Relación libros de texto 1º BAC 2016

Anexo
Código de centro: 27012048
Enderezo: Ánxel Fole s/n
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2016/2017
Denominación do centro: IES XOGRAR AFONSO GÓMEZ DE
SARRIA
Concello: SARRIA
Provincia: LUGO
Páxina web: www.edu.xunta.es/centros/iesxograrafonso
Correo electrónico:
ies.xograr.afonso@edu.xunta.es
Curso e
etapa
1º BAC
Área
Materia Ámbito
Módulo
Hª MUNDO
CONTEMPORÁN
EO
1º BAC
INGLÉS
Student’s Book
1º BAC
INGLÉS
Workbook
1º BAC
BIOLOXÍA E
XEOLOXÍA
1º BAC
FRANCÉS
1º BAC
FILOSOFIA
1º BAC
ECONOMÍA
1º BAC
LINGUA
CASTELÁ E
LITERATURA
1º BAC
LINGUA GALEGA
E LITERATURA
1º BAC
LATÍN
1º BAC
GREGO
1º BAC
FÍSICA E
QUÍMICA
1º BAC
MATEMÁTICAS I
1ºBAC
MATEMÁTICAS I
APLICADAS ÁS
CCSS
1ºBAC
CULTURA
CIENTÍFICA
Teléfono: 982531051
Fax: 982530432
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da
edición
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
ED. SM 2015
978-84-675-7658-0
L.CAST
978-99-634-7963-4
Inglés
978-99-634-7964-1
Inglés
978-84-678-2811-5
L. GAL.
978-84-927-2962-3
FRANCÉS
978-84-682-3125-9
L. GAL
978-84-481-9596-0
L. CAST.
978-84-673-8551-9
L. CAST.
978-84-997-2219-1
L. GAL.
978-84-294-7740-5
L.CAST.
Recomendado
978-84-294-7731-3
L.CAST.
Recomendado
VIEWPOINTS FOR BACHILLERATO 1
Student’s Book by Elizabeth Grant and Kevin
Payne.
Burlington Books, 2009
VIEWPOINTS FOR BACHILLERATO 1
Workbook
Burlington Books, 2009
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
Plaza Escribano, C. e outros
ED.ANAYA, 2015
C’EST À DIRE!
Lycée A1 Livre de l’élève
Hélène Augé e outros
SANTILLANA FRANÇAIS, 2015
FILOSOFÍA 1º Bacharelato Galicia
Ed. Vincens Vives 2015
ECONOMÍA 1º bachillerato
Anxo Penalonga Sweers
Ed. Mcgraw Hill 2015
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Inicia. Dual
Ricardo Lobato Morchón
Ana Lahera Forteza
Ed. Oxford, 2015
LINGUA GALEGA E LITERATURA
Serie Comunica
Ed. SANTILLANA, 2015
LATÍN 1º BACHILLERATO
CARLOS GARCÍA GUAL Y OTROS
SANTILLANA 2015
GRIEGO 1º BACHILLERATO
Carlos ÇGarcía Gual y otros
SANTILLANA 2015
FÍSICA Y QUÍMICA
Autores: Pablo Nacenta, y otros
Editorial: SM – Ano: 2015
MATEMÁTICAS I (APLICADAS A LAS CCNN)
SAVIA-15
Ed. SM
MATEMÁTICAS I (APLICADAS A LAS CCSS)
SAVIA-15
Ed SM
CULTURA CIENTÍFICA
Panadero Cuartero, J.A. e outros
Ed. BRUÑO, 2015
978-84-675-7651-1
L.CAST.
978-84-675-7657-3
L.CAST.
978-84-696-0936-1
L.CAST
Asdo.: JOSÉ MANUEL VALCARCE LÓPEZ
Recomendado
L. CAST.
978-84-675-7656-6
Sarria, 27 de xuño de 2016
O director
Observacións
Recomendado