SÓ CONSULTA - Concello de Sanxenxo

OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
posto
fonte
ADMINISTRATIVO
COMERCIAL
Faro de
Vigo
ADMINISTRATIVO
LABORAL
El País
Web
AUXILIAR
ADMINISTRATIVA
El Correo
Gallego
AUXILIAR CENTRO DE
ATENCIÓN A PERSOAS
MAIORES
La Voz
de
Galicia
La Voz
de
Galicia
AXENTE COMERCIAL
localidade
REQUISITOS
informacion
Para inmobiliaria. Valorarase experiencia nosector
Pontevedra
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
jesus@phisainmobiliaria.com
http://ofertasempleo.empleo.monster.es/Admi
Experiencia mínima de duos anos en posto con funcións similares. Residencia na zona norte da
nistrativo-a-laboral-36305-410provincia de Pontevedra. Manexo de A3 e de Winsuit. Contrato eventual por sustitución. Salario
trabajo-Pontevedrasegún convenio, xornada de 39h á semana.
Espa%C3%B1a147202108.aspx?ch=ELPAIS&jo
bPosition=19
Con contrato de aprendiz. Para oficina
Con participación de negocio
A Coruña y
Santiago de
Compostela
contacto
Telefonía. Soldo fixo + S.S.
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
administracion@montajespan.co
m
Teléfono 674747306 Mañana
10,00 a 13,30 horas. Tarde 17,30
a 19,00
Sección: Anuncios por palabras.
E-mail
amarxe@empresagalega.eu
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
1
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
REQUISITOS
informacion
posto
fonte
CAMAREIRA
La
Región
Para cafetería
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 988226949
CAMAREIRA
El
Progreso
Para cafetería cervexería
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 673045082
CAMAREIRA
El
Castroverde
Progreso
Para fins de semana
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 646605105
CAMAREIRA
La Voz
O Temple.
de
Bar Regueira
Galicia
Xoven para quenda de tarde
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 696736060
Para empresa hoteleira. Experiencia mínima 2 anos
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV al Apartado de
Correos 223 o a
cvrestaurante2015@gmail.com
Para empresa hoteleira. Expericnia mínima 2 anos
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV al Apartado de
Correos 223 o a
cvrestaurante2015@gmail.com
localidade
CAMAREIRA DE PISO
La Voz
de
Galicia
Santiago de
Compostela
CAMAREIRAS/OS
La Voz
de
Galicia
Santiago de
Compostela
contacto
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
2
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
posto
CAMAREIRO
fonte
Faro de
Zona Domaio
Vigo
CAMAREIRO
El Correo
Gallego
CAMAREIRO/A
El Correo
Gallego
COBRADOR
La Voz
de
Galicia
COCIÑEIRA
La Voz
de
Galicia
COCIÑEIRO
localidade
REQUISITOS
informacion
Con experiencia
contacto
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 696370010
Sección: Anuncios por palabras.
E-mail:
contratosrapidos@gmail.com
A Estrada
Arteixo
El Correo Santiago de
Gallego Compostela
Para cafetería
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV con foto a
cafeteriaestrada@gmail.com
Para Céltica de cobros. Valorarase experiencia. Total discreción. fixo + comisións
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
coruna@celticadecobros.com
Con experiencia en tapas e racións
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 630199824
Imprescindible experiencia. Casco antigo
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
montecuadrado@hotmail.es
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
3
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
posto
fonte
COCIÑEIRO
El Correo
Gallego
COCIÑEIRO/A
localidade
El Correo Santiago de
Gallego Compostela
COCIÑEIROS/AS
La Voz
de
Galicia
A Coruña
COMERCIAIS
Faro de
Vigo
Zona Galicia
COMERCIAIS
Faro de
Vigo
Vigo
REQUISITOS
informacion
contacto
Con 4 anos de experiencia
Sección: Anuncios por palabras.
E-mail:
contratosrapidos@gmail.com
Encargado de cociña con experiencia. El Olivo
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 617621339
Próxima apertura cervexería O Sampaio centro da Coruña
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
cervecerias@hotmail.es
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 647928911
Para empresa de almacenaxe e distribución
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 636978255
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
4
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
posto
fonte
COMERCIAIS
La Voz
de
Galicia
COMERCIAIS
La
Región
COMERCIAIS
AUTÓNOMOS
La Voz
de
Galicia
COMERCIAL
COMERCIAL
localidade
REQUISITOS
informacion
contacto
Traballo serio e estable. Amplia carteira de clientes. Compatible con outras actividades
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
pepesas43@gmail.com o fax
988229305
Fixo 1200€ + comisións + alta en RXSS desde o primeiro día. Menores 48 anos. Coche propio
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
selección.ourense@securitasdirec
t.es o teléfono 988392719
Para inmobiliaria. Con vehículo propio e coñecementos informáticos. Preferiblemente estudios
superiores
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV con foto a
rrhhinmo@yahoo.es
El Correo
Gallego
Para Aproesalud. Con tablet e ordenador
Sección: Anuncios por palabras.
E-mail: empleo@appdesalud.com
Faro de
Vigo
Con experiencia en portas automáticas no ramo industrial e residencia. Coñecementos en
interpretación de planos e medicións
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV con foto a
comercial.atlantico@telefonica.ne
t
Galicia
A Coruña
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
5
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
posto
fonte
COMERCIAL
La Voz
de
Galicia
COMERCIAL
La
Región
COMERCIAL
La
Región
COMERCIAL
La Voz
de
Galicia
localidade
Ourense
Galicia
REQUISITOS
informacion
contacto
Con experiencia. Con coñecemento no sector dos materiais de construcción. Con carteira de
clientes
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a r.humanos@gmx.es
Para empresa de transporte
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV al apartado de correos
5130 - 32901 P.I. San Cibrao das
Viñas
Importantes comisións
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV
comercialorense2015@gmail.co
m Teléfono 630087365
Con experiencia nosector de distribución de alimentación e dispoñibilidade ao 100%
Teléfono 674632156
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
6
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
posto
COMERCIAL
INDUSTRIAL
COMERCIAL
PAPELERÍA
fonte
El País
Web
El País
Web
Expansió
ny
COMERCIAL SERVIZOS
Empleo
RRHH
Web
CONFECCIONISTA
ESPECIALIZADA EN
TAPICERÍA
La
Región
localidade
A Coruña
Santiago de
Compostela
A Coruña
REQUISITOS
informacion
contacto
http://ofertasLicenciatura ou Diplomatura en ADE, Económicas, Empresariais. (Valorable outras titulacións
empleo.empleo.monster.es/Comer
universitarias). Experiencia: Imprescindible a lo menos 6 meses de experiencia nun posto
cial-Adecco-Industrialcomercial de venda directa a empresas. Valorable Máster ou Cursos Comercial/Vendas. Valorable
Coru%C3%B1a-trabajo-Aexperiencia comercial na venda de servizos - Contrato estable e remuneración atractiva (fixo +
Coru%C3%B1a-Espa%C3%B1avariable ligado a obxetivos) - Incorporación a empresa líder no sector de RRHH con posibilidade
147202097.aspx?ch=ELPAIS&jo
de desenvolvemento e crecemento profesional. - Horario comercial de L a V. De 9 a 18h
bPosition=18
http://ofertasCaptación e mantenimento de carteira de clientes en venda de material de oficina, mobiliario e empleo.empleo.monster.es/Comer
informática. Visitas a clientes de empresas privadas e organismos públicos en Santiago de
cial-Papeler%C3%ADa-trabajo-ACompostela e comarca. IMPRESCINDIBLE experiencia no sector da papelería. Experiencia no Coru%C3%B1a-Espa%C3%B1asector da administración pública. Posto estable Salario fixo mensual máis variable Dietas
145641605.aspx?ch=ELPAIS&jo
bPosition=14
Diplomatura en Ciencias Empresariais. Licenciatura en administración e Dirección de Empresas. http://www.expansionyempleo.co
Licenciatura en Economía. Mínimo 6 meses de experiencia comercial con empresas. Experiencia m/empleos/oferta/177152/comerc
realizando captación de clientes. Valorable outras titulacións universitarias. Valorable: Máster ou
ial-servicios-rrhh-adecco-aCursos Comercial/Vendas. Valorable experiencia comercial no sector servizos
coruna.html
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 640291514 (Claudio)
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
7
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
posto
fonte
DEPENDENTA
El Correo
Gallego
localidade
REQUISITOS
informacion
contacto
Media xornada. Tenda de roupa
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a infocomprassantiago@gmail.com
DEPENDENTA
La Voz
de
Galicia
Imprescindible experiencia
Sección: Anuncios por palabras.
Presentarse día 10 de marzo de 3
a 4 de la tarde con foto carnet en
Ramón y Cajal 30, bj. Dcha. - A
Coruña
DEPENDENTE
La
Región
Con experiencia para ferretería e electrodomésticos
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 627913510
DIRECTOR/A XERENTE
El País
Web
A Coruña
Experiencia e criterio solvente en contabilidade. Realización de apuntes e capacidade de análise
http://ofertasde balances. Experiencia e capacidade de negociación de operacións bancarias. Experiencia e
empleo.empleo.monster.es/DIRE
capacidade de negociación con proveedores e clientes. Control e seguimento do cash flow da
CTOR-A-GERENTE-trabajo-Asociedade Control e seguimento do presuposto da sociedade. Realización de pagos. Capacidade Coru%C3%B1a-Espa%C3%B1apara xestionar/organizar os recursos humanos. Responsable de loxística da oficina. Amplia
147150310.aspx?ch=ELPAIS&jo
experiencia desenvolvendo tarefas similares. Amplos coñecementos fiscais. Nivel alto de inglés
bPosition=22
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
8
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
posto
ELECTRICISTA
OFICIAL DE PRIMEIRA
ELECTROMECÁNICO
fonte
La Voz
de
Galicia
La Voz
de
Galicia
localidade
A Coruña
REQUISITOS
informacion
Menor de 30 anos, para empresa de portas automáticas. Imprescindible coñecementos de
electricidade e electrónica
contacto
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
elytegasl@gmail.com
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
p.automaticas@outlook.es
Para empresa hoteleira. Experiencia mínima 2 anos
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV al Apartado de
Correos 223 o a
cvrestaurante2015@gmail.com
Faro de
Vigo
Con experiencia. 30-50 anos. Carnet. Coche
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
gestion@grupoavidar.com
La
Región
Especializada en manicura e uñas artificiais
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 617328834
ENCARGADA/O
La Voz
de
Galicia
ESTETICISTA
ESTETICISTA
Santiago de
Compostela
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
9
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
REQUISITOS
informacion
posto
fonte
FISIOTERAPEUTA Y
PODÓLOGO
Faro de
Vigo
Con experiencia
Sección: Anuncios por palabras.
Envair CV con foto a
camencacer@yahoo.es
GUITARRISTA
ACORDEONISTA
El Correo
Gallego
Con voces. Directo. Datas S.S.
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 634409316
JEFE DE VENTAS
El
Progreso
Lugo
Con experiencia no posto. 25-35 anos. Persoa dinámica e empendedora. Informática nivel usuario.
Soldo a convir
Enviar CV con fotografía reciente
al Apatado de Correos número
003 de Lugo. Ref. Jefe Ventas.
LICENCIADO ADE /
EMPRESARIAIS
La Voz
de
Galicia
Zona Noia
Experiencia en contabilidade, inglés e francés. Incorporación inmediata
Envío de CV a
trabajo.transporte.galicia@gmail.
com hasta el 13/03/2015
MECÁNICO
El
Progreso
Con experiencia para vehículos industriais
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV al apartado de correos
1003 de Lugo
localidade
contacto
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
10
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
posto
fonte
MODELOS MOZAS/OS
Faro de
Vigo
MOZO PARA EMPRESA
DE SUMINISTROS
NAVAIS
Faro de
Vigo
ODONTÓLOGO E
ORTODONCISTA
Faro de
Vigo
OPERARIAS TALLER
DE CONFECCIÓN
El Correo
Gallego
OPERARIO/A SALA DE
DESPECE
El País
Web
localidade
REQUISITOS
informacion
contacto
Show de peiteado para cortar. Idade 18-40
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfonos 606979884 //
948239863 de 10 a 19 horas.
Con nivel de inglés alto e con experiencia en Autocad.
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
ofertaempleo236@gmail.com
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a dental@gmail.com
Próximo
Carballo
Ourense
Remalladora plana, prancha, aprendices
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a acgigto@gmail.com
http://ofertasImprescindible experiencia previa como Operario/a de Sala de Despece.-Imprescindible carnet de
empleo.empleo.monster.es/Opera
Manipulación de Alimentos. -Imprescindible dispoñibilidade para incorporación inmediata. rio-a-Sala-Despiece-trabajoImprescindible permiso de conducir e coche propio -Incorporación inmediata con posibilidade de
Ourense-Espa%C3%B1acontratación posterior por parte da empresa usuaria. -Xornada completa en horario intensivo de
147101754.aspx?ch=ELPAIS&jo
06.00 a 14.00h.
bPosition=24
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
11
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
posto
fonte
localidade
OPERARIO/AS DE
PRODUCCIÓN SECTOR
AUTOMOCIÓN
El País
Web
Ourense
PASTELEIRO
La Voz
de
Galicia
Riveira
PEITEADORA/O
El Correo
Gallego
PEITEADORES
El Correo Santiago de
Gallego Compostela
REQUISITOS
informacion
Imprescindible experiencia previa en postos de operario/a de producción no sector automoción.
Dispoñibilidade para traballar a quendas (M/T/N). -B con coche.
contacto
http://ofertasempleo.empleo.monster.es/Opera
rios-as-Producci%C3%B3nSector-Automoci%C3%B3ntrabajo-Ourense-Espa%C3%B1a147102268.aspx?ch=ELPAIS&jo
bPosition=23
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 687292383 (De 8 a 14
horas)
Con experiencia e coñecementos básicos de estética
Sección: Anuncios por palabras.
E-mail:
empleopeluqueriaestetica@gmail.
com
Para Karymo Peiteadores. Con experiencia
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 625888627
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
12
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
posto
fonte
PEÓN PARA
EXPLOTACIÓN DE
GANDO
El
Progreso
localidade
REQUISITOS
informacion
contacto
Con experiencia en muxido e manexo de maquinaria
Sección: Anuncios por palabras.
Informes en 649733688
Formación adecuada ó posto. Seriedade e experiencia demostrables. Condicións a convir
Remitir CV a fonte68@yahoo.es
Por apertura de 2 oficinas. 18-50 anos. Incorporación inmediata
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 988612882 (9,00 a
13,00 horas)
Con experiencia. Para restaurante
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 636829829 //
638518272
Pastoriza
PERSOA PARA
ATENCIÓN A
El
CLIENTES, DETALLE E
SERVIZOS DO SECTOR Progreso
AGRÍCOLA, XARDÍN E
MEDIO AMBIENTE
PERSOAL
PERSOAL DE COCIÑA
La
Región
Lugo
Ourense
El Correo Santiago de
Gallego Compostela
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
13
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
posto
fonte
localidade
PERSOAL DE
MANTEMENTO
La Voz
de
Galicia
Ferrol
PROGRAMADOR/A
COBOL
El País
Web
PROGRAMADOR/A
JAVA
El País
Web
REPARTIDOR
El
Progreso
Vigo
Vigo
REQUISITOS
informacion
contacto
CISSMAN. Servizos auxiliares SLU. Valoraranse coñecementos en fontanería, oxicorte e
soldadura
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
administracion@cissman.com
Valorable experiencia en DLI. Imprescindible experiencia en programación con Objecstar
(Huron) e programación con Mark-IV / Mark-V. Valorable nivel alto de francés.
http://ofertasempleo.empleo.monster.es/Progra
mador-a-Cobol-trabajo-VigoEspa%C3%B1a147174189.aspx?ch=ELPAIS&jo
bPosition=20
http://ofertasempleo.empleo.monster.es/Progra
Adecco Automotive selecciona para importante empresa, ubicada en Vigo, un/ha programador/a
mador-a-Java-conJava con francés. Imprescindible experiencia en Java. Imprescindible nivel alto de francés.
franc%C3%A9s-trabajo-VigoOfrecese incorporación a importante empresa
Espa%C3%B1a147202867.aspx?ch=ELPAIS&jo
bPosition=17
Para almacén de fruta
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 687427508
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
14
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
REQUISITOS
informacion
posto
fonte
localidade
REPARTIDOR
AUTOVENTA
La Voz
de
Galicia
A Coruña o
alrededores
Para empresa de distrubución
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
selección.1182@gmail.com
Lugo
Formación adecuada ao posto. Seriedade e experiencia demostrables. Condicións a convir
Remitir CV a fonte68@yahoo.es
Con experiencia
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a Calvo Sotelo, 1 - A
Coruña
RESPONSABLE DE
CONTBILIDADE E
El
XESTIÓN E ATENCIÓN
Progreso
A CLIENTES E
PROVEEDORES
SEÑORA PARA COCIÑA
La Voz
de
Galicia
contacto
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
15
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
posto
fonte
SEÑORA PARA
TAREFAS DO FOGAR
El
progreso
SOCIO TRABALLADOR
PARA COLEXIO
Faro de
Vigo
SOLDADORES TIG E
ELECTRODO
localidade
REQUISITOS
informacion
contacto
Con coñecementos de cocina
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfono 620904472 de 10,30 a
18,00 horas
Imprescindible licenciado e diplomado en inglés. Valorarase outras especialidades (música,
plástica) e acreditación en inglés B2
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
curriuculumsocios@gmail.om
Faro de
Vigo
Movilidade xeográfica. Valorarase homologación
Sección: Anuncios por palabras.
Teléfonos 670037279 //
697288130
TÉCNICO COMERCIAL
E DE APOIO AO
DEPARTAMENTO
TÉCNICO
La Voz
de
Galicia
Preferible experiencia no sector limpeza. FP / Diplomatura. Vehículo propio. Dispoñibilidade
para viaar
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a Sexta Av Parc c-18
bj. - 15190 Pocomaco. A Coruña
TÉCNICO EN
COMERCIO EXTERIOR
AGRÍCOLA
Expansió
ny
Empleo
Web
Vigo
Ferrol
Experiencia na comercialización de estructuras metálicas para o sector agrícola. Enxeñería
http://www.expansionyempleo.co
Técnica Agrícola ou similar. Coñecemento en manexo de programas de deseño de estructuras
m/empleos/oferta/177378/tecnicometálicas. Coñecemento de materiais. Inglés bilingüe e Francés nivel alto. Dispoñibilidade para
a-comercio-exterior-agricola.html
incorporación inmediata. Dispoñibilidade para realizar viaxes a nivel internacional.
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
16
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
posto
fonte
localidade
TÉCNICO
INSTALACIÓN / MANTE. Faro de
Vigo
INCENDIO E
SEGURIDADE
REQUISITOS
informacion
Experiencia mínima 5 anos
contacto
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
ggt2015@hotmail.com
http://ofertasempleo.empleo.monster.es/T%C3
Técnico/a con experiencia en despegue de aplicacións web en entornos Unix / Linux. Experiencia %A9cnico-a-aplicaciones-weben base de datos: valorable Oracle.Experiencia en servidores de aplicacións: tomcat, apache,
Unix-Linux-trabajo-Vigoglassfish. Nivel alto de inglés. Coñecementos de francés
Espa%C3%B1a147285153.aspx?ch=ELPAIS&jo
bPosition=6
TÉCNICO/A
APLICACIÓNS WEB
UNIX/LINUX
El País
Web
TELEOPERADORES
Faro de
Vigo
Para venda formación bonificada
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
formacion@asesoriayformacion.e
s
VENDEDOR A
COMISIÓN
Faro de
Vigo
Para distribuidora de primeiras firmas alimentación. Mínimo garantizado
Sección: Anuncios por palabras.
E-mail: suvb.68@hotmail.com
VENDEDOR
AUTOMÓBILES
La Voz
de
Galicia
Para concesionario. Fixo + variable. Experiencia comercial, valorarase mismo sector. Manexo de
office, internet
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV con foto a
concesionautos@gmail.com
Vigo
A Coruña
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
17
OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA
SÓ CONSULTA
Servizo de Formación, Orientación e Emprego
Do 8 ao 15 de marzo
REQUISITOS
informacion
posto
fonte
VENDEDORES
La Voz
de
Galicia
VENDEDORES/AS
Faro de
Vigo
Para ofertar formación
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
sistecma.info@gmail.com
VISITADOR MÉDICO /
VENDEDORA
FARMACIA
Faro de
Vigo
Contrato e retribución a convir. Altos ingresos
Sección: Anuncios por palabras.
Enviar CV a
visvenvigo@gmail.com
localidade
Profesionais de venda directa para editorial líder en facsímiles e esculturas
contacto
Interesados contactar 934443266
E-mail:
millenniumliber@millenniumlibe
r.com
A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A CEG non asume responsabilidade algunha en relación cos datos contidos nas ofertas
de emprego que figuran neste arquivo.
18