Onartutakoen zerrenda - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

IKASTAROAN ONARTUTAKOEN ZERRENDA
LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS AL PROGRAMA
Ikastaroa / Programa:
Mendetasuna duten
erakunde sozialetan
pertsonentzako
arreta
soziosanitarioa,
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales
Tokia / Lugar:
Ikasgela / Aula:
Datak / Fechas:
16/10/2014- 13/03/2015
Ordu kopurua / Horas:370
Ordutegia / Horario:
09:00:00- 14:00:00
Egunak / Días:
L,M,X,J,V
Izena / Nombre
Abizenak / Apellidos
CONCEPCION
ROSARIO
RUBIO NAVARRO
MARIA RUBI
MUÑOZ ROJO
ITZIAR
DIEZ-ANDINO BERGADO
MARIA ELENA
DIAZ DE LEZANA HERNANDEZ
PEDRO ANTONIO
GIL RUIZ DE GARIBAY
ALFREDO
MARTINEZ HERREROS
BEATRIZ
CORES TORRADO
MARIA GEMMA
ZUAZUA JUAREZ
IDOYA
ASTOLA ARRIBAS
MARIA DEL MAR
RUIZ DE LA ILLA BASABE
VICTORIA
INMACULADA
PARRA VINOS
AGURTZANE
RODRIGUEZ LASAGA
MARIA BEGOÑA
MORA ARNAU
MARIA REGINA
MARCO INDURAIN
MARIA SOLEDAD
GIL MORENO
MARIA TERESA
REY MARIÑO
Reservas / Ordezkoak:
Izena / Nombre
Abizenak / Apellidos
JOSE RAMON
SOBRINO LASA
REBECA
MORAZA RODRIGUEZ
ANA ROSA
MORENO SAN JOSE
VANESSA
CORTAZAR OLIVA
Datu pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege organikoarekin bat, abenduaren 13koa, zerrenda horietarako sarbidea ez da
publikoa eta ezin izango dira erreproduzitu, ez osotasunean ez zati batean, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batek
transmititu eta erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ez badute.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún
sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados.
IKASTAROAN ONARTUTAKOEN ZERRENDA
LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS AL PROGRAMA
JESUS RAMON
IDIGORAS VIGURI
MATRIKULA
MATRÍCULA
- Ikastaroaren diru-kopurua: 39,49
- Ordaintzeko azken eguna: 2014/09/23
- Importe del curso: 39,49
- Fecha de fin de pago: 23/09/2014
DESKONTUAK
DESCUENTOS
Honako deskontu hauek egiteko eskubidea dutenek (*):
Las personas admitidas pueden beneficiarse de los
siguientes descuentos o exenciones (*):
Gizarte laguntzen jasotzaileak (%50)
Langabetuak (%50)
Personas perceptoras de ayudas sociales (50%)
Personas desempleadas (50%)
edo matrikula ordaintzetik salbuetsitakoek, 2014/09/23
baino lehen egiaztatu beharko dute:
Prestakuntza eta Enplegu Sustapenerako
Zerbitzuan: Fray Zacarías, 3
CETICen: Castro Urdiales, 10
Ignacio Ellacuría Ikastegian: Castro
Urdiales, 12
(*) Gizarte errentak jasotzen dituzten pertsonek
ikastaroaren %50 ordainduko dute, eta arrakastaz
gainditzen badute itzuli egingo zaie kopuru hori.
Deberán acreditarlo antes de 23/09/2014 en el:
Servicio de Formación-Promoción de
Empleo . Fray Zacarías, 3
CETIC: Castro Urdiales, 10
Ignacio Ellacuría: Castro Urdiales, 12
(*) Las personas perceptoras de rentas sociales
pagarán el 50% del coste del curso que será
reembolsado una vez superado con éxito el curso.
ORDAINTZEKO LEKUAK ETA MODUAK
LUGARES Y MEDIOS DE PAGO
- Prestakuntza eta Enplegu Sustapenerako Zerbitzuan
(Fray Zacarías, 3), CETIC-en, Ignacio
Ellacuría
Ikastegian eta Herritarrei laguntzeko bulegoetan,
kreditu-txartelaz baliatuz.
- Banku-bulegoetan (beharrezkoa da ordaintzeko
agindua)
- Interneten bidez, udalaren web orrian:
www.vitoria-gasteiz.org
AURKEZTEKO AGIRIAK
- Mediante tarjeta de crédito en el Servicio de
Formación-Promoción de Empleo (Fray Zacarías,
3), CETIC, Centro Ignacio Ellacuría y Oficinas de
Atención Ciudadana.
- En oficinas bancarias (con documento de orden de
ingreso)
- A través de internet en: www.vitoria-gasteiz.org
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Nortasun agiri neurriko argazki bat.
1 fotografía tamaño carné.
Parte hartzeari uko egiten badiozu, dei ezazu 945 En caso de no asistencia avisar en el teléfono 945
161860 telefono zenbakira.
161860.
Datu pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege organikoarekin bat, abenduaren 13koa, zerrenda horietarako sarbidea ez da
publikoa eta ezin izango dira erreproduzitu, ez osotasunean ez zati batean, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batek
transmititu eta erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ez badute.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún
sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados.