Allergy Singulair Cost (Montelukast) Singulair

TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: INGELESA/INGLES
Maila/Nivel:
(A1) OINARRIZKO MAILA 1/NIVEL BÁSICO 1 (A1)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410249643
16266644D
111
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410260367
16289856Z
121
161
14410203094
72750953K
121
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410209233
16268895Y
121
191
14410198556
50216818K
161
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410239362
16256898S
171
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410212052
16263911J
171
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410242098
58032286C
191
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
1
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: INGELESA/INGLES
Maila/Nivel:
(A2) OINARRIZKO MAILA 2/NIVEL BÁSICO 2 (A2)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410266280
18591347X
211
221
14410216787
58034433M
211
241
14410259679
18601385C
211
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410223018
18600864M
221
211
14410222890
44688873B
221
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410242470
13774897J
221
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410200551
72830822B
221
261
14410236138
18599302F
221
271
14410217020
X9337236H
221
291
14410264194
44686674C
231
271
14410264285
16302668S
241
231
14410215191
58019982K
241
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410269730
72738382P
241
291
14410200210
15380599Q
261
211
14410265306
72721276Z
261
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410245354
72752039A
261
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410205285
72744953R
261
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410260833
78789073C
261
281
14410240158
72744370Q
262
211
14410208239
16289105E
262
281
14410248666
15384208Z
271
272
14410241095
72717765E
271
291
14410219270
16253971D
272
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410231287
72738324L
272
271
14410214946
16297605N
272
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410236547
15382793W
291
271
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
2
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: INGELESA/INGLES
Maila/Nivel:
(B1.1) TARTEKO MAILA 1/NIVEL INTERMEDIO 1 (B1.1)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410207058
14261219T
311
331
14410220727
06535564E
311
361
14410203286
18601485M
311
371
14410255963
72829205G
311
381
14410245514
72744059G
321
311
14410228011
72728771B
321
341
14410253961
X9936137E
321
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410274006
78944624E
321
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410222365
72751729S
321
391
14410226329
16607850X
341
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410256997
15375752E
361
362
14410260737
72827781Y
361
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410267622
44682056W
361
382
14410213497
72744192E
361
391
14410260575
16275102A
361
391
14410238594
72728901A
362
311
14410238222
24277777N
362
321
14410259552
72850907V
362
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410211295
15361956A
362
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410221456
72728303A
362
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410231939
72734485K
362
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410249439
71656396B
362
392
14410234620
72818409H
371
362
14410235176
72721180X
371
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410219280
18598677A
371
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410237135
18596634F
372
362
14410247609
16270195H
381
321
14410227346
73141206X
381
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410216788
72733266K
382
362
14410217026
15377477E
382
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410217502
78890765Y
391
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410236601
15930363B
391
371
14410245865
72846906H
391
372
14410219488
58031349A
392
321
14410242961
44670834G
392
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
3
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: INGELESA/INGLES
Maila/Nivel:
(B1.2) TARTEKO MAILA 2/NIVEL INTERMEDIO 2 (B1.2)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410238364
71891019B
411
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410233553
72727784J
411
481
14410240470
72752882H
421
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410232153
72830701M
421
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410210980
72747769B
441
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410246358
72845421M
441
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410245159
X4775444T
441
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410254817
72742324V
461
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410237410
44681758A
461
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410252926
16275139V
461
483
14410216064
44682740L
461
483
14410202812
72753662Q
461
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410214697
16258367N
461
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410237059
16271612D
461
492
14410255360
72722576A
471
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410222016
72754500A
471
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410210478
18593087W
471
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410225802
30658458X
481
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410263781
13304305R
482
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410243866
72825661W
482
421
14410233656
72841607D
482
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410233981
16262462J
482
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410200474
72827667F
482
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410198704
18598443E
482
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410207462
79004391N
482
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410205610
72751642C
482
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410220532
72752699L
491
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
4
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: INGELESA/INGLES
Maila/Nivel:
(B2) MAILA AURRERATUA/NIVEL AVANZADO (B2)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410254019
30680843Q
511
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410244458
44672245N
521
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410207150
72750069B
521
561
14410230097
16050446B
521
561
14410229527
72745764F
521
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410218130
22757099W
531
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410259275
72752861C
531
592
14410223860
16595272J
561
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410224327
72832346V
561
573
14410242519
16271361B
561
581
14410199949
72523409Q
561
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410265983
72751649G
563
562
14410260965
72843542N
563
583
14410265679
14256288Z
563
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410216769
71343778D
571
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410200841
X1912080K
581
531
14410257012
44679905J
581
531
14410210195
72516340P
581
531
14410273984
72829398J
581
561
14410222508
16289396Z
582
583
14410255771
72754828D
591
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410269738
44573848D
591
581
14410263122
44679162Y
592
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410265173
78952687N
592
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410258475
16271894S
592
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410214208
72749392R
592
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
5
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: INGELESA/INGLES
Maila/Nivel:
(C1) GAITASUN MAILA/NIVEL DE APTITUD (C1)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410260836
16298535E
631
691
14410263052
72747147X
641
631
14410235093
44166379P
641
692
14410262269
16100971M
661
681
14410242998
72825563L
681
631
14410241026
72830780S
681
641
14410251935
80140728B
681
661
14410210743
72737724V
681
671
14410251842
72746422K
681
682
14410261526
15356346M
682
641
14410231290
22732285M
682
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410233395
72755905M
682
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410200985
72828816Y
682
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410222926
72743908Z
682
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410208679
44670570Q
682
681
14410270092
72747456C
682
681
14410231321
72754703E
682
681
14410237332
72724322R
682
681
14410249482
Y1482722H
691
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410249359
78905479T
691
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410202632
16296218M
691
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410262698
30672358H
691
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410251715
72732254K
691
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410214265
44157632R
692
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410224346
72736371K
692
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410263514
72742771G
692
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410265651
72727489V
692
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410223507
44685007D
692
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410227174
72738499X
692
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410256205
72755567N
692
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410201337
72725449R
692
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410262997
18596836W
692
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410267360
45663303T
692
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410257986
72748238C
692
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
6
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: FRANTSESA/FRANCES
Maila/Nivel:
(A1) OINARRIZKO MAILA 1/NIVEL BÁSICO 1 (A1)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410264437
72756372N
131
141
14410251874
44166379P
131
181
14410244856
16299487P
141
131
14410258275
45626342T
161
141
14410212449
X8106373T
191
141
14410200670
72830626E
191
171
14410227865
X9419517M
191
171
14410268602
45167345Z
191
171
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
7
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: FRANTSESA/FRANCES
Maila/Nivel:
(A2) OINARRIZKO MAILA 2/NIVEL BÁSICO 2 (A2)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410228185
44679394P
271
221
14410212340
72733885L
281
221
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
8
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: FRANTSESA/FRANCES
Maila/Nivel:
(B1.2) TARTEKO MAILA 2/NIVEL INTERMEDIO 2 (B1.2)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410243523
72753663V
411
481
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
9
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: FRANTSESA/FRANCES
Maila/Nivel:
(B2) MAILA AURRERATUA/NIVEL AVANZADO (B2)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410219430
16248445A
571
561
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
10
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: FRANTSESA/FRANCES
Maila/Nivel:
(C1) GAITASUN MAILA/NIVEL DE APTITUD (C1)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410210907
16243323X
671
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
11
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: ALEMANA/ALEMAN
Maila/Nivel:
(A1) OINARRIZKO MAILA 1/NIVEL BÁSICO 1 (A1)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410242691
72757673W
111
191
14410255296
72737834N
161
191
14410230723
72729363M
171
111
14410229541
72844444V
171
111
14410261205
73044141M
171
161
14410257669
78999951B
171
161
14410206522
72737212B
171
191
14410250314
72736742R
171
191
14410246431
72747425N
171
191
14410235551
78958756D
171
191
14410267892
X2667078K
191
161
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
12
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: ALEMANA/ALEMAN
Maila/Nivel:
(A2) OINARRIZKO MAILA 2/NIVEL BÁSICO 2 (A2)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410212368
72833618R
221
271
14410259174
44676413V
221
281
14410241090
72829551M
221
281
14410245616
16613249G
281
221
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
13
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: ALEMANA/ALEMAN
Maila/Nivel:
(B1.1) TARTEKO MAILA 1/NIVEL INTERMEDIO 1 (B1.1)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410230615
16287728W
311
381
14410250504
72841711K
311
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410207807
30630187Y
381
311
14410222392
72750404R
381
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410208213
18597034Q
381
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
14
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: ALEMANA/ALEMAN
Maila/Nivel:
(B2) MAILA AURRERATUA/NIVEL AVANZADO (B2)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410225031
72719015F
581
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
15
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: EUSKERA/EUSKERA
Maila/Nivel:
(A1) OINARRIZKO MAILA 1/NIVEL BÁSICO 1 (A1)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410210249
72745807G
131
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410220327
44676545B
141
171
14410244852
58034908C
161
191
14410263638
38147178E
171
131
14410222213
72747976B
171
161
14410220163
52445008V
181
191
14410243987
11915725T
191
131
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
16
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: EUSKERA/EUSKERA
Maila/Nivel:
(A2) OINARRIZKO MAILA 2/NIVEL BÁSICO 2 (A2)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410259237
72752739J
211
271
14410198791
72841991W
211
291
14410224777
72828590X
261
221
14410230932
72725663P
271
211
14410203033
72752288E
271
211
14410210609
44676800J
271
291
14410224831
44675496C
272
211
14410245262
44679853F
272
281
14410230383
44683813B
281
221
14410204609
16077088L
281
271
14410216065
72736929G
291
211
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
17
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: EUSKERA/EUSKERA
Maila/Nivel:
(B1.1) TARTEKO MAILA 1/NIVEL INTERMEDIO 1 (B1.1)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410207216
72734621L
331
341
14410263112
44679162Y
372
391
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
18
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: EUSKERA/EUSKERA
Maila/Nivel:
(B1.2) TARTEKO MAILA 2/NIVEL INTERMEDIO 2 (B1.2)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410247846
72729630L
411
462
14410254595
72723635G
411
471
14410211961
44681448S
421
411
14410198961
72840712B
421
441
14410226812
16299532F
441
481
14410223839
30609431L
461
411
14410263800
72742418L
461
421
14410247926
16298495M
461
462
14410199345
72738468W
461
471
14410213203
303444066
471
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410250846
72726132V
471
491
14410269603
44677184Y
472
461
14410202568
44684068J
481
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410246241
X8390576S
481
421
14410234250
72720255M
491
471
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
19
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: EUSKERA/EUSKERA
Maila/Nivel:
(B2) MAILA AURRERATUA/NIVEL AVANZADO (B2)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410245123
72858938K
511
521
14410239594
18595922P
511
531
14410223617
72737809X
511
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410248842
72730523S
511
561
14410232407
72730575K
521
562
14410242671
72757673W
521
571
14410219597
16297506M
531
581
14410260505
16299466X
541
511
14410268609
72743892K
561
521
14410211472
72825190Z
561
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410198270
72704301J
561
571
14410234374
16261739A
561
591
14410200666
18596913X
562
571
14410248386
72829071P
562
582
14410201574
13304291X
562
592
14410209306
16044081V
572
592
14410238476
72731591W
581
511
14410240883
79115884R
581
582
14410227786
44564235X
591
571
14410255720
72746827N
592
582
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
20
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
Ikastaroa/Curso:
2014/2015
Zentru/Centro:
VITORIA-GASTEIZKO HEO/EOI DE VITORIA-GASTEIZ
Irakasgaia/Asignatura: EUSKERA/EUSKERA
Maila/Nivel:
(C1) GAITASUN MAILA/NIVEL DE APTITUD (C1)
Eskabide zenbakia/Nº Solicitud
NAN/DNI
Jatorrizko taldea/Grupo Origen
Destinoko taldea/Grupo Destino
14410239817
72755713C
611
621
14410211525
72726127N
611
661
14410267041
44140309C
621
611
14410221033
44674692K
621
641
14410209394
72743158T
631
611
14410197811
72831650B
631
621
14410270159
16289507X
631
641
14410229520
72745764F
631
691
14410267650
45625366J
641
631
14410231173
72851667H
661
662
14410237234
72725219R
661
662
14410229099
72732977P
661
691
14410268378
18599437G
662
661
14410262762
72607112E
671
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410232249
72744563W
672
621
14410205860
72580945Y
672
661
14410205844
72748693S
672
662
14410259640
72733414P
672
671
14410262792
72315684G
672
681
14410215054
72317474T
672
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410217728
44975127F
672
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410213519
72732308Y
681
ALDAKETA EZ DA POSIBLE. PLAZARIK
GABE/CAMBIO NO POSIBLE. SIN PLAZAS
14410240368
72730126D
691
631
TALDE-ALDAKETA MASIBOA/CAMBIO MASIVO DE GRUPOS
21