Información del inicio de las actividades para este

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
2016-2017
ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK
INFORMACIÓN GENERAL
INFORMAZIO OROKORRA
• Comienzan el 19 de setiembre
y finalizan el 9 de junio (9
meses).
• Ajedrez y robótica de 3 octubre
a 26 mayo (8 meses). HBJ 10
de octubre.
• Horarios, listas y grupos,
expuestos en clase.
• Más información sobre todas
las actividades en la web del
colegio.
• Festival de música y danza: 26
de mayo.
• Irailaren 19an hasi eta
ekainaren 9an bukatzen dira (9
hilabete).
• Xakea eta robotika, urriaren
3tik maiatzaren 26ra (8
hilabete). HBJ urriak 10.
• Ordutegiak, zerrendak eta
taldeak eginak, gelan ezarrita.
• Gure web orrialdean ekintza
guztiei buruzko informazioa.
• Musika eta dantza jaialdia:
maiatzaren 26an.