Onartutakoen zerrenda - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

IKASTAROAN ONARTUTAKOEN ZERRENDA
LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS AL PROGRAMA
Ikastaroa / Programa:
Gozogintzako produktuak: petits four gozoak
Productos de repostería: petit fours dulces
Tokia / Lugar:
I.E.S. Hostelería Gamarra Ostalaritza B.H.I.
Ikasgela / Aula:
Datak / Fechas:
13/10/2014- 24/10/2014
Ordu kopurua / Horas:30
Ordutegia / Horario:
16:15:00- 20:15:00
Egunak / Días:
L,M,X,J
Izena / Nombre
Abizenak / Apellidos
YOLANDA
TORRES TUQUERRES
BELISARIO
BENAVIDES RIOS
JAVIER
ANDA AMEZCUA
MARCIO
ALVES COUTINHO
PAULA
MEJIA GONZALEZ
RODY RODOLFO
VERGARA BARRE
SLIMANE
HADDOU
MAIDER
RAMOS TUESTA
LUIS ENRIQUE
AGUIRRE ROMERO
MAIALEN
CEBALLOS URIBE-ECHEVARRIA
CLAUDIA PATRICIA
RAGAZZI RAGAZZI
JULIAN
POZA ANTONA
Reservas / Ordezkoak:
Izena / Nombre
Abizenak / Apellidos
MATRIKULA
MATRÍCULA
- Ikastaroaren diru-kopurua: 39,49
- Ordaintzeko azken eguna: 2014/10/10
- Importe del curso: 39,49
- Fecha de fin de pago: 10/10/2014
DESKONTUAK
DESCUENTOS
Honako deskontu hauek egiteko eskubidea dutenek (*):
Las personas admitidas pueden beneficiarse de los
siguientes descuentos o exenciones (*):
Gizarte laguntzen jasotzaileak (%50)
Langabetuak (%50)
Personas perceptoras de ayudas sociales (50%)
Personas desempleadas (50%)
edo matrikula ordaintzetik salbuetsitakoek, 2014/10/10 Deberán acreditarlo antes de 10/10/2014 en el:
baino lehen egiaztatu beharko dute:
Servicio de Formación-Promoción de
Datu pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege organikoarekin bat, abenduaren 13koa, zerrenda horietarako sarbidea ez da
publikoa eta ezin izango dira erreproduzitu, ez osotasunean ez zati batean, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batek
transmititu eta erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ez badute.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún
sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados.
IKASTAROAN ONARTUTAKOEN ZERRENDA
LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS AL PROGRAMA
Prestakuntza eta Enplegu Sustapenerako
Zerbitzuan: Fray Zacarías, 3
CETICen: Castro Urdiales, 10
Ignacio Ellacuría Ikastegian: Castro
Urdiales, 12
(*) Gizarte errentak jasotzen dituzten pertsonek
ikastaroaren %50 ordainduko dute, eta arrakastaz
gainditzen badute itzuli egingo zaie kopuru hori.
Empleo . Fray Zacarías, 3
CETIC: Castro Urdiales, 10
Ignacio Ellacuría: Castro Urdiales, 12
(*) Las personas perceptoras de rentas sociales
pagarán el 50% del coste del curso que será
reembolsado una vez superado con éxito el curso.
ORDAINTZEKO LEKUAK ETA MODUAK
LUGARES Y MEDIOS DE PAGO
-
- Prestakuntza eta Enplegu Sustapenerako Zerbitzuan
(Fray Zacarías, 3), CETIC-en, Ignacio
Ellacuría
Ikastegian eta Herritarrei laguntzeko bulegoetan,
kreditu-txartelaz baliatuz.
- Banku-bulegoetan (beharrezkoa da ordaintzeko
agindua)
- Interneten bidez, udalaren web orrian:
www.vitoria-gasteiz.org
AURKEZTEKO AGIRIAK
- Mediante tarjeta de crédito en el Servicio de
Formación-Promoción de Empleo (Fray Zacarías,
3), CETIC, Centro Ignacio Ellacuría y Oficinas de
Atención Ciudadana.
- En oficinas bancarias (con documento de orden de
ingreso)
- A través de internet en: www.vitoria-gasteiz.org
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Nortasun agiri neurriko argazki bat.
1 fotografía tamaño carné.
Parte hartzeari uko egiten badiozu, dei ezazu 945 En caso de no asistencia avisar en el teléfono 945
161505.
161505 telefono zenbakira.
Datu pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege organikoarekin bat, abenduaren 13koa, zerrenda horietarako sarbidea ez da
publikoa eta ezin izango dira erreproduzitu, ez osotasunean ez zati batean, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batek
transmititu eta erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ez badute.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún
sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados.