Familia barruan indarkeriari aurre egiteko jarraibideak Pautas para

María Campo Martínez
Pedagogoa. Maisutzan diplomatua, Haur
Hezkuntzako espezialitatean. Familia Orientazioko
masterra. NC Learning Investigation Center-eko
hezkuntza proiektuaren zuzendari nagusia.
Vitoria-Gasteizko eta Arabako
Guraso Eskolen XIX. Topaketa
XIX Encuentro Escuelas de
Padres y Madres de Vitoria-Gasteiz y Álava
Pedagoga. Diplomada en Magisterio de Educación
Infantil. Máster en Orientación Familiar. Directora
general del proyecto educativo NC Learning
Investigation Center.
Carmen Guijarro Santamaría
Psikologoa. Psikologia klinikoan aditua. Justizia
Administrazioko psikologoa. Eusko Jaurlaritzaren
Justizia Sailean Arabako Talde Psikosozialeko
koordinatzailea.
Psicóloga. Especialista en Psicología Clínica. Psicóloga
de la Administración de Justicia. Coordinadora
del Equipo Psicosocial Judicial de Álava del
Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.
Manuel Pedreira Cárdenas
EHUn Zuzenbidean lizentziatua eta Kriminologiaren
Euskal Institutuan kriminologian graduondoko
diploma. 2000. urtetik karrerako fiskala da, eta
besteak beste, adingabeen babes eta integrazioa
espezialitatean dihardu lanean.
Licenciado en derecho por la UPV y Diploma
Postgrado en Criminología por el Instituto Vasco de
Criminología, es Fiscal de carrera desde el año 2000,
desarrollando profesionalmente entre otras,
la especialidad de protección y reforma de menores.
Familia barruan indarkeriari
aurre egiteko jarraibideak
Pautas para afrontar la
violencia intrafamiliar
GOIURI JAUREGIA 2015eko otsailaren 21a
PALACIO DE VILLA SUSO
21 de febrero de 2015
Familia-barneko indarkeria, seme-alabek gurasoei tratu txarra
ematea, era kezkagarrian handitzen ari den fenomenoa
da. Gertaera horrek arazoaren jatorriaren gainean eta aurre
egiteko moduaren gainean gogoeta egitera garamatza.
Haurtzarotik hasi behar dugu?, zer egin dezakegu seme-alabak
hezteko garaian?, zigortzeko gaitasun-betebeharra erabiltzen
dugu edo amore eman eta hezkuntza, administrazio eta zigor
alorreko erakundeei uzten diegu zeregin hori?
Ikastetxea gune garrantzitsua da familia barneko indarkeriari
aurre egiteko ikasleak heziz balio, emozio eta ezagutzatan.
Halaber, familiek jasotzen duten prestakuntza ere garrantzitsua
da batetik, gai izan daitezen seme-alabak modu libre eta
arduratsuan hezteko, eta bestetik, eskura dezaten beharrezko
adituen laguntza.
La violencia intrafamiliar, el maltrato de los hijos hacia
los padres, es un fenómeno que está creciendo de forma
alarmante. Este hecho, nos ha llevado a reflexionar sobre el
origen y modos de enfrentar dicha problemática.
¿Tenemos que comenzar desde la infancia? ¿Qué podemos
hacer a la hora de educar a nuestros hijos e hijas?, ¿Ejercemos
o cedemos nuestra capacidad-obligación sancionadora a las
instituciones académicas, administrativas o penales?.
El centro educativo cobra especial importancia para luchar
contra este fenómeno, mediante la formación de los alumnos
en valores, emociones y conocimientos. Igual de importancia
tiene la formación a la familia, para que sean capaces de
educar a sus hijos e hijas de una forma libre y responsable y
sepan recabar, en su caso, la ayuda profesional necesaria.
2015eko otsailaren 21a
21 de febrero de 2015
16:00Harrera
16:00Acogida
16:15Hasiera
Alfredo Iturricha Yániz
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
16:15Apertura
Alfredo Iturricha Yániz
Concejal delegado del Departamento
de Servicios a la Ciudadanía y Deportes
Saileko zinegotzi ordezkaria
16:30Hitzaldia
FAMILIA BARRUAN INDARKERIARI
AURRE EGITEKO JARRAIBIDEAK
16:30Conferencia
PAUTAS PARA AFRONTAR
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Hizlariak: Manuel Pedreira Cárdenas,
Carmen Guijarro Santamaría
eta María Campo Martínez
18:00Solasaldia
18:00Coloquio
19:00Amaiera
19:00
Fin del Encuentro
Modera: Ernesto Izaguirre
Moderatzailea: Ernesto Izaguirre
Psikologoa
Topaketa zuzenean ikus daiteke web orrialde honetan:
www.vitoria-gasteiz.org/hezkuntza
Ponentes: Manuel Pedreira Cárdenas,
Carmen Guijarro Santamaría
y María Campo Martínez
Psicólogo
El encuentro se emitirá en directo en la web:
www.vitoria-gasteiz.org/educacion