สำนวน: ธุรกิจ | อีเมล (ภาษาฮังกาเรี่ยน-ภาษาสเปน) - bab.la

bab.la สำนวน: ธุรกิจ | อีเมล
ภาษาฮังกาเรี่ยน-ภาษาสเปน
อีเมล : การเปิดเริ่มต้น
Tisztelt Elnök Úr!
Distinguido Sr. Presidente:
ทางการเป็นอย่างมาก
ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อ
ของเขา
Tisztelt Uram!
Distinguido Señor:
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Tisztelt Hölgyem!
Distinguida Señora:
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Señores:
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Tisztelt Uraim!
Apreciados Señores:
ทางการ
เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้ง
แผนก
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A quien pueda interesar
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Tisztelt Smith úr!
Apreciado Sr. Pérez:
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciado Sra. Pérez:
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว
รู้จักชื่อ
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Srta. Pérez:
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Sra. Pérez:
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ
ไม่รู้สถานะสมรส
Kedves Smith John!
Estimado Sr. Pérez:
ทางการน้อยลง
คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Kedves John!
Querido Juan:
ไม่ทางการ
คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน
ไม่ค่อยรู้จักกัน
Azzal kapcsolatban írunk
Önnek, hogy ...
Nos dirigimos a usted en
referencia a...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Azzal kapcsolatban írunk,
hogy ...
Le escribimos en referencia
a...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Továbbá ....
Con relación a...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็
นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
A ... ajánlásával....
En referencia a...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็
นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Azzal kapcsolatban
érdeklődnék, hogy ...
Escribo para pedir
información sobre...
ทางการน้อยลง
เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
X nevében írok Önnek ....
Le escribo en nombre de...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Az Önök vállalatát erősen
ajánlották...
Recibimos excelentes
recomendaciones de su
compañía por parte de...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด
Nem bánná, ha ...
¿Sería posible...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Lenne olyan szíves, hogy...
¿Tendría la amabilidad de...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Le lennék kötelezve, ha ...
Me complacería mucho si...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Rendkívül értékelnénk,
amennyiben tudna
részletesebb információt
küldeni ... kapcsolatban.
Agradeceríamos si pudiera
enviarnos información más
detallada en cuanto a...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
อีเมล : เนื้อหาหลัก
1/3
bab.la สำนวน: ธุรกิจ | อีเมล
ภาษาฮังกาเรี่ยน-ภาษาสเปน
Hálás lennék, ha ...
Le agradecería enormemente
si pudiera...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Elküldené nekem...
¿Podría enviarme...
คำขอทางการ สุภาพ
Érdeklődnénk a ... beszerzése
felöl
Estamos interesados en
obtener/recibir...
คำขอทางการ สุภาพ
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Me atrevo a preguntarle si...
คำขอทางการ สุภาพ
Tudna ajánlani...
¿Podría recomendarme...
คำขอทางการ โดยตรง
Elküldené nekem ...
¿Podría enviarme...
คำขอทางการ โดยตรง
Sürgősen kérjük, hogy ...
Se le insta urgentemente a...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Hálásak lennénk, ha ...
Estaríamos muy agradecidos
si...
คำขอทางการ สุภาพ
ในฐานะของบริษัท
Mi a jelenlegi ára a ....
¿Cuál es la lista actual de
precios de...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Érdeklődnénk, hogy... és tudni
szeretnénk, hogy ...
Estamos interesados en... y
quisiéramos saber...
คำถามทางการ โดยตรง
Ha jól értjük a hirdetésükből,
akkor gyártanak ...
Entendemos según su
anuncio publicitario que
ustedes producen...
คำถามทางการ โดยตรง
Az a szándékunk, hogy ...
Es nuestra intención...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Alaposan átgondoltunk a
javaslatát és ...
Consideramos su propuesta
con detenimiento y...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
การติดต่อทางธุรกิจ
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Lamentamos informarle que...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อ
ทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำ
ขอ
A csatolmány a ...
El archivo adjunto está en
formato...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอีย
ดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แ
นบเข้ามา
Nem tudtam megnyitni a
csatolmányát ma reggel. A
vírusírtó programom vírust
talált benne.
No pude abrir el archivo
adjunto esta mañana. Según
mi antivirus el archivo está
infectado.
ทางการ โดยตรง
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Elnézést kérek, hogy nem
továbbítottam a levelét
korábban, de egy gépelési
hiba miatt "ismeretlen
felhasználóként" vissza lett
küldve
Me disculpo por no haber
reenviado el mensaje antes,
pero debido a un error
tipográfico el email fue
devuelto por tener un "usuario
desconocido".
ทางการ สุภาพ
További információkért kérem
keresse fel honlapunkat a ....
Para mayor información
consulte nuestra página web:
ทางการ
เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ
Amennyiben bármi további
segítségre van szüksége,
nyugodtan keressen.
Si necesita ayuda adicional,
sírvase a contactarme.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Amennyiben bármiben
további segítségére lehetünk,
nyugodtan keressen minket.
Si podemos brindarle nuestra
ayuda, por favor, háganoslo
saber.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Előre is köszönöm...
Le agradecemos de
antemano...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Amennyiben bármi további
információra van szüksége,
nyugodtan keressen.
Si requiere información
adicional no dude en
contactarme.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
อีเมล : การปิดท้าย
2/3
bab.la สำนวน: ธุรกิจ | อีเมล
ภาษาฮังกาเรี่ยน-ภาษาสเปน
Én lennék a leghálásabb, ha
minél hamarabb bele tudn
nézni ebbe az ügybe.
Le agradecería mucho si
atiende este asunto lo más
pronto posible.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Kérem minél hamarabb
válaszoljon, mivel...
Le rogamos responda a la
brevedad posible ya que...
ทางการ สุภาพ
Ha további információra van
szüksége, nyugodtan
keressen.
Si requiere más información
no dude en contactarme.
ทางการ สุภาพ
Várom a lehetőséget, hogy
együtt dolgozhassunk.
Me complace la idea de
trabajar juntos.
ทางการ สุภาพ
Köszönöm a segítségét
ebben az ügyben.
Gracias por su ayuda en este
asunto.
ทางการ สุภาพ
Várom, hogy
megbeszélhessük.
Me complace la idea de
discutir esto con usted.
ทางการ โดยตรง
Ha több információra van
szüksége
Si requiere más información...
ทางการ โดยตรง
Értékeljük az Ön üzletét.
Apreciamos hacer negocios
con usted.
ทางการ โดยตรง
Kérem keressen meg, a
közvetlen mobil számon ...
Por favor, póngase en
contacto conmigo, mi número
directo es...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Várom a válaszát.
Espero tener noticias de
usted pronto.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Tisztelettel,
Se despide cordialmente,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Tisztelettel,
Atentamente,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Tisztelettel,
Respetuosamente,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป
ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Üdvözlettel,
Saludos,
ไม่เป็นทางการ
ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้าง
ต้น
Üdvözlettel,
Saludos,
ไม่เป็นทางการ
ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงาน
ด้วยกัน
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)