A5 Congres Citricultura 2015.indd

Informació
i inscripcions:
tel. 964 67 00 01
www.nules.es
.com
Plaça Major, 2
12520 Nules
(Castelló)
XII Congrés de
CITRICULTURA
de La Plana
Nules, divendres 23 de gener de 2015
Seu del Congrés: Saló d’actes de Caixa Rural Nules. c/ Major, 66. Nules
CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA
programa del
XII Congrés de
CITRICULTURA
de la
Plana
Nules, divendres 23 de gener de 2015
matí
8.45-09.30 h
Repartiment de material
9.30-10.00 h
Inauguració
10.00-10.30 h Pausa - café
10.30-11.30 h Urgeix
un canvi generacional: La citricultura com a
alternativa professional per
als nostres joves
Ponent: Sr. Héctor Molina Fabra
Membre del Consell Europeu de
Joves Agricultors (CEJA) i President
de la Sectorial de Joves Agricultors
de Fepac-Asaja Castelló.
vesprada
17.00-18.00 h Control
de plagues en
cítrics després de la restricció
de matèries actives per la UE i
la introducció del nou cotonet
Delottococcus aberiae
Ponent: Sr. Alejandro Tena Barreda
Dr. Enginyer Agrònom. Departament
d’Entomologia. Centre de Protecció
Vegetal i Biotecnologia. (IVIA)
18.00-18.15 h Descans
18.15-19.45 h Taula redona: Reflexions i
conclusions del veto rus - Afecció
a la citricultura
11.30-12.30 h Risc i implicacions de la
COMITÉ DE GESTIÓN DE CITRICOS
introducció de el “Citrus Black
Espot” en la Conca Mediterrània
Sr. José Martínez Serrano
Director General del Comitè de
Gestió de Cítrics
Ponent: Sr. Antonio Vicent Civera
ANECOOP
Dr. Enginyer Agrònom. Departament de
Micologia. Centre de Protecció Vegetal i
Biotecnologia. (IVIA)
Sr. Juan Vicente Safont Ballester
President
d’Anecoop
12.30-13.00 h Descans
d’Agriconsa,
filial
VALENCIA FRUITS
Sr. Óscar Orzanco Unzué
13.00-14.00 h Necessitat i repercussions
Director Valencia Fruits
de la inspecció tècnica d’equips
de tractaments fitosanitaris en el
sector citrícola
FEPAC-ASAJA CASTELLON
Ponent: Sra. Patricia Chueca Adell
LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS
Dr. Enginyer Agrònom. Centre d’Agroingenieria. (IVIA)
Sr. Ramón Mampel Della
Sr. Domenech Nácher Cervera
Secretari tècnic Fepac-Asaja
Secretari general de La Unió
20.00 h
Clausura