Delhi Party DDN to NEW DELHI Date of Travel - The Asian School

THE ASIAN SCHOOL, DEHRADUN
Delhi Party
Date of Travel
Train No.
Dept Time from Dehradun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Boarding
No.
GIRLS
1468
1320
709
1304
982
1029
1560
1592
1527
1596
679
1597
1528
1504
1615
1616
475
1449
1398
1425
1434
1442
1441
1440
975
1
2
3
4
JUNIOR BOYS
1183
Abhishek More
796
Rijul Sthapit
652
Pranjay Shukla
1492
Eklavya Kumar
S.No.
Name
Ashmita Srivatava
Nimisha Praful
Nicole Sangma
Bidhya Laxmi
Rimu Karki
Simranjit Kaur
Akhshyata Khadra
Anubha Singh
Ashma Pokharel
Bipasha Das
Rashi Jain
Leevina Jini
Lishma Mahandhar
Palistha Taludhar
Sarah Ruttum
Ayang Bomsi Bagra
Damini Laitonjam
Swati Baliyan
Tandul Jain
Nukuyu Chera
Pipu Chera
Injila Abbasi
Maham Abbasi
Suniya Shamsi
Simi Dhir
DDN to NEW DELHI
SUNDAY. 7th DEC. 2014
12056 JANSHATABDI EXPRESS
5.00 am
1
2
3
ESCORTS
Ms. Sunita Sharma
Mr. Parvesh Sharma
Mr. Pratap Rangra
Class
M/F
Age
From
To
VII
IX
X
X
XI
XI
XI
XI
XI
XI
X
XI
XI
XI
XI
XI
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
IX
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
13
15
15
15
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
14
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
MUZAFARNAGAR
MUZAFARNAGAR
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
V
VI
VI
VII
M
M
M
M
11
12
12
13
DDN
DDN
DDN
DDN
DEL
DEL
DEL
DEL
Contact no. 8979610022
Contact no.9997609031
INTL. / DOM.
AIRPORT
DOM
DOM
INTL
DOM
INTL
INTL
INTL
INTL
DOM
DOM
DOM
DOM
5
6
7
8
9
10
11
12
1482
1302
1203
1591
1510
1464
1133
1529
Jarif Ali
Zubair Ahmad
Samyukt Singh
Dondor Aryan
Dhruv Singh
Nishu Yadav
Prateek Deb
Dhruv Agarwal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SENIOR BOYS
1463
Deepak Yadav
807
Nivranshu
961
Madhav
1173
Viraj
900
Shaksham
1318
Shiven
643
Ayaan
798
Yashmann
861
Abhishek Tandi
1027
Himanshu Bisth
925
Udit Goel
1622
SurYaveer Rana
992
Raghav Duggal
1004
Abhishek BHakkar
1515
Aryan Pondel
1134
Shubham Dev
1571
Harshit Dua
1570
Rishabh Chugh
1122
Pritish
1589
Aman Sharma
1619
Rishav Kaushik
754
Sanjit Gurung
1332
Mohd Anas
1520
Whilrlwind
1521
Sachin Kumar
1317
Nikhil Kumar
1513
Kadir Rao
1611
Satchit G
833
Suraj Agarwal
801
Gaurav Raj
606
Shimon Sharma
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VII
M
M
M
M
M
M
M
M
13
13
13
13
14
14
14
13
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
XI
XII
XII
XII
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
16
17
17
17
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
MEERUT
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
1414
1168
1407
1360
607
1469
1938
648
876
649
Anurag Bhatt
Abhijit
Salman Taj
Akansh Gupta
Akash Agarwal
Rahul Srivastava
Abhay Raj Tyagi
Manish Dhir
Gautam Agarwal
Nishant Agarwal
XII
XII
XII
XII
XII
IX
IX
XI
IX
XI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
17
17
17
17
17
14
14
16
14
16
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
SENIOR BOYS - New
1585
Prithvi
1588
Adhiraj
1196
Pranshu
797
Prakhar
XI
XI
XI
XII
M
M
M
M
16
16
16
17
1404
Wankit
XII
M
17
1550
1605
1590
1130
1580
1558
1432
1406
1171
1315
1169
1301
Saurav Das
Daewoo
Anunmay
Aditya Bhatacharya
Paia
Hemu Himanshu
Alokshendra Jaiswal
Shreeash Bajpayee
Vedant
Sarim Ali Khan
Akhiljeet Singh
Amado
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XII
X
X
X
X
X
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
16
16
16
16
16
16
17
15
15
15
15
15
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DEL
DEL
DEL
MEERUT
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
ESCORTS
Ms. Sunita Sharma
Mr. Parvesh Sharma
Mr. Pratap Rangra
Contact no. 8979610022
9997609031
GIRLS
BOYS
TOTAL STUDENTS
25
70
79
THE ASIAN SCHOOL, DEHRADUN
Patna party
Date of Travel
Train No.
Dept Time From Haridwar
ESCORTS
SUNDAY. 7th DEC. 2014
12070
Haridwar Hawrah superfast special
11.50 p.m.
1
2
Contact no. 9412932294
Mr Vinay Walia
Mr Upender Rawat
9997364967
1
2
3
4
5
6
Boarding
No.
GIRLS
1129
1465
790
1503
978
1408
1
2
3
4
5
JUNIOR BOYS
1470
Sarang
1484
Rohan Singhania
904
Vikas Kumar
671
Aditya Prakash
1508
Ayush K. Barmurd
VII
VII
VII
VII
VII
M
M
M
M
M
13
13
13
13
13
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SENIOR BOYS - OLD
1509
Aman Bhargava
1363
Akash Biswas
1137
Pujan Shah
791
Aman Satyam
1313
Sameer Kumar
1549
Rahul Kumar
1128
Deepak Shah
1485
Ayush Singhania
654
Devesh Drolia
1569
Anshul Agarwal
1405
Utkasrsh Shukla
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
XI
XI
XII
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
17
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
LKO
HOWRAH
HOWRAH
PATNA
LKO
PATNA
HOWRAH
HOWRAH
PATNA
HOWRAH
LKO
XI
XI
M
M
16
16
LKO
VARANASI
XI
XI
XII
M
M
M
16
16
17
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
S.No.
Name
Preeti Shaw
Megha Shankar
Chetna Kumari
Tejasvi Solanki
Apeksha Mishra
Pragya Shankar
Class
M/F
Age
From
To
VIII
IX
X
XI
XII
XII
F
F
F
F
F
F
13
14
15
16
17
17
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
DDN
KOLKATTA
PATNA
PATNA
PATNA
LKO
PATNA
SENIOR BOYS - NEW
1
2
3
4
5
1182
Sumeet Jee
974
1501
1603
1392
Akshay Peshwani
Kshitiz
Nikhil Narawan
Pranay
HOWRAH
HOWRAH
6
1305
Shreeash Yadav
X
M
15
DDN
GIRLS
BOYS
6
22
28
ESCORTS
1
2
Mr Vinay Walia
Mr Upender Rawat
Contact no. 9412932294
9997364967
TOTAL STUDENTS
PATNA