descargar programa - Proxecto Home Galicia

28, 29 e 30 de xaneiro de 2015
Xornadas Proxecto Home
ver
Ani sar
i0
Dende Proxecto Home Galicia entendemos que
para levar a bo fin os obxectivos de rehabilitación
e reinserción social das persoas adictas, é necesario entender os mecanismos físicos, psicolóxicos e
sociais nos que nos movemos.
25
25 Aniversario
ver
Ani sar
i0
25
Nestas xornadas, teremos ocasión de encontrarnos con moitas respostas, pero sobre todo, coa
posibilidade de facernos preguntas, porque só
dende elas, teremos a oportunidade de poñer luces
e, polo tanto, de levar esperanza.
28, 29 e 30 de xaneiro de 2015
Xornadas Proxecto Home
www.proxectohome.org
Entender · Previr · Tratar.
9:30 h.: Inauguración das xornadas
10:00 h.: Conferencia “Xenómica e comportamento, un achegamento ao
Inaugural: fenómeno das
adiccións”.
Ángel Carracedo Álvarez, Catedrático de Medicina Legal da Universidade
de Santiago de Compostela.
11:00 h.: Mesa redonda: “Tratamento. Actualidade e futuro”.
“Rehabilitación neurocognitiva e adiccións”.
Adolfo Piñón Blanco. Psicólogo. Unidade Asistencial de Drogodependencias do Concello de Vigo CEDRO.
“Novos obxectivos multidisciplinares, metodoloxía e
aportacións ao método
tradicional da comunidade terapéutica”.
Juan Carlos Permuy Bermúdez, Coordinador da comunidade terapéutica
“As Cernadas” de Proxecto Home Galicia.
“Novos retos de tratamento dende a perspectiva da
UMAD”.
Emilio Fariñas Vasco, Médico. Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes do Concello de Santiago de Compostela. UMAD.
12:30 h.: Pausa / café
13:00 h.: Mesa redonda: “Intervención en alcoholismo e patoloxía dual”.
“Patoloxía dual, abordaxe hospitalario na rede de saúde
mental”.
Eduardo Paz Silva. Psiquiatra. Especialista de área na Unidade de Agudos
de psiquiatría do Hospital de Conxo en Santiago de Compostela.
“A comunidade terapéutica como clave de éxito no
tratamento do alcoholismo”.
Vanessa García Guerra. Psicóloga. Coordinadora da comunidade
terapéutica de alcoholismo en Proxecto Home Galicia en A Coruña.
10:00 h.: Conferencia: “Investigación neuropsicolóxica: últimos datos sobre as
Manuel Arias Gómez. Xefe de Sección do Servizo de Neuroloxía do Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela.
10:30 h.: Mesa redonda: “Prevención e intervención en violencia de xénero”.
“Educando en políticas de igualdade en Proxecto Home”.
Encarnación Otero Cepeda. Historiadora e política nacionalista galega.
“Prevención na era das redes sociais. Uso/abuso das
TICs”.
“Experiencia en intervención con condenados por delitos
de violencia de xénero”.
José Antonio Gómez Fraguela. Psicólogo. Profesor de Psicoloxía Clínica e
Psicobioloxía da Universidade de Santiago
de Compostela
Silvia Lamas Fariña. Psicóloga. Proxecto Home Galicia.
11:45 h.: Conferencia: “Liñas de actuación en transtornos adictivos no Servicio
“A familia como axente preventivo e socializador”.
Galego de Saude”.
Ofelia Debén Rodríguez. Psicóloga Clínica. Coordinadora do Centro de
Proxecto Home en Ourense.
Manuel Arrojo Romero. Xefe de Servicio do Servicio de saude Mental e axuda
a Drogodependencias da Subdirección Xeral de Planificación e Programación
asistencial do Servicio Galego de Saude.
“Programas de prevención na Asociación Proyecto
Hombre”.
12:30 h.: Clausura: Clausura das Xornadas.
Yoana Granero Salas. Psicóloga. Directora do Centro de Formación da
Asociación Proyecto Hombre.
12:30 h.: Pausa / café
13:00 h.: Mesa redonda: “Prevención no ámbito laboral”.
“Prevención laboral dende a perspectiva da Asociación
Proyecto Hombre”.
Francisco Recio Martín. Director Xeral da Asociación Proyecto Hombre.
“A perspectiva do sindicato Nacional “Unión Xeral de
Traballadores de Galicia” na prevención do uso de drogas
no ámbito laboral”.
Víctor Fernández Prieto. Oficina Técnica de Prevención de Riscos Laborais.
Unión Xeral de Traballadores de Galicia.
Susana Martínez Sande. Asesora técnico-sindical do Gabinete de Saúde.
Confederación Sindical de Comisións Obreiras de Galicia.
Inscrición
ver
Ani sar
i0
Laura Abal Vázquez. Psicóloga. Coordinadora do centro de Proxecto Home
Galicia en Vigo.
abuso”.
Elisardo Becoña Iglesias. Catedrático de Psicoloxía Clínica. Facultade de
Psicoloxía. Departamento de Psicoloxía Clínica y Psicobioloxía. Universidade
de Santiago de Compostela.
11:00 h.: Mesa redonda: “Prevención. Novos retos de futuro”.
“Abordaxe comunitario: proxecto de integración psicosocial “Acougo”.
16:00 h.: Conferencia: “Papel da toxicoloxía na prevención das drogas de
9:30 h.: Conferencia: “Tabaco: unha droga que se pode deixar”.
alteracións
cognitivas relacionadas co uso de drogas”.
“A perspectiva do sindicato Nacional de “Comisións
Obreiras de Galicia”. Apostas na prevención laboral do
consumo de drogas”.
14:30 h.: Xantar
30 de xaneiro de 2015
29 de xaneiro de 2015
25
28 de xaneiro de 2015
Día 28/1/2015 ás 9:15h. recollida de acreditacións e
documentación.
Tanto a información como a inscrición (imprescindible e gratuita)
poderá facerse nos teléfonos 981 573 020 e 981 572 524 ou
cumprindo o boletín da web: www.proxectohome.org
e remitíndoo a fmg@proxectohome.org.
As xornadas celebraránse no Centro de Proxecto Home Galicia.
Rúa Cottolengo 2, Santiago de Compostela.
Aforo limitado. Se entregará certificado de asistencia.
“A Perspectiva da Confederación de Empresarios na
prevención laboral do consumo de drogas”.
María Botana Rocamonde. Asesora de Prevención de Riscos Laborais.
Confederación de Empresarios de A Coruña.
Apelidos:
Manuel López-Rivadulla Lamas, Catedrático de Toxicoloxía da Universidade
de Santiago de Compostela.
17:00 h.: Mesa redonda: “Tratamento dende a perspectiva penitenciaria”.
“Modelos de tratamento no Centro Penitenciario de
Monterroso”.
Víctor Fraga Gayoso. Psicólogo. Director de Programas do Centro
Penitenciario de Monterroso. Institucións Penitenciarias.
14:30 h.: Xantar Xantar na Comunidade Terapéutica “As Cernadas” de
Nome:
Proxecto Home Galicia.
18:00 h.: Conferencia: “Xeopolítica das substancias. Do control á prevención”.
Enderezo:
Jaime Iglesias Fernández. Ex Xefe Superior de Policía de Galicia.
C.P. :
19:00 h.: Mesa redonda: “Aspectos ético-legais na abordaxe das adiccións”.
Localidade:
“Cuestións ético-legais no tratamento das adiccións”.
“Abordaxe intrapenitenciario. Comunidade Intrapenitenciaria de Proxecto Home”.
Patricia Pérez Rodríguez. Traballadora Social. Coordinadora da Comunidade
Terapéutica Intrapenitenciaria de Proxecto Home Galicia no Centro
Penitenciario de Pereiro de Aguiar.
Mari Sol Rodríguez Calvo. Catedrática de Medicina Legal da Universidade de
Santiago de Compostela.
Provincia:
“Perspectiva legal do tratamento involuntario”.
Teléfono:
Roberto Soto Sola. Xuiz de Primera Instancia nº 6 de Santiago de Compostela.
“Perspectiva médica do tratamento involuntario”.
Correo-e:
Benito López de Abajo Rodríguez. Xefe de Servicio de Clínica Médico Forense
do Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA)
Empresa:
//