EB1-0717-10-EP-Legutio-Álava / 04-2014 - Etxebide

16 ETXEBIZITZA LEGUTION ALOKAIRUKO ARAUBIDEAN
16 VIVENDAS EN LEGUTIO EN REGIMEN DE ARRENDAMIETO
EB1-0717/10-EP - EB1-0718/10-EP
Espedientea
Expediente
Titularrak
Titulares
SD1-04924/10
Baremazioa
Baremación
105
SD1-02324/10
SENDEROS PINEDO, ARKAITZ
60
SD1-05001/11
SANZ MADINA, GUILLERMO
50
SD1-04890/11
YAHDIH DAF, YAUGUIHA
MUTJAR DAF, BRAHIM
45
SD1-02439/10
TIBURCIO PEREZ, TATIANA
40
SD3-03074/12
DOMINGO PORTUGAL, SANTIAGO
20
(*) Egokitutako etxebizitza / Vivienda adaptada
(*)