
14
6
3
20
Merck Sharp & Do
Bagó
Bagó
Ivax Arg.
Hexal
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Servier
Servier
Servier
Alcon
Alcon
Beta
Janssen-Cilag
Ivax Arg.
Sidus
Sidus
Sidus
Laboratorios
Merck Sharp & Do
Boehringer Ingel
Boehringer Ingel
Boehringer Ingel
Boehringer Ingel
Boehringer Ingel
Bristol
Bristol
Schering-Plough
Merck Química
Merck Química
Elea
Elea
Schering
Pfizer
Pfizer
Aventis Pharma
Roemmers
Roemmers
propranolol
propranolol
propranolol
propranolol
propranolol
propranolol
propranolol
propranolol
propranolol
propranolol
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
INDERAL
INDERAL
INDERAL
INDERAL
PROPALONG
PROPALONG
PROPRANOLOL GADOR
PROPRANOLOL GADOR
PROPRANOLOL GADOR
PROPRANOLOL GADOR
ACIDEX
ACIDEX
ACIDEX AP
ACIDEX AP
GASTROSEDOL
GASTROSEDOL
GASTROSEDOL
GASTROSEDOL
GASTROSEDOL
LUVIER
LUVIER
LUVIER
RANITIC
RANITIC
RATICINA
RATICINA
RECO
RECO
RECO
RECO
SUSTAC
SUSTAC
SUSTAC
TAURAL
TAURAL
TAURAL
TAURAL 300
VIZERUL
VIZERUL
80 Mg
40 Mg
80 Mg
40 Mg
40 Mg
80 Mg
40 Mg
80 Mg
10 Mg
40 Mg
150 Mg
150 Mg
300 Mg
300 Mg
150 Mg
150 Mg
300 Mg
150 Mg
300 Mg
150 Mg
150 Mg
300 Mg
150 Mg
300 Mg
150 Mg
150 Mg
300 Mg
150 Mg
150 Mg
300 Mg
150 Mg
150 Mg
300 Mg
10 Mg
150 Mg
150 Mg
300 Mg
300 Mg
150 Mg
80 mg comp.x 20
40 mg comp.x 20
80 mg comp.x 50
40 mg comp.x 50
40 mg caps.x 30
80 mg caps.x 30
40 mg comp.x 50
80 mg comp.x 50
10 mg comp.x 20
40 mg comp.x 100
comp.rec.x 20
comp.rec.x 50
comp.rec.x 50
comp.rec.x 20
150 mg comp.x 20
150 mg comp.x 30
300 mg comp.x 30
150 mg comp.x 60
300 mg comp.x 20
150 mg comp.x 20
150 mg comp.x 60
300 mg comp.x 30
150 mg comp.x 20
300 mg comp.x 30
comp.x 20
comp.x 50
300 mg comp.x 30
150 mg comp.x 10
150 mg comp.x 30
300 mg comp.x 10
comp.x 20
comp.x 60
300 mg comp.x 30
iny.a.x 6 x 5 ml
150 mg comp.x 60
150 mg comp.x 20
300 mg comp.x 30
300 mg comp.x 30
comp.x 20
20
20
50
50
30
30
50
50
20
100
20
50
50
20
20
30
30
60
20
20
60
30
20
30
20
50
30
10
30
10
20
60
30
6
60
20
30
30
20
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
AstraZeneca
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Gador
Gador
Gador
Gador
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Bristol
Casasco
Casasco
Casasco
Hexal
Hexal
Laboratorios
Laboratorios
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Montpellier
Montpellier
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
ranitidina
repaglinida
repaglinida
repaglinida
repaglinida
repaglinida
repaglinida
repaglinida
repaglinida
repaglinida
repaglinida
repaglinida
rifampicina
risedronato
risedronato
risedronato
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
VIZERUL
VIZERUL
ZANTAC
ZANTAC
ZANTAC
ZANTAC
ZANTAC
ZANTAC
NOVONORM
NOVONORM
NOVONORM
NOVONORM
NOVONORM
NOVONORM
SESTRINE
SESTRINE
SESTRINE
SESTRINE
SESTRINE
RIFADIN
ACTONEL
RIBASTAMIN 35 MG
RIDRON 35
DOZIC
DOZIC
DOZIC
DOZIC
DOZIC
DOZIC
DROPICINE
DROPICINE
DROPICINE
DROPICINE
DROPICINE
DROPICINE
DROPICINE
RESTELEA
RESTELEA
RESTELEA
150 Mg
150 Mg
300 Mg
300 Mg
150 Mg
150 Mg
150 Mg
150 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
1 Mg
1 Mg
2 Mg
2 Mg
1 Mg
1 Mg
2 Mg
2 Mg
0.5 Mg
300 Mg
35 Mg
35 Mg
35 Mg
1 Mg
1 Mg
2 Mg
2 Mg
3 Mg
3 Mg
3 Mg
1 Mg
1 Mg
2 Mg
2 Mg
3 Mg
0.5 Mg
0.25 Mg
0.50 Mg
1 Mg
comp.x 30
comp.x 60
300 mg comp.x 10
300 mg comp.x 30
jbe.x 120 ml
150 mg comp.x 20
150 mg comp.x 60
150 mg comp.x 24
0.5 mg comp.x 30
0.5 mg comp.x 90
1 mg comp.x 30
1 mg comp.x 90
2 mg comp.x 30
2 mg comp.x 90
1 mg comp.x 30
1 mg comp.x 90
2 mg comp.x 30
2 mg comp.x 90
0.5 mg comp.x 30
300 mg caps.x 8
35 mg comp.x 4
comp.rec.x 4
35 mg comp.rec.x 4
1 mg comp.x 20
1 mg comp.x 60
2 mg comp.x 20
2 mg comp.x 60
3 mg comp.x 20
3 mg comp.x 60
3 mg comp.rec.x 20
1 mg comp.rec.x 20
1 mg comp.rec.x 60
2 mg comp.rec.x 20
2 mg comp.rec.x 60
3 mg comp.rec.x 60
0.5 mg comp.rec.x 20
0.25 mg comp.x 20
0.50 mg comp.x 20
1 mg comp.x 20
30
60
10
30
1
20
60
24
30
90
30
90
30
90
30
90
30
90
30
8
4
4
4
20
60
20
60
20
60
20
20
60
20
60
60
20
20
20
20
Montpellier
Montpellier
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Novo Nordisk
Novo Nordisk
Novo Nordisk
Novo Nordisk
Novo Nordisk
Novo Nordisk
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Aventis Pharma
Aventis Pharma
Beta
Baliarda
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Elea
Elea
Elea
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
risperidona
ritodrine
ritodrine
rosiglitazona
RESTELEA
RESTELEA
RESTELEA
RESTELEA
RESTELEA
RIATUL
RIATUL
RIATUL
RIATUL
RIATUL
RIATUL
RIATUL
RISPERDAL
RISPERDAL
RISPERDAL
RISPERDAL
RISPERDAL
RISPERDAL
RISPERDAL
RISPERDAL
RISPERDAL
RISPERDAL
RISPERDAL CONSTA
RISPERDAL CONSTA
RISPERIN
RISPERIN
RISPERIN
RISPERIN
RISPERIN
RISPERIN
RISPERIN
RISPERIN
RISPERIN
SEQUINAN
SEQUINAN
SEQUINAN
RITOPAR
RITOPAR
GLIMIDE
1 Mg
2 Mg
2 Mg
3 Mg
3 Mg
0.25 Mg
0.5 Mg
3 Mg
1 Mg
1 Mg
2 Mg
2 Mg
4 Mg
1 Mg
1 Mg
0.25 Mg
0.5 Mg
1 Mg
2 Mg
2 Mg
3 Mg
3 Mg
25 Mg
37.5 Mg
3 Mg
4 Mg
1 Mg
2 Mg
2 Mg
3 Mg
0.25 Mg
0.5 Mg
1 Mg
3 Mg
1 Mg
3 Mg
10 Mg
10 Mg
4
1 mg comp.x 60
2 mg comp.x 20
2 mg comp.x 60
3 mg comp.x 20
3 mg comp.x 60
0.25 mg comp.rec.x 20
0.5 mg comp.rec.ran.x 20
3 mg comp.rec.ran.x 20
1 mg comp.rec.ran.x 20
1 mg comp.rec.ran.x 40
2 mg comp.rec.ran.x 20
2 mg comp.rec.ran.x 40
4 mg comp.x 20
sol.oral x 100 ml
sol.oral x 30 ml
0.25 mg comp.x 20
0.50 mg comp.x 20
1 mg comp.x 20
2 mg comp.x 20
2 mg comp.x 60
3 mg comp.x 20
3 mg comp.x 60
25 mg vial a.x 1
37.5 mg vial a.x 1
3 mg comp.x 60
4 mg comp.x 20
1 mg comp.x 60
2 mg comp.x 20
2 mg comp.x 60
3 mg comp.x 20
0.25 mg comp.x 20
0.50 mg comp.x 20
1 mg comp.x 20
3 mg comp.x 60
1 mg comp.x 20
3 mg comp.x 30
caps.x 20
iny.IV a.x 1
4 mg comp.rec.x 15
60
20
60
20
60
20
20
20
20
40
20
40
20
1
1
20
20
20
20
60
20
60
1
1
60
20
60
20
60
20
20
20
20
60
20
30
20
1
15
Elea
Elea
Elea
Elea
Elea
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Elea
Elea
Beta
rosiglitazona
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
salbutamol
salbutamol
salbutamol
salbutamol
salbutamol
salbutamol
salbutamol+beclometasona
salmeterol
salmeterol
salmeterol
salmeterol+fluticasona
salmeterol+fluticasona
salmeterol+fluticasona
salmeterol+fluticasona
salmeterol+fluticasona
salmeterol+fluticasona
serenoa repens
serenoa repens
serenoa repens
serenoa repens
serenoa repens
serenoa repens
serenoa repens
sertralina
sertralina
sertralina
sertralina
sertralina
sertralina
sertralina
GLIMIDE
CRESTOR
CRESTOR
ROSUVAST
ROSUVAST
ROVARTAL
ROVARTAL
SINLIP
SINLIP
DUOPACK
SALBUTOL MDI
SALBUTOL MDI
SALBUTOL NEBU
VENTOLIN
VENTOLIN
VENTIDE
SEREVENT AEROSOL
SEREVENT AEROSOL
SEREVENT DISKUS
SERETIDE AEROSOL
SERETIDE AEROSOL
SERETIDE AEROSOL
SERETIDE DISKUS
SERETIDE DISKUS
SERETIDE DISKUS
BELTRAX UNO
BELTRAX UNO
PERMICAPS
PERMICAPS
PERMIXON
PERMIXON
PERMIXON
ATENIX
ATENIX
ATENIX
ATENIX
ATENIX
ATENIX
INSERTEC
8
10 Mg
20 Mg
10 Mg
20 Mg
10 Mg
10 Mg
10 Mg
20 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
0.5 Mg
100 Mg
0.5 Mg
100/50 Mcg/ds
25 Mg
25 Mg
50 Mg
25/125 Mg
25/250 Mg
25/50 Mg
50/100 Mg
50/250 Mg
50/500 Mg
320 Mg
320 Mg
160 Mg
320 Mg
160 Mg
160 Mg
320 Mg
50 Mg
50 Mg
50 Mg
50 Mg
100 Mg
25 Mg
100 Mg
8 mg comp.rec.x 15
10 mg comp.x 28
20 mg comp.x 28
10 mg comp.x 28
20 mg comp.x 28
10 mg comp.x 30
10 mg comp.x 15
10 mg comp.rec.x 30
20 mg comp.rec.x 30
aer.x 200 ds.+aerocámara
aer.x 300 dosis
aer.x 200 dosis
sol.p/nebul.x 20 ml
aer.inhal.c/aplic.x200ds
sol.p/nebul.x 20 ml
Aerosol
inhal.dosis x 120 c/apl.
inhal.dosis x 60 c/apl.
dosis x 60
25/125 mcg dosis x 120
25/250 mcg dosis x 120
25/50 mcg dosis x 120
50/100 mcg dosis x 60
50/250 mcg dosis x 60
50/500 mcg dosis x 60
caps.x 20
caps.x 30
160 mg caps.x 30
320 mg caps.x 30
160 mg caps.x 30
160 mg caps.x 60
320 mg caps.x 30
50 mg comp.ran.x 10
50 mg comp.ran.x 20
50 mg comp.ran.x 30
50 mg comp.ran.x 60
100 mg comp.ran.x 20
25 mg comp.ran.x 30
100 mg comp.ran.x 20
15
28
28
28
28
30
15
30
30
200
300
200
1
200
1
1
120
60
60
120
120
120
60
60
60
20
30
30
30
30
60
30
10
20
30
60
20
30
20
Beta
AstraZeneca
AstraZeneca
Bagó
Bagó
Roemmers
Roemmers
Gador
Gador
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
Altana Pharma
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
Baliarda
Baliarda
Bagó
Bagó
Pierre Fabre Méd
Pierre Fabre Méd
Pierre Fabre Méd
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Baliarda
sertralina
sertralina
sertralina
sertralina
sertralina
sertralina
sertralina
sertralina
sertralina
sertralina
simeticona
simeticona
simeticona
simeticona
simeticona
simeticona
simeticona
simeticona
simeticona
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
sodio,divalproato
sodio,divalproato
sodio,hialuronato
INSERTEC
INSERTEC
INSERTEC
INSERTEC
IRRADIAL
IRRADIAL
ZOLOFT
ZOLOFT
ZOLOFT
ZOLOFT
CARBOGASOL
CARBOGASOL FORTE
CARBOGASOL FORTE
FACTOR AG
FACTOR AG
FACTOR AG FORTE
FACTOR AG FORTE
FACTOR AG GOTAS
MYLANTA GAS
LISAC
LISAC
NIVELIPOL
NIVELIPOL
REDUSTEROL
REDUSTEROL
REDUSTEROL
REDUSTEROL
VASOTENAL
VASOTENAL
VASOTENAL
VASOTENAL
ZOCOR
ZOCOR
ZOCOR
ZOCOR
ZOCOR
VALNAR
VALNAR
ARTFLEX
100 Mg
25 Mg
50 Mg
50 Mg
50 Mg
100 Mg
50 Mg
50 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
100 Mg
200 Mg
200 Mg
750 Mg
750 Mg
40 Mg
200 Mg
10 Mg
5 Mg
20 Mg
10 Mg
40 Mg
10 Mg
20 Mg
5 Mg
10 Mg
20 Mg
20 Mg
5 Mg
10 Mg
20 Mg
40 Mg
5 Mg
80 Mg
500 Mg
250 Mg
10 Mg
100 mg comp.ran.x 30
25 mg comp.ran.x 30
50 mg comp.ran.x 20
50 mg comp.ran.x 30
50 mg comp.rec.x 30
100 mg comp.rec.x 30
50 mg tab.ran.x 20
50 mg tab.ran.x 30
100 mg tab.x 20
100 mg tab.x 30
liq.x 30 ml
caps.x 40 (20+20)
caps.x 120 (60+60)
200 mg comp.x 20
200 mg comp.x 40
emuls.x 150 ml
emuls.x 60 ml
Ped.gts.x 30 ml
comp.x 20
10 mg comp.rec.x 30
5 mg comp.rec.x 30
20 mg comp.x 30
10 mg comp.x 30
40 mg comp.x 30
10 mg comp.x 30
20 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
10 mg comp.x 30
20 mg comp.x 15
20 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
10 mg comp.x 30
20 mg comp.x 30
40 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
80 mg comp.x 30
500 mg comp.x 50
250 mg comp.x 50
25 mg jga.prell.x1+ag.x2
30
30
20
30
30
30
20
30
20
30
1
40
120
20
40
1
1
1
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
15
30
30
30
30
30
30
30
50
50
1
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Elea
Laboratorios
Laboratorios
Temis-Lostaló
Temis-Lostaló
Raffo
Raffo
Raffo
Raffo
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
sodio,hialuronato
sodio,hialuronato
sodio,hialuronato
somatotrofina
somatotrofina
somatotrofina
sulfametoxazol+trimetoprima
sulfametoxazol+trimetoprima
sulfametoxazol+trimetoprima
sulfametoxazol+trimetoprima
sulfametoxazol+trimetoprima
sulfametoxazol+trimetoprima
sulfasalazina
sumatriptán
sumatriptán
tacrolimus
tacrolimus
tamsulosina
tamsulosina
tamsulosina
tamsulosina
telmisartán
telmisartán
telmisartán
telmisartán
telmisartán+hidroclorotiazida
telmisartán+hidroclorotiazida
telmisartán+hidroclorotiazida
telmisartán+hidroclorotiazida
teofilina
teofilina
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
DROPSTAR
MAXIOSTENIL
MINIOSTENIL
HUTROPE
HUTROPE
HUTROPE
BACTICEL
BACTICEL
BACTRIM
BACTRIM
BACTRIM
BACTRIM FUERTE
AZULFIDINE EN-TABS
MICRANIL
MICRANIL
PROTOPIC
PROTOPIC
OMNIC
REDUPROST
SECOTEX OCAS
SECOTEX OCAS
GLIOSARTAN
GLIOSARTAN
MICARDIS
MICARDIS
GLIOSARTAN PLUS
GLIOSARTAN PLUS
MICARDIS PLUS
MICARDIS PLUS
TEOSONA SOL
TEOSONA SOL
AMINOFILIN
AMINOFILIN
AMINOFILIN 300
AMINOFILIN 300
DRILYNA
DRILYNA
DRILYNA FORTE
NEFOBEN
4 Mg
10 Mg
10 Mg
36 Mg
4 Mg
18 Mg
200/40 Mg
800/160 Mg
200/40 Mg
80/16 Mg
400/80 Mg
800/160 Mg
500 Mg
100 Mg
12 Mg
0.03 Mg
0.03 Mg
0.4 Mg
0.4 Mg
0.4 Mg
0.4 Mg
40 Mg
80 Mg
40 Mg
80 Mg
80/12.5 Mg
40/12.5 Mg
40/12.5 Mg
80/12.5 Mg
400 Mg
400 Mg
20 Mg
20 Mg
300 Mg
300 Mg
300 Mg
300 Mg
80 Mg
200 Mg
colir.x 10 ml
jga.prell.x 2 ml
jga.prell.x 1 ml
36 UI cart.
4 UI fco.
18 UI cart.
susp.x 120 ml
comp.x 12
jbe.x 100 ml
IV a.x 5 x 5 ml
comp.x 20
comp.x 10
500 mg tab.x 60
comp.x 2
iny.a.x 1
0.03% ung.x 10 g
0.03% ung.x 30 g
0.4mg caps.lib.cont.x 30
0.4 mg caps.x 30
0.4 mg caps.x 50
0.4 mg caps.x 30
40 mg comp.x 28
80 mg comp.x 28
40 mg comp.x 28
80 mg comp.x 28
80/12.5 mg comp.x 28
40/12.5 mg comp.x 28
40/12.5 mg comp.x 28
80/12.5 mg comp.x 28
comp.x 15
comp.x 30
200 mg iny.a.x 3
200 mg iny.a.x 6
comp.x 60
comp.x 20
300 mg comp.x 20
300 mg comp.x 40
jbe.x 200 ml
200 mg comp.x 30
1
1
1
1
1
1
1
12
1
5
20
10
60
2
1
1
1
30
30
50
30
28
28
28
28
28
28
28
28
15
30
3
6
60
20
20
40
1
30
Poen
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Eli Lilly
Eli Lilly
Eli Lilly
Bagó
Bagó
Roche
Roche
Roche
Roche
Pfizer
Phoenix
Phoenix
Gador
Gador
Temis-Lostaló
Raffo
Boehringer Ingel
Boehringer Ingel
Bagó
Bagó
Boehringer Ingel
Boehringer Ingel
Bagó
Bagó
Boehringer Ingel
Boehringer Ingel
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Bagó
Bagó
Bagó
Ivax Arg.
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
teofilina anhidra
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terazosina
terbinafina
NEFOBEN
NEFOBEN
NEFOBEN FUERTE
TEOSONA
TEOSONA
TEOSONA
TEOSONA
TEOSONA
TEOSONA
TEOSONA
TEOSONA
TEOSONA FUERTE
TEOSONA MICRO
ANDRIN
ANDRIN
ANDRIN
ANDRIN
ANDRIN
ANDRIN
BENAPROST
BENAPROST
BLAVIN
BLAVIN
BLAVIN
BLAVIN
BLAVIN
BLAVIN
EGLIDON
FLUMARC
FLUMARC
FLUMARC
FOSFOMIK
FOSFOMIK
FOSFOMIK
FOSFOMIK
GERIPROST
GERIPROST
GERIPROST
LAMISIL
300 Mg
300 Mg
80 Mg
300 Mg
300 Mg
400 Mg
40 Mg
100 Mg
20 Mg
200 Mg
200 Mg
80 Mg
250 Mg
10 Mg
10 Mg
2 Mg
2 Mg
5 Mg
5 Mg
2 Mg
5 Mg
10 Mg
10 Mg
2 Mg
2 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
2 Mg
5 Mg
2 Mg
2 Mg
5 Mg
5 Mg
5 Mg
10 Mg
2 Mg
250 Mg
300 mg comp.x 30
300 mg comp.x 60
jbe.x 200 ml
300mg DiviDosis comp.x20
300mg DiviDosis comp.x50
400 mg 24 hs comp.x 20
jbe.x 200 ml
100mg DiviDosis comp.x20
200 mg a.x 5 x 10 ml
200mg DiviDosis comp.x20
200mg DiviDosis comp.x50
jbe.x 200 ml
250 mg caps.x 20
10 mg comp.x 20
10 mg comp.x 30
2 mg comp.x 20
2 mg comp.x 30
5 mg comp.x 20
5 mg comp.x 30
2 mg comp.x 14
5 mg comp.x 28
10 mg comp.x 20
10 mg comp.x 30
2 mg comp.x 20
2 mg comp.x 30
5 mg comp.x 20
5 mg comp.x 30
5 mg comp.x 20
10 mg comp.x 20
2 mg comp.x 20
5 mg comp.x 20
2 mg comp.ran.x 20
2 mg comp.ran.x 30
5 mg comp.birran.x 20
5 mg comp.birran.x 30
5 mg comp.ran.x 20
10 mg comp.ran.x 20
2 mg comp.ran.x 20
250 mg comp.x 28
30
60
1
20
50
20
1
20
5
20
50
1
20
20
30
20
30
20
30
14
28
20
30
20
30
20
30
20
20
20
20
20
30
20
30
20
20
20
28
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Casasco
Bagó
Bagó
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Merck Química
Raffo
Raffo
Raffo
Finadiet
Finadiet
Finadiet
Finadiet
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Novartis
terbinafina
terbutalina
testosterona
testosterona
testosterona
tibolona
tibolona
tibolona
tibolona
timolol,maleato
timolol,maleato
timolol,maleato
timolol,maleato
timolol,maleato
timolol,maleato
timolol,maleato
timolol,maleato
timolol,maleato
timolol,maleato
timolol,maleato
tióctico,ác.
tióctico,ác.
tióctico,ác.
tióctico,ác.
tióctico,ác.
tióctico,ác.
tióctico,ác.
tióctico,ác.
tobramicina
tobramicina
tobramicina
tobramicina
tobramicina
tobramicina
topiramato
topiramato
topiramato
topiramato
topiramato
LAMISIL
BRICANYL
ANDROLONE
TESTOVIRON DEPOT
TESTOVIRON DEPOT
CLIMATIX
DISCRETAL
PARACLIM
TIBOFEM
OFAL
OFAL GEL
PLOSTIM
PLOSTIM
PLOSTIM GEL
POENTIMOL
POENTIMOL
PROFLAX
PROFLAX
TIMOPTIC XE
TIMOPTIC XE
BILETAN
BILETAN FORTE
BILETAN FORTE
BILETAN FORTE
CIAGEN 600
NEUROTIOCT
NEUROTIOCT
NEUTRACOL
FOTEX
GOTABIOTIC
GOTABIOTIC
TOBREX
TOBREX
TOBREX
NEUTOP
NEUTOP
NEUTOP
NEUTOP
TOPAMAC
250 Mg
0.5 Mg
1 Mg
100 Mg
250 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
2.5 Mg
0.5 Mg
0.1 Mg
0.25 Mg
0.5 Mg
0.5 Mg
0.25 Mg
0.5 Mg
0.25 Mg
0.5 Mg
0.25 Mg
0.5 Mg
25 Mg
25 Mg
50 Mg
50 Mg
600 Mg
200 Mg
600 Mg
600 Mg
0.3 Mg
0.3 Mg
0.3 Mg
0.3 Mg
0.3 Mg
0.3 Mg
100 Mg
100 Mg
25 Mg
50 Mg
100 Mg
250 mg comp.x 14
0.5 mg/ds.env.x 200 ds.
gel sob.x 30 x 5 g
100 mg IM.iny.a.ol.x 1ml
250 mg IM iny.a.ol.x 1ml
2.5 mg comp.x 30
comp.x 30
2.5 mg comp.x 30
comp.x 30
0.50% fco.gotero x 5 ml
0.1% fco.gotero x 5 g
0.25% sol.oft.x 5 ml
0.50% sol.oft.x 5 ml
0.50% env.x 5 ml
0.25% colir.x 5 ml
0.50% colir.x 5 ml
0.25% sol.oft.x 5 ml
0.50% sol.oft.x 5 ml
0.25% gts.oft.x 2.5 ml
0.50% gts.oft.x 2.5 ml
25 mg grag.x 40
iny.a.x 5 x 2 ml
50 mg comp.x 20
50 mg comp.x 40
600 mg comp.rec.x 30
200 mg comp.x 30
600 mg comp.x 30
600 mg comp.rec.x 30
sol.oft.x 5 ml
gel oft.x 5 g
colir.x 5 ml
ung.oft.x 3.5 g
gts.oft.x 10 ml
gts.oft.x 5 ml
100 mg comp.rec.x 28
100 mg comp.rec.x 56
25 mg comp.rec.x 28
50 mg comp.rec.x 28
100 mg comp.x 60
14
200
30
1
1
30
30
30
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
5
20
40
30
30
30
30
1
1
1
1
1
1
28
56
28
28
60
Novartis
AstraZeneca
Beta
Schering
Schering
Investi-Farma
Beta
Elea
Organon
Novartis
Novartis
Alcon
Alcon
Alcon
Poen
Poen
Sidus
Sidus
Merck Sharp & Do
Merck Sharp & Do
Gador
Gador
Gador
Gador
Craveri
Trb-Pharma
Trb-Pharma
Beta
Phoenix
Poen
Poen
Alcon
Alcon
Alcon
Elea
Elea
Elea
Elea
Janssen-Cilag
topiramato
topiramato
topiramato
topiramato
topiramato
topiramato
topiramato
topiramato
toxoide tetán.,dift.+b.pertusis
toxoide tetánico
tranilcipromina
travoprost
travoprost
triamcinolona
triamcinolona
triamcinolona
triamcinolona
triamcinolona
trifluoperazina
trifluoperazina
trifluoperazina
trifluoperazina
trimebutina
trimebutina
trimebutina
trimebutina
trimebutina
trimebutina
trimebutina
trimebutina
trimebutina
trimebutina
trimebutina
trimebutina
trimebutina
trimebutina
trimebutina
trimebutina
trimebutina
TOPAMAC
TOPAMAC
TOPAMAC
TOPAMAC SPRINKLE
TOPAMAC SPRINKLE
TOPICTAL
TOPICTAL
TOPICTAL
BUSTRIX
TETANOL
PARNATE
GLAUCOPROST
TRAVATAN
KENACORT
KENACORT A
KENACORT A
NASACORT AQ
TRIAMPOEN
STELAZINE
STELAZINE
STELAZINE
STELAZINE
DEBRIDAT 200
DEBRIDAT 200
DEBRIDAT AP
EUMOTIL
EUMOTIL
EUMOTIL
EUMOTIL
EUMOTIL 300
FENATROP
FENATROP AP
MIOPROPAN
MIOPROPAN
MIOPROPAN
MIOPROPAN 200
MIOPROPAN 200
MIOPROPAN LP
MIOPROPAN LP
25 Mg
50 Mg
100 Mg
15 Mg
25 Mg
25 Mg
50 Mg
100 Mg
0 Mg
75 Mg
10 Mg
0.04 Mg
0.04 Mg
8 Mg
100 Mg
100 Mg
55 Mg
1000 Mg
5 Mg
1 Mg
10 Mg
2 Mg
200 Mg
200 Mg
300 Mg
200 Mg
100 Mg
100 Mg
200 Mg
300 Mg
200 Mg
300 Mg
100 Mg
100 Mg
19.5 Mg
200 Mg
200 Mg
300 Mg
300 Mg
25 mg comp.x 28
50 mg comp.x 28
100 mg comp.x 28
15 mg caps.disp.x 60
25 mg caps.disp.x 60
25 mg comp.x 28
50 mg comp.x 28
100 mg comp.x 28
jga.prell.x 0.5 ml
a.x 0.5 ml+jga.desc.
grag.x 25
sol.oft.x 3 ml
sol.oft.x 2.5 ml
8 mg comp.x 20
0.1% pda.x 15 g
0.1% cr.x 15 g
aer.x 120 dosis
pda.oft.x 5 g
5 mg comp.x 25
1 mg comp.x 50
10 mg comp.x 50
2 mg comp.x 50
200 mg comp.x 20
200 mg comp.x 40
300 mg comp.lib.prol.x20
200 mg comp.x 40
100 mg comp.x 20
100 mg comp.x 40
200 mg comp.x 20
300 mg comp.lib.prol.x30
200 mg comp.ran.x 30
300 mg comp.x 30
comp.x 20
comp.x 40
susp.x 250 ml
comp.x 20
comp.x 30
comp.x 20
comp.x 30
28
28
28
60
60
28
28
28
1
1
25
1
1
20
1
1
120
1
25
50
50
50
20
40
20
40
20
40
20
30
30
30
20
40
1
20
30
20
30
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Janssen-Cilag
Raffo
Raffo
Raffo
GlaxoSmithKline
Elea
Schering-Plough
Poen
Alcon
Bristol
Bristol
Bristol
Aventis Pharma
Poen
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Schering-Plough
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Baliarda
Gador
Gador
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
Laboratorios
tropicamida
valproico,ác.
valproico,ác.
valproico,ác.
valproico,ác.
valproico,ác.
valproico,ác.
valproico,ác.
valproico,ác.
valproico,ác.
valsartán
valsartán
valsartán
valsartán
valsartán
valsartán
valsartán+hidroclorotiazida
valsartán+hidroclorotiazida
valsartán+hidroclorotiazida
valsartán+hidroclorotiazida
valsartán+hidroclorotiazida
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
ALCON MYDRIL
EXIBRAL
EXIBRAL
EXIBRAL
EXIBRAL
LOGICAL
LOGICAL
LOGICAL
LOGICAL
LOGICAL
DIOVAN
DIOVAN
DIOVAN
DIOVAN
DIOVAN
DIOVAN IC
DIOVAN D
DIOVAN D
DIOVAN D 160
DIOVAN D 160
DIOVAN D 160
ELAFAX
ELAFAX
ELAFAX
ELAFAX LP
ELAFAX LP
ELAFAX LP
ELAFAX LP
ELAFAX LP
ELAFAX XR
ELAFAX XR
ELAFAX XR
ELAFAX XR
MEZINE XR
MEZINE XR
MEZINE XR
MEZINE XR
MEZINE XR
MEZINE XR
1 Mg
185.6 Mg
371.2 Mg
464 Mg
250 Mg
250 Mg
371.2 Mg
185.6 Mg
185.6 Mg
371.2 Mg
160 Mg
160 Mg
320 Mg
80 Mg
80 Mg
40 Mg
80/12.5 Mg
80/12.5 Mg
160/12.5 Mg
160/12.5 Mg
160/25 Mg
25 Mg
50 Mg
75 Mg
150 Mg
150 Mg
37.5 Mg
75 Mg
75 Mg
150 Mg
150 Mg
75 Mg
75 Mg
150 Mg
150 Mg
37.5 Mg
37.5 Mg
75 Mg
75 Mg
1% sol.oft.x 5 ml
200 mg comp.x 50
400 mg comp.x 50
500 mg comp.x 50
jbe.x 120 ml
jbe.x 120 ml
400 mg comp.x 60
200 mg comp.x 30
200 mg comp.x 60
400 mg comp.x 30
160 mg comp.x 14
160 mg comp.x 28
320 mg comp.rec.x 28
80 mg comp.x 14
80 mg comp.x 28
40 mg comp.rec.x 14
80/12.5 mg comp.rec.x 14
80/12.5 mg comp.rec.x 28
160/12.5 mg comp.rec.x14
160/12.5 mg comp.rec.x28
160/25 mg comp.rec.x 28
25 mg comp.x 30
50 mg comp.x 30
75 mg comp.x 30
150 mg caps.x 14
150 mg caps.x 28
37.5 mg caps.x 7
75 mg caps.x 14
75 mg caps.x 28
150 mg comp.x 14
150 mg comp.x 28
75 mg comp.x 14
75 mg comp.x 28
150 mg comp.x 14
150 mg comp.x 28
37.5 mg comp.x 14
37.5 mg comp.x 7
75 mg comp.x 14
75 mg comp.x 28
1
50
50
50
1
1
60
30
60
30
14
28
28
14
28
14
14
28
14
28
28
30
30
30
14
28
7
14
28
14
28
14
28
14
28
14
7
14
28
Alcon
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Novartis
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Gador
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
venlafaxina
verapamilo
verapamilo
verapamilo
vigabatrin
virus saram.+parotiditis+rubéola
vit.b,complejo
vit.b,complejo
vit.b,complejo
vit.b,complejo
vit.b,complejo
vit.b,complejo
vit.b,complejo
vit.b,complejo
vit.b,complejo
vit.b12
vit.e+vit.a+asoc.
warfarina
warfarina
warfarina
xilometazolina
xilometazolina
xilometazolina
zopiclona
zopiclona
zopiclona
zopiclona
amitriptilina
finasteride
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Finasteride
SESAREN
SESAREN
SESAREN
SESAREN XR
SESAREN XR
SESAREN XR
VERAL
VERAL
VERAL
SABRIL
MMR
BAGO B1 B6 B12
BAGO B1 B6 B12
BAGO B1 B6 B12
BAGO B1 B6 B12
BECOZYM
COBENEXOL FORTE NF
COBENEXOL FUERTE
NERVOBION FUERTE
NERVOBION FUERTE
LISONEURIN B12
ESCLEROVITAN E
COUMADIN
COUMADIN
COUMADIN
NASTIZOL
OTRIVINA
OTRIVINA
FOLTRAN
FOLTRAN
IMOVANE
INSOMNIUM
TRYPTANOL
RENACIDIN
MERIDIAN
MERIDIAN
MERIDIAN 20
MERIDIAN 20
ANDROPEL
25 Mg
50 Mg
75 Mg
150 Mg
37.5 Mg
75 Mg
80 Mg
240 Mg
120 Mg
500 Mg
0 Mg
10000 Mg
5000 Mg
0 Mg
10000 Mg
0 Mg
0 Mg
0 Mg
0 Mg
0 Mg
10000 Mg
1 Mg
2 Mg
5 Mg
0.1 Mg
0.1 Mg
0.1 Mg
7.5 Mg
7.5 Mg
7.5 Mg
7.5 Mg
25
1
10 mg
10 mg
20 mg
20 mg
1 mg comp.
25 mg comp.x 30
50 mg comp.x 30
75 mg comp.x 30
150 mg caps.x 15
37.5 mg caps.x 7
75 mg caps.x 15
80 mg comp.x 30
Rapirtd.240 mg comp.x 30
Rtd.120 mg comp.x 30
500 mg comp.x 60
iny.liof.f.a.x 1+jga.
10000 mcg iny.f.a.x 6
5000 mcg comp.x 30
susp.x 100 ml
10000 mcg iny.f.a.x 3
grag.x 30
IM iny.a.x 6
comp.laq.x 30
iny.a.x 6
comp.rec.x 20
a.x 6 x 1 ml
caps.blandas x 20
1 mg comp.x 30
2 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
Ad.gts.x 15 ml
1o/oo neb.x 15 ml
1o/oo sol.x 15 ml
comp.x 10
comp.x 30
comp.x 30
comp.x 30
25 mg comp.x 30
1 mg comp.rec.x 30
10 mg comp.rec.x 30
10 mg comp.rec.x 15
20 mg comp.rec.x 30
20 mg comp.rec.x 15
1 mg comp.rec.x 30
30
30
30
15
7
15
30
30
30
60
1
6
30
1
3
30
6
30
6
20
6
20
30
30
30
1
1
1
10
30
30
30
0030
0030
30
15
30
15
30
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Hexal
Hexal
Hexal
Aventis Pharma
Merck Sharp & Do
Bagó
Bagó
Bagó
Bagó
Bayer
Bayer
Bayer
Merck Química
Merck Química
Dupomar
Merck Química
Bristol
Bristol
Bristol
Bagó
Novartis Consume
Novartis Consume
Ivax Arg.
Ivax Arg.
Aventis Pharma
Gador
Merck Sharp & Do
HLB Pharma
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Roemmers
Fortbenton
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Finasteride
Loteprednol + Tobramicina
Loteprednol + Tobramicina
Loteprednol + Tobramicina
Loteprednol + Tobramicina
Loteprednol + Tobramicina
Difenhidramina
CAPILFOR
SUTRICO
IVIX FIN
IVIX FIN
NASTERIL
PRUNUS
PROSTANIL
FINTERAC
PROSTANOVAG
TRESARIDE
UROFIN
FINASTERIDE PROST
PROSMIN
Q-PROST
PROSTANOVAG
PROSMIN
UROTOTAL
Q-PROST ALOPEX
FLUTIAMIK
TRICOFARMA
TRICOFARMA
ZYLET
TOBRABIOTIC SOFT
LOTEVIS T
LOTEMICIN
LOPRED BIOTIC
BENADRYL
1 mg comp.
1 mg comp.
1 mg comp.
1 mg comp.
5 mg comp.rec.
5 mg comp.rec.
5 mg comp.rec.
5 mg comp.rec.
5 mg comp
5 mg comp
5 mg comp
5 mg comp
5 mg comp
5 mg comp
5 mg comp
5 mg comp
comp.x 30
comp.x 30
comp.x 30
comp.x 30
comp.x 60
5/3
0.5/0.3
0.5/0.3
0.5/0.3
0.5/0.3
12.5 mg/5 ml
1 mg comp.x 30
1 mg comp.x 30
1 mg comp.x 30
1 mg comp.x 90
5 mg comp.rec.x 30
5 mg comp.rec.x 30
5 mg comp.rec.x 30
5 mg comp.rec.x 30
5 mg comp.x 15
5 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
5 mg comp.x 30
5 mg comp.x 50
comp.x 30
comp.x 30
comp.x 30
comp.x 30
comp.x 60
fco.gotero x 5 ml
susp.oft.x 5 ml
susp.oft.x 5 ml
susp.oft.x 5 ml
susp.oft.x 5 ml
jbe.x 240 ml
30
30
30
90
30
30
30
30
15
30
30
30
30
30
30
50
30
30
30
30
60
1
1
1
1
1
1
Finadiet
Raymos
Oxapharma
Oxapharma
Asofarma
Savant
Lepetit
Eurolab
Gobbi
ISA
Mertens
Northia
Biotenk
Ariston
Gobbi
Biotenk
Fortbenton
Ariston
Microsules Arg.
Investi
Investi
Bausch & Lomb Ar
Denver Farma
Raymos
Poen
Elea
Elea