ari4r4" A-m. ckilicipiimei

ari4r4" A-m. ckilicipiimei
,.:
-ant-rzr ,41-q-,-,
tier cy5,4
-i-iNct-, (agR-ctcb)
fl1111c.14) (7)Turi6.4-fli-ei-c“)
fli-01 R,N)
flillcvlet)
(7prit--rk-c-i)
(aniTrTri7Rr -)41)
fli-rilMct) (71-tirT49")
fl-1-11cilet)
(3i4 q airWitiffr)
7y-i-Tr 7,,,,,e, TI--47.,
tri.
,-),, 1 7*-Nd 0 0 0 0 ?
1,,',.7-4t
- Website : http://maha-arogya.gov.in[
''R?,,,,,
?'° ?--'' Email : dhs 2005@rediffmail.com
Email : miscell@rediffmail.com
,??Y9?
Fax No. 022-22621034 / 22620234 (DHS)
()Ys
'RicR??6c
022- 22679044(Hosp.)
022-22622155(CAO)
cRTc9L\L
022-22703785(Control Room)
022-22621047 (NCD)
022-22625799(Procurement Cell)
3TFTITzr 44T,
LIR4406
. rTrETT.
f4ai-Tr
a 3TFTMT-4 tai Tra.—aT 0---d--ff4fr 71.
4—(“00)
(-NE) *TA-4
4-11fl(.5
?L\ 00
3TN-Trtr zir
q
(fdtiwi)
:—
■
J
eM 9--t-Tufr -0-ticrN7
,iici
.1 qc;iifl
rt:I1
*.TNIT 3T-4—di
o ?X
TITO ft.\In .311g. ■
J T\rci MI 4-1 ,1
7T.t.T9-"Wr ,141.-1
tj. tiRri 7r9-Tm. lcvui
0 ?y
Y
g . 541M-1--
. t-lict) t
74T.fr (4-11q4)1c114)MTvn)
•Ro?
(-t,
11P-T cy)i,
tj. fk-kT .141,
TT.tr.(44kNr3tf--4tr)
c)? .
flq
Liqc
Lig(d cIA
fPf44t
i-i co
r
9777
#---Tc7
.m77-
7.1'ul I
wq-f4T 31-F-Thrzi
-ER ft-or
31-rq-7-zr:ir7
7rtrrRTrk 31-rft-q-Fit
tr-qTqr-cr9-r tuTri-ff
a- .hrtgr 3T-N-Tr-4'r
37-qrZift *Tift-Zr 3TN-Trft Zit4 7ikq-T 1T- TCT- r tgirff
ql-TT -U4T-417f9T lifTeruf 7)4 ui I Mei
.#
icniun
3Trk 37-r
3Trftq-Fit 1-rTrr-dftT-ff
triTT
ft51th qqiciqi-;
t-i
ci
T.
?
(- 3T-4
fl -eitcY),11M411t1 c■
,-14) -ft741- ic661c11
3Tt.
■
J 4 qc111-ei) Trritth
9T7
3-r.
-ftz1-4Tit
cfi
■
J 4 qcii
-d-rti-TT
71:r etc . EN 4-iitic441 , -7-14..-it . -1:4)--31)---4ti q 71:1- .-tr 4-1 1to;) q 1 ti) m`1,41 31--i
3T-4--d-rw-TTOtt Icili uil icr-<P1-79-r tariff zi-r-4t . q *---1-r ill a 1 .fl 1 1
4-1 41Gil
.Jqc111,-11
tiig-ii g(-11 tflcil.
'ZIT tillcr),-11Mtiki q -17:11c,Ict), *TritIf fORTur q tipi) 97,
317--
'37 flNriti fliq
17ff fll
:-
9-tT1-9- -9-N-4, fliciA14) 3-741-4 -N-(4-1-Fr,
-i-clIc.Ict), *Tift-4T f*41-ur q Ti-A-9-9-, 11-q--- .
:- ITT.
97 :- #-EN-ff fr-trftzr 31-N-Trtr
.
0,11 --)
4-i- .
4-111mq, 11-
aTTA171
.r,r4.07
(4-1i0.5 Wiwi)
77
3ir4rif fiTqff
ehlq
fl"ellc.leh
flOflilIclet)
01141
)
(7)171W4-
4t.ci
t-relicleh
( 371-Mr1WRI -) 4 1)
tiOfl -eilcriet)
(4'r T49)
31-RNI-crffr)
77
4-a wr4ff
au-4R, rkftkeil.
14- Yoo 00
Website : http://maha-arogya.gov.in
Email : dhs2005@rediffmailicorn
Email : miscell@rediffmail.com
Fax No. 022-22621034 I 22620234 (DHS)
022- 22679044(Hosp.)
022-22622155(CAO)
022-22703785(Control Room)
022-22621047 (NCD)
022-22625799(Procurement Cell)
T.#3.114/
4tIcr."1 .M.T.
RIOS
Tft,
3TRI-rzi
LiR4-isch
Ntlei
4-14)4)
, qei14)ei fOr41-ur
3frqm-r-ft-Tr
19-9ETEI-N-"ff Mar-4di/Tifilrthtfk-
el I
-cm- T.
.51-4-zrr:0?k3T
\Aqcii
fl-rilMcb - qq14)ei -Nr41-ur
.J4q111,-11 -k-trft-zr 31-N-Trtr fk--qTr
Tft-PAT
cbcoRc,)
ceol--Ttrrr-4 31-r-crurrTr ct) caNutim
411d-.441
*4-R:1T ■
J 4 qcti
.4q-crkff *Tfftzf 3i-f4Tifr 779' . 1:Ta7 "WOW
?L9
zrr
7r7r
3fltff.
Trl-qff
-k-trftzr 3#4Ti-ei irl I
*41-NM 411t1I
#4-N7
4)141qL111-ceil
.ffcrr-Tff
zir70 TEO-14ff \J 4 qcilflfl
\Aqii 779ku-47
c'ei I -4) ift- ch
31-FFTF;Tr
-srm-r-R4T-4
ft-qff 3Tt err ft-Trutt 7trIT .ticr-itd- *-trtzr 31-N
tmq-rtr- r
tuzirff zrr-4t.
3TrftT-Trr 1-Frrff Erk
rltiki ft-0T 37ZITzlit *-tiftZf 3T-14Trft
7r1)--q-T tr- Kricr9T tozfrff zrr-4t.
cb14.11-11
31-1--47zr alai , 11-4
-k-trtzr -ftwur
Ttp-hrff,
ei 1,11 chcardueild
r
tR 0 vr, fk.?v.o?.Rov-,
T. Tt3TTOP3TM .T.',,MtTcri lcl * . 31- .- R Ri RaTT .
4.64-crfter .Aq4111-.11 8141 *grm. - ?
4-w tim.ti
3T.T. .1 q.III 9
?
t. D,ict) 'rt
ql1t1.6)41
4f. 3TT 4)-Ttff th,lt-)
Yllti.N
t. t
X
t'k
t. W9-i-4T -('c1fl1-1 t----4
L9
t-''- ,Tlioirt
t. slglic1 \TRici
6
tf. Wird'
9,
T. 11 <GI 74-Trgr
?°
t. ')q,r11 -'.
Liloct)
??
11 4-11 Z
T. fll,N •11,
?R
ivrr9- t9
T. *6*
T. 4-11 ,ii
?Y
?
t. fir yr7
?9
?6
t. ft117
t . *q
TrAT-T
'R ?
t.
al
.kRT
tr----+-7
its. Wit qTi-ff 703-
t . 31-9--qr3 3-er 149
t. Tid)11 -citiqck-tt I-Tit-4
t. Ti-Pii trfic1V-110, 41c.1
R ic
. L5
"R6
R`
4-TrTzRfr qtr trrt .
t. 71-41-6-r 3-i----T 71-9if. 51411 ft-FT fWk
.t. *Vr7 -ktio Ip*T7.
t.
t. -Trgft TM-ft TIT
?
4f. evil •qr fti*IT. 4-1,10 aTFITITrq T-ffr4
ts . 4"ffff q-Itt7TIT 7F3)3.
LA
t' . at- ritr 31- ji6T .14 . WrerIT
T. 717 .171- ii fl ei ',I
t. 31--qTrtr TR---4t9. ti GI I \1 9)7 3171:R.
t . *eff TIMWITT
6
X0
Xs?
X'
YX
tool' -1 -.61,;)
e. am! 4 1 ,-tc,i
cbc,-) #4711-4
A).. -.41.1-)cylT
Tf---7
°
.R 0 ?Y
714..t.t.ti oR
4-itidt4m,
..4,
(,?)( 713.t.tr.
0?),.• 4-1.41.t.
).ft6T
IN-iRe.r ,
qei
7r.t..-it- .
tiIcriq, 1:0-7 liqi
4i 1-il
i,
q,414-),4 4-111dt4tc,),
R- 0 ? t.4-i.41.t.q,fl
3frtlrivq
ct.m.)
.1,-to
0-47 Vi.
.
t. #7r
0 ?‹
717.t.tr .ti
(51,-
74..t.t.79.
oR
1-1.4t.t.ti
OIL-
R0 ?Y
7-17.4t.t.
OIL:
. 0?
747.4t.t.71.
olu
ifE 41.t),,i 047 -..-. 4-4--i.
Ro?x
7gr.t.t.-crP.
dial
\
74
t..)cbcY.) TIA7.
R 0 ?x
-7-47.t.t.ti
Nu
44.-) T1A7 -.-. VC
c)?s?
74:r.t.t.ti
diu
.. .- . T4 .
0 ?Y
71:T.A).A)..
.61u1
R 0 ?Y
4.
).t)0 .*.j147. ...... 11-
117
I1
,4
"q,
,-i iifc.(icyv.i
t1141,1
51ChM 04q ...- .13.-4 .
ilt1411
Plk144
.)-
Rehr') TI4
41 cl-mi -T\-
*.ft67.
11-4
titrZT 4-1111.11c.i41 31*--- 1
titiLT
4-ii1-4M4i
tit
:ft-6Ta q,A14),4 4-ii1l-iiM4i ti ,4 ,1
lj7
C)ct-ml #47
tad .t. .t1 .q4414)44
VZ
\
).11c1 *1-4
te' 1).4K1 TIA7
tr-6..tr.7.4(4)er
Ilt4)41
11t144i
0n
-747.41..t. ti
0
TT .t .41 .71 OR
77r.r.t.ti dial
Olu
41.A2r.t.lti TO'
dial
A.. I'.
dial
4.
,o,,
717.41.4t.-1
dial
R° ?Y
7:r At .4).7F
Nu
RO Vr
747.41.t.71. dial
R 0 ?)!(
717 .4' .t .ti
dial
.R 0 ?X
7r.t.t- Nti
Olu
A.
4-Wil.41c.V,I, tik7
4
1-101.41c.i41 .4-Wc7
"R 0 ?X
ChM 'Try 11-4
0 ?Y
ea917 tli.m.t,
T. -Trft iili- 1 4-Ii t
if . 7dt17T al-R7 T4
a 'NMI 41,-1ri
4f. varr* Tilft4" A-tT7
4-.-fe-a-T eqeif4,4i 4-11R141c1,4
4-11r1-41c.i,4 'Q----777
YIH14)41 -4trtrzr 4-i1111Mei T1---- ry
.1,c1 0-47' Vi.
t11e4 ,1
R 0 ?Y
V,4-1.4t.4t. fi
313).
Nu
dial
'.ti.lti
dial
Nu
0 ?X
11-4
717 At .ti .77
R o 1?s' 717.t.4t, t1
0 ?Y
.1-)C(1 T1 A7 .. 11-4.
te
' 47 ..... Tr4 .
1 ci,C1 Tf--q 4-WNtilt1,4, trt
4-1 .tr .4i .
0 ?Y 717.t.tr. ti Nu
.4t.7:r.'qq q i-widtimei, E07 q
ik-r4e4 .kti-trzr
.
1'1 .t.t.
fiRiZi ,-111t11M44 Th7r7
. q,4
0 ?Y
711..t.t.
1H-14.1 C trtrZi 4-1111-11c141 T1l677
c!).t.
oju
0 ?x
iRtilc'i4i *WV
frtrZT 4-i i
ak-ilimi g-plic.i
61,
77:r.t.t.-1
.R 0 ?Y
,-IIRt4ic,VA , 1:07 11-4
Vitrzr 4-ii1C-41C14i 0.
yilti4,4 4zrtrzr
717.4t.4t.
o ?<
R 0 ?X
.... -14i.
..771. ''cic.111- Plit14,1 'hitTi 4-WrI-41CY)44 *TC7
t . -9-N-ff 71
if . -1:11--ei ,3,-1
t . 7:1r -Tr-q . f44i---
op.,)
0?x
°?
3:1Trq 4-11ftlIclei Ti)--- 17-
CtI4,4
OIL:
1-1 .t.t .t1 OR
0 ?X
q 4-111-dtitmq fl140-1
OR
dlu
4-1.4t.41..ti OR
0n
C).{*)c,i WM. .- ..- . IF& .
litI44i
0
Tr
OIL:1)
11-E
tj. 7:if -ff '454-1-rff triT4Zi-
RX
OR
7:r.t.t.
t-E
t. 77A7 ftZTM 371:1R0
717.t.t.
\VZ
4qI 3174* 717
eA
R0 ?X
IIMI .N1
; 1M
a4),
t. cleil,i)
717.41.t.ti
R0 ?Y
a4),:imi
t. iflcl #TM
?Lk
.R0 ?Y
r - .ftgTa qeif4,24 4-1011dvc,v4 fl144 ,1
q97T7' 1%lul
4-iso6
(77.
721ttf 4-WRC-11M41
e).1'Nfl .' qe4
a74
fret
IhTPIT 31-4-ffT qiiIcleir
qe414)e4 1-11R1-11M41 flleiri
VZ
\
tc-1)4i)
Tst
i-mfdtitmq 3r-A7r
774)-q Trttitd q,414.),4
if . tigcylv-tt t -ftrff
t. Ryil
frZitrq
. .-f-taT
,
11,
114-
74rui
m.-4
R0?
40?x
TT.
4-1 .t.t Nti 3*
1-1.4i.AtNti
371t
..4'ir.41- Nti 37)6( u
•R 0
71:r.t.4t. ti
R0 ? X
7Tr.411- .4tNfl
dial
R0X
7T.t.t . ti
TYTTT
11
1id 4 .3T
T. TtalRW RalA .T .I441
.-
/R0 vr, R.vr.0?.Ron
R R/ RaTT .
#ETTI-M-ff ■
A4.111-41 4414 v11v-11 - ?
f4144t
31- .T.
\I 5.11fl ~917
U-4-4
4-11
Cilcli41A 9-1.4
lfr4TfirW *dr
gq1c1411A
Ti
4-14ch
Ytk
t. r4E41117 fltqlfli-1 ffriT
Yie
ter. TiF I‘JI
Y
.tt,
At. - .4).11c,1 047 r-4
Titiq Trilft
Th-t--.
---fiRrEi 4-W Rtilriel *---i'l-T
Ilti4ei
- q ,41-4),4 4-111dv.41m,i
Ali-II' q ti Titrur
tt. f4774. 77-rkq f
0 ?l
qq1.4)e4 4-w R%41c,lei , tam -1
- .61u
R 0 ?Y
TT.
At . '
77.1i:1.7F
*--T,ITT
)
- ---- TTITT
0?
77 .41.2tr.
,,,?.
77.t.t.t1
c, ?Y
7r.t.t .7r
*--
0 ?Y
TT .t.t .ti
TI-T1T7
0 n
7PAr.t.7r
r
77.t.t.7-fr
1
-131.
"crl:r .A1* At .771
r
T
)--77
3tqT*TTii, -f - . -4r-)('
t. ITrrzr,,fr 1:1--3 T1ortr
L\ 0
t. TrIltr Er9TA *TA-
Lk?
.T. 7ffiT RrFrr
(AR
tf. qc,o,,
(-k .
i- .
vii
7ft
ii'
Ilt14ei kfittf 4-10ti1M4i*---.
1 1-11fl 1
Yllt14 41 'hit-4 4-WRt11c141 AtTrr4T4
ict)tql
t..clencl
Vi
iiz
-.-. 4-4--i-.
,.,1 4-ic1fl1 trra7
LkY
t. Dc14-q4-11
LkLk
t. ftritt tIcic1
v,
t. wt)pi yrR-
414)(,1 #47..-.. - . 1-4.
chq 4-1
fl,.
r5Ted1T1
4).t)c,i Tf-47
At...
-EftrZf
414.),4 i-wfdtlic-.1,4 tileiri
f. Tzirdt qc111,1*s&
4t. - . 414,,,104
t-k 6
f. Trq& •Ti
At...1,t)c,i TI-47
o
T.
..r. ftrtr 9-fd-w qft-tr
YlltieN .fr-titiZi 4-WRI.41clq ,-115
ril
t. tiTZTO Try fd-
-0- .ft---T - qe414,ei 4-111tlIcl4i fllei ,1
7. 3T74)-7 17 t-1714
t. li-ri-ff q
t.
t.il
4;i'd
cicylv 1--e4T
11 4-1 4i1 q1
.T. M411 *- it
,t-k
•R 0 ?Y
1-l1fdq41,1,4 7)-77-
(L9
T, ?
t. atkTT Trr. 7-1:43---
1:Tr..1)cilr)
o ?X
C).1,r1 *47 T-.4
ql1t14ei
qr.ftuT. .
-1-1- r-)7frff-Pr
R0?
--fitr-zr 4-1 1 itlicrlei -1477
liti4e1
77:4)- .41- .
r
r
()?
7:r.t.t.
r
R 0 ?y
7:T.t..tr.
r
•0?
77.t.t.77
r
717 ,t,tr.:77:f
r
o ?Y
c, ?Y
-.-. 1--q---.
ch,-5 #4.7
i1ti4e4
4-1 ..tr.t.ti
R0?
4-1 .t.t .ti
0 rd
77:41- A- .
R o ?x
4-i .t.A1.
r
r
r
--trA-Zi. 1-111dc.4m,4 4---717-
of
7r.t.t.TT
ql1t14q *tit-4 4-li1titc.v4 Th---6-ry
.R 0 ?y
73:r.t.t.crfr
fl 4-I1iq ti 714tur . q44R)44 4-iiNtilMei
R0?R
TR. .41 ..41. .t-i
r
0 ?"
71- .41.41 .7f
r
AtA- M1ct)c-1 Tft7 7,3)-
0 ?y
7-1:r.-4f..4t.
r
-' T-4
. - MlehM -007
0 ?y
v,i-i
At:ti.
,./
r
r
34---or*Trt f .
A'
0- .4)cbcy)
3T . 7rifr 14)11
T. ftrft-q- atio Tut
Tc 6
t. 3TROt qict)
q
4
Alt. . 4)1W) -0-4-- T.
ter. TrTer ti ,11 41 -ft4itd.
L-5 0
-r. iNui 1 ,41,41flci -Ni-k
T. ti ,11c4) 4
9-R
a
lilcb•ai
T.
-d
`z
rlilm) Tt---q
liti4,4 *--frizr 4-1
qiiti.N GI
R
rj 47 'I*
6X
3T. ITT-451- 33- 97- Ter
6,-k
if. ftql" 51144 "it--
6
if ,
5iciligl y)ciqi
r
• 0 ?Nef
.-tr.t•Nfl
4-1 .4tAt.
77 Alf,t .t,fl
r
7)r)
.4'f.tf.lti
r
0 ?y
7-14. ..tr.-4t.7r
r
0 ?Y
7•44' :tr. .4t.71-
IA'
71.4t.4i.
9-rfOrT
c)?Y
71:r.41.41.
wriOrT
0?
74T:tr:tr.
.INIT
R0?
71:1 .41 .t".
.9TRIT
-4 .
C)ctmi 047 a* .. . 11
R 0 ?Y
C)4)c,1 Tt47 7)
67
4-wRc_4imei*-
qiiti4,4
,411R q ,-1
77 .t.41 .77
‘,?‹
41...
t" fedT TFI-Ttff
if. 4I.1)
r
.R 0 ?y
Yllti4ei frErtrzi 4-11Rtilc141 elqc-11-11c.6
6
-crgr,t .4'i .71.
--trtizr 4-1i11tc-,5,4 ftR-7
T. 3117 TNT li4 1 41)4)
4Y. Licil Tram 9r.-
Ro?
lit14ei frtftq 4-ii(dtitc.i44 ftR-7.
qIH14e4
td.
4-1) NAtti *Ot
u
'') ?R
L4 4-11Rtliclq tit
-1. . *4 ti~ Yat qcri
if .
7-17.4t.4t.77
,c, ?x
tf . Sri fl I 1 661 tltich
6?
of
--ti-tzt 4.-11ft4Icr)e4
.9t-,
60
r
R 0 ?Y
',9 ,
tf. aTi-NrEr TR)--4- A.9r
ip-
77 .t.t.i;t1
)---- 1117
4t..)ci'K'i
7-474Trq f
Sul
7-1:r.t.t.
TI-----rv-
1k4)4i
1q1) 7114-ff Tk--.
TIY-- TV"
I1
R 0 ?Y
.R 0 ?y
- itizi 4-Iiidsuc.v.i
ql I ti 4 e4 .kC
t. Titffr Vi7n
T. ai#c1V-ii
-.-. 1-4.
RI- ..1")c,1 *147
t. tt" ftcrT aritT
T. 4 4ilq 1:17*-4 ct;) ,-toocA1
L9Y
(--47 7)-
'4'1'..r)cfm) 047
L.4
qiiti4e4 *zWrzr 4-111.41c,i4i f4T7
oA• .74,1* .q4414,4i 4-wR%41c-.144, trt
.0'.ftT
qe114)ei
41WRAlc,i4{ tileirl
1S-4
R 0 ?Y
0 ?Y
7r.t."41- .
r
71..4t.t .ti
73. .t.411.
9TRI-T
ho?)r, R. vr.o?.R0 ?t
T. TtaTTAIRalA.T.V#EFTM-ff 1-.31-.- R R/ RAT.
.4.ETztftd. d4.111-41 q141 A1441
3T.T.
d gclIfl
4-W
.ffrq
tilcleil
- ?
74rui
91-4
f=47144t
IhTNT aid-r qqpieitA
i-isco
T- . WITT 5ichi41 4 ctql
66
T. 79-7 ;4“1,71 777
31. -4 tti5.&
6
Tr
'?
-trt.zr Trgftcrr6-zr f*---.
0 ?x
7:r.t.t.ti
0 ?)
77.t.fr .7-9.
9ftw
713.t. .t .
9TfirT.
.
,0?.
1--44 -
- ...1
---4.
0?)c
).1-mi •#-4-q
... Tot
0?)
Sr) cfr'l .T147
tE
et-)m
t. Air 717 4177-r-
+,1d
t. ifi7"-d T.T-rTT tvril-
t. . - .14),,,)
..- .
jr.47,i,.
t1d.)- ..q,414)ei 1-1111.41cYN, tr---- -11-4i.
t. 41,11\11 4I)P1
T.1017
7T-T.-tr.t.-1 75.1-T
4-1.4).4).
.TRIT
0?
7r.t.41..
T5I-T
0?-,r
77.4t. t.
11*-T
0 ?x
7r.t. .4. .
7T-N-T
TT .t.-4)- .
TRI.T.
'x
t.Tt--.4r-i
-ff r)ltff14. ITqM7
v-
t. *km- (doom 1:1-7 .
ii-e•
t. TiRr* riqV-II t eft
4)- ..C)ctmiI---47. ii-4
0 ?)f
cmr.41- .4t. .7r
t. qtrfr 4-7--aRt4 wg-0-4
lt.-- .4),,tmi TI--4
0 nf
7-44. .t. ..tt .7r
'ffrftrw
.717 .t. .4r .71.
-rItw
,
.9
t . TT-47. 11 C# et) Werg
6
t...r)cbc,i *1-4" . T.
11-ic,1 *1--47.
tr3.r:7f.' q4i
.R0 ?
-... 114.
1
-0)-
41 41W114104i, q M 41-4
•R 0 ?
_
ft.rT-
77.t.4..7 711*T
's
A-ff 44-77t . -RA 31-f --
A'r. - .
et,c1W-- r
0 ?x
?00
3f. fq4'41. 7-fq1-1-1-rt
411 t14,4 *-qtZI- 4-1iidt4imq It-
0 ?Y
4-1 ..t. ..41- .ti
0 ?X
4-1.AI. .41- .ti
751-T
0?
TT .4. .4- . 'ti
.ff1-97
0 ?X
TR- .41.41- .
7177
1-- )‘-'1 fl 1 tritrc
?0?
t . Cl ,.7“....1) rn
?0
31. fkft---dr T--qr TTIT
1®'S
.
t. 577 tr---41s
....
ctml *1-A7 r
12fiZI 4-1-11c14i ffTITITT
11t14.1
fl4-i
+A' d
.R
4 .
r)c1-miTI-4-- if A. . 11-
Iltie6)ei kCiti-Zr 4-11Rt1Icle1 APT7-
R 0 n(
d-14. 3r T:
3T. tr---411- Th-
11t1441
FrE7
0 ?X
717.*..41 .t1
ffr477
? c)
t . cbte4i I u
- fZT 4-W1t4lc.i41 31-T
VIlticN .ka
0 ?Y
77.4- .4t . ti
7777
?0.9
t.
? 06
t. f4Tt. f49---A- At
Ct41,4 fr-Cit7:i Tr-gick-trr7zr
?0
?T.
ql1t14,4 fr-Cr4t/r 4-11Rt11c141 97417
374-T7I-q- ZTTt
7417+7 TP-Tt
ITT , 1 i.- 41 f 4tTrqrt
??0
T. Tart 4-1)cficlim 41teilc-
???
31. 11-a 4-1.1flci ftW-.
??R
1-. 4-er 11)79- TIY-OT4
icv-il t 4M-tigirfi
??
t. TfdThT
??x
t. Tzir ict)cylim cuticiluil
? ?Lk
31-. 77-4tvr 41-79vfl. s'il.
,
t. 31-1 31-r-4TTra #9,Tp:r
le. Ti---44
??9
t. 31-RT4PI-
? ?6
4'm ffrfrt
t. 3T1T Tr-
??
71-.
?
0
? .R?
t.
Pkiria
4q4-11ct)
r.1*
tirP4111-1 G54-10
3T. t1:1* fkT1df TII9ci
1-21-t--Zi 4-MNV1Mei
T-TI-17
Cfl4q .kTitfq .17rfa--trr-.
0 ?x
71-7-T
-
717.t
.1k
t. -ftt-9. eilchrul -y714
? o'-
0X
9TIT17
4-1 .t.t- .t1 9177
0nf
v,4-1.41- .t.
.ffii-r7-
(:.?Y
717.t.At.
-9-FT'7
17PT
0 ?Y
77:41.4) .ti
411t14e1 fr-trtrq 4-111dt.410,4 qao4-itch
R0 ?x
74:1- .A'r.-4)- .71.
''.... VC
qctmi TIA7
'
R 0 ?Y
TT .t. ..41. .7i.
9-11.7
R 0 ?Y
77.4t.t.7r
7rTriTT
7r .t .A'r .
.77117.
ylltleN *trtrzr 4-midc-iimq 'Ti
te
411t1441 k-ti-tizr 4-11Nturiei ff17117
a
-W r ti i C5 '4 7r717
° ?X
-ffri-ry
4-1 .4- .4)- .ti
.r.97.
4-1..4r.t.t1
TriET
()?
7.14. .4)- .4r .-1
-MTV
o ?X
7:r.t.t.7-F
9-717
Pct,c,1 *-1.47. 1:Sqi
0?
77 .t At .
.ffFrTT
YllticN .ktit-Zi 4-11Rt1lclq .M1-7
.R 0 ?
4-i .t .4)- .
977.
4-i .At.tf .
3-1*I- T
3T+tKr
-R 0 0
lk-i4ei .hrRr 4-1111-41M41 Til-F7
Ilt14,4 fr-frt-q- 41 1RtilM4i
1
0 ?X
-i-TT7
ffF9T
,4 frct-ZT 4-widtilmq.-
1H-144i karZi 4-11R1-41c.iq #R7
allami .41.-R1
tl d.t. .
.- qq
q 4-miditmer, 7
0 ?Y
- 1:qi
R0 ?X
4-1 .41.41. t1
?'R
t. rimii ,i11rt4fl41 31
Ilti4q fr-trtizt iiiRvirv.i
.-11TV
R 0 ?x
77 .4) At .1
31-
?R'd
T. . 'O'R. l'EfiRCta. 1=r--4
1H-14,4 afreili 41WRVICi4i 977
0 rd
71:r .t. .41 .
31-A----
? R,
T. . .q-Tft Tile 7rti--4
liti4,4 .ktrtrzr 4-w Rtiirie4
-ITTITT
0 ?‹
71-.
..tr .7r
3rA7T
?RT,
fr. liqi afft-
vi m4,4 kfrt--zr 11-41c.141 777.
0 nr
741. .t .tr .7r
31-T1-7r
?R.9
t . "PA-4. qichrut
.41- .-crfr
31-A7r
A-crt c',ILIV
t. 3i-I-Nt- 1:4---
_
CticN
#E
tt. -77-r .171---141--4- 3i-9-4
0
Vt
. 1f.71..;qei q i-mfdt4m,i, ti-
31-17-47 -
?.R6
1- . ti---41- 1 111 Y1 \46“ct)
?R`
'-f. A--Tr
no
-Ti---rzi- -gr-grRr
t. fzri fd\iterfla
q1H-1441 .--tftrZi. 4-Widtlic.144 q.104-1106
Ilt1 1q .hfft 3-w1duc.v.i
11rt7
litt., 1,4 frTrtzt 4-111ds1ic,v4 337171.
41Ifl.N
--C1--R1-4 4-1 I
1 I Mel .977-
lk-41,4 fr-tftZT 4-11Rt41c.14i .9-P-TCA-T
R0?
TT.
i1-
711-.t.41.
317)7T
Ro?
717 .Rt .Rt .
3f
.R c) ?X
Tcr.t.t.
31--A--
.
0?x
31-
-
ifRo?Y, fk,nr.o?,R0?4,
. Tfaml/Ra1it.T.„t4g7R-d*.31e- RVRrf.
°#ETurftff ,d4)q.11 ,641 eii4 *411.31 - ?
3T.T.
fl?
.i gqifl
9T
SlICV41
4-M
11t14.1 frEftZi
t. nv \ieicifla f*t.
*EftrZT
3-4tui
WM"
-q-Ei
717.4t.t".71
3TAr
r-4-FTT
0 ?Y
77.4t.4t.71
3r#7
tilcii4i 31#9T
R0 Vf
73.t. .4r.7r
33--A--m-r
R0?x
71- .Rt.*.-77 3TA7r
t. 317-dt rciifl 4i trqTT
I1ti.6)ei
?
3T. tii 41 t Sict-eiYi-tiq *q7T
Vitt-1.N
tItilr 4-11
?
t. W6-vr Ptrttsur
-rA-Tr-a.
Yllti4q
--trtiZi 4-111- sumer
T,
?"',9
T. 31-r-q7
7f4"" teM7
T. ITRFT 3t--d-)-Er 3Tr1711:r
viiti4,4
?
31. - ft4ft*-d-ff cucorui
?Y?
t. 34-7---4r 31-01-T -w4-1-71-rram-T
31-+"")--"T
31--#-"T
0?w
7Tr.t.t.
3fitTriqrq"
0 ?X
7r .4i .t .7r
3fittriqrq.
,,,?••
-717.t.t.ti
311t47-41-4.
ft.. .1.15
fl4-iiriq ti ixrzitur
7. \J ,-Tqc,-) 1“9v14-i 4 iNct)Git
71:r.t .4r.t1
771- .41. .t.
'kfftZr 4-W1C41elei 77-
l'-41-*Tni,
-
?),<0
R 0 ?X
•R0?
qq14)ei i-iiisiimei
fl4-itriq ti 4,41,-N
IR-1.;12.1
t.71* 4i5i
TTT.7
iTrtrzi ,-IiRc_4k1,4 31-0-ffr
34-4TATi1i,
?6
1-Wit41Mel
I1t-1441 **iZT 4--11r1.41Mei 0
tf. TORT fl,111.-iflci ct;Ic.6,-(4,
4406
R 0 ?Y
4-WRIAIMel MIV
?
nt-\
fq-4441
ifrea-Nrw ared-r qqiclqi-,1
q,414.),4 4-wfdvmei
-
f---. 417
,,.?Y
iit4)44 --"fitrzr 4-itid1.4tm44 7r17-
tivlitur
dq,414,,i 4-ii1dtlic),4
4-i .t.-4)- .
3frtITT-4T
A i,iilsiiG
0?
v,H.t.t.ti
-fftrZf 4-iiRC-41Me1 31411.141q
R 0 ?Y
77.t.t..7-
41H-144i frti-t-21- 4-widucy5,e4 3N411 ,41q
,, ?Y
7r.t.t.7r
3N4iNiq
''' ?'
14-11,-iq
.
34-4r7)-Tni, -f:-.
?x
-T.
TEffer -ff9 *A*
r6
3T.
T.
?xx
3T. PAtcrr-4- Ict)Plfll q/1-.4
Vik-i44
c
--o-4 -
I& T4-Tra
?x,-k
T. . 'it
?X,
3 '.T1-4t ftTid. 4-11
?Y9
t. TA-ff TTrwTTra 1,4-idt, :11
?X‘
31. TTItr 6itl,“1,1 4TrRi-4
?Y.
t. Tst ticylflci 13,4
no
t. LI
kil
“ 4t9-rzT t-Trt
?Lk ?
if . tiu.ig 77g-q• roffrff
VA
.e.
*?:i- fk-ATFT 4P1N-Hq
3T. 51NLIVII
?(-
4i'llt,17-Trq chl441
7r.*. *.t.1
allicliq
kilti4ei fr-qtrzi. 4-il1dc.41m41 3trff-417
.RO??
71T.41- .4t.
3N4116ilq
--0:14t,:f 4-itidc_41mei 311 rrrqre
-Ro?x
717.t. .41.
.0?x
7:r.t.t.ti
crfly
R 0 ?R
7r.t.t.7r
cy)iy
• 0?Y
7T. '.t.17
oly
Ilti.6)41
iiti4ei
titiZr 41Wrc-41clei 'ffirit:7
5).t)c'i *jr47
l'i--
*A. . Ti.
.t- ...q,AR,4 4-wisitcy),4
Ct14.1
trk-7
ti4zr Hirdvicylei 7r-q-T
77.4t.t.T7
R 0 ?X
7TT.t.t.
T17-
c)?x
71..t.ft.
miw
liZ
4)44'1 -#47 ..." . 4-4 .
#iiticN
d-t. .ftuT
I Rsil,,,v.i ffit-
Titi-zi-
q,414-4,4 ,.--iirducle4 fliqc-t
?'-k'
t. Trr*r Ti-R-9- ycr)piflq
ik-i441 frErtq 4-wfdtlime4 3fitfrr4r
?Lk,
ir. Ti--ot*Rra 4-i1crkici
iit-i414 altrtzr 4-1 If
VA 6
3T. 4-TT1ZRit
?(As
,0
? c?
Y
?,,-k
.liZ
. 44)44.1 ct;ItA
...
ttZ
3T . tr- Ir TRITT Tt4t
te
viltAei
t. *RIM' t-Ilmcw-iv "It
4-4 113).
t.'•.c).twi ‘#--
4717)flci +iiqtals
T. -Tr-v- 3T
--FT-It.
t. 3if04-4t. -.i5t1ci -ft4.
T. qcoflci +717 "ft
?,9
-t.
?,6
T. .
4.
sqtm 44-4 &''. T.
t. 3T-ftff Ti-Trrt17-Tra 11)-9--a-r-
fOr
3frtTrr-4-r-q
ik.i4ei frzit-zr 4-iiRtric-54i 3N4iNiq
C-1,1 "R1-6Th•
T. trzi- T rdbuj, M1?„
3T.
?
til Id
-
qcm ,31,“1,1 4-1c.,-)4-1. 1
ctm,i ILI fl a 71-46T-4
"A". 14.
cilci T-1-4
f:rtrzr 4-iiivicylei 3N411,41q
ilti.;)ei
d
41 ctml #07
. 1pi .
7TRTtr4 frzftzt HI rdc.,41,-,v4
A-43-rr-
liti4,4 -hit-zr 4-wfdv.4mq wq7
e4 4-W rq-41M44 , t44 ,1
?,
t. q--T-q-R- qTITT---44 ot--441,41ici
c:,.1- .7j,71- .q,4
if .
ifts4e4 -k- rtrzi Holfdt,R1,4 -?1-)----77.
?.9?
t.
ThRTT. rii.-1 zi--17Th-
vrrfftrzt
()
4-4 .41.41..71 ,,,51w
Ro?x
--trtizt 4-iiidtiNq Tit-rv.
ii
1-1 .t.t.t1 cs,iiv
o ?X
4-1.4t.t.ti
MIW
(,, ?Y
7r.tr.t.ti
miv
*R0?
717.4t.t.ti
oiv
Ron
77.4t.t. .71. c,iic-A
'Ro? l
71'..t.R1- .77
rily
4-1 .4r .t .7-Fi-
MI w
.71..t.t.Y,ti
c)I1
0 ?Y
4-1 .t.-4r.
Kvily
R 0 ?Y
7T.t.41.
T17-
0?l
vlk-Aei iTi4-4 4-111d1-I1 -rN rir9 :
rlIV
4-1.41.t.V,fl
o ?X
ffitiZT 411R1-41CV.4 -PITITTT
cY5Iq'
0 ?X
.R0
Ilt-4)ei fr-COT 4-11Rtilc1,4 Tr1---rt:7
?.9 o
czicbe.fla Tri-4*
71IT
0?
•R 0 ?X
t. forr7 ,,IGH-1, ,E4 ft
47-1-4
t. 3-Twzr 3.1.-
cncr.t.t.
1 I tiA 4i *-trtrZT 4-11ftliclei r115
31*.ft-T• ;qeiRer 4-111sito,4 t11,41
?Lo
?io
ir
,--i-
miw
7r.t.t.77 77"
cY5iy
R0?l
4-1 .-41- .t.tt
0 ?x
4-i .t. .t. ti
c)ily
4-1 .A).4).
c'11V
,.?,
.R0?
,0?Y
7:1.4fi-.t.t;fl
--
Mice
7r.t.t.ti
cliv
2-t. 9-7—
T.
/R0 vr, R.vr e o?.R0 ?Lk
\MITEIftff '4 .3T .- R R/ RaiT.
itaTTAIRaift .T .1
*4757 .1 qciii,:n eii4) WITtfq* — ?
31.T. .i qctifl
ff1"4
1-11 tilMeil
3Ai
T-4
ftifffit
A-4551W art-ffr geilcleilA
4-isoo
?9
t. Ti---
?9
rd- +1,
if. 41,410 ftta-
5 tht
1977
1H1 4.1 *trtZT 411Rtlic,ie1
fl,iiriq 41-i7gtur
.41s
, 0 ?Y
7[41..4)- .7T
OIV
Ron(
71-.41-..tr:cRT
otv
el 4ilfdt4tm41
Ro?Y
.714..Ar.41-.7r oly
- geiRei 4-wRtimei
0 ?Y
-iTTTT
"geiR,.1 41wfdt4to,4
afq-r*Tri, 1r.
?L9Y
t. Tqrk TTY r qtmititct
?9,-k t. Trft
1 ,4.1 tt
?, t. 1;ft1T aTT" 4 iNchci1
?
9
t. tit* .tilfla t-V-I chi ch
? 96
if. lq
l\rilfl4-1
707
14-11,-iq 4t4 vn=itur ' 4ei
atw*Trr, N..
fl4-tiriq
1 I t-144
ti 771*
,fr. 4=m-
hrtZr 41iidc.4mei
afit.47-q-r -
R 0 ?X
7:1* .t.t.71"
Mich
71:TT.
t-1
*t7T1-417
afrtITT41-4-
.41- .
VIH14.1 a --trt-Zi. 4-WRtiMei 3N'iNiq
0 ?Y
77 .4t .4t . ti
*-arq 4-WRti1tviei 3N+11c11q
0 ?Y
71-...a.-79- Attrrq-r--
1H-14.4
'ti INSeht