Relación libros de texto 1º ESO 2016

Anexo
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2016/2017
Código de centro:27012048
Enderezo: Ánxel Fole s/n
Páxina web: www.edu.xunta.es/centros/iesxograrafonso
Correo electrónico:
ies.xograr.afonso@edu.xunta.es
Curso e
etapa
Área
Materia
Ámbito
Módulo
Denominación do centro: IES XOGRAR AFONSO GÓMEZ DE
SARRIA
Concello: SARRIA
Provincia: LUGO
Teléfono: 982531051
Título, autor, editorial e ano de publicación
1º ESO
BIOLOXÍA E
XEOLOXÍA
1ºESO
LINGUA
CASTELÁ E
LITERATURA
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Serie Celme
Pedrinaci, E, e outros
Ed. SM 2015
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.Savia
José Manuel Blecua y otros
SM,2015
1ºESO
LINGUA
GALEGA E
LITERATURA
LINGUA GALEGA E LITERATURA. 1º ESO
C. Montes Posadas M. Barros Taboada
Ed. Anaya 2015
1º ESO
INGLÉS
1º ESO
INGLÉS
Workbook
1º ESO
MATEMÁTICAS
1º ESO
FRANCÉS
1º ESO
VALORES
ÉTICOS
New Action! ESO 1 Student’s Book
Autores: Caroline McDonald y Emily Devlin
Editorial Burlington Books 2016
New action ESO 1 Workbook
Autores: Caroline McDonald y Emily Devlin
Editorial Burlington Books 2016
MATEMÁTICAS SAVIA-15
Editorial SM 2015
@ROBASE nouveau 1(Livre de l’élève)
Catherine Favret
OXFORD EDUCACIÓN, 2015
VALORES ÉTICOS. GALICIA
Ed. Vincens Vives 2015
Fax: 982530432
ISBN
Lingua da
edición
978-84-985-4522-7
L. GAL
978-84-675-7593-4
L. CAST
978-84-678-5179-3
L. GAL
978-9963-51-685-8
Observacións
INGLÉS
978-9963-51-686-5
INGLÉS
978-8467-57-594-1
L. CAST
978-2090-38-834-3
FRANCÉS
978-8468-23-235-5
L.GAL.
SARRIA, 27 de xuño de 2016
O director,
Asdo.: .JOSÉ MANUEL VALCARCE LÓPEZ
Alternativa
á Relixión