OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN Sector Profesional

OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
EMPREGADOS/AS ADMINISTRATIVOS,
EN XERAL
A Coruña (A CORUÑA)
Oferta: 122015000638
30/01/2015
Oficina: A CORUÑA-CENTRO
NECESÍTANSE EMPREGADOS/AS ADMINISTRATIVOS CON COÑECEMENTOS
DE INFORMÁTICA.
012 / emprego.xunta.es
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN
XERAL
A Coruña (A CORUÑA)
Oferta: 122015000640
30/01/2015
Oficina: A CORUÑA-CENTRO
NECESÍTANSE EMREGADOS/AS ADMINISTRATIVOS. CONTRATO PARA A
INTEGRACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE.
012 / emprego.xunta.es
Sector Profesional: COMERCIO
TÉCNICOS/AS EN COMERCIO
EXTERIOR
O Porriño (PONTEVEDRA)
Oferta: 122015000088
12/01/2015
Oficina: O PORRIÑO
NECESÍTANSE TÉNICOS/AS EN COMERCIO EXTERIOR.
012 / emprego.xunta.es
VENDEDORES TÉCNICOS, EN XERAL
Outeiro de Rei (LUGO)
Oferta: 122015000519
30/01/2015
Oficina: LUGO-SUR
NECESÍTANSE VENDEDORES TÉCNICOS CON EXPERIENCIA E CARNÉ DE
CONDUCIR C1.
012 / emprego.xunta.es
Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES
OPERADORES DE MÁQUINA
INDUSTRIAL DE COSER Á PLANA,
AGÁS PELETERÍA, CALZADO,
MARROQUINERÍA E GUANTERÍA DE
PEL
Carballo (A CORUÑA)
Oferta: 122015000698
06/02/2015
Oficina: CARBALLO
OPERARIO/A DE MAQUINA PLANA E REMALLADORA CON EXPERIENCIA
PARA TALLER DE CAMISERIA
012 / emprego.xunta.es
Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Ofertas en difusión a fecha 10/02/2015
Página 1 de 3
TÉCNICOS/AS DE MANTEMENTO DE
ESTRUTURAS METÁLICAS
Santiago de Compostela (A CORUÑA)
Oferta: 122014003438
20/06/2014
Oficina: SANTIAGO DE COMPOSTELA
NORTE
NECESÍTANSE TÉCNICOS/AS DE MANTEMENTO DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS PARA A ZONA DE SANTIAGO. IMPRESCINDIBLE CURSO DE NIVEL
BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. TRABALLO EN ALTURA
PARA LIMPEZA DE FACHADAS.
012 / emprego.xunta.es
Sector Profesional: SANIDAD
AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE
XERIATRÍA
Culleredo (A CORUÑA)
Oferta: 122015000633
30/01/2015
Oficina: A CORUÑA-MONELOS
NECESÍTASE TÉCNICO/A EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA.
012 / emprego.xunta.es
Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
EMPREGADOS/AS DE FOGAR
(INTERNOS)
Verín (OURENSE)
Oferta: 122015000803
04/02/2015
Oficina: VERIN
NECESÍTASE EMPREGADO/A DE FOGAR EN RÉXIME INTERNO.
012 / emprego.xunta.es
Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL
Caldas de Reis (PONTEVEDRA)
Oferta: 122015000310
06/02/2015
Oficina: CALDAS DE REIS
CONDUTOR/A DE CAMIÓN CON CARNÉ C+E, MERCADORÍAS PERIGOSAS E
EXPERIENCIA EN RUTAS NACIONAIS.
012 / emprego.xunta.es
Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
PINCHES DE COCIÑA
Camariñas (A CORUÑA)
Oferta: 122015000647
27/01/2015
Oficina: CEE
NECESÍTANSE PINCHES DE COCIÑA PARA TRABALLAR FINS DE SEMANA E
FESTIVOS. CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
012 / emprego.xunta.es
COCIÑEIROS/AS, EN XERAL
Coristanco (A CORUÑA)
Oferta: 122015000233
30/01/2015
Oficina: CARBALLO
PRECÍSASE COCIÑEIRO/A OFICIAL CON 24 MESES DE EXPERIENCIA.
012 / emprego.xunta.es
CAMAREIROS/AS DE SALA OU XEFES
DE RANGO
NECESÍTANSE CAMAREIROS/AS DE SALA OU XEFES DE RANGO PARA
TRABALLAR FINS DE SEMANA E FESTIVOS.
012 / emprego.xunta.es
Ofertas en difusión a fecha 10/02/2015
Página 2 de 3
Camariñas (A CORUÑA)
Oferta: 122015000648
30/01/2015
Oficina: CEE
Ofertas en difusión a fecha 10/02/2015
Página 3 de 3