Descargar

29
xullo
mércores / miércoles 20.00
Praza de San Martiño Pinario
PEER GYNT
5
11
mércores / miércoles 19.30
agosto Praza de San Martiño Pinario
LeTriska Inmobile
MONICREQUES / MÚSICA
Up2 DowN
CIRCO XESTUAL / MALABARES
50’
xoves / jueves 19.30
agosto Praza da Quintana
FAIR PLAY
NOVO CIRCO
GALEGO 50’
13
martes 19.30
agosto Praza da Quintana
CIRCO / DANZA
50’
50’
TODOS OS PÚBLICOS
VIRAVOLTA TÍTERES Galicia
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE SANTIAGO
Peer Gynt é un mozo fantasioso e aventureiro que quere marchar da aldea na que vive, descubrir o mundo e facerse rico. A súa nai Aase, farta
das queixas dos veciños, e a súa paciente moza Solveig queren cortar,
sen moito éxito, as súas ansias de aventura. Só a través duns estraños
soños, Peer Gynt comprende que as súas intencións aventureiras non
son o máis axeitado e finalmente permanece coa fermosa Solveig na
aldea para sempre. Unha fábula posta en escena pola compañía galega
Viravolta na que a Banda Municipal de Música interpreta a música composta polo máis senlleiro dos compositores noruegueses, Edvard Grieg.
Peer Gynt es un joven fantasioso y aventurero que quiere marchar de la aldea en la que vive, descubrir el mundo y hacerse rico. Su madre Aase, harta
de las quejas de los vecinos, y su paciente novia Solveig quieren cortar, sin
mucho éxito, sus ansias de aventura. Solo a través de unos extraños sueños, Peer Gynt comprende que sus intenciones aventureras no son lo más
adecuado y finalmente permanece con la hermosa Solveig en la aldea para
siempre. Una fábula puesta en escena por la compañía gallega Viravolta en
la que la Banda Municipal de Música interpreta la música compuesta por el
más destacado de los compositores noruegos, Edvard Grieg.
4
+ 6 ANOS
ISLA LETRISKA Galicia
A compañía galega Isla LeTriska presenta un delirante espectáculo
que combina variadas disciplinas de novo circo (malabares, pallaso,
equilibrios...) con excentricidades e xogos co público. Un personaxe
eléctrico e bastante tolo sorprenderá a todos realizando proezas como
malabares incribles, memorizar centos de nomes, darlles novos usos
a obxectos cotiáns, pelexar co público ou incluso converter a un neno
nun grande artista de circo. LeTriska Inmobile é habilidade, perspicacia,
velocidade mental e, sobre todo, tontería... moita tontería.
La compañía gallega Isla LeTriska presenta un delirante espectáculo que
combina variadas disciplinas de nuevo circo (malabares, payaso, equilibrios...) con excentricidades y juegos con el público. Un personaje eléctrico y bastante loco sorprenderá a todos realizando proezas como malabares increibles, memorizar cientos de nombres, darles nuevos usos
a objetos cotidianos, pelear con el público o incluso convertir a un niño
en un gran artista de circo. LeTriska Inmobile es habilidad, perspicacia,
velocidad mental y, sobre todo, tontería... mucha tontería.
6
martes 19.30
agosto Praza da Quintana
NOVO CIRCO / ACROBACIAS AÉREAS
trasPediante Galicia
En clave de cine mudo e circo, Fair Play é unha comedia que evoca os tolos
anos 20. Dous elegantes gentleman disputarán na praza da Quintana un partido de tenis en varios sets… ou cando menos intentarano. Deportividade si,
xogo limpo tamén, cabaleirosidade por suposto… pero que gañe o mellor!!
Up2DowN mestura danza e circo contemporáneo con notas de humor e
clown. A compañía galega trasPediante presenta na praza da Quintana
un espectáculo que nos traslada ao singular universo de dúas personaxes femininas e a súa relación arredor dun cable de funambulismo.
En clave de cine mudo y circo, Fair Play es una comedia que evoca los locos
años 20. Dos elegantes gentleman disputarán en la plaza de la Quintana un
partido de tenis en varios sets… o al menos lo intentarán. Deportividad sí,
juego limpio también, caballerosidad por supuesto… pero que gane el mejor!!
Up2DowN mezcla danza y circo contemporáneo con notas de humor
y clown. La compañía gallega trasPediante presenta en la plaza de la
Quintana un espectáculo que nos traslada al singular universo de dos personajes femeninos y su relación alrededor de un cable de funambulismo.
mércores / miércoles 19.30
agosto Praza de San Martiño Pinario
AO RITMO DA MAXIA
RINSE & SPIN
MAXIA / MÚSICA
50’
PISTACATRO
PRODUTORA DE SOÑOS Galicia
12
xoves / jueves 19.30
agosto Praza da Quintana
FORZUD S
TODOS OS PÚBLICOS
18
martes 19.30
agosto Praza da Quintana
UN TONTO NO AIRE
MALABARES / PALLASA
GALEGO 80’
+ 4 ANOS
ACROBACIAS AÉREAS
40’
45’
TODOS OS PÚBLICOS
CIRCO CHOSCO Galicia/Euskadi
O humor e o absurdo son os fíos cos que se tece a trama dun espectáculo
de dous atletas, dous cómplices que se compenetran realizando trucos
imposibles. Coa presenza constante da técnica en forma de portes, acrobacias aéreas, malabares imposibles e lume, estes dous [email protected] saben
saír, co seu talento, de calquera situación adversa. Sempre en formato de
clown, agochados baixo a aparencia de superacróbatas, de grandes magos ou de malabaristas matematicamente perfectos, a compañía Circo
Chosco afonda na creatividade conxunta cun claro obxectivo: facer rir ao
público, sen esquecer a espectacularidade como ferramenta imprescindible. Risco, desastre, sorpresa e surrealismo son palabras que poden
aparecer en calquera momento.
El humor y el absurdo son los hilos con los que se teje la trama de un
espectáculo de dos atletas, dos cómplices que se compenetran realizando trucos imposibles. Con su presencia constante de la técnica
en forma de portes, acrobacias aéreas, malabares imposibles y fuego,
estos dos [email protected] saben salir, con su talento, de cualquier situación
adversa. Siempre en formato de clown, escondidos bajo la apariencia de
superacróbatas, de grandes magos o de malabaristas matemáticamente
perfectos, la compañía Circo Chosco ahonda en la creatividad conjunta
con un claro objetivo: hacer reír al público, sin olvidar la espectacularidad
como herramienta imprescindible. Riesgo, desastre, sorpresa y surrealismo son palabas que pueden aparecer en cualquier momento.
TODOS OS PÚBLICOS
FUSIONARTE Galicia
Ao ritmo da maxia é un espectáculo de orixinal e dinámico formato
concibido para entreter e divertir cunha variada mostra de diferentes
ámbitos da maxia. Un ilusionista atópase con tres músicos. Os músicos
piden ao mago que faga unhas cantas ilusións ao son da súa música
e, tamén, que utilice a súa maxia para aplicar melloras na música. Ao
ritmo da maxia, un show interactivo no que se fai ao público partícipe
dunha historia desenvolta a todo ritmo…
Al ritmo de la magia es un espectáculo de original y dinámico formato concebido para entretener y divertir con una variada muestra de diferentes
ámbitos de la magia. Un ilusionista se encuentra con tres músicos. Los
músicos piden al mago que haga unas cuantas ilusiones al son de su música y, también, que utilice su magia para aplicar mejoras en la música. Al
ritmo de la magia, un show interactivo en el que se hace al público partícipe de una historia desarrollada a todo ritmo…
TODOS OS PÚBLICOS
TODOS OS PÚBLICOS
FRAN MARTÓ Italia
Unha muller colga a súa bogada na praza dunha vila e coa súa lavadora
portátil crea confusión na tranquila vida dos habitantes. Rinse & Spin
é un innovador espectáculo de rúa onde a manipulación de obxectos,
malabares e clown constitúen as bases para a comunicación narrativa.
A pallasa e malabarista italiana Fran Martó implica aos espectadores
para que participen no seu show Rinse & Spin.
Una mujer cuelga su colada en la plaza de un pueblo y con su lavadora
portátil crea confusión en la tranquila vida de los habitantes. Rinse & Spin
es un innovador espectáculo de calle donde la manipulación de objetos,
malabares y clown constituyen las bases para la comunicación narrativa.
La payasa y malabarista italiana Fran Martó implica a los espectadores
para que participen en su show Rinse & Spin.
DESASTRONAUTS Inglaterra / Galicia
Un tonto no aire… Teñan coidado! Chegará voando e pode converterse nun
auténtico pesadelo. Girisho Gordon é un artista de circo británico que
viaxa cos seus espectáculos aéreos por toda Europa. Raquel Veganzones
e Girisho Gordon fundaron en 2004 en Londres a compañía Circo Expreso
que hai catro anos rebautizaron como Desastronauts. Agora presentan
na praza da Quintana a súa nova creación, Un tonto no aire… unha peza de
circo para toda a familia con moito humor, habilidade e enerxía.
Un tonto en el aire… Tengan cuidado! Llegará volando y puede convertirse
en una auténtica pesadilla. Girisho Gordon es un artista de circo británico
que viaja con sus espectáculos aéreos por toda Europa. Raquel Veganzones
y Girisho Gordon fundaron en 2004 en Londres la compañía Circo Expreso
que hace cuatro años rebautizaron como Desastronauts. Ahora presentan
en la plaza de la Quintana su nueva creación, Un tonto en el aire… una pieza
de circo para toda la familia con mucho humor, habilidad y energía.
19
mércores / miércoles 19.30
agosto Praza de San Martiño Pinario
LABORATORIO M XICO
25
27
martes 19.30
agosto Praza da Quintana
AS MIL E UNHA NOITES
MAXIA / CLOWN
BAMBALAS
TEATRO DE RÚA
ESPAÑOL 55’
xoves / jueves 19.30
agosto Praza da Quintana
ACROBACIAS AÉREAS
GALEGO 60’
50’
agosto 2015
TODOS OS PÚBLICOS
CÍA MUNDOMANDARINA Arxentina
Laura Mandarina es una de las mejores magas cómicas del momento y
atesora un talento que la hizo merecedora de grandes reconocimientos y
premios (Premio del Público de Festiclown, de la Muestra de Payasos de
Xirivella, del Farándula de Gran Canaria, del FAST de Torredembarra...). En
su Laboratorio mágico, Mandarina mezcla la magia, el clown y los títeres
y, como guinda, nos presenta al pájaro Rigoberto, amigo inseparable de
la protagonista y secundario de lujo, uno de esos “robaplanos” que nos
enternece a pesar de ser un poco atravesado. Mandarina une la ironía
y la inteligencia del mago con el despiste, la inocencia y el amor por el
público del payaso en un cóctel realmente explosivo. Improvisación, humor y magia sorprendente harán que la risa surja como una necesidad
en pequeños y adultos.
A compañía Bambolea, en coprodución con Alas Circo, preséntanos ás
irmás Bambalas, cada unha máis presumida ca outra. O espectáculo principia no momento en que as dúas irmás se espreguizan nunha hamaca
a catro metros de altura. O día sorprendeunas durmindo e, ao espertar,
descobren a presenza do público e afanaranse en demostrar as súas
habilidades. Mais nesa obsesión por agradar á audiencia acabarán por
errar unha e outra vez. As irmás aínda non o saben, pero con cada fallo
demostrarán unha nova habilidade incomparable dende o seu impresionante bambán en forma de trapecio. Un espectáculo de gran volume e
cheo de grandiosos movementos que non quererá que remate nunca...
GHAZAFELLOS Galicia
Baixo o arrecendo a incenso, uns contadores de historias da afastada
Persia comparten co público as aventuras de Sherezade e as súas mil e
unha noites: alfombras voadoras, xenios poderosos, ladróns, aventureiros… Todo mesturado con música e recreacións dos momentos máis
máxicos dos relatos árabes máis coñecidos: Aladino e a lámpada marabillosa, Alibabá e os corenta ladróns, encantadores de serpes… O público
será partícipe das historias das mil e unha noites ata tal punto que
levarán os aromas de Persia impregnados na súa pel.
La compañía Bambolea, en coproducción con Alas Circo, nos presenta a las
hermanas Bambalas, cada una más presumida que la otra. El espectáculo
comienza en el momento en que las dos hermanas se desperezan en una
hamaca a cuatro metros de altura. El día las sorprendió durmiendo y, al
despertar, descubren la presencia del público y se afanan en demostrar
sus habilidades. Pero en esa obsesión por agradar a la audiencia acabarán
por errar una y otra vez. Las hermanas aún no lo saben, pero con cada fallo
demostrarán una nueva habilidad incomparable desde su impresionante
columpio en forma de trapecio. Un espectáculo de gran volumen y lleno de
grandiosos movimientos que no querrá que acabe nunca...
Bajo el olor a incienso, unos contadores de historias de la lejana Persia
comparten con el público las aventuras de Sherezade y sus mil y una
noches: alfombras voladoras, genios poderosos, ladrones, aventureros…
Todo mezclado con música y recreaciones de los momentos más mágicos
de los relatos árabes más conocidos: Aladino y la lámpara maravillosa,
Alibabá y los cuarenta ladrones, encantadores de serpientes… El público
será partícipe de las historias de las mil y una noches hasta tal punto que
llevarán los aromas de Persia impregnados en su piel.
26
xoves / jueves 19.30
agosto Praza da Quintana
BAMB-ALAS Madrid/Andalucía
+ 5 ANOS
mércores / miércoles 19.30
agosto Praza de San Martiño Pinario
EKILIBU
AS MACETAS M XICAS CHINESAS
CIRCO / EQUILIBRISTAS
RAS
ALE
AS G
D
.
R
MAXIA
45’
R. D
AS
HO
RTA
S
POM
BAL
ESPECTÁCULO SEN PALABRAS 45’
R. D
O
R.
AS
ET
RR
CA
S
DA
R
CL . DE
EM S
EN AN
TE
I
XO
RA
DE
.
DA
AV
PRAZA DO
OBRADOIRO
PRAZA DO
TOURAL
RÚA NOVA
RÚA DO
ORFAS
MAINTOMANO Castilla-León
Dúas personaxes el e o seu pequeno rabaño rodante... A xogar!!! Xogos de
construción de plataformas diferentes, a ver quen sube máis alto… Sempre
mirando a ver quén leva as rendas pero, sobre todo, sempre xogando
man con man. En Ekilibuá obxectos de madeira e seres humanos alíanse
en diferentes formacións xeométricas para conseguir audaces equilibrios
por medio de correntes dinámicas de complicidade e humor. A compañía
Maintomano preséntanos un espectáculo para todos os públicos que fusiona a teatralidade cos portes acrobáticos, o lanzamento de coitelos, os
equilibrios, a manipulación de obxectos e moita complicidade.
Dos personajes el y su pequeño rebaño rodante ... A jugar!!! Juegos de
construcción de andenes diferentes, a ver quien sube más alto ... siempre
mirando a ver quién lleva las riendas pero, sobre todo, siempre jugando
mano a mano. En Ekilibuá objetos de madera y seres humanos se alían en
diferentes formaciones geométricas para conseguir audaces equilibrios
por medio de corrientes dinámicas de complicidad y humor. La compañía
Maintomano nos presenta un espectáculo para todos los públicos que fusiona la teatralidad con los portes acrobáticos, el lanzamiento de cuchillos,
los equilibrios, la manipulación de objetos y mucha complicidad.
MAGO ROMARÍS Galicia
PRAZA DE
GALICIA
FON
TE D
E
EO
ÓRR
ÍA
EIRER
CALD
RÚA
PRAZA DE
STO
MAZARELOS
. AN
TON
IO
O Hmaxia. O Mago
Damas e Cabaleiros!, benvidos ao fantástico mundo
Dda
RÚA
Romarís amosaranos os números que aprendeu dos grandes mestres
da maxia que durante séculos foron celosamente gardados para seren
presentados polos magos do século XXI. Entre eles, veremos a corda
indestrutible, que pode ser cortada por Romarís, que pode ser cortada
por un espectador, pero que, tras un pase máxico, sempre volve quedar
completamente restaurada. Tras superar un rigoroso casting, un rapaz do
público converterase en mago e logrará os máis elevados prodixios en só 3
minutos. E como fin de espectáculo, o Mago Romarís contaranos a auténtica
historia das macetas máxicas chinesas que lle regalou un amigo cando…
Damas y Caballeros!, bienvenidos al fantástico mundo de la magia. El
Mago Romarís nos mostrará los números que aprendió de los grandes
maestros de la magia que durante siglos fueron celosamente guardados
para ser presentados por los magos del siglo XXI. Entre ellos, veremos la
cuerda indestructible, que puede ser cortada por Romarís, que puede ser
cortada por un espectador, pero que, tras un pase mágico, siempre vuelve a quedar completamente restaurada. Tras superar un riguroso casting,
un niño del público se convertirá en mago y logrará los más elevados
prodigios en sólo 3 minutos. Y como fin de espectáculo, el Mago Romarís
nos contará la auténtica historia de las macetas mágicas chinas que le
regaló un amigo cuando…
DE
RÚA
PRAZA DE
CERVANTES
AIXO
E AB
IA D
L
A
ALG
IRO
TO P. DA
UNPESCADERÍA
G
E
PR
VELLA
DO
R.
S
A
E
AM
DAS
RÚA
A
ERC
DA C
IRXE
V
A
R. D
S
MPA
TRO
DAS
RÚA
SE
NR
A
TODOS OS PÚBLICOS
TODOS OS PÚBLICOS
P. SAN MARTIÑO
PINARIO
UE
ROQ
SAN
PORTA DO
CAMIÑO
PARQUE DE
SAN DOMINGOS
DE BONAVAL
L
AVA
BON
DE
O
RÚA
PEDR
E SAN
RÚA D
DA
CO
ST
AV
EL
LA
PRAZA DA
INMACULADA
GA EZ
ON
ÍR
A C ELM
EX
R. D
CO
RAN
DO F
AR
RÚA
O VIL
D
A
RÚ
XXIII
XOÁN
AVDA.
O
ISC
NC
A
FR
PRAZA DA
PRAZA DAS QUINTANA
P. FONSECA PRATERÍAS
A
AÍÑ
R. R
ALAMEDA
RÚ
A
S.
DE
R.
SAN
FRAN
CISC
O
RÚA DAS RODAS
20
TODOS OS PÚBLICOS
santiago de compostela
Laura Mandarina é unha das mellores magas cómicas do momento e atesoura un talento que a fixo merecedora de grandes recoñecementos e premios (premio do público de Festiclown, da Mostra de Pallasos de Xirivella,
do Farándula de Gran Canaria, do FAST de Torredembarra...). No seu
Laboratorio máxico, Mandarina mestura a maxia, o clown e os monicreques
e, como guinda, preséntanos o paxaro Rigoberto, amigo inseparable da
protagonista e secundario de luxo, un deses “roubaplanos” que nos entenrece malia ser un chisco atravesado. Mandarina une a ironía e a intelixencia
do mago co despiste, a inocencia e o amor polo público do pallaso nun cóctel realmente explosivo. Improvisación, humor e maxia sorprendente farán
que a risa xurda como unha necesidade en pequenos e adultos.
PARQUE DE
BELVÍS
PRAZA DA QUINTANA
PRAZA DE SAN MARTIÑO PINARIO
AGOSTO 2015
LU
MA
ME
XO
VE
SA
27
28
29
30
31
1
DO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
santiago de compostela
agosto 2015