Clasificación de la manga 4

Liga Galega da Moto de Campo
Enduro
Clasificación de la manga 4
A LARACHA, 22 de marzo de 2015
Clt
Dor. Apellidos y nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
4
28
17
10
90
93
7
8
61
58
25
88
18
511
23
81
305
71
272
66
113
404
556
26
194
337
309
92
127
284
94
231
426
125
59
98
105
253
233
264
410
424
294
460
422
60
590
406
84
52
251
Categoria (Clt)
Elite 4t
Elite 4t
Elite 4t
Juan Carlos Moreiras González
Elite 2t
Open 4t
Benito Varela García
Open 2t
Pablo Torrado Amado
Elite 2t
Adrian Noriega Pontigo
Elite 4t
Joaquín Rodríguez Paz
Open 2t
Juan Jose Garcia Ferreiro
Open 4t
Jesus Muñiz Perez
Elite 4t
Jesús Alonso Ares
Open 2t
Hugo Rodriguez Rodriguez
Jose Antonio Couto Martinez Elite 2t
Senior 2t
Jorge Arjones Gil
Elite 2t
Daniel Mayan Trasbach
Open 2t
Nicolas Varela Cousillas
E3
Raul Vicente Rey
Open 2t
Abel Sanchez
E2
Borja Braña Cao
Open 2t
Juan Outon Rodiño
E1
Juan Fiallega
Veteranos
Jorge Suarez Martinez
Senior 4t
Rafael Garcia Caamaño
Elite 4t
Arturo Franco Iglesias
E1
Adrián Abelenda Gómez
E3
Carlos Rubal Palmeiro
Xosé María Ogando Miranda E3
Open 2t
Santiago García Varela
E1
Perfecto Piñeiro Berto
E2
Ivan Sixto Galdo
Open 2t
Marcos Porteiro Pensado
E2
Mauro Luna Gomez
Veteranos
Jorge Rodriguez Muñiz
E1
Ruben Doldan Rodriguez
Open 2t
Pablo Vilavedra Zarazo
Open 2t
Daniel Remuiñan Graña
E1
Alejandro Argudin Vazquez
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(2)
(5)
(3)
(3)
(1)
(4)
(4)
(1)
(5)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(2)
(3)
(7)
(3)
(2)
(8)
(3)
(2)
(4)
(9)
(10)
(5)
E2
E2
Veteranos
Veteranos
E2
Veteranos
Veteranos
Open 4t
Sub 21
Veteranos
Open 4t
Open 2t
E2
(4)
(5)
(3)
(4)
(6)
(5)
(6)
(3)
(1)
(7)
(4)
(11)
(7)
Roman Perez Goalez
Daniel Carracedo
Jacobo Méndez
Javier Corujo Crende
Javier López Rodríguez
Cesar Alvarez Doval
Alvaro Becerra Arrojo
Borja Rumbo Feal
Javier Rodríguez Chapela
Mario Fernandez Garcia
Alberto Campos Sueiro
Bruno Quintas
Daniel Garcia Blanco
Juan Rubio Capon
Mario González Cancela
Victor Perez
22/03/2015 / A Laracha
Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.08
Tiempo Diferencia
2:03.371
2:06.557
2:13.521
2:15.631
2:18.196
2:18.299
2:18.698
2:19.134
2:19.159
2:19.332
2:19.364
2:19.449
2:20.361
2:20.856
2:21.535
2:21.925
2:22.095
2:22.526
2:22.587
2:23.384
2:24.345
2:25.702
2:25.732
2:26.643
2:26.943
2:27.308
2:27.585
2:27.665
2:27.711
2:28.104
2:28.233
2:28.464
2:28.518
2:29.150
2:29.655
2:29.914
2:29.970
2:30.089
2:30.246
2:30.818
2:31.117
2:31.235
2:31.586
2:31.633
2:31.902
2:32.150
2:32.487
2:32.649
2:33.090
2:33.524
2:33.997
3.186
10.150
12.260
14.825
14.928
15.327
15.763
15.788
15.961
15.993
16.078
16.990
17.485
18.164
18.554
18.724
19.155
19.216
20.013
20.974
22.331
22.361
23.272
23.572
23.937
24.214
24.294
24.340
24.733
24.862
25.093
25.147
25.779
26.284
26.543
26.599
26.718
26.875
27.447
27.746
27.864
28.215
28.262
28.531
28.779
29.116
29.278
29.719
30.153
30.626
El 22/03/2015 a 15:41 / Página 1/4
VolaSoftControlPdf
Xerardo Davila CRONOTEC
Liga Galega da Moto de Campo
Enduro
Clasificación de la manga 4
Clt
Dor. Apellidos y nombre
Categoria (Clt)
Tiempo Diferencia
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
205
411
415
210
219
281
377
319
514
652
259
243
220
222
65
522
289
67
307
321
382
261
512
523
453
317
555
244
203
267
149
214
503
516
383
114
318
504
323
517
346
86
283
101
616
216
393
91
594
331
320
502
150
304
E2
Veteranos
Veteranos
E2
E2
E2
E3
E3
Senior 4t
Sub 21
E2
E2
E2
E2
Open 2t
Senior 4t
E2
Open 4t
E3
E3
E3
E2
Senior 4t
Senior 4t
Veteranos
E3
2:34.125
2:34.799
2:34.915
2:34.920
2:35.315
2:35.634
2:35.916
2:36.491
2:36.553
2:36.910
2:37.360
2:37.707
2:37.730
2:37.852
2:37.894
2:38.363
2:39.561
2:39.736
2:41.843
2:41.984
2:42.282
2:42.976
2:42.993
2:43.087
2:43.232
2:44.525
2:45.393
2:45.446
2:46.643
2:46.716
2:47.425
2:47.695
2:47.884
2:48.343
2:48.618
2:48.796
2:48.902
2:49.853
2:50.903
2:50.975
2:52.662
2:53.318
2:53.655
2:53.864
2:53.880
2:54.284
2:54.334
2:54.345
2:55.053
2:55.195
2:55.357
2:55.560
2:55.864
2:55.937
Adrian Martinez Alonso
Marcos Rodriguez Lopez
Marcelino Menendez Garcia
Daniel Mendez Canal
Diego Martelo
Elias Otero Martinez
Oscar Regueiro Diaz
Jose Manuel Sanchez Lopez
Miguel Lauda Vazquez
Adrian Freire Martin
Mario Vega García
Antonio Cal Purriños
Ruben Garcia Mel
Abel Carballés Vidal
Miguel Angel Alonso Abalde
Amado Alonso Blanco
Martin Perez Dorado
Sergio Castro Gesto
Manuel Perez
Eduardo Iglesias Sanchez
Luis Gonzalez Conchado
Rafael Dieste Fontaine
Juan Carlos Montoya
Javier Garcia Lopez
Javier Suarez Ansede
Raul Hernando Fernandez
E2
E2
E2
E1
E2
Senior 4t
Senior 2t
E3
E1
E3
Jose Antonio Fernandez Dablanc
Senior 2t
E3
Bruno Campo Ramil
Senior 2t
Luiyi Montoya Castiñeira
E3
Miguel Lopez
Juan Javier Lodeiro Vazquez Open 4t
E2
Javier Riveiro Pose
E1
César Rodríguez Novo
E2
Jacobo Pellejero Vales
E2
Xoel Barros Veiras
E3
Marcos Duro Silva
David Fernandez Rey
Ángel López
Sergio Busto Garrido
Iván Moscoso Bertoa
Manuel Costa
Ignacio De Castro Ponga
Alberto Camino Outeiral
Miguel Gonzalez Conchado
Ivan Capelan
Jacobo De Prado
Eduard Didych
Jano Fernández Lopez
Borja Rodriguez Regueira
Gustavo Menendez Garcia
Ignacio Pensado Gonzalez
Fernando Garcia Herrero
22/03/2015 / A Laracha
Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.08
Sub 21
E3
E3
Master
E1
E3
(8)
(8)
(9)
(9)
(10)
(11)
(4)
(5)
(2)
(2)
(12)
(13)
(14)
(15)
(12)
(3)
(16)
(5)
(6)
(7)
(8)
(17)
(4)
(5)
(10)
(9)
(18)
(19)
(20)
(6)
(21)
(6)
(2)
(10)
(7)
(11)
(3)
(12)
(4)
(13)
(6)
(22)
(8)
(23)
(24)
(14)
(3)
(15)
(16)
(1)
(9)
(17)
30.754
31.428
31.544
31.549
31.944
32.263
32.545
33.120
33.182
33.539
33.989
34.336
34.359
34.481
34.523
34.992
36.190
36.365
38.472
38.613
38.911
39.605
39.622
39.716
39.861
41.154
42.022
42.075
43.272
43.345
44.054
44.324
44.513
44.972
45.247
45.425
45.531
46.482
47.532
47.604
49.291
49.947
50.284
50.493
50.509
50.913
50.963
50.974
51.682
51.824
51.986
52.189
52.493
52.566
El 22/03/2015 a 15:41 / Página 2/4
VolaSoftControlPdf
Xerardo Davila CRONOTEC
Liga Galega da Moto de Campo
Enduro
Clasificación de la manga 4
Clt
Dor. Apellidos y nombre
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
266
250
226
213
476
384
278
225
221
519
262
550
111
229
299
269
534
279
316
591
275
525
116
209
124
501
280
252
123
508
510
282
290
258
308
296
206
106
385
291
314
295
524
582
277
238
198
286
239
257
641
527
330
529
Categoria (Clt)
E2
E2
E2
E2
Veteranos
E3
E2
E2
E2
Francisco Javier Castroman Cas Senior 2t
E2
Roberto Botana Perez
Senior 2t
Salvador Latas
E1
Hector Erezuma
E2
Iván González Sanz
E2
Sergio Barreiro Fachal
E2
Daniel Garcia Alonso
Senior 4t
Candido Alonso Alonso
E2
Jorge Esmoris Canedo
E3
Oscar Sanchez Mosquera
Sub 21
Xairo Lòpez Rodrìguez
E2
Oscar Otero Tain
Angel Manuel Fernandez Penedo Senior 4t
Alberto Fernandez Fernandez
E1
E2
Miguel Angel Rey Montero
E1
Carlos Peregrino Lariño
Senior 4t
Juan Alonso Crispin
E2
José Manuel Cabezas
E2
Damian Cerdeiro Villar
E1
Isidro Paredes Mato
Senior 4t
Robert Villafranca
Senior 4t
Angel Domínguez Taboada
E2
Ruben Lopez Bocija
E2
David Grandio Piñeiro
E2
Santiago Lorenzo Paz
Francisco J Beiro Fernandez E3
E2
David Mallo Liñares
Leonardo Caamaño Vázquez E2
E1
Oscar Díaz
David Vieites Calvelo
Manuel Martinez Neira
Oscar Espiño González
Miguel Pose Abeijon
Jose Ramon Garcia Garcia
Luis Mantiñan Queijas
Saul Vazquez Pereira
Jaime Hermida Calviño
Carlos Martínez Villanueva
Roberto. Sachez Casas
Roberto Barallobre Naya
Oscar Mallo Liñares
Iago Mallo Sanz
Natalia Alonso Ares
Ismael Seoane
Jose Luis Fernandez Rodriguez
Alejandro Nuñez Beade
Martín Vila
Carlos Gomez
David Enriquez Goncalves
Cesareo Agra Soto
Angel Manuel Saavedra Gabeiras
Daniel Goti Mourente
Francisco Padin Otero
22/03/2015 / A Laracha
Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.08
E2
E3
E2
Senior 4t
Feminas
E2
E2
E1
E2
E2
E2
E2
Senior 4t
E3
Senior 4t
(25)
(26)
(27)
(28)
(11)
(18)
(29)
(30)
(31)
(5)
(32)
(6)
(10)
(33)
(34)
(35)
(7)
(36)
(19)
(4)
(37)
(8)
(11)
(38)
(12)
(9)
(39)
(40)
(13)
(10)
(11)
(41)
(42)
(43)
(20)
(44)
(45)
(14)
(46)
(21)
(47)
(12)
(1)
(48)
(49)
(15)
(50)
(51)
(52)
(53)
(13)
(22)
(14)
Tiempo Diferencia
2:56.148
2:56.783
2:56.962
2:57.595
2:58.994
2:59.041
2:59.451
2:59.855
3:01.136
3:01.611
3:01.694
3:02.047
3:02.147
3:02.843
3:02.855
3:03.064
3:03.185
3:06.440
3:06.463
3:07.030
3:07.697
3:08.069
3:08.248
3:08.384
3:10.413
3:11.216
3:11.355
3:12.329
3:13.373
3:13.765
3:14.500
3:16.215
3:16.911
3:21.898
3:21.904
3:22.084
3:25.044
3:26.072
3:27.059
3:28.870
3:29.425
3:30.600
3:31.189
3:31.223
3:31.718
3:32.567
3:33.341
3:34.897
3:35.027
3:36.142
3:39.286
3:40.478
3:40.764
3:45.339
52.777
53.412
53.591
54.224
55.623
55.670
56.080
56.484
57.765
58.240
58.323
58.676
58.776
59.472
59.484
59.693
59.814
1:03.069
1:03.092
1:03.659
1:04.326
1:04.698
1:04.877
1:05.013
1:07.042
1:07.845
1:07.984
1:08.958
1:10.002
1:10.394
1:11.129
1:12.844
1:13.540
1:18.527
1:18.533
1:18.713
1:21.673
1:22.701
1:23.688
1:25.499
1:26.054
1:27.229
1:27.818
1:27.852
1:28.347
1:29.196
1:29.970
1:31.526
1:31.656
1:32.771
1:35.915
1:37.107
1:37.393
1:41.968
El 22/03/2015 a 15:41 / Página 3/4
VolaSoftControlPdf
Xerardo Davila CRONOTEC
Liga Galega da Moto de Campo
Enduro
Clasificación de la manga 4
Clt
Dor. Apellidos y nombre
Categoria (Clt)
Tiempo Diferencia
160
161
162
163
312
509
600
126
E3
Senior 4t
Sub 21
E1
3:52.269
3:53.280
3:57.997
4:05.083
Adrian Anido
Jesus Tuche Bravo
Juan José López Pérez
Sergio Suarez Aldao
El delegado técnico
22/03/2015 / A Laracha
Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.08
El cronometraje
(23)
(15)
(5)
(16)
1:48.898
1:49.909
1:54.626
2:01.712
El director de la prueba
El 22/03/2015 a 15:41 / Página 4/4
VolaSoftControlPdf
Xerardo Davila CRONOTEC