Ultimaron - Mundo Oriental

PRODUCTES SIDERÚRGICS / PRODUCTOS SIDERÚRGICOS
Stefan Zwicky
Molt a dir · Mucho que contar
23 OCTUBRE 2014 · GRAN HOTEL REY DON JAIME · Castelldefels · BARCELONA
PROGR A MA
9:00h
ACREDITACIONS I CAFÈ DE BENVINGUDA / ACREDITACIONES Y CAFÉ DE BIENVENIDA
9:30h
Juan Carlos Núñez García
UNIÓN DE ALMACENISTAS
DE HIERROS DE ESPAÑA
PRESENTACIÓ
PRESENTACIÓN
Eduard Brunet Ramon
UNIÓ DE MAGATZEMISTES DE
FERROS DE CATALUNYA I BALEARS
9:45h
Enrique Sáez Ponte
HIERROS TORRES Y SÁEZ, S.A.
PARLEM D’ECONOMIA
HABLEMOS DE ECONOMÍA
Antonio Cañete Martos
PIMEC - MICRO, PETITA I MITJANA
EMPRESA DE CATALUNYA
10:45h
PRODUCTES LLARGS I COMERCIALS / LARGOS Y COMERCIALES
Juan Castromil Vázquez
METALÚRGICA GALAICA, S.A.
Víctor Martínez Rodríguez
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE
LAMINACIÓN, S.L.
CELSA GROUP
Enrico Fornelli
AFV ACCIAIERIE BELTRAME, S.p.A.
11:45h COFFEE BREAK
Juan Mañá Herranz
ARCELORMITTAL COMERCIAL
PERFILES ESPAÑA, S.L.
Molt a dir · Mucho que contar
12:15h
PRODUCTE PLA PERFILS CONFORMATS EN FRED
PRODUCTO PLANO PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO
Rafael del Val López
BARCELONESA DE
METALES, S.A.
Nuno Ribeiro Pires
FERPINTA, S.A.
Francisco García Ramírez
CHINCHURRETA, S.A.
Lino Rubio Hernández
GONVARRI I. CENTRO DE
SERVICIOS, S.L.
13:15h
PARLEM SOBRE DISTRIBUCIÓ / HABLEMOS SOBRE DISTRIBUCIÓN
José Ignacio Santana González
COALSIDER, S.L. CENTRAL DE COMPRAS DE
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS
Josep A. Núñez Motos
GUTMETAL, S.A.
Enrique Gimeno Badía
HIERROS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.
14:15h
Juan Carlos Núñez García
UNIÓN DE ALMACENISTAS
DE HIERROS DE ESPAÑA
CLOENDA
CLAUSURA
Eduard Brunet Ramon
UNIÓ DE MAGATZEMISTES DE
FERROS DE CATALUNYA I BALEARS
14:30h DINAR / ALMUERZO
INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN
EMPRESA · ASSOCIACIÓ / EMPRESA · ASOCIACIÓN:
NOM ASSISTENTS / NOMBRE ASISTENTES:
DINAR / ALMUERZO:
SI
Nº PERSONES · Nº PERSONAS
NO
INSCRIPCIÓ ASSOCIATS UNIÓ i UAHE 25 € ( IVA INCLÒS )
INSCRIPCIÓN ASOCIADOS UNIÓ y UAHE 25 € ( IVA INCLUIDO )
INSCRIPCIÓ NO ASSOCIATS 50 € ( IVA INCLÒS )
INSCRIPCIÓN NO ASOCIADOS 50 € ( IVA INCLUIDO )
TIQUET DINAR p.p. 40 € ( IVA INCLÒS )
TÍQUET ALMUERZO p.p. 40 € ( IVA INCLUIDO )
FORMA DE PAGAMENT / FORMA DE PAGO:
INGRÉS BANCARI / INGRESO BANCARIO
ES17-0081-0202-17-0001252132
REBUT DOMICILIAT ( ASSOCIATS UNIÓ )
RECIBO DOMICILIADO ( ASOCIADOS UNIÓ )
COM ARRIBAR / CÓMO LLEGAR
GRAN HOTEL REY DON JAIME
Avda. del Hotel, 22 · Castelldefels · BARCELONA
www.grup-soteras.com
C-32 · SORTIDA / SALIDA 44 · GPS: N 41 16.220 E 1 57.698
PATROCINA:
COL·LABOREN / COLABORAN:
C/ Independència, 297 Oficina nº 3
08026 Barcelona · Tels. 685 529 629 / 93 245 18 58
e-mail: unio@magferros.com
www.magferros.com
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ 16 D’OCTUBRE
Preguem envïin aquesta inscripció degudament
complimentada i el comprovant de la transferència al
correu electrònic unio@magferros.com
( excepte Associats UNIÓ )
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 16 DE OCTUBRE
Rogamos envien esta inscripción debidamente
cumplimentada y el comprobante de la transferencia
al correo electrónico unio@magferros.com
( excepto Asociados UNIÓ )
L’informem que les dades personals que facilita
mitjançant aquest formulari s’incorporen a un fitxer de
la UNIÓ DE MAGATZEMISTES DE FERROS DE CATALUNYA
I BALEARS, amb la finalitat de tramitar la seva inscripció
al FORUM DE PRODUCTES SIDERÚRGICS i remetre-li
informació relativa a actes, publicacions i qualsevol altre
activitat de la UNIÓ DE MAGATZEMISTES DE FERROS DE
CATALUNYA I BALEARS , per correu postal, electrònic o
fax i per cedir-les als patrocinadors i col·laboradors de
l’acte identificats en aquest document amb la finalitat
d’informar-li de les seves activitats i serveis. Si no
consent l’ús de les dades amb la finalitat d’informarli de les activitats de la UNIÓ DE MAGATZEMISTES
DE FERROS DE CATALUNYA I BALEARS i la cessió de
dades segons se li informa, marqui aquesta casella
Així mateix l’informem que la Jornada serà objecte de
filmació, motiu pel qual vostè autoritza a ser fotografiat
i/o filmat com assistent, reservant-se la UNIÓ DE
MAGATZEMISTES DE FERROS DE CATALUNYA I BALEARS
el dret a difondre aquestes imatges i/o gravacions a
través de qualsevol mitjà, inclòs Internet, amb el fi
de donar a conèixer les activitats de l’Associació. En
qualsevol moment podrà exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit
al C/ Independència, 297, Oficina nº 3, 08026 Barcelona.